The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by General Manager, 2022-01-18 21:34:05

NHTH_Tet Activities & Staycation

TET Activities & tet staycation

Keywords: TET,new year,novotel

TẾT ĐOÀN TỤ CONTACT US TẾT ĐOÀN TỤ
- TẾT SUM - TẾT SUM VẦY
VẦY CÙNG Ậ Đ Ố Đ Ộ2 T H Á I H À , Q U N
Novotel Hanoi NG A, HÀ N I NOVOTEL HANOI THAI HA
Thai Ha
HOTLINE: 086 261 2702

TEL: +84 24 38575588

EMAIL: [email protected]

đ ộ ă ớ ạChào ón m t n m m i m nh

ẽ đầ ự ưm , tràn
y sinh l c nh chính

ă ần m Nhâm D n, Novotel Hanoi

ắ ộ ạ ữThai Ha ra m t m t lo t nh ng

ạho t động lễ hội TẾT đầy màu

ắ ề ố ưs c truy n th ng nh : Các

ươ ẩ ự ấ ẫch ng trình m th c h p d n,

ặ ưt ng Th pháp, du xuân. Không

ảph i đi xa, chỉ cần một kỳ ỉngh

ố để ậXUÂN trong thành ph
tn

ưở ọ ẹ Ế ầh ng tr n v n cái T T sum v y,

đ ụ ữ ườoàn t cùng nh ng ng i thân

ấyêu nh t

GÓI NGHỈ Tặng thêm vé ẩm thực miễn Đặt gói phòng
DƯỠNG TẾT phí: TẾT ngay để
được hưởng
Từ 24/01 tới 07/02/ 2022: ặ ừ0 3 v é N L / h o c 2 v é N L + 2 v é T E ( t 1 2 trọn các hoạt
ổ ở ố ớ ự ọ ẩ ựtu i tr xu ng) v i 4 l a ch n m th c: động lễ hội
Ưu đãi chỉ 3 triệu VNĐ++/đêm/căn miễn phí tại
hộ 1 phòng ngủ bao gồm ăn sáng ẩ đSet l u gia ình
Novotel
(*) ự đơ ặTh c

n set Âu ho c Á

ệ ẩ ạT i c b u f f e t l u & B B Q t i N o v o t e l

Suites Hanoi vào ngày 5/2/2022

ễ đ đếMi n phí xe ón n Novotel Suites

Hanoi

Đại tiệc Buffet tất niên ngày
ỉ ụ ặ3 1 / 1 / 2 0 2 2 ( * ) . C h á p d n g t n g 0 2
ị ệv é N L t r g i á 2 t r i u

(*) Quyền lợi khác

Căn hộ được trang bị đầy đủ ếthi t bị

đồ ế ườ ếvà
b p, gi ng kê thêm (n u có yêu

ầ ảc u ) , v à g i m t h ê m 1 0 % t r ê n g ó i p h ò n g

cho thành viên Accor Plus. Vui lòng xem

ếc h i t i t m e n u t r o n g c o m m e n t

Lịch trình Mồng 3 Tết (03/ 02) KHÁM PHÁ
LỊCH TRÌNH
31/ 01/ 2022 14.00: Lớp học nấu ăn CÁC HOẠT
ĐỘNG TẾT
Thưởng ứth c tiệc Buffet đêm giao ư ổK h á m p h á c á c h l à m b á n h c h n g c
thừa ỉ ớch v i giá 999.000 VND ềtruy n

Mồng 1 Tết (01/ 02) Mồng 4 Tết (04/ feb)

9.30 - 12.00: Viết và tặng thư pháp 14.30 - 15.00: Chơi golf 3D ảo

ụ ấ đầTham gia vào phong t c l y may u ơ ả ệ ệ ơCh i và tr i nghi m công ngh ch i
ỏ ạ ậg o l f m ô p h n g t i p h ò n g t p 3 D c a o
năm của người ệVi t Nam, ầth y đồ ếvi t cấp Điều kiện & Quyền lợi

