The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurheizei083, 2018-12-19 05:51:28

BOOKLET PLC

1

ISI KANDUNGAN
Bil. Perkara Halaman

1 Takwim Pelaksanaan Professional Learning Community 3


2 Manual Pengisian PLC Secara Online 6

3 Pelaporan Pelaksanaan 9

Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)


4 Pelaporan Program/Projek/Aktiviti Sekolah 11

5 Pengenalan Kepada PLC 15

6 Lesson Study 15


7 Learning Walks (Jelajah Pembelajaran) 20

8 Pembimbing Instruksi (Peer Coaching) 23

9 Sesi Perkongsian Guru (Teacher Sharing Session) 24


10 Pasukan Melintang & Pasukan Menegak 26

(Horizontal Teams & Vertical Teams -VHT)

11 Kumpulan Penyelesaian Masalah 26


(Problem Solving Group - PSG)

12 Kumpulan Rakan Kritikal - KRK (Critical Friends Group) 28


13 Kumpulan Belajar Guru (Teacher Study Group – TSG) 29
2

TAKWIM PELAKSANAAN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

Penggal 1 (2019)

UNIT/PANITIA BULAN MINGGU PELAKSANAAN PELAPORAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris Januari 2 
Pentadbiran

Matematik (men. atas)
Matematik (men. rendah) Januari 4 
Hal Ehwal Murid (HEM)

Rekabentuk Teknologi
Asas Sains Komputer
Kokurikulum Februari 2 

Kimia
Fizik
Biologi Februari 4 
Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)

Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah Mac 2 
Geografi

Pend. Seni Visual
Pend. Sivik &
Kewarganegaraan Mac 4 
Pendidikan Jasmani &
Kesihatan
Bahasa Melayu/ Bahasa
Inggeris April 2 
Pentadbiran

Matematik (men. atas)
Matematik (men. rendah) April 4 
Hal Ehwal Murid (HEM)

Rekabentuk Teknologi
Asas Sains Komputer
Pend. Agama Islam
Pend. Moral Mei 2 
Sejarah
Geografi
Kokurikulum

Kimia
Fizik
Biologi Mei 3 
Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)
3

Penyerahan Laporan PLC
Kepada GK
Dan Mei 4 
Key in Laporan PLC oleh
Ketua Kumpulan

Penggal 2 (2019)

UNIT/PANITIA BULAN MINGGU PELAKSANAAN PELAPORAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris Jun 2 
Pentadbiran

Matematik (men. atas)
Matematik (men. rendah) Jun 4 
Hal Ehwal Murid (HEM)

Rekabentuk Teknologi
Asas Sains Komputer Julai 2 
Kokurikulum

Kimia
Fizik
Biologi Julai 4 
Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)

Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah Ogos 2 
Geografi

Pend. Seni Visual
Pend. Sivik &
Kewarganegaraan Ogos 4 
Pendidikan Jasmani &
Kesihatan
Bahasa Melayu/ Bahasa
Inggeris September 2 
Pentadbiran

Matematik (men. atas)
Matematik (men. rendah)
Hal Ehwal Murid (HEM) September 4 

Rekabentuk Teknologi
Asas Sains Komputer
Pend. Agama Islam
Pend. Moral Oktober 2 
Sejarah
Geografi
Kokurikulum
Kimia
Fizik Oktober 3 
Biologi4

Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)

Penyerahan Laporan PLC
Dan
Key in Laporan PLC melalui November 1 
SPLKPMG oleh Ketua
Kumpulan

i. Ketua Kumpulan/Ketua Panitia perlulah menyediakan sekurang-kurang dua laporan
pelaksanaan PLC kepada Guru Kanan bidang masing-masing bagi setiap penggal.
ii. Ketua Kumpulan/Ketua Panitia perlulah menghantar 2 salinan bagi setiap laporan yang
telah disediakan.
iii. Setiap laporan PLC perlulah di‘key in’ melalui laman web https://splkpm.moe.gov.my5

MANUAL PENGISIAN PLC SECARA ONLINE


1. Buka laman web https://splkpm.moe.gov.my
Klik ikon Modul Individual SPL KPM. Masukkan No KP dan Kata Laluan.No. Kad Pengenalan Tanpa -
4 digit terakhir No. KP
2. Klik Senarai PLC di Bahagian List Menu Utama di sebelah kiri paparan.

3. Klik ikon TAMBAH AKTIVITI PLC.


4. Masukkan maklumat PLC yang telah dilaksanakan.
6

No Rujukan/Surat Arahan perlulah diisi mengikut bidang/unit masing-masing
seperti berikut:
i. SMART PLC PENTADIBIRAN
ii. SMART PLC HEM
iii. SMART PLC KOKURIKULUM
iv. SMART PLC KEMANUSIAAN
v. SMART PLC VOTEK
vi. SMART PLC BAHASA
vii. SMART PLC SAINS DAN MATEMATIK


5. Klik SIMPAN dan klik KEMBALI.

6. Untuk menambah ahli kumpulan dan ketua kumpulan klik semula pada tajuk
PLC yang telah anda daftarkan tadi.


7. Klik ikon TAMBAH KEAHLIAN AHLI
Masukkan no. kad pengenalan ahli dan ketua kumpulan seorang demi seorang
dan klik SIMPAN.
Masukkan butiran ahli kumpulan atau ketua kumpulan. Klik Simpan.

7

8. Setelah selesai mendaftar keahlian, kembali semula kepada paparan Senarai
PLC dan klik ikon berwarna hijau pada ruangan Kemaskini.


9. Lengkapkan maklumat pelaksanaan PLC dan pastikan klik status PLC TELAH
SELESAI seperti contoh berikut.

Klik Simpan dan Kembali.

10. Ikon di bawah menunjukkan status PLC telah disokong atau belum disokong oleh
Penyelaras LADAP.TELAH DISOKONG OLEH PENYELARAS ( TIDAK BOLEH EDIT)

BELUM DISOKONG OLEH PENYELARAS
( BOLEH EDIT)


8

BIL : PANITIA :
SEKOLAH :

KOD SEKOLAH :
NAMA GURU TERLIBAT :


PENCERAMAH/ :
KETUA KUMPULAN
KELAS :

TEMPAT :

TARIKH :
MASA :

MATA PELAJARAN :
ALAT KOLABORATIF :

ISU/ MASALAH :
OBJEKTIF :

RUMUSAN/REFLEKSI :
9

LAPORAN BERGAMBAR


Penerangan: Penerangan:
Penerangan: PeneranganDisediakan oleh: Disahkan oleh:
Tandatangan guru :…………………………… Tandatangan
:………………………………..
Nama guru : Cap Pengetua/Guru Besar :

Tarikh : Tarikh:


10

Tarikh :
Masa :
Sasaran Murid :

1. Perancangan aktiviti yang dijalankan:
a. Perancangan (1)- penetapan objektif, masa dan sasaran
b. Perancangan (2) – penyediaan bahan
c. Perancangan (3) – penetapan pemantau
d. Perancangan (4) – kesuaian dengan murid
Rujuk Lampiran 1 (OPPM atau Kertas Kerja)

2. Pelaksanaan aktiviti:
a. Langkah (1)
b. Langkah (2)
c. Langkah (3)
d. Langkah (4)
Rujuk Lampiran 2 (Laporan Bergambar)

3. Pemantauan aktiviti yang dijalankan:
a. Pemantauan akan dilaksanakan oleh oleh ___________________________
Rujuk Lampiran 3 (Borang Pemantauan)

4. Penilaian terhadap aktiviti yang telah dijalankan:
a. Kekuatan aktiviti:
i. Kekuatan (1)
ii. Kekuatan (2)
iii. Kekuatan (3)

b. Kelemahan aktiviti:
i. Kelemahan (1)
ii. Kelemahan (2)
iii. Kelemahan (3)

c. Refleksi dan impak aktiviti:
i. ________________________

5. Penambahbaikan aktiviti:
a. Langkah (1)
b. Langkah (2)
c. Langkah (3)


Disediakan oleh: Disahkan oleh:


11

Lampiran 1 (OPPM)


OPPM BAGI AKTIVITI _________________________


Nama Sekolah Tahun Semasa Tarikh
Logo Nama
Sekolah Ketua Program
Objektif
Am Tema
Objektif Khusus Bil Projek Status / Pencapaian Projek Tanggungjawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
Projek
Kos
Kos
Tarikh Bil Aktiviti Anggaran Sebenar Catatan
Sasaran
1
Objektif 2
Khusus 3
Kos
4
5
6
Kekunci 7
JUMLAH : 0.00 0.00
1 Orang Pertama dipertanggungjawabkan Projek Selesai Objektif Tercapai
2 Orang Kedua dipertanggungjawabkan Projek Separa Selesai Objektif Belum Tercapai
3 Orang Ketiga dipertanggungjawabkan Projek Belum Selesai12

Lampiran 2 (Laporan Bergambar)
LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI _____________________
Penerangan Gambar 1 Penerangan Gambar 2Penerangan Gambar 3 Penerangan Gambar 4

13

Lampiran 3 (Borang Pemantauan)


SMK ABDUL RAHMAN TALIB
36000 TELUK INTAN, PERAK (AEA5078)
INSTRUMEN PEMANTAUAN AKTIVITI DI SEKOLAH
Tarikh :

Masa :

Aktivti :

Skala Pengukuran : 1 : Lemah
2 : Sederhana
3 : Memuaskan
4: Baik

BIL PELAKSANAAN SKOR ULASAN (JIKA ADA)
1. Aktiviti bermula tepat pada waktu/Semua
guru terlibat hadir semasa aktiviti
dijalankan/ Murid bersedia sebelum
aktiviti bermula

2. Taklimat diberikan sebelum aktiviti
bermula/ Kawalan disiplin dan
keselamatan murid oleh guru/ Persekitaran
tempat yang selamat

3. Perancangan awal dibuat/ Aktiviti yang
dirancang beransur dengan maju/ Aktiviti
yang dirancang bersesuaian dengan murid

4. Aktiviti dijalankan berdasarkan
perancangan dibuat/ Penglibatan murid
dengan guru/ Kerjasama antara murid

5. Aktiviti mencapai objektif yang ditetapkan

Jumlah Skor Yang Diperolehi
/20

Dipantau oleh :
(NAMA)

(JAWATAN)
14

PENGENALAN KEPADA PLC

1. PLC ialah singkatan kepada program Profesional Learning Communities yang merujuk
kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan
dalam usaha membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih
baik untuk murid-murid mereka.

2. PLC berteraskan lima strategi utama sebagai usaha menyokong dan memperbaiki
pencapaian murid dan sekolah.

3. Pelaksanaan PLC dapat meningkatkan profesionalisme guru melalui amalan kolaboratif
untuk meningkatkan pencapaian murid dan meningkatkan ketrampilan guru.


LESSON STUDY

1. Lesson Study ialah satu model perkembangan profesional guru yang diamalkan di Jepun
lebih daripada seabad lamanya (Isoda, 2007). Namun, model ini lebih mantap pada tahun
1960an dan kini, telah menjadi sebahagian daripada budaya guru-guru Jepun khususnya
di sekolah-sekolah rendah (Fernandez & Yoshida, 2004).

