The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dit magazine is een utigave van YouBeDo.com. YouBeDo.com is een online boekenwinkel die 10% van het aankoopbedrag een goad doel naar keuze geeft.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ellie_Windy, 2015-07-26 22:46:19

Uitgave Magazine

Dit magazine is een utigave van YouBeDo.com. YouBeDo.com is een online boekenwinkel die 10% van het aankoopbedrag een goad doel naar keuze geeft.

Keywords: magazine,any flip,flip book maker

10%

Magazine

Kerst Special

Colofon

Dit magazine is een uitgave van YouBeDo.com.

YouBeDo.com is een online boekenwinkel
die 10% van het aankoopbedrag aan een goed
doel naar keuze geeft.

Voor vragen en informatie kun je e-mailen naar
[email protected]

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen, dan kun je je
via deze link aanmelden.

Redactie: Tobias Smit

Vormgeving: Maarten Scherpenzeel

De interviews en artikelen in deze editie zijn
mede mogelijk gemaakt door Siv van Hegelsom
van Breder Kijken, Peter de Ruiter, Asoka Groen
van Puritea.

Dezelfde boeken Dezelfde prijs 10% naar het
goede doel
dat jij kiest

9 Thee met een missie 13 Kinderen die de wereld

hebben veranderd

Inhoud 17 Goed doen op microniveau

7 Voorwoord

9 Thee met een missie

13 Kinderen die de wereld

hebben veranderd

17 Goed doen op microniveau

21 Boeken tip’s

27 De onderneming van

de toekomst

31 Inspirerende speeches

35 De superhelden van Nederland

Schrijf je in
voor de

wekelijkse
YouBeDo.com

update!

Meld je aan

Voorwoord

Beste lezer,
Waar het in de vorige editie ging om
duurzaamheid, zo richten we ons, in deze
derde editie- geheel in het thema van kerst-
op goed doen in de meest altruïstische zin
van het woord. Het geven, zonder terug
te verwachten.
In deze editie kan je inspirerende verhalen
lezen over individuen met sociaal hart,
waaronder een artikel over Puritea’s
oprichter Asoka Groen en kun je ook een
aantal inspirerende speeches bekijken. Ook
vind je de gebruikelijke boekentips weer
terug, geheel in het teken van kerst.
Erg fijne feestdagen en veel
leesplezier toegewenst,
Het YouBeDo-team

7Thee met Sri Lanka. Het is synoniem komen te staan
een missie voor excellente thee. De missie van Puri-
tea is tweeledig: Nederland kennis laten
Het verhaal van Asoka Groen maken met de heerlijke thee uit Sri Lanka,
en haar pure smaak. Daarnaast, vanwege
Puritea is niet zomaar een importeur van de sterke verbintenis met Sri Lanka is
thee, maar een onderneming met een het welzijn van haar inwoners natuurlijk
verhaal. En dat verhaal kent zijn oorsprong van groot belang en wilde Asoka graag
in de afkomst van Puritea’s oprichter, wat terugdoen voor haar inwoners. Via
Asoka Groen: geboren in Colombo, Sri gesprekken die hij voerde met Gerard de
Lanka en getogen in Nederland. Hij werd Jong (van Carelanka) over de theehandel
op jonge leeftijd geadopteerd door zijn op Sri Lanka. Wat volgde was een partner-
nieuwe ouders. Asoka’s adoptievader schap met Carelanka, een organisatie die
was namelijk de voorzitter van de mensen met een beperking steunt en deze
adoptieorganisatie en ging daarvoor mensen de mogelijkheid wil geven te laten
regelmatig naar Sri Lanka. Telkens als hij zien wat ze kunnen. Buiten het feit om dat
terugging naar Sri Lanka bracht hij de CareLanka een erg belangrijk goed doel
lekkerste theesoorten mee terug en op die is op Sri Lanka zijn ze ook erg transparant
manier leerde Asoka de exclusieve thee en wordt elke euro goed besteed. Later
van Sri Lanka kennen. Zo werd, onbewust, zou Gerard de Jong óók mede eigenaar
het zaadje gelegd voor de onderneming die worden van Puritea.
later de naam ‘Puritea’ zou dragen.
Op de vraag wat Asoka Groen zélf aan
Puritea is pas echt ontstaan toen Asoka in goede daden verricht, antwoordde hij dat
2008, door zijn geboorteland trok waar hij hij elk jaar, wanneer hij in Sri Lanka is het
in gesprek kwam met de mensen die bezig schooltje bezoekt dat opgericht is door
waren met het opzetten van een nieuw de organisatie waarin zijn vader voorzitter
merk thee: Ceylon Tea Bush. Dit merk is is: ASMEDA. Het schooltje is vernoemd
in 2011 ontstaan en borduurt voort op de naar Asoka, zijn zusje en zijn broertje
vele generaties die thee verbouwden in (ASoka-MEta-DAmmas). Wanneer hij dit
schooltje bezoekt voorziet hij deze van
spullen die ze hard nodig hebben. Filan-
troop in hart en nieren dus!

