The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SK CHENDERAH_2021_FLIP54

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saidisulaimans5, 2021-01-06 20:27:04

BUKU PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SK CHENDERAH_2021_FLIP54

BUKU PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SK CHENDERAH_2021_FLIP54

SENARAI TANGGUNGJAWAB GURU PEMIMPIN PBB / PENASIHAT PERSATUAN/
SUKAN & PERMAINAN
1. Memastikan mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
2. Memastikan ada perlembagaan dan Peraturan.
3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan Pasukan Seragam/ Kelab / Persatuan / Kelab

Permainan dan Sukan.
8. Memastikan Pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan baik.
9. Memastikan Minit mesyuarat dan laporan Aktiviti disedia dan difailkan.
10. Mendaftarkan pasukan Pakaian Seragam, kelab persatuan dan kelab Sukan / Permainan kepada

Guru Besar.
11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon / daerah / negeri dan

kebangsaan dengan baik.
13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
15. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
17. Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
18. Memastikan tidak ada unsur subversive tersebar dalam kalangan ahli.
19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada jawatankuasa Kokurikulum

Sekolah.
20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
21. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

ms. 91

PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Aspek Pengurusan Program Kokurikulum meliputi:

1. Jawatankuasa kokurikulum sekolah
2. Kelab dan Persatuan Mata Pelajaran subjek teras, hobi dan rekreasi
3. Badan berunifom atau Peraturan lain yang diluluskan oleh pendaftar
4. Sukan dan Permainan

1. Pihak Pengurusan sekolah mengamalkan prinsip pengurusan program kokurikulum yang berkesan
dengan:

1. Mengenal pasti tahap pencapaian semasa, potensi dan bakat (kognitif, afektif dan psikomoto
setiap murid;

2. Merancang program kokurikulum dengan menetapkan matlamat, objektif dan Strategi
berdasarkan kumpulan sasaran

3. Melaksanakan program mengikut perancangan;
4. Memantau pelaksanaan program secara berkala dan berterusan;
5. Menilai impak program dengan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pada setiap peringkat

pengurusan (perancangan, pengelolaan, pemantauan dan penilaian)
6. Melaksanakan penambahbaikan berdasarkan hasil penilaian impak

2. Aspek pembangunan sahsiah setiap murid, hasil daripada aktiviti kokurikulum, Guru menggunakan
pendekatan dengan:

1. Memberi tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan potensinya;
2. Memberi peluang, latihan dan bimbingan
3. Menunjukkan teladan;
4. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan kemudahan yang diperlukan;
5. Menilaian pencapaian murid dari semasa ke semasa untuk pembetulan dan penambahbaikan
6. Memberi teguran dan nasihat yang sesuai terhadap perlakuan yang positif dan
7. Hasil penilaian dimaklumkan kepada murid dan ibu bapa serta pihak-pihak yang berkenaan.

PENGENALAN

Gerak kerja Kokurikulum mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sahsiah murid-murid. Oleh yang demikian, aktiviti kokurikulum sekolah juga
sebenarnya perlu dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. Apa yang jelas, buat masa ini gerak kerja
kokurikulum sekolah kurang mendapat tempat dan penglibatan murid sepenuhnya.

Dalam konteks pendidikan kebangsaan, kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting
demi membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Secara umumnya kegiatan kokurikulum yang
sedia ada telah Berjaya membina disiplin murid dan minat mereka terhadap pelajaran.

VISI
“ Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera “

MISI
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”.

MATLAMAT

2.1 Melahirkan warganegara yang sihat dari segi rohani dan jasmani melalui riadah dan sukan.
2.2 Melahirkan warganegara yang berdisiplin.
2.3 Menanam dan memupuk latihan awal dari segi kepimpinan bakat. Sahsiah serta ilmu

kemasyarakatan dalam kalangan anak didik.
2.4 Menyokong usaha membentuk sekolah penyayang di mana iklim dan budayanya dapat menarik

minat dan menyeronokkan murid.
2.5 Pengisian masa lapang dengan sempurna.

ms. 92

STRATEGI

3.1 Menyediakan perancangan tahunan dan melaksanakan aktiviti sepanjang tahun.
3.2 Latihan yang bersistematik.
3.3 Menyertai seberapa banyak pertandingan yang berkaitan.
3.4 Menyediakan alatan atau keperluan mengikut keutamaan.
3.5 Bersedia mengikut atau menganjurkan latihan kepimpinan.

OBJEKTIF

4.1 Menyedari pentingnya persatuan, unit beruniform sukan dan permainan.
4.2 Mengembangkan bakat semula jadi pelajar.
4.3 Memberi pendedahan untuk menjadi pemimpin dan ahli masyarakat yang bertanggungjawab.
4.4 Melahirkan murid yang cergas dan sihat dari segi fizikal dan mental.
1.5 Memupuk semangat kerjasama, toleransi dan berdisiplin.

