The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farhan_aldon, 2021-01-04 22:58:20

KO-KURIKULUM

KO-KURIKULUM

* SULIT KO-KURIKULUM (WK018)

KOLEJ PENGAJIAN TINGGI ISLAM AL - INSANIAH
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
(KPTI)
PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 4

NAMA :

TARIKH :

MATAPELAJARAN : KO-KURIKULUM

MASA :

TEMPOH : 2 JAM

PENSYARAH :

(KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI DUA (2) MUKA SURAT BERCETAK
TERMASUK MUKA DEPAN DENGAN SATU (1) BAHAGIAN SOALAN)
ARAHAN KEPADA CALON

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.
JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BUKU JAWAPAN YANG DISEDIAKAN.

SEBARANG PENIPUAN ATAU PERCUBAAN MENIRU ADALAH SATU
KESALAHAN YANG SERIUS DAN JIKA ANDA DIDAPATI BERSALAH ANDA AKAN

DIKELUARKAN DARIPADA MENDUDUKI PEPERIKSAAN INI.

KOLEJ PENGAJIAN TINGGI ISLAM AL - INSANIAH

* SULIT KO-KURIKULUM (WK018)

BAHAGIAN A: JAWAB SEMUA SOALAN
Soalan 1 hingga 3 berdasarkan Pengetahuan Am.

1. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan

dengan Kerajaan Negeri. Pembahagian kuasa berkenaan meliputi bidang perundangan,

eksekutif, hal-ehwal tanah dan kewangan. Jelaskan. (20 markah)

2. Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja berpelembagaan yang memerintah

mengikut kuasa yang diberikan kepada baginda oleh Perlembagaan.

Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dipilih? (10 markah)

3. Majlis Raja-Raja ditubuhkan pada tahun 1948 terdiri daripada semua raja Melayu dan Yang

Dipertua Negeri. Apakah tugas-tugas Majlis Raja-Raja? (20 markah)

4. Berdasarkan modul Ko-Kurikulum,nyatakan langkah-langkah keselamatan supaya tidak

terkena arus elektrik. (10 markah)

5. Terangkan 2 kumpulan faktor-faktor yang mempunyai kaitan dengan kemalangan di rumah.
(10 markah)

6. Berikan tips keselamatan ketika memberi makan kepada bayi. (6 markah)

7. Nyatakan langkah-langkah pertolongan cemas untuk kemalangan tercekik makanan.
(4 markah)

8. Nyatakan garis panduan keselamatan barang permainan (10 markah)

9. Kemalangan yang kerap berlaku di rumah adalah terjatuh. Nyatakan langkah-langkah

pencegahan yang boleh diambil. (10 markah)

JUMLAH MARKAH: 100 markah

- SOALAN TAMAT - 2
KOLEJ PENGAJIAN TINGGI ISLAM AL – INSANIAH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Warta Hortusmed 2020 Edisi 2
Next Book
book-children