The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NA JA, 2019-01-21 08:31:51

PENGURUSAN 2019

PENGURUSAN 2019

Bersepakat membawa berkat

PENGURUSAN SKFRM 2019

LESTARI SKFRM 2019

“SATU HALUAN SEHALUAN

Dari Meja Guru Besar

SKFRM

Rakan-rakan pendidik dan staf yang dimuliakan,

Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita dipertemukan lagi pada tahun 2019
ini. Perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara perlulah diteruskan bagi
menyempurnakan tanggungjawab dan amanah Allah s.w.t. Manual Pengurusan dan
Takwim Tahun 2019 adalah sebagai panduan kepada semua guru dan staf dalam
melaksanakan tugas-tugas harian yang diamanahkan.

Bidang pendidikan di negara kita akan terus berkembang maju dan mengalami
proses transformasi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025
merupakan suatu manifestasi kepada proses transformasi yang direncana bagi
meledakkan pembangunan pendidikan di negara ini. Proses ini bagi menterjemah
kepemimpinan, pengurusan, pembelajaran dan pengembangan potensi ilmu,
kemahiran serta kepakaran abad ke-21 perlu dijanakan seawal di peringkat sekolah
lagi. Menerusi proses pembangunan potensi yang dirancang secara berterusan dan
dilestarikan penambahbaikan, modal insan kelas pertama dan bertaraf ‘global player’
akan dapat dihasilkan.

Dokumen SKPMg2 akan dijadikan sebagai “tool” pengukur prestasi dan kehebatan
SKFRM pada masa depan. Lantaran tersebut semua guru dan staf akan menjadikan
dokumen SKPMg2 sebagai rujukan dan panduan dalam melaksanakan keseluruhan
aktiviti sekolah dan disesuaikan dengan misi dan visi sekolah.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah wadah yang perlu direalisasikan dalam
setiap diri murid yang menjadi tonggak pada masa depan. Tiga elemen utama dalam
FPK iaitu bakat, jati diri dan insan seimbang perlu dijana dan digarap dalam
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Semoga apa yang kita rancang
dan rangkakan menjadi impak kecemerlangan dan kegemilangan sekolah pada
tahun 2019 ini.

Tugas dan peranan kita sebagai guru mesti dilakukan secara profesional, terancang

dan berkesan kerana tahap profesionalisme akan mempengaruhi tahap

kecemerlangan. Proses penambahbaikan untuk memperbaiki kelemahan,

memperkemaskan dokumentasi maklumat dan mempertingkatkan prestasi

pencapaian dalam semua bidang adalah tanggungjawab bersama pasukan SKFRM.

Setiap warga sekolah hendaklah sentiasa menyumbang idea, masa dan tenaga
dalam satu pasukan. Pasukan yang sentiasa bersepadu, sentiasa tolong-menolong,
sentiasa bekerjasama, sama-sama susah dan sama-sama gembira adalah ramuan
yang sangat penting untuk SKFRM terus melonjakkan kecemerlangan. Adalah

1

LESTARI SKFRM 2019

“SATU HALUAN SEHALUAN

diharapkan pengembelingan tenaga semua pihak dapat melahirkan generasi pelajar
yang cemerlang.
Sekian, selamat bertugas dan selamat maju jaya.
”KEPIMPINAN BERTRANSFORMASI MENJANA GURU BERKUALITI”
”SATU HALUAN SEHALUAN”
Yang menjalankan amanah;
(NADZMI BIN MAHYUDDIN)
Guru Besar,
SK. Felda Rimba Mas.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia yang digubal pada 1988 dan
disemak semula pada 1996, termaktub dalam visi kementerian dan kerajaan yang
berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

1

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

2

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

3

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

MAKLUMAT PERIBADI

[No Fail JPK : ]

NAMA :
JAWATAN :
ALAMAT RUMAH :

NO. TEL BIMBIT :

NO. TEL RUMAH :

NO. TEL PEJABAT :

NO FAKS :

E-MEL :

TARIKH LAHIR :

NO. KAD PENGENALAN :

NO. CUKAI PENDAPATAN :

TARIKH MULA BERKHIDMAT :

TARIKH LANTIKAN PERTAMA :

TARIKH SAH JAWATAN :

TARIKH MASUK SKIM PENCEN :

TARIKH LANTIKAN SEMASA :

TARIKH BERSARA :

KELULUSAN AKADEMIK : TAHUN :
TAHUN :
KELULUSAN IKHTISAS :
PASSWORD :
OPSYEN : PASSWORD:
PASSWORD:
APLIKASI ATAS TALIAN PASSWORD :
PASSWORD :
E-OPERASI ID : PASSWORD :
PASSWORD :
HRMIS ID :

E-PANGKAT ID :

SAPS ID :

FROG VLE ID :

SSDM ID :

APDM ID :

4

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

MAKLUMAT SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
Nama Sekolah
Alamat : 02100 PADANG BESAR (U), PERLIS
Nama Singkatan
No. Telefon : SKFRM Kod Sekolah : RBA0081
Alamat E-Mel
: 04-9491730 No. Faksimili : 04-9491730

: 1govuc\rba0081.edu

[email protected]

MAKLUMAT PENTADBIR SEKOLAH

Bil. Jawatan Nama No. Telefon (R)
No. Telefon (H/P)
1 Guru Besar En. Nadzmi bin Mahyuddin
04-9381149
2 Penolong Kanan Pn. Fatimah bt. Baharom 019-4548041
Pentadbiran
010-3942973
3 Penolong Kanan En. Nasir bin Jaya
Hal Ehwal Murid 013-4421193

4 Penolong Kanan En. Akhmarul Nizam bin Ahmad 017-4975797

Kokurikulum Rupiad

PELAN SEKOLAH

5

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI PERLIS TAHUN 2019

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH

Isnin MASIHI HIJRAH
Selasa
1 Thaipusam Rabu 21 Januari 2019 15 JamadilAwal 1440 H
Rabu
2 Tahun Baru Cina Rabu 05 Februari 2019 30 JamadilAwal 1440 H
Tahun Baru Cina (Hari Kedua) Ahad
Rabu 06 Februari 2019 01 JamadilAkhir1440 H
Rabu
3 Isra’ dan Mi’raj (#) Khamis 03 April 2019 27 Rejab 1440 H

4 Hari Pekerja Rabu 01 Mei 2019 25 Sya’ban 1440 H

5 Hari Wesak Ahad 19 Mei 2019 14 Ramadhan 1440 H
Isnin
6 Nuzul Al-Quran Sabtu 22 Mei 2019 17 Ramadhan 1440H
Ahad
7 Hari Raya Aidilfitri (*) 05 Jun 2019 01 Syawwal 1440 H
Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua)(*) Isnin 06 Jun 2019 02 Syawwal 1440 H

8 Hari Ulangtahun Keputeraan Tuanku Isnin 17 Julai 2019 14 Zulkaedah 1440H
Raja Perlis Ahad

9 Hari Raya Aidiladha (#*) Sabtu 11 Ogos 2019 10 ZulHijjah 1440 H
Hari Raya Aidiladha (Hari Kedua) (#*) 12 Ogos 2019 11 ZulHijjah 1440 H
Rabu
10 Hari Kebangsaan 31 Ogos 2019 30 ZulHijjah 1440 H
01 September 2019 01 Muharram 1441 H
11 Awal Muharam ( Maal Hijrah )

12 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda 09 September 2019 09 Muharram 1441 H
Yang di-Pertuan Agong

13 Hari Malaysia 16 September 2019 16 Muharram 1441 H
27 Oktober 2019 28 Shafar 1441 H
14 Hari Deepavali (*)

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad 09 November 2019 12 RabiulAwal 1441 H
S.A.W (Maulidur Rasul) 25 Disember 2019 28 RabiulAkhir 1441 H

16 Hari Krismas

Cuti Sekolah Tarikh Cuti Jumlah Hari
Bercuti
Cuti pertengahan penggal 23 Mac 2019 hingga 31 Mac 2019 9 hari
pertama 25 Mei 2019 hingga 09 Jun 2019 16 hari
Cuti pertengahan tahun 10 Ogos 2019 hingga 19 Ogos 2019 9 hari
Cuti pertengahan penggal 23 November 2019 hingga 31 Disember
kedua 37 hari
2019
Cuti akhir tahun

NOTA: i) Apabila hari kelepasan jatuh pada hari AHAD atau hari kelepasan yang lain,
maka hari itu diganti dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari kemudiannya itu
juga merupakan hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.

ii) Jika Hari Kelepasan AM jatuh pada hari SABTU ianya tidak diganti dengan hari
berikutnya.

CATATAN : ( * ) Tertakluk kepada perubahan
(#*) Hari Kelepasan Am Negeri

6

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

7

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

VISI & MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI KPM / VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KPM
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MISI SEKOLAH
Memberi Pendidikan Terbaik Bagi Melahirkan Modal Insan

Yang Berkualiti Melalui Pendekatan Bersepadu
Berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara

MOTO JPN/MOTO SEKOLAH

Satu Haluan Sehaluan

8

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan kakitangan
Sekolah Kebangsaan Felda Rimba Mas berikrar :
Akan sentiasa berusaha dan berikhtiar membimbing anak didik kami ke arah :

 Menjunjung tinggi perintah Allah dan sunnah Rasulullah
 Dengan penuh disiplin, komited dan dedikasi berusaha untuk

mencapai yang terbaik dan cemerlang dalam bidang akademik,
sahsiah, disiplin, kokurikulum dan pentadbiran sekolah

 Mengajar, mendidik dan membimbing menggunakan pendekatan
pengajaran dan pemudahcaraan yang berkualiti dan berkesan
beroriantasikan Pengajaran Abad Ke21 (PAK21)

 Mewujudkan suasana dan persekitaran sekolah yang lengkap dengan
semua kemudahan, bersih, ceria, riang dan selamat

 Mewujudkan suasana pergaulan harmoni sesama guru dan sesama
murid dan hubungan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan
masyarakat dan komuniti setempat yang sentiasa menyayangi satu
sama lain

 Berusaha memperkasa sekolah untuk mencapai taraf kecemerlangan
dalam semua bidang

9

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Pengurusan inovatif dan berteknologi terkini.
2. Mewujudkan iklim sekolah yang menyeronokkan melalui sekolah dan

perkhidmatan penyayang.
3. Membina sahsiah murid yang sihat dan positif melalui konsep penambahbaikan

berterusan ke arah pelanggaran disiplin sifar dan mencapai kehadiran optimum
murid.
4. Mewujudkan peluang yang meluas untuk perkembangan bakat dan potensi
murid dalam bidang kokurikulum dan memperluaskan penyertaan kegiatan murid
di luar sekolah.
5. Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk
melahirkan murid yang pencapaian keputusan akademiknya cemerlang.
6. Menggalakkan komitmen staf dan perkembangan ikhtisas staf melalui kursus
dan program perkembangan staf.

10

SKFRM | 1 HALUAN SEHALUAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

11 ANJAKAN DALAM PPPM 2013-2025

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan (Felda) Rimba Mas

Jenis Sekolah kebangsaan, Sekolah kerajaan

Kod sekolah RBA0081

Lokasi Malaysia Jln Padang Besar (U)02100, Padang Besar,, Perlis , Malaysia

Telefon 6049491730 Faks 6049491730

Sekolah Kebangsaan (Felda) Rimba Mas atau nama ringkasnya SKFRM, merupakan sebuah
Sekolah kebangsaan yang terletak di Jln Padang Besar (U).
Pada 2018, Sekolah Kebangsaan (Felda) Rimba Mas memiliki 116 pelajar lelaki dan 90 pelajar
perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 206 orang. Ia mempunyai seramai 22
orang guru dan staf seramai 4 orang.

Sekolah Kebangsaan Felda Rimba Mas, Padang Besar, Perlis berstatus sekolah kerajaan yang
ditubuhkan pada 1 Disember 1989 dengan menggunakan bangunan dari pihak FELDA. Bangunan
yang digunakan adalah :

Bangunan Tadika (2 bilik)
Bangunan JKKR (digunakan sebagai pejabat sekolah)
Bangunan Sekolah Agama Rakyat (4 bilik)

11

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

Bangunan-bangunan ini terletak berasingan di antara satu dengan lain.

Guru besar yang pertama ialah Encik Ghazali bin Shafie. Bilangan guru pada awal pertubuhan
sekolah ini ialah seramai 12 orang dan bilangan murid seramai 196 orang.
Pada 1 Disember 1990 sekolah ini telah berpindah ke bangunan baru yang terdiri daripada 4 blok
bangunan, 3 blok bangunan bilik darjah, pejabat, kantin dan 1 blok pusat sumber. Sekolah ini juga
disediakan dengan kemudahan dewan terbuka yang mula didirikan pada tahun 1993. Pada tahun
yang sama juga 2 unit rumah guru telah didirikan dan tahun pada tahun 1994, 2 unit rumah guru
lagi dibina.

Dengan pertambahan murid dan menyebabkan bilangan kelas yang sedia ada tidak mencukupi
maka pada tahun 1997 sebuah bangunan telah didirikan untuk dijadikan sebagai bilik kemahiran
hidup.

Pada tahun 2002, sebuah lagi bangunan tambahan yang mengandungi 2 bilik darjah telah
didirikan untuk menampung jumlah murid yang semakin bertambah. Pada 6 Januari 2003 kedua-
dua bilik darjah ini telah digunakan unutk kelas PRA-Sekolah dan kelas pemulihan.

Murid-murid sekolah ini sebahagian besarnya terdiri daripada anak-anak peneroka Felda Rimba
Mas, dan selebihnya dari Kampung Kok Mak, Titi Tinggi, Polis, Kastam, Imigresen dan Unit
Pencegahan Penyeludupan (UPP).

LENCANA & MAKSUD LAMBANG SEKOLAH

LOGO

Warna logo sekolah adalah berdasarkan warna bendera sekolah iaitu kuning, merah dan putih.
Lambang-lambang yang terdapat pada lencana :
Obor : melambangkan semangat juang yang tidak akan padam untuk belajar dan
berusaha bagi mencapai kecemerlangan

a) Buku : melambangkan ilmu yang mesti dituntut di mana sekolah merupakan
institusi ilmu

b) Gear : melambangkan teknologi. Murid dan pendidik seharusnya bijak
menggunakan teknologi yang canggih dalam melaksanakan proses pengajaran dan
pembelajaran. Selain dari itu pelajar lepasan sekolah ini dapat membentuk diri ke arah
yang lebi kreatif dalam bidang teknologi

c) Lima bulatan: melambangkan sukan. Sekolah ini juga mementingkan aktiviti sukan dalam
membentuk sahsiah yang baik

12

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

BENDERA SEKOLAH

Bendera Sekolah Kebangsaan Felda Rimba Mas mengandungi 3 warna :

1. Kuning : melambangkan warna Diraja. Sekolah ini terletak di sebuah

negeri beraja iaitu Perlis Indera Kayangan. Ia bersesuaian
dengan prinsip Rukunegara ketiga iaitu ”Kesetiaan Kepada
Raja dan Negara”

2. Putih : melambangkan kesucian. Ianya membawa maksu kesucian

dan keikhlasan hati setiap guru untuk memberi pendidikan

terbaik kepada anak didik. Manakala anak didik pula akan

cuba menerima pendidikan yang diberi dengan hati yang

suci.

3. Merah : melambangkan semangat juang atau keberanian. Ianya

bermaksud setiap guru dan murid mempunyai semangat

juang yang tinggi dalam mencapai matlamat sekolah.

LAGU SEKOLAH

Rimba Mas Sekolah Ku
Bersemi kasih kami pada Mu
Mulia hati guru-guru ku
Mendidik Memberi Ku Ilmu

Usaha Jaya cogankatanya
Belajar tak membuang masa
Mohon Rahmat ALLAH Yang Esa
Semoga cita dimakbulkannya
Rimba Mas sekolah ku
Ingin ku menabur bakti ku
Bertekad ku bersatu padu
Capai wawasan negara ku

13

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

DASAR SEKOLAH

PENTADBIRAN
1. Semua warga pendidik mesti mematuhi semua Pekeliling Ikhtisas Pelajaran
Perkhidmatan/ Kurikulum/ Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum
2. Semua warga pendidik mesti mematuhi Tatacara Pengurusan Kewangan dan
Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah untuk mencapai akauntabiliti dan kecekapan
yang tinggi
3. Semua warga pendidik sentiasa mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang dan
berpasukan (team work)
4. Semua warga pendidik sentiasa menjaga imej perkhidmatan dan sekolah

KURIKULUM

1. Guru mesti melaksanakan proses Pembelajaran dan Pengajaran yang berkesan
2. Guru mesti Melindungi Masa Instruksional (MMI) supaya pembelajaran berkesan

tercapai di kelas
3. Guru sentiasa mematuhi Standard Operational Procedures (SOP) bagi menjayakan

tuntutan Sekolah Berkesan
4. Guru sentiasa berusaha mencapai peningkatan dan kecemerlangan dalam pencapaian

murid dan prestasi peperiksaan UPSR
5. Guru perlu melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut ketetapan

yang telah disediakan dan berkualiti
6. Guru memantapkan dan melaksanakan Headcount dalam usaha meningkatkan

pencapaian dan kecemerlangan prestasi murid dan sekolah
7. Guru mematuhi pelaksanaan pemantauan dan penyeliaan bersepadu di sekolah

HAL EHWAL MURID

1. Guru sentiasa menjaga keselamatan dan kebajikan murid dalam pelaksanaan aktiviti
dan program sekolah dan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia/ Jabatan
Pendidikan Perlis / Agensi berkaitan

2. Semua guru mesti bertindak bersama menangani masalah disiplin dan masalah
ponteng ke peringkat minimum

3. Semua warga pendidik sentiasa berusaha merealisasikan dan membudayakan Program
3K, Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan demi penghasilan insan modal yang
memiliki sahsiah dan disiplin yang terpuji

KOKURIKULUM

1. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan ke peringkat optimum demi mencapai penglibatan
murid yang menyeluruh dalam kokurikulum

2. Berusaha mencapai kejayaan dan kemenangan dalam Aktiviti Kokurikulum
(Persatuan/Kelab/Unit Beruniform/Sukan Permainan) dan Kokurikulum Akademik

14

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

KOD ETIKA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PROFESIONALISME

• Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas;
• Bertanggungjawab dan gigih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam tempoh masa yang

ditetapkan, di samping menjamin kualiti;
• Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta berkemampuan dalam menjalankan tugas yang

diamanahkan;
• Integriti dari segi objektif dan tidak mementingkan diri;
• Mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, bermotivasi, berdaya tahan, berdaya saing dan

akauntabiliti.