MASALAH

5.0 Kedatangan / kehadiran selalunya tidak sepenuhnya.

SASARAN

Pelajar-pelajar dapat:
1.1 Wakil Sekolah
1.2 Wakil Kawasan
1.3 Wakil Daerah
1.4 Wakil Negeri
1.5 Wakil Kebangsaan

BIDANG

7.1 PERSATUAN DAN KELAB

7.1.1 Persatuan Bahasa
7.1.2 Persatuan Sains dan Matematik
7.1.3 Persatuan Agama Islam
7.1.4 Kelab Pencegahan Jenayah

7.2 UNIT BERUNIFORM

7.2.1 Persatuan Pandu Puteri Tunas
7.2.2 Persatuan Pengakap

7.3 PERMAINAN

7.3.1 Sepak Takraw
7.3.2 Bola Jaring/ Dodgeball
7.3.3 Bola Tampar

7.4 SUKAN DAN OLAHRAGA

7.4.1 Rumah Merah
7.4.2 Rumah Kuning
7.4.3 Rumah Biru

ms. 93

1.0. JK PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Timb. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Setiausaha Setiausaha Kokurikulum Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar
Setiausaha Sukan Pn.Nurul Marsita binti Ismail
AJK Penyelaras Sukan Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Penyelaras Persatuan/Kelab Pn.Rohana binti Matamin
Penyelaras Unit Beruniform Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil
Penyelaras PPT Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Penyelaras Inovasi Pn.Nur Suhaili binti Saidin
Penyelaras Lawatan Pn.Tijah binti Taip
Penyelaras Rimup Pn.Amira Shahirah binti Lokman
Penyelaras Nasyid En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
Penyelaras KESEF Pn.Patimahtun Zaharah binti Abdul Jalil
Penyelaras Hari Kantin Pn.Patimahtun Zaharah binti Abdul Jalil
Penyelaras DWAN Pn.Nor Hafizzah Abu Bakar
Penyelaras Seni Teater Pn.Amira Shahirah Lokman
Penyelaras Bulan Sukan Negara Pn.Rohana Matamin
Penyelaras Program Kepimpinan Pn.Zanariah Ismail
Penyelaras Perkhemahan En.Muhd Azle bin Hashim
Penyelaras Merentas Desa Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar
Penyelaras Sukan Tahunan En.Muhd Azle bin Hashim
Penyelaras Bulan Patriotisme Pn.Norliyana binti Othman
Penyelaras Pasukan Kompang En.Muhd Azle bin Hashim
Bola Tampar En.Muhd Azle bin Hashim
Memanah En.Muhd Azle bin Hashim
Bola Jaring/Dodgeball Pn.Nor Dewi Suzana binti Selamat
Takraw En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
Badan Beruniform Pengakap Pn.Amira Shahirah binti Lokman
Persatuan Bahasa Pn.Nor Hafizzah bt Abu Bakar
Persatuan Agama Islam Pn.Tijah binti Taip
Persatuan Mate & Sains Pn.Nur Suhaili binti Saidin

Kelab Pencegahan Jenayah Pn.Rohana Matamin
Rumah Biru Pn.Norliyana binti Othman
Rumah Kuning Pn.Zanariah binti Ismail
Rumah Merah Pn.Rosliza binti Karim

2.0. JK PERSATUAN BAHASA

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Nor Hafizzah binti ABu Bakar
Setiausaha Pn.Rohana binti Matamin
AJK Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil
Pn.Rosliza binti Karim
Pn.Amira Shahirah binti Lokman

ms. 94

3.0. JK PERSATUAN AGAMA ISLAM

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Tijah binti Talip
Setiausaha Pn.Zanariah binti Ismail
AJK En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar

4.0. JK PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 1 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Naib Pengerusi 2 En.Yahaya bin Arip
Penyelaras Pn.Nur Suhaili binti Saidin
Setiausaha Pn.Norliyana binti Othman
AJK Pn.Nurul Marsita binti Ismail

5.0. KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 1 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Naib Pengerusi 2 En.Yahaya bin Arip
Penyelaras Pn.Rohana bt Matamin
Setiausaha Pn.Nor Dewi Suzana bt Selamat
AJK En.Muhd Azle b Hashim

6.0. JK PERSATUAN DAN BADAN BERUNIFORM

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil

7.0. JK PERSATUAN PANDU PUTERI TUNAS

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Penyelaras SKK Pn.Norliyana binti Othman
Penyelaras Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Setiausaha Pn.Nor Dewi Suzana binti Selamatl
AJK Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil
Pn.Tijah binti Taip
Pn.Nur Suhaili binti Saidin
Pn.Norliyana binti Othman
Pn.Rosliza binti Karim

ms. 95

8.0 JK PERSATUAN PENGAKAP

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Amira Shahirah binti Lokman
Setiausaha En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
AJK Pn.Zanariah binti Ismail
Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar
9.0. JK SUKAN DAN PERMAINAN En.Muhd Azle bin Hashim
Pn.Rohana bin Matamin
Pengerusi Guru Besar Pn.Nor Hafizzah binti Abu Bakar
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Saidi bin Sulaiman
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Yahaya bin Arip
Penyelaras En.Azmir bin Mohd Azali
En.Azhar bin Aslah
Pn.Nurul Marsita binti Ismail