ặ ư ạ ảvà t ng th pháp ngay t i s nh khách

sạn

ả ẩ ựG i m 1 5 % g i á m t h c c h o t h à n h v i ê n

Mồng 5 Tết (05/ feb) Accor Plus

Mồng 2 Tết (02/ 02) 18.00: Buffet lẩu và BBQ tối tại ụ ư đ ẻÁp d ng giá u ãi cho tr em
Novotel Suites Hanoi
9.40 - 12.30: Du xuân ạ độ ế ỉ ồCác ho t
ng trong t t ch bao g m

đư đ ễ ồxe
a ón mi n phí. Không bao g m

ướ ẫphí tham quan, h
ng d n viên, phí

ă đề đờ ổ ế ạTh m ữ ố ẩD ù n g b a t i b u f f e t l u v à B B Q t r o n g ơ ẩ ực h i g o l f , c á c c h i p h í m t h c k h á c
n chùa lâu i và n i ti ng t i

ộ Đề ặHà N i ( ưở ứ ả đ ốlúc th ằk h ô n g n m t r o n g g ó i
n Quán Thánh ho c Chùa ng th c c nh êm thành ph

ấ ốTr n Qu c) ạt i N o v o t e l S u i t e s H a n o i R o o f t o p B a r ị ạ độ ếL ch trình các ho t
ng trong t t có

ể đượ đổth i mà không báo
c thay

ướ ụ ộ ố ượtr c, ph thu c vào s l ng khách

đă ựng ký tham d

New Year - CONTACT US New Year
Near You at - New You
Novotel 2 THAI HA, DONG DA DISTRICT, HANOI
Hanoi Thai NOVOTEL HANOI THAI HA
Ha HOTLINE: 086 261 2702
TEL: +84 24 38575588
Novotel Hanoi Thai Ha welcomes EMAIL: [email protected]
TET, a roaring Year of the Tiger
with auspicious traditions, an
array of TET activities, culinary
delights, gifts, spring tour, giving
and the joy of family reunion!
Drop in, dine or make it an
incredible staycation to
celebrate New Year
spectacularly with your loved
ones

TET Get complimentary dining Book & Stay
STAYCATION tickets: with us to enjoy
PACKAGE
03 adult tickets/ or 2 adult tickets + 02 all Novotel's
From 24/01 to 07/02/ 2022: children tickets (Kids from 12 YO & complimentary
below) with 4 dining options: TET activities
Special offer of VND 3 mil ++/night/1
bedrooms apartment including Hot pot Family set
Asian or Western Set Menu
breakfast (*) Hot pot & BBQ Buffet Dinner at
Novotel Suites Hanoi on 5 Feb 2022
Free shuttle bus to Novotel Suites
Hanoi

New Year Eve Extravaganza Buffet
Dinner on 31 Jan, 2022 (*).

Applicable only for 02 adult tickets

2 milvalued at vnd

(*) More Benefits:

Apartment with full kitchenette
facilities, extra bed upon request, and
additional 10% discount on staycation
package for Accor Plus members.
Please see the menu in comment

Schedule Thu - 3 Feb Discovery Tet
Activity
31 Jan 2021 14.00: Cooking Class Schedule

Savour New Year Eve Extravaganza Discover how to create amazing Chung Benefits and conditions
Buffet Dinner at VND 999,000++ cakes
15% discount on F&B for Accor Plus
Tue - 1 Feb Fri - 4 Feb members
Children Policy Apply
9.30 - 12.00: Calligraphy 14.30 - 15.00: Golf Simulator Tet activities are complimentary
shuttle bus. Not including entrance
Receives lucky calligraphy from Experience Golf Simulator technology fee, tour guide, golf simulator fee and
Calligraphy master at the hotel lobby at one of the most modern 3D golf other dining benefits not in the
studio package
Wed - 2 Feb Tet activities may be changed without
Sat - 5 Feb notice upon the number of guests
9.40 - 12.30: Spring tour joining the event
18.00: Tet Hotpot and BBQ Buffet
Visit Hanoi's ancient religious Dinner
destination: Quan Thanh temple or Tran
Quoc Pagoda Enjoy luxurious dinner at Novotel Suites
Hanoi Rooftop Bar at VND 688.000++


Click to View FlipBook Version