g-90165159 Download PDF
  • 2
  • 0
LAPORAN LEARNING WALK FASA 1 BIL. 1 SESI 2022/2023
Berikut ialah analisis maklumat data Rondaan Pembelajaran (Learning Walk) Fasa 1 Bil. 1 Sesi 2022/2023 yang telah dijalankan pada 18 - 22 April 2022. Aspek pemantauan ialah PENYAMPAIAN.
Maklumat ini dijana secara masa nyata (real time), apabila borang diisi oleh pencerap.
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications