The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by princess.rossa, 2020-11-16 14:48:20

MODUL PRA 2 MINGGU 6

Rosalia Sopiu

PRASEKOLAH
SK. KAUNG, KOTA BELUD

MODUL PDPR PKPB MINGGU KE - 6
TEMA : ANGKASA LEPAS - Alam Semesta

16 November 2020 - 20 November 2020

Nama murid : ………………………………….………………………………………….
Prasekolah :2

Tarikh dihantar : 16 NOV 2020
Ulasan guru :

Disediakan oleh;
Cikgu Rosalia Sopiu,

Guru Prasekolah,
SK. Kaung, Kota Belud.

Tahun 2020 merupakan tahun di mana kita mengalami perubahan besar
dalam sistem pendidikan. Kekangan kehadiran murid ke sekolah akibat Pendemik covid
19 yang melanda negara, memaksa warga pendidik dan pihak pengurusan
pentadbiran mencari alternatif agar sistem pendidikan tidak lumpuh. Tiada halangan
untuk murid mendapat pendidikan walaupun tidak hadir ke sekolah. Di dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia ( 2013-2025 ) ada dinyatakan bahawa setiap
murid perlu mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi
menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu Modul Pengajaran dan Pembelajaran
di rumah ini dibangunkan untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan dalam
PPPM 2013-2025. Melalui modul ini, kita telah mengaplikasikan anjakan ke 6, 8 dan
9 dalam PPPM 2013-2025. Anjakan yang dimaksudkan adalah :

Selain itu, modul Pengajaran dan Pembelajaran di rumah ini dibangunkan
bertujuan untuk membantu guru melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di
Rumah (PDPR) sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Ibu bapa/Penjaga
perlu memainkan peranan penting bagi memastikan modul yang diberikan ini dibuat
oleh anak-anak mereka.

Modul ini khas untuk murid-murid Prasekolah yang berumur 5 tahun.
Saya memilih akitiviti pembelajaran yang dekat dengan murid untuk menimbulkan
keseronokan mereka belajar. Di samping itu, aktiviti pembelajaran juga dikaitkan
dengan tema pembelajaran berkaitan dengan pengalaman sedia ada murid.
Manakala lembaran kerja atau aktiviti yang dibuat adalah selaras dengan Kurikulum
Pelajaran Sekolah. Melalui lembaran kerja atau aktiviti itu juga guru dapat membuat
pentaksiran seterusnya boleh dijadikan evidens dalam pengisian Pentaksiran IPPK
Offline. Akhir kata, semoga Modul ini dapat memberi manafaat kepada sesiapa sahaja
yang menggunakan.
Sekian, terima Kasih
“SABAH HEBAT, KATAKAN TIDAK KEPADA NOMBOR 16“

PANDUAN IBU BAPA

 Setiap murid akan mendapat satu modul pembelajaran setiap
minggu.

 Setiap modul akan mengandungi bahan pembelajaran untuk
hari Isnin - Jumaat mengikut tahap perkembangan murid.

 Ibu bapa perlu membimbing murid untuk menyiapkan tugasan
harian.

 Ibu bapa atau penjaga perlu menandatangani setiap
lembaran kerja yang dibuat oleh anak murid.

 Ibu bapa hendaklan menghantar gambar tugasan yang
sudah disiapkan mengikut jadual yang telah diberikan untuk
bukti pengisian RPH PDPR.

 Hasil tugasan murid akan menjadi bukti dalam pengisian
rekod pentaksiran murid.

1 - 2 JAM

MASA : 07.00 am - 11.00 am

ISNIN (16 NOV) : CUTI DEEPAVALI
SELASA (17 NOV) : BAHASA MELAYU
RABU (18 NOV) : BAHASA ENGLISH
KHAMIS (19 NOV) : MATEMATIK AWAL
JUMAAT (20 NOV) : AWAL SAINS

RPH MINGGU 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH 17 November 2020 (SELASA)

MASA 1-2 jam

TUNJANG Tunjang Komunikasi - Bahasa Melayu

FOKUS BM 2.0 Kemahiran Membaca

BM 3.0 Kemahiran Menulis

STANDARD KANDUNGAN BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan perkataan

BM 2.4 Membaca dan memahami frasa ayat

BM 3.2 Menguasai kemahiran menulis

STANDARD BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka

PEMBELAJARAN KV+KV+KV

BM 2.4.4 Membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan

yang betul

BM 3.2.4 Menyalin frasa

BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah

BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

KESEPADUAN FK 1.1.1 Menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan penggunaan

motor halus

OBJEKTIF Murid akan dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis

PEMBELAJARAN dengan bimbingan.

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Murid tahu perkara asas atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
2 kemahiran untuk melaksanakan sesuatu.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
kemahiran untuk melaksanakan sesuatu
3 dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab.

Bahasa Melayu TARIKH : 17 NOVEMBER 2020

AKTIVITI 1

Suaikan gambar dengan perkataan yang sesuai.

BERTEMA

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.3.1 Membunyikan suku kata terbuka
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 2

Isikan tempat kosong berpandukan gambar dan pilihan jawapan yang diberi.

BERTEMA

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.4.4 Membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan yang
Tandatangan ibu bapa betul
BM 3.2.4 Menyalin frasa

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 3

Baca dan tulis semula cerita mudah di bawah

BERTEMA

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.4.4 Membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan yang
Tandatangan ibu bapa
betul

BM 3.2.5 Menyalin ayat mudah

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 4

Baca suku kata, cantum dan tulis perkataan yang betul.

Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka KV+KV+KV
Tandatangan ibu bapa BM 3.2.4 Menyalin frasa

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 5

Tulis suku kata yang betul dan sebut perkataan.

Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka KV+KV+KV
Tandatangan ibu bapa BM 3.2.1 Menyalin huruf kecil dengan cara yang betul

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 6

Tulis perkataan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka KV+KV+KV
Tandatangan ibu bapa BM 3.2.7 Menulis perkataan dan frasa

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

RPH MINGGU 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DATE 18 November 2020 (RABU)

TIME 1-2 jam

STRAND Tunjang Komunikasi - Bahasa English

FOCUS BI 2.0 Reading Skills

BI 3.0 Writing Skills

CONTENT STANDARD BI 2.3 Demonstrate understanding of a variety of text

BI 3.2 Develop Writing Skills

LEARNING STANDARD BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings

BI 3.2.1 Write recognisable letters

BM 3.2.8 Write familiar words and phrases in legible print

INTEGRATED LEARNING KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin

STANDARD

LEARNING OBJECTIVE Students able to read familiar words printed in the surroundings

and write recognisable letters

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Murid tahu perkara asas atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
2 kemahiran untuk melaksanakan sesuatu.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
kemahiran untuk melaksanakan sesuatu
3 dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab.

Bahasa English TARIKH : 18 NOVEMBER 2020
AKTIVITI 7 Core

Write the correct letters. Say the words.

STANDARD PEMBELAJARAN BI 3.2.1 Write recognisable letters
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 8

Group the words correctly. Write the words in the correct table.

STANDARD PEMBELAJARAN BI 3.2.8 Write familiar words and phrases in legible print
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 9

Look in your dictionary. Write two words that begin with the following letters.
Example:

STANDARD PEMBELAJARAN BI 3.2.8 Write familiar words and phrases in legible print
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 10

Rewrite.
Theme

STANDARD PEMBELAJARAN BI 3.2.8 Write familiar words and phrases in legible print
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 11

Colour the universe below with code colour given.

Theme

STANDARD PEMBELAJARAN BI 2.3.2 Read familiar words printed in the surroundings
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

RPH MINGGU 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH 19 November 2020 (KHAMIS)

MASA 1-2 jam

TUNJANG Tunjang Sains dan Teknologi - Matematik Awal

FOKUS MA 2.0 Konsep Nombor

MA 3.0 Operasi Nombor

STANDARD KANDUNGAN MA 2.4 Memahami siri 10-100

MA 3.1 Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan

18

STANDARD MA 2.4.1 Membilang nombor sepuluh sepuluh secara tertib menaik

PEMBELAJARAN dan menurun

MA 3.1.6 Menyelesaikan masalah operasi tambah

MA 3.2.3 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan
menggunakan simbol - dan sama dengan =

KESEPADUAN PM 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan

OBJEKTIF Murid dapat menambah dalam lingkungan fakta asas dan dapat

PEMBELAJARAN menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan
simbol - dan sama dengan =

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Murid tahu perkara asas atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
2 kemahiran untuk melaksanakan sesuatu.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
kemahiran untuk melaksanakan sesuatu
3 dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab.

Matematik Awal TARIKH : 19 NOVEMBER 2020
AKTIVITI 12 Teras

Selesaikan masalah-masalah berikut.

Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN MA 3.1.6 Menyelesaikan masalah operasi tambah
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 13 Teras

Tolak dan tulis jawapan yang betul.
Contoh:

STANDARD PEMBELAJARAN MA 3.2.3 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan
Tandatangan ibu bapa simbol - dan sama dengan =

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 14
Warnakan manakah antara yang berikut sama nilai dengan angka. Bertema

STANDARD PEMBELAJARAN MA 2.1.6 Memadankan kumpulan objek dengan nombor.
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

RPH MINGGU 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH 20 November 2020 (JUMAAT)

MASA 1-2 jam

TUNJANG Tunjang Sains dan Teknologi -Awal Sains

FOKUS SA 2.0 Kemahiran Proses Sains

STANDARD KANDUNGAN SA 2.5 Meramal

SA 2.6 Berkomunikasi

STANDARD SA 2.5.2 Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan

PEMBELAJARAN aktiviti yang dijalankan

SA 2.6.2 Menerangkan pemerhatian melalui hasil kerja atau

lisan

SA 2.6.3 Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian melalui

hasil kerja atau lisan

KESEPADUAN PM 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan

OBJEKTIF Murid akan dapat membuat ramalan dan kesimpulan yang

PEMBELAJARAN munasabah berdasarkan pemerhatian melalui hasil kerja atau

lisan

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1 Murid tahu perkara asas atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
2 kemahiran untuk melaksanakan sesuatu.

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
kemahiran untuk melaksanakan sesuatu
3 dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab.

Awal Sains TARIKH : 20 NOVEMBER 2020
AKTIVITI 15 Teras

Perhatikan gambar-gambar berikut. Kemudian, tandakan (√) pada jawapan yang
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SA 2.5.2 Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan aktiviti
Tandatangan ibu bapa
yang dijalankan

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 16

Perhatikan jadual. Kemudian, bulatkan jawapan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN SA 2.6.2 Menerangkan pemerhatian melalui hasil kerja atau lisan
Tandatangan ibu bapa
SA 2.6.3 Membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian melalui hasil

kerja atau lisan

BOLEH BELUM

Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :

AKTIVITI 17 Teras

Tulis LIMA maklumat tentang seekor ayam berdasarkan gambar di bawah.

STANDARD PEMBELAJARAN SA 2.6.2 Menerangkan pemerhatian melalui hasil kerja atau lisan
Tandatangan ibu bapa
BOLEH BELUM
Tarikh : MENGUASAI MENGUASAI

Disemak oleh

Tarikh :


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ebook (download) Oxford Essential Portuguese Dictionary free acces
Next Book
adorable