The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by helle, 2018-12-13 06:48:15

FlexReStore_Teknologileverandorer

Information til teknologileverandører til detail
Hvem står bag?
Projektet FlexReStore har undersøgt, hvad der skal til for at få
detailhandlen med i den grønne omstilling. Konkret har vi under­ Fremtidens
søgt potentialer og motivation for, at detail branchen som helhed
kan blive en aktiv spiller i fremtidens fleksible energisystem. Det inventar og
har vi gjort ved at gå i dialog med vigtige aktører i den danske
detailbranche, foretaget energigennemgang af deres butikker
samt analyseret potentialet for fleksibilitet. Samtidig har vi via udstyr er
spørgeskema undersøgt en bredere gruppe af butikker om deres
fleksibelt
forbrug af fleksibel el.


Bag projektet står SDU, Insero, Green Tech Center og AURA Råd­
givning. Projektleder er Mikkel Baun Kjærgaard, professor ved
SDU Center for Energy Informatics. Projektet er støttet af EUDP.

Detailhandlen stiller krav til inventar og udstyr – det betaler sig


Energien skal bruges– når der er grøn og billig tet og vil løbende blive udbredt til alle
forbrugere – herunder detailhandlen.
I perioder med meget grøn strøm vil
priserne være lave, og i perioder med
Kunderne kommer til at efterspørge fleksible løsninger for lidt el vil priserne være højere. Når
da prisdifferentieringen på el er på vej, og vi kommer til vind og solenergi ikke leverer nok
energi, skal kulkraftværker i gang med
at se store forskelle på el­prisen hen over dagen. Her har
at producere el. Det er dyrt – derfor
teknologileverandørerne en stor opgave i at sørge for, at denne prisdifference. Man kan også
Som teknologileverandører
det udstyr detailhandlen køber kan agere fleksibelt. sige, at en høj el­pris er en indikation kan I i fremtiden forvente at
for, at der er ’sort’ energi i nettet, og en
få spørgsmål fra detailhandlen
lav energipris er lig med grøn energi.
som fx:
I fremtiden skal alle bruge el, når der Detailhandlen og grøn strøm Gør jer klar til fremtiden
• Kan udstyret indstilles i en
er meget vedvarende energi i elnettet Det er vigtigt, at detailhandlen bliver I skal sikre jer, at det inventar og ud­
energispare-funktion og en
og tilsvarende bruge mindre, når der en del af fremtidens grønne samfund, styr I sælger til detailhandlen kan agere
normaltilstand?
ikke er. Det kan betyde væsentlige hvor vi vil se en langt større integration fleksibelt. Det kan samtidig give nye
besparelser på bundlinjen, når vi ser af grøn energi i elnettet. Mere grøn forretningsmuligheder i form af nye
• Kan udstyret fjernstyres?
nogle år frem. Men hvordan gør detail­ strøm betyder bl.a., at der vil være pe­ serviceplatforme og nøglefærdige løs ­
handlen sig klar til at score gevinsten? rioder, hvor der vil være spidsbelast­ ninger inkl. overvågning og service.
• Er det en nøglefærdig
ning af elnettet, og hvor vi skal spare Priser på IoT-enheder falder. Der kom­
løsning, der er let at
Detailhandlen står for ca. 8 % af det på strømmen. Det kan vi bl.a. gøre mer nye platforme til indsamling og
implementere og
samlede energiforbrug i industrisek­ ved at gøre energiforbruget fleksibelt, analyse af data – det kan I udnytte.
drifte i dagligdagen?
toren. Det er kun lønomkostninger, bruge mindre ventilation, slukke for
der er en større driftsomkostning for køl m.v. i en kortere periode. Sørg for at være med fremme i den
• Bliver udstyret løbende
detailhandlen end omkostningerne grønne omstilling – det giver jer nye
opdateret af leverandøren?
til energi. Det skønnes, at 5-10 % af Udbud og efterspørgsel forretningsmuligheder. Grib dem, ellers
energiforbruget kan gøres fleksibelt. Fleksible el­priser er allerede en reali­ gør jeres konkurrenter det.En god forretning

Fleksibelt elforbrug kan på sigt være en god forretning for detailhandlen. og butikken bruger 30.000 kW/h på komfortkøl om året. Hvis butikken
Prisen for el for nogle kunder er 1,80 kr./kWh i tidsrummet 17-19 og 0,90 kr./ skruer 50 % ned for både ventilation og køl mellem kl. 17-19 halvdelen
kWh udenfor dette tidsrum. Butikkens ventilationsystem bruger 150.000 kW/h af året, vil det give en besparelse på 4 %.


Click to View FlipBook Version