Stichting PKN
  • 212
  • 5
Pandevant (Handelsbedrijf) 1922-1923
Verkoopcatalogus no. 50 uit 1922-1923 van het handelshuis A. Pandevant & Roy, 29, Avenue du Marché, Charenton (Seine), Paris. Op de voorzijde onder meer het opschrift: ‘Catalogue Général No. 50, maison Fondée en 1884’ en ‘Fournitures complètes d’articles pour fumeurs’, ‘marques déposées “E.P.C.”, “La Savoyarde”, “Majestic”, “La Parisienne”, “E.P.”. In deze catalogus met 48 pagina’s voornamelijk bruyère pijpen en allerlei rokersbenodigdheden. Er is een klein aanbod meerschuimpijpen en nog slechts 1 pagina met kleipijpen (pag. 8). Deze komen uit de fabrieken van Fiolet, Gambier en Bonnaud.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload