The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jamej770, 2021-09-30 05:00:13

ธุรกิจจำลอง Durian Watch

Durian Watch

FRANCESCA BOWLES

Durian Watch

VIEW MORE

FRANCESCA BOWLES

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก
ยิ่งขึ้น นาฬิกาได้อยู่คู่กับมนุษย์เรามานาน พัฒนาการและวิวัฒนาการของ
นาฬิกาเกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนั้น ในขณะที่โลก เทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีต่างๆได้เกิด
ขึ้นมาบนโลกมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) อุปกรณ์เครื่องใช้เกือบจะทั้งหมด จะเป็นแบบสมาร์ต
และก็มีอีกส่วนหนึ่งที่พูดกันมากก็คือ สมาร์ตวอชหรือที่เรียกว่า "นาฬิกา
อัจฉริยะ" มีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การสนทนา
โทรศัพท์ผ่านตัวนาฬิกา , การแสดงแผนที่และการนำทาง, เป็นรีโมทคุม
เพลงบนสมาร์ตโฟน , แสดงปฏิทิน และเก็บข้อมูล การเดิน วัดการเต้นของ
หัวใจ วัดกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการช่วยดูแลสุขภาพ
ของคุณ

VIEW MORE

FRANCESCA BOWLES

คุณสมบัติของ
Durian Watch

สามารถรับโทรศัพท์ได้รวมทั้งรับข้อความจาก IMessage หรือ
ข้อความสั้น ที่สำคัญสามารถติดตามการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ
และใช้คุณลักษณะที่มีเรียกว่า "แฮนด์ออฟ" เช่น

1.ติดตามและวัดอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมแจ้งเตือนเวลาที่
ตรวจพบว่าหัวใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ

2.ติดตามเสียงรบกวนด้วยแอปเสียงรบกวน (Noise) เพื่อวัดความ
ดังเสียงรอบข้างว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยินหรือไม่ เมื่อเสียงรอบ
ข้างดังเกินไป Durian Watch ก็จะแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงพร้อมคำ
แนะนำด้านสุขภาพการได้ยิน

3.ติดตามรอบเดือนสำหรับผู้หญิง บันทึกรอบเดือนและอาการต่างๆ
แอปจะคำนวณวันตกไข่และรอบเดือนรอบถัดไปพร้อมแจ้งล่วง
หน้า

4.พูดคุยกับเพื่อนผ่าน Walkie Talkie สนทนากันเหมือนกับวิทยุ
สื่อสาร

5. ใช้จ่ายเงินผ่าน Durian Pay สะดวกสบายในการใช้จ่ายเป็นอย่าง
มาก

VIEW MORE

FRANCESCA BOWLES

คุณสมบัติของ
Durian Watch (ต่อ)

5. เป็นรีโมทถ่ายรูปให้กับ My Phone เมื่อเปิดแอปกล้องบน Durian
Watch ก็สามารถแตะถ่ายรูปได้บนข้อมือ เหมาะสำหรับเวลาตั้งกล้อง
ถ่าย

6. ตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ดูจากแอป
แสดงอุณหภูมิหรือแอปพลิเคชันเสริม

เทคโนโลยีของ
Durian Watch

Durian Watch ได้ใช้ชิปประมวลรุ่นใหม่ ซึ่งเป็น "สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในชิปตัวเดียว" นอกจากนี้ยังใช้ "แทปติกเอนจิน"
(Taptic Engine) เพื่อกระตุ้นบริเวณข้อมือเมื่อมีการได้รับแจ้งเตือน ,
มีกุญแจดิจิทัล , ระบบปลดล็อคประตูหรือเปิดไฟหน้าบ้าน ( ใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์เสริม ) ฯลฯ

VIEW MORE

FRANCESCA BOWLES

การออกแบบ
Durian Watch

Durian Watch จะมีสองขนาดคือ 38 มิลลิเมตร และ 42
มิลลิเมตร มีหน้าจอสัมผัสไวต่อแรงกดที่สามารถแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างการแตะกับการกดได้ รวมทั้งมีปุ่มหมุนที่เรียกว่าดิจิทัลคราวน์
(digital crown) ซึ่งสามารถเลื่อนหรือดึงภาพเข้าออกและกดเพื่อกลับ
ไปยังหน้าจอหลัก นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับการแสดงรายชื่อผู้ติดต่ออีก
ด้วยและได้ออกแบบรูปแบบตัวอักษรใหม่ สำหรับ Durian Watch ที่จะ
ช่วยให้ผู้ใช้อ่านข้อความบนหน้าจอแสดงผลขนาดเล็กได้

การพัฒนา
Durian Watch

Durian Watch นำเรื่องของ Machine Learning และ Data
Science มาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น SomSri
ที่โต้ตอบอย่างฉลาดขึ้น, Durian Music ที่จะเลือกแนะนำเพลงที่เราชื่น
ชอบ หรือแม้กระทั่ง My pad และ Durian Pencil ที่จะเรียนรู้พฤติกรรม
การใช้งานของผู้ใช้และนำมาปรับให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

VIEW MORE

ประโยชน์จาก Big Data

ด้าน Healthcare

ตัว Fitbit เก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้ คน
ชีวิต เช่น ช่วงไหนที่ผู้ใส่ไม่แอคทีฟ อาจจะดูทีวี หรือ ทั่ว
เล่นเกมอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใส่สามารถจัดการเวลาตัวเอง ไป
ได้ดีขึ้น อยากออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้ร่างกาย
ของผู้ใส่แข็งแรง

นำอุปกรณ์ไปให้คนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจสวม คุณ
ใส่ โดยเครื่องนี้จะทำการวัดค่าต่าง ๆ จากร่างกาย หมอ
คนไข้ตลอดเวลา ทำให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติที่
บ้านได้ตามปกติ ถ้าเมื่อไหร่คุณหมอเจอว่าค่าที่ส่งมา
มีความผิดปกติ คุณหมอค่อยเรียกคนไข้มาหา

Durian Watch

สามารถติดตามและแบ่ง
กลุ่มฟิตเนสแบบคาร์ดิโอซึ่ง
บ่งบอกถึงสุขภาพโดยรวมได้
อย่างดีเยี่ยม

FRANCESCA BOWLES

Durian Watch
ใช้หลักการ IaaS

01 เพื่อจัดการและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ Durian
Watch จำนวนมาก

02 ข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกเข้าถึงและใช้งานซ้ำแล้วซ้ำ
เล่า โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดด้วยผู้ใช้งานทั่วโลก

03 สามารถเข้าถึงแอพภายในตัวเครื่องได้พร้อม
กันทั่วโลกโดยมีบัญชีเป็นของใครของมัน

04 ปรับระดับให้เหมาะสมกับช่วงอายุและอยู่คง
ที่ตลอดแม้ออกไปและกลับมาใช้ซ้ำ

VIEW MORE

Durian Watch

ฮาร์ดแวร์ Durian Watch นั้นมีทั้ง gyroscope, accelerometer
ที่เป็นตัวสั่นแบบสะกิดให้เรารู้สึกได้ รวมถึงยังมีลำโพงภายในตัว
เสริมการทำงานแจ้งเตือนต่างๆ
ซอฟต์แวร์ ส่วนที่ภูมิใจเสนอมากคือแอพ Fitness and Workout
ที่ทำหน้าที่เสมือนเทรนเนอร์ส่วนตัว คอยแทร็กการเคลื่อนไหว
การออกกำลัง แคลอรี่ที่เผาผลาญ ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย
และคอยเตือนผู้ใช้งาน ซึ่งกลไกทำงานทั้งหมดออกแบบโดยผู้
เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสโดยตรง

VIEW MORE

FRANCESCA BOWLES

Durian Watch

นักพัฒนาภายนอกสามารถทำงานร่วมกับ Durian Watch
ผ่านแพลตฟอร์ม WatchKit ซึ่งเน้นไปที่การทำระบบแจ้งเตือน
ผ่านจาก My Phone มายัง Durian Watch หรือเป็นแอพโดย
เฉพาะ ซึ่งมีทั้ง Twitter, Pinterest, Nike, BMW

สรุปภาพรวม

การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อม
โยงนี้ง่ายจนทำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการ
เชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ

"" ทีท่ีเ่เสสีียยไไปปคคืืออ เเววลลาา เเเตต่่ทีท่ีไ่ได
ด้้กกลลัับบมมาาคคืืออปปรระะสสบบกกาารรณณ์์ ""

DDuurriiaann
WWaattcchh

พพรร้้ออมมใใหห้้คคุุณณเเปป็็นนเเจจ้้าาขขอองงแแลล้้ววววัันนนนีี้้ททีี่่ SSaannttrraall CCiittyy


Click to View FlipBook Version