The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nnanh0296, 2021-11-05 03:26:34

Ebook_Train The Online Trainer_HomeCredit

HomeCredit_Train-The-Online-Trainer

11/05/21
1

11/05/21
2

11/05/21

QUI ƯỚC
• Buổi sáng: 8g30 – 12g00
• Buổi chiều: 13g30 – 17g00
• Cam kết ĐÚNG GIỜ
• Luôn bật camera

3

11/05/21

Mục tiêu:
Sau khoá học TTVT 3 ngày, các thành viên sẽ có được:
- Nắm vững các nguyên lý, qui trình quan trọng trong đào tạo trực
tuyến
- Thực hành được đào tạo online có sức hút và tính tương tác cao
Thông qua đó giúp làm tốt và hiệu quả hơn công việc của mình,
tăng sự ảnh hưởng và tăng thu nhập cũng như qui mô công việc.

Nội dung chính của khóa học bao gồm:
1. Truyền thông dựa trên khoa học não bộ
2. Qui trình đào tạo trực tuyến
3. Nguyên tắc tạo tương tác trong đào tạo
4. Các hình thức tương tác trong đào tạo trực tuyến
5. Kỹ năng tạo sức hút trước ống kính
6. Phương pháp đào tạo trực tuyến cuốn hút
7. Các ứng dụng và công cụ đào tạo trực tuyến hiệu quả

4

11/05/21

Phương pháp làm việc:
- Tương tác cao
- Làm việc nhóm
- Khám phá, trải nghiệm
*** Lưu ý: Tài liệu sẽ được gửi ngay sau mỗi ngày học &
trọn bộ tài liệu sẽ được sau khi kết thúc chương trình.

5

11/05/21

KẾT QUẢ PRE-LEARNING

59% 1/23 đạt 80đ, 70đ, 50đ

23/33 làm test 4% 4%
5%
41%

52%
35%

8/23 đạt 90đ 12/23 đạt 100đ

PHIÊN LÀM VIỆC NHÓM SỐ #1

Làm việc nhóm:

Thời gian: 12 phút

Yêu cầu:

1. Bật mic, để chế độ thư viện (gallery) để nhóm nhìn thấy nhau
2. Bầu chọn nhóm trưởng
3. Đặt tên nhóm
4. Chọn thông điệp/ slogan cho nhóm
5. 03 mong đợi nhất từ khóa học

6

11/05/21

PHẦN 1:
KHOA HỌC NÃO BỘ TRONG
ĐÀO TẠO (NEUROSCIENCE)

7

11/05/21

1. TRUYỀN THÔNG HAI NÃO

NÃO TRÁI NÃO PHẢI
Bán cầu NÃO TRÁI là não Trong khi đó NÃO PHẢI là
của phân tích và logic. não của tưởng tượng và
Chức năng cơ bản của bán hình ảnh.
cầu não trái bao gồm: Chức năng cơ bản của bán
cầu não phải bao gồm:
 Phân tích
 Hình ảnh
 Lập luận
 Màu sắc
 Ngôn ngữ
 Nhịp điệu
 Số học
 Tưởng tượng
 Nghiên cứu
 Cảm xúc
 Tính toán
 Không gian
…
…

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

2. TRUYỀN THÔNG NÃO TIỀM THỨC

Ý THỨC

TIỀM THỨC

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 ThiếPthbtPhịầTvahàànmiầclkôni7ệhnugả9ocỵ

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

8

11/05/21

2. TRUYỀN THÔNG NÃO TIỀM THỨC

• Phân tích

Ý THỨCÝ THỨC • Logi•c P– hlýâtrní tích
• Nhậ•n Lbioếgt ic – lý trí

• Nhận biết

4 cách tác động: TIỀM TTHIỨỀCM THỨC
• Lặp lại
• Cảm xúc mạnh 3 chức năng chính:
• Ấn tượng • Ký ức dài hạn
• Câu chuyện • Hệ thống chạy ngầm
• Điều khiển tự động

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. MÔ THỨC TƯƠNG TÁC V.A.K

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

9

11/05/21

3. MÔ THỨC TƯƠNG TÁC V.A.K

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. MÔ THỨC TƯƠNG TÁC V.A.K

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

10

11/05/21

By Richard Watson

4. KHÁI NIỆM VỀ GAMIFICATION

XU HƯỚNG TRONG ĐÀO TẠO

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

11

4. KHÁI NIỆM VỀ GAMIFICATION 11/05/21

TÌNH HUỐNG TRÒ CHƠI

MÔ HÌNH GIẢ LẬP

HOẠT ĐỘNG

BÀI TẬP

VỞ KỊCH

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

PHẦN 2:
QUI TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE

12

11/05/21

4. CHI TIẾT GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ & CHUẨN BỊ

ĐÁNH GIÁ
TRIỂN KHAI

TÀI LIỆU

THIẾT KẾ

PHÂN TÍCH

Note: Phát triển bởi Không quân Hoa Kỳ năm 1975

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. MÔ HÌNH ADDIE TRONG ĐÀO TẠO ONLINE

MÔ HÌNH ADDIE BƯỚC CÔNG VIỆC

Analysis (Phân tích)
Design (Thiết kế)

Development (Tài liệu)

Implementation (Triển khai)
Chuẩn bị
Giảng dạy

Evaluation (Đánh giá)

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

13

11/05/21

1. MÔ HÌNH ADDIE TRONG ĐÀO TẠO ONLINE

MÔ HÌNH ADDIE BƯỚC CÔNG VIỆC DIỄN GIẢI

Analysis • Vấn đề (pain) Trục trặc, nỗi đau,
(Phân tích) • Mong muốn (want) Kỳ vọng
• Nhu cầu (needs) Năng lực thiếu hụt

Design • Mục tiêu (objectives) Đạt được gì?
(Thiết kế) • Kết quả (outputs) Kết quả mang về là gì?
• Nội dung (subjects) Nội dung chính giúp tạo ra kết quả

Development • Chương trình (flow) Nội dung chi tiết được sắp xếp theo thứ tự
(Tài liệu) • Lịch trình (agenda) Nội dung chi tiết và thời gian
• Tài liệu (documentation) Giảng dạy, handout, bài tập

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. MÔ HÌNH ADDIE TRONG ĐÀO TẠO ONLINE

MÔ HÌNH ADDIE BƯỚC CÔNG VIỆC DIỄN GIẢI

Implementation • Kịch bản (facilitation) Mô tả tiến trình và phương pháp giảng dạy
(Triển khai) • Vật dụng (materials) Các ứng dụng, thiết bị, công cụ, dụng cụ
• Kích hoạt (activations) Lập nhóm để truyền thông và học học trước
Chuẩn bị

Giảng dạy • Giới thiệu (introduction) Giới thiệu chương trình, giảng viên, học viên
• Khởi động (warming) Phá băng, kết nối, qui ước, phương phápLý Kiểu tư
• Dẫn nhập (why) duy, lý do và giá trị của chủ đề
• Nội dung (what, how, what if) Kiến thức, kỹ năng và công cụ
• Đúc kết (wrap-up) Tóm lược lại nội dung

Evaluation • Kiểm tra (exam) Đánh giá kết quả học tập
(Đánh giá) • Đánh giá (feedback) Đánh giá công tác tổ chức
• Chứng nhận (certification) Trao giấy chứng nhận

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

14

11/05/21

2. 7 BƯỚC GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

GIỚI THIỆU

KHỞI ĐỘNG

DẪN NHẬP

NỘI DUNG

ĐÚC KẾT

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. ADDIES - SUPPORT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ

THEO DÕI –
HỖ TRỢ SAU

ĐÀO TẠO

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

15

11/05/21

PHẦN 3:
NGUYÊN TẮC TRUYỀN THÔNG
TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO

Người thầy trung bình nói tốt.
Người thầy giỏi giải thích hay.
Người thầy xuất chúng minh họa giỏi.
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.

WILLIAM A. WARRD

NGƯỜI THẦY HIỆU QUẢ LÀ
NGƯỜI THẦY GIÚP
NGƯỜI HỌC CHUYỂN HOÁ

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

16

11/05/21

1. CÔNG THỨC TƯƠNG TÁC PVC

P+V=C

 P: Participation – Tham gia
 V: Verification – Chứng thực
 C: Commitment – Cam kết

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

2. 5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO

PARTICIPATING (THAM GIA)

OWNERSHIP (LÀM CHỦ)

INVOLVING (LIÊN QUAN)

INTERACTIVE (TƯƠNG GIAO)

ENGAGED (GẮN KẾT)

© 20P1G7hPiớầhi tnhầiện0u 1 KhtroPoanhhgkọầhđcoPànỨanohãnh1togạọầocbdnộụnnã2go bộ TruyềPn hthhàầônnhngTvthiT2haPrauyyhyđềđổầnổiinthhàô3nnhgvi NtghtuôrPyonênhgngtầtđưắànơcontg3trạutoyáềcnPKĐhỹàầonătnnạog4 Qui Phần 4 giaPiPhưhơnầgnph5áp Kỹ Phần 5 BàTPihtharắmầcnknhPhả6hiệoưmkợịcnPhg bhpảhầnápnđàxo6âytạdoựng HoPạtĐhđàộoầntngạSotP7lrPioodnwhegeầTràpnioli7inệtu PThàKiầịPlcniệhhu8bầảnnm8ẫu Phần 9

Giới thiệu trình đào tạo 3 Đào tạo thuật và kỹ năng Powerpoint Tài liệu
đoạn – 16 bước tương tác Tham khảo

17

11/05/21

2. 5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO

TƯƠNG GIAO

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7
© 201G7iới thiệu
Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

2. 5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO

5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC DIỄN GIẢI

1. LIÊN QUAN • Nội dung có liên quan
(Relevant) • Người học được nhắc đến
• Người học
• Cảm thấy có liên quan

2. THAM GIA • tính hiện diện trong quá trình học tập
(Participatory) • Tham gia vào các hoạt động
• Đóng góp ý tưởng tích cực

3. TƯƠNG GIAO • Giảng viên tương tác với học viên viên
(Interactive, 360) • Học viên tương tác với giảng viên
• Học viên tương tác với học viên viên (quan trọng)

4. GẮN KẾT • Học viên cảm thấy thuộc về lớp học
(Enagage) • Học viên yêu thích lớp học, học viên
• Học viên mong muốn tham gia

5. LÀM CHỦ • Một phần bài học từ học viên
(Ownership) • Bài học hoàn toàn từ học viên
• Giảng viên chỉ nhiệm vụ dẫn dắt và đúc kết

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

18

11/05/21

2. 5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO

THẢO LUẬN NHÓM:
LÀM RÕ NỘI DUNG CỦA 5 CẤP ĐỘ TƯƠNG TÁC

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 3 YẾU TỐ TẠO NĂNG LƯỢNG TRONG ĐÀO TẠO ONLINE

NGÔN TỪ

CHUYỂN ÂM
ĐỘNG THANH

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7
© 201G7iới thiệu
Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

19

11/05/21
20

11/05/21

QUÉT ĐĂNG KÝ & ĐƯỢC MIỄN PHÍ
1.200.000đ

PHẦN 4:
KỸ THUẬT VÀ KỸ NĂNG
TƯƠNG TÁC

21

11/05/21

1. HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

0011 Thể chất
02 Hộp thoại

03 Lời nói

04 Tương giao

05 Ứng dụng

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

22

11/05/21

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Tương tác qua THỂ CHẤT Menu “T/T Thể chất”:
• Tín hiệu ok
• Vỗ tay
• Đánh 2 tay (hi-ten)
• Đánh 1 tay (hi-five)
• Đưa tay
• Vẫy tay
• Hoa tay
• Tạo sóng
• Tim
• Quyết tâm
• V chiến thắng
• Thể dục
• Tín hiệu qui ước

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Tương tác qua HỘP THOẠI

• Gõ xuống lời chào • Gõ xuống cảm nhận
• Gõ xuống giới thiệu • Gõ xuống bài học
• Gõ xuống tín hiệu số • Gõ xuống chia sẻ
• Gõ xuống ký tự • Gõ xuống câu hỏi
• Gõ xuống từ khoá • Gõ xuống câu trả lời
• Gõ xuống câu chốt • Gõ xuống ý kiến
• Gõ xuống thông điệp

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

23

11/05/21

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Tương tác qua LỜI NÓI

• Nói từ YES • Chia sẻ ý kiến

• Nói từ Yeah • Đặt câu hỏi

• Nói từ OK • Trả lời câu hỏi

• Nói từ qui ước • Phản hồi

• Nói câu qui ước • Làm việc nhóm

• Lặp lại từ khoá • Thực hành đồng loạt

• Đọc bài xác quyết

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

MENU CÁC HÀNH ĐỘNG TƯƠNG TÁC

Menu “T/T Thể chất”: Menu “T/T Hộp thoại”: Menu “T/T Lời nói”:
• Tín hiệu ok • Gõ xuống lời chào • Nói từ YES
• Vỗ tay • Gõ xuống giới thiệu • Nói từ Yeah
• Đánh 2 tay (hi-ten) • Gõ xuống tín hiệu số • Nói từ OK
• Đánh 1 tay (hi-five) • Gõ xuống ký tự • Nói từ qui ước
• Đưa tay • Gõ xuống từ khoá • Nói câu qui ước
• Vẫy tay • Gõ xuống câu chốt • Lặp lại từ khoá
• Hoa tay • Gõ xuống thông điệp • Đọc bài xác quyết
• Tạo sóng • Gõ xuống cảm nhận • Chia sẻ ý kiến
• Tim • Gõ xuống bài học • Đặt câu hỏi
• Quyết tâm • Gõ xuống chia sẻ • Trả lời câu hỏi
• V chiến thắng • Gõ xuống câu hỏi • Phản hồi
• Thể dục • Gõ xuống câu trả lời • Làm việc nhóm
• Tín hiệu qui ước • Gõ xuống ý kiến • Thực hành đồng loạt

24

11/05/21

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Quy trình CTA 5 bước 01 Hướng dẫn

02 Làm mẫu
03 Kêu gọi
04 Phát lệnh
05 Làm thật

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

25

11/05/21

1. 5 HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC

Demo kêu gọi tương tác “Thể chất”:
“Làm việc qua zoom, sự tương tác là cực kỳ quan trọng để thu
hút sự tập trung. Ai cũng đồng ý đúng không các bạn?
Nếu bạn cũng Đồng ý, đưa tay lên và nói YES...!

Demo kêu gọi tương tác “Hộp thoại”:
Nếu bạn thật sự đồng ý, một lần nữa hãy gõ xuống từ ”yes”,
“yes”, “yes”
Đúng rồi! Hãy gõ xuống từ “YES’