10.0 JK PERMAINAN BOLA TAMPAR

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras En.Muhd Azle bin Hashim
Setiausaha Pn.Hjh Zanariah binti Ismail
AJK Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Pn.Tijah binti Taip

11.0 JK PERMAINAN SEPAK TAKRAW

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
Setiausaha Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar
AJK Pn.Norliyana binti Othman

Pn.Rosliza binti Karim
Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil

ms. 96

12.0 JK BOLA JARING / DODGEBALL

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Nur Dewi Suzana binti Selamat
Setiausaha Pn. Suhaili binti Saidin
AJK Pn.Rohana binti Matamin
Pn.Nor Hafizzah binti Abu Bakar
13.0 JK OLAHRAGA Pn.Amira Shahirah binti Lokman

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Setiausaha Pn.Rosliza binti Karim
AJK En.Muhd Azle bin Hashim
Pn.Tijah binti Taip
14.0 JK MEMANAH
En.Saidi bin Sulaiman
Pengerusi Guru Besar En.Yahaya bin Arip
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azhar bin Aslah
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Muhd Azle bin Hashim
Penyelaras Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Setiausaha
AJK Pn.Rohana binti Matamin
Pn.Nor Dewi Suzana binti Selamat
15.0. JK PROJEK INOVASI SEKOLAH Pn.Amira Shahirah binti Lokman

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Nur Suhaili binti Saidin
Setiausaha Pn.Hjh Zanariah binti Ismail
AJK Pn.Tijah binti Taip
Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil
Pn.Rosliza binti Karim
Pn.Rohana binti Matamin
En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali

ms. 97

16.0. JK KEBITARAAN PANDU PUTERI TUNAS

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Penyelaras SKK Pn.Norliyana binti Othman
Penyelaras Pn.Tijah binti Taip
Setiausaha Pn.Nor Hafizzah binti Abu Bakar
AJK Pn.Nurul Marsita binti Ismail
Pn.Hjh Zanariah binti Ismail
17.0. JK PROGRAM LAWATAN SEKOLAH Pn.Nor Dewi Suzana binti Selamatl
Pn.Patimahtun Zaharah binti Abd Jalil
Pengerusi Guru Besar En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Saidi bin Sulaiman
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Yahaya bin Arip
Penyelaras En.Azmir bin Mohd Azali
Pen.Penyelaras En.Azhar bin Aslah
Setiausaha Pn.Tijah binti Taip
AJK Pn.Amira Shahirah binti Lokman
Pn.Rosliza binti Karim
Pn.Nor Dewi Suzana binti Selamat
En.Muhd Azle bin Hashim
En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali

18.0. JK PROGRAM RIMUP SEKOLAH

Pengerusi Guru Besar En.Saidi bin Sulaiman
Tim. Pengerusi PK Kokurikulum En.Yahaya bin Arip
Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran En.Azmir bin Mohd Azali
Naib Pengerusi 2 PK HEM En.Azhar bin Aslah
Penyelaras Pn.Amira Shahirah binti Lokman
SU Pn.Siti Norainul Afifah binti Muhammad Anuar
AJK Pn.Norliyana binti Othman
Pn.Nur Suhaili binti Saidin
Pn.Tijah binti Taip
Pn.Nurul Marsita binti Ismail
En.Sayed Mohd Ibrahim bin Sayed Othman Ali

ms. 98

PENUTUP

Terima kasih kepada semua guru yang telah memberikan kerjasama dan bekerja bersama-
sama sepanjang tahun 2020.Semua kejayaan dan pencapaian yang dikecapi adalah hasil daripada
kerjasama yang jitu ini.Semoga Buku Pengurusan dan Perancangan Tahun 2021 (BPP) ini menjadi
panduan kepada kita warga Sekolah Kebangsaan Chenderah (SKC) Sekolah Kluster
Kecemerlangan untuk terus memeraih kejayaan bersama pada tahun ini.Segala program yang telah
dirancang akan dijalankan dengan sedaya upayanya.Kejayaan anak-anak didik adalah kepuasan
kita bersama.Tiddak ada yang mustahil untuk dicapai selagi kita bekerja bersama-sama.

Marilah sama-sama kita berdoa agar ALLAH SWT,menghilangkan segala musibah yang
melanda kita.Walaubagaimanapun,kita jadikan ujian ini sebagai semangat untuk kita terus menabur
bakti yang terbaik untuk anak-anak didik kita.Semoga ALLAH membalas sebaik-baik balasan atas
apa yang kita berikan.Aminn.
Saidi bin Sulaiman
Guru Besar
SK Chenderah,
Sekolah Kluster Kecemerlangan
04.01.2021

ms 99


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Download (PDF) Ketogenic Diet for Beginners Guide Book to Using the Ketogenic Diet for Guaranteed Weight Loss free acces
Next Book
Kindle (online PDF) Protein Snacks 15 Healthy And Delicious Snack Recipes For Weight Loss (protein protein recipes snacks cookbook healthy snacks lose weight fast dieting for women fat loss tips) full