Nu is het zo dat Puritea en YouBeDo.com
allebei Social Enterprises zijn en weten
dat je niet in je eentje de wereld kan
veranderen. Daarom hebben we samen
een kerstpakket ontwikkeld met daarin
natuurlijk de heerlijke thee uit Sri Lanka,
een dubbelwandig theeglas, zeefje, drie

9

proef theezakjes, het boek: ‘Thee, Culinair
Genieten’ en een YouBeDo.com boeken-
bon t.w.v €10,- waarmee je een boek naar
eigen keuze kan bestellen. De opbreng-
sten van dit kerstpakket gaan gedeeltelijk
naar Carelanka en met de boekenbon
steun je een zelf gekozen goed doel!
Asoka zelf zegt te genieten van boeken
over inspirerende personen, zoals
Steve Jobs of Nelson Mandela
(voor boekentips zie hier)
Puritea is hard op weg om bekend te
komen staan als dé importeur van Sri
Lankaanse thee, maar wil altijd trouw
blijven aan zichzelf: op een persoonlijke,
originele manier exclusieve producten op
de markt brengen’.

10

Kinderen die af wat hij zelf eraan kon doen. Boeken
schrijven, zo luidde het antwoord. Peter de
de wereld Ruiter heeft in zijn queeste de wereld een
stukje beter te maken verschillende boeken
hebben geschreven over mensen en culturen,
mensenrechten (waaronder een kritisch
veranderd boek over Birma), boeken over kinderarbeid
en geeft deze boeken zelf uit met zijn
Het verhaal achter het verhaal uitgeverij PixelPerfect Publications.

‘Kinderen die de wereld hebben veranderd’, De initiatieven van mensenrechtenactivist
lag op 20 november in de boekhandel en Peter de Ruiter stoppen niet bij het
gaat over de verhalen van twintig kinderen schrijven van (kritische) boeken
die op hun eigen manier de ogen van de over mensenrechten. Hij steunt ook
wereld hebben geopend over het onrecht verschillende goede doelen zoals: Artsen
dat hen is aangedaan en op die manier de zonder grenzen, Amnesty International,
aandacht gevestigd hebben op de ernstige Plan Nederlanden het WNF. Daarbij
problemen in onze maatschappij. Het zijn coördineert hij ook nog eens de collecte
verhalen die inspireren en aantonen dat van Amnesty International in een deel
er wel degelijk verandering mogelijk is. van Den Haag.
YouBeDo.com sprak met Peter de Ruiter,
eigenaar van PixelPerfect Publications Toen Peter de Ruiter in 2013 in het Anne
en initiatiefnemer van het boek, over het Frank Huis werkte als consultant kwam
realiseren van dit project. Malala, het meisje dat opkwam voor recht
op onderwijs in Pakistan en dat in 2014
Peter de Ruiter is een man met een sociaal voor haar inspanningen de Nobelprijs voor
hart, iemand die veel gereisd heeft en niet de Vrede heeft gewonnen, volop in het
alleen veel mooie dingen op zijn reizen nieuws. Het duurde niet lang voordat de
is tegengekomen, maar ook veel leed en parallel getrokken werd en zo kwam hij op
ellende heeft gezien. Bedelende kinderen, het idee om het volgende boek te wijden
die niet naar school gingen, en vroeg zich aan kinderen die, net als Anne Frank en
Malala, de ogen van de wereld hebben
geopend voor problemen waar kinderen
mee kampen, voor onrecht dat hun
wordt aangedaan.

In totaal hebben er vijftien auteurs
meegewerkt aan ‘Kinderen die de wereld
veranderd hebben’ (waaronder ook Marco
Borsato die het voorwoord schreef). Van
deze vijftien mensen vormde Peter de

13

Ruiter samen met Els Kloek (historica,en Tot slot heeft Peter de Ruiter, als schrij-
co-auteur) en Floris van Straaten(journalist ver en uitgever, natuurlijk ook nog een
en redacteur van het NRC Handelsblad) boekentip voor jullie lezers: ‘De Offers’,
een redactioneel trio. Er werd een selectie van Kees van Beijnum, over Rem Brink,
van kinderen gemaakt waarna Floris van een van de rechters die een vonnis moet
Straaten vervolgens correspondeerde met vellen over de belangrijkste Japanse
de auteurs in desbetreffende landen die oorlogsmisdadigers en daarbij, tussen de
de verhalen zouden optekenen. Zij gingen machtsspelletjes en voortdurend wisse-
vervolgens in gesprek met deze kinderen, lende allianties van zijn collega’s door, het
of reisden af naar de geboorteplaats van hem volstrekt vreemde en verwoeste land
deze kinderen. Wat daar uit volgde waren probeert te verkennen. Het is een verhaal
22 boeiende portretten van kinderen die dat gaat over het zelf nemen van verant-
zijn opgestaan tegen onrecht, verhalen woordelijk, over een persoon die niet, zo-
van kinderen die hun stem hebben laten als menig persoon, meewaait met dezelfde
horen over kinderarbeid, discriminatie, wind, maar in verzet durft te komen.
kindhuwelijken, armoede, uitsluiting van
onderwijs, oorlog, ziekten en hongersnood.

Het boek is via een landelijke
maatschappelijke actie onder aandacht
gebracht met exposities in vijftien
bibliotheken, waarbij elk kind een eigen
plek krijgt, die wordt gedragen door
Amnesty International, War Child, Plan
Nederland, Cordaid Kinderstem, het
Nationaal Fonds Kinderhulp en ANS Bank
via www.ikverandermee.nl. De expositie is
nog te bezichtigen tot eind 2015.

Kinderen die de wereld
hebben veranderd

Door Peter de Ruiter

€17,95

14

Goed doen merk in zit en helpt dat er uit te halen, met
alle mogelijke manieren van dien. Zij het
op micro- een adviestraject, een nieuwe website of
een cursus internal branding.
niveau
Een communicatiebureau dat het anders
Artikel aanpakt dan andere bureaus. Concur-
rentie? Daar gelooft Siv niet in. Iedereen
Het is december en het is koud, nog heeft zijn eigen manier van doen. Zo ook
kouder voor diegenen die geen dak boven Breder Kijken dat het op een erg persoon-
hun hoofd hebben. Siv van Hegelsom lijke manier aanpakt, een voordeel van het
besloot als ondernemer daar iets aan te hebben van een eenmanszaak. Siv bruist
gaan doen en startte het initiatief van de energie die hij wil overbrengen op
www.mutsvoordaklozen.nl waarmee hij zijn klanten. Zijn klanten kiest hij zelf uit.
daklozen in Nijmegen en Arnhem van Bij deze selectieprocedure gaat hij éérst in
mutsen voorziet om in deze maanden gesprek met zijn potentiele klanten, waar-
het leven van deze mensen een stukje bij hij beslist of die klanten überhaupt wel
aangenamer te maken. bij hem passen. Daarover is hij van mening
dat je je klanten moet kunnen uitnodigen
YouBeDo.com sprak hem over dit op je verjaardag, bij wijze van spreken,
geweldige initiatief, dat wij natuurlijk Want dat betekent dat je een goede
ook van harte steunen! verstandhouding hebt. Dan kun je elkaar
recht in de ogen aankijken en heb je geen
Siv van Hegelsom is eigenaar van het com- ‘gedoe of gezeik met elkaar’. Het resultaat
municatiebureau Breder Kijken, gevestigd van deze aanpak is een erg sterk contact
in Nijmegen. Het begon met het willen met klanten waardoor deze samenwerking
opzetten van een aantal start-ups, die ver- erg vruchtbaar kan zijn. Wanneer Siv dan
volgens niet van de grond kwamen, maar in zee gaat met een klant is het alleen nog
waar Siv wel tot een inzicht kwam: het maar gas geven en nog eens gas geven.
verhaal om die start-ups heen, dat zat wel Daarover zegt hij zelf: “ik ben pas vrolijk
goed. Daar is hij dan ook mee doorgegaan wanneer hun ogen beginnen te fonkelen,
met Breder Kijken, het communicatiebu- dat is echt mijn streven”. Het allerbelang-
reau dat er van overtuigd is dat overal een rijkste is dus niet per se het eindproduct,
maar de weg die bewandeld wordt.

Toen Siv een der dagen in de kou op de
fiets zat dacht hij bij zichzelf; ‘ik ben vast
niet de enige die dit ervaart’. Het liet hem
niet meer los en hij besloot zelf stappen te
ondernemen wat leidde tot het initiatief
www.mutsvoordaklozen.nl. Zoals eerder

17

vermeld helpt dit initiatief daklozen in
Nijmegen en Arnhem aan een muts om
deze koude winterdagen wat aangenamer
te maken, waarbij de daklozen in Arnhem
worden geholpen door Sabine de Bruijn.
Het aantal daklozen wordt, in Nijmegen
alleen al, op 300 geschat. Moeilijk om
precies te bepalen, want waar alle daklo-
zen precies zitten, dat weet niemand. Na
wat rond gebeld te hebben en mensen
mee te hebben gekregen in zijn verhaal
had hij al snel 300 euro bij elkaar. Hij
maakte een website waarop bedrijven en
instellingen konden doneren en toen ging
het eenmaal lopen.

Als ondernemer is het erg belangrijk wat
terug te doen voor de maatschappij, vindt
Siv. ‘Mensen realiseren zich vaak niet wat
ze teweeg kunnen brengen voor andere
mensen als ze zich inspannen’.

Op het moment van schrijven doen er
al 19 bedrijven mee en is er voor 1100
euro aan mutsen gedoneerd, wie weet tot
welke proporties deze actie zich ontvouwt
en welke andere initiatieven hierdoor
geïnspireerd worden

Lijkt het je ook leuk om mee te doen?
Neem dan snel contact op
via www.mutsvoordaklozen.nl

18
Click to View FlipBook Version
Previous Book
3ft Left 02
Next Book
's Dorfblattl Haiming - Digitalausgabe Dorfblattl Haiming Frühjahr 2015