2. Lesson Study ialah kajian, penyelidikan atau penelitian terhadap pengajaran guru dalam
bilik darjah.

3. Kitaran Lesson Study.
i. Menentukan goal dan objektif pengajaran.
ii. Merancang dan menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).
iii. Membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru.
iv. Membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran.
v. Mengubahsuai untuk menambahbaik Rancangan Pengajaran Harian (RPH).
4. Contoh Laporan PLC bagi Lesson Study:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Tingkatan/Kelas T Tarikh

Waktu Tempoh (minit)

Mata Pelajaran Bidang

Pembelajaran
Topik

Standard
Kandungan

Standard
pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

Hasil
15

Pembelajaran


Kemahiran
Saintifik/

Kemahiran Berfikir

Sikap Saintifik
/Nilai Murni/Nilai
Patriotisme

(1) Rujukan
Sumber
Pengajaran dan (2) Alat
Pembelajaran

(3) Bahan
Pendekatan

Pengajaran


Proses
Pengajaran dan
Perkembangan Kandungan / Pembelajaran Jangkaan
Pengajaran Konsep (Tindakan Guru Pemikiran Murid Catatan / Nota

dan Aktiviti Murid)

Fasa 1
SET INDUKSI /
PENGENALAN
( minit)

Fasa 2
PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
( minit)
Fasa 3
PERKEMBANGAN
(Penerangan)
( minit)
Fasa 4
PERKEMBANGAN
(Aplikasi /
Penelitian)
( minit)
Fasa 5
PENUTUPAN
(Pentaksiran)
( minit)


Nota: Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian
[RPH] / Lesson Plan. Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

16

BORANG PEMERHATIANTarikh : Nama Ahli Kumpulan Lesson Study
1)
Masa : 2)
3)
Matapelajaran : 4)
Nama Guru Yang Mengajar :
Tajuk :Refleksi :

1. Penjelasan hasil pembelajaran P&P dalam RPH :___________________________________________2. Pemilihan Aktiviti : _______________________________________________________________


3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid: __________________________4. Pencapaian hasil pembelajaran P & P: _______________________________________________5. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan? (sila tandakan √ )

 Penglibatan aktif ;  Perbincangan antara rakan;

 Pembelajaran berpusatkan murid  Pemupukan kemahiran berfikir

6. Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?

_______________________________________________________________________________

7. Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

_______________________________________________________________________________


8. Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P& P?

_______________________________________________________________________________
17

Secara Keseluruhan:

9. Apakah kekuatan P&P?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


10. Apakah kelemahan P&P?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________11. Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


_________________________________
( )Tandatangan/Nama Guru/PemerhatiNota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan
dalam sesi refleksi kumpulan selepas pengajaran


18

LAPORAN REFLEKSI LESSON STUDY

SEKOLAH :
TINGKATAN :

MATAPELAJARAN :
TAJUK :

TARIKH :
CADANGAN
ASPEK KOMEN
PENAMBAHBAIKAN RPH
Rancangan
Mengajar / Lesson

Plan
Isi Kandungan /

Konten
Soalan-soalan yang

dikemukakan : Aras dan
kesesuaian

Keberkesanan Bahan Bantu

Mengajar
Penglibatan Pelajar

Respon Pelajar
Teknik Pengajaran dan Hasil

Pembelajaran Pelajar
Lain-lain
Nama ahli kumpulan Lesson Study :

1. ________________________________________5. ____________________________________

2. ________________________________________6. ____________________________________

3. ________________________________________7. ____________________________________

4. ________________________________________ 8. ____________________________________


Nama Pakar Rujuk / Knowledgeable Others :_____________________________________________

Pencatat :________________________________________________________________________

19

LEARNING WALKS (JELAJAH PEMBELAJARAN)

Definisi Learning Walks atau Jelajah Pembelajaran ialah:
“Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti
pembelajaran dalam bilik darjah dengan menggunakan peraturan dan fokus yang spesifik.‟

Dengan pengamalan Jelajah Pembelajaran ini, bukti pengamalan pembelajaran dan
pengajaran di dalam kelas boleh dikumpul dan dijadikan contoh amalan yang terbaik.

Carta Alir Perlaksanaan Strategi Learning Walks

Learning Walks dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut:
▪ Penetapan fokus untuk pemerhatian
▪ Pengumpulan bahan bukti melalui pemerhatian terhadap kelas-kelas
▪ Perkongsian dapatan dengan semua guru di sekolah
Modus Operandi

➢ Langkah Pertama
a. Bentuk kumpulan Learning Walks yang terdiri daripada ahli-ahli panitia.
b. Kumpulan ini perlu diketuai oleh seorang yang dikenali sebagai Lead Walker.
c. Berkumpul untuk membincangkan SATU fokus yang akan diperhatikan.
d. Memilih kelas-kelas yang akan dilawati dan menetapkan tarikh dan waktu untuk sesi
Learning Walks.
➢ Langkah Kedua
a. Pelaksanaan sesi Learning Walks mempunyai 3 peringkat:
b. Perbincangan Prapemerhatian (Pre-Walk Discussion)
c. Lawatan Bilik Darjah (Classroom Visit)
d. Perbincangan Pascapemerhatian (Post-Walk Discussion)
➢ Langkah Ketiga
a. Dapatan dan rumusan sesi Learning Walks akan dikongsi bersama dengan semua guru
dalam jangka masa seminggu selepas sesi pemerhatian.


Lampiran Borang
(Rujuk halaman seterusnya


20

BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS


1. Nama Sekolah :
2. Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC :
3. Nama Ketua (Lead Walker) :

4. Senarai Peserta Learning Walks:

i.

ii.
iii.

iv.

v.
5. Tarikh Perbincangan :
6. Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :
… ………………………… … …………………………

Tandatangan Ketua (Lead Walker) Tandatangan Penyelaras PLC

21

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :
1.
Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.


1 1.

2.
KELAS 3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.

2 1.

2.
KELAS 3.


Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.
1.

3
2.


KELAS 3.
2. Catatan Tambahan (Jika ada) :

3. Tarikh Pemerhatian :
…………………………… ……………………………

Tandatangan Peserta Learning Walks Tandatangan Ketua (Lead Walker)


Nama:…………………………………….. Nama :……………………………………..22

PEMBIMBING INSTRUKSI (PEER COACHING)


Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi (Peer Coaching / Instructional
Coaches) merujuk kepada strategi secara sistematik untuk memerhatikan pengajaran guru
lain dengan menggunakan kitaran prakonferensi, pemerhatian dan pascakonferensi. Peer
Coaching (PC) ialah salah satu strategi untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum terhadap
strategi, teknik dan kemampuan guru dalam pembelajaran (Hasbrouck, 1997).
PELAKSANAAN
PENULISAN JURNAL PELAKSANAAN PEER COACHING
Tarikh
Nama Coach

Nama Coache


Refleksi23

SESI PERKONGSIAN GURU (TEACHER SHARING SESSION)

Sesi perkongsian (Sharing Session) merujuk kepada sekumpulan guru (dari institusi yang sama
atau yang berbeza) bertemu secara kerap atau berkala secara formal untuk berkongsi
pengetahuan, kemahiran , pengalaman, dan amalan pedagogi yang terbaik. Amalan ini
tidak mengehadkan bilangan guru dalam sesuatu kumpulan tetapi memadai dengan
hanya dua orang guru yang berkongsi pengalaman sesama sendiri. Perkongsian dalam
kalangan ahli yang lebih ramai akan memberikan lebih banyak ruang pengisian dan aspek
pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan amalan pedagogi yang berbeza dan
pelbagai.


Strategi Perkongsian

➢ Strategi 1: Show, Tell, Share
a. Peserta sesi perkongsian membentangkan kaedah/ inovasi/ amalan yang berjaya di
hadapan semua orang secara bergilir-gilir.
b. Pembentang boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan maklumat
c. Cth: pembentangan Power Point, demonstrasi dan modelling.
d. Pembentang boleh mengedarkan bahan (hard copy/ soft copy) kepada setiap ahli.

➢ Strategi 2: Pillow Talk & Gallery Walk
a. Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (cadangan 5 orang dalam
satu kumpulan).
b. Sebiji bantal akan diletak di tengah dan seorang peserta diminta mengambil bantal
tersebut. Apabila peserta tersebut telah berkongsi SATU kaedah /inovasi /pengalaman
yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran, pengurusan kelas /murid dan
lain-lain, bantal tersebut akan diambil secara bergilir-gilir oleh peserta lain yang
bersedia untuk berkongsi kaedah /inovasi atau pengalamannya yang berjaya. Setiap
peserta diwajibkan mengambil bahagian secara aktif. (Cadangan peruntukan masa:
5 – 10 minit)
c. Fasilitator meminta peserta mencatat aspek yang menarik daripada sesi pillow talk.
d. Peserta menghasilkan nota /catatan bagi tujuan aktiviti gallery walk pada kertas
mahjong.
e. Kertas mahjong ditampal pada dinding dan seorang ahli kumpulan dilantik untuk
menyampaikan penerangan semasa sesi gallery walk.
f. Semasa sesi gallery walk semua peserta akan pergi ke setiap stesen dan penerangan
diberikan oleh wakil yang dilantik.

➢ Strategi 3: Tongkat Sakti
a. Anda telah menjumpai satu tongkat sakti yang membolehkan anda membuat
perubahan kepada TIGA aktiviti berkaitan kerja anda. Anda boleh mengubah apa
sahaja yang anda mahu iaitu mengubah diri, kerja, pentadbir, rakan sekerja, projek
penting anda dan sebagainya.
b. Minta peserta berbincang mengapa perlu ada perubahan.
c. Variasi yang lain: peserta berbincang apa yang akan diubah oleh mereka sekiranya
mereka diberi peluang menjadi guru besar/ pengetua untuk tempoh sebulan.
d. Aktiviti ini membantu mereka mempelajari keinginan (desires) dan kekecewaan
(frustrations) orang lain.
e. Strategi di atas membolehkan guru menjana idea dan kerangka dalam usaha
merancang sesi perkongsian bersama guru-guru lain. Anda boleh menggunakan
kerangka ini sebagai panduan asas dalam sesi perkongsian. Namun, sesi perkongsian
anda akan lebih memberikan makna dan lebih Berjaya sekiranya anda mampu
24

menyesuaikannya dengan konteks dan suasana sekolah dan institusi tempat anda
bertugas.
f. Oleh sebab sesi perkongsian bersifat komunikasi verbal, elemen pertuturan dan
pendengaran menjadi focus utama aktiviti ini. Bagi memberikan impak yang
maksimum dalam sesi perkongsian ini, sesi refleksi (Sarana 1) boleh digunakan bagi
membantu guru untuk mencatat isi-isi penting secara ringkas semasa sesi perkongsian
dijalankan.


Sesi Perkongsian Guru
Nama Ahli Kumpulan:

Tempat/Tarikh/Masa:

Deskripsi: Apa yang telah berlaku/dikaji/dipelajari?
Interpretasi : Apakah yang menarik/relevan/penting tentang perkongsian ini?
Adakah amalan ini sama dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Hasil : Apa yang saya pelajari terhadap profesionalisme saya?
25

PASUKAN MELINTANG & PASUKAN MENEGAK
(HORIZONTAL TEAMS & VERTICAL TEAMS -VHT)

Pasukan Menegak (VT)

Sekumpulan pendidik, daripada aras yang berbeza dalam sesuatu MP, yang bekerjasama
secara koperatif untuk membangunkan dan melaksanakan satu program merentasi aras ke
arah membantu murid menguasai kemahiran akademik yang perlu untuk mencapai
kejayaan.