BERTINDAK SEBAGAI SATU PASUKAN

• Bertindak ke arah satu visi;
• Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti Jabatan;
• Berkongsi pengalaman, maklumat, ilmu dan pengetahuan;
• Sentiasa menjaga imej jabatan;
• Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama dan saling hormat –menghormati.

KECEMERLANGAN DAN KEUNGGULAN

• Berusaha untuk melakukan yang terbaik;
• Sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja;
• Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan;
• Keupayaan mempelajari pelbagai kemahiran bagi menjalankan pelbagai tugas;
• Berdedikasi dan berdisiplin.

BERHEMAH DAN BERWIBAWA

• Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan
kedudukan;

• Bertimbang rasa, mesra, adil dan saksama;
• Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan;
• Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi;
• Bersedia mendengar teguran dan kritikan;
• Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa.

PEMBELAJARAN BERTERUSAN/BUDAYA ILMU

• Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain ke arah penambahbaikan;
• Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri;
• Sentiasa menggalakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri;
• Sentiasa berusaha memupuk bakat individu;
• Tidak segan untuk bertanya.

15

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

TATASUSILA PROFESION PERGURUAN MALAYSIA

Kami, guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan
berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah pencapaian hasrat yang
gemilang, dan yang percaya demokrasi , kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip
Rukunegara.

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,
emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau mata-mata
pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan
contoh yang baik kepada murid.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan,
lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya
pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi
pendidikan dengan komuniti.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah
tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya
kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi
ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
murid, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukunegara.
2. Memupuk dalam diri setiap murid sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan
kebudayaan, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang

16

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi

pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan

kecendekiawanan masyarakat.
6. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani

kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa atau berbuat
sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegitan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam
profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan Pendidikan.

(Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks Tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan
ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi,
termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.)

TUGAS-TUGAS GURU DALAM CUTI PENGGAL SEKOLAH

Semua guru dan kakitangan kerajaan, adalah tertakluk kepada perenggan 15 Bab A dan
perenggan 50 (a) Bab C, Perintah-perintah Am.
Perintah-perintah Am – Bab A
“Seseorang pegawai adalah dikehendaki menjalankan segala tugas-tugas jawatannya dan

lain-lain tugas yang sesuai yang ia mungkin diarahkan untuk menjalankan dari semasa ke-
semasa.”
Perintah-perintah Am – Bab C
“Sebagai ganti cuti rehat, guru-guru adalah berkelayakan mendapat cuti penggal sekolahdengan

syarat bahawa Ketua Jabatan boleh memanggil guru-guru untuk menjalankan tugas-tugas
selain daripada tugas-tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi masa
yang tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal sekolah dalam satu-satu tahun itu”.

Adalah dicadangkan bahawa guru besar hendaklah merancangkan segala tugas di waktu cuti
penggal sekolah dengan lebih awal supaya tugas-tugas akan dapat dibahagi-bahagikan
dengan saksama dan teratur. Dengan ini, kesulitan yang dihadapi guru-guru dapatlah
dikurangkan.

17

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PANDUAN DAN PERATURAN AM BAGI GURU

1. ARAHAN AM
1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat
dalam Perintah Am Kerajaan.
1.2 Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am
tersebut.
1.3 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh
mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Matlamat dan Falsafah Pendidikan Negara.
1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah
dan menjaga harta benda sekolah.
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. REKOD KEHADIRAN GURU
2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu belajar dan
mengetip kad perakam waktu (punch card) semasa sampai dan sewaktu balik sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat
mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.
2.5 Untuk kegiatan kokurikulum guru - guru diminta merekodkan dalam Buku Kehadiran yang
menunjukkan kepada aktiviti.

3. BUKU KEHADIRAN MENGIKUT JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN
3.1 Guru - guru dikehendaki menandatangani Buku Kehadiran Kelas (Buku Ponteng)
mengikut mata pelajaran setiap kali masuk ke dalam sesebuah kelas walaupun sebagai
guru ganti.
3.2 Buku Kehadiran Kelas mengikut mata pelajaran ini dikendalikan oleh Ketua
Kelas/Penolong Ketua Kelas.
3.3 Ketua / Penolong Ketua Kelas bertanggungjawab mengambil buku tersebut di Pejabat
Sekolah setiap hari sebelum sekolah bermula dan menghantar kembali pada waktu akhir
persekolahan pada hari tersebut.

4. MENEPATI MASA
4.1 Guru – guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa jadual waktu mengajarnya
sedang dijalankan kecuali hal – hal yang tidak dapat dielakkan atau diarahkan oleh guru

18

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

besar. Apa jua yang berlaku dalam kelas semasa jadual waktu pengajaran guru
berkenaan adalah menjadi tanggungjawab guru tersebut.
4.2 Sekiranya terpaksa juga meninggalkan kelas kerana hal yang tidak dapat dielakkan
berilah kerja - kerja yang sesuai kepada murid – murid dengan arahan supaya keadaan
kawalan diawasi oleh Ketua Kelas dan Penolongnya. Sila maklumkan kepada guru di
bilik sebelah.

5. KELUAR SEKOLAH SEMASA BERTUGAS
5.1 Guru - guru tidak dibenarkan keluar sekolah semasa bertugas kecuali dengan
kebenaran guru besar atau penolong kanan..
5.2 Kebenaran keluar hanya akan diberi dalam keadaan yang amat mendesak sahaja.
Kenyataan keluar sekolah hendaklah dicatatkan dalam Buku Keluar Guru di pejabat
sekolah. Waktu keluar dan waktu pulang ke sekolah hendaklah dicatatkan.

6. MEMOHON CUTI / TIDAK HADIR BERTUGAS
6.1 Sekiranya guru – guru tidak dapat hadir bertugas oleh kerana sebab–sebab yang tidak
dapat dielakkan, maklumkan kepada guru besar atau penolong kanan secepat mungkin
sebelum 7.15 pagi sama ada melalui telefon ataupun pesanan dengan menyatakan
sebab – sebab tidak dapat hadir. Guru – guru juga perlu memaklumkan tugasan
tertangguh beliau ( seperti kegiatan kokurikulum ) bagi hari tersebut untuk tindakan.
6.2 Sekiranya ketidakhadiran itu kerana sakit, surat akuan doktor hendaklah diperolehi
daripada hospital / klinik kerajaan atau swasta dan hendaklah disampaikan kepada guru
besar terlebih dahulu bagi tujuan pengesahan

6.3 Cuti Sakit

Sekiranya anda mengambil cuti sakit dari klinik swasta 2 hari berturut -turut dan lebih dari
14 hari setahun, anda dikehendaki mendapatkan pengesahan dari hospital kerajaan.

6.4 Permohonan Cuti Tanpa Rekod, Separuh Gaji atau Tanpa Gaji

Permohonan cuti tanpa rekod, separuh gaji atau tanpa gaji kerana urusan–urusan
tertentu hendaklah dibincangkan terlebih dahulu dengan guru besar sebelum
permohonan dibuat kepada Pengarah Pendidikan melalui guru besar selewat–lewatnya
seminggu dari tarikh cuti dipohon kecuali dalam keadaan–keadaan mendesak.

6.5 Cuti Rehat Khas

Cuti Rehat Khas atas alasan yang tertentu mengikut Pekeliling SPP. KP.BIL.2/80 dan
tertakluk kepada budi bicara guru besar. Cuti Sambilan adalah satu kemudahan dan
bukan hak guru. Jikalau cuti sambilan diperlukan, guru terlibat mestilah membincangkan
dengan guru besar terlebih dahulu dan memohonnya beberapa hari sebelum tarikh yang
diperlukan.

7. URUSAN DENGAN PEJABAT SEKOLAH
7.1 Penggunaan telefon sekolah oleh guru – guru hanya dibenarkan bagi urusan rasmi
sahaja (catat dalam buku panggilan telefon). Penggunaan telefon sekolah kerana urusan
peribadi tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan mendesak.
7.2 Guru – guru adalah dinasihatkan meminta kebenaran terlebih dahulu sebelum mengambil
sebarang dokumen seperti Buku Persediaan, borang –borang dan lain – lain lagi untuk
mengelak dari kehilangan.

19

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

7.3 Guru –guru juga dikehendaki mengembalikan sebarang alatan yang dipinjam dari
pejabat. Borang pinjaman peralatan perlu diisi bagi tujuan pinjaman/pemulangan.

8. PERHUBUNGAN SESAMA GURU / RAKAN SETUGAS
8.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesion yang baik dan sihat sesama
guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata mereka. Juga diharapkan agar dapat
mewujudkan perasaan kekitaan.
8.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat /
kepercayaan kepada guru ataupun pelajar ataupun staf sokongan sekolah yang lain.
8.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial,
sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

9. BILIK GURU
9.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini
termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
9.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah
dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru
hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
9.3 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

10. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
10.1 Jikalau guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh berurusan
dengan Pembantu Tadbir atau guru besar.
10.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia, atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran.

11. TUGAS
11.1 Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum dan pentadbiran. Mereka
mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.
11.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan misalnya menghadiri
mesyuarat, pergi ke Jabatan Pendidikan atau ke sekolah lain, guru hendaklah mengambil
tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa pengetahuan guru besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh
pihak lain atas persetujuan sesama sendiri, maka ia mesti sampai ke pengetahuan guru
besar.

12. PEKELILING – PEKELILING
12.1 Dari semasa ke semasa guru besar akan mengedarkan pekeliling – pekeliling tertentu di
papan kenyataan sekolah atau di papan kenyataan di bilik guru. Pekeliling – pekeliling
tersebut mungkin merupakan pekeliling guru besar, Jabatan Pendidikan / Kementerian
Pendidikan dan sebagainya.

12.2 Pekeliling – pekeliling atau arahan–arahan yang ditujukan khas kepada seseorang guru
yang diberi tanggungjawab untuk mengambil tindakan atau menguruskan sesuatu

20

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

perkara tertentu perlu diambil tindakan segera dan berhubung dengan pegawai
bertanggungjawab di pejabat.

13. TATA PROFESION PERGURUAN
13.1 Guru–guru dinasihatkan membaca, memahami Perintah Am dan Arahan Pentadbiran.
13.2 Guru – guru hendaklah menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu
profesion dan bukan satu pekerjaan. Semua guru mestilah mengamalkan dan menghayati
prinsip – prinsip perkhidmatan cemerlang. Kepentingan murid dan sekolah mestilah
mengatasi kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
13.3 Setiap guru adalah pengajar, pembimbing, dan pendidik murid. Mengadakan kelas
tambahan / pemulihan sangat digalakkan.
13.4 Guru hendaklah sentiasa mewujudkan dan mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan
dinamik serta cekap menjalankan tugas dengan sistematik dan kemaskini.

14. TUGAS LUAR
14.1 Setiap guru yang ingin menjalankan tugas - tugas di luar waktu tugas persekolahan
seperti mengajar di universiti, maktab, kelas – kelas lanjutan kerajaan atau swasta,
tuisyen, menyertai pasukan sukarelawan (polis sukarela, askar wataniah, rela dan
sebagainya) hendaklah memohon kebenaran daripada Pengarah Pendidikan Negeri
melalui saluran tertentu bagi pertimbangannya. Guru Besar akan menyokong
permohonan jika beliau berpuas hati bahawa ini tidak akan mengganggu tugas – tugas di
sekolah ( dalam atau luar bilik darjah ).

15. PESANAN HARTA BENDA / STOK
15.1 Setiap ketua panitia dikehendaki menyediakan perangkaan perbelanjaan dan
menyerahkan kepada guru besar . Semua pesanan mestilah dibuat oleh Ketua Panitia
dengan menggunakan Nota Minta dan mendapat kelulusan guru besar terlebih dahulu

16. BUKU/ FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR
16.1 Buku/Fail ini mestilah sentiasa berada bersama–sama guru semasa menjalankan tugas
mengajar.

16.2 Semua arahan berhubung dengan persediaan Buku/Fail Rekod ini seperti yang
terkandung dalam Pekeliling Kementerian Pelajaran [ 256 ] hendaklah dipatuhi
sepenuhnya, kecuali dalam hal – hal yang telah diubahsuai.

16.3 Semua butir – butir yang perlu ditulis/dicetak dalam buku rekod ini hendaklah sentiasa
disediakan dalam keadaan yang kemaskini. Sukatan dan Rancangan Pelajaran mestilah
dilengkapkan seminggu selepas sekolah dibuka.

16.4 Buku/Fail rekod ini hendaklah dihantar kepada guru besar pada hari Jumaat atau pagi
Isnin setiap minggu untuk diperiksa dan ditandatangani. Kegagalan menghantar buku ini
adalah dipertanggungjawabkan kepada guru–guru sendiri. Pengedalian buku/fail rekod
yang buruk akan menjejaskan kewibawaan dan imej guru berkenaan. Teguran dan
amaran boleh dibuat oleh guru besar.

21

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

17. KAWALAN DAN DISIPLIN MURID
17.1 Setiap guru adalah guru disiplin dan bertanggungjawab menjaga kawalan dan disiplin
murid-murid sekolah ini sama ada yang diajar atau tidak. Janganlah ada anggapan
bahawa tugas menjaga kawalan disiplin murid hanya terletak di atas tanggungjawab guru
besar, Penolong Kanan, atau guru disiplin / pengawas sahaja tanpa penglibatan guru –
guru lain.

17.2 Kerjasama dari setiap guru adalah perlu bagi mencapai mutu kawalan dan disiplin yang
tinggi bagi murid – murid sekolah ini.

17.3 Tindakan hukuman atau denda yang dikenakan biarlah sesuatu yang boleh memberi
kesedaran dan kebaikan kepada murid yang melanggar peraturan disiplin atau lain-lain
kesalahan dan hendaklah tidak terkeluar dari bidang kuasa yang diberikan kepada guru –
guru.

17.4 Kegagalan menjaga kawalan disiplin murid–murid semasa guru mengajar dan
membimbing sama ada di dalam atau di luar kelas akan menjejaskan imej guru tersebut.

18. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
18.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan
harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta sekolah sama ada dengan sengaja
atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah.
18.2 Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan
alat-alat dan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

19. KEBERSIHAN
19.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
murid hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan kelas hendaklah
digunakan dengan rapi dan disimpan dengan selamat.
19.2 Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/tempat khas (bengkel, bilik
kaunseling, makmal dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga bilik tersebut.
19.3 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf sokongan dan
murid.

20. SURAT MENYURAT
20.1 Semua surat rasmi hendaklah ditanda tangani oleh guru besar dan dikirimkan melalui

guru besar untuk disampaikan kepada pihak berkenaan.

21. SURAT YANG DITERIMA
21.1 Ada surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil
tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat
tersebut.
21.2 Jika surat itu dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada guru
besar, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
21.3 Jika surat itu ditujukan kepada guru besar dan guru besar mengedarkannya untuk
tindakan guru yang berkenaan, maka guru itu hendaklah:
21.3.1. Mengambil fail yang berkenaan di pejabat jika fail itu tidak ada dalam
simpanannya
21.3.2. Mengambil tindakan yang diperlukan
21.3.3. Memulangkan semula fail itu ke pejabat

22

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

22. TUGAS GURU GANTI
22.1 Tugas Guru Ganti (relief work) dibuat pada setiap hari apabila guru – guru tidak hadir
kerana sebab-sebab kesihatan.
22.2 Selain itu, tugas guru ganti rasmi akan dibuat bagi guru-guru yang perlu menghadiri
mesyuarat-mesyuarat bagi pihak sekolah atau menjalankan tugas-tugas rasmi yang
diarahkan atau yang mendapat kebenaran dari JPN/KPM seperti yang diwajibkan dalam
Perintah Am dan Pekeliling - Pekeliling Perkhidmatan.
22.3 Tugas Guru Ganti adalah rasmi. Guru yang diarahkan untuk melaksanakan tugas ganti
adalah WAJIB dilaksanakan.

23. ROMBONGAN LAWATAN DAN CERAMAH
23.1 Guru-guru adalah digalakkan merancang lawatan yang boleh menambahkan
pengetahuan murid berhubung dengan pelajaran. Walau bagaimanapun lawatan keluar
negeri hendaklah dirancang lebih awal sekurang- kurangnya 3 bulan dan lawatan dalam
negeri sekurang-kurangnya 4 minggu.
23.2 Segala surat-menyurat mengenai lawatan tersebut mestilah melalui guru besar.
23.3 Kebenaran bertulis dari ibu bapa/penjaga murid mestilah diperolehi oleh guru berkenaan.
Sekiranya guru-guru membawa murid-murid sendiri tanpa kebenaran, guru berkenaan
adalah bertanggungjawab penuh kepada ibu bapa mereka. Pihak sekolah tidak akan
bertanggungjawab.
23.4 Guru berkenaan mesti memberitahu guru kelas dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
satu (1) hari sebelum lawatan agar borang-borang berkenaan keluar sekolah boleh
dilengkapkan.

24. PAKAIAN
24.1 Guru-guru dinasihatkan memakai pakaian kemas ketika menjalankan tugas pengajaran

atau tugas-tugas rasmi lain. Pakaian berseluar pendek, Baju T, jenis Hawai atau Filipina
yang terkeluar tidak digalakkan. Guru lelaki dimestikan memakai pakaian yang
mencerminkan etika profesion keguruan. Pemakaian baju korporat tidak dibenarkan
semasa bertugas / Guru wanita hendaklah memakai pakaian yang sesuai dan tidak
menjolok mata [Pekeliling Ikhtisas Bil 6/35.9 Mei 1985 dirujuk].
24.2 Guru-guru mengajar Pelajaran Jasmani hendaklah memakai pakaian pelajaran jasmani
yang sesuai, sebaik-baiknya berwarna putih.
24.4 Semua guru diwajibkan memakai tanda nama warna hitam di dada sebelah kiri ketika
menjalankan tugas-tugas rasmi sekolah.
24.5 Selipar dan capal tidak dibenarkan dipakai ketika bertugas.

25. PERHIMPUNAN SEKOLAH
25.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-

hari yang ditetapkan.
25.2 Semua guru mesti duduk dikerusi yang disediakan
25.3 Guru yang bertugas perlu berada 5 minit lebih awal dan telah bersedia.
25.4 Semua guru lelaki diwajibkan memakai tali leher semasa perhimpunan mingguan.

26. MESYUARAT GURU
26.1 Dari semasa ke semasa, guru besar atau penolong kanan akan memanggil mesyuarat

guru. Kedatangan semua guru ke mesyuarat ini adalah diwajibkan.
23

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

26.2 Guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Ketua Panitia.

27. PENDAHULUAN GAJI
27.1 Kepada guru yang baru dilantik atau ditukarkan bertugas ke sekolah ini, memohon

kemudahan pendahuluan gaji tidak dibenarkan. Pihak sekolah tidak ada peruntukan
menyediakan kemudahan ini.

28. PENGELUARAN BAHAN / RISALAH SEKOLAH
28.1 Sebarang bahan bercetak yang dikeluarkan adalah untuk edaran dalaman sahaja.

Risalah yang dikeluarkan mestilah tidak berbau politik, sensitif dan subversif. Kebenaran
dari guru besar hendaklah didapati terlebih dahulu sebelum sesuatu risalah atau edaran
dicetak dan dikeluarkan. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada guru besar sebelum
diedarkan.

29. RAHSIA SEKOLAH DAN KENYATAAN AKHBAR
29.1 Adalah dilarang sama sekali kakitangan sekolah membocorkan rahsia sekolah.
29.2 Guru-guru adalah dilarang dari membuat sebarang kenyataan akhbar.
29.3 Tidak menghormati arahan di atas dianggap melanggar Tata Profesion Pelajaran dan

boleh diambil tindakan tatatertib.(Perintah Am Bab D adalah berkaitan dan dirujuk).

30. LAPORAN
30.1 Ketua bagi sesuatu program, jawatankuasa / unit , rombongan, projek hendaklah dari

semasa ke semasa melaporkan tentang perlaksanaan, perkembangan dan lain-lain yang
berkaitan kepada guru besar.

31. KELUAR NEGARA / STESEN BERTUGAS
31.1 Guru-guru yang berhasrat membuat lawatan atau melancong keluar negara hendaklah

terlebih dahulu mengisi borang permohonan melalui guru besar dan dipanjangkan ke JPN
Perlis untuk kelulusan. Permohonan hendaklah dibuat 6 minggu sebelum tarikh
permergian.
31.2 Guru-guru dinasihatkan memaklumkan kepada guru besar dan mencatatkan maklumat ke
dalam buku pergerakan kakitangan apabila meninggalkan stesen tempat bertugas sama
ada dalam masa cuti persekolahan mahupun semasa penggal masa cuti persekolahan
tidak lebih 1/3 jumlah cuti sebenar. Guru-guru boleh dipanggil bertugas dalam tempoh
tersebut jika perkhidmatan diperlukan oleh sekolah. Perintah Am Bab C adalah dirujuk
dan berkaitan.

32. MELAKSANAKAN ARAHAN / TUGAS
32.1 Seseorang/sekumpulan guru apabila diarahkan melaksanakan sesuatu tugas/arahan

maka adalah menjadi tanggungjawab guru/sekumpulan guru berkenaan menyempurnakan
tugas tersebut. Mewakil atau mengarahkan pihak lain menyempurnakan tugas bagi pihak
beliau/mereka adalah dilarang dan dianggap melanggar tata profesion keguruan. Jika
dalam keadaan-keadaan tertentu tugas itu terpaksa dilaksanakan oleh pihak lain atas
persetujuan bersama maka ianya hendaklah dimaklumkan kepada guru besar terlebih
dahulu.

24

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

33. KELAB KEBAJIKAN STAF
33.1 Semua guru dan staf yang berkhidmat di sekolah ini dengan sendirinya menjadi ahli kelab

kebajikan dan wajib menyumbang tenaga dan fikiran secara aktif, progresif dan produktif
selain dari membayar yuran bulanan atas kadar yang dipersetujui dalam mesyuarat demi
kepentingan dan kebaikan semua.

34. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID [REGISTER]
34.1 Buku Jadual Kedatangan murid adalah dokumen penting yang
dipertanggung ke atas setiap guru kelas.
34.2 Buku ini adalah milik kerajaan; segala dokumen/maklumat yang tertulis di dalamnya akan
diaudit pada akhir sesi persekolahan setiap tahun.
34.3 Mengambil, menanda dan menghantar buku ini dari/ke pejabat adalah tanggungjawab
guru. Murid tidak dibenarkan mengendalikan buku ini.
34.4 Buku Jadual Kedatangan ini dibenarkan untuk dibawa keluar dari pejabat dan mestilah
dikembalikan ke pejabat jika diambil selewat-lewatnya masa ke-3 setiap hari persekolahan bagi
memudahkan pihak pentadbir merujuk maklumat murid bila-bila masa yang dikehendaki oleh
KPM/JPN atau jika pihak ibu bapa/penjaga murid datang bertanyakan hal anaknya.
34.5 Penggunaan ‘Pemadam Cecair” seperti ‘liquid paper’ dan ‘blanko’ dilarang sama sekali.
Sekiranya terdapat kesilapan-kesilapan itu harus dipotong dengan satu garisan lurus dan
ditandatangani [initial]. Pembetulan hendaklah dibuat di atas atau di bawah kesilapan itu.
Kebersihan buku Jadual Kedatangan Murid harus dijaga sebaik-baiknya.
34.6 Segala butir diri/maklumat murid mestilah dikemaskini. Alamat pejabat Ibu bapa/ penjaga
mestilah lengkap dan kemaskini. Ini akan memudahkan pihak sekolah menghubungi ibu
bapa/penjaga pada masa-masa yang diperlukan. Nombor telefon bimbit, rumah dan pejabat
sekiranya boleh didapati adalah diperlukan.
34.7 Murid yang tidak hadir 3 hari persekolahan berturut-turut mestilah diberi surat peringatan
kepada ibu bapa/penjaga. Surat susulan perlu dihantar melalui ‘AR REGISTER’ meminta ibu
bapa/penjaga datang ke sekolah berbincang dengan guru besar akan masalah yang dihadapi oleh
murid. Nyatakan juga sekiranya ibu bapa/penjaga gagal berhubung dengan guru besar dalam
tempoh 21 hari persekolahan, nama murid akan disingkirkan dari Jadual Kedatangan [register].
Salinan surat menyurat mesti disimpan dalam fail ketidakhadiran murid yang disediakan untuk
dirujuk apabila perlu.
34.8 Guru kelas tidak dibenarkan memotong mana-mana nama murid yang tidak hadir
berlarutan TANPA:

34.8.1 Surat pertukaran murid

34.8.2 Surat kebenaran berhenti sekolah yang diluluskan

34.9 Guru kelas mesti menentukan setiap murid yang tidak hadir mempunyai surat akuan
doktor atau surat pengakuan ibu bapa/penjaga yang menyatakan masalah yang dihadapi oleh
murid. Surat-surat itu juga perlu disimpan dalam fail ketidakhadiran murid untuk rujukan apabila
perlu.

34.10 Murid yang berpindah pada pertengahan bulan dianggap tidak hadir hingga penghujung
bulan tersebut. Namanya hanya digugurkan pada bulan yang berikutnya.

34.11 Bilangan murid dalam draf hujung bulan mestilah sama dengan bilangan murid pada
bulan itu.

34.12 Hitung panjang kedatangan murid hendaklah digenapkan kepada angka bulat yang
hampir.

34.13 Guru kelas tidak dibenarkan membuat sebarang catatan dalam buku jadual kedatangan
sesuka hati. Segala catatan harus dibuat diruang yang disediakan atau di atas kertas yang
dikepilkan.

25

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

34.14 Sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut semasa mengisi Jadual Kedatangan.

34.14.1 Muka Surat 2.

i. Jumlah pada muka surat ini dikira sebagai jumlah untuk bulan berkenaan.
ii. Analisa keturunan lain – lain bangsa Ceylonese, Pakistan, Serani, Sikh, tidak

dianalisiskan sebagai India.

34.14.2 Muka Surat 3 - Analisis Kedatangan Setahun.

i. Tiap - tiap bulan, jumlah murid ikut a [I]
ii. Bagi bulan Januari hingga bulan November isikan seperti biasa.
iii. Bagi bulan Disember, isikan hanya jumlah bilangan murid.
iv. Jumlah – ruang ini dikosongkan.

34.14.3 Bayaran Tambahan dan Derma/Sumbangan PIBG.

i. Sila gunakan pena dakwat biru sahaja bagi mengisi amaun dan nombor resit.
ii. Untuk bayaran derma/sumbangan PIBG gunakan ruang tambahan. Jika ada

adik-beradik di kelas lain yang membayar derma/sumbangan PIBG, sila
catatkan nama abang/adik yang membayar sumbangan PIBG, tingkatan dan
nombor resit dengan dakwat merah.