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

PHẦN 5:
KỸ NĂNG TẠO SỨC HÚT
TRÊN MÀN ẢNH

26

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. GAMIFICATION ONLINE

1. Game từ Powerpoint
Đố vui ôn tập

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

27

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

2. Game từ Kahoot (https://kahoot.com/)
Đố vui ôn tập

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. GAMIFICATION ONLINE

3. Game từ Quizizz (https://quizizz.com/)
Đố vui ôn tập

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

28

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

4. Hoạt động từ Sli.do
• Hỏi đáp
• Bình chọn
• Biểu quyết

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. GAMIFICATION ONLINE

5. Hoạt động từ Mentimeter
• Cảm nhận
• Hỏi đáp
• Bình chọn

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

29

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

6. Hoạt động từ Jamboard
Làm việc nhóm

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. GAMIFICATION ONLINE

7. Hoạt động từ MS Form/ Google form (chấm đểm tự động)
• Thi
• Làm bài test
• Khảo sát
• Đánh giá

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

30

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

8. Hoạt động từ Miro
• Làm việc nhóm
• Chức năng đa dạng & phức tạp

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

1. GAMIFICATION ONLINE

9. Hoạt động từ Mural
• Làm việc nhóm
• Chức năng đa dạng & phức tạp

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

31

11/05/21

1. GAMIFICATION ONLINE

10. Padlet
• Làm việc nhóm
• Chức năng đa dạng & phức tạp

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

2. 4 YẾU TỐ THU HÚT TRÊN ONLINE

ÁNH NHÌN

NNCT BIỂU
CẢM

GIỌNG NÓI

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

32

11/05/21

1.4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

ÁNH NHÌN

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

BIỂU CẢM GƯƠNG MẶT

33

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Sợ hãi Ngôn ngữ cơ thể: Biểu cảm gương mặt
Hạnh phúc
Đồng cảm 1 23 4 5
Giận dữ 6 7 8 9 10
Yêu thương
Ghê tởm
Buồn chán
Buồn rầu
Ngạc nhiên
Nghi ngờ

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ngôn ngữ cơ thể: Biểu cảm gương mặt

Buồn rầu Ghê tởm Ngạc nhiên Đồng cảm Giận dữ

Yêu thương Hạnh phúc Nghi ngờ Sợ hãi Buồn chán

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

34

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. T4 hYẾựUcTỐhTàHnUhH:ÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Chụp và đăng lên MS Team 4 ảnh liên tục mô tả
4 cảm xúc hay dùng trong đào tạo:

• Tự nhiên
• Cười tươi
• Ngạc nhiên
• Sợ hãi

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

35

11/05/21

NGÔN NGỮ CƠ THỂ

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Các yếu tố cấu thành ngôn ngữ cơ thể:
• Đôi mắt, ánh nhìn
• Điệu bộ, cử chỉ
• Biểu cảm gương mặt

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

36

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ánh nhìn:
ÁNH NHÌN = ỐNG KÍNH

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

4 nhóm ngôn ngữ cơ thể:
• NNCT trang trí
• NNCT số đếm
• NNCT hình dáng
• NNCT chuyển động

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

37

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ngôn ngữ cơ thể trang trí:
• Trên xuống
• Trong ra
• Cân bằng
• Hội tụ

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ngôn ngữ cơ thể: Điệu bộ, cử chỉ
Nhóm thứ tự, số đếm, trình tự

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

38

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Thực hành:

Xin chào tất cả các bạn. Tôi là ….. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với
các bạn 6 cách để có được sức khoẻ tốt. Thứ nhất là tập thể dục
đều đặn. Thứ hai là chế độ ăn uống phù hợp. Thứ ba là lịch trình
làm việc – nghỉ ngơi hợp lý. Thứ tư là chăm sóc sứ khoẻ chủ
động. Thứ năm là rèn luyện tinh thần tích cực. Thứ sáu là chọn
môi trường sống lành – sạch.

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ngôn ngữ cơ thể: Điệu bộ, cử chỉ
Nhóm hình dáng

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

39

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Thực hành:

Xin chào tất cả các bạn. Bạn có biết không hành tinh của chúng
tôi thì hình tròn. Và khi chúng tôi nhìn ra bên ngoài, hành tình của
bạn thì hình vuông, hành tinh của bạn thì hình chữ nhật, còn
hành tinh của bạn thì là hình ê-líp. Hành tinh của bạn là hình tam
giác. Hành tinh của bạn thì hình que. Trong khi đó hành tinh của
bạn thì là hình khối bán nguyệt.

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

Ngôn ngữ cơ thể: Điệu bộ, cử chỉ
Nhóm chuyển động

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

40

11/05/21

3. 4 YẾU TỐ THU HÚT: NGÔN NGỮ CƠ THỂ NÂNG CAO

LÂU ĐÀI BÚP BÊ
Một buổi sáng đẹp trời, tôi vươn mình thức dậy. Tôi đến bên cửa sở, mở
toang cửa sổ đến đón ánh bình mình.

Ở phía xa xa, tôi thấy mình ở gần một toà lâu đài to thật là to nằm trên một
ngọn đồi cao thật là cao, chạy quanh lâu đài là một hàng rào gỗ màu trắng
cao ngang tầm ngực.

Tôi chạy lên cầu thang, và thấy một cánh cửa kéo. Tôi ra sức kéo cánh
cửa và bước vào bên trong. Đây là một căn phòng rộng lớn chứa đầy búp
bê. Có búp bê rất to, có búp bê vừa vừa, có cả những búp bê bé xíu.

Bất thình lình, đống búp bê đổ ụp xuống đầu tôi. Tôi giật mình, vươn vai,
ngáp dài và… lăn ra ngủ tiếp.

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

4. GIỌNG NÓI TRONG KỸ NĂNG GIẢNG DẠY
4.1 TẠI SAO GIỌNG NÓI LẠI QUAN TRỌNG?

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

41

11/05/21

4.2 NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH GIỌNG NÓI

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

5. LUYỆN GIỌNG NÓI CUỐN HÚT

Giọng nói:
Các yếu tố cấu thành âm:
• Hơi
• Răng
• Môi
• Lưỡi
• Hàm

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

42

11/05/21

5. LUYỆN GIỌNG NÓI CUỐN HÚT

Giọng nói: Các yếu tố cấu thành giọng:

Âm giọng: Âm từ
1. Cường độ: độ to, nhỏ
2. Tốc độ: nhanh, chậm
3. Trọng âm: nhấn, nhá
4. Ngữ điệu: lên, xuống

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

5.1 LUYỆN GIỌNG NÓI: CƯỜNG ĐỘ

1. KỸ THUẬT ĐỂ CÓ ÂM LƯỢNG/CƯỜNG ĐỘ TỐT

Lấy hơi Điều chỉnh Cường độ
âm thanh

phát

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

43

11/05/21

5.1 LUYỆN GIỌNG NÓI: CƯỜNG ĐỘ

CẤP ĐỘ ÂM LƯỢNG A1, A2, A3.

Âm lượng A1: Trầm lắng, chia sẻ

Âm lượng A2: Cung cấp thông tin

Âm lượng A3: Cao trào, gây chú ý

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

5.1 LUYỆN GIỌNG NÓI: CƯỜNG ĐỘ

Quãng cường độ 10 Cực lớn
9
QUÃNG C 8
QUÃNG B
QUÃNG A 7
6
5

4

3
2
1 Thì thầm

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

44

11/05/21

5.2 LUYỆN GIỌNG NÓI: TỐC ĐỘ

Tốc độ nói là sự điều chỉnh mức độ nhanh
chậm của lời nói tuỳ theo chủ đề, cảm xúc,
đối tượng và ngữ cảnh khác nhau.

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

5.2 LUYỆN GIỌNG NÓI: TỐC ĐỘ

TỐC ĐỘ T1, T2, T3.

Tốc độ 1: Trầm lắng, chia sẻ

Tốc độ 2: Cung cấp thông tin

Tốc độ 3: Cao trào, gây chú ý

Phần 0 Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7

Giới thiệu Khoa học não bộ Nguyên tắc truyền thông Kỹ thuật và Kỹ năng Quy trình đào tạo Kỹ năng tạo sức hút Phương pháp đào tạo Thiết bị và công cỵ
trong đào tạo tương tác trong đào tạo tương tác trong đào tạo online trên màn ảnh online

45


Click to View FlipBook Version