The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

De kleipijp als bodemvondst Kampen, Jubileumuitgave PKN 1988, Hoofdstuk Kampen, A. Carmiggelt

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Stichting PKN, 2017-05-27 01:56:07

De kleipijp als bodemvondst Kampen

De kleipijp als bodemvondst Kampen, Jubileumuitgave PKN 1988, Hoofdstuk Kampen, A. Carmiggelt

Keywords: Kleipijpenindustrie Kampen

hz _

DEK LEI PIJ PAL S BOD E M V 0 N D S T.
Beknopt overzicht van tien jaar onderzoek naar de belangrijkste pijpenmakerscentra

in de 17e en 18e eeuw.

Onder redaktie van F. Tymstra en J. van der Meulen.

Uitgegeven door de Pij pelagische Kring Nederland.
Correspondentie adres: Utrechtse Jaagpad 115, 2 314 AT Leiden.

September 1988.
Oplage: 300 exemplaren.

Deze uitgave kwam tot stand door de belangeloze medewerking van:
- Al-Druk Drukwerk, Weesp
- W. Kraak, Diemen
- F.E. Tymstra en J. Tymstra, Zaandam.

KA M PEN.

door A. Carmiggelt

In de stedelijke rekeningen van Kampen wordt in 1653 en 1657 melding gemaakt van een
pijpenmaker Dirriek Janssen. Hij woonde tussen de "stadsomwijhe en het Calverheckentoren-
tien" aan de IJsselzijde van de stad. In hoeverre Dirriek familie is van de uit Kampen afkom-
stige pijpenmaker Wm. Jansz., die ca. 1670 in Leiden werkt en de uit Kampen afkomstige Jan
Janssen, die in 1630 in Amsterdam wordt vermeld, is niet bekend.
Achttiende eeuwse pijpenmakers uit Kampen zijn tot op heden niet bekend. Wel kennen we
negentiende eeuwse pijpenmakers in Kampen. Deze vallen echter buiten het bestek van dit boek.
In 1979 werden door de heer Elhorst plm. 100 pijpekoppen gevonden in een put aan de Gast-
huisstraat te Kampen. Deze pijpekoppen dateren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.
De kop staat tamelijk recht op de steel en de pijpen zijn doorgaans slecht afgewerkt. Ze zijn
ongeglaasd, de tremstrepen zijn vaak zichtbaar en de meeste koppen zijn voorzien van een
halve radering aan de voorzijde van de kop.

PlJPENMAKERS.

- Berghuis, Hermen Cornelis 1827-1828
- Fredericks 1829
- Heyningen, Cornelis van 1827-1828
- Janssen, Dirriek 1653-1657
- Steinman 1829

LITERATUUR.

* Carmiggelt, A., "Sprokkelhout uit vier I]sselsteden". Pijpelogische Kring Nederland, VII

(1984), no. 27, p. 54-59

* Dubbe, B jr., "Tabakspijpenmakers in Overijssel". Mededelingenblad van de vrienden van het

Nederlandse ceramiek. 1959, no. 17, p. 22 en 27.

Beschrijving van de afbeelding:

datering: ca. 1670-1690. Halve radering.

hoogte: 37 mmo

breedte: 19 mmo
openmg:
15 mmo

- 105 -


Click to View FlipBook Version