Stichting PKN
  • 212
  • 5
Goedewaagen prijscourant cat 17 1920-30
Blad (origineel) met prijzen van de ‘N.V. Goedewaagen’s Koninklijke Hollandsche pijpen- en aardewerkfabrieken plateelbakkerij “De Distel” Gouda (Holland)’. Prijscourant catalogus No. 17 met prijzen van meerschuimpijpen in drie kwaliteiten, Kalebaspijpen, Yecopijpen, Edilpijpen, Engelsche modellen, Bruyèrepijpen en een aantal rokersbenodigdheden. Ca 1920-1930.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload