Stichting PKN
  • 212
  • 5
Job Clerc Catalogus
Verspreid over 25 pagina's bevat deze catalogus een overzicht van het assortiment van de firma Job Clerc, dat voornamelijk uit kleipijpen bestond. Daarnaast is er ook de nodige ruimte voor artikelen van pijpaarde, bedoeld als kinderspeelgoed, (snoep) surprises en bellenblaaspijpjes, en ook pijpjes en schijven voor schiettenten. De catalogus stamt waarschijnlijk uit het vroege begin van de 20e eeuw.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload