The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Trendy v aditivní výrobě a aktuality ze strojírenství.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jan Homola, 2019-12-18 03:36:22

STROJIRENSTVI.CZ 3/2019

Trendy v aditivní výrobě a aktuality ze strojírenství.

Keywords: 3D tisk,aditivní výroba,strojírenství

ČASOPIS A WEB PRO VŠECHNY STROJA

Trendy
v aditivní

výrobě

Profesionální technologie 3D tisku
firmám šetří prostředky při vývoji výrobků
a čím dál častěji zasahují i do sériové produkce

ČESKÝ STROJÍRENSKÝ MAGAZÍN • CENA 99 KČ

< 60 sekund

na výměnu čelistí

Silové sklíčidlo

300%

lepší kvalita povrchu

Hydraulický upínač

1200 různých typů

SCHUNK standardní upínací čelisti

© 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG

Cokoliv pro Váš schunk.com/equipped-by
soustruh

Více než 1700 dílů
pro upnutí obrobků a nástrojů.

STROJIRENSTVI.CZ 3/2019 EDITORIAL

Jan Homola Samé dobré zprávy
– vydavatel –
Taky už máte dost všech těch řečí o příchodu další ekonomické krize? Hrnou se
na nás odevšad a přitom zdaleka není tak zle, jak se z oněch stesků a chmurných
předzvěstí může zdát. Ano, ekonomika si možná dá na chvíli oddech, ale hospodářský
cyklus je už ze své podstaty prostě takový – jednou jsme nahoře a pak zase dole.

Nestrkám hlavu do písku jako ten pomyslný pštros a ani nechci zlehčovat škody,
které může ekonomická krize napáchat na lidských osudech a firemních kontech.
Jsem nicméně přesvědčen, že žijeme v době a v prostředí, které každému z nás umož-
ňují žít nejlépe, jak umíme, bez ohledu na to, v jakém stavu je v dané chvíli světové
hospodářství. A že jsou na světě důležitější věci než lpění na teorii věčného růstu.

Sám jsem byl před deseti lety „obětí“ recese, když se má slibně rozjetá kariéra ve velkém
vydavatelství najednou zadrhla. Firma změnila majitele a ten se rozhodl ze dne na den
zrušit celou divizi, v níž jsem pracoval. Bylo nás spousta, kdo tehdy nevěřícně stáli na
dlažbě před tou nablýskanou kancelářskou budovou s pokynem, že už tam pro ně není
místo. Asi nejhorší na tom všem byl pocit nepotřebnosti – každodenní pracovní shon
náhle vystřídalo velké nic. Tlustá čára v přeplněném diáři a za ní prázdno, ticho.

Jak lze něco takového vnímat pozitivně? O zaměstnání v ten den přišla spousta
šikovných lidí, kteří svoji budoucnost nehodlali svěřit do péče úřadů práce. Stačilo se
otřepat, nadechnout a začít něco dělat. Tak vzniklo i naše vydavatelství a řada dalších
menších či větších podniků, z nichž většina prosperuje dodnes. V tom je kouzlo tohoto
příběhu, protože recese nepřinášejí jenom konce, ale taky nové začátky.

Za naše vydavatelství pro vás mám jen samé dobré zprávy, které mne naplňují příjem-
ným pocitem z toho, že má smysl pokračovat v tom, co děláme. Náš web Strojirenstvi.cz
letos poprvé překonal 120 tisíc návštěv za kalendářní měsíc a od spuštění strojnických
tabulek on-line před dvěma měsíci se do této jeho neveřejné sekce zaregistrovalo více
než 1700 uživatelů. Naše konference Fórum aditivní výroby, která proběhla na MSV
2019 v Brně, přilákala čtyři stovky účastníků a vyvolala spoustu pozitivních ohlasů.

Podle průzkumu provedeného na strojírenském veletrhu patříme mezi nejznámější
strojírenská média, což je pro nás ohromnou motivací. V listopadu jsme spustili novou
podobu webů Konstrukter.cz a 3D-tisk.cz a v roce 2020 zvýšíme počet vydání našeho
časopisu na čtyři. K tomu přidáme další konferenci – jarní 3D FÓRUM v Praze, věnova-
né trendům ve vývoji výrobků s pomocí moderního CAD softwaru a 3D technologií.

Věřím, že neutuchající zájem o naše média a konference potvrzuje, že navzdory řečem
o možných krizích nás všechny čeká další dobrý rok. A vám, vážené čtenářky a vážení
čtenáři, do něj přeji jen to nejlepší.

Líbí se vám náš časopis?

Podpořte nás v jeho rozvoji a objednejte si
výhodné předplatné jen za 390 Kč na rok!

www.strojirenstvi.cz/casopis

OBSAH STROJIRENSTVI.CZ 3/2019

TRENDY V ADITIVNÍ VÝROBĚ

6 Formnext 2019 – ohlédnutí za největší událostí ve světě 3D tisku
10 Fórum aditivní výroby v Brně s mimořádnou účastí
12 Budoucnost 3D tisku je v praktických a specializovaných aplikacích
15 Masaryk se vrátil na brněnské výstaviště
16 3Dwiser zpřístupňuje aditivní výrobu i menším firmám
20 3D tisk v malosériové výrobě
22 3D tisk z kovu firmám šetří čas i peníze
23 Pokroky ve 3D tisku z kovových prášků od GE
26 Lampy na míru vytištěné z recyklátu z cédéček

28 Jak zkrátit výrobní čas optimalizací programování
30 „Pětihvězdičkový“ nástroj pro efektivní srážení hran
32 Seco Master Class – Next Step
34 Měření opět o krok blíže k obrábění
36 Výhody pohodlného upínání s magnetickými deskami
41 Až 50krát vyšší životnost s technickou keramikou DOCERAM

ČESKÝ LETECKÝ PRŮMYSL – 2. část

42 Letadla z Direct Fly pomáhají plnit sny
46 Blíž ke Slunci díky komponentům ze Startechu

50 Rejstřík inzerce, tiráž

NOVINKA! Interaktivní strojnické tabulky on-line
a další exkluzivní obsah na webu www.strojirenstvi.cz

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ STROJÍRENSKÝ WEB JE TU PRO VÁS

> 13 700 registrovaných strojařů > 121 000 návštěv za měsíc*

*) údaj za leden 2019

WWW.SECOTOOLS.COM VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM STEP

JAK NA ÚSPĚŠNOU
A UDRŽITELNOU VÝROBU?

VYUŽIJTE NAŠE KONZULTACE
A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

SECO TOOLS CZ, S.R.O.
OLOMOUCKÁ 178A, BRNO 627 00
TEL.: +420 530 500 811
EMAIL: [email protected]

ADITIVNÍ VÝROBA

Formnext 2019 – ohlédnutí
za největší událostí ve světě 3D tisku

Veletrh Formnext letos v listopadu přilákal do německého Frankfurtu
nad Mohanem rekordních 852 vystavovatelů, víc než 34 tisíc návštěvníků
a ukázal snad vše, co dnes lze 3D tiskem vyrobit.

Kdo něco znamená (nebo si aspoň
myslí, že znamená) ve světě 3D
tisku, nesměl na frankfurtském
výstavišti chybět. Co začalo jako ná-

stupce neslavně dopadnuvšího veletrhu

Euromold, stalo se během pár let zcela

zásadní událostí v oboru profesionální-

ho 3D tisku. Na výstavní ploše čtyř nově

otevřených výstavních hal, pokrývající

celkově kolem 53 tisíc čtverečních

metrů, byly k vidění všechny dostupné

technologie průmyslového 3D tisku,

jaké si lze v současnosti pořídit. ›

1 Někteří dodavatelé průmyslových 3D tiskáren, jako
například HP, začínají experimentovat s poskytováním
svých strojů formou služby, přičemž zákazník si tiskárnu
v podstatě jen pronajímá a platí za servis, materiál a re-
alizované výtisky. 2 Aplikací, která na Formnextu letos
vynikala už jen svojí nezaměnitelnou barvou, je 3D tisk
mědi, který se pomalu stává standardní záležitostí
a přináší nové příležitosti v elektrotechnickém a auto-
mobilovém průmyslu. 3 Překvapivě poměrně frekven-
tovaně se na Formnextu objevovaly výrobky vytvořené
nikoliv 3D tiskem, ale technologií MIM (Metal Injection
Moulding), která je vhodná pro výrobu drobných a přes-
ných kovových dílů v menších sériích. 4 Topologicky
optimalizovaný díl na stánku společnosti Böhler nebyl
jen na efekt – ilustruje intenzivní inovace ze strany
tradičních dodavatelů práškové metalurgie, kteří získá-
vají nadstandardní kompetence v přípravě náročných
materiálů pro aditivní výrobu. 5 Výjimečná konstrukční
řešení, jako tento raketový motor s komplikovanou se-
stavou vnitřních chladicích kanálů, představují výsledky
generativního designu řízeného softwarem – v tomto
případě od německé firmy Hyperganic. 6 Mnohaletý
technologický náskok v aditivní výrobě z práškových
plastů a kovů německý EOS zúročuje v kusové i malosé-
riové výrobě pro automobilový průmysl, ať už jde o za-
kázkovou výrobu bezpečnostních šroubů (na obrázku),
nebo třeba ozdobné interiérové komponenty pro vozy
Mini Cooper. 7 Britský Renishaw obohacuje kovový 3D
tisk o špičkovou kontrolu kvality. Na Formnextu mimo
jiné firma představila nový software InfiniAM, který
monitoruje výrobní proces v reálném čase. Na fotografii
je jedna z mnoha aplikací od Renishaw – ocelový styč-
ník pro fasádu mrakodrapu od studia Lithium Architects.
8 Americká 3D Systems ve své letošní expozici spojila
síly se společností GF a společně se zaměřily na prezen-
taci praktického uplatnění aditivní výroby ve výrobě
nástrojů a forem. Vyobrazený objekt ukazuje konstrukci
pevného dílu s velmi odlehčenou nosnou strukturou.
9 Italská Sisma nabízí excelentní řešení pro šperkaře,
ale její aktuálně představené novinky míří jinam – zaří-
zení EVEMET 200 je určeno k sériové výrobě kovových
kosterních implantátů, produktová řada EVERES VARIO
je pak určena pro tisk vysoce přesných výrobků z umě-
lých pryskyřic s rozlišením až 30 μm.

6 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  jan homola  JAN HOMOLA  www.FORMNEXT.COM

REPORTÁŽ

inzerce

UCELENÁ NABÍDKA STROJŮ STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 7
PRO 3D TISK Z KOVŮ

ADITIVNÍ VÝROBA REPORTÁŽ
8 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ
10 Rozlehlý stánek amerického Desktop Metalu byl
plný lidí, kteří detailně zkoumali kovové výrobky z jeho
tiskáren. Firma na veletrhu představila nový výrobní
systém a novou stolní FFF tiskárnu Fiber pro tisk
z kontinuálního karbonového vlákna – tuto bude
nabízet pouze formou pronájmu. 11 Stratasys je dnes
rozhodně lídrem ve „fotorealistických“ výtiscích, které
– v případě tiskárny J850 – mohou kombinovat různé
tvrdosti a pružnosti materiálů, průhlednosti a velmi
širokou barevnou škálu kalibrovanou podle vzorníku
Pantone. 12 Zvláštní a rozhodně ne ojedinělou katego-
rii na Formnextu představovaly velkoformátové 3D tis-
kárny – v případě firmy Modix Modular Technologies až
sálových rozměrů, od značky BLB Industries pak „jen“
do objemu tiskové komory 2×2×1,5 metru. 13 Zásadní
inovace v aditivní výrobě se dějí ve sféře tiskových
materiálů, kterou mílovými kroky vpřed posouvá zájem
o toto odvětví ze strany předních světových chemicko-
technologických koncernů, jako je BASF nebo DuPont –
jak nasvědčuje i obdivuhodná šíře nabídky pro tiskárny
nizozemského Ultimakeru.

V oblasti aditivní výroby dnes není jiné
události podobného rozsahu a čeští
zájemci o tyto technologie mají štěstí,
že se koná kousek od našich hranic
(zahraniční návštěvníci od USA po
Austrálii tvořili takřka rovnou polovinu
účasti). Na straně vystavovatelů český
3D tisk reprezentovaly mj. firmy Prusa
Research, TriLab Group, Fillamentum,
LAC nebo Safina.

Rozsah Formnextu značně narostl
díky zapojení největších chemických
a průmyslových koncernů, které se
v posledních letech zaměřily na nabídku
materiálů pro aditivní výrobu, což celé
toto odvětví posouvá o řádný kus vpřed.

V rámci veletrhu proběhla odborná
konference o aditivní výrobě (o její
prestiži svědčí cena vstupenky 1300
eur) a nezávisle na ní spousta dalších
seminářů, tiskových konferencí, setkání
a taky firemních večírků.

Od opulentních mnohasetmetro-
vých expozic předních hráčů na trhu
po skromné stolky ve start-up zóně,
Formnext přinesl mnoho premiér
nových produktů i oznámení teprve
vyvíjených technologií. Z šíře nabídky
prezentovaných 3D tiskáren, materi-
álů, služeb, softwaru a nezměrného
množství praktických ukázek uplatnění
aditivní výroby doslova přecházel zrak
a pokud vás láká návštěva příštího roč-
níku, vyčleňte si na něj raději dva dny.

Chcete vidět víc?

Na webu www.3d-tisk.cz najdete naši
rozsáhlou fotogalerii s několika stovka-
mi dalších snímků z Formnextu. s

DeltiQ 2 STOLNÍ 3D TISKÁRNA
PRO PROFESIONÁLNÍ
TISKOVÝ VÝSTUP

DeltiQ 2 je čerstvou novinkou čes-
kého výrobce TRILAB. Stolní tiskár-
na s revolučním bezdrátovým ovlá-
dáním, širokou podporou materiálů
a  špičkovým tiskovým výstupem
najde uplatnění v každé firmě.

Přesný pohyb
pro bezchybnou kvalitu

a maximální
prostorovou přesnost.

Lehká tisková
hlava minimalizuje
nepřesnosti.

Model se ani nehne
během celého tisku.

NAVŠTIVTE NÁS – RÁDI VÁM DELTIQ 2 A VÝSTUPY Z NĚJ PŘEDVEDEME NAŽIVO!

TriLAB Group s.r.o. Showroom Hradec Králové Showroom Brno

[email protected] Technologické Centrum HK JIC INMEC
www.trilab.cz Piletická 486/19 Purkyňova 649/127
+420 732 565 456 503 41 Hradec Králové 612 00 Brno

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 9

ADITIVNÍ VÝROBA

Fórum aditivní výroby v Brně
s mimořádnou účastí

Konference o profesionálním 3D tisku v průmyslu, kterou na brněnském výstavišti
již po šesté uspořádal propagátor aditivní výroby Jan Homola, potvrdila i ve svém
šestém ročníku status nejvýznamnější oborové události v České republice.

Více než 390 registrovaných na území České republiky, proběhly tři a ekonomických řešení pro sériovou
účastníků (bez započtení organi- bloky přednášek, pokrývající tematiku produkci. Za vše hovoří názvy jednotli-
začního týmu), 20 přednášejících 3D tisku plastových, kovových a kom- vých přednášek:
a 18 prezentací nabitých inovacemi pozitních výrobků.
v aditivní výrobě a zkušenostmi z jejího • Odpoutejte se od zažitých představ
praktického uplatnění v technických Převážná většina přednášejících (Julian Waldmann, Siemens)
oborech – takové bylo ve zkratce šesté na konferenci vážila cestu ze zahra-
Fórum aditivní výroby, jež se konalo ničí, přičemž reprezentovali největší • 10 věcí, které byste měli vědět,
8. října ve zcela naplněném sálu E2 na světové hráče na trhu aditivní výroby, pokud chcete investovat do aditivní
výstavišti během MSV 2019 v Brně. jako Stratasys, EOS, Arcam EBM, výroby (Simon Brandon, Stratasys)
Se zapojením rekordního počtu tří Formlabs, Desktop Metal, Markforged,
desítek partnerů v čele se společnostmi Additive Industries a další. • Jak vám může pomoci aditivní
Siemens, MCAE Systems, Renishaw, výroba z kovových prášků?
Elvira-ABC3D, 3Dwiser a publika, které Účastníci se dozvěděli mnoho (Bogdan Dabrowski, Renishaw)
sestávalo převážně ze zástupců podni- užitečných poznatků o možnostech
ků, jež se zabývají vývojem a výrobou zúročení přínosů technologií aditivní • 3D tisk pro výrobek z libovolného
výroby – nikoliv jen jako technologie kovu přesným odléváním
prototypovací, ale již jako spolehlivých (Jan Šmejcký, Elvira)

• Bezchybné výtisky z pryskyřic

10 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  www.ODBORNE-KONFERENCE.CZ

REPORTÁŽ

s novou technologií Low Force • 3D tisk vícekomponentních dílů investovat, přičemž 85 % účastníků se
Stereolitography z průmyslových plastů v rámci svých působišť přímo podílí
(Miloš Jovanovič, Formlabs) (Marek Zloch, Arburg) na rozhodování o takové investici.
• Úspěšný tisk na první pokus díky
simulaci výrobního procesu (Petr • Aditivní výroba – klíčový prvek Nejčastějším způsobem využití
Křepela a Václav Olejník, Siemens) transformace údržby kolejových aditivní výroby je stále 3D tisk prototy-
• Dostupný 3D tisk kovů v kanceláři vozidel (René Zahradník, Siemens) pů, následovaný tiskem finálních dílů
(Peter Jain, Desktop Metal) a v menší míře již i sériovou výrobou.
• Aditivní výroba kovových dílů • Rychlá sériová výroba plastových Nejpoužívanější technologie 3D tisku
elektronovým paprskem – EBM dílů 3D tiskem (Jiří Novák, Elvira) mezi účastníky – podle typu materiá-
(Patrik Sjööquist, Arcam) lu – je v nadpoloviční většině výroba
• Produktivní aditivní výroba funkč- • Zkušenosti se 3D tiskem kovů na z filamentu, následovaná s velkým
ních kovových dílů v průmyslu VŠB-TU (Marek Pagáč, VŠB-TU odstupem výrobou z tekutých fotopoly-
(Bart Leferink, Additive Industries) Ostrava) merů, kovových a plastových prášků.
• 3D tisk funkčních komponent ze
slitin mědi metodou DMLS • Praktické poznatky ze 3D tisku plas- Konference v roce 2020
(Slobodan Ilič, EOS) tových dílů (Petr Štefek, Protolab)
• Unikátní možnosti 3D tisku pevných Příští Fórum aditivní výroby proběhne
kompozitů, kovů a jejich kombinace Zkušené publikum 6. října 2020, opět na MSV v Brně.
(Lutz Feldmann, Markforged) Ještě na jaře mu bude předcházet
• Praktické zkušenosti s používáním Pro pořadatele Fóra aditivní výroby pražská konference 3D FÓRUM, zamě-
3D tisku kovů technologií Metal X je radost sledovat, jak s každým dalším řená na software pro vývoj výrobků
(Jan Zahrádecký, Tecron) ročníkem roste odbornost a povědomí a přípravu 3D tisku (termín bude
• Digitální továrna v praxi od HP o profesionálním 3D tisku mezi jeho upřesněn). Bližší informace o obou
(Adam Řehák, 3Dees Industries) publikem. Podle ankety provedené událostech budou zveřejněny na webu
v letošním ročníku nějakou tiskárnu www.odborne-konference.cz. s
používá již více než 84 % účastníků
a dvě třetiny přítomných plánuje
v blízké době do aditivní výroby

inzerce

Děkujeme vám za spolupráci
a projevenou důvěru.

Do nového roku 2020 hodně štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
přeje kolektiv Seco Tools CZ, s.r.o.

krásné vánoční svátky Děkujeme vám za spolupráci,
a úspěšný nový rok 2020 projevenou přízeň a důvěru.
Kolektiv Seco Tools CZ

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 11

ADITIVNÍ VÝROBA

Budoucnost 3D tisku je v praktických
a specializovaných aplikacích

Být jednou ze dvou největších firem na světovém trhu s profesionálními 3D tiskárnami
je výsada, kterou si nositel tohoto statusu musí stále tvrdě odpracovávat. O jaké vize,
strategie a konkrétní inovace se při tom společnost Stratasys opírá?