Pasukan Melintang (HT)

Satu Pasukan Melintang (HT) terdiri daripada guru-guru yang mengajar aras/kandungan yang
sama dan berjumpa secara berkala dengan tujuan mempertingkatkan outcome
pembelajaran murid. Guru-guru ini bekerjasama merancang pengalaman pembelajaran
untuk seluruh bilik darjah dan juga individu murid yang mempunyai keperluan tertentu.

Protokol


• Bentuk kumpulan guru yang TIDAK • Bentuk kumpulan guru yang
mempunyai kesamaan tahap mengajar mata pelajaran yang
murid yang diajar eg. Guru-guru sama dan mempunyai
mengajar Prinsip Perakaunan kesamaan tahap murid yang
Tingkatan 4 dan 5. diajar eg. Guru-guru mengajar
• Bincangkan isu-isu berkaitan PdPc Prinsip Perakaunan Tingkatan
dan cara-cara mengatasinya atau 5./subjek berbeza tingkatan
• Bincangkan isu-isu berkaitan yang sama./hubungkait 2 subjek
prestasi murid tertentu (berikutan guna konsep yang sama.
kesinambungan dari T4 kepada • Bincangkan isu-isu berkaitan
T5). PdPc dan cara-cara
• Laksanakan tindakan yang mengatasinya.
dibincangkan. • Laksanakan tindakan yang
• Buat perjumpaan untuk dibincangkan.
membincangkan perkembangan • Buat perjumpaan untuk
seterusnya. membincangkan
perkembangan seterusnya.

KUMPULAN PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM SOLVING GROUP - PSG)

Satu kumpulan guru yang bersama-sama membincangkan suatu masalah/isu. Guru memberi
deskripsi tentang suatu masalah. Guru-guru yang lain bersama-sama meminta penjelasan
dan mengemukakan cadangan penyelesaian masalah/isu.

Ahli PSG
Ahli dalam kumpulan penyelesai masalah tidak tetap. Ia boleh berubah mengikut isu
/masalah yang hendak diselesaikan. Ahli kumpulan boleh terdiri daripada

➢ Fasilitator (ketua)
➢ Pencatat
➢ Ahli

26

Kategori Masalah

1. Masalah rutin - masalah yang biasa dan kerap berlaku, perlu diselesaikan segera, sifat
masalah diketahui, cara penyelesaian mudah serta sedia diketahui.

2. Masalah bukan Rutin – timbul bila sesuatu itu menyimpang dari yang sepatutnya,
punca tidak diketahui tetapi memerlukan kaedah penyelesaian masalah untuk
atasinya.

3. Masalah kreatif / inovatif – masalah berkaitan dengan usaha untuk menigkatkan
prestasi sesuatu keadaaan atau sistem (pengurusan)


Cadangan Alat-Alat Untuk Penyelesaian Masalah
Dan Membuat Keputusan Yang Boleh Digunakan

➢ Matriks Keutamaan
➢ Fishbone Diagram
➢ SWOT
➢ PMI
➢ Peta Minda
➢ Diamond 9
➢ Forcefield Analysis
➢ Diagram Pokok


27

KUMPULAN RAKAN KRITIKAL - KRK (CRITICAL FRIENDS GROUP)

Kumpulan Rakan Kritikal (KRK) merujuk kepada kumpulan guru yang komited untuk
meningkatkan prestasi sekolah. Ahli kumpulan Rakan Kritikal merupakan mereka yang
menyokong dan menggalakkan rakan-rakan lain melalui maklumbalas yang ikhlas.

Kepentingan KRK
Melihat semula

➢ hasil guru seperti RPH dan keputusan yang dibuat oleh guru
➢ hasil kerja murid-murid
➢ Dilema/isu yang wujud dalam bilik darjah dan sekolah
➢ kaedah yang digunakan untuk menjana idea baru dalam
➢ Perancangan RPH
Panduan Pelaksanaan KRK

a. Ahli kumpulan terdiri daripada 4 - 7 orang
b. Sesi pertemuan dan masa ditentukan oleh Fasilitator
c. Pembentang akan mengutarakan satu isu dan ahli kumpulan akan memberi
pandangan mereka terhadap isu tersebut
d. Pembentang TIDAK terlibat dalam perbincangan isu yang dibincangkan tetapi boleh
mengambil nota semasa perbincangan dijalankan
e. Ahli kumpulan memberi cadangan berpandukan kepada pengalaman dan
kepakaran mereka
f. Perbincangan tidak merujuk kepada nama pembentang

PROTOKOL KRK

➢ Langkah 1 : Taklimat Fasilitator ( 3 Minit )
1. Fasilitator menetapkan masa untuk perbincangan
2. Fasilitator membuat penerangan mengenai proses KRK

➢ Langkah 2 : Pembentangan Isu/Masalah Oleh Pembentang (5 Minit)
1. Isu dibentang untuk perkongsian
2. Pembentang menerangkan konteks isu
3. Pembentang menyenaraikan beberapa soalan berkaitan isu yang ingin
ditangani untuk mendapat pandangan dan cadangan daripada ahli
kumpulan.

➢ Langkah 3 : Persoalan Berkaitan Isu Dan Penjelasan ( 5 Minit)
1. Ahli kumpulan bertanya soalan kepada pembentang untuk memahami isi
dengan lebih jelas
2. Ahli kumpulan tidak dibenarkan memberi cadangan atau memulakan
perbincangan

➢ Langkah 4 : Perbincangan Ahli Kumpulan ( 12 Minit)
1. Ahli kumpulan berbincang mengenai isu yang telah dibentangkan secara
positif dan kritikal
2. Pembentang tidak terlibat dengan perbincangan tetapi boleh mencatat nota
3. Ahli kumpulan memberi beberapa cadangan untuk menangani isu
28

➢ Langkah 5 : Maklumbalas Pembentang ( 5 Minit)
1. Pembentang memberi maklumbalas kepada cadangan ahli kumpulan

➢ Langkah 6 : Rumusan ( 5 Minit)
1. Fasilitator membuat rumusan dan memberi penekanan terhadap proses yang
berlaku semasa perbincangan

KUMPULAN BELAJAR GURU (TEACHER STUDY GROUP – TSG)

Kumpulan Belajar Guru adalah satu bentuk pembangunan profesional secara kolaboratif di
mana guru ditugaskan untuk belajar sendiri.
• Satu cara pembelajaran kolaboratif
• Menggalakkan perbualan professional, kebersamaan dan pembelajaran tentang isu
yang mempengaruhi PdPc
• Bertindak sebagai landasan untuk para guru menjadi ‘pelajar sepanjang hayat’
(lifelong learners) dan pengkaji tindakan (action researches)
• Menggalakkan jalinan rakan sejawatan (peer interaction) melalui peluang
perkongsian idea secara kerap
• Terdiri daripada individu yang berkumpul bersama untuk meningkatkan kapasiti
memenuhi keperluan murid

PROSES PELAKSANAAN TSG
29

GARIS PANDUAN PERJUMPAAN TSG

a. Galakkan dialog dan refleksi (Encourage dialogue and reflection)
b. Galakkan semua orang memberi sumbangan dalam perbincangan (Allow everyone
the chance to contribute to the discussion)
c. Bentuk kumpulan berdasarkan kepentingan bersama (form groups based on common
interest)Jadualkan perjumpaan (Keep a regular schedule)
d. Kumpul dan gunakan sumber professional (Collect and utilise professional resources)
e. Tetapkan dan bangunkan peranan ahli (Develop roles for members)
f. Wujudkan corak kepimpinan (Establish a pattern of leadership)
g. Raikan kejayaan (Celebrate successes)
h. Cipta dan kekalkan suasana yang positif (Create and maintain a positive atmosphere)30


Click to View FlipBook Version