Stichting PKN
  • 197
  • 5
Goedewaagen verkorte prijscourant cat 6
Blad (origineel) met prijzen van de ‘N.V. Goedewaagen’s Koninklijke Hollandsche pijpen- en aardewerkfabrieken, Gouda’. Verkorte prijscourant van Pijpen, waarop uitsluitend die soorten voorkomen, welke in Nederland het meest worden gebruikt. (Uittreksel uit de prijscourant van Catalogus No. 6). Met prijzen van lange en korte pijpen en asbakken. Verder nog reclame voor doorokers, baronite, houten en meerschuim pijpen. Ca 1920-1930.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload