The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by helle, 2018-12-13 06:44:28

FlexReStore_detail

Information til detailhandlen
Hvem står bag?
Projektet FlexReStore har undersøgt, hvad der skal til for at få
detailhandlen med i den grønne omstilling. Konkret har vi under­ Tænk
søgt potentialer og motivation for, at detail branchen som helhed
kan blive en aktiv spiller i fremtidens fleksible energisystem. Det grønt
har vi gjort ved at gå i dialog med vigtige aktører i den danske
detailbranche, foretaget energigennemgang af deres butikker
samt analyseret potentialet for fleksibilitet. Samtidig har vi via og spar
spørgeskema undersøgt en bredere gruppe af butikker om deres
penge
forbrug af fleksibel el.


Bag projektet står SDU, Insero, Green Tech Center og AURA Råd­
givning. Projektleder er Mikkel Baun Kjærgaard, professor ved
SDU Center for Energy Informatics. Projektet er støttet af EUDP.

Stil krav til inventar og udstyr – det betaler sig

kraftværker i gang med at producere
Brug energien el. Det er dyrt – derfor denne pris­
difference. Man kan også sige, at en
høj el­pris er en indikation for, at der
– når den er grøn og billig er mere ’sort’ energi i nettet og en lav
energipris er lig med grøn energi.

I fremtiden skal alle bruge el, når der er meget vedvarende Gør jer klar til fremtiden Spar penge
For detailhandlen er det vigtigt, ikke at
energi i elnettet og tilsvarende bruge mindre, når der ikke er.
blive hægtet af den grønne omstilling. Fleksibelt elforbrug kan på
Det kan betyde besparelser på bundlinjen for detailhandlen, sigt være en god forretning
når vi ser nogle år frem. Men hvordan gør detailhandlen sig Det kan I bl.a. sikre ved at gøre jer klar for detailhandlen.
til fleksibel afregning af el. Det gør, at
klar til at score gevinsten?
I bliver mindre sårbare for omlægning Prisen for el er for nogle kunder
af prishop samt omlægning af skatter 1,80 kr./kWh i tidsrummet 17-19
og afgifter. og 0,90 kr./kWh udenfor dette
Detailhandlen står for ca. 8 % af Tilsvarende kan butikkerne skrue tidsrum.
det samlede energiforbrug i in du­ op og ned for køl og ventilation om I skal derfor sikre jer, at nyt inventar
stri sekto ren. Næstefter lønom kost­ natten, når der er grøn strøm i net­ og udstyr kan agere fleksibelt. Butikkens ventilationsystem
ninger, ud gør driftsomkostninger den tet. Eller alternativt vælge at bruge bruger 150.000 kW/h og
største udgift for detailhandlen. Det mindre ventilation eller slukke for Det kan I gøre ved at stille følgende butikken bruger 30.000 kW/h
skønnes, at 5-10 % af energifor­ køl i en kortere periode. krav til leverandørerne: på komfortkøl om året.
bruget i detailhandlen kan gøres
• Kan udstyret indstilles i
fleksibelt. Fleksible el-priser
en energispare-funktion Detailsektoren kan årligt spare:
Fleksible el­priser er allerede en
og en normaltilstand?
Skru op og ned på forbrug af el realitet og vil løbende blive ud­
I fremtiden er der en økonomisk bredt til alle forbrugere, herunder • Kan udstyret fjernstyres? 124 millioner kr.
gevinst ved at bruge strøm, når detailhandlen. I perioder med me­
• Er det en nøglefærdig løsning,
der er meget vedvarende ener­ get strøm vil priserne være lave, – hvis alle butikker ventileres og
der er let at implementere og
gi i nettet og en tilsvarende ge­ og i perioder med for lidt el i nettet køles 50 % mindre mellem kl. 17
drifte i dagligdagen?
vinst ved at spare på strøm­ vil priserne som en naturlig følge og kl. 19. Det svarer til en årlig
men i perioder, hvor der ikke er. være højere. Når vind­ og solenergi • Bliver udstyret løbende opdateret besparelse på 4 %.
ikke leverer nok energi, skal kul­ af leverandøren?


Vidste du Øen, der vil være grøn
– at mere end halvdelen af alle nye Samsø har en ambition om at blive 100 % forsynet med
projekter til opbevaring af strøm er grøn strøm over de næste 10 år. Det kærver ændringer i
baseret på batteriløsninger? Samsingernes forbrugsmønstre.


Click to View FlipBook Version