The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ckeen Sikeng, 2019-12-20 01:13:10

buku pengurusan SKL 2020

buku pengurusan

Keywords: buku pengurusan

1

Sekapur Sireh

ASSALAMUALAIKUM ……..

Assalammualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan
limpah kurnia serta izinNya, kita dapat meneruskan khidmat bakti di sekolah ini. Saya
mengucapkan Selamat Maju Jaya kepada semua warga sekolah dan terutama para pelajar SK Lebir.
Kepada warga pendidik khususnya, kegemilangan dan kejayaan terus menerangi kehidupan kita
semua yang mempunyai amanah besar untuk meningkatkan akses pendidikan berkualiti di
sekolah kita. Marilah kita memperbaharui tekad dan menyuntik semangat baru dalam
melonjakkan kecemerlangan SK Lebir pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang mendatang.

Sesungguhnya, sekolah adalah nadi utama dalam usaha membangunkan modal insan yang
memacu kemajuan negara pada masa hadapan. Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara
yang maju amat bergantung kepada keupayaan warga sekolah terutamanya para pendidik yang
berpengetahuan kelas pertama, berketrampilan dan berdaya saing yang sihat bagi melakar
pembangunan modal insan dalam kalangan pelajar SK Lebir berlandaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan Transformasi Nasional 2050 (TN 50). Para pendidik harus mempunyai hala tuju
yang jelas dan mengutamakan aktiviti peningkatan profesionalisme agar mampu memberi impak
yang tinggi terhadap kecemerlangan anak didik yang dikasihi dalam bidang akademik,
kokurikulum dan sahsiah. Dalam menghadapi persaingan pada peringkat global, kejayaan
sesebuah sekolah amat bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang
dimiliki oleh warga sekolah. Oleh itu, setiap warga pendidik perlu meningkatkan ilmu
pengetahuan, kemahiran serta melipat gandakan usaha bagi melahirkan modal insan yang
dihasratkan akan berupaya meningkatkan daya saing negara, melonjakkan pertumbuhan ekonomi
dan sekaligus menjadikan negara sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi.

Bagi memastikan kelangsungan pembangunan pendidikan, Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013 – 2025) dilaksanakan. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang
memenuhi keperluan negara pada masa hadapan. Pelan ini berhasrat mencapai 5 keberhasilan

2
2

teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan. Lima aspirasi sistem pendidikan
Malaysia ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Justeru, PPPM juga telahmenyusun
transformasi yang dilaksanakan dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama memberi sokongan kepada para pendidik, gelombang kedua
mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem dan gelombang ketiga ialah beranjak ke arah
kecemerlangan dengan peningkatan keluwesan operasi. Oleh itu, sebagai pendidik kita hendaklah
menerima transformasi ini dengan minda yang terbuka dan melaksanakannya bagi mencapai visi
yang dihasratkan.

Pengajaran yang berkesan melibatkan proses memindahkan ilmu oleh guru di samping
memperkembang potensi pelajar. Bagi pelajar, pembelajaran merupakan suatu proses
mengumpul maklumat dan pengalaman secara berterusan. Dalam hal ini, pengintegrasian ICT
dalam PdPc memberi kesan berganda kepada pelajar-pelajar bagi melahirkan pelajar yang kreatif
dan inovatif. Emel, e-pembelajaran, sidang video dan pelbagai inovasi teknologi membolehkan
pelajar mendapat maklumat dalam masa yang singkat.

Dalam era globalisasi, warga sekolah perlu melengkapkan dengan maklumat terkini supaya
dapat bertindak balas terhadap pembangunan teknologi baru. Saya juga berharap dapat
merealisasikan kepimpinan instruksional yang berkesan di sekolah ini dengan melaksanakan
perancangan strategik secara menyeluruh, pengurusan kurikulum yang sempurna, menjalankan
sistem penilaian dan pentaksiran yang konstruktif serta membudayakan perkembangan
profesionalisme secara berterusan. Melalui program dan aktiviti yang akan dilaksanakan
sepanjang tahun nanti, diharapkan SK Lebir berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan
sekolah-sekolah yang cemerlang yang lain.

Kejayaan mengamalkan budaya kerja cemerlang bukan sahaja dapat melahirkan golongan

pendidik dan pelajar yang berdedikasi tetapi juga memberi impak yang besar kepada ‘output’ dan

‘outcome’ hasil daripada amalan budaya tersebut. Seluruh warga sekolah mengamalkan Budaya
Kerja Kelas Pertama dengan mengamalkan 7 prinsip utama iaitu pantas dan posotif, empati,
relevan. Daya saing, amanah, adil dan integriti, nilai tambah dan kelainan serta arif dan berilmu.
Diharapkan generasi yang dihasilkan kelak adalah golongan pelajar yang bukan sahaja cemerlang
dari segi akademik tetapi merangkumi semua aspek kehidupan sebagaimana Falsafah Pendidikan
Kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelektual.

Terima kasih dan selamat menjalankan tugas dengan amanah.

Mohd. Shukran Bin Che Mat@Muhamad
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Lebir
18300 Gua Musang, Kelantan.

3
3

FALSAFAH PENDIDIKAN

KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia
Adalah suatu usaha berterusan
Ke arah memperbangunkan lagi potensi individu
Secara menyeluruh dan bersepadu
Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni
Dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

Berdasarkan
Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,

Berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
Serta memberi sumbangan terhadap keharmonian

dan

Kemakmuran masyarakat dan negara.

4
4

5
5

IKRAR GURU

Bahawa dengan sesungguhnya
Kami guru sekolah kebangsaan lebir amat menyedari
Betapa pentingnya perkhidmatan kami kepada murid-

murid
Masyarakat dan negara yang tercinta ini

Oleh itu
Kami dengan jujur dan ikhlas berikrar
Akan terus memikul tanggungjawab kami dengan penuh

semangat
Dan dedikasi serta cekap dan amanah

Di samping sedia berkorban
Demi kebahagiaan murid-murid
Yang akan mewarisi generasi akan datang

Bahawa kami berikrar
Akan mematuhi arahan-arahan ketua jabatan
Demi menjamin pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan

Berjalan dengan lancar
Mengikut jadual yang telah ditetapkan

6
6

PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Lebir
berikrar dengan penuh tekad dan iltizam:

1. Meneruskan usaha kearah memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan
insan yang seimbang dan harmoni berdasarkan perinsip-
perinsip dan falsafah pendidikan kebangsaan.

2. Memastikan semua guru, pelajar dan kakitangan sekolah
sentiasa mematuhi undang-undang sekolah, menjaga tingkah
laku, bersopan santun dan sentiasa menjaga nama baik
sekolah.

3. Bersedia menggembleng tenaga untuk membimbing pelajar
kearah pencapaian akademik dan kokurikulum ke tahap yang
lebih baik.

4. Memastikan pihak sekolah sentiasa peka dan responsive
kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan sentiasa
member layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra.

5. Berusaha kearah memupuk kerjasama dengan ibu bapa dan
masyarakat sekitar dan peka kepada perkembangan semasa.

6. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang ceria,
bersih, selesa dan selamat.

