The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salmah_2701, 2019-12-22 18:49:19

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

BIL TAJUK MUKA SURAT

1. SEULAS KATA SETINTA BICARA ii
iii
2. SEJARAH SMK BATU UNJUR iv
v
3. KOMPONEN UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN vi
MALAYSIA
vii
4. TRANSFORMASI KBSM KE KSSM vii
viii
5. KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH ix – xii
(KSSM) xiii
xiii - xv
6. INSAN SEIMBANG xvi
xvii
7. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 1 - 21
22 - 53
8. HALA TUJU SEKOLAH 54 - 77
78 - 99
9 SENARAI NAMA GURU MENGIKUT GRED DAN OPSYEN 100 - 124
125 - 127
10. SENARAI NAMA STAFF SOKONGAN GURU TINGKATAN 128 - 146

11. SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 147
148
12. PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

13. HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR

14. TAKWIM SEKOLAH 2020

15. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

16. PENGURUSAN KURIKULUM

17. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

18. PENGURUSAN KOKURIKULUM

19. PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

20. PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
KHAS INTERGRASI (PPKI)

21. LAMPIRAN 1: PELAN KEDUDUKAN KELAS

22. LAMPIRAN 2: PELAN KESELAMATAN

i

SEULAS KATA SETINTA BICARA

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh dan salam sejahtera.
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya dapat saya meluahkan
hasrat dan menyampaikan bicara buat warga SMK Batu Unjur bagi sesi 2020.
Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan sekalung penghargaan kepada Jawatan
kuasa Buku Pengurusan Dan Pentadbiran 2020 yang telah bertungkus lumus untuk
menyiapkan buku ini. Buku Pengurusan sangat penting kepada semua guru dan warga
sekolah untuk dijadikan garis panduan dan rujukan dalam melaksanakan tugas dengan
lebih teratur dan terancang .

Besarlah harapan saya agar pendidik SMK Batu Unjur dapat meneruskan perjuangan yang
diamanahkan sebagai pembentuk bangsa dan agama. Pada tahun ini saya ingin menekankan budaya kerja
berpasukan (teamwork) dan kolaboratif disemai dalam diri setiap individu sama ada di peringkat panitia,
sekolah, daerah dan kebangsaan. Oleh itu komunikasi berkesan antara guru dan guru serta guru dan murid
perlulah dipupuk dari sekarang. Setiap guru perlu hormat-menghormati terutama dalam tutur bicara agak tidak
menyentuh hati setiap individu. Budaya tolak ansur perlu diterapkan demi kecemerlangan profesion perguruan.
Apabila budaya ini telah sebati dalam diri guru maka tugas meningkatkan potensi murid lebih mudah.

Setiap guru perlu ada “jiwa pendidik atau roh guru”. Guru bukanlah hanya menghabiskan sukatan dan
rancangan mengajar semata-mata tetapi perlu mendidik dan membentuk jati diri murid tanpa rasa jemu .Hal
ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dalam tahun akhir Gelombang Ke-2
(2016-2020) yang mengharapkan murid berupaya bersaing pada peringkat global melalui 6 aspirasi murid.
Seiring dengan itu, pada tahun ini guru-guru perlu mempelbagaikan teknik mengajar agar PDP lebih cemerlang
dan berkesan. Pelaksanaan “Google Classroom” yang menggantikan PDP alam maya “Vle Frog” perlu
dijadikan amalan buat guru SMK Batu Unjur.

Walaupun penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi masih rendah tetapi kita jangan mengaku
kalah kerana “ hendak seribu daya tak hendak seribu dalih”. Sesungguhnya marilah kita bekerja dengan
seikhlas hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana segala keihlasan dan pengorbanan akan dinilai oleh-
Nya.

Akhir bicara, nasihat saya kepada semua warga SMK Batu unjur marilah kita bersama-sama berganding
bahu, mengorak langkah menuju puncak demi menaikkan prestasi sekolah sama ada dalam bidang kurikulum,
sahsiah murid dan kokurikulum . Tiada yang lebih bermakna buat kita sebagai guru melihat anak didik kita
berjaya dalam semua aspek yang diceburi. Jangan biarkan air mata kegagalan dalam diri murid kita tetapi
siramilah mereka dengan air mata kejayaan.

Ayuh ! warga guru kita bangkit sederap, senada seirama agar SMK Batu Unjur mencapai kualiti tinggi
selari dengan slogan sekolah “Kualiti Teras Keunggulan”. Marilah kita sama-sama berdoa dan berusaha
bersungguh-sungguh agar SMK Batu Unjur dipandang tinggi dan unggul di persada antarabangsa.
#kitasepasukan

Sekian Terima Kasih

.
ENCIK ABDUL RAZAK BIN SUPAJAN
PENGETUA
SMK BATU UNJUR

SEJARAH SMK BATU UNJUR

ii

Latar Belakang Penubuhan

SMK Batu Unjur (SMKBU), Klang yang merupakan wadah ilmu anak-anak watan di kawasan Bukit
Tinggi, Klang telah diBina pada tanggal 1999. Sekolah tersebut telah mula beroperasi pada 1 Disember 2004.
Sekolah ini mempunyai 5 buah bangunan utama iaitu blok A, B, C, D dan E dengan keluasan tanah kira-kira
15.9 ekar. Disamping itu, 36 buah kelas disediakan untuk kemudahan pengajaran dan pembelajaran.

Kakitangan sekolah terdiri daripada Pengetua, 5 orang Penolong Kanan, 4 orang GuruK Mata Pelajaran,
4 orang Guru Bimbingan dan Kaunseling, 130 orang guru serta 13 orang staf sokongan.

Nama sekolah ini diambil sempena nama kawasan sekolah ini yang terletak di Batu Unjur, Klang.
Sekolah ini dibina untuk menampung pertambahan bilangan murid di Bukit Tinggi dan kawasan sekitarnya
seperti Taman Bayu Perdana dan Taman Botanik.

SMKBU diterajui oleh Pengetua pertama, Pn. Hjh. Siti Zaiton Binti Selamat. Selepas itu, SMK Batu Unjur
diterajui oleh Pengetua Cemerlang Pn. Hjh Zainon Binti Kasim A.M.N, Pn. Hjh Alijah Binti Md. Dom, Cik Hjh.
Noreha Binti Hailani dan kini diterajui oleh Encik Abdul Razak Bin Supajan.

Sepanjang 16 tahun beroperasi, sekolah sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan dalam
pelbagai bidang. Banyak perubahan dari semasa ke semasa dilakukan bagi memantapkan pengurusan sekolah
terutamanya dari segi prasarana sekolah. Persekitaran sekolah juga berubah wajah menjadi lebih ceria dan
kondusif melalui Program Persekitaran Berkualiti 5S yang telah dijalankan.

Kerjasama dan semangat kerja berpasukan daripada semua pihak perlu dikekalkan demi untuk
mencapai kemajuan dan matlamat yang direncanakan. Semoga SMKBU terus mengorak langkah ke hadapan
dan mencapai kejayaan yang gemilang.

iii

iv

v

vi

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii

HALA TUJU SEKOLAH

1.0 VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

2.0 MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

3.0 MOTO

“KUALITI TERAS KEUNGGULAN”

4.0 MATLAMAT SEKOLAH

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia dan berilmu,

berketrampilan dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan

kemajuan Negara.
 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

warganegara Malaysia.

5.0 PIAGAM

Kami berazam akan :

 Melaksanakan tanggungjawab dengan professional.
 Mengutamakan penambahbaikan berterusan.
 Meninggikan martabat guru.

viii

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT GRED DAN OPSYEN DOMINAN TAHUN 2020
(GURU SESI PAGI)

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN DOMINAN

1 ABDUL RAZAK BIN SUPAJAN DG52 (PENGETUA)

2 SALMAH BINTI MOKNI DG52 (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)
3 NORSHIDAH BINTI MOHD SAAD DG52 (PENOLONG KANAN HEM)

4 AIDAH BINTI ABDULLAH DG52 (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)
5 KANGA DEVI A/P KANGAYATKARASU DG52 BAHASA INGGERIS
6 CHENG LAY HOONG DG52 KIMIA
7 INTAN FARIDAH BINTI ZAKARIA DG48 KESUSASTERAAN MELAYU

8 FAIZIAH BINTI HAJI MOHAMED KASSIM DG48 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

9 CHUA MEE KEAW DG48 GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
10 PARIMALA A/P PALANISAMY DG44 GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

11 SANTHI A/P SUNDARAM DG52 GURU MEDIA
12 AIDA BINTI RASID DG44 MPEI – P.PERAKAUNAN

13 AFIDA BINTI MOHAMAD DAHARI DG48 SAINS
14 AZLIN BIN JAMALUDDIN DG44 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
15 AZLINA BINTI AZIZ DG44 MPEI - PERNIAGAAN

16 CHONG CHIEU HONG DG48 KIMIA
17 CHOW YEE SEE DG48 BAHASA MELAYU

18 DEVI A/P GOVINDASAMY DG52 SEJARAH
19 FADHILAH BINTI MOHD MAAMUR DG41 MPEI – PERNIAGAAN

20 GAURI A/P MANICKOM DG44 MATEMATIK

21 GOBINATH A/L RAJANDERAN DG44 MATEMATIK
22 GOH MEI LING DG52 MATEMATIK
23 INTHUMATHI A/P MARAPPAN DG48 SEJARAH
24 KANACALETCHUMY A/P GOVINDASAMY DG48 BAHASA TAMIL

25 LEE KEH PENH DG54 SAINS
26 LEE YEAN PENG DG48 MATEMATIK
27 LIEW MEI YONG DG48 MPEI – EKONOMI
28 LIM AI KIAW DG48 MPEI - P. PERAKAUNAN

29 MALA A/P BATHUMALAI @ MUNIAM DG44 MPEI - SAINS KOMPUTER
30 MOHD IHSAN BIN ISMAIL DG41 MPEI – PERNIAGAAN
31 MOHD ZULKHAIRI BIN DIN DG41
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

32 NAZHATUL SHIMA BINTI KHALID DG44 PENDIDIKAN SENI VISUAL
33 NG SHER ER DG41 KIMIA

34 NICHOLAS A/L BENJAMIN DG48 BAHASA MELAYU
35 NOR AIEN BINTI SAMSUDIN DG44 MATEMATIK

36 NOR NABIHAH BINTI MISSNAN DG41 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
37 NORAPIZA BINTI MAT SEMAN DG44 SEJARAH

38 NORHASSEME BINTI MOHD DAUD DG44 MATEMATIK

39 NORHAYATI BINTI MD NOR DG48 BAHASA INGGERIS
40 NORZIELA BINTI AB RAHMAN DG44 SAINS

41 NUR FAZREEN FAZLINA BINTI ZAINUL DG 44 FIZIK
ABIDIN

42 NURUL ASMAT BINTI ABD AZIZ DG41 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

ix

43 R. ARASU A/L S. RAJAMANI DG48 BAHASA TAMIL

44 RICHARD A/L WILLIAM DG44 BAHASA INGGERIS

45 ROHAIDA BINTI HASHIM DG44 BIOLOGI

46 ROSLIN BINTI MOHAMAD SULAIMAN DG52 PENDIDIKAN ISLAM

47 ROZALINA BINTI ABD. RAHMAN DG44 BAHASA MELAYU

48 SANTHI A/P MUNUSAMY @ MUNIANDY DG48 BAHASA MELAYU

49 SHARALI A/P RAJOO DG48 BAHASA INGGERIS

50 SITI AZIRAH BINTI RAMLI DG44 MPEI - P. PERAKAUNAN

51 SITI HAMIDAH BINTI MOHD NOR DG44 MATEMATIK

52 SITI RAHAYU BINTI SULAIMAN DG44 BIOLOGI

53 SUKMA ERDAWATY BINTI ABDUL SALIM DG44 BAHASA INGGERIS

54 SUNIAH BINTI SIDEK DG48 PENDIDIKAN ISLAM

55 DR. TAN GOON SIM DG48 BAHASA CINA

56 TENGKU PUTERI AINSYAH BINTI TENGKU DG41 GEOGRAFI
YAACOB

57 THILAGAWATY A/P ARIMUGAN DG44 BAHASA INGGERIS

58 TING SING NGIIK DG48 MATEMATIK

59 TUAN NOR DIANA BINTI TUAN IBRAHIM DG48 BAHASA MELAYU

60 UMARANI A/P NALLATHAMBY DG48 BAHASA MELAYU

61 UMAVATHI A/P R. NANTHAN DG48 MPEI – PERNIAGAAN

62 WAN ZAID BIN WAN JUSOH DG41 PJPK

63 YAP MOI ENG DG48 FIZIK

64 ZUZIANA BINTI MOHD KASIM DG44 MPEI - PERNIAGAAN

x

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT GRED DAN OPSYEN DOMINAN TAHUN 2020
(GURU SESI PETANG)

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN DOMINAN

1 AHMAD SAZLI BIN MOHD ZAIN DG48 (PENOLONG KANAN PETANG)
DG44 SAINS
2 OOI GAIK SUAN DG44 GURU BIMBINGANDAN KAUNSELING
DG44 GURU BIMBINGANDAN KAUNSELING
3 AZMAN BIN ZAKARIA DG42 PJPK
DG52 GEOGRAFI
4 SUHAILI BINTI JAHHERO DG44 MATEMATIK
DG44 MATEMATIK
5 ASHAMIDAR BINTI ABU BAKAR DG41 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
DG44 BAHASA CINA
6 CHAN SEAC YAN
DG52 BAHASA INGGERIS
7 FARIDAH BINTI OMAR
DG52 MPEI - ASAS KELESTARIAN
8 FAUZIANA BINTI MOHD ZAKI DG44 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
DG44 MATEMATIK
9 FIRDAUS BIN SAMSUDIN DG44 BAHASA CINA
DG44 BAHASA INGGERIS
10 GOH WEI CHIN DG41 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
DG44 SAINS
11 GRACE PUSPALATA A/P DG44 BAHASATAMIL
I.PACKIANATHAN DG44 PENDIDIKAN SENI VISUAL
DG44 MATEMATIK
12 HO CHENG YONG DG44 SAINS
DG41 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
13 JULIA BINTI MOHD ZIN DG41 PENDIDIKAN MORAL
DG44 MPEI - SAINS KOMPUTER
14 LEE AI HONG DG44 BAHASA INGGERIS
DG41 MPEI - PERNIAGAAN
15 LOW SAW KIM DG42 PENDIDIKAN ISLAM

16 MELODY LER LIH SHIA DG41 PENDIDIKAN MORAL

17 MOHD ZULHILMI BIN MOHD JUDI DG44 BAHASA MELAYU
DG41 BAHASA MELAYU
18 MUNIRAH BINTI ISMAIL DG41 BAHASA MELAYU
DG41 BAHASA INGGERIS
19 NEELAMALAR A/P TANGAKRISHNAN DG41 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
DG41 SAINS
20 NOR HAFIZAH BINTI SAID DG41 BAHASA MELAYU
DG41 MPEI - EKONOMI
21 NORMAZURA BINTI ABU BAKAR DG44 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
DG48 MATEMATIK
22 NOOR WAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN DG44 MATEMATIK
DG44 PENDIDIKAN ISLAM
23 NUR ASYIKIN BINTI AMRAN

24 NUR EZWATIE BINTI MAT NAWI

25 OOI MAY ZHEN

26 PUSPHARANI A/P KANAGARATNAM

27 RAIHANA BINTI MASKORE

28 ROKIAH BINTI MOHD YUNOS

29 ROSMARINAWANI BINTI MAT RASHID
@ZAHARI

30 SARKUNA DEVI A/P EGESVARAN

31 SHARIFAH BINTI SAPEI

32 SITI HASWANI BINTI ZULKIFLI

33 SITI HAJAR BINTI MUHAMMAD TAKUDIN

34 SITI RAIHANA BINTI AB RAHMAN

35 SITI SAILA BINTI MOHAMED GAZALI

36 SITI NOR DYANA BINTI BAHARUM

37 SIVA SAKTI A/P MANOHARAN

38 SYAMSYARINA BINTI REMELI

39 TAN YEW PENG

40 ZAINAM BINTI SULAIMAN

41 ZALIA NORLIZA BINTI GHAZALI

xi

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT GRED DAN OPSYEN DOMINAN TAHUN 2020
(GURU PPKI )

BIL NAMA GURU PPKI GRED OPSYEN DOMINAN
1 AZHARIZAH BINTI SAIMI DG48 (PENOLONG KANAN PPKI)
2 ANG GEK SAW DG48 PENDIDIKAN KHAS
3 ANIZEE BIN SIDI AHMAD DG44 PENDIDIKAN KKAS
4 AYU ASHILLA BINTI MUSTAPA DG41 PENDIDIKAN KHAS
5 AZMA BINTI IBRAHIM DG44 PENDIDIKAN KHAS

BUVANESWARY A/P DG44 PENDIDIKAN KHAS
6
DG41 PENDIDIKAN KHAS
BALASUBRAMANIAM
FITRI NURUL HIDAYAH BINTI DG41 PENDIDIKAN KHAS
7 DG44 PENDIDIKAN KHAS
MOHAMED NOR DG44 PENDIDIKAN KHAS
8 FATIN LIANA BINTI MOKHTAR DG48 PENDIDIKAN KHAS
9 HAIRUDIN BIN MD ZAIN DG44 PENDIDIKAN KHAS
10 GOO SIOU TIN DG44 PENDIDIKAN KHAS
11 JANAGA A/P P. KUMARASAMY DG41 PENDIDIKAN KHAS
12 KALAIVALLI A/P KALIAPPAN DG44 PENDIDIKAN KHAS
13 MORSHIDAH BINTI RAMLI DG41 PENDIDIKAN KHAS
14 NOR AFFIDA BINTI ARIFFIN DG44 PENDIDIKAN KHAS
15 NORLAILA BINTI MOHAMED DG48 PENDIDIKAN KHAS
16 NURRULA’IN BINTI ABDUL MAJID DG48 PENDIDIKAN KHAS
17 NURUL AZFA BINTI MAT JAHARI DG41 PENDIDIKAN KHAS
18 NOR AZURA BINTI MOHD YUSOF DG41 PENDIDIKAN KHAS
19 NOOR ASIKIN BINTI MAHMUD DG48 PENDIDIKAN KHAS
20 NOORSUZIANA BINTI ISMAIL DG44 PENDIDIKAN KHAS
21 PATHMA A/P SUBRAMANIAM DG41 PENDIDIKAN KHAS
22 RAFITAH HANIM BINTI MAT REJAB DG44 PENDIDIKAN KHAS
23 SUZY SURIANI BINTI ABDULLAH
24 WAN MOHD SAFRI BIN WAN RAZALI
25 ZURAIDAH BINTI AHMAD

xii

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN MENGIKUT GRED TAHUN 2020

BIL NAMA STAF GRED

1 KETUA PEMBANTU TADBIR N26

2 ALIJAH BINTI ABD. RAHMAN @ SARMIN PEMBANTU MAKMAL C22

3 HELI SURIANI BINTI SAARI PEMBANTU MAKMAL C22

4 NOR AINATUL AQILAH BINTI HAMDAN PEMBANTU MAKMAL C19

5 SITI KHADIJAH BINTI AHMAD NOOR PEMBANTU MAKMAL C19

6 LIANA BINTI MOHD ROSLI PEMBANTU MAKMAL C17

7 PEMBANTU KEWANGAN W19

8 NOR AZLENA BINTI ARIFFIN PEMBANTU TADBIR N19

9 NURUL HASYYATI BINTI ABDULLAH PEMBANTU TADBIR N17

10 ZURAIDAH BINTI NON PEMBANTU OPERASI N11

11 MAS AYU BINTI ABDUL KARIM PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17

12 SITI MAISHARAH BINTI ROMLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

13 RAJA ABD RAHMAN BIN RAJA MOHAMED PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

14 EMAWATI BINTI NONOH PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

15 HASMIDA BINTI WAHAB PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

16 NORLIANA BINTI JUNIT PEMBANTU PENGURUSAN MURID N19

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN SESI PETANG 2020

BIL. TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS
PERALIHAN GOH WEI CHIN TINGKATAN
SITI RAIHANA BINTI AB RAHMAN NORHAFIZAH BINTI SAID
1 1 BERLIAN SITI HAJAR BINTI MOHD TAKUDIN
2 1 BAIDURI MOHD ZULHILMI BIN MOHD JUDI NORMAZURA BINTI ABU
3 1 ZAMRUD SITI NOR DYANA BINTI BAHARUM BAKAR
4 1 DELIMA FARIDAH BINTI OMAR
5 1 INTAN NUR EZWATIE BINTI MAT NAWI
6 1 TOPAZ SITI HASWANI BINTI ZULKIFLI
7 1 OPAL RAIHANA BINTI MASKORE
8 1 MUTIARA SITI SAILA BINTI GAZALI
9 1 JED MUNIRAH BINTI ISMAIL
10 1 EMERAL

xiii

BIL TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS
1 2 BERLIAN SYAMSARINA BINTI RAMELI TINGKATAN
2 2 BAIDURI SARKUNA A/P EGESVARAN
3 2 ZAMRUD OOI MAY ZHEN ZALIA NORLIZA
4 2 DELIMA CHAN SEAC YAN BINTI GHAZALI
5 2 INTAN MELODY LER SIH SIA
6 2 TOPAZ NUR ASYIKIN BINTI AMRAN
7 2 OPAL FAUZIANA BINTI MOHD ZAKI
8 2 MUTIARA SHARIFAH BINTI SAPEI
9 2 JED JULIA BINTI MOHD ZIN
10 2 EMERAL
GRACE PUSPALATA A/P I.PACKIANATHAN

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN SESI PAGI 2020

BIL. TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS
TINGKATAN
1 3 BERLIAN FIRDAUS BIN SHAMSUDIN
2 3 BAIDURI NAZHATUL SHIMA BINTI KHALID NORHAYATI
3 3 ZAMRUD NG SHER ER BINTI MOHD NOR
4 3 DELIMA TG. PUTERI AINSYAH BINTI TG YAACOB
NOR NABIHAH BINTI MISSNAN
5 3 INTAN SITI HAMIDAH BINTI MOHD NOR
6 3 TOPAZ MALA A/P BATHUMALAI @ MUNIAM
7 3 OPAL NURUL ASMAT BINTI ABD. AZIZ
8 3 MUTIARA HO CHENG YONG
9 3 JED MOHD IHSAN BIN ISMAIL
10 3 EMERAL

BIL. TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS
TINGKATAN
1 4 BERLIAN ROZALINA BINTI ABD RAHMAN
2 4 BAIDURI ROHAIDA BINTI HASHIM NUR FAZREEN
3 4 ZAMRUD NORZIELA BINTI AB RAHMAN FAZLINA BINTI
4 4 DELIMA LIEW MAY YONG ZAINUL ABIDIN
5 4 INTAN UMAVATHI A/P R.NANDAN
6 4 TOPAZ AZLINA BINTI ABD. AZIZ
7 4 OPAL NICHOLAS BENJAMIN
8 4 MUTIARA NOR AEIN BINTI SAMSUDIN
9 4 JED SITI RAHAYU BINTI SULAIMAN
10 4 EMERAL SHARALI A/P S.S RAJOO
AFIDA BINTI MOHAMAD DAHARI
11 4 FIRUS

xiv

BIL. TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS
TINGKATAN
1 5 BERLIAN GOH MEI LING
YAP MOI ENG
2 5 BAIDURI DEVI A/P GOVINDASAMY

3 5 ZAMRUD LEE YEAN PENG

4 5 DELIMA SUKMA ERDAWATY BINTI MOHD SALIM

5 5 INTAN INTHUMATHI A/P MARAPPAN

6 5 TOPAZ UMARANI A/P NALLATHAMBY

7 5 OPAL THILAGAWATY A/P ARIMUGAM

8 5 MUTIARA GAURI A/P MANICKOM

9 5 JED FADHILLAH BINTI MOHD MAAMUR

10 5 EMERAL CHONG CHIEU HONG

11 5 FIRUS R.ARASU A/P S.RAJAMANI

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN PPKI TAHUN 2020

BIL TINGKATAN GURU TINGKATAN PENYELARAS

1 EMAS NOR AFFIDA BINTI ARIFFIN PN SUZY
SURIANI
2 PERAK FITRI NURUL HIDAYAH BINTI MOHAMED NOR BINTI ABDULLAH

3 GANGSA ANG GEK SAW

4 BERLIAN RAFITAH HANIM BINTI MAT REJAB

5 BAIDURI BUVANESWARY A/P BALASUBRAMANIAM

6 ZAMRUD NURUL AZFA BINTI MAT JAHARI
7 DELIMA PN NOORSUZIANA BINTI ISMAIL
8 INTAN GOO SIOU TIN
9 TOPAZ ANIZEE BIN SIDI AHMAD
10 OPAL NORLAILA BINTI MOHAMED
11 MUTIARA AZMA BINTI IBRAHIM
12 JED JANAGA A/P P.KUMARASAMY
13 EMERAL NOR AZURA BINTI MOHD YUSOF
14 FIRUS PATHMA A/P SUBRAMANIAM
15 RUBY ZURAIDAH BINTI AHMAD
16 NILAM AYU ASHILLA BINTI MUSTAPA

xv

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Labuan dan Putrajaya

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
19
02.01.2020 31.01.2020 20 11
01.02.2020 29.02.2020 10 1
01.03.2020 13.03.2020 49
9
JUMLAH HARI 9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 2
7
14.03.2020 22.03.2020 22
11
23.03.2020 31.03.2020
01.04.2020 30.04.2020
01.05.2020 22.05.2020

JUMLAH HARI 40
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17
01.07.2020 24.07.2020 18 7

JUMLAH HARI 35
9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1

25.07.2020 02.08.2020

03.08.2020 31.08.2020 19
2 01.09.2020 30.09.2020 21
31.10.2020 21 16
01.10.2020 20.11.2020 13

01.11.2020

JUMLAH HARI 74
CUTI AKHIR TAHUN
6
21.11.2020 31.12.2020
41

xvi

HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR
BAGI TAHUN 2020

BIL PERISTIWA TARIKH HARI
Rabu
1. Tahun Baru 2020 01 Januari 2020 Sabtu dan Ahad
Khamis dan Jumaat
2. Tahun Baru Cina 25 dan 26 Januari 2020 Sabtu
23 dan 24 Januari.2020 Jumaat
Khamis
3. Thaipusam 08 Februari 2020 Ahad
Ahad dan Isnin
4. Hari Pekerja 01 Mei 2020 Khamis dan Jumaat

5. Hari Wesak 07 Mei 2020 Sabtu

6. Hari Nuzul Al-Quran 10 Mei 2020 Jumaat
Khamis
7. Hari Raya Aidil Fitri* 24 dan 25 Mei 2020 Isnin
21 dan 22 Mei 2020 Rabu
Khamis
Hari Keputeraan Seri Paduka Jumaat
8. 06 Jun 2020 Sabtu
Isnin
Baginda Yang di-Pertuan Agung Jumaat
Jumaat
9 Hari Raya Qurban* 31 Julai 2020

10 Awal Muharram 20 Ogos 2020

11 Hari Kebangsaan 31 Ogos 2020

12. Hari Malaysia 16 September 2020

13. Maulidur Rasul 29 Oktober 2020

13 November 2020

14. Hari Deepavali 14 November 2020

16 November

15. Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Disember 2020

16. Hari Krismas 25 Disember 2020

* Tertakluk kepada pindaan
* Hari Raya Aidil Fitri : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
* Hari Raya Qurban : 31 Julai & 1 Ogos (Dalam Cuti Pertengahan penggal 1)

xvii

TAKWIM PERSEK

BULAN / TARIKH PENGURUSAN KURIKULUM
MINGGU / HARI
TAHUN
Januari 1 Taklimat Pakej MP T4
M1 Rabu Bicara Pentadbir 1
(Murid T1 dan T3)
2 Bicara Pentadbir 2
Khamis (Murid T2 dan T4)

3 - Bicara Pentadbir 3
Jumaat (Murid T5)

4 - Semakan Folder RPH
Sabtu
Teknik Menjawab Soalan
5 (murid)
Ahad (13 Januari – 31 Mac)

6
Isnin

Januari 7
M2 Selasa

8
Rabu

9 Taklimat Program
Khamis Pemantapan Sahsiah

10
Jumaat

11 LADAP 1:Panitia Gemilang
Sabtu (Teknik Penanda)

Januari 12
M3 Ahad

13
Isnin

14
Selasa

KOLAHAN TAHUN 2020

HEM KOKURIKULUM PPKI

N BARU 2020

Program Transformasi Diri
T1 dan T3

Program Transformasi Diri
T2 dan T4

Majlis Perlantikan Penetapan RPI
Pemimpin Pengawas dan
Guru Guru Disiplin
Pemantauan Pengurusan
Kantin

Pendaftaran keahlian
Kelab/Persatuan/Unit
Beruniform/Sukan /
permainan
Mesyuarat Larian Kota
Bil2/2020

Program Transformasi Diri
T5

Pelancaran Program Guru Perhimpunan Bulanan
Sahsiah, Guru Penyayang Kokurikulum (BSMM)
dan Mentor Mentee
Program Pemantapan Mesyuarat Agung Rumah
Sahsiah Bil1/2020 Sukan

1

Januari 15 Mesyarat JK Mesyuarat Taklimat Pembugaran
M4 Rabu Agung PIBG tahun 2020 Headcount Bil 1/2020

16 PLC 1:Panitia Gemilang PLC 1:
Khamis Mesyuarat AJK PIBG Bil Pengurusan
5/2019 Kecemerlangan Kurikulum
17
Jumaat Orientasi PSS dan Nilam
Tingkatan 1
18 Pemilihan Pengawas PSS
Sabtu Ting. 1

19 Bengkel Proses Teknik
Ahad Pengawas PSS/ JK Kerja
PSS
20
Isnin

21
Selasa

Februari 22
M1 Rabu

23
Khamis

24
Jumaat

25
Sabtu

26
Ahad

27
Isnin

28
Selasa

29
Rabu

30
Khamis

31
Jumaat

1
Sabtu

2
Ahad

Program “Cure & Care” Bil
1/2020

Latihan Larian Kota

Larian Kota Sekolah
(Cuti Peristiwa)
Pesta Ponggal

Program Mentor Mentee 1 Mesyuarat ALK SMKBU Bil
1/2020
Dialog Prestasi Guru-guru
Tingkatan Bil 1/2020

Pemantauan Pengurusan AGM Unit Beruniform Bil
Kantin 1/2020

CUTI PERAYAAN

CUTI PERAYAAN

TAHUN BARU CINA

CUTI UMUM

AGM Persatuan / Kelab
Bil 1/2020

Aktiviti Renang 1

2

Februari 3 Pelancaran Minggu Bahasa
M2 Isnin Tema : MBMMBI
Jeyarawara Headcount T2,
4 T3 dan T5 (Guru Kelas)
Selasa
Mesyuarat JK PSS dan
5 Nilam Bil 1/2020
Rabu

6
Khamis

Februari 7 -Hari Penetapan Target T3 Keluarga Muafakat Anak
M3 Jumaat dan T5 Berkat Bil 1/2020
-Pelancaran Permata (G1, G2, G3)
8 Gemilang
Sabtu Mesyuarat JK Kewangan
dan Aset Bil 1/2020
9
Ahad

10
Isnin

11
Selasa

12
Rabu

13
Khamis

14 LADAP BIL 3/2020
Jumaat (Google Classroom)

15
Sabtu

Februari 16 - Pelancaran Hari Nilam
M4 Ahad Semakan Folder Panitia
Bil 1/2020
17 - Pelancaran Program
Isnin Dana Permata

18 Mesyarat Pengurusan Bil
Selasa 1/2020

Mesyuarat JK Perhubungan Mesyuarat JK Majalah Bil Bengkel Sangkutan
Luar dan PPDa Induk 1/2020 KSSMPK Spesifik
Pemantauan Pengurusan
Kantin Aktiviti Kokurikulum;Unit
Beruniform Bil2/2020
Kursus Kepimpinan
Kokurikulum
Taklimat Inovasi
kokurikulum (murid)

CUTI THAIPUSAM

Mesyuarat UBK, PPDa dan Aktiviti Kokurikulum:
ATHAM Bil 1/2020 Persatuan/Kelab Bil 2/2020
Mesyuarat Kejohanan
Sukan Bil2/2020 dan Kem
Perdana Bil 1/2020

Bengkel Kepimpinan
Pengawas dan KPJ

Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum (PPIM)

Taklimat Pertandingan
Inovasi Kokurikulum (Guru)

3

19 Mesyuarat Guru Bil 2/2020
Rabu

20
Khamis

21
Jumaat

22 Mesyuarat Agung PIBG
Sabtu
Februari
M5 23
Ahad

24
Isnin

25
Selasa

26
Rabu

27 Sesi Info 2
Khamis

28 LADAP 4
Jumaat (Team Building)
LADAP 4
29 (Team Building)
Sabtu
Keluarga Muafakat Anak
1 Berkat Bil 2/2020
Ahad (Murid The Suksess)
Program Literasi Minda
2
Isnin Mesyuarat JK Anugerah
Kecemerlangan Kurikulum
Mac 3
M1 Selasa

4
Rabu

5
Khamis

Program Keselamatan Latihan Rumah Sukan Bil
Murid Bil1/2020 1/2020
Kursus Pengurusan dan
Kepimpinan Pertandingan Papan
PRS/SLAD/PPDA Kenyataan
Persatuan/Kelab/Unit
Beruniform

Pelancaran Minggu PPDa Kem Solat dan Santapan
Rohani
-Dialog prestasi Guru-guru
Tingkatan Bil 2/2020 Boling PPKI
-Penilaian Prestasi Amalan
Baik SSDM Mesyuarat Sukan Bil
-Ceramah HIV AIDS 3/2020 dan Perkhemahan
Pertandingan PPDa Perdana Bil 2/2020
Pemantauan Pengurusan
Kantin

Senamrobik

Program Mentor Mentee 2

Mesyuarat Agung Koperasi
Aktititi Kokurikulum Bil
3/2020

4

6 - Pelancaran Minggu
Jumaat Teknik dan Vokasional :
Tema: Inovasi
7
Sabtu - Pertandingan Inovasi
bermula
8
Ahad Pertandingan Infohunt –
Pering. Sekolah (MSU)
9
Isnin CUTI P

Mac 10 LADAP Bil 5/2020
M2 Selasa Pembelajaran Kendiri

Mac 11 Mesyuarat AJK PIBG
M3 Rabu Bil 1/2020

Mac 12
M4 Khamis

13
Jumaat

14
Sabtu

15
Ahad

16
Isnin

17
Selasa

18
Rabu

19
Khamis

20
Jumaat

21
Sabtu

22
Ahad

23
Isnin

24
Selasa

Perkhemahan Perdana
Integrasi
Perkhemahan Perdana
Integrasi
Perkhemahan Perdana
Integrasi

Ujian Psikometrik T3 (IMK)

Ujian Psikometrik T3 (IMK) Pemantauan Penulisan
RPI

Lawatan Kampus 1 Latihan Rumah Sukan
Bil2/2020 (Sukantara)

Kem Kepimpinan
Pengawas (13-15 Mac)

PERTENGAHAN PENGGAL 1
(14 – 22 Mac )

Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum (Pengakap)

-Ujian Minda Sihat T1& T3 Sambutan Muhibbah
-Dialog Prestasi Guru
Tingkatan

5

25 PLC 2 :Panitia Gemilang
Rabu (Merungkai DSKP)

April 26 Ceramah Motivasi
M1 Khamis The Suksess

27 - Semakan Hasil Kerja
Jumaat Murid (1 – 29 April)

28 - Semarak Ilmu Fasa 1
Sabtu bermula (1 - 30 April)

29 - Mesyuarat Kurikulum Bil
Ahad 2/2020
- Dialog Prestasi Kurikulum
30 Bil 1
Isnin
- Mesyuarat Panitia Bil
31 2/2020
Selasa (2 – 17 April)
Kursus Kepimpinan
1 Pengawas PSS
Rabu
- Taklimat Pengurus Acara
2 Majlis Anugerah
Khamis Kecemerlangan Akademik
-Pelancaran Kem
3 Membaca Malaysia
Jumaat - Pelancaran Bulan
Membaca “Jom Baca
4 Bersama”
Sabtu Pelancaran Kem Membaca

5
Ahad

6
Isnin

April
M2

7
Selasa

- Penilaian Prestasi Amalan
baik (SSDM)

Ujian Minda Sihat T2 & T4 Acara Padang

Ujian Minda Sihat T5 Acara Balapan

Pemantauan Pengurusan
Kantin

Program Mentor Mentee 3 Olahraga PPKI Daerah
Klang
Dialog Prestasi Guru
Tingkatan
Program Kaunseling
Berfokus

Program Kaunseling Olahraga PPKI Daerah
Berfokus Klang

Program Kaunseling Raptai Kejohanan Olahraga
Berfokus

Kejohanan Olahraga
SMKBU
(Cuti Peristiwa : Isnin)

Program Kaunseling Mesyuarat Guru PPKI
Berfokus Bil2 / 2020

6

8 Lawatan ke Pesta Buku
Rabu (PSS) Antarabangsa/
Lawatan ke Perpustakaan
9 Mesyuarat JK Kewangan Negara
Khamis dan Aset Bil 2/2020
Majlis Anugerah
10 Kecemerlangan Akademik
Jumaat 2019

11
Sabtu

April 12 Mesyuarat Pengurusan Bil
M3 Ahad 2/ 2020

13
Isnin

14
Selasa

15
Rabu

16 Sesi Info 3
Khamis
LADAP Pusat Sumber
17
Jumaat

18
Sabtu

19
Ahad

April 20
M4 Isnin

21
Selasa

22
Rabu

Program Kaunseling Aktiviti Kokurikulum
Berfokus Persatuan / kelab
Bil 3/ 2020
Program Kaunseling
Berfokus

Pelancaran Minggu Kerjaya Perhimpunan Bulanan Pertandingan Badminton
Kokurikulum : KRS PPKI
Pameran Pendidikan
Aktiviti kokurikulum Unit
Mesyuarat JK HEM Bil Beruniform Bil 4/2020
2/2020 -Cross Unit (BSMM / Pandu
Lawatan Kampus 2 Puteri / KRS)

IKK Mesyuarat JK Kokurikulum
Bil 2/2020

IKK

Program Mentor Mentee 4

-Dialog Prestasi Guru Perkongsian
Tingkatan Bil 3/2020 Amalan Terbaik dan
-Penilaian Prestasi Amalan Inovasi Dalam PdP
Baik (SSDM)
-Ujian Psikometrik T4(ITP)

Ujian Psikometrik T4(ITP) Aktiviti Kokurikulum
Persatuan/kelab Bil 4/2020

7

23 Ladap 6 : Pembelajaran

Khamis Kendiri

24

Jumaat

25 Menuju Puncak T3 dan T5

Sabtu (G1, G2 dan G3)

LADAP PSS

26

Ahad

27

Mei Isnin
M1 28

Selasa

29

Rabu

30 Mesyuarat Guru Bil 2/ 2020

Khamis

1

Jumaat

2

Sabtu

3

Ahad

4 Peperiksaan Pertengahan

Mei Isnin Tahun T4 dan T5
M2 (4 - 22 Mei)

5

Selasa

6

Rabu

7 Mesyuarat JK Kewangan

Khamis dan Aset Bil 2/2020

8 PLC: Panitia Gemilang

Jumaat

9 Mesyuarat AJK PIBG Bil 3/ Menuju Puncak T3 dan T5

Sabtu 2020 (Murid The Suksess)

10 NUZUL AL-QU

Ahad

11 Peperiksaan Pertengahan

Isnin Tahun Sesi Petang dan T3
(12 – 22 Mei)
Mei
M3 12 Mesy. JK PSS & NILAM Bil

Selasa 2/ 2020

Mesyuarat JK Majalah
Bil 2 /2020

Pemantauan Pengurusan
Kantin

Mesyuarat Agung Koperasi
CUTI HARI PEKERJA

Anugerah Kehadiran penuh Perhimpunan Bulanan
Fasa 1 Kokurikulum: Kor Kadet
Polis
Pemantauan Pengurusan
kantin

URAN

8

13 Sesi Info 4
Rabu
Analisa Data Nilam
14 setiap murid
Khamis
Peperiksaan pertengahan
15 Tahun tamat
Jumaat
CUT
16 CU
Sabtu

17
Ahad

18
Isnin

Mei 19
M4 Selasa

20
Rabu

21
Khamis

22
Jumaat

23
Sabtu

24
Ahad

25

Mei Isnin
M5 26

Selasa
27

Rabu
28

Khamis
29

Jumaat
30

Sabtu
31

Ahad

Penghantaran Bahan
Pertandingan Inovasi
KokurikulumPersatuan/
Kelab/Unit Beruniform

Program Mentor Mentee 5 Penyemakan Buku Aktiviti
Dialog Prestasi guru dan Folder Persatuan/kelab
Tingkatan Bil 2/2020

CUTI PERAYAAN
CUTI PERAYAN

TI PERTENGAHAN TAHUN
(23 -07 JUN)

UTI HARI RAYA AIDIL FITRI
(24 MEI – 25 MEI)

9

JUN 1 -Pelancaran Bulan PSS
M1 Isnin -Pelantikan Pengawas PSS
-Anugerah Nilam
JUN 2 Pertengahan Tahun
M2 Selasa
Pameran Buku
3 (9 – 11 Jun)
Rabu

4
Khamis

5
Jumaat

6
Sabtu

7
Ahad

8
Isnin

9 Mesyuarat Pengurusan Bil
Selasa 3/2020

10
Rabu

11 Mesyuarat JK Hari
Khamis Pelanggan
Mesyuarat JK PSS dan
12 Nilam Bil 2/2020
Jumaat
Menuju Puncak - T3 dan T5
13 (G1, G2 dan G3)
Sabtu
- Pelancaran Minggu Sains
14 Tema : STEM
Ahad - Pertandingan STEM
-Semakan Headcount
15 Pertengahan Tahun
Isnin

JUN
M3

- Program Pemantapan - Aktiviti Kokurikulum
Sahsiah Murid Bil 2 Persatuan /Kelab Bil
4/2020
- Program Cure & Care Bil
2/2020 - Karnival Kokurikulum
(Permainan dalaman)
Mesyuarat UBK Bil 2/2020

Hari Guru dan Jamuan
Raya

Pelancaran Minggu Ko-
Akademik & Stem
-Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum : KASPA

10

16
Selasa

17
Rabu

18
Khamis

19
Jumaat

JUN 20 - Penutupan Bulan PSS
M4 Sabtu - Semarak Ilmu Fasa 2

21 bermula
Ahad

22
Isnin

23 Mesyuarat JK Kewangan
Selasa dan Aset Bil 3/2020

24
Rabu

25 - Mesyuarat Kurikulum Bil
Khamis 3/2020

26 Mesyuarat AJK PIBG Bil - Dialog Prestasi Kurikulum
Jumaat 3/2020 Bil 2
Hari Pelanggan
Julai 27
M1 Sabtu Semakan Folder Panitia
Bil 2/2020
28 Bicara Pentadbir siri 4
Ahad (G1, G2 dan G3)

29
Isnin

30
Selasa

Pemantauan Pengurusan Mesyuarat Majalah Bil Lawatan sambil Belajar
Kantin 3/2020
Aktiviti Kokurikulum Unit
Uniform Bil 5/2020
Cross Unit
(PPIM/KASPA/St John )

-Pemantauan Pengurusan
Kompleks PPDa SMKBU
-Kem Kpimpinan
PRS/SLAD
Kem Kepimpinan PRS /
SLAD

Program Mentor Mentee Bil
6/2020

- Dialog Prestasi Guru - Aktiviti Kokurikulum
Tingkatan Persatuan / Kelab Bil 5/
- Penilaian Prestasi Amalan 2020
Baik : SSDM - Karnival Sukan
Mesyuarat ALK Bil 3/2020
Pemantauan Pengurusan
Kantin

Lawatan Ke Rumah Orang
Tua

Aktiviti Renang 2

11

1 Semakan Hasil Kerja Murid
Rabu (1 – 30 Julai)

2 Bicara Pentadbir siri 5
Khamis ( The Suksess)

3 PLC 3: Panitia Gemilang
Jumaat
Julai
M2 4
Sabtu

5
Ahad

6
Isnin

7 Pameran Pendidikan 2
Selasa
Sesi Info 5
8 PLC 4: Panitia Gemilang
Rabu

9
Khamis

10
Jumaat

Julai 11
M3 Sabtu

12
Ahad

13
Isnin

14 Mesyuarat Pengurusan Bil
Selasa 4/2020

15
Rabu

16 Mesyuarat JK PSS dan
Khamis Nilam Bil 3/2020

17
Jumaat

- Aktiviti Kokurikulum
Persatuan / Kelab Bil 6/
2020
- Karnival Sukan

Mesyuarat HEM Bil 3/2020 Boling 2 PPKI

Pemantauan Pengurusan
SPBT

-Program Pencegahan
Jenayah (KPJ dan
Pengawas)
- Program Keselamatan
Murid

Aktiviti Kokurikulum Unit
Uniform Bil 6/2020
Mesyuarat Kokurikulum Bil
3/2020

Taklimat Matrikulasi dan
Pemantauan Pengurusan
Bilik UBK

Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum: Kadet Bomba
dan Penyelamat

Pemantauan Pengurusan -Aktiviti Kokurikulum
Kantin Persatuan/ Kelab Bil 7/
2020
-Hari Keusahawanan

Pemantauan Pengurusan
Bilik Utiliti HEM

12

Julai 18 CUTI
M4 Sabtu
Peperiksaan Percubaan
Ogos 19 SPM : (3- 28 Ogos)
M1 Ahad Bicara Pentadbir Siri 6

Ogos 20
M2 Isnin

21
Selasa

22
Rabu

23
Khamis

24
Jumaat

25
Sabtu

26
Ahad

27
Isnin

28
Selasa

29
Rabu

30
Khamis

31
Jumaat

1
Sabtu

2
Ahad

3
Isnin

4
Selasa

5
Rabu

Dialog Prestasi Guru AGONOREE Pengakap
Tingkatan Persekutuan Malaysia
PPKI
Pemantauan pengurusan
Kantin Aktiviti Kokurikulum Unit
Uniform Bil 7/2020

Pemantauan Pengurusan
Bilik Pengawas

I PERTENGAHAN PENGGAL 2
(25 JULAI – 2 OGOS)

HARI RAYA ADIL ADHA
(31 JULAI – 1 OGOS )

Program Pemantapan -Aktiviti Kokurikulum
Sahsiah Bil 3/2020 Persatuan / Kelab Bil
Cure and Care Bil 3/2020 8/ 2020
-Pertandingan Badminton /
13

Ogos 6 Pelancaran Minggu
M3 Khamis Kemanusiaan
Tema : Sayangi Negaraku
Ogos 7
M4 Jumaat Semarak Ilmu Fasa Akhir
(Pecutan Akhir ) bermula
8
Sabtu

9
Ahad

10
Isnin

11
Selasa

12
Rabu

13
Khamis

14
Jumaat

15
Sabtu

16
Ahad

17
Isnin

18
Selasa

19
Rabu

20
Khamis

21
Jumaat

22
Sabtu

23
Ahad

Bola sepak antara Mesyuarat Pengurusan
Persatuan / kelab PPKI Bil 32/020

Pemantauan Pengurusan
Bilik Pemantapan Sahsiah
Diri Disiplin)

Pelancaran Bulan
Kemerdekaan

Aktiviti Kokurikulum Unit
Uniform bil 8/2020
Mesyuarat ALK Bil 4/2020

Pemantauan Pengurusan
Bilik Kesihatan

-Dialog Prestasi Guru Perhimpunan Bulanan
Tingkatan Kokurikulum: Pandu Puteri
-Penilaian Prestasi Amalan
Baik : SSDM Aktiviti Kokurikulum
Pemantauan pengurusan Persatuan / Kelab Bil 9 /
kantin 2020

AWAL MUHARRAM

14

Ogos 24
M5 Isnin

25
Selasa

26
Rabu

27 Sesi Info 6
Khamis
Peperiksaan Percubaan
28 SPM tamat
Jumaat
CUTI H
29
Sept Sabtu
M1
30
Sept Ahad
M2
31
Isnin

1
Selasa

2
Rabu

3
Khamis

4
Jumaat

5
Sabtu

6
Ahad

7
Isnin

8
Selasa

9
Rabu

10
Khamis

11
Jumaat

12
Sabtu

Program Guiness PPKI

Aktiviti Kokurikulum Unit
Uniform Bil 9/ 2020
Cross unit (Pengakap
/ Bomba / Kadet Polis)

Pemantauan Pengurusan Ambang Merdeka
Kantin

HARI KEBANGSAAN MALAYSIA

Mesyuarat AJK Anugerah Aktiviti Kokurikulum
HEM dan Kokurikulum Persatuan/ Kelab Bil 10 /
2020

Mesyuarat UBK / PPDa / Aktiviti Kokurikulum Unit Pertandingan Bola Jaring
ATHAM Bil 4/ 2020 Uniform Bil 10/ 2020 dan Futsal PPKI
Mesyuarat Hari Apresiasi
Calon SPM Semakan Folder Persatuan
/ Kelab Bil 3/ 2020

15

Sept 13
M3 Ahad

Sept 14
M4 Isnin

15 Mesyuarat JK Buku
Selasa Pengurusan Tahun 2021

16 Mesyuarat JK Pasca PT3
Rabu dan PAT T1,T2 dan T4.

17 Semakan Folder Panitia
Khamis Bil 3/ 2020

18
Jumaat

19
Sabtu

20
Ahad

21
Isnin

22
Selasa

23
Rabu

24
Khamis

25
Jumaat

Oktober 26 Mesyuarat JK Kewangan Majlis Apresiasi PSS
M1 Sabtu dan Aset Bil 4/2020
Ujian Bertulis PT3
27 (1 – 9 Oktober)
Ahad Mesyuarat JK PSS dan
Nilam Bil 4/ 2020
28
Isnin

29
Selasa

30
Rabu

1
Khamis

- Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum: St. John

- Penutupan Bulan
Kemerdekaan

HARI MALAYSIA Mesyuarat Kokurikulum Bil
4/ 2020
Pemantauan Pengurusan
kantin

Hi Tea Koperasi

Dialog Prestasi Guru - Aktiviti Kokurikulum
Tingkatan Persatuan/ Kelab 11 /
2020
Pemantauan Pengurusan
Kantin - Karnival Permainan
Majlis Anugerah HEM dan Mesyuarat Majalah Bil 4/
Kokurikulum 2020
(Cuti Peristiwa)

Majlis Apreasiasi PPKI
Tahun 2020

16

Oktober 2 Mesyuarat Pengurusan Bil Peperiksaan Akhir Tahun
M2 Jumaat 5/ 2020 T4 : (5 – 23 Oktober)
Analisa Data Nilam Akhir
3 Tahun
Sabtu Mesyuarat Kurikulum
Bil 4/ 2020
4
Ahad Peperiksaan Akhir Tahun
Sesi Petang (12 – 23
5 Oktober)
Isnin
Anugerah Nilam Akhir
6 Tahun
Selasa

7
Rabu

8
Khamis

9
Jumaat

10
Sabtu

11
Ahad

12
Isnin

Oktober 13 Pembentangan Draf Buku
M3 Selasa Pengurusan 2021

Oktober 14 Sesi Info 7
M4 Rabu

15
Khamis

16
Jumaat

17
Sabtu

18
Ahad

19
Isnin

20
Selasa

21
Rabu


Click to View FlipBook Version