Profesionální technologie 3D tisku
jsou tu s námi déle než třicet let,
panuje o nich již poměrně široké
povědomí, ale zároveň s nízkým poro-
zuměním vzhledem k jejich skutečným
možnostem a přínosům. Takto zahájil
svoji řeč na semináři o 3D tisku v pro-
storách kuřimské společnosti MCAE
Systems Daniel Princ, který sem přijel
ze společnosti Stratasys představit
aktuální novinky od dosavadního
světového lídra v aditivní výrobě
z plastových materiálů.

„Mnoho firem se 3D tiskem zabývá
deset i dvacet let a pojí je také obvykle
fakt, že patří k lídrům ve svých oborech
– zejména v automobilovém a leteckém
průmyslu. Tyto podniky velmi dobře
chápou to, kde 3D tisk uplatnění má
a kde ho nemá – to je důležité říct,“

poznamenal Princ a dodává, že často
dochází k situacím, kdy se někdo
o možnostech 3D tisku dozví a do toho-
to oboru vstoupí tím, že si pořídí levnou
3D tiskárnu. Získává tak sice první, ale
zároveň hodně zkreslené zkušenosti
o tom, co aditivní výroba umí.

Na dotaz k publiku, kdo ze zhru-
ba stočlenného osazenstva používá
stolní 3D tiskárnu, zvedají více než dvě
třetiny přítomných ruce. „Dle našich
zkušeností se levnější desktopové
tiskárny hodí na jednoduché prototy-
pování a tvorbu rychlých konceptů,“
hodnotí obchodní manažer Stratasysu
pro Evropu zkušenosti této firmy s její
vlastní stolní 3D tiskárnou MakerBot,
jejíž nejnovější generace jsou stavěny
právě jako stroje pro rychlé základní
prototypování.

12 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

3D TISKÁRNY

Co hýbe světem 3D tisku? trhu se za posledních pár let zmnoho- Zde exceluje originální výrobní me-
násobil. „3D tisk kovových dílů zatím toda FDM s poměrně jednoduchým
Současný stav trhu se 3D tiskárnami stále není běžnou technologií. V rozší- principem fungování.
Daniel Princ přirovnává situaci na ření jej limituje to, že je nutno využívat • Zdravotnictví – specifická oblast,
počátku 20. století, kdy jen v Německu drahé speciální práškové materiály kterou Stratasys vnímá jako svůj
působilo více než šedesát samostatných a našel si proto dosud uplatnění jen interní „start-up“, věnovaný výrobě
výrobců aut. „Podobně tento mladý trh v několika specifických aplikacích, kte- přesvědčivých anatomických modelů
vítá stále nové společnosti – ale tak, ré dávají smysl – například ve výrobě s biomechanickými vlastnostmi vy-
jako existuje jejich pomyslný porodní zubních implantátů.“ ráběných technologií PolyJet – jako
list, existuje taky list pohřební. Spousta je například vytištěná aorta, která se
výrobců 3D tiskáren nově vzniká a záro- Řešení pro konkrétní uživatele v rukou studenta medicíny na omak
veň jich dosud hodně zaniká. Je to trh chová jako skutečná a taky tak vypa-
pořád hodně darwinistický, zajímavý Stratasys svoje produktové portfolio dá. Zvlášť biologické tkáně vaskulár-
pro investory, kteří se však často spálí, člení do čtyř segmentů podle potřeb ního systému ve výuce představují
protože za mnohými start-upy není zákazníků, na které svoje 3D tisková problém, protože je nelze v použitel-
smysluplný obchodní model.“ řešení zaměřuje: né formě získávat z těl nebožtíků
a zvířecí se pro svoji odlišnost neho-
Kategorie stolních 3D tiskáren, do • Sdílená kancelář – 3D tiskárny dí. Vedle toho je za touto aktivitou
níž jsou zařazována zařízení s cenou určené zejména pro konstruktéry, snaha omezit používání živých zvířat
pod 5000 dolarů, po mnoha letech kteří potřebují co nejjednodušším pro lékařskou výuku, které za oběť
růstu vloni jako celek vykázala poprvé způsobem dospět k výrobě první- padají nejčastěji ovce a prasata. ›
pokles a tento segment se i nadále pro- ho prototypu. Po uživateli nejsou
padá vlivem nasycení trhu. Proti tomu žádány žádné speciální dovednosti,
se dobře daří v kategorii zařízení nad zařízení musí být pokud možno
100 tisíc dolarů, kam spadají produkč- samoobslužné.
ní stroje pro výrobu koncových dílů.
• Podniková řešení – sofistikované 3D
Zatímco se prosazuje decentralizace tiskárny, umožňující vyrábět realis-
ve vývoji výrobků, ve výrobě dochází tické a funkční prototypy se složi-
naopak k výrazné centralizaci. V seg- tějšími vlastnostmi, jako kombinace
mentu aditivní výroby vzniklo několik více barev nebo materiálů. Uživate-
velkých dodavatelů tiskových služeb, lem je zde již proškolený odborník
které koncentrují zakázky, zvyšující se na aditivní výrobu, disponující speci-
dostupnost 3D tiskáren však současně álním produkčním vybavením.
umožňuje vyrábět spoustu věcí lokálně,
bez potřeby kamkoliv transferovat data • Výrobní řešení – nejvyšší řada prů-
a obsažené intelektuální vlastnictví. myslových 3D tiskáren, určená tam,
kde vyráběné díly musejí procházet
Dominantní sférou 3D tisku je stále certifikacemi a splňovat nejnároč-
výroba z polymerních materiálů, ne- nější požadavky na rozměrovou
roste však již tak rychle, jako dřív. Zato přesnost a předvídatelnost chování.
se čím dál větší pozornosti dostává
aditivní výrobě z kovů – objem tohoto

 jan homola  STRATASYS  www.MCAE.CZ 1 Daniel Princ, jako obchodní ředitel společnosti
Stratasys pro oblast EMEA, patří k nejvýše postaveným
Čechům ve strukturách světových výrobců 3D tiskáren.
2 J850 – nejnovější model 3D tiskárny s technologií
PolyJet, umí tisknout výrobky s různorodými materiá-
lovými vlastnostmi a ve věrných barvách dle vzorníků
Pantone. 3 V medicíně se Stratasys soustředí na
výrobu instruktážních anatomických modelů s věrnými
biomechanickými vlastnostmi, které mohou sloužit pro
výuku nebo plánování operací. 4 Značka MakerBot
ušla dlouhou cestu od hobby tiskáren k její současné
strategii, kterou je nabídka strojů s profesionálními
vlastnostmi a širokou paletou průmyslových materiálů,
včetně ASA nebo nylonu.

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 13

ADITIVNÍ VÝROBA 3D TISKÁRNY

Nejde o 3D tiskárny, 5 Se strojem V650 Flex rozšířil Stratasys svoji nabídku Překvapivý 3D tisk kovů
ale o jejich uplatnění o stereolitografii pro výrobu velkých a detailních dílů. a stereolitografie od Stratasysu
6 Rozměrné výtisky z výrobních systémů Fortus na-
Popsaný záměr v medicíně ilustruje zá- cházejí uplatnění třeba jako náhradní díly pro tramvaje. Stratasys byl vždy „tou“ firmou, která
měr Stratasysu prosazovat jím dodáva- na svět přivedla FDM – nejpoužívaněj-
ná řešení v kontextu zcela konkrétních tických modelů dle vzorníků Pantone, ší technologii 3D tisku na světě, ke kte-
aplikací, ve kterých dokáže nabídnout nacházející uplatnění v reklamním ré po sloučení s izraelskou společností
vysokou přidanou hodnotu. „Důležité průmyslu a marketingu, nebo výro- Objet přidala ještě portfolio strojů
je nemluvit o produktech, to v podstatě ba kompozitních dílů vykazujících s technologií PolyJet pro 3D tisk z va-
nikoho nezajímá. Je potřeba hovořit vysokou pevnost. Za zmínku stojí také riabilních fotopolymerů. Tato nabídka
o jejich použití a o tom, v čem mohou 3D tisk z elastomerních materiálů, Stratasysu po více než dvě desetiletí
být zákazníkovi prospěšné,“ konstatuje používaných buď jako samostatné zajišťovala bezpečnou tržní dominanci,
Daniel Pric. prototypy, nebo jako komponenty pro kterou však v posledních letech rázně
ochranu jiných dílů, či jako ochranné narušuje mladší konkurence, nabízející
Takových klíčových aplikací dokáže prostředky pro lidské pracovníky, jimž řešení řádově levnější a někdy také
Stratasys pokrýt opravdu hodně. Za mohou být díky 3D tisku vyrobeny překvapivě inovativní řešení.
všechny lze zmínit třeba nezměrný trh přesně na míru.
s výrobními přípravky, které lze 3D V reakci na konkurenční tlaky
tiskem vyrábět rychle, ekonomicky proto nyní ve vývojových laborato-
a přitom zásadně zlepšit a zjednodušit řích firmy Stratasys vznikají zcela
jejich konstrukci i funkce. Prakticky nové typy 3D tiskáren, které v nej-
každá firma, která disponuje výrobní bližších letech doplní zmíněné dvě
linkou, by při její pečlivé revizi nara- tradiční metody aditivní výroby.
zila na příležitosti, kde lze okamžitě První z nich vychází ze stereolitogra-
produktivně využít díly vytvářené 3D fie – metody 3D tisku vhodné pro
tiskem a těžit z toho. výrobu velmi rozměrných funkčních
prototypů, která je doposud doménou
Zvlášť metoda FDM se pak hodí na úhlavního konkurenta 3D Systems
jednotlivou nebo malosériovou výrobu a vedle toho zcela nová metoda 3D
menších i rozměrných koncových dílů, tisku hliníkových dílů produkovaných
u kterých jsou stanovené certifikační prostřednictvím vlastní technologie
požadavky – ať už jde o nárazník tram- LPM a vysokorychlostního sintrování.
vaje nebo prvky interiérů dopravních V obou případech chce Stratasys
prostředků hromadné dopravy. Takové zabodovat díky možnosti využití mno-
používá ve svých provozech již delší hem levnějších výchozích materiálů,
dobu například německý Siemens. než jaké jsou dosud ve stereolitografii
Vyšší ligou jsou potom produkční díly a 3D tisku z kovů k dispozici. s
pro letectví ze specializovaných mate-
riálů, jako je Ultem. Stratasys je dnes
mimochodem jediným dodavatelem
takových dílů pro evropský Airbus.

A pak jsou tu specializované oblasti,
jako například 3D tisk zcela fotorealis-

14 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

REPORTÁŽ 3D TECHNOLOGIE


Masaryk se vrátil na brněnské výstaviště

Společnost MCAE Systems společně s Veletrhy
Brno pomohla s návratem bronzové sochy prvního
československého prezidenta na brněnské výstaviště.

Původní socha z dílny Otakara softwarem Tebis, pak posloužila pro ro-
Španiela se na výstavišti poprvé botické obrobení sochy s pomocí robotu
objevila při otevření areálu v roce Kuka, jež probíhalo přímo před očima
1928, pak se ale ztratila. Kopie sochy návštěvníků loňského 60. Mezinárodní-
byla nicméně nalezena v depozitáři ho strojírenského veletrhu v Brně.
Národního muzea v Praze a díky za-
pojení sofistikovaných 3D technologií Takto nahrubo opracované sochy se
mohla být posléze zpracována její nová chopil sochař Ladislav Jezbera, který
bronzová podoba. Projekt započal ji ručně dopracoval do nejmenších
v roce 2018 u příležitosti 100. výročí detailů. Hliněný model od něj putoval
české státnosti, na základě detailního do umělecké slévárny HVH v Horní
3D skenu, který v muzeu provedli pra- Kalné, kde podle něj byla finální socha
covníci firmy MCAE Systems digitali- odlita z bronzu. K jejímu slavnostnímu
začními nástroji z německého GOMu. odhalení za účasti premiéra republiky
Tato data, zpracovaná CAD/CAM a několika ministrů, došlo letos 7. října
na MSV 2019 v Brně. s

 KRISTÝNA HOMOLOVÁ  MCAE SYSTEMS  www.MCAE.CZ

inzerce

3D technologie z MCAE Systems
vás rychleji posunou k cíli.

⏹ Nejrealističtější modely v nejkratším možném čase
Rozsáhlé kombinace textur a barev s ověřením více než 2000 barev PANTONE®
a možností založit až 7 materiálů (nová 3D tiskárna J850)

⏹ Dokonale realistická simulace funkčních anatomických modelů
(nová 3D tiskárna Digital Anatomy)

⏹ Kovový 3D tisk složitých dílů in-house
Automatizovaný 3D tisk z kovů vhodný do kancelářského prostředí
(3D tiskárna Studio System+)

⏹ Nové, pokročilé termoplasty pro splnění složitých požadavků
automobilového i leteckého průmyslu

www.mcae.cz

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 15

ADITIVNÍ VÝROBA

3Dwiser zpřístupňuje aditivní
výrobu i menším firmám

Před pěti lety začínali podnikat s vizí prodávat 3D tiskárny pro každého,
dnes patří mezi špičku českých dodavatelů technologií aditivní výroby do firem.
Tuto pozici si lidé stojící za společností 3Dwiser tvrdě odpracovali.

Jako konzultant v oblasti aditivní Jak se podle vašich zkušeností vyvíjí a přijdete na to, i když jste si nejdřív
výroby jsem se se zakladateli český trh se 3D tiskárnami? pořídili levnější tiskárnu „na zkoušku“.
firmy 3Dwiser Tomášem Soókym Dokonce i investice do kutilské 3D tis-
a Petrem Koubou setkal hned v po- Tomáš Soóky, 3Dwiser: Dynamika, kárny pomohla mnoha týmům objevit,
čátcích její existence – na konci roku která táhla prodeje 3D tiskáren v dří- že 3D tisk má smysl a využití. Zpravidla
2014, kdy v Česku vrcholila 3D tisková vějších letech, už je sice pryč, ale stále pak přišli na to, že potřebují vyšší spo-
„horečka“ a v médiích se objevovaly meziročně rosteme o desítky procent lehlivost, více možností a zařízení lépe
zprávy, že brzy bude mít 3D tiskárnu a prostor pro růst vidíme ve středu připravené na intenzivní, profesionální
doma i běžný spotřebitel. Naše první Evropy i nadále. Kdo si sám od sebe a podnikové nasazení.
debata se proto nesla v mírně kon- chtěl pořídit svou první 3D tiskárnu,
fliktním duchu – očekávaný masivní většinou už nějakou má. Z tohoto po- Ze strany prodejců profesionál-
rozmach domácího 3D tisku jsem hledu je trh nasycen. Věnujeme se proto ních 3D tiskáren někdy zaznívá, že
zpochybňoval a zanedlouho k tomuto více aktivnímu prodeji. Pomáhá nám laciná tiskárna může v potenciálním
zjištění dospěl také 3Dwiser. fakt, že pokud jako výrobní firma dosud zákazníkovi kvůli svým omezeným
nevyužíváte profesionální 3D tisk, schopnostem docela poškodit vní-
Jeho majitelé byli naštěstí prozí- ztrácíte konkurenceschopnost ve vývoji mání možností aditivní výroby.
ravější než mnozí jiní a již od počátku i výrobě. O něco důležitého přicházíte Z toho strach nemáte?
svoji nabídku stavěli na pestrém
portfoliu různých typů 3D tiskáren.
To se postupně vyprofilovalo do se-
stavy nejzvučnějších značek v daných
kategoriích – Ultimaker, Formlabs,
Markforged (a několik dalších), které se
liší po technické stránce, ale jedno mají
společné – pomáhají demokratizovat
aditivní výrobu. To znamená, že 3D tisk
s profesionálními parametry zpřístup-
ňují i menším firmám a jednotlivcům.
Ani to však nejde samo od sebe.

Úspěšný rozvoj podnikání v prodeji
3D tiskáren se neobejde bez neustálé
edukace trhu a osobního přístupu
k zákazníkům, kteří si k těmto nástrojům
postupně budují důvěru. Že to 3Dwiser
dělá s maximálním odhodláním a že to
dělá dobře, letos potvrdila společnost
Deloitte, když tento podnik zařadila do
žebříčku padesáti nejrychleji rostou-
cích technologických firem v Evropě.
3Dwiser získal celkově 13. pozici, mezi
českými firmami byl dokonce šestý.

Jak si dnes stojí, kam směřuje a jak
vnímá příležitosti i rizika na součas-
ném trhu, jsme se v aktuálním rozho-
voru ptali jednoho ze společníků firmy
Tomáše Soókyho.

16 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  jan homola  3DWISER  Www.3DWISER.COM

3D TISKÁRNY

Mezi našimi potenciálními zákazníky, právě děje a jak dlouho to bude trvat, 1 Tomáš Soóky na MSV 2019 v Brně, kde měl
kteří již nějakou 3D tiskárnu mají, díky vzdálené správě tisku. Mohou 3Dwiser jednu z největších expozic mezi dodavateli
se setkáváme s levnými hobby staveb- si předem připravit tiskovou frontu 3D tiskáren. 2 Všechny nabízené technologie firma
nicemi i s těmi nejdražšími průmyslo- zamezující prostojům a omylům, do- sama intenzivně testuje a používá – zde první
vými stroji. Pravda, někde si prošli konce i v rámci celého týmu uživatelů. kovové výtisky ze 3D tiskárny Metal X.
i výrazným zklamáním po koupi čínské Je-li potřeba navýšit výrobní kapacitu
stavebnice za pár tisíc, jejíž možnosti, a postupně přibývají další tiskárny, společnostech Škoda Auto, Siemens,
obsluha i údržba byly v provozu zcela je otázkou okamžiku jejich propojení Pivovary Staropramen, Průmyslová
neudržitelné. Není asi překvapením, že do tiskové farmy. Tiskové úlohy si keramika a v mnoha dalších.
se profesionální 3D tisk rychleji uplat- pak zařízení automaticky rozdělí. Pro
ňuje v těch firmách, kde už nějakou firmy klíčové je prohlášení výrobce V čem u vašich 3D tiskáren vnímáte
3D tiskárnu mají, kde je alespoň jeden o bezpečném profesionálním užívání jejich největší konkurenční výhody?
nadšenec, který už má s 3D tiskem tiskárny na pracovišti bez dozoru. Už
pozitivní zkušenost. Když pak takový žádné spory s pracovníkem BOZP, zda Když chvíli zůstanu pouze u naší „svaté
uživatel vidí, co mu dokáže přinést vel- tiskárna může pracovat přes noc. Ale trojice“ – značek Ultimaker, Formlabs
mi kvalitní spojení hardwaru, softwaru pověstná je u Ultimakerů hlavně jejich a Markforged – těžíme z jejich výbor-
a pokročilých materiálů, máme nakro- všestrannost a spolehlivost. I proto ného renomé na zahraničních trzích
čeno k úspěšné aplikaci aditivní výroby je dnes najdeme u značek jako Ford, po celém světě. První dvě jmenované
a rychlé návratnosti investice. Volkswagen, Airbus, Bosch, Heine- značky jsou lídry ve svých kategoriích,
ken nebo třeba L’Oréal, v Česku ve Markforged se pak opírá o unikátní
Jak tomu, kdo rozhoduje o penězích, technologie a patenty, které v praxi
vysvětlíte to, že je vaše 3D tiskárna dosud nemají konkurenci.
jako Ultimaker pětkrát dražší než
stavebnice za dvacet tisíc, aniž by na Nejsilnější konkurence je mezi
první pohled „pětkrát lépe“ tiskla? 3D tiskárnami typu FDM/FFF. Jak
z jejich řad vybočuje Ultimaker?
Faktorů je celá řada. Když vyberu:
Kvalitní stolní tiskárna na termoplasty Mám u této značky velkou radost,
dnes nabízí spolehlivý dvoumateriá- s jakou důsledností usnadňuje uživa-
lový 3D tisk z pokročilých materiálů telům obsluhu tiskárny a automatizaci
od různých výrobců, včetně kompo- tiskových úloh. Nejnovější 3D tiskárny
zitů. Právě možnost tisknout druhou Ultimaker poskytují tiskaři cennou
tryskou dočasné podpěry – přesně zpětnou vazbu, stroj se o spoustu věcí
a bez nechtěných překvapení, třeba umí postarat sám – podle potřeby se
i ty rozpustné v obyčejné vodě – při- zastaví, upozorní vás na vzniklou situaci
náší konstruktérům nebývalou tvůrčí odesláním zprávy nebo notifikací na
svobodu. Výrazně se snižuje pracnost telefonu, díky softwaru Cura Connect
dodatečných úprav výtisků. Uživatelé umožní šikovně řídit tiskovou frontu
tiskáren Ultimaker vždy vědí, co se atd. Jednu tiskárnu nyní může pohodl-
ně sdílet několik firemních oddělení. ›
„Na dostupné kancelářské 3D tiskárně
lze tisknout čím dál víc věcí, které dříve

nebyly možné. Otevírají se tím dveře
do dalších oborů a aplikací...“

— Tomáš Soóky, 3Dwiser

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 17

ADITIVNÍ VÝROBA

3 Kancelářské 3D tiskárny značky Ultimaker jsou žádané třeba mezi dodavateli do přitom až o 40 % lehčí. Díky rozdíl-
vhodné pro výrobu prototypů z rozličných termoplastů. automobilového průmyslu, kteří je ným mechanickým vlastnostem skvěle
4 3D tiskárny Markforged umožňují jednoduše produ- používají jako přípravky a nástroje na funguje také spojení kompozitů s kovo-
kovat pevné kompozitní nebo kovové výrobky. výrobních linkách. Výtisky ale slouží vými výtisky.
také ve strojích – jako finální, plně
Za nemalého zájmu konstruktérů funkční díly. Tiskárny Markforged jsou Letos jste pod značkou Markforged
sledujeme nástup zcela nových typů přitom velmi jednoduché na používá- uvedli také 3D tiskárnu Metal X pro
materiálů pro technologii FDM/FFF, ní, snadno díky nim přejdete z CNC výrobu kovových dílů. Jaká od ní
jejichž nabídka už dalece přesahuje obrábění na 3D tisk. Pro jejich zvlá- máte očekávání?
PLA, ABS a PET. Velmi praktické jsou dnutí stačí pouze krátké zaškolení
i volitelné hardwarové doplňky pro ná- a jste rázem schopni produkovat Na zpřístupnění této technologie jsme
ročné tiskaře. Na letošním MSV v Brně – vlastními silami a přímo netrpělivě čekali dva roky od jejího
jsme představili materiálovou stanici z 3D dat – výrobky pev- prvního ohlášení. Musím říct, že se to
pro nepřetržitý 3D tisk a uchovávání ností srovnatelné čekání vyplatilo. 3D tiskárnu Metal X
náročnějších termoplastů nebo zakryto- s hliníkovými využívají už i naši první čeští zákazní-
vání s filtrací pro komfort na pracovišti díly, které ci a všem se nám potvrzuje, že 3D tisk
a vyšší spolehlivost náročných tisků. jsou kovových dílů touto unikátní metodou
Prozradím, že další doplňky už chystá- má hodně co nabídnout. Ve srovnání
me. Na dostupné kancelářské 3D tis- se zavedenými metodami tisku kovů
kárně lze tisknout čím dál víc věcí, které z práškových materiálů můžete
dříve nebyly možné. Otevírají se tím v tomto případě snadno měnit kovy,
dveře do dalších oborů a aplikací – a pro ze kterých tisknete. Nemluvě o tom,
nás tím pádem k novým zákazníkům. že vedle mnohem jednoduššího pou-
žití jsou u Metal X také nesrovnatelně
Spousta českých firem si již u vás nižší celkové náklady na vlastnictví.
pořídila 3D tiskárny Markforged Typickým zákazníkem jsou i zde
na tisk pevných dílů z kompozitů na dodavatelé do automobilového prů-
bázi karbonových, kevlarových nebo myslu a obecně firmy, které potřebují
skelných vláken. V jakých oblastech uspokojit malosériovou výrobu běžně
zde nacházejí tyto specifické výrob- velkých, funkčních kovových dílů.
ky uplatnění? Zatímco u jiných metod musíte na do-
dání nového dílu počkat řádově týdny,
Kompozitní díly jsou pro svoji mi- díky Metal X máte výsledek na stole
mořádnou pevnost a odolnost velmi

18 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

3D TISKÁRNY ENGINEERING & 3D TISK

za několik dnů, což zahrnuje i ne- KEONNSGTRUINKCEEERING3D T&ISK3D TISK
zbytné sintrování v peci. Ušetříte
spoustu času, vyhnete se poptáv- plastové díly 3nKeDOreVTzoYIvSáKocel - 1 . 4 5 4 2 / 1 7-4 PH
kovému a nákupnímu procesu
i souvisejícímu schvalování a všem fKoOrmNySa TkoRnUfoKrmCnEí chlazení nKáOstVroYjová ocel -1.2344/H13
možným prostojům. Metal X je
ucelený systém, který tiskne, čistí ppřlaípsrtaovvkéydíly Innecroenzoevl á62o5cel - 1 . 2 3 6 3 / A -2
a spéká zcela samostatně, takže se jfeodrmnoyúačkeolonvféorsmonuíčcáhstlai zení 11..42 53 47 29 // 1D7-42 PH
můžete věnovat jiným činnostem vpšříeporabvekcyné strojírenství nTiátsatnro6j-o4vá ocel - 1 . 2 3 4 4 / H 1 3
než výrobě dílu. Oceňujeme nepře- tjevdanroovúéččeelolivsétisporuočoábsrtái bění TIKnitOcaonMne6Pl-46O2Z5 ITNÍ11 . 2 3 6 3 / A -2
tržitý vývoj softwarové platformy, rvešveeorbseecennégsintreoejrírienngství . 2 3 7 9 / D -2
která díky svému cloudovému tsvkaernoovvéáčneí listi pro obrábění
základu poskytuje výrobci konti- MATERIÁLY
nuální zpětnou vazbu. Výsledkem
je neustálé zdokonalováním tis- reverse engineering KOMPOZITNÍ
kových profilů i sintrovací křivky.
Tiskneme dnes běžně z Inconelu skenování MATERIÁLY
625, několika nástrojových
a nerezové oceli, těšíme se zane- Kromě 3D tisku Vám pomůžeme s optimalizací geometrie,
dlouho na titan a další žádané
kovy. 3D tisk z kovů je první ligou abyste dosáhli svých cílů a zároveň u součástky snížili
v technologiích aditivní výroby
a nám se líbí, že jsme se k němu Kromě 3D tiskunVeájemnpcoemnuů,žaelme ei hsmoopttnimosatli.zací geometrie,
propracovali tak trochu „zadními
vrátky“ – přes technologii, která abyZsáterudkoasámhilni simvýáclhněcíloů a30zá%rovneiňžšuí scoeunčyásotpkyrostniížili
nemá ambice být high-endem pro technolnoegjeiínmcleansue,raolevéi hhmo o3tDnotsist.ku kovů
certifikované díly v automobilo-
vém a leteckém průmyslu, kde se Záruka minimálně o 30 % nižší ceny oproti
uplatňují mnohonásobně dražší
metody tisku z práškových kovů. WWW.TECRON.CZtechnologiím laserového 3D tisku kovů
I tady jdeme v duchu demokrati-
zace 3D tisku směrem k širšímu inzerce WWW+42.0T7E23C64R9O02N3 .CZ
publiku. Kde si dříve nemohli tisk INFO@TECR+O4N2.C0Z N7A2K3OŠ6IN4C9E 201725/38, PRAHA 8
z kovů vlastními silami dovolit,
mají dnes novou šanci.

Opakovaně jste zmínil, že vaši
klienti často působí v automo-
bilovém průmyslu. Ten se podle
různých zpráv z poslední doby
nachází na okraji nastávající kri-
ze. Jak se k této situaci stavíte?

Vývoj vnímáme, máme přímé
poznatky o dopadech od partnerů
z průmyslu. Naše 3D tiskárny jsou
ale pořád ještě relativně levné
a nemyslím si proto, že na nás
budou mít tyto změny fatální dopad.
Dokonce se ukazuje, že nám dostup-
nost našich řešení získává přízeň
u nových zákazníků zvučných jmen,
kteří dosud využívali výrazně dražší
systémy pro 3D tisk a hledají cestu
k úsporám. V mnoha případech jim
totiž dokážeme nabízet spolehlivá
řešení, na kterých šetří – a přitom
získávají vše, co potřebují. s

[email protected] NA KOŠINCE 2175/8, PRAHA 8

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 19

ADITIVNÍ VÝROBA

3D tisk v malosériové výrobě

Mnohé z těch, kdo se dnes seriózně věnují profesionálnímu 3D tisku, k těmto
technologiím přivedla náhoda, když hledali řešení konkrétního konstrukčního
problému pro své vlastní potřeby. U firmy Cotu to nebylo jinak.

Showroom Cotu v pražské Libni  JAN HOMOLA  COTU  www.cOTU.CZ
napovídá, že pokud jde o 3D tisk,
mají s ním zdejší lidé opravdu
hodně zkušeností. Začali s ním před
několika lety, když se dnešní provozní
ředitel Daniel Jankovič a jeho společník,
produktový designér Daniel Zach, snažili
vyvinout pozemní plachetnici s karbo-
novým trupem. „Dělali jsme si vlastní
design, při kterém jsme narazili na pro-
blém s výrobou forem. Standardní řešení
– frézování – se ukázalo jako nákladné
a navíc znamenalo změnit konstrukci
plachetnice, což jsme nechtěli dopustit,“
vzpomíná Daniel Jankovič.

Rozhodli se proto zkusit aditivní výro-
bu, se kterou dosud neměli zkušenosti.
Oslovili dodavatele tiskových služeb
a v mezičase navštívili výstavu 3Dexpo.
Odtud pro ně vyplynulo překvapivé zjiš-
tění – že je bude vytištění požadovaných
dílů na zakázku stát zhruba stejně tolik,
jako pořízení celé vlastní 3D tiskárny,
kterou si na výstavě v Letňanech tenkrát
vyhlédli. Rozhodnutí bylo jednoznačné
– firma si pořídila svoji první tiskárnu
značky Zortrax, která nabízela spolehlivý
tisk z požadovaného materiálu ABS, což
v dané cenové relaci nebylo standardem
(většina výrobců se tou dobou soustředila
na tisk z jednoduššího materiálu PLA).

Kvůli menší tiskové ploše Zortraxu
musela být plachetnice tištěna po čás-
tech. Celkově vzniklo 46 segmentů,
z nichž bylo následně sestaveno 16 mas-
ter modelů. Aby byly zachovány přesné
tvary a ostré linie, musely být výtisky ruč-
ně obroušeny. Na některé části pak bylo
aplikováno v tenké vrstvě ještě tmelení
a celé výtisky pak byly finálně opatřeny
lakem. Tímto postupem bylo docíleno
finální podoby požadované formy. „Po
jednom měsíci práce tří lidí jsme v rukou
drželi náš první laminátový odlitek velmi
složitého designu. Mohu říci, že mezi
povrchem výrobku právě vyndaného
ze 3D tiskárny a jeho finální podobou je
dlouhá cesta, které je potřeba věnovat

20 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

ZKUŠENOSTI SE 3D TISKEM

péči a píli. Díky výše popsané zkušenosti strunovou tiskárnou Zortrax, lze použít další rozvoj a samotné sestavení. Finální
jsme si uvědomili, že takováto ucelená jako nepohledové, například uvnitř zaří- 3D model je pak vytištěn a pečlivě po-
služba na českém trhu chybí,“ konstatuje zení. Lze je ale posílit kovovou vložkou, vrchově opracován. Klademe důraz na
Jankovič. Tak se zrodil nápad založit orientací dílu nebo vhodným výběrem ostré hrany, rovné plochy bez propadů,
firmu, která na bázi 3D výtisků – pova- odolného materiálu, a proto jsou využi- rovné spoje mezi díly a na strukturu po-
žovaných za polotovar – nabízí ucelený telné i pro náročné aplikace, třeba jako vrchu. Takto připravený model zalijeme
a domyšlený produkt s ohledem na díly výrobní linky.“ do silikonu, vyhotovíme několik forem,
malosériovou výrobu. z kterých díly odléváme ručně ve vakuu
Matné pohledové a funkční díly pak v malých sériích o počtu deseti až tisíce
Spousta pečlivé ruční práce v Cotu vyrábí vysoce detailními metoda- kusů. Odlitky se musí temperovat, ručně
mi DLP a SLA na 3D tiskárnách Asiga začistit a sestavit. Každému dílu je tak
V Cotu vám potvrdí, že 3D tisk vhodně z produkčních fotopolymerů nové ge- věnována samostatná péče. Výrobek
doplňuje jiné technologie, nehodí se pro nerace, které v průběhu let nezkřehnou. je pak na trhu během měsíce, přičemž
všechno a finální produkt se neobejde Tyto firma sama připravuje a chystá se je se náklady udrží v řádech desítek tisíc
bez velkého množství ruční práce. Zá- prodávat pod vlastní značkou zaměřenou korun. Dalším benefitem je možnost již
kazník očekává funkční a odolný produkt na ekologické materiály. v průběhu výroby produkt dále rychle
s pěkným povrchem. „Každý projekt je vylepšovat,“ popisuje Daniel Jankovič
jiný. Naučili jsme se relevantně odhado- Výrobek na míru – na počkání výrobní proces, který je nedílně spojen
vat náklady a čas potřebný pro realizaci. s procesem vývojovým.
Nejdůležitější bylo ale najít vhodné lidi Typickým zákazníkem Cotu je firma,
se smyslem pro detail, schopné vnímat která řeší zpracování výrobku ještě v jeho Dosavadní zákaznická produkce
nové materiály, pracovat s moderními prototypové fázi. Kupříkladu může jít zahrnuje výrobky nejrůznějších tvarů,
technologiemi a nalézat lepší postupy o zákazníka z oblasti internetu věcí, který velikostí i barev. Od titěrných věcí, jako
povrchového opracování. Uvědomili již disponuje prvotním konstrukčním ná- kamerové krytky, prototypů hodinek,
jsme si, že propojením technologií lehce vrhem, jenž je však potřeba dopracovat vytavitelných šperkařských modelů
docílíme i malosériové výroby.“ z hlediska designu a dovést do maloséri- nebo koncovek na naslouchátka, přes
ové výroby. „Většinou je před nás před- zubní náhrady, krabičky pro spotřební
Jako servisní kancelář s vlastním ložena hranatá krabička, vytištěná ještě elektroniku, designové brýle pro virtuální
širokým know-how v aditivní výrobě na strunové 3D tiskárně a v ní fungující realitu, díly pro letectví a armádu, odleh-
Cotu pomáhá ostatním firmám vstoupit elektronika. U nás během několika hodin čené řadicí páky pro veřejnou dopravu,
na trh s první sérií vlastního výrobku navrhneme designový koncept obsahující prototypy světlometů, až po marketin-
téměř na počkání. „Díly, které vyrábíme několik variant, jak by produkt mohl vy- gové produkty, ať už jde o makety lahví
padat. Z prvků, které se zákazníkovi líbí, pro výrobce colových nápojů, individua-
1 Pro reklamní kampaň ING Bank bylo vyrobeno vytvoříme finální návrh, ten vytiskneme lizované stylusy pro chytré telefony nebo
1000 postaviček bankéře sestavených celkově z 16 jako maketu a po schválení zapojíme do rozličné reklamní postavičky… V Cotu
tisíc dílů. 2 3D tištěné ověřovací makety lahví pro procesu konstruktéra. Různé funkční takto realizují během roku více než 250
RC Colu pomohly výrobci nápojů vybrat tu, která nebo mechanické prvky, zácvaky a uchy- různých projektů a každý další předsta-
bude nejatraktivnější pro spotřebitele. cení vymýšlíme v týmu i s ohledem na vuje novou výzvu. s

inzerce

PF 2020

Děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce.

Úspěšný nový rok Vám přeje tým
společnosti Tungaloy Czech s.r.o.

www.tungaloy.com/cz

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 21

ADITIVNÍ VÝROBA

3D tisk z kovu firmám šetří čas i peníze

Petr Zikmund patří k zaníceným průkopníkům 3D tisku z kovů. Ve své firmě se již
pátým rokem snaží vyvracet mylné předsudky o aditivní výrobě a ukazovat cestu,
která pro mnohé vede k netušeným možnostem těchto technologií.

Když se s blížícím se koncem dok- že má před sebou dlouhou cestu. Po- 1 Tisková platforma s několika kovovými výrobky,
torského studia na ČVUT v Praze myslným světlem na konci tunelu byly vyňatá z prostoru 3D tiskárny po očištění od nezpev-
rozhlížel po nové výzvě pro svůj menší zakázky pro garážové start-upy něného práškového materiálu. 2 Vedle využívání
profesní život, zaujala Petra Zikmunda i pro větší strojírenské společnosti. aditivní výroby se Petr Zikmund intenzivně věnuje
na stole kolegy ze slévárenské skupiny Firma se začala pomalu rozjíždět, a tak také její propagaci a osvětě v této oblasti.
stolní 3D tiskárna značky Prusa. Sice Petr Zikmund naplno přešel do byznysu
uměla tisknout jen jednoduché věci s aditivní výrobou. S každým dalším dílem v Metal3D zdokonalovali výrobní
z plastu, ale doktoranda nadchla proces a ve spolupráci s univerzitami
natolik, že po sérii šťastných náhod – postupně vyladili tiskové parametry na
jak říká – ještě během práce na fakultě špičkovou úroveň. Důležitou součástí
spoluzaložil jedno z prvních speciali- výroby se ukázaly být návazné procesy.
zovaných pracovišť kovového 3D tisku S ohledem na ně se mladému podniku
v Česku. S podporou investora vznikla podařilo vytvořit profesionální partner-
společnost Metal3D, vybavená 3D tis- skou síť a uspokojovat stále náročnější
kárnou Renishaw AM250 s pracovním požadavky nových zákazníků. Zároveň
prostorem o objemu 250 × 250 × 300 bylo nutné zdokonalovat celý výrobní
mm, která k tavení kovového prášku postup a logistiku.
využívá 200W vláknový laser.
„Největší poptávka je po dílech, které
„Po počátečním nadšení z nové by mě v počátcích vůbec nenapadly.
technologie, která v mozku strojaře Jdou relativně snadno vyrobit tradič-
zmobilizuje snad všechny kreativní ními technologiemi, ale pro dobrou
buňky, přišlo rychlé vystřízlivění. cenu by bylo třeba objednat pár stovek
Obchodní prezentace prodejců strojů, až tisíců kusů a čekat tak dva měsíce
ukázky dílů a případové studie ze zahra-
ničí vzbuzovaly pocit, že i s kovem je vše
velmi jednoduché, intuitivní a automa-
ticky generující zisk – skoro jako s tím
„Průšou“. První rok jsme strávili ladě-
ním parametrů stroje, hledali zákazníky
a škrtali řadu aplikací, ve kterých jsme
zpočátku viděli jádro našeho podnikání.
Jednou z překážek byl značně konzer-
vativní přístup ve firmách, které jsme
s nabídkou rychlého prototypování
a výroby dílů oslovovali. Vše prý měli
zaběhlé a pro experimentování nebyl
prostor. Bylo třeba začít dělat osvětu –
připravil jsem speciální přednášky
a cvičení, plnil informacemi sociální
sítě, spojil se s komunitou 3D tiskařů
plastu a začal více jezdit po společnos-
tech, které by mohly tisk využívat,“
vzpomíná Petr Zikmund na svoje neleh-
ké začátky s aditivní výrobou.

Zatímco poslouchal řeči o tom, jak
je 3D tisk kovů „neskutečně drahý“,
jak jsou díly porézní a další kritiku
prosazované technologie, došlo mu,

22 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  JAN HOMOLA  METAL3D  www.METAL3D.CZ

ZKUŠENOSTI SE 3D TISKEM

– tiskem menších sérií dílů, které se rozumnou cenu, která je často nižší než dě konkrétních poptávek s přihlédnu-
standardně lisují, svařují nebo obrábějí, u dílů vyrobených obráběním. Velký tím k aktuálnímu vytížení stroje.“
ušetříme zákazníkům až několik měsíců potenciál se jeví ve výrobě tvarově slo-
času a také financí na pořízení náklad- žitých součástek o rozměrech kolem Ve své činnosti se Petr Zikmund
ných forem, nástrojů či přípravků,“ 10 až 50 milimetrů, s nimiž mají obrá- často pomyslně vrací na samý začátek
konstatuje s odstupem Zikmund. běcí nástroje často problémy. experimentů se 3D tiskem – třeba když
vyrábí díly pro vývoj a výrobu v Prusa
Alternativa pro obrábění Do pátého roku fungování vstoupila Research nebo při tisku koncovek
společnost Metal3D vývojem unikátní rámů jízdních kol pro značku Festka.
Ke zvýšení efektivity dokončovacích a již ochráněné konstrukce 3D tiště- Vytištěný rám kola totiž byl tím, co
operací se společností Pilous vyvinul ných lopatkových kol ve spolupráci tohoto nadšeného cyklistu před lety
speciální zařízení pro odřezávání dílů s FS ČVUT v Praze a UCEEB v rámci zavedlo na stánek společnosti Renishaw
z tiskové desky – násobně se tak zrych- projektu Technologické agentury ČR. na MSV v Brně. „Sleduji stále rostoucí
lil a zlevnil proces dokončování dílů „Pokračujeme v materiálovém výzku- zájem o aditivní výrobu. Na školách je jí
oproti drátovému řezání, které dnes mu s Akademií věd ČR a naše díly pu- věnována větší pozornost a do firem tak
využívá pouze pro zlomek zakázek. Ve tovaly už stovkám zákazníků. Největší přicházejí zkušenější strojaři, kteří také
spolupráci s ČVUT a Akademií věd pak procento odchází do automobilového mohli před lety začínat s „Průšou“.
vytvořil interní databázi 3D tištěných průmyslu, kde se vyrábí zejména Je pak radost spolupracovat s kon-
struktur s přesnou specifikací mecha- montážní přípravky a prototypové díly struktéry, designéry a technology, kteří
nických i vybraných fyzikálních vlast- s relativně jednoduchou konstrukcí vědí, co si díky 3D tisku mohou dovolit
ností – ty je schopen vhodnou volbou v sériích do stovek kusů. To je počet, a dokážou maximálně využít jeho
parametrů velmi přesně modifikovat kdy se ještě nevyplatí investovat čas potenciál – tedy alespoň ten, o kterém
dle potřeb zákazníků. a peníze do výroby formy či tvářecího aktuálně víme,“ konstatuje spokojeně
nástroje. Tisknu jednou až třikrát do jednatel Metal3D, jehož služba kovo-
I díky tomu dnes dokáže téměř bez týdne a díly tak umím dodat velmi vého 3D tisku dosud patří k nemnoha
omezení nahradit konvenčně vyráběné rychle. Vždy se snažím najít optimální pracovištím s touto technologií v rámci
díly – dodá je přitom v řádu dnů a za řešení poměru cena/rychlost na zákla- České republiky. s

inzerce

INTELIGENTNÍ OBRÁBĚNÍ 3D MODELŮ
CAD/CAM PRO PRODUKČNÍ OBRÁBĚNÍ

Edgecam je lídrem v CAD/CAM technologiích pro produkční obrábění,
výrobu forem a drátové řezání. Edgecam přináší velmi intuitivní a přívětivé
uživatelské prostředí.

WWW.NEXNET.CZ

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 23

ADITIVNÍ VÝROBA

Pokroky ve 3D tisku
z kovových prášků od GE

GE Additive se od svého kapitálového vstupu do tradičního výrobce strojů
pro aditivní výrobu z kovu, firmy Concept Laser, profiluje neustálými inovacemi
v těchto technologiích s důrazem na zajištění kvality a způsobilosti výrobního procesu.

Vlajkovou lodí Concept Laseru pružného výrobního systému pro 1 Při produkci dentálních implantátů se osvědčila
je již dlouho stroj M2, nabízející sériovou výrobu MLINE Factory byl hybridní výroba, kombinující 3D tisk z kovu s přesným
nejvíce univerzální využití uveden již před několika lety. Jedná obráběním. 2 Produktová řada MLINE Factory
a nejširší portfolio materiálů. Využívá se o pokrokové řešení se zcela odděle- představuje pokrokový systém pro sériovou aditivní
se především pro leteckou a medicín- nou procesní a manipulační jednot- výrobu. 3 Pátá generace nejrozšířenějšího stroje
skou výrobu, ale také (zvláště v našich kou, umožňující různou konfiguraci pro aditivní výrobu od GE – Concept Laser M2 – byla
končinách) pro výrobu vložek vstřiko- systému. Jedna manipulační jednotka nedávno představena na veletrhu Formnext 2019.
vacích forem s konformním chlazením může sloužit například pro tři proces-
a jiné aplikace. ní jednotky. Jinou možností může být
i úplné oddělení desítek procesních
Důležitým trendem poslední doby jednotek od několika manipulačních.
v oblasti aditivní výroby je zejména Moduly s dávkovacími, stavebními
opakovatelnost, které je podřízen a přepadovými komorami pak auto-
i výkon stroje M2, jenž bude od po- nomně putují mezi nimi.
čátku příštího roku dodáván již ve své
páté generaci. Předchozí generace se Účelem této konstrukce je potla-
soustředila na pokročilejší tepelnou čení vedlejších časů aditivní výroby,
stabilizaci a laminární proudění plynu jako je vyjímání dílů, zakládání
v procesní komoře. Aktuální verze a nastavování další stavby. Po skon-
vylepšuje některé ergonomické a dia- čení jednoho procesu hotová stavba
gnostické prvky. Na žádost uživatelů odjede a automaticky se založí nový
bude odstraněn krycí panel manipu- stavební modul. Vyjímání hotové
lačního prostoru, budou přepracována stavby nezdržuje výrobní proces.
přístupová místa pro údržbu stroje
a přidány různé snímače.

Vylepšeným nastavením optického
systému bylo významně zmenšeno
toleranční pole zaostření laserového
svazku. Vylepšen byl také řídicí soft-
ware, který pracuje rychleji s expozič-
ními drahami kompletně předpočíta-
nými v desktopové verzi programu.

Do standardní verze stroje se dostává
systém adaptivního nanášení prášku
QM Coating a modul pro online sledo-
vání stavby pomocí vestavěné IP ka-
mery QM LiveView. Tyto systémy byly
dříve příplatkovými moduly. Z nabídky
byla také vyřazena 200watová verze.
Zůstává pouze laser o výkonu 400 W.

Sériová aditivní výroba

V blízké době získají strategičtí part-
neři GE Additive přístup k nové verzi
systému MLINE Factory. Koncept

24 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  jan hudec  GE ADDITIVE  www.MISAN.CZ

3D TISK KOVŮ

První funkční prototyp byl na zákla- ňuje se v centrech s větším objemem váním. Uspoříme až 85 % materiálu
dě získaných zkušeností optimalizován výroby dentálních náhrad. a samotné frézování je zkráceno na
a letos již pracují dva nové systémy méně než minutu na člen.
v německém Lichtenfelsu, kde slouží Pokud je však potřeba kromě běžných
pro vývoj výrobních parametrů. korunek, můstků a skeletů vyrobit na- Sdílení zkušeností
příklad suprakonstrukce na implantáty, s aditivní výrobou
Hybridní výroba je potřeba řešit také frézování přesných
dentálních náhrad otvorů. Paleta s vystavěnými díly se Samotná GE Additive se snaží etablovat
upne do frézovacího stroje a spustí se nejen jako výrobce strojů, ale také jako
Novinkou v oblasti dentální výroby program vygenerovaný pro konkrétní partner znalý problematiky zavádění
je hybridní dentální výroba. Jedná se sadu dílů programem FOLLOW-ME!, aditivní výroby v různých odvětvích,
o inovativní spojení aditivní dentální určeným pro hybridní dentální výrobu. který nenechá uživatele strojů tápat při
výroby na strojích série Mlab a dentál- Frézovací stroj si sondou osahá na pale- zavádění výroby. Jiné části GE, jako tře-
ní frézky. Mlab je v Evropě dlouhodobě tě (taktéž vystavěné) referenční piny ba GE Aviation, používají tyto stroje pro
nejprodávanějším strojem v dentálním a následuje obrábění. vlastní potřebu. Tím poskytují důležitou
odvětví. Osvědčil se svou nenáročností, zpětnou vazbu a zkušenosti, které může
spolehlivostí a kvalitou výroby. Uplat- Kombinací aditivní výroby a frézo- GE Additive předat také svým zákaz-
vání dosáhneme ekonomičtější výroby níkům. Zjednoduší a zkrátí se tak doba
suprakonstrukcí než samotným frézo- osvojení technologie.

Pod střechou GE Additive je kromě
výrobců strojů Concept Laser a Arcam
také divize pro výrobu prášků AP&C,
a dále vývojová kancelář AddWorks,
která může pomoci s vývojem nebo úpra-
vou dílů pro aditivní způsob výroby. To
dává uživateli možnost výrazně urychlit
uvedení nového produktu na trh.

Výhradním zástupcem firmy GE
Additive pro Českou republiku a Slo-
vensko je firma Misan, která v rámci
osvěty ve svém školicím a předváděcím
středisku v Lysé nad Labem pravidelně
pořádá odborné semináře z oblasti adi-
tivní výroby, CNC obrábění a souvisejí-
cích technologií. Jejich aktuální nabídku
najdete na webu www.misan.cz. s

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 25

ADITIVNÍ VÝROBA PŘÍPADOVÁ STUDIE

Lampy na míru vytištěné
z recyklátu z cédéček

Výrobce osvětlení Signify spustil službu, která jeho zákazníkům umožní
objednat a dokonce si on-line navrhnout vlastní svítidlo, které mu bude
vyrobeno 3D tiskem z recyklovaných plastů.

3D tiskem komerčních svítidel 1 Na výrobu lampy Philips padne materiál ze 24
se Signify zabývá již delší dobu. recyklovaných CD. 2 Od roku 2020 plánuje Signify
V holandském Maarheeze pro- používat pro 3D tisk svítidel výhradně recyklované
vozuje zařízení pro tisk stínidel a brzy materiály, jako je zde zachycená polykarbonátová drť.
hodlá otevřít další podobné továrny 3 Svítidla a stínidla vyráběná 3D tiskem vznikají na
v USA, Indii a Indonésii. Pro tisk zde míru zákazníkovi a přitom mají výrazně menší ekolo-
používá polykarbonát, který umožňuje gickou stopu než ta, co jsou vyráběná konvenčně.
vyrábět na míru zákazníkovi produkt,
jenž lze v duchu cirkulární ekonomiky svítidla a typ LED žárovky, a to včetně
po skončení životnosti stoprocentně re- chytrých žárovek Philips Hue. Hotový
cyklovat. Ve výsledku chce podnik dis- produkt doručí ke dveřím zákazníka
ponovat alespoň pěti sty 3D tiskárnami do dvou týdnů.
různých velikostí, které umožní vyrábět
osvětlení až do rozměru 60 cm. Polykarbonátové vlákno používané
pro 3D tisk těchto svítidel je vyrobe-
Osvětlení vyráběné 3D tiskem má mít né z recyklátu z kompaktních disků.
téměř o polovinu nižší uhlíkovou stopu Například na stolní LED lampu značky
než jeho konvenční kovová obdoba Philips, která byla uvedena na trh letos
(mj. i díky nižší hmotnosti a úsporám v listopadu, padne v přepočtu 24 kusů
v dopravě). Zákazníci mohou své nápa- nepotřebných „cédéček“ a její cena se
dy uvést do života během několika dní vejde do sto eur. Signify plánuje, že již
a s menší spotřebou energie. během roku 2020 budou pro všech-
ny její produkty vyráběné 3D tiskem
Tato komerční světla vyráběná 3D používány výhradně recyklované
tiskem již instalovalo několik prodejen materiály. s
obchodního řetězce Marks & Spencer
ve Velké Británii. Díky výrobě na míru  JAN HOMOLA  SIGNIFY  www.SIGNIFY.COM
světla bez problémů zapadnou do
stávajících stropních podhledů a úspory
přinesou i během svého provozu díky
integrovaným LED zdrojům. Ještě dříve
začal tištěná dekorativní závěsná svítidla
používat řetězec supermarketů Albert
Heijn v Nizozemsku, kde si pochvalují
možnost jejich výměny za jiný design,
aniž by to díky plné recyklovatelnosti
znamenalo další ekologickou zátěž.

Světlo podle vašich představ

Po pilotním projektu v Beneluxu
rozšiřuje svoji službu tisku svítidel
do celé Evropy. Své vlastní svítidlo si
může zákazník navrhnout pouhými
několika kliknutími. Jednoduše vybere
základní design a poté jej personalizuje
– zvolí velikost, barvu, strukturu a vzor

26 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

vývoj, výroba a prodej obráběcích strojů

• Vertikální obráběcí centra
• Horizontální obráběcí centra
• Portálová obráběcí centra
• Multifunkční víceosá
obráběcí centra
• Vícevřetenové soustružnické
automaty MORI-SAY
• Dlouhotočné automaty
MANURHIN K’MX

pro více informací navštivte

www.tajmac-zps.cz

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 27

SOFTWARE

Jak zkrátit výrobní čas
optimalizací programování

Kombinace aplikací RADAN, WORKPLAN a WORKXPLORE od společnosti Hexagon
Manufacturing Intelligence pomohla francouzskému výrobci plechových dílů
a dekorací zdokonalit výrobní procesy a zkrátit dodací lhůty.

Společnost Métal Industrie byla a snadno zvládají zakázky od kusových 1 Plechové díly jsou navrhovány v CAD/CAM systému
založena v roce 1993 sloučením po desetitisícové série. RADAN. 2 Propojení obchodu s výrobou zajišťuje ERP
tří podniků, které se specializo- systém WORKPLAN. 3 Firma Métal Industrie používá
valy na výrobu plechových výrobků Pan Glatre říká, že od doby, co pro práci s plechy zejména stroje značky Trumpf.
a dekorací a pro jejich výrobu využí- pořídili CAD/CAM systém RADAN,
valy služeb externích firem, které jim se ze softwaru stal nástroj stejně cenný optimalizovat nesting a ušetřit tak ná-
výrobky vypálily na laseru. jako samotný CNC laser. „Zpočátku klady na materiál a zásadně zvýšit naši
jsme programovali pomocí softwaru produktivitu. U většiny dílců je výrobní
V roce 2011 se přestěhovali z dílny dodaného s našimi CNC stroji, ten byl proces v RADANu plně automatický.
o velikosti 300 m2 do násobně větších dostačující pro jednoduché programo- Operátor načte do RADANu všechny
prostor o velikosti 2 000 m2 a inves- vání a jednoduché zakázky, ale protože požadované dílce a automaticky je
tovali do nákupu poloautomatických se nám dařilo získávat čím dál složitěj- zpracuje.“
řezacích strojů a špičkových ohraňova- ší zakázky, ocenili jsme automatizační
cích lisů. Nyní pracují ve 24hodinovém funkce RADANu, které byly schopné Přesné kalkulace zakázek
provozu se 17 zaměstnanci, s novými
CNC stroji a nabízejí služby plošného Stejně jako v mnoha jiných společ-
laserového pálení a ohýbání na ohra- nostech, i zde tvořili cenové nabídky
ňovacích lisech. pomocí interních kalkulačních tabulek.

Zakázka na dodávku kovových
košů na chléb pro restauraci umístě-
nou v Eiffelově věži se stala hlavním
důvodem pro zakoupení CAD/CAM
softwaru RADAN na tváření plechů.

Vincent Glatre, výrobní ředitel
společnosti Métal Industrie, říká:
„Software dodaný s laserem nedoká-
zal vyřešit náš problém se složitým
programováním nutným pro výrobu
našich dílců a přinášel nám víc problé-
mů než vypálených tabulí.“ Naléhavě
tedy začali vybírat mezi několika
softwary a již první testy RADANu
s jeho výkonným nestingem jim
umožnily dodržet dodací termín svých
zakázek. „Kromě okamžitého vyřešení
problému s nestingem jsme také ihned
zaznamenali 10% úsporu času pálení
oproti předchozímu programovacímu
softwaru.“

Automatický výrobní proces

V Métal Industrie zpracovávají
měsíčně okolo 2 800 tun materiálu,
zejména oceli, nerezové oceli a hliníku
v tloušťkách od 0,5 mm do 25 mm,

28 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  PETRA CHVÁTALOVÁ  NEXNET  WWW.NEXNET.CZ

CAD/CAM

„Celý proces se podstatně zjednodušil
po zakoupení modulu Radquote
v RADANu, který obsáhne všechny
námi používané technologie a zároveň
i ostatní data nezbytná pro přesné
a korektní kalkulace, jako například
náklady na analýzu a přepravu. Díky
plné flexibilitě RADANu můžeme
nabídky přizpůsobit konkrétním poža-
davkům každé firmy.“

Optimalizace ohýbání a nesting Po zhlédnutí několika ERP sys- Obrovskou výhodou tohoto softwaru
témů si v Métal Industrie zvolili je, že díky němu jsou všechny naše ob-
Poté, co roku 2017 investovali do ná- WORKPLAN, který, stejně jako chodní procesy a informace snadno pří-
kupu 170tunového ohraňovacího lisu, RADAN, pochází z portfolia společnos- stupné a transparentní. Celkově vzato,
rozšířili svoji licenci RADANu o modul ti Hexagon Manufacturing Intelligen- v Métal Industrie jsou softwary RADAN
Radbend na ohýbání, čímž pokračo- ce. „Využívá databázi společnou pro a WORKPLAN naše budoucnost.“
vali v nasazení offline programování, všechny služby, informace jsou tedy
což jim umožnilo najít a analyzovat centralizovány bez nutnosti opakova- Prohlížení 3D dat
případné výrobní problémy ještě před ného zadávání. WORKPLAN je plně
naceněním zakázky a její výrobou. propojený i s RADANem, od tvorby Do třetice byl v této společnosti integro-
nabídek až po programování a správu ván další produkt od Hexagon Manufa-
Radbend obsahuje všechna data dílny. Tento software šetří neskutečné cturing Intelligence – WORKXPLORE,
o stroji, včetně počtu os, typu dorazů množství času a zároveň v reálném jenž je výkonným prohlížečem a ana-
a používaných nástrojů, a umožňuje čase poskytuje přístup k datům lyzátorem 3D modelů a sestav, který
přesnou simulaci ohýbání a ověření NC v každém kroku našeho podnikání. Na- velmi rychle importuje a analyzuje sou-
kódu. Díky tomu se programátor ujistí, příklad jsme schopni zákazníkovi sdělit bory jakýchkoliv formátů a velikostí. Ve
že nedojde ke kolizi se strojem nebo přesný stav jeho objednávky – počítače srovnání s původní CAD aplikací trvá
nástrojem, a že je možné dílec bez v dílně zobrazují aktivitu operátorů od otevření 3D souborů asi polovinu času.
problémů vyrobit. Pokud se vyskytne řezání až po balení hotových výrobků.“
nějaký problém, software jej pomůže Dle pana Glatrea jim to dává napros- Popisované řešení přináší množství
najít a případně i vyřešit. „U většiny tou kontrolu nad firemním plánováním výhod – zkrácení výrobního času o 10 %
dílů se jedná opět o automatizovaný a přehled nad zakázkami, což zajistilo díky optimalizaci technologie pálení
proces. Operátor jednoduše načte 3D hladký chod výroby ve společnosti. a ohýbání v RADANu, optimalizace
model dílce a nechá Radbend navrh- skládání za účelem snížení materiálo-
nout postup, technologii a parametry Jak nabídky z modulu Radquote, vých nákladů a zvýšení produktivity
ohýbání.“ tak nesting v RADANu, se automaticky díky Radnestu, Radquote zvládl všech-
otevírají ve WORKPLANu, takže uži- ny požadované technologie a zároveň
„Naše licence RADANu obsahuje vatelé mohou zjistit o zakázce naprosto podporuje ostatní data nezbytná pro
vysoce výkonný nesting – Radnest. vše, aniž by opustili tento software. přesné a funkční kalkulace, jako např.
Radnest nám šetří obrovské množství Vincent Glatre uvádí příklad toho, jak analýzu a přepravu, WORKPLAN inte-
času a umožňuje nám na plochu tabule tyto dva softwarové balíčky hladce groval všechny informace o nabídkách,
vyskládat mnohem více dílců než by a efektivně spolupracují: „Umožňují zakázkách a procesu výroby do jed-
dokázali naši programátoři ručně. Jak- nám předvídat skladové nákupy na noho prostředí, a vyřešil tak všechny
mile do Radbendu načteme 3D soubor základě předchozích schválených objed- problémy v této oblasti.
od zákazníka, vytvoříme korektní návek a množství skladového materiálu.
rozvin pro naše nástroje, který pak O dva měsíce později WORKPLAN Podrobnější informace o softwaru
vypálíme na laseru.“ automaticky využije nesting z RADANu RADAN a jeho modulech naleznete na
s přihlédnutím ke geometrické složitosti www.radancz.cz nebo kontaktujte pří-
Propojená tvorba nabídek součástí vyřezaných laserem, a používá mo společnost NEXNET, která je vý-
data k vytvoření nabídky založené na hradním prodejcem v České republice
Dalším krokem softwarového zdokona- skutečných a přesných informacích. a zároveň zajišťuje technickou podporu
lování výrobního procesu bylo hledání a lokalizaci softwarů do češtiny. s
platformy pro centralizaci dat a sledo-
vání strojů na dílně. „Používali jsme
několik programů pro nákupy, pláno-
vání, nabídky jsme tvořili v modulu
Radquote v RADANu a v účetnictví,
takže komunikace mezi jednotlivými
úseky opravdu nebyla snadná.“

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 29

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

„Pětihvězdičkový“ nástroj
pro efektivní srážení hran

Srážení hran je asi nejčastější operací při opracování kovů. Setkáváme se s ním
prakticky při každém procesu obrábění. Společnost ISCAR nabízí uživatelům
pestrou škálu rotačních nástrojů cíleně vyvinutých pro tuto úlohu.

Srážení hran, a v menší míře i jejich vání. Takový rotační nástroj je velmi uni- mi hlavicemi jsou v nabídce v několika
zaoblení, se vyskytuje téměř na verzální a v ideálním případě by měl být provedeních. Ekonomické řešení
všech vnějších a vnitřních hranách schopen provádět všechny výše uvedené těchto hlav s označením MM H…
obrobku. Sražení hrany je výrobně jed- operace efektivně a s velkou přesností. s dvěma břity a broušené hlavice s více
nodušší než její zaoblení, což vysvětluje, Avšak existují různá objektivní omezení, břity s označením MM E…, které jsou
proč v procesu obrábění převládá. Jsme zejména rozměrová, jež vytvářejí vážné schopné provádět operace srážení hran
zvyklí na přítomnost sražení hran na překážky při výrobě tak dokonalého a odstraňovat otřepy, zejména při ob-
různých obrobcích a nepozastavujeme nástroje, a proto stávající řešení nebývají rábění na relativně malých obrobcích.
se nad jejich důležitostí, avšak sražení ani zdaleka ideální. Jedna z karbidových multifunkčních
hrany zabraňuje například poranění hlav s označením MM HCD (obr. 1)
rukou při manipulaci s finálním pro- Pochopení nejvýhodnějších vlast- je skutečný mistr v tomto oboru.
duktem, usnadňuje jeho další případ- ností nástroje z pohledu zákazníka je
nou montáž, snižuje koncentraci napětí rozhodující pro konstrukci takových Díky své vysoké popularitě je tato
v obrobku a je i nedílnou součástí desig- moderních nástrojů a současně i pro hlavice vhodná pro efektivní srážení
nu finálního výrobku. překonání těchto výzev. A především hran, odstraňování otřepů, navrtávání
zde, při operacích srážení hran, jež se a zahlubování. Tajemství úspěchu této
Srážení hran zdají být tak jednoduché, že se někdy je- hlavice je v její jedinečné geometrii.
nevhodnými nástroji jich důležitost přehlíží či přinejmenším Ta se vyznačuje kombinací negativních
podceňuje, hledají zákazníci dodavatele a pozitivních axiálních úhlů na čele.
Srážení hran je tradičně považováno za řezných nástrojů pro jednoduché, pro- Kombinace těchto dvou vlastností má
velmi jednoduchou výrobní operaci. Ob- duktivní, cenově dostupné a univerzální za následek odolnou řeznou hranu
vykle se provádí pomocí různých řezných nástrojové řešení vlastních potřeb. s utvařečem pro ideální tvorbu a od-
nástrojů, které však pro tento účel nejsou Takový přístup je v souladu s koncep- chod třísky a hladký chod nástroje i při
příliš sofistikované. Typickým představi- tem moderních inteligentních nástrojů velmi náročných podmínkách obrábění.
telem je soustružnický nástroj nebo fréza společnosti ISCAR, na jehož základě
s úhlem nastavení řezné hrany 45° či byly vyvinuty různé rotační nástroje Dalšími hojně využívanými hlavi-
vrták s úhlem 90°. Současně není oblast pro srážení hran. cemi z řady MULTI-MASTER jsou
použití těchto rotačních nástrojů ome- karbidové vícebřité hlavice s označe-
zena typickými operacemi pro srážení, Nástroje řady MULTI-MASTER ním MM GRIT Dovetail (obr. 2). Ty
ale umožňuje také odjehlování a zkosení, pro prvotřídní výsledky jsou dostupné s úhlem nastavení řezné
zahloubení a podpíchnutí, zpětné sražení hrany 45°, 60° a 75° a jsou primárně
hrany v otvorech i podél hran a navrtá- Nástroje ISCAR z řady MULTI- určeny pro frézování rybinovitých
MASTER s vyměnitelnými karbidový- drážek. Dále se používají pro zpětné
srážení hran.

30 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  iscar čr  ISCAR ČR  www.iscar.cz

OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE

Kombinovaný nástroj a zpětné srážení hran a odjehlování. se jedná o sražení ostrých hran nebo
pro vrtání a zahlubování Do tělesa frézy se montují jednostran- o odstraňování otřepů, operace v otvo-
né pětiúhelníkové destičky s deseti rech a podobně.
Budeme-li se bavit o vrtání otvorů využitelnými řeznými hranami (5 pro
a jejich následném sražení hrany, je čelní a 5 pro zpětné srážení). Ačkoli se Nástroj by měl být hlavně produktivní
upřednostňovanou možností pro každé- jedná o zdánlivě jednoduchou operaci a co nejvíce všestranný. Na otázku, který
ho výrobce zhotovit tuto operaci jedním i nástroj, je při jeho konstrukci třeba nástroj bude považován v této oblasti
nástrojem při jedné operaci. Například brát v úvahu různé faktory, aby byl za „pětihvězdičkový“ produkt, bychom
při vrtání otvoru před závitováním. Tuto efektivní. Zejména když provádíme mohli odpovědět, že nejlepším nástrojem
operaci lze provést s kombinovaným vnější nebo vnitřní srážení hran, když je ten, který si zákazník vybral na základě
nástrojem, kterým lze vyvrtat otvor a při svých potřeb. s
jedné operaci zahloubit. Typickým ná-
strojem od firmy ISCAR je vrták DCNT
(obr. 3). Tento nástroj je dodáván pro
díry pod závit v rozsahu M8–M24. Avšak
téměř nekonečný počet hloubek otvorů
výrazně omezuje možnosti takového
nástroje a vyžaduje výrobu mnoha verzí
speciálních nástrojů, z nichž každá je
přizpůsobena konkrétní velikosti otvoru.
Tento problém je však poměrně snadno
řešitelný. Na těleso standardního vrtáku
ISCAR CHAMDRILL s označením DCM
lze namontovat v požadované poloze
srážecí kroužek RING DCM. Takto si lze
velmi efektivně nakonfigurovat nástroj,
který může provádět vrtání a srážení
hran při jedné operaci.

Frézy pro srážení hran
a odjehlování

ISCAR také v nedávné době uvedl
na trh nástroje z řady CHAMFMILL
(obr. 4). Jedná se o frézy s vyměnitel-
nými destičkami, které jsou dostupné
jako stopkové nebo v systému MULTI-
MASTER. Frézy jsou určené pro čelní

inzerce

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 31

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Seco Master Class – Next Step

„Mám to vůbec číst dál? Je to lekce z angličtiny, nebo technický článek?“, říkáte
si možná po přeslabikování nadpisu. „Jednotlivá slova jsou jasná, ale jak to spolu
souvisí… a vážně to bude v angličtině?“

Bude, protože se jedná o sdílení
informací na mezinárodní úrovni.
Ale – aby to nebylo hendikepem
a neunikly vám žádné zajímavé infor-
mace – posloužíme českým překladem.
Nahlédněte s námi do tajů moderní
průmyslové výroby, jak ji na konci září
prezentoval v ČR pan Patrick De Vos.

Toto jméno už možná znáte –
Patrick je světově uznávaným odborní-
kem v oblasti strojírenské výroby
a tvůrcem vzdělávacího programu
STEP – Seco Technical Education
Programme. Své zkušenosti mnoho-
krát sdílel v rámci odborných seminá-
řů na technických univerzitách v České
republice i na Slovensku. Tématy před-
nášek byly nejprve záležitosti praktic-
kého využití teorií a modelů obrábění
kovů, včetně nauky o materiálech
a jejich obrobitelnosti, geometriích
obráběcích nástrojů či jejich opotře-
bení – první z nich proběhla již v roce
2011. V roce 2017 pak tento program
uzavřel seminář na téma „NEXT STEP
– propojení technologie obrábění
s ekonomikou výroby“.

Co přináší koncept NEXT STEP? 1 Patrick De Vos, vedoucí odborný konzultant a manažer technického vzdělávání Seco Tools.

Koncept NEXT STEP, jehož je Patrick Tato problematika již vyžaduje jedná o majitele či výkonné a výrobní
spoluautorem, je odpovědí společnosti i specifický přístup v předávání ředitele společností, které výše popiso-
Seco na otázky řešení úspěšné a udr- informací, a to jak formou, tak též vané situaci čelí. Jen oni totiž mohou
žitelné průmyslové výroby. Svým obsahem – a zejména zaměřením na posoudit navrhované možnosti řešení
obsahem pokrývá realitu produkce konkrétní cílovou skupinu „příjemců“. a jejich relevanci pro svou aktuální
současného strojírenství, charakterizo- V rámci konceptu NEXT STEP se situaci a budoucí rozvoj firmy – a také
vané zejména situací HMLV (High Mix
– Low Volume), tedy vysoce různo-
rodé výroby malých dávek součástí,
a zároveň i směřování k bezobslužným
robotizovaným provozům v rámci
Industry 4.0, přičemž zasahuje do
všech tří souvisejících oblastí – pro-
cesu obrábění kovů, systému výroby
i výrobního prostředí. Zahrnuje tedy
otázky technologické, ale i organizač-
ní, až po záležitosti vedení lidí, jejich
schopností a profesního rozvoje.

32 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE

rozhodnout, že se jejich společnost
takovou cestou skutečně vydá. Formu
předávání informací pak představuje
dvoudenní pracovní seminář, prezen-
tovaný v rámci celosvětové působnosti
značky Seco jako „Master Class“, tedy
„kurz nejvyšší úrovně“.

Ozvěny podzimního semináře Právě takový výchozí stav je třeba význam pro celkové řešení konkrét-
přesně identifikovat, poznat aktuální ních situací ve výrobních provozech.
Nyní tedy již víte, co se skutečně skrývá silné stránky, zjistit konkrétní nedo- Mnozí ze zúčastněných popisují obsah
pod názvem v nadpisu tohoto článku statky a určit potenciál změn, které by semináře jako „otvírač očí“ a studnici
– a právě takový seminář proběhl ve bylo vhodné provést k jejich potlačení. námětů pro zlepšování činnosti pro-
dnech 23. a 24. září 2019 v krásném Patrick postupně popisuje koncept Next vozu vlastními prostředky. Těm, kteří
prostředí hotelu Zámek Valeč. Seminá- Step jako nadstavbu obecně známých preferují „pohled zvenčí“, anebo nema-
ře se zúčastnilo po dvou zástupcích systémů – Lean manufacturing, 5S, jí dostatek kapacit pro takové aktivity
z pěti výrobních společností a větší Kaizen, TQM a dalších – kdy vybírá v rámci svých pracovních kolektivů,
počet pracovníků společnosti Seco a využívá jejich klady, napomáhající nabízí Patrick se svým týmem potřeb-
z Česka a Slovenska, jakož i několik řešení aktuální situace v průmyslové ný čas a služby jako další, tentokrát
zahraničních pozorovatelů, kteří plánují výrobě, a naopak upozorňuje na jejich nehmotný, ale vysoce účinný „produkt“
uspořádat takový seminář ve svých limity, vycházející z původního zaměře- ze sortimentu Seco.
domovských zemích. Scéna se připra- ní, a to na hromadnou a velkosériovou
vovala v neděli v podvečer, včetně roz- výrobu. Vhodnou kombinací takovýchto Jak se na seminář dostat?
sáhlé audiovizuální techniky a kabiny postupů a analytických prostředků
tlumočníků pro simultánní překlad do MEE, jako jsou OEE, OLP, VSM či AVA Pokud vás tyto informace zaujaly
češtiny – jak jsme avizovali v úvodu. lze identifikovat „úzká místa“ popisova- a měli byste zájem se takového seminá-
ná „teorií omezení“ a pomocí MIP pak ře zúčastnit, kontaktujte zástupce firmy
V pondělí dopoledne přivítal všech- dosáhnout kýžených stavů QRM důle- Seco Tools – velmi pravděpodobně
ny účastníky Ing. Petr Zugar, výkonný žitých pro dosažení KPIs. Všechny tyto se uskuteční i v průběhu roku 2020.
ředitel společnosti Seco Tools pro ČR „záhadné“ zkratky (anglických názvů) Jste-li již nyní přesvědčeni, že se tako-
a SR, a po krátkém úvodu předal slovo jsou samozřejmě pečlivě popsány vou cestou potřebuje vaše společnost
hlavnímu a jedinému přednášející- a vysvětleny, včetně jejich umístění vydat, a zbývá vám jen nalézt vhodného
mu – Patricku De Vosovi. Ten zahájil a významu ve struktuře konceptu. partnera – neváhejte společnost oslovit
svůj výstup třemi otázkami typickými napřímo. Master Class není podmín-
pro tento seminář: „Co nejvíce brání Otevřete oči a zlepšete se kou, ale prostředkem pochopení. Seco
splnění cílů vaší společnosti?“, „Co je Tools se jako celosvětová výrobně-
důležité pro vaše zákazníky?“, „Jak Cílem přitom samozřejmě není „ohro- -dodavatelská společnost rozhodla ten-
vám může pomoci váš dodavatel?“. mit a zavalit“ účastníky objemem in- to koncept využít. Je zákazníkem, stejně
Odpovědi na první z nich přesně formací a zdáním složitosti (tedy vyšší jako dodavatelem, který vnímá důleži-
odpovídaly těm, jenž dostává kdekoli hodnoty?) celého systému, ale naopak tost zlepšení a uvažuje o budoucnosti
na světě, a které lze shrnout do dvou poukázat na praktickou stránku využití a udržitelnosti svého podnikání.
základních oblastí – nedostatek kvalit- jednotlivých metod či postupů a jejich Vydáte se touhle cestou také? s
ních lidí a nedostatek znalostí. Pokud
by byla možnost tyto potíže odstranit,
vyřešilo by to mnohé překážky v další
činnosti a rozvoji výrobních firem.
V tu chvíli by totiž bylo možné nastolit
takový stav, kdy bude společnost bez
výkyvů schopna splňovat všechny
požadavky svých zákazníků, a zároveň
bude získávat stejně spolehlivé služby
od svých dodavatelů – bude fungovat
skutečná, dlouhodobá a oboustranně
výhodná partnerská spolupráce.

Celý obsah semináře pak přináší
množství námětů a prostředků, jak
posuzovat aktuální stav vlastního
výrobního provozu, a co všechno je
potřebné do takové analýzy zahrnout.

 VIOLETA HEBLEROVÁ  seco tools CZ  www.secoTOOLS.com STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 33

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Měření opět o krok blíže k obrábění

Jedním z velkých přínosů firmy Renishaw je neustálá snaha posouvat proces měření
a kontroly přesnosti výrobků z měřicího centra stále blíže k samotnému místu výroby.
Kontrolní systém Equator 300 jako součást jednoúčelového stroje se osvědčuje
i v tradiční české společnosti ČZ Strojírna.

Kontrolní systémy Equator 300
a Equator 500 jsou primárně
určeny k tomu, aby přímo ve
výrobní hale, hned vedle výrobní
linky, měřily vyrobené díly rychleji
a operativněji než souřadnicové měřicí
stroje, přitom se srovnatelnou přes-
ností. Ve společnosti ČZ Strojírna ve
Strakonicích vyrobili v uplynulém roce
jednoúčelový stroj, kde Equator 300
zabudovali přímo dovnitř prostoru
stroje. Snaha přiblížit měření co nejblí-
že výrobě tak dosáhla nové úrovně.

Úkol zněl jasně splní celé výše uvedené zadání. Po 1 U tvarově složitého tlakového odlitku bylo nutno
upnutí odlitku v zásobovací pozici, je zkontrolovat vzájemné toleranční vazby 16 ploch
ČZ Strojírna, součást akciové společ- posunut na operaci měření. Nejobtíž- a podle jejich polohy nalézt optimální polohu ustavo-
nosti ČZ, si dala za úkol navrhnout nějším a také časově nejnáročnějším vacích otvorů pro finální obrobení. 2 Měřicí systém
stroj, který zajistí přesné a především úkonem procesu je kontrola 16 rozměrů. Equator byl vestavěn přímo do stroje KSK MV4, což
optimálně umístěné vyvrtání děr do Vzhledem k tomu, že požadavek na představuje zcela nový způsob jeho využití.
hliníkového odlitku tak, aby se tyto díry kontrolované rozměry byl v řádu setin
staly výchozí základnou pro následné
obrobení. Jedná se o díl servořízení
pro oblast automotive. Každý jednot-
livý odlitek je ze své podstaty originál.
Abychom získali optimální výsledky při
jeho zpracování, je nutné přistoupit ke
každému kusu individuálně.

Pavel Vobořil, vedoucí projektu,
shrnuje výzvu, před kterou stáli:
„U tvarově složitého tlakového odlitku
bylo nutno zkontrolovat vzájemné
toleranční vazby 16 ploch a podle jejich
polohy nalézt optimální polohu usta-
vovacích otvorů pro finální obrobení
odlitku. Dále tyto ustavovací otvory
vyvrtat a následně zkontrolovat, zda
jejich umístění nekoliduje se zbývající-
mi plochami odlitku. Toto všechno je
třeba stihnout v taktu 30 vteřin.“

Čtyři operace v jednom stroji

Pro řešení této úlohy byl v ČZ Strojírně
zkonstruován a vyroben jednoúčelový
stroj karuselového typu, který v jedné
zásobovací a třech pracovních pozicích

34 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  PREZENTACE SPOLEČNOSTI RENISHAW  WWW.RENISHAW.CZ

MĚŘICÍ TECHNIKA

milimetru, nepodařilo se najít dostateč- Speciální aplikace jednoho relativně malého prostoru
ně přesné a procesně spolehlivé bezkon- si žádá speciální řešení však s sebou přineslo určité výzvy.
taktní měřidlo vhodné pro tuto úlohu. V první řadě zde hrozily zvýšené vibra-
Jak zaznělo v úvodu, Equator 300 je ce způsobené vyvrtáváním, to byl úkol
Optimálním řešením úlohy se uká- dodáván jako samostatně stojící zaříze- pro konstruktéra Pavla Trojana, který
zala trochu nestandardní aplikace dí- ní, jeho umístění do prostoru stroje navrhl stroj tak, aby chvění neovlivňo-
lenského dotykového měřidla Equator si vyžádalo zcela speciální přístup. valo proces měření. Druhým úskalím
300 od firmy Renishaw, které umí v po- „Equator jsme museli napřed celý byly odlétající třísky, které by za jistých
žadovaném čase třiceti sekund odlitek rozebrat a poté jej znovu složit uvnitř okolností mohly ovlivnit nebo přerušit
zkontrolovat s požadovanou přesností stroje KSK MV4. Základnu, v níž je proces měření. K místům vrtaných ot-
a odchylky jednotlivých rozměrů expor- uložena elektroinstalace, jsme umístili vorů tak přibyly trubky, které všechny
tovat do řídicího systému stroje k další- na střechu stroje a z toho důvodu bylo vzniklé třísky odsají.
mu zpracování. Během jedné sekundy, také nutné prodloužit kabeláž. Jednalo
než je odlitek posunut na další operaci se o zcela nový způsob využití Equa- Perspektivy a nové možnosti
– vrtání, je vypočtena optimální poloha toru, nicméně jsme se při realizaci
těchto dvou ustavovacích otvorů. nesetkali s žádným překvapením. Tak, V současné době pracovníci ČZ Stro-
jak jsme projekt ve spolupráci s kolegy jírny kompletují druhý jednoúčelový
Tříosá posuvová jednotka, osazená z ČZ Strojírny naplánovali, jsme jej stroj stejné konstrukce, ovšem s roz-
přesným vrtacím vřetenem, zajistí vy- také v plánovaném termínu uskutečnili šířenou kapacitou a vyšším stupněm
vrtání v optimální poloze vůči kontuře a vše funguje perfektně podle našich automatizace. Jednotlivé kusy budou
odlitku. V poslední pracovní pozici je předpokladů,“ hodnotí projekt Michal vkládány a vyjímány robotem. Pavel
kontrolována případná kolize ostatního Tvardek, aplikační specialista firmy Vobořil uzavírá: „Pokud bychom
povrchu odlitku vůči zvoleným ustavo- Renishaw pro Equator. neměli k dispozici Equator, odlitek
vacím otvorům. Provádí se to pomocí této třídy přesnosti bychom nemohli
spuštění kalibračního negativu odlitku Díky tomu, že šlo o nový projekt, vyrábět bez následného nákladného
naváděného do vyvrtaných ustavo- vnitřní rozměry stroje byly jednoduše obrobení dalších ploch.“ s
vacích otvorů. V zásobovací pozici je přizpůsobeny rozměrům Equatoru.
zkontrolovaný a vyvrtaný kus vyměněn. Umístění úkonů měření a vrtání do

inzerce

28.– 30. 1. 2020 | BRNO

www.konference-roboty.cz
STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 35

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Výhody pohodlného upínání

s magnetickými deskami

Řešíte-li úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky
aktivovaná technologie permanentních magnetů považovaná za špičkový systém.
Během vteřiny mohou být bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především
velkoformátové díly. Ovšem ani u standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy.

Moderní magnetické upínací Ve druhém nastavení je pak dosa- i obsluha je velmi snadná, protože
desky umožňují optické nebo ženo takových rovinností obrobků, magnetická deska se aktivuje krátkým
automatizované monitorování kterých nelze získat s žádným mecha- impulsem v okamžiku umístění fero-
upínacího procesu. Tajemství upínání nickým upínacím zařízením. Rovinné magentického obrobku na její povrch.
obrobků magnetem, aniž by došlo rovnoběžnosti do 0,02 mm nejsou Během několika sekund permanentní
k jakékoliv deformaci, spočívá nejen v praxi výjimkou. Na rozdíl od běžných magnet zajistí dlouhodobé bezpečné
v pohyblivých pólových nástavcích, ale upínacích přípravků se s upínacími upnutí bez nutnosti dalšího přívodu
i v optimalizovaných rušivých kontu- čelistmi nebo upínacími svorkami energie.
rách. Stejně, jako je tomu například eliminují bodová poškození či napětí
u vodní postele, se v případě elektricky v obrobku. Navíc uživatelé profitují Magnetické upínací desky
aktivovaných desek se čtvercovými i z maximální přesnosti upnutí a dosa- informují o stavu upnutí
póly pružně přilnou pohyblivé pólové žené rovinnosti. Tato přednost přijde
nástavce k obrobku a vyrovnávají ne- vhod především u velkoformátových Firma SCHUNK odborné veřejnosti
rovnosti obrobků v prvním nastavení. ocelových desek či jiných obrobků cit- ukazuje, kam směřuje technologie
Feromagnetické obrobky se dají tímto livých na deformace. Rovinné upínání čtvercových pólů s deskami MAGNOS.
způsobem upnout bez deformací minimalizuje vibrace, šetří vřeteno Všechny běžné standardní desky
a v jediném kroku obrobit z pěti stran. stroje i řezné hrany nástroje. Navíc z katalogového programu jsou nyní
vybaveny patentovaným displejem,
který stále ukazuje aktuální stav
upnutí – tedy i v případě, kdy je deska
odpojena od přívodu. Tímto řešením
SCHUNK významně přispívá k vylou-
čení chyb obsluhy v denním provozu
a zvyšuje bezpečnost procesu, jelikož
obsluha stroje má neustálou a plnou
kontrolu nad tím, zda je magnetická
deska na magnetickém stole aktivo-
vaná či nikoliv. Další důležitý aspekt
lze spatřit v oblasti automatizace, kdy
obecně platí, že čím vyšší stupeň auto-
matizace, tím častěji jsou magnetické
upínací desky přednastaveny a jako
palety uloženy ve skladech obrobků.
Pomocí displeje může nyní obsluha
stroje nepřetržitě kontrolovat, zda jsou
všechny magnetické desky v zásobníku
nástrojů správně aktivované.

Automatizovaný
upínací proces

SCHUNK sleduje také myšlenku
jednoduchého ovládání a monitoro-
vání stavu upnutí v modulární řídicí

36 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

UPÍNACÍ TECHNIKA

1 Systém SCHUNK MAGNOS Force Measuring System jednotce SCHUNK KEH plus. V závis- šestnáctistuplňovou regulaci přídržné
zajistí jak pozici obrobků na magnetické desce, tak losti na základním provedení lze její síly. Přes LCD displej a LED kontrolky
i danou upínací sílu. Technologická studie ukazuje, pomocí ovládat jednu, dvě, čtyři nebo regulátor neustále informuje obsluhu
co budou znamenat inteligentní řešení magnetického osm čtvercových či radiálních desek – o aktuálním stavu upnutí připojených
upínání pro Průmysl 4.0 v budoucnu. 2 Při upínacím volitelně napřímo nebo pomocí propo- magnetických desek. Případné poru-
procesu se pohyblivě namontované pólové nástavce jovacích modulů přes řídicí jednotku. chy se pak zobrazují na displeji
EASYTURN (černé) flexibilně přizpůsobí obrobku a za- Řídicí jednotka neustále poskytuje ve formě chybových kódů.
jistí upnutí bez deformace. 3 Patentovaný ukazatel informace o aktuálním stavu upnutí
aktuálního stavu (zelený) signalizuje upínací proces magnetických desek. Šestnáctistup- Aplikace pro simulaci upnutí
čtvercových desek SCHUNK MAGNOS. Navíc může ňová regulace přídržné síly usnadňuje
být status zjištěn přes řídicí jednotku SCHUNK KEH srovnání obrobků a umožňuje upnutí Pomocí aplikace, kterou SCHUNK
plus a přenesen do řídicího systému stroje. 4 Pomocí tenkých dílů. brzy poskytne i pro operační systémy
ručního dálkového ovládání SCHUNK MAGNOS HABE-S iOS a Android, mohou zaregistrovaní
plus lze magnetické upínací desky ovládat velmi Navíc mohou být magnetické uživatelé zdarma simulovat různé
snadno. Přičemž se aktuální upínací stav automaticky upínací desky v automatizovaných upínací situace na čtvercových nebo
zobrazuje. Přídržnou sílu lze regulovat v 16 stupních. aplikacích ovládané přes 78pinové radiálních pólových deskách SCHUNK
5 Elektropermanentní magnetické upínací desky PLC spojení přímo ze stroje. K zajiš- MAGNOS. Postačí k tomu pouhé
SCHUNK MAGNOS umožňují efektivní obrábění dlou- tění procesní bezpečnosti je možné zadání klíčových dat obrobku, řezné
hých hliníkových profilů. Pevné a pohyblivé pólové detailní monitorování každé jednotlivé parametry a typ magnetické desky.
nástavce EASYTURN efektivně přenášejí magnetickou magnetické desky. Za tímto účelem Aplikace si dále určí, zda jsou upí-
sílu na obrobek. se každý stav upnutí přenáší přes nací síly pro obrábění dostatečné.
rozhraní PLC do nadřazeného řídicího S tímto digitálním nástrojem umožňu-
systému. Ruční dálkové ovládání je SCHUNK rychlé posouzení obrábě-
SCHUNK MAGNOS HABE KEH plus cích operací a uživatelé mohou navíc
zase umožňuje pohodlné manuál- optimálně využít potenciálních rezerv
ní ovládání až osmi magnetických magnetické upínací technologie. ›
desek stejně jako jejich individuální

 gabriela prudilová  schunk intec  WWW.schunk.com STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 37

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

6 Při frézování drážek na těchto kolejnicových prvcích Inteligentní magnetická deska vanou manipulací dílů, stejně jako
může být v jediném upnutí odebrán materiál v tloušťce se systémem měření síly obráběcí operace, při nichž je vy-
až 35 mm s krouticím momentem až 1750 Nm. 7 Kvůli žadováno komplexní monitorování
vyrovnání tepelné deformace jsou tyto čtvercové Významný krok směrem k inteligent- procesu. Těmito schopnostmi systém
profily upnuté magnetem jak zespodu, tak i z boku. ní výrobě představuje technologická razí cestu k prvotřídním, vysoce
8 Upínací jednotky SCHUNK MAGNOS umístěné ve studie systému měření síly SCHUNK transparentním a flexibilním síťovým
stejné výšce jsou v této aplikaci upnuté jak dole ke MAGNOS Force Measuring Systems. procesům pro Průmysl 4.0.
stolu stroje, tak i nahoře k obrobku. Díky vyšší pozici Inteligentní magnetické upínací
je zajištěný volný přístup ke vřetenu. 9 Kruhová, řešení plně automaticky zaznamenává Jak je široké spektrum možností
čtvercová nebo krychlová – na frézovacích centrech každou pozici a velikost obrobků, kte- využití a jak je velký potenciál mag-
umožňuje kombinace čtvercových desek SCHUNK ré jsou umístěny na magnetické desce netické upínací technologie dokazují
MAGNOS maximální flexibilitu. 10 Synergie upínacích a určí přesnou individuální upínací jednotlivé příklady z aplikací, které
technologií – ve spodní úrovni tohoto upínacího sílu. Systém tak vytváří podmínky pro SCHUNK realizoval.
řešení probíhá upnutí magnetu bez deformace. průběžné monitorování procesu, stej-
V horní části jde o přímé upnutí do upínacího ně jako pro automatizované nastavení Příklad 1 – Vertikální upnutí
systému nulového bodu. obráběcích parametrů podle velikosti ocelových profilů velikosti XXL
a vlastností jednotlivých obrobků.
V budoucnu tak může být, v případě Přesné obrábění velkoformátových
velkého pokrytí pólů a tím vyšší upí- ocelových profilů pro svařované rámy,
nací síle, individuálně zvýšený posuv portály nebo zařízení, je při běžném
nebo řezná rychlost, případně při upínání spojené se značným úsilím.
menším pokrytí pólů nebo slabým Aby se daly díly rozřezat, musí se lišty
feromagnetickým dílům posuv sníže- nejprve svařit. Poté jsou díly často
ný, aby bylo zajištěné procesně stabil- náročně opracovány, vícekrát upnuty
ní obrábění. Potenciálními oblastmi a nakonec po obrobení ošetřeny
využití systému jsou obráběcí operace plamenem. Právě u velkoformátových
středních a malých sérií s automatizo- obrobků jsou k upínacímu procesu

38 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

UPÍNACÍ TECHNIKA

potřeba dva lidé na obsluhu. Pomocí během nastavování lze u moderních v praxi vícenásobných efektů. Ve srov-
magnetické upínací techniky je však frézovacích center touto cestou ročně nání s běžnými upínacími řešeními se
tento proces značně zkrácený. získat úspory až v pětimístném roz- snižuje počet upínacích operací i čas
sahu. Kromě toho může být obrobek nastavení o více než 50 %. Navíc se
Řešení: Vertikálně uložené čtvercové opracován ze všech pěti stran s ma- zvyšuje bezpečnost procesu, protože
desky SCHUNK MAGNOS umožňují ximální přesností v jediném upnutí, obrobky plošně přilnou navzdory te-
závěsné upnutí hliníkových profilů aniž by musely být zohledněny rušivé pelné deformaci a během obrábění je
o délce až 10 000 mm, které je flexi- kontury upínacího zařízení. zajištěné stabilní umístění bez vibrací.
bilní a bez zkroucení. Pružným využi-
tím magnetických pólových nástavců Příklad 3 – Obrábění kolejnic Řešení: Díky uspořádání magnetic-
lze rychle navrhnout vhodné upínací s uspořádáním magnetických kých pólů do tvaru písmene T mohou
řešení na různé průměry. A sice tak, pólů ve tvaru písmene T být kolejnice v délce až 6000 mm
že se jednoduše odstraní nebo přidá paralelně upnuté jak zespodu, tak
řada pólů. Pohyblivé pólové nástavce Při výrobě kolejnicových dílů dosahují z boku. Zároveň je možnost upnout
SCHUNK EASYTURN jsou individu- speciální řešení SCHUNK MAGNOS další obrobky shora horizontálně, ›
álně vhodné na různé tvary obrobků
a zajišťují šetrné upnutí bez deforma-
cí. Kompletně jsou vyloučena bodová
nebo jiná běžná poškození, která vzni-
kají upínáním při obrábění dlouhých
ocelových profilů. Zvláště dlouhé díly
mohou být bez problémů upnuté jedi-
nou obsluhující osobou. Vertikálním
upnutím jsou díly optimálně přístup-
né. Zároveň je pracovní stůl stroje
k dispozici pro jiná obrábění, aniž by
musely být magnetické upínací desky
odstraněny.

Příklad 2 – Magnetické upínací
sady pro výrobu jednotlivých
dílů na frézovacích centrech

Právě při výrobě jednotlivých dílů
a malých sériích na moderních fré-
zovacích centrech je možné dosáh-
nout upnutím magnetem enormních
výsledků. Zatímco běžní výrobci odha-
dují na běžná upnutí středně velkých
dílů upínacími čelistmi průměrně
hodinu, nastavení při použití mag-
netické upínací technologie zabere
kolem deseti až patnácti minut.

Řešení: Čtvercové desky SCHUNK
MAGNOS lze použít k upnutí obrobků
jak směrem vzhůru, tak i směrem dolů
pro flexibilní umístění upínacího řeše-
ní na stůl stroje. Pomocí desky zaříze-
ní jsou obě čtvercové desky spojené
v jeden kompaktní balíček. Pokud
jsou takové upínací systémy ustavené
ve stejné výšce přímo na frézovacím
centru, mohou být chyby rozhraní
zcela odstraněny. I soustružené díly
lze ve velmi krátkém čase manuálně
vycentrovat a přesně upnout magne-
tickou silou. Díky časovým výhodám

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 39

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE UPÍNACÍ TECHNIKA

11 Díky 24V technologii a integrované elektronice lze čímž vznikají volné prostory při použi- Magnetické chapadlo
uvést kompaktní magnetické chapadlo SCHUNK EMH tí magnetického upínacího řešení. Aby k zakládání do stroje
do provozu velmi jednoduše a ovládat. Umožňuje bylo zajištěno kontrolované získání
flexibilní manipulaci feromagnetických dílů bez ruši- toku magnetického pole, skládá se Při automatizovaném zakládání
vých kontur. 12 Magnetická chapadla SCHUNK EGM-M magnetické upínací zařízení ze dvou a vykládání obráběcích strojů vý-
jsou zvláště kompaktní a flexibilně použitelní siláci magnetických konfigurací: jedna plo- razně vzrostl význam magnetických
pro flexibilní manipulaci feromagnetických dílů bez chá 50pólová rozteč k vertikálnímu chapadel s elektro permanentním
rušivých kontur. spodnímu upnutí a druhá hluboká magnetem. Důvodem je vysoká hus-
70pólová rozteč k horizontálnímu tota výkonu a energetická účinnost,
vrchnímu upnutí. Vlastní upnutí jakož i velmi nízké rušivé kontury při
probíhá ve dvou magnetizačních cyk- manipulaci. Pro systémy v rozsahu
lech. Nejprve se obrobky umístí tak, upínání > 400 V je navržena série
aby plošně přilnuly k magnetu po SCHUNK EGM. Kompaktní mono-
celé délce. Poté jsou magnetizovány polní chapadlo SCHUNK EGM-M
na plný výkon, aby došlo k maximál- je vhodné zvláště u nejmenších
nímu zmagnetizování a tím k zajiště- velikostí (26 mm × 98 mm) pro
ní maximálních upínacích sil. manipulaci dílů do hmotnosti 7 kg.
Jelikož magnetická plocha dosahuje
Příklad 4 – Dvoupatrový až k vnějšímu okraji, není potřeba
upínací systém k obrábění zohledňovat žádnou rušivou kontu-
těl komponent ru. Pro manipulaci těžších a zcela
feromagnetických dílů jsou navržena
Při obrábění těl komponent klesají bipólová chapadla SCHUNK EGM-B,
přípravné časy pomocí magnetické volitelně s jedním nebo dvěma páry
upínací techniky MAGNOS o více než pólů v různých uspořádáních. Po-
90 %. Bez ohledu na zkušenost ob- mocí pólových nástavců mohou být
sluhy stačí obrobek umístit a upnout. optimálně přizpůsobeny na konkrét-
Navíc stoupá flexibilita – k obrábění ní manipulovaný objekt.
speciálních dílů stačí jednotlivé póly
jednoduše přemístit místo toho, V ideálních podmínkách dispo-
abyste kompletně vyměňovali celé nuje EGM, v závislosti na prove-
zařízení. dení, uchopovacími silami mezi
1,2 a 22,5 kN a je určeno pro díly
Řešení: Speciálně zkonstruovaný s maximální hmotností do 147 kg
dvoupatrový upínací systém kom- a tloušťkou materiálu od 3,5 mm.
binuje čtvercové desky SCHUNK Pro zařízení na bázi 24 V jsou určená
MAGNOS, které jsou uložené ve- kompaktní magnetická chapadla
spodu, se čtyřmi moduly nulového SCHUNK EMH: Jelikož je elektroni-
upínacího systému SCHUNK VERO-S ka kompletně vestavěná v chapadle
NSE-plus 138, jež jsou v horní části. a ovládání přes digitální I/O je velmi
U OP10 vstupuje do hry vyrovnávací snadné, nevyžadují komponenty
efekt pohyblivých pólových nástav- žádný prostor v rozvodné skříni ani
ců SCHUNK MAGNOS k upínání externí řídicí elektroniku.
odlitků bez deformace a obrábění
leštěných ploch pro čepy upínacího Ke zvýšení procesní bezpečnosti
nulového bodu, stejně jako čelních hlásí chapadlo jak stav magnetizace,
ploch. Pro OP20 jsou díly převzaty ze tak i přítomnost obrobku. Záro-
spodní části dvoupatrového upínací- veň jsou chyby signalizovány přes
ho systému, osazeny prodlouženými LED ukazatel, který je umístěn na
čepy nulového bodu a během pár těle chapadla. Ve srovnání s jinými
sekund upnuty přímo v horní části magnetickými chapadly není potřeba
do upínacího systému nulového bodu žádná čekací doba mezi aktivacemi,
SCHUNK VERO-S NSE-plus 138. Při čímž mohou být prováděny vysoké
každém opakovaném upnutí může být počty cyklů. Magnetické chapadlo
kompletní hotový díl odstraněný SCHUNK EMH je k dispozici ve
a upnutý nový. To všechno na jediném čtyřech velikostech pro obrobky
paletovém místě a bez jinak běžného o hmotnostech do 3,5 kg, 9 kg, 35 kg
přerušení mezi OP10 a OP20. a 70 kg. K manipulaci tenkých dílů
a plechů lze přídržnou sílu nastavit
ve čtyřech stupních. s

40 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

NÁSTROJE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

Až 50krát vyšší životnost
s technickou keramikou DOCERAM

Keramika, slovo pod nímž si většina z nás představí především domácí nádobí, které není
těžké rozbít. A přesto keramika nachází stále větší uplatnění i ve strojírenství a dalších
oborech průmyslu, kde nahrazuje díly vyrobené z oceli či dalších kovů.

Díly z vysokovýkonné technické a hlavním požadavkem je životnost nízkou přilnavostí, to vše jsou vlastnosti
keramiky nacházejí uplatně- a opakovatelnost výroby se zachováním zaručující až 50× vyšší životnost ve
ní především u zákazníků ze maximální přesnosti a kvality finálního srovnání s konvenčním řešením.
všeobecného strojírenství, kde se tyto dílu. Technická keramika je tedy na
komponenty prosazují díky svým ty- mnoha místech perfektní a univerzální Díly z keramiky však můžeme najít
pickým vlastnostem. Nízké opotřebení zbraní. Je chemicky, tepelně i mecha- a použít i v papírenském průmyslu.
a vysoká životnost jsou hlavní důvody, nicky velice odolná a její nasazení je Papír je velmi abrazivní materiál a při
proč technická keramika výrazně doporučováno v namáhaných dílech, zpracování velkého množství dochází
převyšuje běžné kovové materiály jakými jsou vodicí pouzdra, naváděcí k rychlému otupení řezacích nožů. Ná-
a pomáhá zvyšovat kvalitu výroby a polohovací trny, kluzná pouzdra apod. stroje vyrobené z technické keramiky
a minimalizovat výrobní rizika. V těchto zařízeních je možné nasadit firmou DOCERAM mnohonásobně
díly dle dodaného výkresu nebo kreativ- prodlužují životnost nástroje. Tato
Kde všude můžeme použít ně použít standardní díly, jako centro- dlouhověkost následně výrazně snižuje
technickou keramiku? vací trny pro navařování matic a mnoho náklady na výrobní proces eliminací
dalších z katalogu firmy DOCERAM. časů, které jsou u konvenčních nástro-
Jednoduše všude tam, kde je potřeba Limitů je jen několik, možností mnoho. jů potřeba pro výměnu a údržbu.
díl s vysokou pevností, vysokou otě-
ruvzdorností, odolností proti chemi- Všestrannost keramických dílů V neposlední řadě je možné použití
káliím a podobně. Nasazení technické v potravinářském průmyslu. Zde
keramiky je typické i při svařování. Keramické prvky nacházejí uplatnění technická keramika nachází využití
Výhody nalezneme například u nava- i v dalších oborech, například i při tváře- například při konstrukci dávkovačů
řování matic, kde centrovací kolíky ní dílů z plechu či drátu, jako je ohýbání a dalších dílů. Použité materiály musí
vyrobené z technické keramiky Cerazur i falcování. Dále je možné využít rolny být bezpečné pro potraviny, odolné vůči
či Volcera nejen centrují, ale zároveň z keramiky, jež se ukázaly jako skvělá kyselinám, zásadám a horkým výparům
jsou 100% nevodivé a tudíž zamezují alternativa k běžným dílům z oceli či a také snadno čistitelné. Vysoce výkon-
vzniku odstřiků (kuliček) na vnitřním hliníku. Extrémně odolné proti rozbití ná keramika od společnosti DOCERAM
závitu matice. Stejné vlastnosti mají a opotřebení, nárazuvzdorné a s velmi tyto požadavky splňuje a může být pou-
samozřejmě i pouzdra pro navařování žita pro aplikace v mnoha oblastech.
šroubů. Firma DOCERAM vyvinula 1 Nástroje z technické keramiky se vyznačují
a nabízí ucelený systém elektrod, extrémní odolností proti rozbití a opotřebení. Největší výhody technické keramiky:
centrovacích trnů a pouzder. • až 20× delší životnost ve srovnání

Technická keramika s nerezovou ocelí,
= univerzální pomocník • odolnost vůči kyselinám a zásadám,

Dalším místem, kde se technická odolnost vůči horké páře,
keramika s úspěchem používá, jsou • snadno se čistí,
standardní normalizované strojní díly. • žádné vychýlení sedla ventilu a tedy
A o jakých dílech hovoříme? Překvapivě
se jedná například o přesné kolíky nebo žádné netěsnosti,
pera. I při konstrukci svařovacích nebo • nízká tepelná vodivost,
montážních přípravků, či výrobě forem • žádná absorpce vody,
je tedy možné používat keramiku. Tyto • otěruvzdornost.
přípravky jsou obvykle konstruovány
pro provoz ve velkosériové výrobě Prodejní tým společnosti KOPTA
je ve spolupráci s techniky z výrobního
závodu připraven zodpovědět jakéko-
liv dotazy ohledně použití technické
keramiky a připravit pro zákazníky
nejvhodnější řešení. s

 IVAN KOPTA  DOCERAM  www.KOPTA.CZ STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 41

ČESKÝ LETECKÝ PRŮMYSL

Letadla z Direct Fly
pomáhají plnit sny

Létat si tak do práce či na dovolenou vlastním letadlem. Neřešit dopravní
kolapsy, přeplněnou veřejnou dopravu a užít si cestu kamkoliv z ptačí

perspektivy. Pro mnohé z nás je to jistě báječný, avšak na míle vzdálený sen.
Ovšem pozor – právě začíná svítat naděje na jeho splnění.

Také jste se hned v úvodu zasnili? zázemí představeno a s jakým všichni stejných nadšenců a pustili jsme se do
Pokud ano, jistě vás zaujme hovořili o strojích, které na své cestě výroby celodřevěných letadel. Kon-
projekt, na němž nyní pracují do světa jako první míjí zdejší vrata strukce jsme dělali vlastní či převzaté,
v brněnské společnosti Direct Fly. Na hangáru. Dnes již jen těžko uvěřit, že k nimž jsme kupovali dokumentace.
následujících stránkách vás zveme na konstrukce letadel byly dříve ze dřeva, Náročnost spojená s výrobou celodřevě-
návštěvu do firmy, v níž se tým letec- že se vše vyrábělo ručně a navíc s docela ných letadel nás postupně nasměrovala
kých nadšenců věnuje výrobě a vývoji omezeným technickým vybavením. k celokovové konstrukci. Navrhli jsme
ultralehkých letadel již přes deset let. si vlastní model, jejž jsme byli schopni
Jednatel společnosti Ivo Lederer v té době udělat. Kolem roku 1998 tak
První letadlo létá dodnes vzpomněl na začátky svého podniká- poprvé vzlétl prototyp letadla, které se
ní následovně: „Do vzduchu jsem se vyrábí dodnes. Od té doby prošlo řadou
Současný tým Direct Fly má k létání dostal díky paraglidingu, který jsem modifikací a s prvním letounem, který
velmi kladný vztah, o čemž svědčí však později vyhodnotil jako nepříliš stále létá, by si ho dnes již nikdo nespo-
i skutečnost, že mnoho zaměstnanců bezpečný sport. Vzdušný prostor jsem jil. Vlastně všechna letadla z první série
vlastní pilotní průkaz. Evidentní je však zcela opustit nechtěl, přesedlal jsem jsou stále v provozu. Mají nalétáno přes
i nadšení, s nímž nám bylo celé výrobní tedy na letouny a začal se učit létat čtyři tisíce hodin a plní, co mají.
ve Vyškově. Zde jsem potkal partu

42 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ  IVA DUROŇOVÁ  DIRECT FLY  www.DIRECTFLY.cz

REPORTÁŽ

V roce 2007 jsme založili firmu Direct
Fly a po udělení typového certifikátu
jsme spustili malosériovou výrobu leta-
dla ALTO, které je nosným pilířem naší
produkce dodnes.“

Direct Fly se postupně z garážové
výroby transformovala na plnohod-
notného výrobce malých letadel.
Každý letoun musí splňovat požadavky
předpisů, výpočty, zkoušky i vlastní vý-
roba jsou pod dozorem LAA (Letecká
amatérská asociace, pozn. redakce).
Certifikační systém pro kategorii ultra-
lightů je mnohem jednodušší a levnější
než pro kategorii velkých letadel, tzv.
general aviation. „Jsme založení na
hobby principu a naše certifikace se
pohybují v řádech milionů korun,“
doplňuje Ivo Lederer.

Stavba letadla motor. Proto by se měl vyhýbat zvolit různou příplatkovou výbavu. Ta
v amatérských podmínkách oblastem, kde by nebylo možné nouzo- kromě interiérového vybavení zahrnuje
vě přistát – například velkým městům, například vlečné zařízení na kluzák,
ALTO 912 TG je jednomotorový lesům nebo vodním plochám.“ záchranný padák či autopilota a různé
dvoumístný dolnoplošník se samonos- prvky avioniky.
ným křídlem, jehož hlavní přednosti Aktuálně prochází letadlo moderniza-
spočívají především v jednoduché, cí, aby se ještě více přiblížilo současným Posun díky CNC strojům
ale robustní konstrukci, příjemné trendům. Dostane dynamičtější design,
pilotáži, skvělému výhledu a nezálud- který dnes při nákupu hraje velkou roli. Změny charakteru výroby nastaly
ném chování během letu. I díky těmto Letadlo ALTO 912 TG bylo od samého především v oblasti konstrukčního
vlastnostem jsou letadla ALTO často počátku navrženo jako velmi jednodu- vedení, a to díky přechodu na CNC
volenou variantou pro letecké školy. chá celokovová konstrukce vhodná pro výrobu, která umožnila i produkci
Jako nepiloty nás zajímalo, jaké zálud- stavbu v amatérských podmínkách, bez vlastních dílů, jejichž výroba byla do
nosti může pilotovi jeho stroj nejčastěji nároků na zvláštní dílenské vybavení. té doby řešena ručně. Podařilo se najít
„dopřát“ a odpovědi se nám dostalo od Vždy však s dostatečným výkonem stroj českého výrobce, jenž do výrobní-
konstruktéra Jana Kalného: „Většina odpovídajícím standardům katego- ho parku dodal 3osou CNC portálovou
záludností může nastat v malých rych- rie ultralightů, s nízkými náklady na vysokootáčkovou frézku v rozsahu
lostech, například v nejnebezpečnější údržbu a s jednoduchým a příjemným 2 × 4 metry, která zajišťuje vysokou
fázi letu, při přistání. Letoun se v da- ovládáním za letu. Pro zkušenější stavi- produktivitu obrábění. Nejčastěji jsou
nou chvíli nejenom pohybuje relativně tele jsou v nabídce stavebnice v různých zde zpracovávány plechy do síly 8 mm
malou rychlostí, ale zároveň i zatáčí, úrovních dokončení. Stavebnice ALTO a český stroj tak dle zástupců společ-
což při nezvládnutí techniky pilotáže BASIC KIT je vhodná pro zkušené stavi- nosti plně dostačuje i svojí přesností.
může vést k nesymetrickému odtržení tele. Obsahuje všechny díly potřebné ke Po obrábění se všechny díly pečlivě
proudění na křídle, pádu do vývrtky stavbě draku – křídel, trupu a ocasních odjehlí, roztřídí dle dalšího typu zpra-
a v tomto režimu k velmi rychlému ploch letadla. Stavebnice QUICK KIT cování a putují buď na ohraňovací lis,
sestupu, což při malé výšce během obsahuje hotový drak letounu a stavitel či gumolis. Po základním nástřiku ve
přistání obvykle končí katastroficky. si sám instaluje motor, jenž obecně vlastní lakovně pokračují na pobočku
Naše letadlo je proto navrženo tak, představuje nejnákladnější položku. u Kunovic, kde se sestavují, nýtují
že při malé rychlosti dává vibracemi Dále řeší avioniku, interiér, dokončuje a kde vzniká i řízení. Pro části letadla
a třepáním zavčas a důrazně najevo, že překryt kabiny a provede elektro- vyžadující vysokou pevnost, jako
se mu to už „nelíbí“ a tím varuje pilota. i palivovou instalaci a závěrečné lako- například křídla a centroplán, jsou
Tato vlastnost je dána zejména tvarem vání letadla. Poslední úroveň dokon- používány výhradně plné nýty. Finální
křídla, jehož obdélníkový půdorys čení představuje typ READY TO FLY, lakování interiéru a exteriéru, stejně
a náležitě zvolený profil zajišťují vhod- kdy hovoříme o hotovém, zalétnutém jako konečné instalace v podobě mo-
né odtrhové vlastnosti při přetažení. letadlu s kompletní dokumentací. torové zástavby, palivové i elektrické
Pilot však stále musí během každé Stejně jako při výběru auta si zákazník instalace či čalounění, jsou však ›
fáze letu počítat s tím, že může nastat může na základě zakázkového listu
nečekaná situace, například že vysadí

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 43

ČESKÝ LETECKÝ PRŮMYSL

opět prováděny v novém brněnském putují k dalším tvářecím operacím letoun je vyvíjen na základě zkušenos-
sídle společnosti. – ohýbání a lisování. Po následné po- tí a poznatků ze současného modelu
vrchové úpravě jsou díly předány k se- ALTO 912 TG, z jehož platformy vychází
Ivo Lederera jsme se zeptali na stavování. Sofistikovaný systém MHT i koncepční uspořádání soustavy řízení,
předsudky při výrobě letadel, které zaručuje, že jednotlivé díly včetně děr podvozek a ocasní plochy. ORANGE je
mnohdy panují v souvislosti se stroji k sobě přesně sedí, a to s minimálním určen zejména pro rekreační létání, vý-
české provenience: „Pravdou je, že množstvím dokončovacích operací. cvik a aeroklubové využití. Spolupráce
mnoho výrobců je v jakémsi zajetí mýtů Implementací MHT se výrazně snižují s pražskou akademickou půdou má pak
a pověr, že bez CNC za desítky milionů výrobní náklady, zkracuje se čas, od- aktuální rozměr díky společnému vývoji
se nedá vyrábět. Ne vždy je to pravda padá nutnost použití mnoha složitých stavebnicového letadla s vysokou mírou
a je nezbytné přihlédnout ke specifikaci přípravků pro ustavení jednotlivých prefabrikace a jedinečnými letovými
výroby. Stroje, které máme my, nejsou dílů do sestav a snižují se i nároky na vlastnostmi.
strojařské frézky, a přesto nám svojí zkušený personál. Direct Fly nabízí
přesností plně vyhovují. Samozřejmě kompletní převod konvenčně vyráběné Mnohotvárnost využití
ale pracujeme také na vývoji letadel konstrukce na technologii Match Hole letadla STOL CRUISER
a lze proto předpokládat, že s tímto i ostatním výrobcům.
vývojem porostou i naše technologic- V návaznosti na vyhodnocení
ké možnosti. Ostatně v návaznosti na Neustálý vývoj a inovace požadavků trhu v Direct Fly zjistili,
technologii Match Hole, kterou úspěšně že obliba stavebnicových letadel zůstá-
používáme, již nyní vyvíjíme vlastní Kromě distribuce aktuálně vyráběných vá stálá a současně vzrůstá poptávka
přípravky a stroje, které umožní tuto letadel ALTO se Direct Fly zabývá po letounech kategorie STOL, tedy
technologii aplikovat jednodušším i samostatným vývojem ultralehkých těch s krátkou dráhou vzletu a přistání.
způsobem do praxe.“ letounů. V této oblasti spolupracuje
s předními technickými univerzitami V pravý okamžik tak přišlo vypsání
Efektivní způsob výroby v České republice, a sice s ČVUT programu Technologické agentury ČR
s technologií Match Hole v Praze a VUT v Brně. Toto spojení na projekt tvořený ve spolupráci
zajišťuje zavádění aktuálních tren-
Společnost Direct Fly byla jednou dů do oblasti lehkých sportovních s vysokou školou, díky němuž se
z prvních firem na světě, jež do výroby letadel, neboť vysoké školy představují nabídla skvělá příležitost společného
zařadily technologii interně ozna- progresivní výpočetní a návrhovou vývoje stavebnicového letounu typu
čovanou jako Match Hole Techno- platformu nezbytnou pro vývoj nových STOL, který však nabídne i slušnou
logy (MHT) neboli volně přeloženo letadel. Zpětná vazba je těmto insti- vzdálenost letu, tedy vlastnost typickou
„technologie dírka na dírku“. Jedná se tucím zajištěna v podobě vyrobených pro letouny s označením cruiser.
o velmi efektivní a progresivní způsob exemplářů, které společnost Direct Fly
výroby a stavby kovových letadel. Prin- ověřuje v praxi. Jedním ze dvou letou- S ohledem na tyto skutečnosti začala
cip spočívá ve vrtání děr pro spojování nů, které jsou aktuálně ve fázi vývoje je spolupráce s ČVUT na návrhu letounu
dílů již ve fázi třískového obrábění dvoumístný dolnoplošník s převážně STOL CRUISER, který již v názvu nese
– frézování. Takto získané díly poté kovovou konstrukcí – ORANGE. Tento své hlavní atributy. Předností tohoto
letounu je vysoká cestovní rychlost a na
tuto kategorii neobvykle vysoké letové
výkony. Díky těmto charakteristikám je
STOL CRUISER vhodný pro všestran-
né využití zahrnující sportovní létání
s možností přistání na nezpevněné
plochy či pohodlné cestování na dlouhé
tratě. Pohon obstará motor ROTAX 912
ULS, konstrukční provedení ale umožní
také použití výkonnějších variant.

„Plánujeme dolet 1000 km, ale
výsledná čísla vyplynou z letových zkou-
šek. Co se týče konstrukce, hovoříme o
celokovovém hornoplošníku s účinnou
vztlakovou mechanizací na náběžné
i odtokové hraně křídla. Svým uživa-
telům nabídne STOL CRUISER velký
zavazadlový prostor a bude možné
doinstalovat také záchranný padákový
systém, jehož obliba mezi zákazníky
roste. Nyní padáky montujeme v 90 %
letadel a vidíme, že nároky na bezpeč-
nost rostou a potlačují ekonomickou

44 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

REPORTÁŽ

stránku. V nabídce budou také tři v záběhu zhruba hodinu a půl, běží kontrolu technik LAA, který zajišťuje
velikosti kol pro různé druhy povrchu. v nižších a středních otáčkách. Současně i vlastní registraci letounu.
Aktuálně stavíme základní prvky letadla se reguluje úhel nastavení listů vrtule
a probíhá příprava na pevnostní zkouš- a vše se ladí s motorem. Během těchto Direct Fly čeká v budoucnosti přede-
ku křídla,“ upřesňuje Jan Kalný. úkonů probíhá i vizuální kontrola, která vším stabilizace a zefektivnění výroby
má za úkol odhalit případné netěsnosti. i skladu, v dohledné době pak certifikační
Prototyp letounu STOL CRUISER Po přezkoumání celého draku letadla zkoušky dvou nových modelů a stále
by měl poprvé vzlétnout na jaře příštího a nastavení všech systémů provádí finál- aktuální je i otázka otevřených pracov-
roku a jednatel společnosti Ivo Lederer ní pozemní kontrolu zalétávací pilot, kte- ních pozic. „Kdyby se našli tací, kteří mají
dodává: „Chceme dát lidem vysoce pre- rý následně letoun testuje ve vzduchu. rádi letectví a k letadlům je táhne srdce,
fabrikovanou stavebnici, kterou sestaví Během letu jsou testovány letové výkony mají u nás dveře otevřené. Mohou létat
a nemohou při tom udělat zásadní chy- a vlastnosti a je pečlivě sledováno cel- na firemních letadlech a svým nadšením
bu. To je hlavní přidaná hodnota, kterou kové chování letadla. Veškeré poznatky posouvat celou naši firmu dál. Chceme
nabízíme. Velmi rád bych viděl, že si jsou zapisovány do protokolu a v případě zde mít lidi, kteří ví, proč letadla dělají,
naše letadla kupují lidé, které letectví potřeby je vše doladěno do maximální a nejlépe s nimi i létají, neboť zde je
přitahuje a pomůžou jim splnit sen spokojenosti. Na základě mnoha vypra- předpoklad, že si dají při jejich výrobě
o létání. Mám takovou možná úsměvnou covaných protokolů provádí poslední opravdu dobrý pozor,“ uzavírá s úsmě-
představu, kdy člověk půjde do důcho- vem naše povídání Ivo Lederer. s
du, koupí si naši stavebnici, následující
dva roky o něm manželka neví a pak ji
vezme na výlet vlastnoručně sestaveným
letadlem, které parkuje vedle garáže.“
Cena zcela připravené verze letounu by
měla jít pod dva miliony korun bez DPH
a cena za letadlo, které si bude schopen
člověk postavit sám, by se měla pohybo-
vat kolem jednoho a půl milionu.

Náročnost zalétávacích zkoušek

Po sestavení letadel probíhá řada ne-
zbytných kontrol pro absolutní bezpeč-
nost pasažérů. Kontroluje se nýtování
draku, veškeré šroubové spoje a správné
zapojení instalací. Srdcem každého le-
tounu je motor, jehož testování probíhá
ihned po instalaci. Po seřízení je motor

inzerce

Do nového roku
Vám přejeme hodně zdraví,

spokojenosti a osobních
úspěchů a těšíme se
na další spolupráci.

www.kopta.cz STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 45

ČESKÝ LETECKÝ PRŮMYSL

Blíž ke Slunci díky
komponentům ze Startechu

Výroba velmi náročných a složitých dílů pro vědecké přístroje,
letecký průmysl i vesmírný program, jsou doménou tradiční
české strojírenské společnosti Startech.

Modré písmeno „S“ dominuje
fasádě nového sídla společ-
nosti Startech, jež se nachází
v Rosicích nedaleko Brna. Společně
s provozem v Říčanech u Brna činí roz-
loha výrobních a montážních prostor
úctyhodných 6 300 m2. Úctyhodné
jsou však především špičkové pro-
dukty, které odtud putují do celého
světa, a které jsou určeny pro nejná-
ročnější průmyslové obory. Společně
se spolumajiteli Milošem a Janem
Šildbergerovými jsme zavzpomínali
na začátky jejich podnikání a hovořili
i o prestižních, nejsložitějších či kuri-
ózních zakázkách.

Rodinná tradice pokračuje a je až neskutečné, kde jsme díky nim Nyní už víme, jak náročný obor to je
dnes. Věřím, že dědeček by byl hrdý.“ a co obnáší. Je nutné splňovat řadu
Novodobá historie společnosti Startech přísných certifikací a norem, dodávat
se začala psát v roce 1990, kdy byla Zlom ve výrobním programu přišel rozsáhlou dokumentaci ke každému
rodině v rámci restitucí navrácena, bo- díky spolupráci s jinou českou firmou, komponentu a zpracovávat těžce obro-
hužel řádně zdevastovaná, zámečnická pro kterou Šildbergerovi začali vyrábět bitelné a drahé materiály,“ upřesňuje
dílna. Na její obnově začala pracovat komponenty do servomotorů. Nárůst Jan Šildberger a jeho táta dále dodává:
celá rodina a výrobu zpočátku tvořil zakázek byl natolik ohromný, že tyto „Chtěli jsme se především vyhnout
různorodý program pro zemědělskou komponenty brzy tvořily jediný po- oborům závislým na kupní síle národa.
techniku. Na začátky podnikání dále díl výroby. Vzájemná spolupráce Letadla jsou stabilnějším artiklem než
vzpomíná Jan Šildberger: „V roce 1947 v roce 1996 vyústila až ke společnému auta. Mají delší životnost a nemůže si
koupil můj děda vyhořelou stodolu, založení nové firmy – Startech. Díky je koupit každý.“
přestavěl ji na malou zámečnickou velkým investicím do technologického
dílnu a rozjel drobné podnikání. Vše vybavení se zástupci společnosti začali Servisní zásahy v kosmu
fungovalo do doby, než mu byl maje- brzy poohlížet po dalších výrobních
tek zabaven komunisty. Restituci možnostech. „Oslovili jsme zákazníky, Startech se zabývá přesným obráběním
v devadesátých letech děda vnímal kteří měli zájem o obecné obrábění všech běžných i speciálních materiálů
jako obrovskou satisfakci a byť mu podle vlastních výkresů. Hovoříme pomocí progresivních CNC technolo-
tehdy bylo již sedmdesát let, vrhnul například o výrobcích elektronových gií, přičemž pro výrobu zde využívají
se spolu s mým tátou do obnovy dílny. mikroskopů a vědeckých přístrojů, nejmodernější vybavení v oboru. Firma
Zanedlouho rozjeli novou firmu oblasti energetiky a automatizace. Do se specializuje zejména na střední, ma-
s názvem Strojírna Šildberger. Když hledáčku nám padl i letecký průmysl losériovou i kusovou výrobu složitých
přihlédnu k tehdejším bídným mož- a byť jsme úplně nevěděli do čeho jde- a velmi přesných dílců. Provádí montá-
nostem, muselo to být velmi náročné me, pustili jsme se do toho s vervou.

46 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

REPORTÁŽ

že sestav v čistém prostředí, vyva- Úspěch díky moderním 100 tisíc prachových částic na kubic-
žování rotačních dílců, dělení materiálu CNC technologiím kou stopu), kde se provádí kompletace
a drobné zámečnické práce. „Malosério- komor elektronových mikroskopů. Zá-
vá a velmi přesná výroba složitých dílců Společnost Startech využívá ucelený stupci společnosti kladou velký důraz
má svá specifika. Když odlaďujete stroj paket moderních technologií, a to od i na zkušené a odborně kvalifikované
pro výrobu jednoho velmi složitého prvotřídních CNC strojů, CAD/CAM pracovníky, kterým umožňují neustá-
kusu, je to daleko větší problém, než systémů, pokročilých informačních lé vzdělávání v oboru. Za nezbytnou
když odlaďujete stroj pro milionové systémů až po měření, nástrojový součást úspěšného výrobního procesu
série,“ doplňuje Jan Šildberger. a skladový management či ultrazvukové považují i spolupráci s dodavateli, od
čištění dílců. Převážná část strojů ve kterých vyžadují maximální přístup.
Zákazníky tvoří převážně firmy výrobě je zastoupena japonskými stroji „Velký prostor ve výrobě dáváme na-
z České republiky, Evropské unie či Mazak, které se dlouhodobě osvědčují šim technologům. Jako majitelé víme,
USA. Majoritní podíl výroby je tvořen při nejnáročnějších obráběcích opera- že jsme nepohltili veškerou moudrost
komponenty pro přístrojovou techni- cích. Zástupci společnosti pravidelně světa a využíváme zkušeností těch,
ku, servomotory či letecký a kosmický investují do výroby a frekvence nákupu kteří jsou na dané technologie spe-
průmysl. Další výrobky pak putují do nových strojů se pohybuje v počtu tří až cializovaní. Na nás je udělat mana-
strojního a petrochemického průmyslu čtyř kusů ročně. Posledním přírůstkem žerské rozhodnutí v souladu s našimi
a do oblasti automatizace a robotiky. je 5osé CNC frézovací centrum Mazak ekonomickými možnostmi. Jsme dost
V současnosti výrazně narůstá spolu- VTC 800/30 SR. Stroj má rozměry konzervativní firma, což například
práce s výrobci vědeckých přístrojů, stolu 3 500 × 800 mm, je vybaven vře- znamená, že nemáme žádné externí
jakými jsou elektronové mikroskopy, tenem s 18 000 ot./min a zásobníkem úvěry a leasingy. Nechceme se v noci
nanoúrovňové spektrometry, laserové nástrojů s pozicemi pro 48 nástrojů. budit kvůli úvěrům a nepotřebujeme se
interferometry, či optotronika. za každou cenu zadlužit. Na vše, co po-
„S touto značkou jsme velice spokoje- řizujeme, si musíme nejprve vydělat,“
„Víme, že tyto produkty jsou používá- ni a v tomto okamžiku nám vyhovuje upřesňuje Jan Šildberger.
ny v NASA na výzkum vzorků. Osobně i komplexní nabídka tohoto výrobce.
mě tato oblast velmi zajímá a jsem Stroje jedné značky jsou výhodné i díky Automatizovat malosériovou
velice rád, že se prostřednictvím našich kompatibilitě programů a lidí, kteří je výrobu není snadné
výrobků můžeme podílet na odhalování umí ovládat a skvěle funguje i jednotný
tajemného prostředí vesmíru. Vyrobili servis. Přesto výhledově uvažujeme Současné výrobní trendy se dotýkají
jsme komponenty do přístroje, s nímž i o jiných výrobcích,“ říká Jan Šildber-
v NASA zkoumají slavný meteorit ALH ger. Součástí nové výrobní haly je i špič- i společnosti Startech, byť zde řeší
84001, který pochází z Marsu. Podle ková měřicí laboratoř, v níž najdeme
některých vědeckých teorií obsahuje 3D měřidla značky Wenzel, profiloměry především kusovou a malosériovou
fosilie bakterií, což by mohlo přinést a drsnoměry od společnosti Mahr či
přesvědčivý důkaz o dávném životě na špičkový mikroskop značky Zeiss. výrobu. Během naší návštěvy byla
rudé planetě. Jen doufám, že se nic ne-
pokazí, neboť servisní zásahy v kosmu Na začátku letošního roku byly zpro- rozpracovaná nová robotizovaná
by se nám asi velmi prodražily,“ říká vozněny čisté montážní prostory
s úsměvem Jan Šildberger. s kontrolovaným prostředím dle buňka, jejímž úkolem bude maxima-
normy ISO 14644-1 (třída 8 – max.
lizace produktivity výroby. „Vymýšleli

jsme, jak zmodernizovat a zrobotizovat

malosériovou a kusovou výrobu, což je

poměrně nelehký úkol. Nejprve jsme

vyvinuli menší systém šesti paletova-

cích upínačů, na nichž v současnosti

dokážeme upínat kusy s přesností na

pět mikronů. Na každém místě je pale-

ta s jiným obrobkem, třeba i pro jiného

zákazníka a z různých materiálů. Při

založení do stroje je robotem načten

i kód z palety a zvolen správný pro-

gram. Stroj obrobí díl, založí jej zpět

do paletovacího výměníku a pokračuje

dál. Limitem tohoto řešení je však nízký

počet palet. V momentě, kdy celý proces

dojede, musí někdo přijít a palety

vyměnit. Nyní tedy budujeme malou

robotizovanou buňku, kterou tvoří dva

stroje značky Mazak a švýcarský robot

Erowa umístěný na pojezdech. Pro

každý stroj bude připravených čtyřicet

až padesát palet. Propojujeme ›

 IVA DUROŇOVÁ  STARTECH  www.STARTECH-RICANY.CZ STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 47

ČESKÝ LETECKÝ PRŮMYSL REPORTÁŽ

tři různé systémy: japonský, švýcar-
ský a český systém našich vlastních
upínačů. To je koncept, který chceme
aktuálně více rozvíjet. Zatím sbíráme
zkušenosti a následně můžeme udělat
další krok. Data z výroby samozřejmě
sbíráme a vyhodnocujeme. Vše je u nás
dohledatelné, což souvisí i s požadavky
segmentů do nichž dodáváme. Jsme
držiteli certifikátů systému řízení
kvality dle mezinárodních standardů
ISO 9001:2015 a EN AS9100 rev. D
pro výrobu v leteckém a kosmickém
průmyslu,“ upřesňuje Jan Šildberger.

Komponenty pro Solar Orbiter Výrobní „nej“ ve Startechu s vámi podělit i o úsměvnou situaci,
kdy k nám doslova přiběhl zákazník
Projekt, na který jsou ve Startechu pro- Během procházení výrobní halou jsme s tím, že do týdne potřebuje vyrobit
zatím nejvíce hrdí, byl realizován pro s Janem Šildbergerem hovořili o růz- speciální kroužky ve větším množství.
Evropskou kosmickou agenturu (ESA) ných zvláštnostech výroby a zajímalo Naše kapacity byly docela omezené
a jednalo se o výrobu několika kom- nás, jaké komponenty jsou pro výrobu a nevěděli jsme, zda budeme schopni
ponentů pro vesmírnou družici Solar nejsložitější, a zda se během své praxe mu jeho požadavek splnit. Skutečně
Orbiter. Tato vědecká mise je součástí setkal i se situacemi úsměvnými či velmi posmutněl a s vážnou tváří se
programu Cosmic Vision. Cílem mise kuriózními. „Nejsložitější komponentou nás zeptal, zda nevíme, kolik může stát
je komplexní studium Slunce a vnitřní na obrábění je komora spektrometru. týdenní odstávka jaderné elektrárny.
heliosféry z bezprostřední vzdálenosti Jedná se o obrábění nerezu, navařují Došlo nám, že v tomhle ho nemůžeme
a s vysokým rozlišením. V okamžicích se zde různé příruby a vše musí být nechat a nasadili jsme další směnu.“
největšího přiblížení bude Solar Orbiter maximálně možně vakuotěsné. Těchto
nejblíže Slunci ze všech předchozích komor vyrábíme šest kusů ročně, je to Budoucnost společnosti Starterch
sond a bude nucena odolávat 13× velmi náročný obrobek pro nástroje bude patřit řadě dalších jedinečných
většímu tepelnému toku ve srovnání i seřízení stroje. projektů. V plánu jsou mnohé inves-
s tokem dopadajícím na Zemi. Sonda tice do moderních technologií a vše je
i veškeré přístroje uvnitř musí „přežít“ Nejkurióznějším výrobkem by mohlo připraveno i k dalšímu růstu výrobních
obrovské teplotní zatížení i vysokou být zařízení na likvidaci parazitů, tzv. prostor. „Prioritou je však neohrozit
radiaci nabitých částic. mořských vší. Ty se vyskytují na lososo- stávající vysokou kvalitu našich
vitých rybách žijících v Norském moři. výrobků a být i nadále spolehlivým
„V tomto případě se opravdu jedná Toto zařízení parazity likviduje pomocí a technologicky vyspělým dodavate-
o prestižní zakázku, není to nic, co laserových paprsků. Jeho součástí jsou lem,“ uzavírají naše setkání oba spolu-
bychom dělali pravidelně. Při výrobě 3D kamery monitorující ryby v sádce. majitelé společnosti. s
jednoho z komponentů došlo k docela Jakmile zařízení vyhodnotí, že na rybě
kuriózní situaci. Ve stroji je měřicí sedí parazit, zaměří ho laserové dělo
sonda a pokud operátor udělá během a odstřelí laserovým paprskem. Rybě
programování chybu, najede tato měřicí to nijak neublíží, protože v systému
sonda do výrobku a zlomí se. A přesně je zabudována i spolehlivá ochrana
to se stalo, jen s tím rozdílem, že se son- ryb. Pro toto zařízení vyrábíme tělo
da nezlomila. Díl byl natolik tenkostěn- přístroje, do něhož je umístěna
ný, že se jednoduše ohnul. Objednávali velmi drahá elektronika. Dě-
jsme z USA nový materiál, na zakázku láme i kryt a mnoho dalších
vyráběný dural se specifickými tepelný- součástí z duralu a plastu.
mi vlastnostmi a můžu vám prozradit, Životnost tohoto
že to bylo dost drahé. Vesmírné projekty zařízení je čtyři
jsou doposud zatíženy obrovskou byro- roky a přísný
kracií, vyrábět pro ně však není až tak důraz je kladen
složité. Největší problém je se vůbec na absolutní
zaregistrovat. Vyplňování formulářů vodotěsnost.
a propočítávání různých parametrů mně A můžu se
zabralo týden a byť jsem velký fanda
vesmírného programu, stojím nohama
na zemi,“ říká k projektu Jan Šildberger.

48 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ

28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

2020

17. – 20. 3. 2020 | BRNO

www.amper.cz

pořádá

STROJIRENSTVI.cz MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ 49

TIRÁŽ

Připravovaná vydání tištěného magazínu STROJIRENSTVI.CZ Magazín s největším webem
pro všechny strojaře
ČÍSLO VYDÁNÍ TÉMATA A PŘÍLOHY
1 / 2020 březen řešení pro nástrojárny, automatizace a robotika, AMPER 3. ročník, vydání 3/2019
2 / 2020 květen technologie ve vývoji a výrobě forem, plastikářství, CAD/CAM
3 / 2020 září MSV a IMT v Brně, trendy a inovace ve strojírenství Redakce
4 / 2020 listopad strojírenské 3D technologie, aditivní a hybridní výroba
Telefon: +420 724 659 048
Poznačte si do diáře datum ... E-mail: [email protected]

FÓRUM ADITIVNÍ VÝROBY 2020 Šéfredaktorka: Iva Duroňová
E-mail: [email protected]
Nenechte si ujít největší českou konferenci
věnovanou profesionálním technologiím aditivní výroby. Redakce: Ing. Marek Pagáč, Ph.D.,
Ing. Jan Homola
Představíme vám nejzajímavější novinky ve 3D tisku
plastových, kovových a kompozitních výrobků. Fotografie na titulní straně:
Signify (redakční fotomontáž)
6. října, MSV 2020 v Brně – sál E2
Vydavatel
Více informací najdete na webu
Vydavatelství Nová média, s. r. o.
www.odborne-konference.cz Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Strojnické tabulky on-line www.novamedia.cz
nyní zdarma na našem webu
Inzerce
www.strojirenstvi.cz
Ceník inzerce v našich tištěných
Přehled inzerce 51 SCHUNK INTEC 2 i elektronických médiích najdete spolu
ISCAR ČR 45 TAJMAC-ZPS 27, 31 s podrobným mediakitem na webu
KOPTA 15 TECRON www.novamedia.cz/inzerce
MCAE SYSTEMS TERINVEST 19
MISAN 7 TRADE MEDIA INTERNATIONAL 49 Předplatné
NEXNET 23 TRILAB GROUP 35
RENISHAW 52 TUNGALOY Předplatitelský servis zajišťuje jménem
SECO TOOLS CZ 5, 11 9 vydavatele společnost Send Předplatné.
21 Formulář pro objednávku předplatného
najdete na webu
www.strojirenstvi.cz/casopis

Registrace ISSN 2570-7205
Evidence MK ČR E 23013

Periodicita: 3× ročně

Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby
jsou vyhrazeny. Za obsah inzerce ručí zada-
vatel. Články reklamního charakteru ozna-
čujeme jako „prezentace společnosti“ nebo
znakem PR. Autorská práva k časopisu a na-
vazujícím elektronickým publikacím a webům
vykonává vydavatel. Přetisk, přepracování,
překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo
jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla,
například souborného, je bez předchozího
písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. V pří-
padě přijetí díla k uveřejnění redakce autora
o této skutečnosti uvědomí, čímž nabývá vy-
davatel výhradní práva k šíření přijatého díla
časopiseckou formou včetně možnosti jeho
zveřejnění na webu nebo jiným způsobem
v elektronické podobě. Autorská odměna
bude poskytnuta jednorázově do čtyř týdnů
po prvním uveřejnění příspěvku, ve výši urče-
né sazebníkem vydavatelství platným k datu
prvního publikování díla vydavatelem.

50 MAGAZÍN PORTÁLU PROFESIONÁLŮ STROJIRENSTVI.CZ


Click to View FlipBook Version