7
7

MATLAMAT AM SEKOLAH

Matlamat am perancangan pembangunan Pendidikan adalah
seperti berikut
1. Mengekalkan kecemerlangan pencapaian tertinggi dalam

perancangan pembangunan Pendidikan sekolah. Berusaha
memastikan mana-mana kelemahan supaya seboleh-
bolehnya tidak ada seorang murid pun yang gagal.
2. Memastikan bahawa kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi
semua murid.
3. Melahirkan murid-murid yang mempunyai akhlak yang mulia,
berbudi pekerti serta menghayati nilai-nilai hidup yang
murni.

MATLAMAT KHAS SEKOLAH

Matlamat khas sekolah adalah untuk :
1. Meningkatkan peratus akademik bagi setiap kuantiti dan

kualiti.
2. Melahirkan pelajar-pelajar yang mahir dalam bidang

kurikulum dan kokurikulum.
3. Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan berakhlak mulia dan

menghindarkan diri dari segala gejala sosial yang negatif.
4. Mempertingkatkan kesefahaman dan perpaduan.
5. Menanam minat membaca dan belajar di kalangan pelajar

8

8

LENCANA SEKOLAH

PERLAMBANGAN WARNA

Kuning & Hijau : Perpaduan warga SK LEBIR dan
Merah & Putih masyarakat.

: Melambangkan bendera negeri Kelantan.

PERLAMBANGAN OBJEK

Lima Gelung : Hubungan yang erat warga SK LEBIR
Obor : Semangat berjuang mendapatkan ilmu
Dua parang
Bulan Sabit pengetahuan.
: Asas Penubuhan Sekolah bermula awal
Bentuk Perisai
penorakaan hutan oleh peneroka .
: Mendokong Perkembangan ilmu

pengetahuan selaras dengan tuntutan
agama .
: Melambangkan kesungguhan dan
matlamat sekolah mendokong cita- cita
Kementerian Pendidikan Malaysia

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Lebir Belajar terus belajar
Gua Musang Kelantan Itulah sumpah pelajar
Disini Tempat Kami Rajin, tekun, berusaha
Bersama Menuntut Ilmu Hingga tercapai cita

Megah Tegak terbina Maju... Sk. Lebir
Ditengah pedalaman Majulah kehadapan
Tanpa bosan dan jemu Teruskan usaha mulia
Mencurah segala ilmu Lahirkan generasi jaya
(ulang rangkap 4)

9

9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

SENARAI GURU SEKOLAH KEBANGSAAN LEBIR 2020

Bil Nama dan Alamat No. K.P A. Pej Kategori Kelulusan Mula kerja
Gred sek ini
PSR
Mohd. Shukran Che Mat@Muhamad PM 21.11.2019

1 Simpang 4, Kg Buloh Poh, 730422035161 D 35357 DG44 PSR 03.01.2016
Ketereh, 16450 Kota Bharu, PM 16.03.2017
03.01.2018
Kelantan. MZ/PM
01.01.2015
Wan Rosman Wan Zaif Sains/
Matematik 01.01.2003
2 No 23A Kuarters Guru SK Paloh 1&2 18300 Gua 710204035245 D 43287 DGA 41 21.02.2011
830131035872 D 63967 DG 42 B/Ling
MusangKelantan 740131035339 D 40431 DG 42 Melayu

3 Mazwani Abd Malek PSR/MT/
PAI
Taman Sri Chindai,
j-Qaf
18300 Gua Musang,Kelantan

Ramadhan Mohd Nor

4 97A Meranti

17010 Pasir Mas, Kelantan

Salahudin Mamat

Lot 3343 Taman Kurniaan 730316035125 D 62099 DG 44

5 Kg Padang Pak Omar, Selising,

16810 Pasir Puteh, Kelantan.

Wan Noorasikin Wan Ahmad

6 Kg Padang Landak 750102115208 D 45401 DG 42
860112035559 D 59802 DG 41
Jerteh Terengganu

Mohd Shamri Mohd Adnan

7 Lot 757 Jln Kubur Kg But Ketereh

Kota Bharu, Kelantan

Tuan Norma Tuan Soh

8 Lot 3343 Taman Kurniaan 801024035209 D 48151 DG 44 KPLI/SR/MT 01.01.2015
Kg Padang Pak Omar, Selising,

16810 Pasir Puteh , Kelantan.

Salasiah Akmar Binti Abdul Aziz

9 Kuarters Guru SK Lebir 830809085794 D 61247 DG 44 Bahasa Inggeris 01.01.2014

18300 Gua Musang Kelantan

10 Abd. Fatah b Ghazali 7243054 D 30841 DG 34 PSM/PTN 01.06.2004
Kg Terap , Banggu , K Bharu 640101036471 D 37234 DG 32 PSR/ PA 01.06.2004
SENI/PM 10.08.2019
11 Noor Aini bt Awang A 0675067
Kg Terap , Banggu , K Bharu 670207035314

Asrinah Alias 77031012572 D 62959 DG 44
12 Lot PT 6352 Kg Semuba

17040 Chetok Pasir Mas,Kelantan

Siti Hasmah Muhamad 840524035610 D 63510 DG44 Sains 01.01.2019
13 Kuartes Guru SK Lebir

18300 Gua Musang, Kelantan

Mohd Ali Haji Mohd Azahar 830809035877 D 63509 DG42 Pra sekolah 01.01.2019
14 Kuarters Guru SK Lebir

18300 Gua Musang, Kelantan

Rosma Liana Binti Yusof 841102035236 DG44 Pendidikan Islam 01.09.2018
15 Lot683 Kampung Pulau Belanga Sering

16150 Kota Bharu, Kelantan.

Nurul Ashikin Binti Mohamad Rashdi 860710295828 DG44 Sains/BI 01.01.2019
16 Lot 1809 Kampung Kemumin Jalan Sabak

16100 Kota Bharu, Kelantan.

Wan Mohd Syahril Bin Wan Abd Rahman 781221115077 DG32 Sains 23.06.2019
17 453 Blok 1, PKT2 Felda Neram 2, Bandar Ceneh
15
Baharu, 24000 Kemaman Terengganu

Mohd Marzuki Bin Che Lamaluding 781228035395 DG44 Pemulihan 23.06.2019
18 Cabang 3, Padang Terang Kiat Bunut Susu,

17020 Pasir Mas, Kelantan.

STAF SOKONGAN SEKOLAH KEBANGSAAN LEBIR
TAHUN 2020

Bil Nama dan Alamat No. K.P A. Pej Kategori Jawatan Mula kerja
870117-03-5135 sek ini
Mohd Azizi b Mohd Anuar
01 810929035814 D 63681 N19 PT 07.03.2017

Siti Baizura Awang

02 No 41 KRT Kesedar Paloh 1 D 49925 N 19 PPM 15.11.2016
18300 Gua Musang

Kelantan

Mohd Nuzaihan bin Salleh

03 Lot 101 Kg. Bayam, Jalan , Guchil, 811031035433 D 50827 N 11 PO 04.06.2007
SWASTA
15200 Kota Bharu, Kelantan 941110035680 SWASTA
770725035341 SWASTA
Sufian Bin Mamat 640819036059 SWASTA PEKERJA
680908715711 SWASTA AM
04 RKT KESEDAR Lebir , G. Musang 701221065249 SWASTA
PEKERJA
06 Siti Koriah Ibrahim AM 02.04.2015
RKT KESEDAR Lebir , G. Musang

Saiful Bahari Mohammed

07 RKT KESEDAR Lebir , G. Musang PEKERJA 01.02.2015
AM 01.01.2012
08 Zulkifli bin Awang
RKT KESEDAR Lebir , G. Musang JAGA

09 Aziz bin Mat JAGA 03.09.2013
No 47 RKT KESEDAR Lebir , G. Musang

Mad Rawi bin Said JAGA 01.01.2011
10 Rumah PPRT RKT KESEDAR Lebir G. Musang

11 Mansor bin Mohamad Ripin 730530035775 SWASTA JAGA 01.10.2018
Rumah PPRT ,RKT KESEDAR Lebir , G. Musang

Peruntukan Guru 2020/ Kakitangan Sokongan

Guru Terhak : 18 orang
Guru yang ada : 18 orang
Guru Praktikum :-
Pembantu Tadbir : 1 orang
Pembantu Pengurusan Murid : 1 orang
Pembantu Am Pejabat : 1 orang

1617

TARIKH HARI JANUA
1-Jan-20 RABU
2-Jan-20 KHAMIS A
3-Jan-20 JUMAAT Sesi Persekolahan 2020 bermula/ Kempen s
4-Jan-20 SABTU
5-Jan-20 AHAD Perhim
6-Jan-20 ISNIN Mesyuarat Guru
7-Jan-20 SELASA
8-Jan-20 RABU Mesyuarat Pengawas / P
9-Jan-20 KHAMIS Mesyuarat Pen
10-Jan-20 JUMAAT
11-Jan-20 SABTU Mesyuarat Guru Penasihat Unit Sukan dan Perm
12-Jan-20 AHAD Mesyuarat Agung Badan
13-Jan-20 ISNIN
Majlis Perjumpaan dengan ibu ba
14-Jan-20 SELASA Mesyuarat Agung Badan Ke

15-Jan-20 RABU Mesyuarat Panitia BM / BI / Tak
16-Jan-20 KHAMIS Mesyuarat Panitia MT/SN
17-Jan-20 JUMAAT
18-Jan-20 SABTU Mesyuarat JK MBMMBI/Mes
19-Jan-20 AHAD Mesyuarat Badan Kebajikan Guru kali -
20-Jan-20
21-Jan-20 ISNIN CUTI TAH
22-Jan-20 SELASA CUTI TAH
23-Jan-20 RABU CUTI TAH
24-Jan-20 KHAMIS CUTI TAH
25-Jan-20 JUMAAT CUTI TAH
26-Jan-20 SABTU Mesyuarat Pen
27-Jan-20 AHAD Kejohanan Merenta
28-Jan-20 ISNIN Kejohanan Merentas Desa P
SELASA Mesyuarat AJK Ke
29-Jan-20 Semak Analisa Keh
RABU
30-Jan-20 18
31-Jan-20 KHAMIS
JUMAAT

ARI 2020 TINDAKAN
Guru Bertugas
AKTIVITI
sayangi buku teks & Peringatan peraturan sekolah Senua Guru

Cuti Semua Guru
Cuti
mpunan Rasmi PK KO
u Awal Tahun Kali ke 2 Semua Guru
Semua Guru
PSS ke 1/ Mesyuarat Induk Ko
netapan Target UPSR Semua Guru
Guru B&K
Cuti Semua Guru
Cuti
mainan, Unit Beruniform dan Unit Kelab dan Persatuan. Semua Guru
n Beruniform dan Rumah Sukan SMK CHIKU 2
apa Tahun Enam / Spotcheck Buku Teks PK HEM & Guru 3K
elab dan Persatuan ko Akademik PK HEM & Guru Kelas
klimat Ponteng Sifar/Taklimat PAJSK 2019
N/ Mesyuarat Panitia Pend. Islam
Cuti
Cuti
syuarat AJK Bimbingan & Kauseling
-1/ Mesyuarat Lembaga Disiplin & Pengawas

HUN BARU CINA
HUN BARU CINA
HUN BARU CINA
HUN BARU CINA
HUN BARU CINA
netapan Target UPKK
as Desa Peringkat Sekolah

Peringkat PPDGM aktiviti ko k/s/
ebersihan & Keceriaan 1
hadiran Murid (e-hadir)

Cuti

8

TARIKH HARI FEBRU
1-Feb-20 SABTU
2-Feb-20 AHAD A
3-Feb-20 ISNIN Mesyua
4-Feb-20 SELASA
5-Feb-20 RABU Akti
6-Feb-20 KHAMIS
7-Feb-20 JUMAAT (Kem Bestari
8-Feb-20 SABTU Mesyuarat Pa
9-Feb-20 AHAD Mesyuarat JK SBT
10-Feb-20 ISNIN Watikah Pelantikan
11-Feb-20 SELASA Kursus Kepim
12-Feb-20 RABU
13-Feb-20 KHAMIS Mesyuarat Pa
14-Feb-20 JUMAAT Taklimat Penggunaan SPB
15-Feb-20 SABTU
16-Feb-20 AHAD Latihan pa
17-Feb-20 ISNIN Latihan Pa
18-Feb-20 SELASA Latihan Kebakaran ( Ses
19-Feb-20 RABU Latihan Pasukan
20-Feb-20 KHAMIS Semak Analisa Keh
21-Feb-20 JUMAAT
22-Feb-20 SABTU 19

23-Feb-20 AHAD
24-Feb-20 ISNIN
25-Feb-20 SELASA
26-Feb-20 RABU
27-Feb-20 KHAMIS
28-Feb-20 JUMAAT
29-Feb-20 SABTU

UARI 2020 TINDAKAN
PK HEM & Guru SPBT
AKTIVITI
Cuti Guru Bimb & Kaunseling
Guru Bimb & Kaunseling
arat AJK SPBT
JK Keselamatan
iviti ko u/s PK HEM & Guru Kelas

Cuti
Cuti
i Solat) SIRI 1 2019
anitia RBT / Sejarah
T / Kursus Kepimpinan
Pengawas / Aktiviti ko k/s
mpinan Pengawas
Cuti
Cuti

anitia Kesenian / PJK
BT / BUKU TEKS /Aktiviti ko u/s

Cuti
Cuti
asukan sekolah
asukan Sekolah
si 1 )/ Latihan Pasukan Sekolah
Sekolah-aktiviti ko k/s
hadiran Murid (e-hadir)
Cuti
Cuti

9

TARIKH HARI MAC
1-Mar-20 AHAD
2-Mar-20 ISNIN A
3-Mar-20 SELASA Perhimpunan Rasmi/
4-Mar-20 RABU
K
5-Mar-20 KHAMIS Mesyuarat Badan
6-Mar-20 JUMAAT
7-Mar-20 SABTU Pelancara
Mesyuar
8-Mar-20 AHAD
9-Mar-20 ISNIN Kelas Tambah
10-Mar-20 SELASA Kelas Tam
11-Mar-20 RABU
12-Mar-20 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN
13-Mar-20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN
14-Mar-20 SABTU CUTI PERTENGAHAN
15-Mar-20 AHAD CUTI PERTENGAHAN
16-Mar-20 ISNIN CUTI PERTENGAHAN
17-Mar-20 SELASA CUTI PERTENGAHAN
18-Mar-20 RABU CUTI PERTENGAHAN
19-Mar-20 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN
20-Mar-20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN
21-Mar-20 SABTU Perhimpunan Rasmi/ Latih
22-Mar-20 AHAD Kelas Tambahan tahun 6/ Lat
23-Mar-20 ISNIN
24-Mar-20 SELASA Kelas Tam
25-Mar-20 RABU Mesyuarat Gu
26-Mar-20 KHAMIS
27-Mar-20 JUMAAT Mesyuara
28-Mar-20 SABTU Semak Analisa Keh
29-Mar-20 AHAD
30-Mar-20 ISNIN 20
31-Mar-20 SELASA

C 2020 TINDAKAN
JK PPDa
AKTIVITI
/ Pelancaran Program PPDa SK. CHIKU 1
Semua Guru
Ko u/s JK Disiplin & BDK
n Kebajikan Guru kali -2 Semua Guru
Guru Penasihat
an Sifar Ponteng Guru Tahun 6
rat Agung PIBG
Guru Penasihat
han tahun 6/ Ko u/s Semua Guru
mbahan tahun 6
N PENGGAL 1 BERMULA PK HEM & Guru Kelas
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
N PENGGAL 1 BERMULA
han Pasukan Sekolah- bola Sepak
tihan Pasukan Sekolah- bola Sepak
mbahan tahun 6
uru Kali Ke 2/Ko k/s

Cuti
Cuti

at JK MBMMBI
hadiran Murid (e-hadir)

0

TARIKH HARI APR
1-Apr-20 RABU
A
2-Apr-20 KHAMIS Mesyuarat Panitia BM/B
3-Apr-20 JUMAAT
4-Apr-20 SABTU Mesyuara
5-Apr-20
6-Apr-20 AHAD Perhimpunan Rasmi/ Mesyua
7-Apr-20 ISNIN Kem Kemerlangan Jawi 1/
8-Apr-20 SELASA Kem Kemerlangan Jawi 1/
9-Apr-20 RABU
10-Apr-20 KHAMIS Mesyuarat Panitia Kesenian/ PJK/
11-Apr-20 JUMAAT Mesyuarat JK SBT/ Min
12-Apr-20 SABTU
13-Apr-20 AHAD Mesyuarat Pa
14-Apr-20 ISNIN Mesyuarat Panitia Pend. Islam/
15-Apr-20 SELASA
16-Apr-20 RABU Perhimpunan Rasmi/ M
17-Apr-20 KHAMIS Kelas Tambahan tahun 6/ Min
18-Apr-20 JUMAAT
19-Apr-20 SABTU Kelas Tambahan tahun 6/
20-Apr-20 AHAD
21-Apr-20 ISNIN Perhim
22-Apr-20 SELASA Kelas Tambah
23-Apr-20 RABU
24-Apr-20 KHAMIS Kelas Tam
25-Aprr-20 JUMAAT
26-Apr-20 SABTU Pelancaran Gu
27-Apr-20 AHAD
28-Apr-20 ISNIN Perhim
29-Apr-20 SELASA Kelas Tambah
30-Apr-20 RABU Semak Analisa Keh
KHAMIS
21

RIL 2020 TINDAKAN
Guru BM/BI/Guru
AKTIVITI
BI/ Taklimat Pengawas Sekolah Pengawas

at Panitia MT/SN Semua Guru
Cuti PK HEM & JK UNIT HEM
Cuti
Semua Guru
arat AJK Induk Kokurikulum 2/2019
Mesyuarat AJK UNIT HEM Kali 2 Guru PI/ Semua Guru
/ Minggu Pencerapan Pdpc kali 1 Semua Guru
/ Minggu Pencerapan Pdpc kali 1/ Ko k/s
nggu Pencerapan Pdpc kali 1 Semua Guru
Cuti
Cuti Guru B&K
anitia RBT / Sejarah Semua Guru
/ Gotong – royong Peringkat Sekolah PK HEM & Guru Kelas
Minggu Pencerapan Pdpc kali 1
nggu Pencerapan Pdpc kali 1/ Ko u/s
Minggu Pencerapan Pdpc kali 1
Cuti
Cuti

mpunan Rasmi
han tahun 6/ Ko- k/s
mbahan tahun 6

Cuti
Cuti
uru Penyayang fasa 1

mpunan Rasmi
han tahun 6/ Ko u/s
hadiran Murid (e-hadir)

1

TARIKH HARI ME
1-May-20 JUMAAT
2-May-20 SABTU A
3-May-20 HAR
AHAD
4-May-20 Perhim
ISNIN Mesyuarat AJK Keselama
5-May-20
SELASA Mesyuarat Lembaga Disiplin &
6-May-20
7-May-20 RABU Kelas Tam
8-May-20 KHAMIS CUTI H
9-May-20 JUMAAT
10-May-20 SABTU CUTI NUZ
11-May-20 AHAD Mesyuarat Badan Kebajikan G
12-May-20 Mesyuarat AJK Kebersihan & K
13-May-20 ISNIN
14-May-20 SELASA Mesyuarat Kecemerlangan
15-May-20 RABU Ko- u/s – Kemas
16-May-20 KHAMIS
17-May-20 JUMAAT Sambut
18-May-20 SABTU Semak Analisa Keh
19-May-20 AHAD
20-May-20 ISNIN CUTI HARI
21-May-20 SELASA CUTI HARI
22-May-20 RABU CUTI HARI
23-May-20 KHAMIS CUTI HARI
24-May-20 JUMAAT CUTI HARI
25-May-20 SABTU CUTI HARI
26-May-20 AHAD CUTI PERTE
27-May-20 ISNIN CUTI PERTE
28-May-20 SELASA CUTI PERTE
29-May-20 RABU CUTI PERTE
30-May-20 KHAMIS CUTI PERTE
31-May-20 JUMAAT CUTI PERTE
SABTU
AHAD 22

EI 2020 CATATAN
CUTI
AKTIVITI
RI PEKERJA JK Keselamatan/Guru
Tahun 6
Cuti
mpunan Rasmi Guru Pengawas/Guru
Tahun 6
atan/ Kelas Tambahan tahun 6
Guru Tahun 6
Pengawas / Kelas Tambahan tahun 6
Semua Guru
mbahan tahun 6 PK HEM/Guru Tahun 6
HARI WESAK
Guru Tahun 6
Cuti Semua Guru Penasihat
Cuti
ZUL AL-QURAN PK HEM & Guru Kelas
Guru kali -2/ Kelas Tambahan tahun 6
Keceriaan/ Kelas Tambahan tahun 6
n UPKK/ Kelas Tambahan tahun 6
skini maklumat PAJSK
Cuti
Cuti
tan Hari Guru
hadiran Murid (e-hadir)

RAYA AIDILFITRI
RAYA AIDILFITRI
RAYA AIDILFITRI
RAYA AIDILFITRI
RAYA AIDILFITRI
RAYA AIDILFITRI
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN

2

TARIKH HARI JUN
1-Jun-20 ISNIN
2-Jun-20 SELASA A
3-Jun-20 RABU CUTI PERTE
4-Jun-20 KHAMIS CUTI PERTE
5-Jun-20 JUMAAT CUTI PERTE
6-Jun-20 SABTU CUTI PERTE
7-Jun-20 AHAD CUTI PERTE
8-Jun-20 ISNIN CUTI PERTE
9-Jun-20 SELASA CUTI GANTI SEMPENA
10-Jun-20 RABU
11-Jun-20 KHAMIS Kelas Int
12-Jun-20 JUMAAT Kelas Int
13-Jun-20 SABTU Kelas Intens
14-Jun-20 AHAD Sambutan Hari R
15-Jun-20 ISNIN
Perhim
16-Jun-20 SELASA Mesyuara
17-Jun-20 Spot check/ Ke
18-Jun-20 RABU
19-Jun-20 KHAMIS Mesyuarat AJK Induk Kokurikulum
20-Jun-20 JUMAAT Kelas Int
21-Jun-20 SABTU
22-Jun-20 AHAD Perhim
23-Jun-20 Kelas Int
24-Jun-20 ISNIN Mesyuarat Perkhemahan Unit Be
25-Jun-20 SELASA Perjumpaan Ko-Kurikulu
26-Jun-20 RABU Kelas Int
27-Jun-20 KHAMIS
28-Jun-20 JUMAAT Perhim
29-Jun-20 SABTU Kelas Int
AHAD Semak Analisa Kehadiran Mur
30-Jun-20 ISNIN
23
SELASA

N 2020 TINDAKAN

AKTIVITI Guru Tahun 6
ENGAHAN TAHUN Guru Tahun 6
ENGAHAN TAHUN Guru T6, Guru Penasihat
ENGAHAN TAHUN
ENGAHAN TAHUN Guru Pengawas/ Guru
ENGAHAN TAHUN Tahun 6
ENGAHAN TAHUN
A HARI PERTABALAN YDPA Semua Guru
tensif Tahun 6
tensif Tahun 6 Guru Tahun 6
sif Tahun 6/ Ko u/s Semua Guru
Raya Peringkat Sekolah Semua Guru
Guru Tahun 6
Cuti
Cuti Guru Tahun 6
mpunan rasmi PK HEM & Guru Kelas/
at Guru Kali Ke 3
elas Intensif Tahun 6 Guru Tahun 6

m 3/2020/ ko k/sKelas Intensif Tahun 6
tensif Tahun 6
Cuti
Cuti
mpunan Rasmi
tensif Tahun 6
eruniform 2019/ Kelas Intensif Tahun 6
um u/s/ Kelas Intensif Tahun 6
tensif Tahun 6
Cuti
Cuti
mpunan Rasmi
tensif Tahun 6
rid (e-hadir)/ Kelas Intensif Tahun 6

3

TARIKH HARI JULA
1-Jul-20 RABU
2-Jul-20 KHAMIS A
3-Jul-20 JUMAAT Kelas Intens
4-Jul-20 SABTU
5-Jul-20 AHAD Kelas Int
6-Jul-20 ISNIN
7-Jul-20 SELASA Minggu Keceriaan Sekolah
8-Jul-20 RABU Kelas Int
9-Jul-20 KHAMIS
10-Jul-20 JUMAAT Mesyuarat AJK UNIT HEM
11-Jul-20 SABTU Mesyuarat Lembaga Disiplin & Pe
12-Jul-20 AHAD
13-Jul-20 ISNIN Mesyuarat AJK Bimbingan &
14-Jul-20 SELASA
15-Jul-20 RABU Minggu “ Wal
16-Jul-20 KHAMIS Kelas Int
17-Jul-20 JUMAAT
18-Jul-20 SABTU Perkhemahan U
19-Jul-20 AHAD Perkhemahan U
Perkhemahan U
20-Jul-20 ISNIN
Perhim
21-Jul-20 SELASA Mesyuarat Ba
22-Jul-20 RABU
23-Jul-20 KHAMIS k
24-Jul-20 JUMAAT Latihan K
25-Jul-20 SABTU
26-Jul-20 AHAD K
27-Jul-20 ISNIN Semak Analisa Keh
28-Jul-20 SELASA
29-Jul-20 RABU CUTI PERTENG
30-Jul-20 KHAMIS CUTI PERTENG
31-Jul-20 JUMAAT CUTI PERTENG
CUTI PERTENG
CUTI PERTENG
CUTI PERTENG
CUTI PERTENG

CUTI HARI R

24

AI 2020 TINDAKAN
Semua Guru
AKTIVITI Guru Tahun 6
sif Tahun 6/Ko k/s
tensif Tahun 6 Guru Tahun 6
Semua Guru
Cuti Semua Guru
Cuti Semua Guru
h “ Sekolah Ceria Murid Berjaya”
tensif Tahun 6 Guru Tahun 6
M Kali 3/ Kelas Intensif Tahun 6 Semua Guru
engawas/ Kelas Intensif Tahun 6/ Ko u/s Semua Guru
Kaunseling/ Kelas Intensif Tahun 6 Semua Guru
Cuti
Cuti Semua Guru
lk Safely to School”
tensif Tahun 6 JK Keselamatan
Unit Beruniform 2020 Semua Guru
Unit Beruniform 2020
Unit Beruniform 2020 PK HEM & Guru Kelas
Cuti
Cuti
mpunan rasmi
adan Kebajikan Guru
kali -3
Kebakaran Siri 2
Ko u/k
hadiran Murid (e-hadir)
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
GAHAN PENGGAL 2
RAYA AIDILADHA

4

TARIKH HARI OGO
1-Aug-20 SABTU
2-Aug-20 AHAD A
3-Aug-20 ISNIN CUTI HARI R
4-Aug-20 SELASA
5-Aug-20 RABU Program M
6-Aug-20 KHAMIS Mesyuarat
7-Aug-20 JUMAAT
8-Aug-20 SABTU Perhim
9-Aug-20 AHAD Ko k/s/ Kela
10-Aug-20 ISNIN
11-Aug-20 SELASA Kelas Int
12-Aug-20 RABU
13-Aug-20 KHAMIS Pelancaran Bulan Kemerdekaa
14-Aug-20 JUMAAT Mesyuarat Pa
15-Aug-20 SABTU Mesyuarat
16-Aug-20 AHAD
17-Aug-20 ISNIN Mesyuarat Pani
18-Aug-20 SELASA
Program P
19-Aug-20 RABU Peperiksaan
20-Aug-20 Peperiksaan
21-Aug-20 KHAMIS Peperiksaan
22-Aug-20 JUMAAT
23-Aug-20 SABTU K
24-Aug-20 CUTI AWA
25-Aug-20 AHAD
26-Aug-20 ISNIN Perhim
27-Aug-20 SELASA
28-Aug-20 RABU Gerak Gemp
29-Aug-20 KHAMIS Gerak G
30-Aug-20 JUMAAT Gerak G
31-Aug-20 SABTU
AHAD Semak Analisa Keh
ISNIN HARI KE

25

OS 2020 TINDAKAN
Guru B&K
AKTIVITI Semua Guru
RAYA AIDILADHA Semua Guru
Minggu Kerjaya Semua Guru
Guru B&K
Panitia Mat / Sn Semua Guru
mpunan Rasmi
as Intensif Tahun 6 PK HEM & Guru Kelas

tensif Tahun 6
Cuti
Cuti
an/ Mesyuarat Panitia RBT / Sejarah
anitia Kesenian/PJK
t Panitia BM / BI
itia Pen. Islam/ Ko u/s
Cuti
Cuti
enyayang Fasa 2
n Percubaan UPSR
n Percubaan UPSR
n Percubaan UPSR
Ko u/k
AL MUHARRAM
Cuti
Cuti
mpunan rasmi

pur UPSR/ Ko u/k
Gempur UPSR
Gempur UPSR

Cuti
Cuti
hadiran Murid (e-hadir)
EBANGSAAN

5

TARIKH HARI SEPTEM
1-Sep-20 SELASA
2-Sep-20 RABU A
3-Sep-20 KHAMIS Gerak G
4-Sep-20 JUMAAT Gerak G
5-Sep-20 SABTU Majlis Solat Hajat Perdana
AHAD
6-Sep-20 ISNIN PEPERI
7-Sep-20 SELASA PEPERI
8-Sep-20 RABU PEPERI
9-Sep-20 KHAMIS
10-Sep-20 JUMAAT PEPERI
11-Sep-20 SABTU PEPERI
12-Sep-20 AHAD CUTI HA
13-Sep-20 ISNIN
14-Sep-20 SELASA Mesyuarat SKPMg2/ Mesyua
15-Sep-20 RABU Kem Bestar
16-Sep-20 KHAMIS
17-Sep-20 JUMAAT Aktiviti Lepas UPSR/ Mesyua
18-Sep-20 SABTU Aktiviti Lep
19-Sep-20 AHAD Aktiviti
20-Sep-20 ISNIN
21-Sep-20 SELASA Perhim
22-Sep-20 RABU Aktiviti
23-Sep-20 KHAMIS Aktiviti
24-Sep-20 JUMAAT Semak Analisa Kehadiran Murid
25-Sep-20 SABTU
26-Sep-20 AHAD 26
27-Sep-20 ISNIN
28-Sep-20 SELASA
29-Sep-20
30-Sep-20 RABU

MBER 2020 TINDAKAN
Semua Guru
AKTIVITI
Gempur UPSR Semua Guru
Gempur UPSR PK HEM/Guru Pengawas
a dan Restu Ilmu UPSR dan UPKK
Semua Guru
Cuti
Cuti PK HEM & Guru Kelas/
Semua Guru
IKSAAN UPSR
IKSAAN UPSR
IKSAAN UPSR

Cuti
Cuti

IKSAAN UPSR
IKSAAN UPSR
ARI MALAYSIA

Cuti
Cuti
arat AJK Induk Kokurikulum 4/2020
ri Solat Siri 2 2020
arat Lembaga Disiplin & Pengawas
pas UPSR/ Ko u/k
i Lepas UPSR
Cuti
Cuti
mpunan rasmi
i Lepas UPSR
i Lepas UPSR
d (e-hadir)/Aktiviti Lepas UPSR/ Ko u/k

6

TARIKH HARI OKTOB
1-Oct-20 KHAMIS
2-Oct-20 JUMAAT A
3-Oct-20 SABTU Peperiksa
4-Oct-20 AHAD
5-Oct-20 Perhimpunan Rasm
6-Oct-20 ISNIN Aktiviti
7-Oct-20 SELASA Aktiviti
8-Oct-20 RABU
9-Oct-20 KHAMIS Aktiviti Lep
10-Oct-20 JUMAAT Aktiviti
11-Oct-20 SABTU
12-Oct-20 AHAD Perhimpunan rasm
13-Oct-20 ISNIN HARI SU
14-Oct-20 SELASA
15-Oct-20 RABU Peperiksa
16-Oct-20 KHAMIS Peperiksa
17-Oct-20 JUMAAT Peperiksa
18-Oct-20 SABTU
19-Oct-20 AHAD Aktiviti Lepas UPSR/ Prog
20-Oct-20 ISNIN Aktiviti Lepas UPSR/ O
21-Oct-20 SELASA Mesyuarat Pa
22-Oct-20 RABU Mesyuarat Pa
23-Oct-20 KHAMIS Mesyuarat
24-Oct-20 JUMAAT
25-Oct-20 SABTU Pengisisan S
26-Oct-20 AHAD Mesyuarat Panitia Pen
27-Oct-20 ISNIN Sambutan Hari Kanak-kan
28-Oct-20 SELASA
29-Oct-20 RABU Semak Analisa Ke
KHAMIS CUTI HARI KEPUTER
30-Oct-20
31-Oct-20 JUMAAT 27
SABTU

BER 2020 TINDAKAN

AKTIVITI PK HEM
aan UPKK 2020 Semua guru

Cuti Guru B&K
Cuti Su peperiksaan
mi/Mesyuarat Unit HEM Su peperiksaan
i Lepas UPSR Su peperiksaan
i Lepas UPSR JK Kesihatan
pas UPSR/Ko u/k
i Lepas UPSR Kaunselor
Cuti
Cuti AJK Sambutan
mi/ Program Awal Remaja PK HEM & Guru Kelas
UKAN NEGARA
aan Akhir Tahun
aan Akhir Tahun
aan Akhir Tahun
Cuti
Cuti
gram Bersama Klinik Kesihatan
Orientasi Sekolah Menengah
anitia RBT /Sejarah
anitia Kesenian / PJK
t Panitia BM / BI
Cuti
Cuti
SKPMg2 Sept- Nov
n. Islam/Aktiviti Lepas UPSR
nak/ Mesyuarat Panitia Mat / Sn
ehadiran Murid (e-hadir)
RAAN NABI MUHAMMAD
Cuti
Cuti

7

TARIKH HARI NOVEM
1-Nov-20 AHAD
2-Nov-20 ISNIN A
3-Nov-20 SELASA Mesyuarat Penye
4-Nov-20 RABU
5-Nov-20 KHAMIS Jamuan
6-Nov-20 JUMAAT Jamuan
7-Nov-20 SABTU
8-Nov-20 AHAD Aktiviti
9-Nov-20 ISNIN HARI ANUGERA
10-Nov-20 SELASA
11-Nov-20 RABU Aktiviti
12-Nov-20 KHAMIS CUTI KEPUTERAA
13-Nov-20 JUMAAT CUTI KEPUTERAA
14-Nov-20 SABTU
15-Nov-20 AHAD CUTI D
16-Nov-20 ISNIN CUTI D
17-Nov-20 SELASA CUTI D
18-Nov-20 RABU CUTI D
19-Nov-20 KHAMIS
20-Nov-20 JUMAAT Mesyuarat A
21-Nov-20 SABTU Pengurus
22-Nov-20 AHAD
23-Nov-20 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN
24-Nov-20 SELASA CUTI AK
25-Nov-20 RABU CUTI AK
26-Nov-20 KHAMIS CUTI AK
27-Nov-20 JUMAAT CUTI AK
28-Nov-20 SABTU CUTI AK
29-Nov-20 AHAD CUTI AK
30-Nov-20 ISNIN CUTI AK
CUTI AK
CUTI AK
CUTI AK

28

MBER 2020 TINDAKAN
PKP
AKTIVITI
elarasan Hari Anugerah

n Akhir Tahun
n Akhir Tahun

Cuti
Cuti
i Lepas UPSR
AH KECEMERLANGAN
i Lepas UPSR
AN SULTAN KELANTAN
AN SULTAN KELANTAN
DEEPAVALI
DEEPAVALI
DEEPAVALI
DEEPAVALI

Akhir Tahun 2020
san Akhir Tahun
N BERMULA 20/11/2020
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN
KHIR TAHUN

8

TARIKH HARI DISEMBE
1-Dis-20 SELASA
2-Dis-20 RABU AKTI
3-Dis-20 KHAMIS CUTI AKHI
4-Dis-20 JUMAAT CUTI AKHI
SABTU CUTI AKHI
5-Dis-20 AHAD CUTI AKHI
6-Dis-20 ISNIN CUTI AKHI
7-Dis-20 SELASA CUTI AKHI
8-Dis-20 RABU CUTI AKHI
9-Dis-20 KHAMIS CUTI AKHI
10-Dis-20 JUMAAT CUTI AKHI
11-Dis-20 SABTU CUTI AKHI
12-Dis-20 AHAD CUTI AKHI
13-Dis-20 ISNIN CUTI AKHI
14-Dis-20 SELASA CUTI AKHI
15-Dis-20 RABU CUTI AKHI
16-Dis-20 KHAMIS CUTI AKHI
17-Dis-20 JUMAAT CUTI AKHI
18-Dis-20 SABTU CUTI AKHI
19-Dis-20 AHAD CUTI AKHI
20-Dis-20 ISNIN CUTI AKHI
21-Dis-20 SELASA CUTI AKHI
22-Dis-20 RABU CUTI AKHI
23-Dis-20 KHAMIS CUTI AKHI
24-Dis-20 JUMAAT CUTI AKHI
25-Dis-20 SABTU CUTI AKHI
26-Dis-20 AHAD CUTI AKHI
27-Dis-20 ISNIN CUTI AKHI
28-Dis-20 SELASA
29-Dis-20 RABU MESYUARAT PENGURUSA
30-Dis-20 KHAMIS PENDAFTARAN TAHUN 1/ BAYARAN
31-Dis-20
29
* tertakluk kepada perubahan

ER 2020 TINDAKAN

IVITI
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN
IR TAHUN

AN SEKOLAH TAHUN 2021
N AWAL PERSEKOLAHAN TAHUN 1-6

9

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU-GURU
SESI PERSEKOLAHAN 2020

A. Kedatangan, keceriaan, pakaian murid, perhimpunan, kebersihan kawasan, kawalan kantin waktu rehat.
B. Laporan harian, surat kebenaran klinik, keluar masuk kelas, waktu datang, maktu pulang (loceng, bacaan doa & pengumuman)

Minggu Tarikh Guru Bertugas Tugas Nilai Teras Sivik Tajuk Mingguan
Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Perhimpunan Kasih sayang Sayangi Diri
1 01 Jan- 02 Jan Cikgu Siti Hasmah Muhamad
Cikgu Marzuki Lamaluding Pagar Hormat menghormati Belas Kasihan
2 05 Jan – 9 Jan Cikgu Salahudin Hj Mamat RMTS Bertanggungjawab Cintakan Negara
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Perhimpunan
3 12 Jan - 16 Jan Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz Pagar Penjimatan Sumber
Cikgu Asrinah Alias RMTS Memelihara Flora dan
4 19 Jan - 23 Jan Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Perhimpunan
Ustazah Norma Tuan Soh Pagar Fauna
5 26 Jan - 30 Jan Cikgu Wan Mohd Syahril RMTS Sayangi Sesama Manusia
Ustazah Rosma Liana Yusof Perhimpunan
6 02 Feb - 06 Feb Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Pagar Saya Anak Malaysia
Ustazah Hjh Nooraini Awang RMTS
7 09 Feb - 13 Feb Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Perhimpunan Menghayati Rukun Negara
Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Pagar Budaya Malaysia
8 16 Feb - 20 Feb Cikgu Siti Hasmah Muhamad RMTS Kebanggaan Kita
Cikgu Marzuki Lamaluding Perhimpunan
9 23 Feb – 27 Feb Cikgu Salahudin Hj Mamat Pagar Kesetiaan kepada Raja dan
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali RMTS Negara
10 01 Mac - 05 Mac Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz Perhimpunan
Cikgu Asrinah Alias Pagar Saya Sayang Malaysia
11 08 Mac – 12 Mac Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan RMTS
Ustazah Norma Tuan Soh Perhimpunan Berfikiran Positif
Cikgu Wan Mohd Syahril Pagar
Ustazah Rosma Liana Yusof RMTS kebersamaan
Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Perhimpunan kemesraan
Ustazah Hjh Nooraini Awang Pagar
Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad RMTS Interaksi Sihat
Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Perhimpunan
Cikgu Siti Hasmah Muhamad Pagar
Cikgu Marzuki Lamaluding RMTS
Cikgu Salahudin Hj Mamat Perhimpunan
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Pagar
RMTS

12 13Mac- 21Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz Perhimpunan
Pagar
13 22 Mac – 26 Mac Cikgu Asrinah Alias RMTS

Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Perhimpunan Bertanggungjawab
Pagar Kegembiraan
Ustazah Norma Tuan Soh RMTS

14 29 Mac - 02 Apr Apr Cikgu Wan Mohd Syahril Perhimpunan
Pagar
Ustazah Rosma Liana Yusof RMTS

Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Perhimpunan
Pagar
14 05 Apr - 09 Apr Ustazah Hjh Nooraini Awang RMTS

Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad

Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi

15 12 Apr – 16 Apr Cikgu Siti Hasmah Muhamad

Cikgu Marzuki Lamaluding

30

16 19 Apr - 23 Apr Cikgu Salahudin Hj Mamat Perhimpunan sahabat
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Pagar
Jasamu Dikenang
Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz RMTS Kegembiraan Negaraku Merdeka
Kasih Sayang
17 26 Apr – 30 Apr Cikgu Asrinah Alias Perhimpunan Bersyukur
18 03 Mei - 07 Mei Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Pagar Celik Wang
19 10 Mei – 14 Mei Ustazah Norma Tuan Soh RMTS
20 17 Mei – 21 Mei Cikgu Wan Mohd Syahril Berdisiplin
Ustazah Rosma Liana Yusof Perhimpunan Rasuah
Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Pagar
Ustazah Hjh Nooraini Awang RMTS Menjaga Kebersihan
Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Sekolah
Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Perhimpunan Hak Asasi
Pagar Jujur
Cikgu Siti Hasmah Muhamad RMTS
Menghargai Masa
Cikgu Marzuki Lamaluding Perhimpunan Katakan ’TIDAK’ Pada
Cikgu Salahudin Hj Mamat Pagar
RMTS Rokok

22 Mei – 06 Jun CUTI PERTENGAHAN TAHUN Jenayah Siber
Menghargai Alam Sekitar
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Perhimpunan Mematuhi undang-Undang
Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz
21 07 Jun - 11 Jun Pagar Menghargai Golongan OKU
Budaya Malaysia
Cikgu Asrinah Alias RMTS Kebanggaan Kita

Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Perhimpunan

22 14 Jun – 18 Jun Ustazah Norma Tuan Soh Pagar

Cikgu Wan Mohd Syahril RMTS Hormat menghormati
Perhimpunan
23 21 Jun – 25 Jun Ustazah Rosma Liana Yusof
Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Pagar
Ustazah Hjh Nooraini Awang
RMTS

Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Perhimpunan

24 28 Jun – 02Julai Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Pagar
Cikgu Siti Hasmah Muhamad RMTS

Cikgu Marzuki Lamaluding Perhimpunan

25 05 Julai - 09 Julai Cikgu Salahudin Hj Mamat Pagar

Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali RMTS

Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz Perhimpunan

26 12 Julai - 16Julai Cikgu Asrinah Alias Pagar Bertanggungjawab

Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan RMTS

Ustazah Norma Tuan Soh Perhimpunan

27 19 Julai – 23 Julai Cikgu Wan Mohd Syahril Pagar
Ustazah Rosma Liana Yusof
RMTS

24 Jul- 01Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar Perhimpunan

28 02 Ogos – 06 Ogos Ustazah Hjh Nooraini Awang Pagar

Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad RMTS

Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi Perhimpunan

29 09 Ogos -13 Ogos Cikgu Siti Hasmah Muhamad Pagar

Cikgu Marzuki Lamaluding RMTS

Cikgu Salahudin Hj Mamat Perhimpunan

30 16 Ogos – 20 Ogos Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Pagar Kegembiraan
Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz RMTS

Cikgu Asrinah Alias Perhimpunan

31 23 Ogos –27 Ogos Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Pagar
RMTS
Ustazah Norma Tuan Soh Perhimpunan
Pagar
Cikgu Wan Mohd Syahril

32 30 Ogos -03 Sept Ustazah Rosma Liana Yusof

Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar RMTS

31

Ustazah Hjh Nooraini Awang Perhimpunan

33 06 Sept - 10 Sept Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Pagar sahabat
RMTS
Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi
Perhimpunan
Cikgu Siti Hasmah Muhamad
Pagar
34 13 Sept - 17 Sept Cikgu Marzuki Lamaluding RMTS Jasamu Dikenang
Perhimpunan Sayangi Diri
Cikgu Salahudin Hj Mamat Pagar Kasih Sayang
RMTS
Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Perhimpunan
Pagar
35 20 Sept - 24 Sept Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz RMTS
Perhimpunan
Cikgu Asrinah Alias Pagar
RMTS
Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan Perhimpunan
Pagar
36 27 Sept - 1 Okt Ustazah Norma Tuan Soh RMTS Belas Kasihan
Perhimpunan
Cikgu Wan Mohd Syahril Pagar
RMTS
Ustazah Rosma Liana Yusof Perhimpunan
Pagar
37 04 Okt - 08 Okt Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar RMTS Cintakan Negara
Perhimpunan
Ustazah Hjh Nooraini Awang Pagar
RMTS
Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Perhimpunan
Pagar
38 11 Okt - 15 Okt Cikgu Nurul Ashikin M. Rashdi RMTS Penjimatan Sumber
Perhimpunan
Cikgu Siti Hasmah Muhamad Pagar Hormat menghormati Memelihara Flora dan
RMTS Fauna
Cikgu Marzuki Lamaluding

39 18 Okt - 22 Okt Cikgu Salahudin Hj Mamat

Cikgu Wan Mohd Syahril

Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz

40 25 Okt - 29 Okt Cikgu Asrinah Alias Sayangi Sesama Manusia

Ustaz Mohd Shamri Mohd Adnan

Ustazah Norma Tuan Soh

41 01 Nov - 05 Nov Cikgu Tn. Hj Abd Fatah Ghazali Saya Anak Malaysia

Ustazah Rosma Liana Yusof

Cikgu Mohd Ali Haji Mohd Azahar

42 08 Nov - 12 Nov Ustazah Hjh Nooraini Awang Bertanggungjawab Menghayati Rukun Negara

Cikgu Wan Noorasikin Wan Ahmad Budaya Malaysia
Kebanggaan Kita
Cikgu Siti Hasmah Muhamad

43 15 Nov - 19 Nov Cikgu Marzuki Lamaluding

Cikgu Wan Mohd Syahril

20 Nov - 31 Dis CUTI AKHIR TAHUN

32

3334

VISI

“ Menjana transformasi dalam pendidikan berdasarkan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan “

MISI

“ Memantapkan pengajaran pembelajaran berkualiti,
mengoptimumkan sumber manusia
dan kepakarannya untuk melahirkan
insan yang cemerlang, inovatif,
berakhlak mulia
dan berdaya saing“

35

PENGERUSI JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI
TIMB PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 :Cikgu Mohd Shukran Che Mat@Muhamad (GB)
NAIB PENGERUSI 2 :Cikgu Wan Rosman Wan Zaif (PK Pentadbiran)
SETIAUSAHA :Cikgu Mazwani bt Ab Malek (PK. HEM)
AJK :Cikgu Ramadhan Mohd Nor (PK Kokurikulum)
:Cikgu Salahudin bin Mamat
:Cikgu Nurul Ashikin Mohamad Rashdi
:Ustaz. Mohd Shamri Mohd Adnan

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

PENGERUSI : Cikgu. Mohd Shukran Che Mat@Muhamad (GB)
TIMBALAN PENGERUSI : Cikgu,Wan Rosman Wan Zaif(Pen. Kanan Pentadbiran)
NAIB PENGERUSI 1 : Cikgu. Mazwani bt Ab Malek (PK. HEM )
NAIB PENGERUSI 2 : Cikgu Ramadhan Mohd Nor (PK Kokurikulum)
SETIAUSAHA : Ustaz. Mohd Shamri Mohd Adnan
AJK : Cikgu. Nurul Ashikin Mohamad Rashdi
: En. Mohd Nuzaihan Salleh (PO)

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

PENGERUSI : Cikgu Mohd Shukran Che Mat@Muhamad (GB)
TIMBALAN PENGERUSI : Cikgu Wan Rosman Wan Zaif (Pen. Kanan Pentadbiran)
NAIB PENGERUSI 1 : Cikgu Mazwani bt Ab Malek (PK. HEM)
NAIB PENGERUSI 2 : Cikgu Ramadhan Mohd Nor (PK Kokurikulum)
SETIAUSAHA : Cikgu Salahudin Mamat
AJK : Cikgu Wan Noorasikin W. Ahmad
: Cikgu Salasiah Akmar Ab Aziz
: Cikgu Mohd Shamri Mohd Adnan
: Ustazah Hjh Noor Aini Awang

36


Click to View FlipBook Version