The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zalehaismail73, 2020-05-13 10:13:47

Tajuk 20 Kerajaan Abbasiyyah

Tajuk 20 Kerajaan Abbasiyyah

BERSIKAP BENAR MENJAUHKAN
SIFAT MUNAFIK

MAKSUD BERSIKAP BENAR :
Tidak berdusta dari segi perkataan,perkhabaran dan perbuatan

HUKUM BERSIKAP BENAR :
Wajib

Dalil Naqli :
Firman Allah Surah Al-Ahzab, 70

Maksudnya : Wahai orang beriman,
bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah
yang benar

BERSIKAP BENAR DALAM SETIAP
KEADAAN

 Menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh

tanggungjawab
 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa

menyalahgunakan kuasa dan kedudukan
 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dengan

menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan
 Berdisiplin dan mengawal diri dari melakukan seuatu

yang boleh melanggar etika pekerjaan
• Bertanggungjawab dan melaporkan penyelewengan

dan penyalahgunaan kuasa

CONTOH RASULULLAH S.A.W. BERSIKAP BENAR

Contoh 1 Contoh 2

• Rasulullah S.A.W. menyampaikan wahyu Allah • Terdapat sebilangan orang yang suka bergurau

kepada umat manusia dengan sifat benar tetapi tidak berkata benar

• Mereka berasa seronok bergurau dengan

• Baginda tidak menokok tambah ayat yang cerita-cerita palsu

disampaikan • Rasulullah S.A.W. juga pernah bergurau,

namun Baginda sentiasa bersikap benar

• Ajaran Islam yang disebarkan juga tidak walaupun ketika sedang bergurau

mengikut kehendak dan pendapat peribadi • Pernah seorang perempuan tua telah datang

Baginda kerana setiap tutur katanya bertemu dengan Rasulullah S.A.W. supaya

berdasarkan wahyu Allah S.W.T. Baginda mendoaknnya masuk ke syurga.

• Lalu Baginda memberitahunya bahawa orang

yang tua tidak akan masuk ke dalam syurga.

• Wanita tua itu terus berlalu pergi sambil

menangis.

• Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda “Kamu

beritahulah kepadanya sesungguhnya dia tidak

akan masuk syurga dalam keadaan tua kerana

wanita-wanita penduduk syurga dalam

keadaan gadis/muda”

TUNTUTAN BERSIKAP BENAR

Benar dalam tutur kata  Tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan
 Memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan

mengelirukan

Benar dalam niat dan kemahuan  Berniat ikhlas kerana Allah
 Berniat untuk membuat kebaikan semata-mata

Benar dalam keazaman dan cita-  Bertekad mencapai apa-apa yang dicita-citakan
cita  Tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman untuk mencapai matlamat

Benar dalam tugas  Melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan
 Melakukan tugasan dengan cara yang terbaik

Benar dalam menepati janji  Berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan
 Menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan
 Melaksanakannya tepat dengan sesuatu yang telah dijanjikan

SPEKTRUM ILMU

Firman Allah Surah At-Taubah : 70
Yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada
bersama-sama orang yang benar.

- Bersikap benar menjauhkan diri dari sifat
munafik

TANDA ORANG MUNAFIK

 Apabila berkata dia akan berdusta
 Apabila berjanji dia akan mungkiri
• Apabila diberi kepercayaan dia akan mengkhianatinya

HIKMAH BERSIKAP BENAR

 Terpelihara daripada sifat munafik yang
dibenci oleh Allah S.W.T.

 Menenangkan hati kerana tidak melakukan
dosa

 Saling bekerjasama kerana wujud perasaan
saling mempercayai

• Menjadi contoh teladan kepada orang lain
kerana maruahnya dipandang tinggi.SEMOGA MENDAPAT ILMU
YANG BERMANFAAT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Oht&Rbl02_2020
Next Book
עבודת שורשים מסכמת אוראל 3