The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

AHLI
1) ANIS ATHIRA NASHA
2) NURUL FARHANAH BINTI ROSIDI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1121-16-farhanah, 2022-05-13 02:50:46

TAMADUN ISLAM

AHLI
1) ANIS ATHIRA NASHA
2) NURUL FARHANAH BINTI ROSIDI

KEHEBATAN
PEPERANGAN DAN

PERTAHANAN
TAMADUN ISLAM

AHLI
-MUHAMMAD IRSYAD TSAQIF
-NUR AISHAH BINTI ZAKARIA
-NURUL FARHANAH BINTI ROSIDI

Meet The Group

FARHANAH AISHAH IRSYAD

PENGENALAN
TAMADUN
ISLAM

maksud perkataan Tamadun berasal
tamadun daripada perkataan madana
yang beerti pemilihan sesuatu
lokasi sebagai tempat tinggal
dan membangunkan sesuatu
kawasan sehingga menajdi
sesuatu pembandaran . Dari
sudut bahasa Arab terdapat
beberapa istilah yang dirujuk
dalam konteks tamadun islam.
Antara istilah tersebut ialah
Madaniyyah, Tamadun dan

Hadarah.

tamadun islam

syed Naquib Al Attas
memberikan takrif tamadun Islam
sebagai "keadaan kehidupan insan
bermasyarakat yang telah mencapai

taraf kehalusan tatasusila dan
kebudayaan yang luhur bagi seluruh

masyarakatnyaTamadun Islam tertubuh bersumberkan
wahyu iaitu al-Quran dan al-Hadis
(al- Sunnah) dan tamadun ini

didirikan oleh masyarakat yang digelar
dan menggelarkan diri mereka sebagai

Muslim

tamadun islam

Tamadun Islam didirikan dan golongan minoriti bukan
didukung sama ada oleh bangsa beragama Islam yang bernaung
di bawah pemenntahan Islam
Arab, Turki, Parsi, India, dianggap sebagai penyumbang
Sepanyol, Melayu dan
kepada pencapaian tamadun
sebagainya yang dianggap Islam.
saling melengkapi atau

dikenali sebagai kesatuan
ummah dan berpegang kepada
unsur penyatuan iaitu konsep

tauhid (meng-Esakan Allah
s.w.t.).

MATLAMAT
TAMADUN

ISLAM

matlamat utama
tamadun islam

OUR FIRST GOAL OUR SECOND GOAL OUR THIRD GOAL

TDHAUEIDMIMSNEDALNATAUNAUDTPMIKLUKAANYOISMMATMEIEUNABSPNTGARLSGAEGUALAMHATTENEIUANGINMGAAKCSAKLLAAI-AAFTRHPA MEMAPARKAN KEADILAN SISTEM MHUAMMBNMMAUUPEEANENWSNNUNIGJUUSAACAAJISLILUNAASIPIDAMETNDMKRAKDEATASANEAANNENNGLJUMAGAHAHSMGANEUIUWNAABBSSTUUUDEEANJNRSELUGTLANGDAAAMGAKNHNAAANN
PEMERINTAHAN ISLAM YANG
PERNAH DITEGAKKAN PADA
ZAMAN NABI MUHAMMAD

S.A.W., KHULAFA' AL-RASHIDIN
DAN PADA ZAMAN

PEMERINTAHAN ISLAM YANG
SETERUSNYA.

KONSEP
TAMADUN

ISLAM

konsep tamadun islam

kpadosegndaekmasilsearperebmimedpbamdlaaudnbatnejaabgaauprhinugmaasudnaetnapmakainnaedmantikghubesaeinibyrpdndknuiaoueangittrsspnauaealeagmankannsasmaiaitain konsep tamadun islam amtkazemTestautanaesmepimeimalknunaaragzcanaamanaeiddrnimp"aduutegtuibnanariykbanaeaebrBdI"nnuresgaktaaaglhreenralbkaeaglimatedamteedppasglleayeatoaamepdabplhdblanaaabaaedggnehdnaarii
tidak hanya terbatas pada

aspek kebendaan tetapi
meliputi bidang akidah
dan moral berbandng
dengan konsep tamadun

Barat yang hanya
mementingkan

pembangunan lahiriah
seperti pembangunan dan

undang undang.

ASAS
TAMADUN

ISLAM

Asas tamadun islam

AKIDAH AKHLAK

akidah merupakan asas kepada perkataan akhlak membawa maksud peribadi,
pembangunan rohanian tamadun islam yang tingkah laku, budi pekerti atau sifat seseorang.
berpaksikan kepada tauhid. istilah akidah Akhlak terbahagi kepada dua baik dan buruk.
membawa maksud mengakui keesaan Allah Kaitan akhlak dengan tamadun islam adalah
dan membenarkan seluruh ajaran nabi akhlak melambangkan keperibadian dan
Muhammad S.A.W tatasusila sesuatu bangsa itu sendiri

ILMU SYARIAH

ilmu merupakan elemen yang penting dalam syariah membawa maksud undang undang
membangunkan peradaban manusia. Penguasaan ilmu ALLAH yang mengatur hubungan manusia
adalah sangat penting dalam islam. Oleh itu setiap bagi menjamin kesejahteraan manusia di
umat wajib menuntut ilmu untuk meningkatkan lagi sunia dan akhirat . Umat yang
kemajuan diri dan sekaligus meningkatkan kemajuan bertamadun ialah umat yang hidup
negara kerana tanpa ilmu sudh tentu sesuatu bangsa berpaksikan hukum dan peraturan
itu akan mundur


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สถานะการเงินเดือน เม.ย.65
Next Book
RPT PI T1 22