The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zanariah ismail, 2019-04-17 10:50:47

BAHAN MULTIMEDIA HARI PENETAPAN TARGET 2019

multimedia_target_terkini

KE

MAJLIS PENETAPAN
TARGET

Visi:

Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera

Misi:

Melestari Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara

SEJARAH SEKOLAH

*SMKBTK telah ditubuhkan pada 2 Januari 2003.
*Terletak di kilometer 35, Jalan Seremban - Semenyih & 2

kilometer dari pekan Beranang.

*Bermula dengan 23 orang merangkumi pentadbir, tenaga

pengajar dan staf sokongan.

*Sesi persekolahan bermula pada 6 Januari 2003 dengan

menumpang bangunan SK Bandar Tasik Kesuma.

*Pada Jun 2003, SMKBTK beroperasi di bangunan sendiri.
*Kemasukan pelajar berdaftar seramai 142 orang untuk

Peralihan & Tingkatan 1.

*Kini pada tahun 2019 terdapat 127 orang merangkumi

pentadbir dan tenaga pengajar serta 1986 orang pelajar dari
Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5

SEKOLAH YANG INDAH

BARISAN PENTADBIR SEKOLAH

BARISAN PENDIDIK SMKBTK

ENROLMEN 2019
SMK BANDAR TASIK KESUMA

LELAKI ENROLMEN GURU JUMLAH
16 PEREMPUAN 120
104

LELAKI ENROLMEN PELAJAR JUMLAH
929 PEREMPUAN 1800
871

TARIKH-TARIKH PEPERIKSAANPENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)

MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
1. B.MELAYU (LISAN) 1. PENDIDIKAN SENI VISUAL
2. B.INGGERIS (LISAN) 2. PRINSIP PERAKAUNAN
3. B.TAMIL (LISAN) 3. SAINS RUMAH TANGGA
4. PENDIDIKAN ISLAM
(SRT)
(PAFA) 4. SAINS KOMPUTER (SK)
5. PENDIDIKAN 5. PERNIAGAAN

MORAL *pelaksanaan PBS: Ting 4 & 5
6. SAINS TERAS kecuali PSV, Perniagaan & Prinsip
Perakaunan (Ting 5 sahaja)
(PEKA) *jangka masa pelaksanaan : FEB -
JULAI
*kesemua markah PBS akan
dimasukkan secara “online” : 1 -
31 Ogos 2019

MATA PELAJARAN
WAJIB LULUS

•BAHASA MELAYU
•SEJARAH

JENIS-JENIS SIJIL SPM

•SIJIL PEPERIKSAAN SPM

(SEKIRANYA LULUS B.MELAYU
& SEJARAH)

•PERNYATAAN PEPERIKSAAN

(SEKIRANYA GAGAL B.MELAYU
/ SEJARAH / KEDUA-DUANYA)

GRED PURATA SEKOLAH
(GPS) SPM

(2013 – 2017)

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017

GPS 5.26 5.27 5.37 5.34 5.30

KPI KURIKULUM 2019

*PERATUS LAYAK MENDAPAT SPM

MENINGKAT DARI 84.0% KEPADA 87.7%

*PERATUS MURID MENGUASAI TAHAP MINIMA

PT3 MENINGKAT DARI 47.2% KEPADA 50.0%

TARGET PT3 2019

SEKOLAH : SMK BANDAR
TASIK KESUMA

TAHUN / TINGKATAN
: TINGKATAN 3

MATAPE Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E LULUS GRED F
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Bil LAJARA TH GPMP
N & KOD Daftar Ambil 0 100 27.47 80 21.98 80 21.98 45 12.36

1 BAHASA 364 364 0 40 10.99 344 94.51 20 5.49 2.75
MELAYU
364 0
BAHASA
364 0
2 MELAYU 364 0 200 54.95 80 21.98 68 18.68 30 8.24 16 4.40 364 100.00 0 0.00 2.10
364 0
L 364 0
364 0
BAHASA 26
11 0
4 INGGERI 364 338 0 30 8.24 40 10.99 70 19.23 50 13.74 74 20.33 264 72.53 100 27.47 4.09
364 0
S 264 0
0
BAHASA 100

5 INGGERI 364 50 13.74 60 16.48 70 19.23 60 16.48 60 16.48 300 82.42 64 17.58 3.58

SL

7 SEJARA 364 50 13.74 74 20.33 80 21.98 50 13.74 60 16.48 314 86.26 50 13.74 3.40
H 21

8 GEOGRA 364 100 27.47 50 13.74 80 21.98 59 16.21 45 12.36 344 94.51 20 5.49 2.80
FI

9 BAHASA 26 17 65.38 6 23.08 3 11.54 0 0.00 0 0.00 26 100.00 0 0.00 1.46
ARAB

11 BAHASA 11 2 18.18 3 27.27 4 36.36 1 9.09 1 9.09 11 100.00 0 0.00 2.64
TAMIL

PENDIDI

12 KAN 338 100 29.59 60 17.75 80 23.67 40 11.83 21 6.21 318 94.08 20 5.92 2.50

ISLAM

13 MATEMA 364 24 6.59 30 8.24 60 16.48 43 11.81 35 9.62 190 52.20 174 47.80 4.55
TIK

14 SAINS 364 5 1.89 15 5.68 89 33.71 75 28.41 80 30.30 144 54.55 120 45.45 6.52

15 RBT 303 303 50 16.50 50 16.50 70 23.10 40 13.20 43 14.19 253 83.50 50 16.50 3.42

16 ASK 61 61 15 24.59 10 16.39 21 34.43 10 16.39 5 8.20 61 100.00 0 0.00 2.67

Jumlah 3651 3551 743 20.92 558 15.71 775 21.82 503 14.17 480 13.52 2933 82.60 618 17.40 3.46

Mata Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Gagal Layak Sijil GPM
Bil Pelaj Dafta Bil % P
aran r Bil %
Ambil TH

BAHA

SA

1 MELA 324 313 11 0 0.00 6 1.92 64 20.45 25 7.99 23 7.35 29 9.27 35 11.18 28 8.95 32 10.22 71 22.68 242 77.32 71 22.68 5.58

YU

[MA]

BAHA

SA

2 INGG 324 313 11 1 0.32 2 0.64 29 9.27 27 8.63 39 12.46 30 9.58 27 8.63 19 6.07 17 5.43 122 38.98 191 61.02 122 38.98 6.31

ERIS

[MA]

PEND

IDIKA

3N 309 298 11 0 0.00 4 1.34 23 7.72 20 6.71 29 9.73 36 12.08 39 13.09 29 9.73 35 11.74 83 27.85 215 72.15 83 27.85 6.28

ISLAM

[MA]

SEJA

4 RAH 324 307 17 0 0.00 4 1.30 28 9.12 15 4.89 27 8.79 29 9.45 33 10.75 29 9.45 46 14.98 96 31.27 211 68.73 96 31.27 6.49

[MA]

GEOG 100.0
0
5 RAFI 27 27 0 0 0.00 0 0.00 4 14.81 1 3.70 5 18.52 8 29.63 3 11.11 3 11.11 3 11.11 0 0.00 27 0 0.00 4.96

[MA]

MATE

6 MATI 324 308 16 0 0.00 11 3.57 28 9.09 14 4.55 14 4.55 12 3.90 18 5.84 9 2.92 18 5.84 184 59.74 124 40.26 184 59.74 7.13
K

[MA]

MATE

MATI

7K 104 102 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.96 2 1.96 6 5.88 6 5.88 8 7.84 78 76.47 24 23.53 78 76.47 8.45

TAMB

AHAN

TARGET SPM 2019

2015 Bil Daftar Bil Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Jumlah Jumlah GPMP GPS
Bilangan Kiraan
92
YFB 1203 324 10 191 242 278 273 284 291 315 327 380 2673 14008 5.24
BM 324 8
BI 324 10 38 50 60 40 30 30 18 18 30 324 1348 4.16
Pend Is 309 2
Pend M 15 6 20 20 21 20 30 30 50 50 75 324 1958 6.04
Sej 324 15
Maths 324 8 30 40 40 35 41 38 30 30 15 309 1388 4.49
Sci 261 10
PSV 150 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 15 51 3.40
Add M 104 3
PNGNN 106 2 20 26 28 35 38 40 45 41 45 324 1774 5.48
PAkaun 68 2
Eko 68 2 20 20 30 20 18 23 35 48 95 324 1942 5.99
SRT 32 2
Physics 63 2 15 20 25 35 30 37 36 30 25 261 1359 5.21
Chem 63 2
Bio 36 2 15 20 15 15 20 20 20 15 0 150 640 4.27
Twr Is 44 0
BT 2 5 10 10 10 15 15 15 20 104 627 6.03
4 2
SK 2 4 4 4 5 8 8 10 20 40 106 722 6.81
GEO 27
27 2 3 4 4 8 8 12 12 13 68 421 6.19

2 3 4 10 11 8 8 10 10 68 389 5.72

2 2 3 4 4 4 4 5 2 32 161 5.03

4 5 6 10 12 8 8 8 0 63 300 4.76

2 6 6 8 9 10 10 10 0.00 63 319 5.06

2 4 4 4 4 4 6 6 0 36 172 4.78

4 4 8 8 2 2 2 2 10 44 210 4.77

1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 10 2.50

2 3 4 4 4 3 3 2 0 27 111 4.11
4 4 3 3 3 2 2 4 0 27 106 3.93

ANALISA MATAPELAJARAN
TINGKATAN 4

SMK BANDAR TASIK KESUMA
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak Layak Sijil
1 BAHASA MELAYU [MA] Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Gagal Bil % GPMP
2 BAHASA INGGERIS [MA] 00 6 1.92 64 20.45 25 7.99 23 7.35 29 9.27 35 11.18 28 8.95 32 10.22 71 22.68 Bil % 71 22.68 5.58
3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 324 313 11 1 0.32 2 0.64 29 9.27 27 8.63 39 12.46 30 9.58 27 8.63 19 6.07 17 5.43 122 38.98 242 77.32 122 38.98 6.31
4 SEJARAH [MA] 324 313 11 00 4 1.34 23 7.72 20 6.71 29 9.73 36 12.08 39 13.09 29 9.73 35 11.74 83 27.85 191 61.02 83 27.85 6.28
5 GEOGRAFI [MA] 309 298 11 00 4 1.3 28 9.12 15 4.89 27 8.79 29 9.45 33 10.75 29 9.45 46 14.98 96 31.27 215 72.15 96 31.27 6.49
6 MATEMATIK [MA] 324 307 17 00 00 4 14.81 1 3.7 5 18.52 8 29.63 3 11.11 3 11.11 3 11.11 00 211 68.73 0 0 4.96
7 MATEMATIK TAMBAHAN 27 27 0 00 11 3.57 28 9.09 14 4.55 14 4.55 12 3.9 18 5.84 9 2.92 18 5.84 184 59.74 27 100 184 59.74 7.13
8 SAINS [MA] 324 308 16 00 00 00 00 2 1.96 2 1.96 6 5.88 6 5.88 8 7.84 78 76.47 124 40.26 78 76.47 8.45
9 BIOLOGI 104 102 2 00 00 16 6.72 13 5.46 14 5.88 26 10.92 36 15.13 28 11.76 24 10.08 81 34.03 24 23.53 81 34.03 6.68
10 FIZIK 261 238 23 00 00 4 11.11 4 11.11 5 13.89 3 8.33 9 25 5 13.89 2 5.56 4 11.11 157 65.97 4 11.11 5.44
11 KIMIA 36 36 0 00 1 1.59 8 12.7 5 7.94 9 14.29 12 19.05 12 19.05 8 12.7 5 7.94 3 4.76 32 88.89 3 4.76 5.13
12 BAHASA TAMIL [MA] 63 63 0 00 2 3.17 8 12.7 3 4.76 6 9.52 3 4.76 16 25.4 8 12.7 13 20.63 4 6.35 60 95.24 4 6.35 5.68
13 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 63 63 0 00 00 00 00 00 1 33.33 00 00 1 33.33 1 33.33 59 93.65 1 33.33 7.33
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN 4 31 00 00 3 2.08 10 6.94 4 2.78 17 11.81 13 9.03 30 20.83 44 30.56 23 15.97 2 66.67 23 15.97 6.83
14 KESIHATAN 150 144 6 121 84.03
15 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
16 PRINSIP AKAUN 324 309 15 0 0 54 17.48 87 28.16 55 17.8 57 18.45 24 7.77 22 7.12 5 1.62 5 1.62 00 309 100 0 0 3.07
17 TASAWWUR ISLAM 323 305 18 22 7.21 117 38.36 89 29.18 20 6.56 26 8.52 9 2.95 11 3.61 2 0.66 6 1.97 3 0.98 302 99.02 3 0.98 2.16
18 EKONOMI 68 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6.06 00 00 3 4.55 6 9.09 53 80.3 13 19.7 53 80.3 8.52
19 PENDIDIKAN MORAL [MA] 44 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.76 1 2.38 2 4.76 2 4.76 11 26.19 24 57.14 18 42.86 24 57.14 8.17
20 PERNIAGAAN 68 67 1 0 0 0 0 5 7.46 0 0 3 4.48 1 1.49 10 14.93 8 11.94 11 16.42 29 43.28 38 56.72 29 43.28 7.34
21 SAINS KOMPUTER 15 13 2 2 15.38 0 0 3 23.08 0 0 1 7.69 1 7.69 2 15.38 1 7.69 1 7.69 2 15.38 11 84.62 2 15.38 4.62
22 SAINS RUMAH TANGGA 106 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00 5 4.81 3 2.88 7 6.73 10 9.62 79 75.96 25 24.04 79 75.96 8.49
27 27 0 0 0 0 0 3 11.11 1 3.7 5 18.52 7 25.93 5 18.52 4 14.81 2 7.41 00 27 100 0 5.11
JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 32 31 1 0 0 0 0 0 0 3 9.68 3 9.68 2 6.45 7 22.58 4 12.9 7 22.58 5 16.13 26 83.87 5 0 6.52
2673 2565 108 3 0.12 30 1.17 226 8.81 141 5.5 195 7.6 225 8.77 276 10.76 231 9.01 296 11.54 942 36.73 1327 51.73 942 16.13 6.6
36.73

Mata Pelajaran Yang Tidak Dikira Untuk
Bil GPS

PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN
1 KESIHATAN

2 SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTRANSFORMASI KURIKULUM
SMK BANDAR TASIK KESUMA

*HARI PENETAPAN TARGET DAN IKRAR MURID
*KELAS “ON CALL” (KELAS TAMBAHAN)

*HOLIDAY’S PILL (LATIH TUBI SEMASA CUTI)
*HARI BICARA AKADEMIK

*MAJLIS MOHON RESTU ILMU
*PROGRAM MENGGAPAI BINTANG

TRANSFORMASI KURIKULUM
SMK BANDAR TASIK KESUMA

*HARI ANUGERAH KUALITI KESUMA
*MAJLIS APRESIASI TINGKATAN 5
*PROGRAM GURU MUDA (THE CHAMPION)
*PROGRAM MASIH ADA YANG SAYANG

(INTERVENSI PEMULIHAN)

*PROGRAM GEGAR KESUMA

(KELAS ANJAL BERFOKUS)

TRANSFORMASI KURIKULUM
SMK BANDAR TASIK KESUMA

*PROGRAM SANTAPAN KASIH SAYANG

PT3/SPM

*PROGRAM SENTUHAN KALBU
*PROGRAM SANTAPAN ROHANI

*FIESTA KELAS ABAD KE-21

PROGRAM KECEMERLANGAN
2019

Bil Nama Program & Kumpulan Sasaran Jangkamasa Pelaksanaan
1 27 April 2019
Hari Kualiti Kesuma(Majlis Anugerah Kecemerlangan)
(Tingkatan 1 – 5 )
 Hadiah Murid Cemerlang Kurikulum, HEM dan Kokurikulum
 Sijil
 Jamuan

2. Program Menggapai Bintang (perkampungan Ilmu) PT3 dan SPM Julai - Oktober
 Teknik Menjawab PT3 dan SPM
1)Penceramah (18 x RM 200)

3. Majlis Apresiasi (Pengakutan) 28 September 2019
4. Majis Mohon Restu PT3 dan SPM Oktober
5. Santapan Kasih Sayang (sarapan untuk calon PT3 dan SPM)
Oktober - Disember

PROGRAM KECEMERLANGAN
2019

BIL PERKARA/PROGRAM SASARAN
1. Bahan Kecemerlangan PT3/SPM Tingkatan 3 dan 5
2. Bahan Kecemerlangan Ting 1,2 dan 4 Tingkatan 1,2 dan 4

3. Menggapai Bintang(Perkampungan Tingkatan 3 dan 5
Ilmu)PT3 dan SPM*

4. Majlis Apresiasi Tingkatan 5* Tingkatan 5
5. Program Champion SPM* Tingkatan 5

PROGRAM KECEMERLANGAN
2019

BIDANG BAHASA Tingkatan 3 dan 5
tingkatan 5
PANITIA BAHASA MELAYU Tingkatan 3 KAA

a)Gemerlapan Minda PT3 & SPM
B) GAPURA BAHASA
c) TINTA BESTARI -
PANITIA BAHASA INGGERIS

a)English Writing Module Form 5(wajib)
b) Polishing Gems

PANITIA BAHASA ARAB

a) baramij tasjieah allughatularabiah
b) daurah ijabatul ass ielah

PROGRAM KECEMERLANGAN 2019

BIDANG SAINS DAN MATEMATIK tingkatan 5

PANITIA MATEMATIK Tingkatan 5
Tingkatan 3, 4 dan 5
a)Program" Awak kat mana”? dan Sentuhan Harapan Tingkatan 1 -5
b)Pakej percutian akhir tahun ting 5sn1 hingga 5ak2 Tingkatan 5
c)Program gilapan permata/kelas on call ting 1 hingga 5 Tingkatan 5
PANITIA SAINS
Tingkatan 5
i. Seminar Sains SPM Fasa 1 n Fasa 2
ii. Peningkatan Prestasi Sains Tingkatan 5
iii. Program Science in Relief
PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

a) Program Addmath Gemilang dan Gempur Addmath

PANITIA KIMIA

a) Nama program:
i. Bijak Sifir Kimia - Ting 5 & ting 4
ii. 101 power kimia -Ting.5
iii. Easy chemistry - Ting 5
iv. Mentor- Mentee Kimia - ting 5
v. Skor A kimia - ting 5
vi. Pecutan akhir kimia - ting 4 & 5
PANITIA FIZIK

i. Teknik Menjawab K2 Fizik T4&T5
ii. Teknik menjawab K3 Fizik T4&T5
iii. Program AF T5
iv. Mentor mentee T5
v. Sentuhan kasih 1 /2/3
PANITIA BIOLOGI

a) Fajar Biologi - TING 5
b) Teknik menjawab biologi siri 1/2 TING 4/5
c) Skor A Biologi TING 5
d) Pecutan Akhir Biologi TING 4/5

PROGRAM KECEMERLANGAN 2019

BIDANG KEMANUSIAAN Tingkatan 5
PANITIA SEJARAH
Tingkatan 4
a) CEMERLANG SEJARAH-Murid cemerlang Tingkatan 3
b) MARI A SEJARAH-Murid sederhana Tingkatan 1- 5
c) MASIH ADA YG SYG-Murid lemah
d) Ha Sil (Habis silibus) Tingkatan 5
e) Teknik menjwp PT3 SEJ Tingkatan 3 KAA
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL Tingkatan 3
a) Bengkel Krayon dan Catan (Ting 1-5)
b) Pertandingan Mewarna (T1-T5) Tingkatan 5
c) Kelas Tambahan KRSV Cemerlang (T5)
d) Modul 'SMART' (T4 & T5 Elektif) Tingkatan 5
e) Teknik Menjawab Kertas 1 & 2 SPM (T5) Tingkatan 1 dan 2
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Tingkatan 3
a)Modul Gemilang dan Nota Tundingan

b)Program kecemerlangan KKQ
c) a)Modul Gemilang dan Nota Tundingan

PANITIA TASAWWUR ISLAM
a)Modul Gemilang dan Nota Tundingan

PANITIA GEOGRAFI
Jejak ‘A’ Geografi SPM
Tak kenal maka tak suka
Semarak geografi

PROGRAM KECEMERLANGAN 2019

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN

a)Nama Program: Tunjuk Ajar ku sifu b) Pecutan Tingkatan 5
minda spm
c) pecutan minda spm (t4)

d) modul menggilap mutiara (t5) Tingkatan 5
e) modul kelas tambahan (t4 n 5) Tingkatan 5
PANITIA EKONOMI
a) Teknik menjawab kertas 2
b) Kelas Tambahan
c)Pecutan Akhir Ekonomi
PANITIA PERNIAGAAN
a) Nama program: Menggapai bintang (teknik
menjawab)
b) Sasaran: tingkatan 4 dan tingkatan 5

PANITIA SAINS RUMAH TANGGA Tingkatan 4 dan 5
a. Kelas tambahan ting 5 Tingkatan 3
b. Teknik menjawab ting 4 dan 5
c. Latih tubi berfokus

PANITIA RBT
a)Nama program : STEM BEST RBT (latih
tubi.berfokus)
b)sasaran : murid tg2 & tg3 RBT

4.Teknik menjawab RBT

PANITIA SAINS KOMPUTER

a) Teknik menjawab SPM Tingkatan 4 dan 5

b) klinik coding - ting 4 n ting 5

PANITIA ASAS SAIMS KOMPUTER

Teknik Menjawab PT3 Tingkatan 3

PROGRAM KECEMERLANGAN
2019

PUSAT SUMBER SEKOLAH

a)Buku Nilam tingkatan 1-5
(MELIBATKAN SEMUA PELAJAR)

b) Lawatan Ke Pesta Buku Antarabangsa KL* Terbuka tingkatan
1-5

c)Program Night at the Library* Terbuka tingkatan
1-5

d)Kembara Nilam* Terbuka tingkatan
1-5

e)Majlis Apresiasi Pemimpin Pelajar* Terbuka tingkatan1-5TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version