34.14.4 Muka Surat Bulanan.

i. Bilangan dalam sekolah mesti ditulis pada tiap-tiap bulan dengan penuh.
ii. Nama murid-murid mestilah mengikut ejaan seperti dalam Surat Daftar Beranak

atau Kad Pengenalan dan ditulis dengan HURUF BESAR pada tiap-tiap bulan
mengikut abjad.
iii. Jantina L/P
iv. Hadir /

v. Tidak hadir O
vi. Tandakan huruf ‘P’ dalam bulatan O jika pelajar tidak hadir tanpa surat

daripada ibu bapa atau doktor, dikira tidak hadir.
vii. Tandakan hurul ‘L’ dalam bulatan O bagi pelajar lewat hadir, dikira sebagai

hadir.
viii. Tandakan huruf ‘K’ dalam bulatan O bagi pelajar yang menghadiri kursus,

mewakili sekolah dalam sebarang pertandingan atau aktiviti yang dibenarkan
sekolah, dikira sebagai hadir.
ix. Tandakan huruf ‘S’ dalam bulatan O jika pelajar tidak hadir tetapi ada surat ibu
bapa atau doktor dan dikira tidak hadir.
x. Pelajar dilarang menanda kedatangan dalam buku kedatangan. Sekiranya
guru kelas tidak hadir, Penyelaras Tingkatan handaklah menanda kedatangan
pada hari berkenaan.

26

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PERINGATAN:
Jika murid berpindah sekolah atau berhenti pada mana-mana bulan, tolak kehadiran,
ketidakhadiran dan kehadiran sepatutnya bagi murid yang berkenaan daripada jumlah
besar pada bulan hadapannya. Sekiranya ada sebarang keraguan, sila berhubung dengan
Guru Penyelaras Kelas. Tanggungjawab murid hendaklah ditulis di muka surat yang akhir
sekali. Pastikan segala butir-butir di atas dilengkapkan sebelum akhir bulan Januari.

27

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

1. Merancang dan menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar
dengan lengkap untuk tempoh setahun/harian dalam Buku Rekod Mengajar.

2. Melaksanakan pengajaran mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.
3. Mempunyai naskah Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran serta buku teks

yang terkini dan dapat mentafsir kandungannya.
4. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada guru besar/Penolong Kanan pada masa yang

ditetapkan.
5. Merancang, menyedia dan menyemak kaedah-kaedah pengajaran dan program-program

tugasan.
6. Mengajar dan memastikan disiplin dan keselamatan murid semasa bertugas.
7. Menyedia dan memberi kerja-kerja latihan secukupnya, memeriksa buku-buku latihan dan

memulangkannya dengan segera. Menyerahkan buku-buku latihan murid kepada guru
besar/Penolong Kanan mengikut jadual yang ditetapkan.
8. Memberi ujian dan penilaian kepada murid-murid, merekodkan soalan-soalan dan
keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.
9. Menilai dan merekodkan keperluan-keperluan persendirian dan sosial murid, kemajuan dan
pencapaian dan memberi penilaian lisan dan bertulis.
10. Memberi perhatian kemajuan dan kebajikan murid dalam kelas dan memberi bimbingan
dalam pelajaran, sosial dan kerjaya.
11. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan usaha-usaha pemulihan segera.
12. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi
dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.
13. Memberi sumbangan, mengambil bahagian dalam perbincangan formal tentang kaedah
penilaian prestasi dan penyemakan dan latihan dalam perkhidmatan (Pembangunan Staf).
14. Menyedari, mendapatkan dan menggunakan buku-buku panduan (modul) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan atau badan-badan profesional
perguruan.
15. Menasihati dan bekerjasama dengan guru-guru lain dalam menggubal program-program
pengajaran dan kaedah-kaedah yang berkaitan.
16. Memastikan keselamatan murid melalui perkongsian tugas penyeliaan sepanjang mereka
berada dalam kawasan sekolah.
17. Memastikan keselamatan muridr di Makmal/Bengkel atau kelas PJ serta mengawasi
penggunaan alatan yang berkaitan.
18. Menghadiri mesyuarat/taklimat/kursus mengenai mata pelajaran sama ada yang
dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/ JPN/ Sekolah/ Badan-Badan Profesional.
Menyampaikan maklumat kepada guru-guru lain yang mengajar mata pelajaran yang
sama. Menghadiri mesyuarat/taklimat/kursus ialah atas budi bicara guru besar.
Mencatatkan perolehan dalam Borang Minit Curai sekembali daripada menghadiri
sebarang mesyuarat/taklimat/kursus.
19. Mengambil bahagian dalam aktiviti dan mesyuarat staf.
20. Berkongsi tanggungjawab untuk menanggung tugas guru lain jika diarahkan.
21. Berkongsi mengelola dan mentadbir tugasan yang diwujudkan akibat tugas-tugas
pengajaran yang baru.
22. Membantu Setiausaha Bilik Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Ahli Jawatankuasanya
menjaga keselamatan dan kebersihan BBM dan digunakan secara meluas.
23. Mengambil bahagian dalam penyediaan murid untuk peperiksaan.

28

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

24. Menyumbang tenaga dan kepakaran dalam urusan pelantikan dan kemajuan
profesionalisme dan penilaian guru-guru baru atau pelatih.

25. Menyelaras kerja guru-guru lain.
26. Menyelia staf sokongan.
27. Memesan dan mengagihkan peralatan/bahan-bahan yang diperlukan.
28. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan oleh guru besar/Penolong Kanan

dari semasa ke semasa.

PELAN BILIK DARJAH

Papan Hitam/Putih

Meja Guru P
i
n
t
u

P
i
n
t
u

29

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

DASHBOARD SEKOLAH 2019

KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN (KPI) PENCAPAIAN
(AR)
Akses 2018 2019 2019
Kedatangan Murid
90 %
Aliran Perdana
Ulum Dini 90 %
3.06
Keseluruhan
Kualiti

GPS (UPSR)

Ekuiti 100%
UPSR 95.5%
BM Pemahaman 72.7%
BM Penulisan 72.7%
BI Pemahaman 86.4%
BI Penulisan 100%
Matematik
Sains PENCAPAIAN SASARAN (KPI) PENCAPAIAN
(AR)
INPUT 2018 2019 2019

Murid

Disiplin

Guru

Keberadaan Guru

Kualiti PdP Guru
(Tahap minimum 80%)

30

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

MAKLUMAT AKP 2019

BIL NAMA JAWATAN NO.TEL GRED
1 EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN GURU BESAR 0194548041 DG44
2 PN. FATIMAH BT BAHAROM PK.PENTADBIRAN 0103942973 DG42
3 EN. NASIR BIN JAYA PK. HEM 0134421193 DG44

EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD PK. KOKURIKULUM 0174975797 DG42
4 RUPIAD GURU PENOLONG 01118933076 DG44
5 PN. NOOR ASIAH BINTI MAT GURU PENOLONG 0125361112 DG34
6 PN. NORASHIKIN BT AHMAD GURU PENOLONG 0178785228 DG44
7 PN. ROSEMANITA BT HAMID GURU PENOLONG 0199821393 DG44
8 PN. NUR ADILAH BT ABD MUNIR GURU PENOLONG 0195180568 DG44
9 PN. HAMIZAH BT AZMI GURU PENOLONG 0189477880 DG41
10 PN. NUR KHALIJAH BT MUHAMAD GURU PENOLONG 0135253292 DG44
11 EN. JAMIL BIN SEMAN GURU PENOLONG 0176976179 DG42
12 EN. KU ABD FITHRI BIN KU ABD HALIM GURU PENOLONG 0124715326 DG34
13 PN. HASLINA BT AB RAHMAN GURU PENOLONG 0124610445 DG38
14 PN. NOROSAMIN BT KASSIM GURU PENOLONG 0195587019 DG44
15 PN. JUNAINAH BT ISHAK GURU PENOLONG 0134462899 DG32
16 EN. KASSIM BIN MOHAMAD GURU PENOLONG 01120692663 DG44
17 EN. MOHD AZHAM BIN ISMAIL GURU PENOLONG 0194455091 DG44
18 EN. MOHD MUZAHIR BIN MAHMUD GURU PENOLONG 0125909168 DG42
19 PN. KHAIRUL NISHA BT. ABU BAKAR GURU PENOLONG 0179008232 DG41
20 PN. FAUZIAH BT. GHAZALI GURU PENOLONG 0194182580 DG41
21 EN. ROHAIZAM BIN AHMAD GURU PENOLONG 0124874563 DG41
22 PN. ZALIHATUN BT. ZAKARIA
PEMBANTU 0125980122 N22
KAKITANGAN SOKONGAN TADBIR
PEM. 0174783951 N19
1 EN. IDRUS BIN ABDULLAH PENGURUSAN
MURID 0124661478 N11
2 PN. HAMIYUN BT ABD RAHMAN PEMBANTU 0194939911 R11
OPERASI
3 EN. ROSDI BIN BIDIN
4 EN. MANSOR BIN MAT AIN PEKERJA AWAM

