The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fly520winnie, 2020-04-12 05:49:29

MALAYAN UNION

MALAYAN UNION
Faktor pengenalan MUCiri-ciri MU
Reaksi terhadap MU

Apakah faktor pengenalan


Malayan Union?

Mewujudkan bangsa Malayan Union

Ke arah Faktor Mengawal kuasa


berkerajaan Pengenalan politik orangsendiri Melayu
MalayanUnion Menjimatkan kosMenjamin pentadbiranpenguasaan ekonomi

Apakah

ciri-ciri

Malayan Union?

Ciri-ciri Malayan UnionGabenor MU dibantu oleh Majlis
Eksekutif, Majlis Undangan dan
Majlis Raja-raja Melayu


Sultan
Parlimen menjadi ahli dalam

British di London Gabenor MU Majlis Raja-raja Melayu
menguasai menguasai (berkuasa dalam bidang
pentabdiran Tanah pentadbiran pusat Pembentukan agama dan adat istiadat)
Melayu Kerajaan pusatMU = Pembentukan
kesatuan
Pesuruhjaya dengan gabungan

mengetuai 11 buah negeri
pentadbiran
peringkat negeri

Singapore diasingkan
sebagai pelabuhan bebas

Ciri-ciri Malayan Union
Malayan Union =
Pembentukan kesatuan

dengan gabungan

11 buah negeri

Ciri-ciri Malayan Union
Semua Negeri Melayu


Bersekutu dan Negeri Melayu

Pembentukan Tidak Bersekutu serta duakesatuan Kerajaan Pusat negeri Selat (Melaka, Pulau

Pinang) disatukan


membentuk
kerajaan pusatyang kuat

Ciri-ciri Malayan Union - pentadbiran Kerajaan Pusat


Majlis Eksekutif Majlis Undangan

MajlisGabenor Raja-rajaMalayan Melayu (Sultan)


Union Kerajaan Pusat

Ciri-ciri Malayan Union - pentadbiran Kerajaan Pusat

Gabenor Malayan Union

menguasai pentadbiran

Kerajaan Pusat


pusat

Ciri-ciri Malayan Union - pentadbiran Kerajaan Pusat
Majlis Eksekutif MembantuGabenor MU


dalamMajlis Undangan pentadbiran


pusat
Majlis Raja-raja Melayu (Sultan)

Ciri-ciri Malayan Union

Sultanmenjadi ahli dalamMajlis Raja-raja Melayu

Hanya berkuasa dalam bidang
agama dan adat istiadatMelayu

Ciri-ciri Malayan UnionKerajaan PusatPesuruhjayamengetuai pentadbiran
peringkat negeri

Ciri-ciri Malayan Union

Parlimen Britishdi London Kerajaan Pusatmenguasai
pentabdiranTanah Melayu

Ciri-ciri Malayan UnionSemua Negeri


Melayu Bersekutu


dan

Negeri Melayu

Kerajaan Pusat Tidak Bersekutu


serta


dua negeri Selat

Singapore (Melaka &diasingkan Pulau Pinang)


sebagai pelabuhan disatukan


bebas

Apakah reaksi terhadap


pengenalan Malayan Union?

● Menentang


● Menyokong

Reaksi terhadap penubuhan Malayan Union
Orang Melayu

menentang MU

Reaksi terhadap penubuhan Malayan Union


● Golongan radikal Melayu,● Orang dagang,
● Pegawai tabdir Melayu● Parti Politik
(PKMM, AWAS, API,BATAS)
menyokong MU

menentang menyokongMENGAPA?

Menyokong penubuhan Malayan Union

MENGAPAGolongan radikal Melayu, Orang dagang, Pegawai


tabdir Melayu, Parti Politik(PKMM, AWAS, API, BATAS)

Sebab sokongan terhadap Malayan Union
● Melicinkan pentadbiran melalui penyatuan negeri-negeriMelayu - hal ahwal pentadbiran Islam dipermudahkan● Menyokong dasar sama rata - Penghapusan sistem feudal


Melayu
● Kerakyatan terbuka kepada semua kaum


● Mempercayai janji British untuk memberi kemerdekaan
- Keyakinan terhadap kemampuan British untuk mentadbir


Tanah Melayu

Sebab sokongan terhadap
MU
● Melicinkan pentadbiranmelalui penyatuan negeri-negeri

Melayu - hal ahwal pentadbiran

Islam dipermudahkan

Sebab sokongan terhadap Malayan Union
● Menyokong dasar sama rataKerana MU mengakibatkan

penghapusan sistem feudal Melayu

Sebab sokongan terhadap Malayan Union
● Kerakyatan terbukakepada semua kaum (prinsip jus soli)* syarat kerakyatan yang longgar

Sebab sokongan terhadap Malayan Union


● Mempercayai janji British untuk

memberi kemerdekaan- Keyakinan terhadap kemampuan

British untuk mentadbir Tanah


Melayu

Reaksi terhadap penubuhan Malayan Union
Orang Melayu

menentang MU

cara-cara mendapatkan sokonganraja-raja Melayu...

Punca penentangan Malayan Union
perlu dikaji dalam dua aspek ...Kesan MU terhadap orang Melayu...

Mengapakah


orang Melayu tidak puas hati
dengan cara pegawai British mendapatkan sokongan
daripada raja-raja Melayu

terhadap Malayan Union?

Raja-raja Sultan Johor dan

Sir Harold Melayu Sultan SelangorMacMichaelmenggugat tidak diberi masa terpaksa
Raja-raja untuk berunding menandatangani
Melayu dengan Majlis perjanjian atas dasar


Mesyuarat Negeri setiakawan

Orang Melayu tidak puas hati kerana
MU mengakibatkan...
● Raja-raja Melayukehilangan kuasa
(hanya sebagai ahli Majlis Raja-rajaMelayu)

Orang Melayu tidak puas hati kerana MUmengakibatkan...● Zakat dipungut oleh Gabenor MU
● Kedudukan agama Islam tergugat● Menghapuskan warisan sejarah yang dibina sejak
Kesultanan Melayu MelakaPentadbiran Tanah Melayu di bawah Parlimen British di London,

Gabenor MU mengetuai pentadbiran pusat


dan Pesuruhjaya mengetuai pentabdiran di peringkat Negeri

Orang Melayu tidak puas hati kerana
MU mengakibatkan...
● Pemberian kerakyatan yang longgarkepada orang dagang (prinsip jus soli)

Bagaimanakah

orang Melayu


menentang

Malayan Union?

Bantahan
Cara UMNOpenentangan Kongresterhadap MelayuMalayan Union Demonsrasi

Rapat umum

Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union1. Bantahan

Bantahan melalui akhbar


seperti Utusan Melayu, Warta Negara dan Majlis


Telegram dan bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London


- oleh Persatuan-persatuan Melayu


Menyatakan bantahan kepada ahli Parlimen British -


Raja-raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar

Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union1. Bantahan - Raja-raja Melayu, Persatuan Melayu dan akhbar


2. Kongres Melayu dihadiri oleh 41 buah persatuan
3. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union


4. Demonstrasi secara aman di bandar-bandar besar

5. Rapat umum diadakan di setiap bandar besar

Kesimpulan:

● Malayan Union menyatupadukan orang Melayu
untuk mempertahankan status quo mereka.● Kongres Melayu 1946 melahirkan UMNO (bentengperjuangan menentang MU)

Kesimpulan:● British bersetuju mengadakan perundingan dengan Raja-raja


Melayu dan UMNO○ Tujuan: Membentuk sistem politik dan pentadbiran yang


lebih baik○ Kesan: Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk


● Perpaduan kebangsaan dapat diperlihatkan dan patutdicontohi.

Kriteria Kejayaan untuk uji diri sendiri selepaspembacaan berkali-kali: (20 markah)


Syabas sekiranya anda berjaya ingat dan imbas kembali1. 3 daripada 5 sebab pengenalan MU


2. 4 daripada 8 ciri-ciri MU3. 5 daripada 10 punca penentangan orang Melayu terhadap MU


4. 4 daripada 7 sebab sokongan orang dagang dan orang radikalMelayu terhadap MU


5. 4 daripada 7 tindakan orang Melayu menentang MU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NORSAHIDA BINTI SHARI
Next Book
นิทานวันลอยกระทง