The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by azurahaziq08, 2021-10-27 22:31:56

BUKU SKRAP RBT

KESELAMATAN BENGKEL

Keywords: BAB 1

Tugasan RBT
Tarikh : 28/10/2021

Murid dikehendaki :-
1. Menghasilkan satu buku
skrap
2. Tajuk : Keselamatan Bengkel
3. Hasilkan buku skrap
mengikut kreativiti masing-
masing
4. Rujuk buku teks RBT m/s 4-8

Tarikh hantar tugasan ialah pada
atau sebelum 3/11/2021

Murid-murid boleh rujuk contoh
buku skrap yang cikgu sediakan.

Keselamatan
Bengkel

Nama : Fatimah binti Arman
Kelas : 4 Ali

Isi Kandungan

1. Penghargaan
2. Peraturan Keselamatan

2.1 Peraturan Keselamatan
Bengkel

2.2 Peraturan Keselamatan
Diri

2.3 Peraturan Keselamatan
Keselamatan Alatan

3. Simbol dan Tanda

Keselamatan

PENGHARGAAN

Saya Fatimah binti Ali dari
kelas 4 Ali ingin merakamkan
ucapan terima kasih kepada
semua yang terlibat dalam
membantu saya menyiapkan
buku skrap Reka Bentuk dan
Teknologi.

Peraturan Peraturan
Keselamatan Keselamatan

Bengkel Diri

PERATURAN
KESELAMATAN

Peraturan
Keselamatan

Alatan

PERATURAN KESELAMATAN
BENGKEL

1. Buka semua pintu dan tingkap bengkel
sebelum memulakan aktiviti

2. Patuhi semua tanda keselamatan di
dalam bengkel

3. Bersihkan meja kerja dan bengkel
setelah selesai melakukan aktiviti

4. Letakkan beg dI tempat yang disediakan
5. Gunakan alatan dan bahan setelah

mendapat kebenaran guru
6. Patuhi arahan dan makluman daripada

guru sebelum masuk ke dalam bengkel

PERATURAN KESELAMATAN
DIRI

PERATURAN KESELAMATAN
ALATAN

1. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru
sebelum menggunakan alatan

2. Berhati-hati semasa menggunakan
alatan

3. Laporkan alatan yang rosak atau hilang
kepada guru

4. Bersihkan alatan selepas digunakan
5. Simpan alatan di tempatnya semula

setelah digunakan
6. Gunakan alatan dengan cara yang betul
7. Dilarang bermain dan bergurau semasa

menggunakan alatan

SIMBOL DAN TANDA
KESELAMATAN

Sekian….


Click to View FlipBook Version