The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fyresdal kommune, 2019-05-27 02:51:40

Juni

Juni

Kommuneinformasjon
for
Fyresdal kommune
Juni 2019

Innhald: Side: Kontaktinformasjon:

Diverse annonser 17–34 Fyresdal barnehage: 35 06 71 80
Flexiruter 14–16 Fyresdal helsehus: 35 06 73 00
Fyresdal taxi 39 Fyresdal kommune – sentralbord: 35 06 71 00
Nytt frå Fyresdal legekontor 2 Fyresdal pleie- og omsorgssenter: 35 06 71 67
Kommunal informasjon 3–13 Fyresdal tannklinikk: 35 06 70 20
Kyrkjedøra 35–38 Gimle skule: 35 06 71 76
Nytt frå Fyresdal folkebibliotek 9–11 Heimeside: www.fyresdal.kommune.no
E-post: [email protected]

I juni skjer mellom anna dette: Side: Forts. Side:

01. Sommarles 2019 er i gang! 11 14. Fredagsklubb på samfunnshuset 8
01. Bygdedagen – i Øyskogen 19 15.-16. Sparsprinten 26
01. Bygdedagsfest på Meieriet 19 16. Avskilsgudsteneste for Øyvind Mæland 35
02. Vårmesse i Moland kyrkje 35 16. Vassfest med vett 13
03. Måndagskafé på Meinstad 8 17. Måndagskafé på Meinstad 8
04. Konsert med Krosslimusikken på POS 8 18. Topptur på Roan 17
04. Møte i Råd for eldre og menneske med 19. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
nedsett funksjonsevne (REMNF) 8 20. Grendetur i Kilegrend med
04. Vandretur frå Foldseæ 17 Fyresdal bygdekvinnelag 24
05. Formannskapsmøte 8 21.-24. Fotballskulen 29
05. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22 24. Måndagskafé på Meinstad 8
05. Føredrag med Telemark Fylkeslag av 25. Topptur på Grasstøylfjell 17
NFF, Norges Fibromyalgi Forbund 22 25. Samling i Fyril Friluftsgruppe 36
06. Møte i hovudutvalet for oppvekst, 26. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
kultur og omsorg (OKO) 8 28. Sommer kick-off på Meieriet 20
07. Fredagsklubb på samfunnshuset 8 30. Messe i Moland kyrkje 35
07.-09. Helgetur frå Torsdalsdammen 17
09. Messe i Veum kyrkje 35 Frist for innsending av bidrag
11. Den mobile optiker kjem til POS 8 til kommuneinformasjonen
11. Møte i hovudutvalet for plan og miljø 8
11. Sommarkonsert i kulturskulen 12 for juli og august
11. Tur frå Kleivane til Stemtjønn og Nystøyl 17 er søndag 16. juni.
11. Samling i Fyril Friluftsgruppe 36
12. Onsdagsope på Fyresdal Frivilligsentral 22
13. Kommunestyremøte 8

1

Informasjon frå Fyresdal legekontor

Tlf. 35 06 73 00

Legekontoret er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30

 Ved ynskje om å snakke med lege; legen ringer tilbake ved anledning.
 Ekspedisjonsgebyr på kr 59,- vil bli belasta kvar pasient ved arbeid og utgifter ved

forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger e.l. per brev, fax
eller telefon.
 Alt av sjukemeldingar, ev. forlengingar, diverse henvisningar, til dømes til
fysioterapeut, krev legetime – dette kan ikkje avtalast på telefon.

Nytt denne månaden!

Ny helsesjukepleiar frå 2. mai
Evy Katrin Aamlid skal ha 1 års permisjon frå stillinga si som helsesjukepleiar i Fyresdal
kommune. Permisjonen gjeld frå 02.05.2019. Nina Breivik, som er sjukepleiar og til vanleg
jobbar på legekontoret/laboratoriet, skal vere vikar. Du treff Nina på tlf. 35 06 73 00 /

35 06 73 04 og e-post [email protected].

Ny sjukepleiar på laben
Ragnhild Bjorheim skal vere vikar på laben medan Nina Breivik er vikar for Evy Katrin Aamlid.

Ny betalingsterminal
I juni vil vi få ny sjølvbetent betalingsterminal på helsehuset.

Meir informasjon kjem når den er på plass.

Medisinbestilling Akutt time

Sjekk alltid med apoteket om du har att medisin der Du må ringe til legekontoret
på resept før du ringer legekontoret for å bestille nye. mellom kl. 08.30 og 09.00.
Du får då snakke med lege som
Viss du vil ha medisinen sendt til Spar, Heggland
Daglegvare eller med post, må du seie ifrå om dette vurderer
din helsetilstand.
når du ringer legekontoret og du slepp å ringe Vurderer legen det som akutt, vil
apoteket. du få time same dag frå kl. 12.00.

Hugs å hente medisinen du har bestilt!

2

Omstilling i Fyresdal

Vi har fatta vedtak om å gje eksisterande bedrifter eit tilbod om hjelp til utforming av strategi og
marknadsføring. Konsulentar frå ZIZU er hyra inn for å hjelpe til med denne jobben. Dei skal bidra til
at ein skal tenke litt utanfor boksen og vere kreative.

Opplegget er ein kortversjon på 10 timar gratis hjelp. Dette kan danne grunnlag for vidare søknader
til omstillingsstyret.

Alle som ynskjer å utvikle sine bedrifter oppmodast til å ta kontakt.

Erik Skjervagen
Ordførar/leiar omstillingstyret

Godkjente lister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Fyresdal har godkjent 3 lister til årets kommunestyreval.
Desse er Arbeiderpartiet, Høgre og Senterpartiet.
Sjå listene her:

Arbeiderpartiet

Kandidatnummer Namn Fødselsår
1 Erik Skjervagen 1959
2 Elise Lauvrak 1982
3 Nils Kristian Moe 1978
4 Liv Nærum 1982
5 Torleiv Hvistendahl 1979
6 Ingunn Lauvrak 1969
7 Karl Rune Hansen 1960
8 Gunn Marit Aslestad 1984
9 Nils Vidar Pettersen 1966
10 Rita Tuften Metveit 1958
11 John Kristian Lukassen 1973
12 Marit Nygård Dale 1955
13 Øyvind Kile 1964
14 Klara Rydland 1994
15 Peter Gruszewski 1952
16 Aud Kristin Syvertsen Lukassen 1972
17 Thorstein Wøllestad 1953
18 Iselin Heimdal Skjervagen 1990
19 Jan Ståle Knudsen 1966

3

Høgre

Kandidatnummer Namn Fødselsår
1 Tor Bendik Midtgarden 1957
2 Evy Katrin Aamlid 1974
3 Tarjei Aamlid 1973
4 Jon Markus Gjersund 1987
5 Tor Skræi 1969
6 Lars Erik Gangsei 1973
7 Olav Kjetil Greivstad 1963
8 Inge Aamlid 1973

Senterpartiet Fødselsår
1962
Kandidatnummer Namn 1966
1 Kjell Sverre Thoresen 1954
2 Svein Olaf Slyngstad 1955
3 May Britt Bjaaland Festervoll 1993
4 Saamund Gjersund 1976
5 Olav Fjellheim Kvipt 1986
6 Janne Lunden Teksle 1972
7 Anders Bergsland 1990
8 Lars Egil Libjå 1998
9 Olav Bergland Haug 1983
10 Tone Susanne Kvasjord 1954
11 Pål Kjetil Kiland 1959
12 Arne Dag Lassemo 1990
13 Kåre Kirkevold 1961
14 Kristin Libjå 1993
15 Hans Petter Frantzen 1964
16 Øystein Libjå 1987
17 Trine Olsen Kirkevold 1970
18 Robert Libjå 1942
19 Gunhild Agnes Svalestog 1996
20 Olav Aslak Skræi 1956
21 Anne Snarteland 1955
22 Ketil Kiland
23 Børge Sandum

4

Vedtak i Kommunestyret – 02.05.2019

Søknad om skjenkeløyve – Bistro Teisner AS

Bistro Teisner AS org.nr. 922 393 710, ved kontaktperson Robin Seljevold, får innvilga skjenkeløyve i
leigde lokal i Fyresdal Næringshage.
Type verksemd: Bistro Teisner, restaurant og catering.
Dagleg leiar og styrar: Trond Rustand f. 03.05.68.
Løyvet gjeld skjenking av alkohol med inntil 60 volumprosent alkohol, inne i lokala og ute på
terrassen. Skjenking må vere innafor området på skissert situasjonsplan.
Skjenking inne:
Alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje kl. 10.00–02.00, alkoholinnhald med meir enn
22 volumprosent kan skje kl. 13.00–01.00.
Skjenking ute:
Skjenking ute må skje innanfor eit avgrensa og inngjerda område.
Alkoholinnhald lågare enn 22 volumprosent kan skje måndag–torsdag, søndag og høgtidsdag
kl. 10.00–24.00, fredag, laurdag og dag før høgtidsdag, samt alle dagar ved slutta selskap
kl. 10.00–02.00. Alkoholinnhald 22 volumprosent alkohol eller meir kan skje måndag–torsdag,
søndag og høgtidsdag kl. 13.00–24.00, fredag, laurdag og dag før høgtidsdag samt alle dagar ved
slutta selskap kl. 13.00–01.00.
Det blir gitt unntak for krav om stedfortreder på grunn av storleiken på verksemda.
Løyveperiode: 03.05.19–30.06.20, løyvet blir gjeldande vidare inntil nytt kommunestyre ynskjer å
endre reglane.
Løyvegebyr skal betalast kvart år. Bistro Teisner AS skal sende inn omsetningsoppgåve innan 15.02 til
Fyresdal kommune.
Bistro Teisner AS må ha internkontroll.
Det må ved større arrangement vere tilstrekkeleg med vakter for å overhalde ro og orden.
Dagleg leiar må fylje Heilskapleg rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fyresdal kommune, Lov om
omsetning av alkoholholdig drikk (alkohollova) og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

Organisering av NAV Fyresdal

Fyresdal kommune går inn i NAV-samarbeidet i Vest Telemark snarast råd og tiltrer avtala på
likelydande vilkår som dei andre kommunane med Tokke som vertskommune.
NAV og kyrkja bytter kontorlokale då dette vil vere meir i tråd med behovet. Kostnader knytt til bytte
vere dekt av leigetakarane.
Det bør opprettast eit telefonnummer til NAV Vest-Telemark slik at det blir enkelt å få tak i dei. Det
er ikkje akseptabelt med eit sentralt telefonnummer.

Utviding av aksjekapital i Telemarkrøye AS

Fyresdal kommune stiller seg positive til ei utviding av aksjekapitalen i Telemarkrøye AS.
Løyving av inntil kr 500.000,- vert dekt frå disposisjonsfond, konto 2510024.

5

Vedtak i Klagenemnd – 25.04.2019

Klage på avslag om dekking av påførte ekstrakostnader ved flytting av
arrangement grunna VA-arbeid i Meieribakken

Meieriet Cafe-pub-pizza AS får dekt utgiftene tilsvarande kr 17.500,- med å flytte arrangementet
«vårsleppet» i 2018, då området der arrangementet var planlagt ikkje var egna for dette på det
aktuelle tidspunktet grunna kommunalt arbeid.
Dekning frå formannskapet sin konto 1112 490.

Vedtak i Hovudutval for plan og miljø – 30.04.2019

Klage på vedtak om flytting/fjerning av hytterenovasjonspunkt ved Skåltjønn
gbnr. 66/13

Klaga blir teken til fylgje. Søppelcontainerane blir verande på Skåltjønn.
Dette for å oppretthalde eit godt tilbod til hytteeigarane.

Vedtak i Formannskap – 08.05.2019

Leige av areal på Haasum

Formannskapet gjev rådmannen fullmakt til å leige ut kommunalt areal på Haasum og utforme
leigeavtaler i tråd med intensjonen med området – å sele tomter.

Vedtak i Valstyret – 08.05.2019

Godkjenning av lister til kommunestyrevalet 2019

Listeframlegga frå Arbeiderpartiet, Høgre og Senterpartiet ved kommunestyrevalet 2019 i Fyresdal
kommune blir godkjende slik dei ligg ved saka.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 – vallokale og opningstider

Vallokalet for Fyresdal krins blir på Fyresdal samfunnshus.
Opningstider blir:

Sundag 08.09. kl. 14.00–18.00
Måndag 09.09. kl. 09.00–19.00

6

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 – Søknadsfrist for å avgi
ambulerande stemme

Fristen for å avgi ambulerande stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er onsdag
4. september.
Kunngjering i Vest-Telemark blad, kommuneinformasjonen og på heimesida.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 – lokale til førehandsstemminga

Det blir teke imot førehandsstemmer ved kommuneadministrasjonen i Fyresdal Næringshage i
opningstida frå måndag 12. august til fredag 6. september kl. 08.00–15.00.
Førehandsstemminga ved POS blir gjennomført, etter nærare avtale med personalet på POS, i veke
36.
Tidlegstemmer blir tekne imot ved kommuneadministrasjonen i Fyresdal Næringshage i opningstida
frå måndag 1. juli til fredag 9. august kl. 08.00–15.00.
Kunngjering av stad og tid for stemmegjevinga blir annonsert i Vest-Telemark blad,
kommuneinformasjonen og på heimesida/Facebook.

Val av stemmestyre 2019

Stemmestyret 2019: Varamedlemer
1. Gunnar Grunnvik
Medlemer 2. Kjell Arne Lauvrak
Solveig Johre Rustand, leiar 3. Svånaug D. Valseth
Dag Kjetil Lund, nestleiar 4. Gunlaug B. Kiland
Einar Mikkelsen
Jørund Valebjørg
Reidun Sandvik
Randi Vik

7

Seniortrim Politiske møte juni 2019

Kvar tysdag kl. 13.00 på Råd for eldre og menneske med nedsett
fysioterapiavdelinga funksjonsevne: 4. juni
i underetasjen på POS. Formannskap: 5. juni

September–mai, med pause i påskeveka Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg: 6. juni
og i jola. Lett styrke, bevegelse og Hovudutvalet for plan og miljø: 11. juni
balansetrening i 45 min; leia av Kommunestyre: 13. juni
fysioterapeut.

Velkomen på trening!

Helsing Lena & Bente
Telefon: 35 06 71 56 / 952 17 971.

KVA SKJER PÅ POS Fredagsklubb
I JUNI MÅNAD?
Siste fredagsklubb før ferien blir fredag 14. juni.
4. juni: Vi på klubben ynskjer alle brukarane ein fin ferie!
Krosslimusikken kjem til POS kl. 10.30.

Kaffe og kaker blir det også

11. juni:
Den mobile optiker er på plass

frå ca. kl. 11.00.

Helsing Aktivitet Utsikten

Måndagskafé på Meinstad

Kaféen er open kvar måndag
kl. 09.00-14.00.

Her møtes me for ein hyggeleg prat og
gode vaflar.

Me går tur kl. 10.00-11.00.

Velkomen!
Helsing Randi og Gudny

8

NYTT PÅ FYRESDAL Breen, M: Om muser og menn
Bruland, A: Buketter fra blomsterhagen
FOLKEBIBLIOTEK Corbes, P: Hakking, teknikker, mønstre og
oppskrifter
Skjønnlitteratur vaksne Dyer, G: Vi er her for å dra et annet sted
Baker, J: Vandrefalken Eriksen, P: Nye språk i Norge
Bonde, G: Det var vi Ferrante, E: Frantumaglia
Brøgger, S: Koral Galeotti, M: Vory, Russlands supermafia
Diamond, L: Strandkafeen Gornick, V: Heftige bånd
Egeland, T: Falken Harshem, A: Den mørke hemmeligheten i
Franzobel: Medusas flåte Tysfjord
Greni, G: Jeg ser død Jensen, C: Mot stjernene
Herrero, J: Allmøte Jeppsson, A: Utesnekring
Kalland, T: Hundene i Raqqa Kjøs, P: Angst
Kawakami, H: Herr Nakanos forretning for Lommekjent Barcelona
avlagte gjenstander Lommekjent Berlin
Khalif, M: Skallet Lommekjent London
Kinnunen, T: Skår Mjaaland, M: Samtaler fra et ekteskap
Lundhaug, F: Sorte hull Obama, M: Min historie
Magris, C: Tiltale frafalles Ravneberg, J: Sankebok
Marasco, W: Kompaniet av dikta sjeler Samdal, P: Fotball uten grenser
Modiano, P: Dora Bruder Sund, A: Jubel & Baluba, sy barneklær til
Murakami, H: Drapet på kommandanten jubelbarn
Nielsen, M: The monster Tønsberg, T: Stauder
Niemi, M: Koke bjørn Vestrheim, G: Klassisk retorikk
Næss, S: Den stille uke
Oates, J: Svart vann Skjønnlitteratur barn og ungdom
Olafsdottir, A: Arr Alaei, N: Dette er ikke oss
Reyes, E: Brev fra min barndom Arvola, I: Buffy By er talentfull
Riel, A: Slakteren i Liseleje Brown, P: Den ville roboten
Røsth, G: Spelemannen frå Korsneset Caletti, D: Et hjerte i en kropp i verden
Skomakerstuen, L: Uten innkommende ordre Damm, A: Besøket
Slimani, L: Vuggesang Engedal, M: Pølsetjuven
Smith, A: Venner Falch, M: Nordlys, vikingene og orakelet
Stridsberg, S: Kjærlighetens antarktis Fargerike fakta
Sullivan, M: Under en brennende himmel Flekkete fakta
Sönmez, B: Istanbul Istanbul Folkestad, A: Ulla
Ward, J: Det som reddes kan Foss, A: Den frosne regnbuen
Foss, A: Den forheksede fossen
Faglitteratur vaksne Foss, A: Krystallrosen
Abrahamsen, B: Sjamanen i stjerneregn Foss, A: Sølvhemmeligheten
Altan, A: Eg får aldri sjå verda igjen Grøntvedt, N: B for bursdag
Batuman, E: De besatte Gyldenås, O: Tapte kosedyr detektivbyrå
Bloodworth, J: Innleid og underbetalt Hallberg, L: Det piper i posen

9

Hope, H: Compis Runde, Ø: Berserk
Hunter, E: Kattekrigerne: Forsvunne stjerner Vehlman, G: Alene, i hjertet av malstrømmen
Hølleland, Ø: Siste sjanse
Jeg elsker deg, Peppa Gris Lydbøker vaksne
Lillebo, N: Rør ikke de som sover Egeland, T: Falken
Markhus, V: Det runde problemet
Martin, G.R.R.: Isdragen Lydbøker barn og ungdom
Mathiassen, S: Ord som slutter på skap Lindgren, A: Jeg vil også ha et søsken
McManus, K: To kan holde på en hemmelighet Lindgren, A: Skoledager
Mæhle, L: Djevelen vil alltid finne deg
Nylund, M: Rikka på ordentlig og forever DVD
Sivertsen, O: Kaptein Skrekk Dog Days (for alle)
Solberg, A: Den svartkledde jenta Green book (9 år)
Stark, U: Rømlingene Maya og hekseblomsten (6 år)
Timgren, K: Amanda & Ila fra og med nå Mortal engines (12 år)
Tveterås, P: Tordivel Robin Hood (12 år)
Unstad, E: Brådypt
OPNINGSTID PÅ BIBLIOTEKET
Faglitteratur barn og ungdom
Berge, T: Maya, urfolket i Mellom-Amerika Tysdag kl. 10.00–15.30
Nicolaysen, M: Rotter Onsdag kl. 17.00–20.30
Ousland, B: Oppover; Roald Amundsens Torsdag kl. 12.00–15.30
spektakulære luftferder Fredag kl. 10.00–15.30
Renslebråten, L: Under polarisen
Perez, I: Respekt, en sexbok for gutter Er biblioteket stengt når du kjem, kan du
Thomas, I: La oss redde verden levere i kassa ved inngangsdøra til biblioteket.
Utrolig, men sant! Quiz Du finn biblioteket på Facebook og på
heimesida til kommunen.
På engelsk for barn og ungdom
Vegara, I: Mahatma Ghani BIBLIOTEKET ER STENGT I
SOMMARFERIEN
Teikneserie barn og ungdom
Cavallaro, M: Nico Bravo og helvetshunden Siste opningsdag før ferien er
Chamberlain, J: Kikki og mysteriet med den fredag 12. juli.
forsvunne dyrehagen Fyrste opningsdag etter ferien er
Dragonball 22-24 tysdag 13. august.
Hunter, E: Kattekrigerne; et nytt medlem
Hunter, E: Kattekrigerne, etter flommen Hugs å sikre deg feriebøkene i god tid.
Hunter, E: Kattekrigerne, fanget Eller, kva med lydbøker for lange bilturar eller
Inkalill: Miranda; Åndenes land, bok 10 ein bunke blad til solveggen?
Krüger og Krogh, Spøkelseståken
Lilleeng, S: Nagel, FNPZ bok 1 Vi ynskjer alle ein riktig god sommar!

Venleg helsing
Bitti Hvistendahl og Liv B. Kiland

10

SOMMARLES

BLI MED PÅ DEN
KULASTE

LESEKAMPANJEN!

Frå 1. juni til 31. august
kan alle i 1. til 7. klasse
vere med på Sommarles 2019!

Nettstaden sommarles.no opnar 1. juni.

Dei som har vore med tidlegare, kan nytte same brukarnamn.
Nye brukarar fyller ut registreringsskjemaet på nettsida. Gjerne med hjelp av vaksne.
Dei som ikkje finn lånenummeret sitt, får det på biblioteket.
For kvar bok du registrerer på sommarles.no, får du XP (poeng) og går etter kvart opp i nivå.
Då får du digitale trofé til profilen din på nettsida, og premiar som du hentar på biblioteket.
I sommarles kan du lese vanlege bøker, e-bøker, lydbøker, teikneseriar, eller du kan bli lesen for av
nokon andre. Bibliotekbøker eller private bøker – all lesing tel og gir poeng.
Er det problem med å få lagt inn bøkene, hjelper vi deg på biblioteket.
Sommarles fungerer best på nettsida sommarles.no.
Der registrerer du bøker, får lesetips og løyser oppgåver. Her kan du også lese den spanande fantasy-
fortellinga "Asbjørn og Astrid i verdsromet" og prøve det nye spelet.
Om du ikkje har tilgang på internett, kan du gjerne hente og levere lesekort på biblioteket.

VELKOMEN TIL SOMMARLES 2019
– les i lag med ungar i heile landet!

11

Informasjon frå kulturskulen

Då er kulturskuleåret 2018/2019 snart over, men hugs å sette av tid til:

Sommarkonsert 11. juni på Gimle skule kl. 18.00

Vi har eit mangfaldig tilbod i kulturskulen i Fyresdal, men med begrensa ressursar. For at vi
skal kunne planlegge eit så godt tilbod som mogleg til så mange som mogleg, er vi avhengige
av tilbakemelding frå dykk som foreldre i god tid før oppstart av kulturskuleåret.
Dette gjeld spesielt der vi har gruppetilbod, det vil seie primært kunst og handverk og
dans.
DANS MÅNDAGAR kl. 14.00–16.00 – gruppetilbod:
Dans har tidlegare vore på torsdagar, det blir no flytt til måndagar. Kor mange grupper og
kva slags er avhengig av tilbakemelding frå dykk. Per i dag har vi ikkje tilbod på
mellomsteget, men dersom vi får tilbakemelding om at det er ynskjeleg, kan det hende vi
kan få det til.
KUNST OG HANDVERK TORSDAGAR kl. 14.30–16.00 – gruppetilbod:
Her har vi rom for ei gruppe, men ynskjer tilbakemelding om etterspurnad for å tilpasse
tilbodet så vi får med så mange som mogleg.
Elles har vi fylgjande tilbod i kulturskulen:

 Slagverk med Trygve Jarle Nedrebø på måndagar. Kan ha små grupper.
 Piano eller vokal med Svetlana Sheytanova. Måndagar og tysdagar. Kan ha små

grupper.
 Gitar/bass/ukulele/banjo med Marit van Delft. Tysdagar og onsdagar.
 Band med Marit van Delft. Onsdagar og torsdagar. Gruppe.
Alle barn frå 6 år og oppover kan søkje på individuell undervisning.
Frist for opptak og oppseiing av plass i kulturskulen er 1. juni.
De søkjer via elektronisk søknadsskjema på heimesida til kommunen.
Dei som har individuell undervisningsplass, har denne til den blir sagt opp skriftleg via
elektronisk søknadsskjema.
Eg oppmodar alle til å søkje om plass i kulturskulen så tidleg som mogleg, slik at vi kan få lagt
gode timeplanar, som femnar så mange unge som mogleg.

12

FYRESDAL
UNGDOMSRÅD

INVITERER TIL

VASSFEST MED VETT

SUNDAG 16. JUNI
BRYGGEPARKEN

Kl. 15.00–20.00.

FLOTTE Aktivitetar:
PREMIAR Surfesimulator
Oppblåsbare vassballar
Tema: Skumbad/skumparty
Volleyballturnering
Sikkerheit i Sikkerhetsquiz
vatn Vass-ski og tube

Aldersgrense: 7. klasse og oppover
Gratis inngang – sal av mat

I samarbeid med «Tak vare på kvarandre – vi har ingen fleire å miste»

13

14

15

16

Juni

Tysdag 4. juni Vandretur frå Foldsæ, Solbergnuten og Namneberget. 4 timar/6 km.
Fredag 7. juni til Ein fin rundtur frå gamle Foldsæ Landbrukskule opp forbi Tveiten og etter
sundag 9. juni (pinsa) kvart heilt opp på Solbergnuten. Fylgjer stig og traktorveg ned att til
Namneberget. Her finn vi gamle inskripsjonar i fjellet. Vandrar i
Tysdag 11. juni kulturlandskapet ned til Plassane og tilbake til Foldsæ.
Tysdag 18. juni Område: Hauggrend. Terreng: Lett.
Tysdag 25. juni Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Sigmund Nærum. Tlf. 906 17 033.
Helgetur frå Torsdalsdammen til Nystøyl, Nutevasshytta og til Kvipt.
Vi har i forkant organisera med transport av bilar. Går frå Torsdalsdammen
og inn til Nystøyl på fredag kveld. Laurdag går vi sørover på dei flotte
Tjønndalsristene som er på vel 1000 m og vidare til Nutevasshytta. Dette er
ei fin dagsetappe på omlag 10-12 km. På sundag 1. pinsedag går vi vidare til
Kvipt via Kvipteskar med middag på Kvipt Gjestegard etterpå.
Område: Fyresdal Vesthei.
Mat og overnatting på hyttene betalar kvar enkelt, i tillegg til transport
kr 250,- per pers. Minimum 5 personar, elles ingen tur.
Påmelding til turleiar seinast 4. juni.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Kleivane til Stemtjønn og Nystøyl. 5 timar/10 km.
Vi køyrer inn i Borggrend og parkerar før Kleivane. Går opp bratte bakkar til
Stemtjønn og forbi tuftene på Brokko. Vidare oppover til ein er oppe på
heia. Fin open stig til Nystøyl. Mogeleg å fiske i Hyljevatn som er eit godt
fiskevatn. Tilbake same vegen.
Område: Borggrend. Terreng: Nokså lang tur med mykje stigning.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.
Topptur på Roan 1191 moh*. 4 timar/10 km.
Topptur til Roan på denne tida er vanlegvis ei stor oppleving dersom
greplyngen blomstrar. Dette er midt i denne fine tida. Går den merka stigen
frå Røyningdalen. Ned att same veg.
Område: Hauggrend. Terreng: Jamn stigning heile vegen, med delevis bratte
parti.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Sigmund Nærum. Tlf. 906 17 033.
Topptur på Grasstøylfjell 970 moh. 5 timar/9 km.
Køyrer inn vegen mot Austre Nape og går inn traktorvegen til Stemtjønn.
Tilbake via Vardalen slik at vi får ein fin rundtur.
Område: Sitje/Napeheia. Terreng: Jamn stigning mot toppen langs flotte
høgdedrag.
Tid: Kl. 17.00. Naturlos: Gunhild Momrak. Tlf. 957 91 511.

Fast møteplass er på bankplassen (Sparebanken Sør) i sentrum. Tak med passande klede, mat og god
turlyst. Alle som er med går turen på eige ansvar. Turar merka med * har bok på toppen.

Toppturgruppa «På Tøpp i Førsdal» v/Gunhild; Tlf. 957 91 511 eller e-post [email protected].
NB! Vi tekk atterhald om endring i oppsette turar.

Sjekk Facebook eller kontakt naturlos for kvar einskild tur!

17

Vanlege opningstider:
Kl. 10.00–16.30 (14.00).

Velkommen innom!

Merleyn

Mobil 916 41 202 Opningstider:
www.merleyn.no Kl. 10.00–16.30 (10.00–14.00)
FB: merleyn
Leiker.
Dameklede, herreklede og barneklede.

Arcopedico sko.
Sengetøy, handkle, undertøy.
SandnesGarn, Dalegarn, Du store Alpakka.

Pause frå strikkekveldane nå.

Gode tilbod på bygdedagen
(ope kl. 10.00–16.00).

Velkommen innom!

18

Bygdedagen 2019 – laurdag 1. juni kl. 10–16

Veteranbilkortesje: oppmøte på BEST kl. 10.30.
Salsbodar – aktivitetar – utstillarar – loppemarknad – elvelotteri – utstilling.

Håpar mange tek turen til Øyskogen denne dagen!
Velkomen!

Opningstider: Opningstider:

Måndag–tysdag kl. 11.00–18.00 Kl. 10.00–16.30 (11.00-16.00).
Onsdag–torsdag kl. 11.00–21.00
Fredag kl. 11.00–24.00 (02.00) Opningstider:
Laurdag kl. 11.00–24.00 (02.00)
Måndag, torsdag og fredag: kl. 09.00-15.00.
Søndag kl. 13.00–19.00 Tysdag og onsdag er vi i Kviteseid og er å treffe
Arrangement i juni: på telefon og e-post. Ynskjer du eit møte med
1. juni: Bygdedagsfest med Rune Sanden
28. juni: Sommer kick-off – sjå info. neste side oss i Fyresdal ein av desse dagane, ring på
Middag kvar onsdag og torsdag kl. 15.00–19.00. førehand og avtal tid.
Vanleg meny i tillegg
Velkommen innom til oss for god mat og drikke Margit Lund: 38 17 05 74 / 957 59 347 /
[email protected]
Runde Sanden
19 Per Audun Hansen: 38 17 04 56 / 970 87 462 /
[email protected]

Jørund Lauvdal: 38 17 05 58 /
[email protected]

Kundesenter: 38 10 92 00 / www.sor.no

20

Sommaren og turistsesongen er her, og vi har opna turistkontoret!

Her kan du få informasjon om overnatting, utleige, turar og andre aktivitetar.
Vi sel fiskekort, toppturkort, kart og bøker.

Kontakt oss gjerne på 35 04 14 55 eller [email protected].

Lyst på ei Ticket to the Moon hengekøye, kanskje?!
Vi har mykje fint og mange gode tilbod i bua!
Godt utval i fiskeutstyr.
Kom gjerne innom for ein triveleg handel 

Ordinære opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-16.30,
laurdag kl. 10.00-14.00.
Ekstra opningstider ved
forskjellige arrangement!
Sporten: 920 85 898 /
[email protected].

21

Fyresdal Frivilligsentral

Kvar onsdag – opningstid kl. 10.00–17.00 – formiddagstreff kl. 10.00–kl. 12.00.

Vi tjuvtrenar på dart-spel kvar onsdag
Meir informasjon om aktivitet og opningstid vil stå Facebook-/heimesida vår.

Litt informasjon om frivillighet:

Å vere frivillig er eit flott bidrag til lokalmiljøet, og ein fin måte å lære nye ting på og få nye venner.
Frivillighet er ulønna oppgaver og det er viktig å trives med oppgåvene. Dei frivillige bestemmer sjølve
omfanget.
Kvifor vere frivillig? Svaret er nok for det meste eit ønske om å gjere noko for andre, gjere noko i sitt
lokalmiljø og eit ønske om å bli kjent med nye menneske. Frivilligsentralen skal vere ein inkluderande,
trygg og sosial møteplass for alle som har lyst til å delta i frivillig arbeid.

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet, nokon treng
hjelp og nokon ønsker å hjelpe. Samarbeid med lokale lag og foreningar og andre frivillige er då ein viktig
del. Det er viktig at fleire vil involvere seg. Vil du bidra, ønsker du hjelp eller har du tips?

Ta kontakt på telefon, eller kom gjerne innom for ein hyggeleg og uforpliktande prat. Vil du bare skravle
litt, er det lov det og Ta gjerne med strikketøy/hekletøy om du vil.

Utlån av ski, skisko, stavar og skøyter
Vi har sportsutstyr for utlån, både til liten og stor Skisko str. 28 til 49, skilengde 100 til 207 cm og
skøyter i str. 25 til 42. Kom gjerne innom i opningstida på onsdag, eller avtal tidspunkt på
tlf. 905 95 439 dei andre vekedagane i tidsrommet kl. 08.00–15.00.

Telefon: 905 95 439
E-post: [email protected]
www.fyresdalfrivillig.no
Følg oss på Facebook/heimesida vår!

Bli med å forme frivilligsentralen vår!
Aktivitetar vil styre opningstidene.

Telemark Fylkeslag av NFF, Norges Fibromyalgi Forbund, kjem til Fyresdal onsdag 05.06.2019 for å
halde foredrag i veslesalen på samfunnshuset.
Møte startar kl. 18.00.

Fordraget omhandlar: Kosthald, diagnosesetting, trening, gode råd ang. behandling m.m.
Velkomen!

22

Sal av rimeleg ved

30 cm bjørkeved i 60-literssekk.

Salg av håndlaget, lokalt produsert Kontakt:
naturkosmetikk. Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling,
v/ Henning – tlf. 37 07 67 86 / 489 93 471.
Produksjon av fersk geitost, og yoghurt av
geitemelk.

Kom gjerne innom oss i Gjerlivegen 30 på Øyane,
for en handel eller en smaksprøve!
Velkommen!
For spørsmål eller bestilling:

Tlf. 412 16 013 / [email protected].

Følg oss gjerne på Facebook:
Anima-Mundi

Andreas vask og vedlikehald

Vask/reinhald av hytter og hus, maling, vedlikehald
av bygg, steinarbeid rundt hus og hage, bygging av

terrasser. Treng du hjelp? Ring eller send ei
melding!

Tlf. 950 04 925 og e-post
[email protected].

Treng du snekkar til å gjere jobben for deg kan Kvipt Gjestegard
du kontakte Sven Erik Skomdal på mobil 479 05
Kvipt Gjestegard er ope for servering i helgene i juni
725 eller e-post [email protected]. frå klokka 12.00 til 18.00
Har fagbrev og sentral godkjenning.
(helga 15.-16. juni er stengt).
Sal av rjomegraut og spekemat, kaffe og sveler.

Keramikkutsalet er også ope.
Velkommen opp!
Mvh Olav Kvipt

23

Tømrar Erik Midtbø

Skifting av dører og vindauge, tilbygg, rehabilitering
og det meste innan ombyggjing og vedlikehald.
Gratis befaring.

Skåphengar til leige
Innvendige mål:

bredde 145 cm/ lengde 300 cm/ høgde 180 cm.
Nyttelast 1500 kg. Ta kontakt for pris.

Tlf. 971 92 386 / e-post: [email protected].

www.telemarklam.no
Kim og Bjørg

Sel norskprodusert bikkjefôr – Aktivitetar i bygdekvinnelaget i juni
rimeleg og topp kvalitet!
Bygdedagen 1. juni:
Ulike typer, berekna til hund i normalt bruk, • Grautsal
aktiv, ekstremt aktiv og valpefôr. • Opning av utstillinga «Hatt og stokk og briller»
Rabatt ved kjøp av min. 5 sekker.
Fritt tilkjørt i Fyresdal. Sundag 2. juni:
Janne L. Teksle • Kyrkjekaffi i prestegarden etter vårmessa i
415 03 188 / [email protected]
Moland kyrkje kl. 18.00
Skrammel og skrot
Torsdag 20. juni:
Hauggrend grendelag • Grendetur i Kilegrend:
Vi tek imot alt av metall, gamle omnar, Oppmøte på bankplassen i sentrum kl. 18.00 for
komfyr, syklar, traktor, spiker, skruar, samkøyring til Kilegrend. Vi køyrer ut til Gunlaug B. Kiland
bilbatteri, radioar, elektronikk, lamper, i Kilegrend der vi startar og avsluttar turen. Turen går
gamal reiskap – ja, alt som du vil kvitte deg rundt Kleivtjønn med besøk i den gamle kraftstasjonen
ved Kilåi.
med av store og små ting.
Ring Dag Helge på 414 469 96, Tømrar Lars Ola Solberg

så kjem vi og hentar. Eg tek på meg arbeid innan snekring, forskaling, muring
Vi tek også imot dekk på felg m.m. Andre type jobbar etter avtale.
Utleige av utstyr og maskiner.
mot kr 30,- per stk.
For meir info eller spørsmål, ta kontakt på telefon
404 35 443 eller e-post [email protected].

24

Bondal Motor er ei bedrift som er kjent over Opningstid: Jorunns vask
heile landet. Vi utfører service på snøskuter,
Måndag til fredag Eg tek på meg
ATV/UTV, grasklypparar, Automower kl. 08:30-16:30. husvask og storreint.
klypperobot, hytteprodukt osv. I Laurdag og søndag stengt.
Ta kontakt på
nettbutikken kan du velje å hente varene i Sjekk ut meir på telefon 981 32 727.
butikken eller få dei tilsendt. I vinter har vi www.bondal.no.
også blitt Sunwind Hyttesenter. Nokre av Jorunn Lund
leverandørane er: Polaris, Husqvarna, Klim, Arild Bondal:
Dagleg leiar og har sal av Opningstider:
Sunwind, Kama fritid, HSX, Honda, maskiner og delelager. Kvardagar kl. 09.00–18.00.
Espegard, Wee gruppen, Tilhengergruppen,
Tlf.: 917 74 300. Sundagar: 12.00–18.00.
Verktøyhuset. E-post: [email protected].
Følg oss gjerne!
Karl Olav Hansen:
Verkstadmeister/seljar og Telefon: 35 04 11 70

klargjerar av ATV og
scooter.

Tlf.: 917 74 302.
E-post:

[email protected].
Olav Bjørnerud:

Butikkarbeidar/seljar. Tlf.:
917 74 301.
E-post:

[email protected].

Fossum Kurs- og Feriesenter & Fossumsanden Camping

Overnatting - Camping – Hytter – Apartment - Sauna – Båter – Grillhytta

Hauggrend, Fyresdalsvegen 541 Eg yter framleis service på
Jonsered motorsager.
tel. 35042514 mobil: 91782399
[email protected] Har delar på lager og skaffer
www.fossum-ferie.com nye varer du treng.

25 Halvard K. Grythe.

Telefon 905 38 086.
E-post

[email protected].

15.–16. juni

Vi gler oss til å invitere til årets sparsprint!

Også i år vert det trimløype opp Åslandsbakkane for alle på beina på laurdagen.
Start frå Skørmoen kl. 15.00–16.00. Alle som deltek er med i trekninga av ein
stor flatskjerm! Kiosk på toppen!

Frå kl. 16.00 startar rulleskirennet.

Team Telemark Premieutdeling
og Team med matsal på
Bistro Teisner
Veidekke Vest
kl. 19.00
kjem

I år kjem proffløparane til Sundag er det
Team Veidekke Vest/Eivind rulleskiskyttarrenn på
Arne Bjaaland og Team Veum . Supersprint
Telemark! Seniorane og fellesstart. Fyrste
juniorane skal også i år gå frå start kl. 11.30.
Fyresdal sentrum og heilt til
toppen av Åslandsbakkane, Helsing oss i FSSL
11 km! SPURTPRISAR ved
flyplassen og i
Hegglandsgrend! Dette blir
topp sportsleg underhaldning!

26

Takk til våre sponsorar

27

28

Fotballskulen 2019
21.-24. juni

Mange ungar og fleire trenerar har meldt seg på
fotballskulen så langt  Fantastisk 
Vi har plass til enda fleire!
Veldig mange har sagt seg viljuge til å vere med å hjelpe til. Flott!
Betaling: kr 600,- per person.
Ved 2 eller fleire sysken betalar de kr 500,- per person.
Det vil seie 600,- for eit born, 1000,- for 2 born, 1500,- for 3 born, osv.
Betalast kontant fyrste dagen, 21. juni!

Tine Fotballskole ynskjer at vi sender inn bilete frå vår
fotballskule. Vi ynskjer også å legge nokre bilete ut på Facebook
og ev. i VTB. Viss nokon føresette ikkje ynskjer at barnet deira
skal bli tatt bilete av som vert sendt vidare, send ein sms til ein
i komiteen innan 21. juni!

29

Her kjem program for fotballskulen:

Merk tida: Stas for ungane når
foreldre og andre
Kl. 14.00-18.30 fredag kjem og kikkar på dei!
Kl. 10.00-16.00 laurdag og søndag
Kl. 10.00-15.30 måndag

Fredag

14.00: Mat vert servert frå kiosken ved fotballbanen; registrering i fotballgarderobane
15.00: Fotografering, offisiell opning og informasjon
15.15-17.00: Trening i grupper

17.00-17.15: Fruktpause Det vert trekt signera Odd-drakt + billett til Odd-
17.15-18.30:Trening i grupper kamp og mange andre gevinstar blant

Laurdag fotballskuleelevar som er til stades på grillkvelden!

10.00-12.00: Trening i grupper
12.00-13.00: Lunsj i kantina (dei minste startar lunsj kl. 11.45)
13.00-16.00: Kampar

Ta ein fin sommarkveld saman med oss denne laurdagen!

Kl. 17.00: Sal av grillmat på Gimle stadion. Der kan du la deg friste av hamburger
og saftig grilltallerken!

Kl. 18.00: Fotballkamp. Dei eldste spelerane + instruktørar (blanda lag).

Søndag

10.00-12.00: Trening i grupper
12.00-13.00: Lunsj i kantina (dei minste startar lunsj kl. 11.45)
13.00-16.00: Kampar

Måndag

10.00-12.00: Kampar
12.00-13.00: Lunsj i kantina (dei minste startar lunsj kl. 11.45)
13.00-14.30: Kampar
ca. 14.30-15.30: Avslutning med premiering!

DETTE BLIR KJEMPEMORO!!

30

31

Informasjon frå Momrak Verkstad AS

Tid for å sjekke AC
Nå står sommaren for tur og då er det vel greitt å få
sjekka AC på bilen din. Dersom det er nokre år sidan
dette er gjort, er det lurt å fylle på. Me har utstyr til
både den gamle R134a og den nye R1234-gassen.
Bilar som er til sal hjå oss:
2018 VW Amarok 3,0 td, dobbelt cabin. 10 000 km.
Mest heilt ny, m/lokk og innlegg plan.
2014 Ford Transit Connect, 1,6 diesel. 50 000 km.
Fin kassebil, 3 seter og 5 dører.
Stikk gjerne innom oss for meir informasjon om
bilane, og ev. prøvekøyring.

Helsing alle oss på Momrak Verkstad AS

32

Fyresdal Hundeluftegard Hesteeventyr

Trenger hunden din å løpe fritt eller vil du trene på Vi tilbyr toppturer og langturer med hest.
innkalling? Vi har 22 mål innhengning til frislipp av Tortveit 35, 3870 Fyresdal.

hund. Facebook / 916 65 549 / [email protected].
Åpent kl. 07.00–21.00. Vi tilbyr guida rideturer, toppturer, jakt og fiske.
Vipps 915 34 556 – merk med navn og rase. Overnatting i sigøynervogn, stabbur, stallsuite,
Fyresdalsvegen 1798, 3870 Fyresdal
hytter og himmelseng. Oppstilling for bobil.

Velkommen! Velkommen!

33

Avtraumatisering:

Befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser!

Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi-TFT som metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke opplevd at
traumer, dvs. minner om vonde opplevelser er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi minnet i seg selv
ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen ikke har sluttet å kjøre selv om
selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det som om hendelsen på
mange måter fortsatt pågår. TFT er oppdagelsen av hvordan man deaktiverer programmer som optimalt sett
ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er heldig og det vonde en dag har gått
over «av seg selv»!

Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative «programmering»
er årsak til en mengde (alle?) lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så alt for mange, er det på
høy tid at alle får greie på at avtraumatisering ikke bare er mulig, men at hjelpen er like nær som du skulle
håpet!

Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir
problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke er en
sykdom, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk
belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene knyttet
til vonde opplevelser!

Det er på høy tid og med stolhet vi innfører et nytt begrep som alle forstår:

Avtraumatisering gjennom Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i dag:

Ingen åpne sår – stopp traumene og sett deg selv fri!

Stein Lund Halvorsen
Mental Optimaliserer
Spesialist i tankefeltterapi

Tlf. 456 64 004
E-post: [email protected]
www.optimalytelse.no

34

Gudstenester i juni 2019: 16/6, treeiningssundagen:
Moland kyrkje kl. 11.00.
2/6, sundag før pinse: Vårmesse Avskilsgudsteneste for Øyvind Mæland.
Moland kyrkje kl. 18.00, v/ Ø. Mæland. Song ved Fyresdal Familiekor.
Konfirmantpresentasjon med utdeling av Offer til kyrkjelydsarbeidet. Nattverd.
biblar. Offer. Fest på Betel.
Fyresdal Bygdekvinnelag inviterer til
kyrkjekaffi i Prestegarden. 24/6, 2. s. i treeiningstida: Inga messe.

9/6, pinsedagen: 30/6, 3. s. i treeiningstida:
Veum kyrkje kl. 11.00, v/Ø. Mæland. Moland kyrkje kl. 19.00? Sjå oppslag
Offer. Nattverd. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. seinare.

Frå kyrkjeboka:

Døde: Gro Olga Jopperud og Signe Lise Berge

MOLAND KYRKJE 16. JUNI – AVSKILSGUDSTENESTE

Sidan 8. februar 2015 har Øyvind Mæland vore tilsett som sokneprest i Fyresdal. Etter fire og
eit halvt år blir dette den siste gudstenesta hans hjå oss. Vi er takksame for den tida han har
vore her, og vi veit at både yngre og eldre vil sakne han. Han er kjend for å vere sosial og
omgjengeleg med alle. Øyvind flytter nå attende til barndomsheimen sin ved Østensjøvannet i
utkanten av Oslo. Han gler seg til å få meir tid til familien sin, og vi ynskjer han lykke til med
det og med pensjonisttilværet.

Vi håpar at mange kjem til gudsteneste denne sundagen, der avskilet blir markert ved at prost
Asgeir Sele høgtidleg avtakkar Øyvind som sokneprest i Fyresdal sokn og som prest i
Øvre Telemark prosti.

Sokneråd og stab saman med resten av kyrkjelyden ynskjer på si side å takke Øyvind ved å
stelle til fest for han oppe på Betel etter gudstenesta. Til denne festen er alle inviterte og
hjarteleg velkomne.

Desse stiller til val ved soknerådsvalet til hausten:

Kyrkjevalet Inger Olaug Angell, 60 år, Thor Storerud, 74 år,

8.–9. sep. 2019 Solveig Abelone Midtgarden, 56 år, Gunnar Birger Grunnvik, 67 år,

Berthe Tysvær Hegglid, 34 år, Marcus Erwin Friedrich Dahler, 54 år,

Annlaug Bergland, 58 år, Gunlaug Bergstøl Kiland, 66 år, Sigrun Rørdal Rekvik, 36 år, Tone

Susanne Kvasjord, 21 år, og Kari Anne Noraberg, 48 år.

35

Fyril Friluftsgruppe
Samling hjå Andreas Valebjørg tysdag 11. juni og tysdag 25. juni,
kl. 18.00–19.30. Sjå www.fyresdal.kommune.no for meir informasjon.

FYRESDAL FAMILIEKOR

Syngje på Bygdedagen laurdag 1. juni, kl. 12.30.
Øve i kantina på Gimle onsdag 12. juni kl. 17.00–17.45 og 17.30–18.30.
Syngje på avskjedsgudsteneste i Moland kyrkje sundag 16. juni kl. 11.00.

Kyrkjeskyss: Treng du skyss til gudstenester eller andre kyrkjelege samlingar, tak kontakt
med kyrkjekontoret, tlf. 35 06 71 33 eller mobil 951 59 494.

Kyrkjekontoret: 35 06 71 33 / 951 59 494 – e-post: [email protected]
Prest: 35 06 71 45 / 948 86 826 - Kantor: 958 60 923 - Kyrkjetenar: 970 69 887 - Prostidiakon E. Erikstein 911 13 580

Takk for meg og alt det gode jeg har opplevet her i Fyresdal!

Her i Fyresdal har det vært både et godt og et trivelig samarbeid med kyrkjeverje/klokker
Else Berit Mandt Gaaren, kyrkjetenar Ingebret Gaaren frem til pensjonen i mai 2017 og nå
Bjarne Mandt derfra. Og Andreas Valebjørg den tiden han delte kirketjenerstillingen med
Ingebret. Else Berit er den gode pliktoppfyllende og mer arbeidende kyrkjeverje og klokker
som har alt på stell. Kirketjenerne er ikke bare nøye og dytkige med kirkene, men man skulle
jo tro de var gartnere også – så nydelige og velstelte som bygdas kirkegårder fremstår. Alt har
vært både hyggelig og trivelig med mang en god prat opptil flere kaffekopper og gjerne noe
til, og ikke minst et helt utmerket arbeid. Og så bygdas kantor da, Kantor Freddy Brander,
som både er hyggelig og grei å samarbeide med. Og at han er en kantor i særklasse,
fremragende dyktig, tar det ikke lang tid å forstå – slik nydelig musikk han frembringer på
orgelet, og iblant pianoet, samt de gode musikere han fra tid til annen øver sammen med så
messe/gudstjenestefeiringen ved særlige høve blir musikalsk beriket, ja løftet til større høyder.
Det gode kollegafellesskapet i næringshagen har jeg satt stor pris på, alltid hyggelig å slå av
en prat – også prat og kaffe.
Hele staben her har vært flinke til stadig å ha fine velholdte kirker; Moland og Veum begge
med gode orgler, og selv om orgelet i Moland er meget bra, er det gamle orgelet i Veum i
særklasse når det gjelder vellyd. Folketallet tatt i betraktning synes jeg gudstjenestesøkningen
er bra, meget bedre enn i mange storbyområder. I tillegg er konfirmantene dyktige som
ministranter under gudstjenestene. Deres nærvær i sine røde kapper og hva de gjør
forskjønner og beriker gudstjenestefeiringen. Og så er de så hyggelige å ha med å gjøre, og
trivelige å ha i hus på prestegarden når vi har samlinger der. Bygda har all grunn til å være
stolte over sine ungdommer – ja, barna med, for maken til dedikert gjeng til
skolegudstjenesten før jul skal man lete lenge etter, det samme kan man si om
barnehagegudstjenesten også. Og hva barna angår er det en befriende fornøyelse å høre, nyte
og oppleve Fyresdal Familiekor på gudstjenesten; Det er nesten som et festfyrverkeri å regne
inspirende ledet av Sarke Veum og med utmerket ledsagelse på pianoet av kantor Freddy.
Kontorforholdene i næringshagen er upåklagelige, og med en nydelig utsikt ut over
Fyresvatnet. Kontorforholdene skal bli enda bedre skjønner jeg, selv om den direkte utsikten
til vannet oppleves først når man kommer ut av de nye kontorene.
Det er alltid hyggelig å slå av en prat med både ordfører og rådmann, og alle de andre her. Av
og til får man en spontan invitasjon, som her en tirsdag da tidligere rådmann Ketil Kiland gikk
rundt og inviterte til kaffe og kaker. Og den deilige kaken hadde han bakt selv.

36

PRESTEGÅRDEN, Moland prestegård, har vært en gave og en mulighet for meg som prest
her i Fyresdal som ikke kan overvurderes. Både beliggenheten, selve den store vakre
bygningen, hagen og så nærheten til både Moland kyrkje og mennesker er fantastisk.
Det faktum at Moland prestegård har vært bebodd av prester mer eller mindre
sammenhengende antagelig i nærmere 800 år, har gjort noe med bygdas forhold til prest og
kirke, det er en helt naturlig del.
Prestegården har betydd mye for meg. Den var hovedårsaken til at jeg i sin tid søkte hit. Og
den har mer enn oppfylt forventingene, og det er jeg glad for. På mange måter er vel
prestegården mitt viktigste arbeidsredskap hvor mange har kommet til samtaler og samarbeid
og kirkekaffe. Og det har virkelig gledet meg!
Men kirkekaffen i Kyrkjestoga på Veum er sannelig også en fortreffelig oppfinnelse, og den
hadde vel ikke vært der om ikke Annlaug Bergland stort sett er den drivende kraften der. Som
ellers kirkekaffen på prestegården gir den mulighet til å prate sammen, slappe av og nye noe
godt nystekt, med kaffe og te til, og så saft da. Det er alltid trivelig og det virker i tillegg
befordrende på det kirkelige arbeid. Men like godt har det vært for meg å få komme rundt å til
hjemmene her i bygda ved ulike anledninger, det har under alle forhold vært god opplevelser
jeg tar med meg, og jeg har lært mer av bygda å kjenne. Det har vært så mange hyggelige
mennesker både å komme til og som har kommet til prestegården i alt fra dåpssamtalene til
mennesker som har mistet noen de er glade i. Og det er alltid noe godt til kaffen enten jeg har
kommet hjem, eller man har kommet til prestegården. Kaffe med noe til er som smøring for
den gode samtale.
Noe som føyer seg til i den gode rekken for gode minner er andaktssamlingene på POS med
kaffe og kake – og ekstra mye sang og samtaler, opptil flere ganger i måneden, har vært
veldig trivelige. Og da må Rita nevnes spesielt, hun er den som ordner og fikser og er den
gode vertinnen på stedet, det betyr svært mye for oss alle der!
Og så de eldre selv – jeg har hatt stor glede av å prate med og være sammen med dem.
Soknerådet er i liket med bygdens innbyggere både hyggelige og greie å samarbeide med, og
tar gjerne i et tak for den gode sak.
Det har gledet meg også å være på Betel ved ulike høve, alt fra Normisjonsmøter til andre
møter, for ikke å glemme alle de rent festlige arrangementene.
Fyresdal er, med sine drøyt 1280 innbyggere fordelt på ca. 1280 kvadratkilometer, ikke
akkurat tettbygget, men til gjengjeld kjenner alle hverandre mer eller mindre og bryr seg
positivt om hverandre. Overalt hvor jeg er i butikken, blir jeg i ekstra godt humør etter å ha
vært i butikken og pratet med så mange hyggelige mennesker.
Unge og gamle, barn og familier hilser alltid når man er ute og går, eller sykler, og når man
går eller sykler kan man jo lettere stoppe og ta en prat.
Og verkstedet "Momrak – Mekonomen" på Molandsmoen er en klasse for seg i service og
hjelpsomhet. Jeg har ikke på noe verksted jeg har vært før opplevet maken til service og
velvilje. Når man, som jeg, har en gammel bil som har behov av mye, har det betydd mye.
Lørdagskaffen med nystekte vafler eller sveler i Kyrkjestoga på Veum på lørdager fra kl.
10.00 til 13.00 prøver jeg å få med meg, selv om jeg dessverre ikke rekker det hver uke, det
kommer så lett noe annet. Men lørdagskaffen er et veldig hyggelig treffsted – og så er vaflene
så gode. Det er mye jeg kommer til å savne fra tiden i Fyresdal.
Også hvor fint det er å sykle rundt i bygda, og etter at jeg fikk meg en el-sykkel har turene
blitt både oftere og lengre, når jeg har tid til det.
Som godt er har jeg mitt barndomshjem ved Østensjøvannet i utkanten Oslo, som jeg nå har
seksjonert med min adoptivsønn og hans familie, der jeg bor i underetasjen og han og
familien har først etasje og halve etasjen over der igjen. Der er det hage og hagestol som
venter også, i tillegg til mer samvær med familien og barnebarna fire i tallet, der de to yngste
er 2 og 4 år. Og det gleder jeg meg svært meget til.

37

For øvrig får jeg også tid til å være mer sammen med den større familie og venner i Oslo og i
området omkring. Hytte har jeg, med tilhørende båt i Grimstad, og den skal også nå bli mer
benyttet håper jeg. Den ligger så deilig og usjenert til. Min far var fra Grimstad. Og både
familie og venner har jeg der også. Og som godt er, min familie; Berhanu og hans Meseret
med de fire barna liker seg der også.
Jeg kommer nok til å engasjere meg lokalt i kirken i Oslo, og da blir det kanskje mest
Lambertseter kirke, der jeg selv har vært prest en tid, og som jeg fortsatt har gode kontakter
med både blant de ansatte og menigheten og hvor jeg er spurt om å stille til
menighetsrådsvalget, og det har jeg takket ja, til. Så får man se om jeg blir valgt inn.
Foreningen Østensjøvannets Venner, som jeg var med å stifte i 1983 og var den første
formannen for i fem år, vil jeg også engasjere meg mer i nå. Før var det en kamporganisasjon
for fredning av området, etter fredningen høsten 1992 er det mer en forvaltingsoppgave og
tilsyn i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunenes miljøetat, som er
Østensjøvannets Venners anliggende nå i tillegg til "vaktbikkje"-oppgaver overfor diverse
planer og omreguleringer som berører området hele tiden.
Turer i deilige Østmarka som har vært "min" skog helt fra barndommen av, håper jeg å få
mye mer tid og krefter til, og nå også gjerne sammen med familien, enten alle eller noen. Det
er noe med å lære seg til å oppleve naturen og glede seg over alt det den byr oss.
Og så håper jeg at jeg kan bli mer aktiv i Ordo Crucis som jeg deltok mye og ofte på den gang
jeg var prest i Oslo på 1980-tallet og frem til jeg ble prest i Krødsherad høsten 1992 og noen
år fremover. Dit til Krødsherad, vil nok reisen nå gå oftere og også til Sverige til Dals Eds
pastorat der jeg var prest i 6 år og bodde sammen med min pleietrengende mor på Nössemark
Prästgård bare fire og en halv kilometer fra den norske grensen. Det er 11 mil fra mitt bosted i
huset i Oslo til Krødsherad og 14 mil til Nössemark i Sverige.
Men jeg vil jo gjerne også besøke Nord-Gudbrandsdal der jeg bodde på Otta i tiden som
prostiprest og hvorfra jeg også har mange gode minner, og selvfølgelig Fyresdal. Klart jeg vil
komme på besøk hit til Fyresdal for å treffe mange som jeg har hatt gleden å samarbeide med
og ble bedre kjent med under de fire og et halvt årene jeg har vært her. Jeg komme til å være
her til jeg har avskjedsgudstjenesten 16. juni 2019 og slutter etter den påfølgende ferie. Jeg vil
også få takke prestekollegaene i prostiet og ikke minst prosten selv for et meget godt
samarbeid – likeså vår Biskop Stein og bispedømme Ager og Telemark som har vært mine
arbeidsgivere. Det har bare vært godt og trygt det hele. Det er godt for meg å vite at ny
sogneprest er tilsatt av Agder og Telemark bispedømmeråd, og han synes meg å være en
likandes kar som også skal sette bo i prestegarden.
Og, det må også sies, en stor takk til Førsdal bygdekor og Fyresdal Musikkorps som både i og
utenfor kirkene våre har latt sin vellyd tone ut over bygda.

Måtte den gode Gud velsigne Fyresdal og alle som bor her, de som kommer hit og alle som
reiser gjennom bygda.

Pax et Bonum
Sogneprest Øyvind Mæland

38

Fyresdal Taxi

Tlf. 953 03 500

Rekvisisjon til pasientreiser
Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til
reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515.
 Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå

behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar.
 Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale

pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport.
Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller
helsebuss.

Venleg helsing
drosjeeigarane i Fyresdal

39


Click to View FlipBook Version