31

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PROFIL GURU

NAMA : EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
NO. KP : 671231095017

JAWATAN : GURU BESAR

GRED : DG 44

NAMA : PN. FATIMAH BT BAHAROM
NO. KP : 761008095048

JAWATAN : GPK PENTADBIRAN

GRED : DG 42

NAMA : EN. NASIR BIN JAYA
NO. KP : 670624095179

JAWATAN : GPK HEM

GRED : DG 44

NAMA : EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD RUPIAD
NO. KP : 730928085537
GPK KOKURIKULUM
JAWATAN : DG 42

GRED : 32

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

NAMA : EN. KASSIM BIN MOHAMAD
NO. KP : 780306095277
JAWATAN :
GRED : GURU PENOLONG

NAMA : DG 32
NO. KP :
JAWATAN : EN. JAMIL BIN SEMAN
GRED : 711022095137

NAMA : GURU PENOLONG
NO. KP :
JAWATAN : DG 44
GRED :
EN KU ABD. FITHRI BIN KU ABD. HALIM
NAMA : 820806085431
NO. KP :
JAWATAN : GURU PENOLONG
GRED :
DG 42

EN. MOHD MUZAHIR BIN MAHMUD
780301095091

GURU PENOLONG

DG 44

33

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS EN. ROHAIZAM BIN AHMAD
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS 870602095043

NAMA : GURU PENOLONG
NO. KP :
JAWATAN : DG 41
GRED :

NAMA : EN. MOHD AZHAM BIN ISMAIL
NO. KP : 720420025059

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 44

NAMA : PN. NOR ASHIKIN BT AHMAD
NO. KP : 720908025060

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 34

NAMA : PN. HASLINA BT AB RAHMAN
NO. KP : 700830095000

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 34

34

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS PN. JUNAINAH BT ISHAK
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS 820708025478

NAMA : GURU PENOLONG
NO. KP :
JAWATAN : DG 44
GRED :

NAMA : PN. NOOR ASIAH BINTI MAT
NO. KP : 681204095088

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 44

NAMA : PN. HAMIZAH BT AZMI
NO. KP : 781109086026

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 44

NAMA : PN. NOROSAMIN BT KASSIM
NO. KP : 680522095046

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 38

35

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS PN. ROSEMANITA BT HAMID
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS 720101095228

NAMA : GURU PENOLONG
NO. KP :
JAWATAN : DG 44
GRED :

NAMA : PN. NUR ADILAH BT ABD MUNIR
NO. KP : 820101145510

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 44

NAMA : PN. NUR KHALIJAH BT MUHAMAD
NO. KP : 900508085070

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 41

NAMA : PN. KHAIRUL NISHA BT. ABU BAKAR
NO. KP : 741218025672

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 42

36

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS PN ZALIHATUN BT ZAKARIA
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS 830405025154

NAMA : GURU PENOLONG
NO. KP :
JAWATAN : DG 41
GRED :

NAMA : PN. FAUZIAH BT. GHAZALI
NO. KP : 880823025590

JAWATAN : GURU PENOLONG

GRED : DG 41

37

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PROFIL AKP

NAMA : EN. IDRUS BIN ABDULLAH
NO. KP : 600204095005
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR
GRED : N 22

NAMA : EN. ROSDI BIN BIDIN
NO. KP : 710327-09-5117

JAWATAN : PEMBANTU OPERASI

GRED : N 11

NAMA : EN. MANSOR BIN MAT AIN
NO. KP : 670102-09-5075

JAWATAN : PEKERJA AWAM

GRED : R4

NAMA : PN. HAMIYUN BT ABD RAHMAN
NO. KP : 690923-09-5062

JAWATAN : PEM. PENGURUSAN MURID

GRED : N 19

38

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

39

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

PENGERUSI
EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN ( GURU BESAR )

NAIB PENGERUSI
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM (GPK PENTADBIRAN)

SETIAUSAHA
PN. JUNAINAH BINTI ISHAK

PENGURUSAN PANITIA PENGURUSAN PENILAIAN & EN. JAMIL SEMAN
PEPERIKSAAN JADUAL WAKTU
PN. ROSEMANITA BT ABD
HAMID EN. KU ABD FITHRI B. PN. HASLINA BT AB. RAHMAN
KU ABD HALIM PUSAT SUMBER SEKOLAH
BAHASA MELAYU
PN. NOROSAMIN BT KASSIM PEPERIKSAAN DALAMAN / PN. NOROSAMIN BT KASSIM
UPSR/ SAPS & HEADCOUNT PROGRAM TRANSISI TAHUN
BAHASA INGGERIS
PN. FAUZIAH BT GHAZALI 1
EN. KU ABD FITHRI B. KU PBS / PBD
ABD HALIM PN. NOR ASHIKIN BT AHMAD
MATEMATIK PN. NUR KHALIJAH BT LINUS
MUHAMAD
EN. MOHAMAD MUZAHIR B. PN. ROSEMANITA BT ABD
MAHMUD PENDIDIKAN SENI VISUAL HAMID
SAINS PN. HAMIZAH BT. AZMI
RBT & TMK PEMULIHAN KHAS
PN. NUR ADILAH BT ABD PN. NOR ASHIKIN BT
MUNIR AHMAD PN. KHAIRUL NISHA BT ABU
PENDIDIKAN MUZIK BAKAR
PENDIDIKAN ISLAM
PRA SEKOLAH
EN. MOHD AZHAM B. ISMAIL
BAHASA ARAB PN. NOOR ASIAH BT MAT
KECEMERLANGAN UPSR /
PN. ZALIHATUN BT ZAKARIA FELDA & AKTIVITI SELEPAS
SEJARAH
UPSR
EN. ROHAIZAM B. AHMAD
PENDIDIKAN JASMANI DAN PN. JUNAINAH BT ISHAK
PENDAFTARAN SEKOLAH
KESIHATAN
MENENGAH
EN. MOHAMAD MUZAHIR B.

MAHMUD
DATA

40

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

1. PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI

EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI

PN. FATIMAH BINTI BAHAROM GPK PENTADBIRAN

EN. NASIR BIN JAYA GPK HEM

EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD RUPIAD GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA

PN. JUNAINAH BINTI ISHAK

AHLI JAWATANKUASA

PN. ROSEMANITA BINTI ABDUL HAMID KETUA PANITIA BAHASA MELAYU /
PN. NOROSAMIN BINTI KASSIM PEMULIHAN KHAS
EN. KU ABD FITHRI BIN KU ABD HALIM KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS /
PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1
EN.MOHAMAD MUZAHIR BIN MAHMUD KETUA PANITIA MATEMATIK /
PN. NUR ADILAH BINTI ABD MUNIR SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN &
UPSR / PENYELARAS PENGURUSAN
DATA PEPERIKSAAN (SAPS &
HEADCOUNT)
KETUA PANITIA SAINS / PENYELARAS
DATA
KETUA PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

EN. MOHD AZHAM BIN ISMAIL KETUA PANITIA BAHASA ARAB

PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA KETUA PANITIA SEJARAH

EN. ROHAIZAM BIN AHMAD KETUA PANITIA PENDIDIKAN JASMANI &
PN. NUR KHALIJAH BINTI MOHAMAD KESIHATAN
KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

PN. HAMIZAH BINTI AZMI KETUA PANITIA REKA BENTUK
&TEKNOLOGI / TEKNOLOGI MAKLUMAT
PN. NORASHIKIN BINTI AHMAD &KOMUNIKASI
PN. KHAIRUL NISHA BINTI ABU BAKAR KETUA PANITIA PENDIDIKAN MUZIK /
PENYELARAS LINUS
PRA SEKOLAH

EN. JAMIL BIN SEMAN PENYELARAS JADUAL WA KTU

PN. NOOR ASIAH BINTI MAT PENYELARAS KECEMERLANGAN UPSR&
PN. JUNAINAH BINTI ISHAK FELDA / AKTIVITI SELEPAS UPSR
PN. HASLINA BINTI AB. RAHMAN PENYELARAS PENDAFTARAN SEKOLAH
MENENGAH
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PN. FAUZIAH BINTI GHAZALI PENYELARAS PBS / PBD

41

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

BIDANG TUGAS – PENGURUSAN KURIKULUM

1. Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah berdasarkan Dasar Sekolah dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan.

2. Menyediakan mesyuarat Jawatan Kuasa Kurikulum.
3. Merancang program pemantauan, memantau P&P dan pengurusan panitia mata

pelajaran.
4. Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah.
5. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan

kurikulum sekolah
6. Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan.
7. Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu belajar dan bahan

bantu mengajar.
8. Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.
9. Merancang dan melaksanakan program kecemerlangan murid.
10. Merancang , melaksanakan dan menilai program staf di sekolah.
11. Merancang dan melaksanakan program Kelas Agama dan Fardu Ain dengan berkesan.

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

PENGERUSI
EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN

(GURU BESAR)

NAIB.PENGERUSI
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM

( GPK KURIKULUM )

SETIAUSAHA

PN. JUNAINAH BINTI ISHAK

MATA PELAJARAN AJK AJK
BAHASA MELAYU KETUA PANITIA
BAHASA INGGERIS PN. NOR ASHIKIN BINTI AHMAD
PN. ROSEMANITA BINTI PN. HAMIZAH BINTI AZMI
ABD HAMID PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA
PN. HASLINA BINTI AB RAHMAN
PN. NOROSAMIN BINTI PN. NUR KHALIJAH BINTI MUHAMAD
KASSIM PN. FATIMAH BINTI BAHAROM
EN. ROHAIZAM BIN AHMAD
PN. NOOR ASIAH BINTI MAT
EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD
RUPIAD

MATEMATIK EN. KU ABD FITHRI BIN EN. KASSIM BIN MOHAMAD
KU ABD. HALIM PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA
PN. ROSEMANITA BINTI ABD HAMID

SAINS EN. MOHAMAD PN. NUR KHALIJAH BINTI MUHAMAD
MUZAHIR BIN MAHMUD EN. NASIR B. JAYA

42

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

PENDIDIKAN PN. NUR ADILAH BINTI EN. JAMIL BIN SEMAN
ISLAM ABD. MUNIR EN.MOHD AZHAM BIN ISMAIL
PN. JUNAINAH BINTI ISHAK
BAHASA ARAB EN.MOHD AZHAM BIN PN. FAUZIAH BINTI GHAZALI
ISMAIL EN. JAMIL BIN SEMAN
SEJARAH PN. JUNAINAH BINTI ISHAK
PN. NUR ADILAH BINTI ABD. MUNIR
PENDIDIKAN PN. FAUZIAH BINTI GHAZALI
JASMANI &
KESIHATAN PN. ZALIHATUN BINTI PN. HASLINA BINTI AB RHMAN
ZAKARIA EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
RBT & TMK
PENDIDIKAN EN. ROHAIZAM BIN EN. KASSIM BIN MOHAMAD
MUZIK AHMAD EN. MOHAMAD MUZAHIR BIN
MAHMUD
PN. HAMIZAH BINTI EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD
AZMI RUPIAD
EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
EN. NASIR B. JAYA
EN. KU ABD FITHRI BIN KU ABD.
HALIM

PN. NOR ASHIKIN BINTI EN. ROHAIZAM BIN AHMAD
AHMAD

PENDIDIKAN SENI PN. NUR KHALIJAH BT PN. FATIMAH BINTI BAHAROM
VISUAL MUHAMAD EN. NASIR B. JAYA
EN. KU ABD FITHRI B. KU ABD HALIM

BIDANG TUGAS PANITIA MATA PELAJARAN

1. Melaksanakan tugas berdasarkan dasar kurikulum sekolah
2. Mengadakan mesyuarat secara berkala.
3. Membeli keperluan BBM berdasarkan keperluan P&P dan peruntukan yang ada.
4. Menyelia, merekod dan menggunakan BBM dalam proses P&P.
5. Menentukan penggunaan dokumen rasmi seperti penggunaan Sukatan pelajaran,

huraian sukatan pelajaran dan buku teks serta pekeliling yang berkaitan dalam
pengurusan panitia dan P&P.
6. Meningkatkan kemahiran dalam bidang pedagogi, pengurusan kelas, kemahiran sosial
dan ketrampilan ahli-ahli.
7. Menguruskan fail dan rekod-rekod panitia dengan kemaskini.
8. Analisis peperiksaan dan postmortem
9. Tindakan susulan – pemulihan dan pengayaan
10. Membantu pihak sekolah dalam program peningkatan akademik.

43

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

3. GURU KELAS

NAMA GURU KELAS

PN. NOR ASHIKIN BINTI AHMAD 1 CEMERLANG (PENYELARAS TAHUN 1)

PN. NOROSAMIN BINTI KASSIM 1 BESTARI

PN. HAMIZAH BINTI AZMI 2 CEMERLANG (PENYELARAS TAHUN 2)

PN. FAUZIAH BINTI GHAZALI 2 BESTARI

EN. ROHAIZAM BIN AHMAD 3 CEMERLANG

PN. NOOR ASIAH BINTI MAT 4 CEMERLANG

PN. NUR KHALIJAH BINTI MUHAMAD 5 CEMERLANG

PN. JUNAINAH BINTI ISHAK 6 CEMERLANG

BIDANG TUGAS

1. Merekod dan mengemaskini butiran peribadi dari semasa ke semasa secara online atau
offline.

2. Menguruskan Buku Kedatangan Murid pada setiap hari belajar.
3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ibu bapa penjaga atau surat doktor sekiranya

mereka tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah.
4. Pengurusan bilik darjah termasuk kebersihan dan keceriaan.
5. Menguruskan pengagihan dan pemulangan Skim Pinjaman Buku Teks kepada murid.
6. Membantu Guru Besar dalam pengurusan biasiswa, mengirim surat-surat jemputan kepada

ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan surat akuan.
7. Mengisi butiran semua ujian dan peperiksaan dengan lengkap untuk dikaji dan dianalisis.

pelajar.
8. Bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar dalam kelasnya dan menanam semangat rajin,

tekun, dedikasi, berusaha dan kesedaran sivik.
9. Melaporkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh guru kepada guru PK HEM seperti

ketidakhadiran, ponteng yang berulang, kesulitan memungut yuran dan masalah disiplin
lain.

44

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

4. JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

PENGERUSI
EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM

( GPK KURIKULUM )
EN. NASIR BIN JAYA
(GPK HAL EHWAL MURID)
EN. AKHMARUL NIZAM BIN AHMAD RUPIAD
(GPK KO KURIKULUM)

SETIAUSAHA

PN. KHAIRUL NISHA BT ABU BAKAR

AJK

PN.HAMIYUN BINTI ABD. RAHMAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

PN. JUNAINAH BINTI ISHAK GURU PENDIDIKAN ISLAM

PN. NUR ADILAH BINTI ABD MUNIR GURU PENDIDIKAN ISLAM

PN. NORASHIKIN BINTI AHMAD GURU BAHASA MELAYU TAHAP 1

PN. HAMIZAH BINTI AZMI GURU BAHASA MELAYU TAHAP 1

PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA GURU BAHASA MELAYU TAHAP 1

PN. ROSEMANITA BINTI ABD HAMID GURU PEMULIHAN KHAS

BIDANG TUGAS

1. Melaksanakan tugas berdasarkan dasar kurikulum sekolah
2. Mengajar dan membimbing murid pra sekolah
3. Mengikuti / melaksanakan semua program berdasarkan arahan JPN dan sekolah.
4. Memastikan keselamatan murid pra sekolah.

45

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

5. JAWATANKUASA LINUS
PENGERUSI

EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM

( GPK KURIKULUM )
SETIAUSAHA

PN. NOR ASHIKIN BINTI AHMAD
PENOLONG SETIAUSAHA

PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA
AJK

PN. ROSEMANITA BINTI ABDUL HAMID (PEMULIHAN / KP BM)
EN. KU ABD FITHRI BIN KU ABD HALIM (KP MATEMATIK)
PN. HAMIZAH BINTI AZMI (GURU BM TAHUN 2)
EN. KASSIM BIN MOHAMAD (GURU MATEMATIK TAHAP 1)
EN. ROHAIZAM BIN AHMAD (GURU BI TAHAP 1)
PN. NOOR ASIAH BINTI MAT (GURU BI TAHUN 4)
EN. MOHD AZHAM BIN ISMAIL (GURU B&K)

PN. KHAIRUL NISHA BINTI ABU BAKAR (GURU PRA SEKOLAH)
EN. MOHAMAD MUZAHIR BIN MAHMUD (GURU DATA)

BIDANG TUGAS
1. Melaksanakan tugas berdasarkan dasar kurikulum sekolah
2. Melaksanakan saringan lisan dan bertulis dalam tempoh yang ditetapkan.
3. Mengenalpasti masalah kelemahan murid dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
4. Mengadakan program untuk mengatasi kelemahan murid.
5. Menganalisa prestasi murid dari masa ke semasa.
6. Mengadakan penyimpanan rekod dan data semua pelajar dalam sistem fail.

46

SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA RIMBA MAS
02100 PADANG BESAR (U) PERLIS

6. JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS
PENGERUSI

EN. NADZMI BIN MAHYUDDIN
(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM

( GPK KURIKULUM )
SETIAUSAHA

PN. ROSEMANITA BINTI ABDUL HAMID
AJK

EN. KU ABD FITHRI BIN KU ABD HALIM
EN. KASSIM BIN MOHAMAD

PN. NOR ASHIKIN BINTI AHMAD
PN. HAMIZAH BINTI AZMI

PN. ZALIHATUN BINTI ZAKARIA
PN. HASLINA BINTI AB RAHMAN
PN. NUR KHALIJAH BINTI MUHAMAD
PN. FATIMAH BINTI BAHAROM
EN. MOHD AZHAM B. ISMAIL (GURU B&K)
BIDANG TUGAS
1. Melaksanakan tugas berdasarkan dasar kurikulum sekolah
2. Mengenalpasti masalah kelemahan murid dan mencari langkah-langkah untuk
mengatasinya.
3. Mengadakan program untuk mengatasi kelemahan murid.
4. Menganalisa prestasi murid dari masa ke semasa.
5. Mengadakan penyimpanan rekod dan data semua pelajar dalam sistem fail.

47


Click to View FlipBook Version