Stichting PKN
  • 212
  • 5
Mullenbach & Thewald 1830-1850
Een kopie van een catalogus in liggend formaat bestaat uit 50 pagina's en bevat met de hand getekende afbeeldingen van vooral kleipijpmodellen en nummers, maar ook wat gebruiksaardewerk en enige stummels. Het lijkt dat dit document vooral voor intern gebruik bedoeld was, of wellicht ook als verkoopondersteuning voor vertegenwoordigers. Het is onduidelijk uit welk jaar deze catalogus stamt maar gezien het afgebeelde assortiment lijkt het aannemelijk dat deze uit de beginperiode van de firma stamt, zo tussen ca 1830 en 1850. Er zijn ca 162 verschillende pijpen afgebeeld
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload