The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-17 02:16:53

FOKUS 2019-SMK LUNAS

FOKUS 2019-SMK LUNAS

1.1 KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 MS

PERKARA 1-3
1 Kandungan 4
1.2 Kata Aluan Pengetua 5
1.3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6
1.4 Visi KPM 7
1.5 Misi KPM 8
1.6 Aspirasi Sistem 8
1.7 Aspirasi Murid 9
1.8 Nilai 9
1.9 Objektif KPM 10
1.10 Piagam Pelanggan 11
1.11 Tonggak 12 12-14
1.12 Halatuju Sekolah 15
1.13 Carta Organisasi Induk Sekolah 16
1.14 Carta Organisasi Pentadbiran Pejabat 17
1.15 Carta Organisasi Induk Pendidikan Khas 18
1.16 Pelan Kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas 19
1.17 Kalendar Persekolahan Tahun 2019 20
1.18 Hari-Hari Kelepasan Dalam Negeri Kedah Darul Aman 22
1.19 Profil Prestasi 22
1.20 Data Staf Akademik 22
1.21 Data Staf Bukan Akademik 23
1.22 Anggaran Pelajar Tahun 2019 24-31
1.23 Senarai Jawatankuasa Pibg Smk Lunas 32
1.24 Maklumat Guru & Staf Bukan Guru 33-34
1.25 Takwim Tahun 2018 (Disember) 45
1.26 Takwim tahun 2019 46
1.27 Bayaran Persekolahan Tahun 2019 46
1.28 Senarai Buku Dan Peralatan Sesi Persekolahan 2019
1.29 Yuran Koperasi Smk Lunas 48
48
2.0 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH 48
2.1 Pentadbir Sekolah 49
2.2 JK Pengurusan,Pentadbiran dan Keutuhan Sekolah 49
2.3 JK Pengurusan Sesi Petang
2.4 Jk Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2019 50
2.5 JK Kewangan dan Akaun Sekolah 50
2.6 JK Pengurusan Maklumat / Data Sekolah 51
2.7 JK Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2) 51
2.8 JK Pembangunan Sekolah 51
2.9 JK Siaraya dan Seranta 52
2.10 JK Perhimpunan 52
2.11 JK Pembestarian Sekolah 53
2.12 JK Program Pembangunan Staf / LDP 53
2.13 Setiausaha Mesyuarat Guru 53
2.14 Pencatat Perhimpunan Mingguan/Taklimat Guru 53-55
2.15 Senarai Penyelia Tingkatan 56
2.16 Senarai Guru Tingkatan 57
2.17 Senarai Ketua Panitia 58
2.18 Penyelaras Bilik-bilik Khas 59
2.19 JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan
2.20 JKPengurusan Pejabat / Makmal Sains/ BengkelMpv/Pvma 1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

2.21 JK Verifikasi Dan Pengurusan Makmal Sains 59
2.22 JK Pengurusan Pendidikan Khas 60
2.23 JK Pengurusan Maklumat Sekolah 60
2.24 JK Buletin / Majalah Sekolah (2018 – 2019) 61

KURIKULUM 62
3.0 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Sekolah 2019 63
3.1 JK Induk Kurikulum 63
3.2 JK Pemantauan Kurikulum Berkualiti (Pkb) 64
3.3 JK Jadual Waktu 64
3.4 JK Pentaksiran, Penilaian Dan Peperiksaan 65
3.5 JK Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak 21) 65
3.6 JK Komuniti Pembelajaran Profesional (Plc) 65
3.7 JK Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) 66
3.8 JK Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pbs/ Pbd) 67
3.9 JK Jawatankuasa Penjaminan Kualiti Pt3 67
3.10 JK Jawatankuasa Induk Pusat Sumber
68
3.11 JK Kerja Pusat Sumber 68
3.12 JK Pelaksanaan Mbmmbi 69
3.13 JK Program Peningkatan Prestasi Pt3 69
3.14 JK Program Peningkatan Prestasi Spm 70
3.15 JK Headcount 71
3.16 JK Program Pembangunan Guru Baharu (Ppgb) 71
3.17 JK Science,Technology,Engineering & Mathematics (Stem 71
3.18 JK Probim (Program Bimbingan Matematik) 71
3.19 JK Pentauliahan Pvma (Penyediaan Dan Pembuatan Makanan) 71
3.20 JK Pentaksiran Mpv Landskap & Nurseri
73
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 74
4.0 Carta Organisasi Jawatan Kuasa Unit Hal Ehwal Murid 74
4.1 JK Induk Hal Ehwal Murid 75
4.2 Lembaga Disiplin Sekolah 75
4.3 JK Disiplin Sekolah 76
4.4 JK Lembaga Pengawas 76
4.5 JK Aduan Pelanggan 77
4.6 JK Kelab Pencegahan Jenayah 77
4.7 JK Data / Rekod Murid / Fail Peribadi Pelajar 77
4.8 JK Pendaftaran Pelajar 78
4.9 JK Majlis Guru Tingkatan 78
4.10 JK Sifar Ponteng / Kehadiran 79
4.11 JK Bencana / Operasi Payung 79
4.12 JK Biasiswa / Kwapm 80
4.13 JK Kebajikan / Zakat 80
4.14 JK Skim Pinjaman Buku Teks (Spbt) 80
4.15 JK Kesihatan & Rawatan 81
4.16 Jawatankuasa Kebersihan Dan Keceriaan Sekolah 81
4.17 Jawatankuasa Keselamatan Dan Sekolah Selamat 82
4.18 Jawatankuasa Pengurusan Kafeteria 82
4.19 Jawatankuasa Bimbingan, Kerjaya Dan Kaunseling 82
4.20 JK Ppda 83
4.21 JK Saringan Minda Sihat 83
4.22 JK Pembangunan Sahsiah Pelajar 83
4.23 JK Sekolah Penyayang
2
BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

PENGURUSAN KOKURIKULUM 85
5.0 Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum 87
5.1 Senarai Persatuan / Kelab, Badan Beruniform, Sukan Dan Permainan 88
5.2 JK Induk Kokurikulum 88
5.3 Majlis Sukan Sekolah 89
5.4 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 89
5.5 Lembaga Koperasi Sekolah 89
5.6 JK Penilaian Markah Kokurikulum, Pajsk, Segak 90
5.7 JK Rimup 91
5.8 Guru Penasihat Persatuan / Kelab Akademik 91-92
5.9 Guru Penasihat Persatuan / Kelab Bukan Akademik 92-93
5.10 Guru Penasihat Pasukan Unit Beruniform 94-95
5.11 Guru Penasihat Sukan & Permainan 95-97
5.12 Guru Rumah Sukan 99
5.13 Langkah-Langkah Pengurusan Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum
6.0 TUGAS-TUGAS KHAS 99
6.1 JK Majlis Guru Dan Staf 2019 99
6.2 JK Bakis
101
LAMPIRAN 102
7.0 Pelan Tindakan Peperiksaan Dalaman 102
7.1 Pelan Tindakan Peperiksaan Pt3 103
7.2 Pelan Tindakan Peperiksaan Spm 103
7.3 Takwim Ujian / Peperiksaan Dalaman 104-108
7.4 Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum 109-110
7.5 Manual Prosedur Kurikulum 111-113
7.6 Jadual Agihan Semakan Rekod Pengajaran & Pembelajaran 114-117
7.7 Jadual Pemantauan Buku Rekod Pengajaran & Pembelajaran 118-121
7.8 Jadual Pemantauan & Pencerapan Pdp 122
7.9 Jadual Penyemakan Buku Latihan Pelajar 123-124
7.10 Jadual Penyemakan Laporan Prestasi Pelajar 125-126
7.11 Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Empat
7.12 Pakej Mata Pelajaran Tingkatan Lima 128
129
Jadual Guru Bertugas Mingguan 130-136
7.13 Tatacara Pengendalian Perhimpunan Murid 137-142
7.14 Bidang Skop Guru Bertugas
7.15 Jadual Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi 143-153
7.16 Jadual Guru Bertugas Mingguan Sesi Petang

CATATAN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 3

1.2 KATA ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayah-
Nya, saya diberi kesempatan untuk memberi sepatah dua kata di dalam Buku
Panduan Pengurusan Sekolah Sesi 2019. Terlebih dahulu, ucapan setinggi-
tinggi tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa Buku Panduan
Pengurusan Sekolah Sesi 2019 yang telah bertungkus-lumus bekerja
menyiapkan buku ini. Buku Panduan Pengurusan Sekolah ini penting sebagai
rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan staf SMK Lunas untuk
melaksanakan tugas, program dan aktiviti yang dirancang sepanjang tahun
2019 dengan lebih terarah dan berkesan. Insya Allah.

Sebagai ketua organisasi sekolah, saya mengharapkan pada tahun ini
semua warga SMK Lunas akan dapat sama-sama mengembleng tenaga dalam
melaksanakan apa jua program dan aktiviti yang telah dirancang dengan
semangat kerjasama dan permuafakatan serta komitmen yang tinggi agar
semuanya dapat dijalankan dengan sempurna dan berjaya.

Akhir kata, semoga sesi persekolahan tahun 2019 akan seiring dengan
azam dan tekad bagi meningkatkan kualiti dan profesionalisme diri yang
menuntut kepada perubahan bagi menjamin SMK Lunas akan dapat mencapai
prestasi yang membanggakan dan akan melakarkan kejayaan yang gemilang
dalam semua bidang, sama ada akademik, kokurikulum, sahsiah dan juga
disiplin. Selamat Bertugas.

Sekian, terima kasih.

"BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI"

ROHAIMI BIN ISMAIL 4
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas
09600 Lunas

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1.3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH

MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH

DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN

HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI

BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA

INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU

PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,

BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN

DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN

KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA”

Barang Siapa Yang Tahu Jauhnya Sebuah Perjalanan, 5
Hendaklah Dia Membuat Persiapan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1.4 VISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

”PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

Pendidikan Perihal mendidik, latihan atau ajaran
Berkualiti Darjah kecemerlangan yang bermutu
Insan Manusia (murid)
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna dan terlatih
Negara Malaysia
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan , aman sentosa
dan makmur serta selamat

SMK Lunas merupakan sebuah institusi yang mampu memberi pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan
pelajar yang berilmu pengetahuan dan tinggi sahsiah demi kesejahteraan agama dan negara.

Cubalah Dan Perhatikanlah, Nescaya Kau Jadi Orang Yang Tahu

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 6

1.5 MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MISI

Melestari Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

Melestarikan Menetapkan, mengekalkan
Sistem Cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu, aturan
Pendidikan Perihal mendidik, latihan atau ajaran
Berkualiti Darjah kecemerlangan biasanya yang bermutu
Membangun Berkembang dan meningkat maju
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu
Individu Murid
Memenuhi Menjalankan atau menyempurnakan kewajiban
Aspirasi Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu cita-cita
Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam pendidikan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 7

1.6 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.

2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian.

5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

1.7 6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata
pelajaran teras seperti Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia
dan Dunia.

2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara
untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui
peluang bekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.

5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani
pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka supaya berani membuat keputusan yang tepat.

6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosioekonomi akan berasa
bangga dikenali sebagai anak Malaysia.

SMK Lunas berusaha membangunkan potensi pelajar bagi menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan
berketrampilan dalam setiap aspek kehidupan bagi memenuhi asprasi negara maju.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 8

1.8 NILAI

Kolaboratif;

Kepelbagaian;

Kecemerlangan;

Inovasi;

Integriti;

Hormat

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kolaboratif Semua warga SMK Lunas mengamalkan kerjasama dan interaksi dalam
merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMK Lunas akan menggunakan pendekatan pelbagai dalam amalan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMK Lunas akan memastikan setiap perkara yang dilakukan
mencapai kegemilangan.

Inovasi Semua warga SMK Lunas bersedia menerima dan mengamalkan sesuatu yang
baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMK Lunas membudayakan ketelusan dan kejujuran dalam bekerja.

Hormat Semua warga SMK Lunas saling menerima pendapat dan pandangan bagi mencapai
kesepakatan.

1.9 OBJEKTIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 9

1.10 PIAGAM PELANGGAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUNAS

Kami Warga Pendidikan SMK Lunas dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan
seluruh usaha dan minat kami untuk :-
1. Memberi kemudahan belajar yang adil dan saksama.
2. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang selesa dan selamat bagi semua warga sekolah.
3. Memastikan Pengajaran dan Pembelajaran berjalan lancar untuk memenuhi keperluan pelajar.
4. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi dan lengkap setiap masa.
5. Memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan seimbang selaras dengan kehendak Falsafah

Pendidikan Kebangsaan dengan mengutamakan Intelek, Emosi, Rohani dan Jasmani.
6. Memastikan bilangan staf mencukupi dan berusaha menggantikan sebarang kekurangan dengan secepat

mungkin.
7. Sentiasa berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik, komited, bertanggungjawab dan berdisiplin.
8. Sentiasa mengutamakan pelajar daripada kepentingan diri.
9. Sentiasa mengamalkan sikap ramah mesra dengan semua pihak.
10. Sentiasa berusaha menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.
11. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
12. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
13. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
14. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan diserahkan kepada pemohon dalam tempoh 1

minggu selepas pesanan diterima.
15. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
16. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas

dilaksanakan.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 10

1.11 TONGGAK 12

TONGGAK 12

1. Menghargai Masa
2. Ketekunan Membawa Kejayaan
3. Keseronokan Bekerja
4. Kemuliaan Kesederhanaan
5. Ketinggian Peribadi
6. Kekuatan Sifat Baik Hati
7. Pengaruh Teladan
8. Kewajipan Menjalankan Tugas
9. Kebijaksanaan Berhemat
10. Keutamaan Kesabaran
11.Peningkatan Bakat
12.Nikmat Mencipta

Sebaik-Baik Teman Ialah Yang Menunjukkan Kamu
Kepada Kebaikan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 11

1.12 HALATUJU SEKOLAH

HALA TUJU SEKOLAH
UNIT KURIKULUM 2019

SPM 2019 TOV ETR 2019
43.91%
PERATUS LULUS SEMUA MP 6.64% 4
5.64
TARGET PELAJAR CEMERLANG 0 5.45
6.58
GRED PURATA SEKOLAH 7.49 5.00
4.26
BAHASA MELAYU 7.51 6.16
6.15
BAHASA INGGERIS 7.51 5.54
4.89
BAHASA CINA 6.31 4.87
6.05
BAHASA TAMIL 5.87 4.67
4.65
SEJARAH 7.99 6.80
4.24
MATEMATIK 8.05 2.92
4.65
SAINS 7.48 6.65
2.88
PENDIDIKAN ISLAM 7.27 6.22
6.65
PENDIDIKAN MORAL 6.98

KIMIA 8.00

FIZIK 6.79

BIOLOGI 5.76

MATEMATIK TAMBAHAN 8.13

PRINSIP AKAUN 6.10

GEOGRAFI 8.77

PENDIDIKAN SENI 6.95

TASAWUR ISLAM 8.52

LANDSKAP 5.67

EKONOMI 6.98

PERNIAGAAN 8.27

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 12

HALA TUJU SEKOLAH

UNIT HAL EHWAL MURID 2019

ASPEK OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2019
Mengurangkan bilangan kes murid 2 kes 0 kes
yang terlibat dengan dadah Kutipan data ujian urin oleh 0 kes
AADK. 1 kes
Maklumat dan 90 %
pemerhatian dari unit
disiplin. 4 kes
80%
Disiplin Meningkatkan peratus kehadiran Purata peratus kehadiran 75%
murid ke sekolah murid setiap kelas seperti di 5%
dalam Buku rekod 85.7 %
kehadiran Murid 90%
70%
Mengurangkan kes yang melibatkan Bilangan murid terlibat 1%
10%
masalah sosial berkurangan. 9 kes 70%
100%
Kantin Meningkatkan kesedaran amalan Peratus murid makan dan 75%
kebersihan murid di kantin menjaga kebersihan kantin 65%
meningkat. meningkat.
Meningkatkan tahap keceriaan di
semua ruang-ruang di kantin. Peratus keceriaan di kantin
meningkat.

Mengurangkan bilangan murid Data pendapatan waris 15%
miskin yang tercicir mendapat murid dikemaskini oleh guru 85%
bantuan tingkatan.

Kebajikan Kutipan dana Tabung

Mengurangkan bebanan murid yang Penyayang/ Sumbangan
tidak berkemampuan Raya / Zakat.

Pengawas Memantapkan keterampilan dan Peratus bilangan pengawas 65%
Sekolah sahsiah pengawas yang dipilih berketerampilan bertambah. 2%
selamat Meningkatkan bilangan program 15%
SPBT keselamatan pelajar Peratus kecederaan pelajar
sekolah dapat dikurangkan.
Mengurangkan bilangan buku teks
yang rosak dan hilang. Bilangan Kempen Sayangi
Buku Teks.
Spot check buku teks.

Data / Mendapatkan maklumat murid yang Fail maklumat murid 65%
Pendaftaran lengkap, tepat dan terkini. lengkap. 80%
Penglibatan yang jitu dari guru Senarai semak
tingkatan untuk sentiasa pengemaskinian APDM
mengemaskini maklumat murid.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 13

HALA TUJU SEKOLAH
UNIT KOKURIKULUM 2019

ASPEK OBJEKTIF KPI TOV SASARAN 2019
Olahraga Bilangan PIngat
Meningkatkan prestasi olahraga 4 Emas 5 Emas
ke tahap lebih tinggi 1 Perak 2 Perak
5 gangsa 6 Gangsa
Kejohanan Balapan dan Padang
DKBB

Sukan Meningkatkan prestasi Sukan
Permainan Permainan ke tahap lebih tinggi
Bola Baling (P18)
Tahap Pencapaian Naib Johan Johan DKBB
Bola Jaring (P15) DKBB Suku akhir DKBB

Naib Johan
Kumpulan

Unit Uniform Meningkatkan prestasi Unit
Uniform ke tahap lebih tinggi
20 ORANG 40 ORANG
Pengakap
- Keahlian

- Perkhemahan Tiada Peringkat
Pandu Puteri Tahap Pencapaian Tiada Sekolah

- Perkhemahan Peringkat
Sekolah

Kadet polis Tempat ke 3 Tempat ke 2
- Kawad Kaki (P) Daerah Daerah

- Kawad Kaki (L) Tempat ke 2 Tempat Petama
Daerah Derah

Ko Akademik Meningkatkan prestasi Unit
UniformPermainan ke tahap
lebih tinggi

Persatuan Bahasa Melayu Pusingan 2 Peringkat suku
-Pantun Tahap Pencapaian DKBB akhir DKBB

Persatuan Stem Tempat ke 4 Tempat ke 3
- Roket Air DKBB DKBB

- Green Cooking Tempat ke 2 Tempat Pertama
- Challenge DKBB DKBB

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 14

1.13 CARTA ORGANISASI INDUK SMK LUNAS

PENGETUA

PIBG PK PENTADBIRAN

PK KOKU PK HEM PK PEND.KHAS PK PETANG

KOKURIKULUM PK GURU KANAN KETUA
HALPEEHNWTAALD MATA PELAJARAN PEMBANTU
MAJLIS SUKAN
MBURIRIDAN TADBIR
UNIT NAGASAR
BERUNIFORM PENARDAEAPKAUFPOTMAAADLYR/ALASN KURIKULUM PENTADBIRAN
KEWANGAN
DISIPLIN DAN KETUA PANITIA STATISTIK
PENGAWAS MATA PERJAWATAN

PERSATUAN BIASISWA DAN PELAJARAN PEMBANGUNAN
KEBAJIKAN
GURU KURIKULUM
SUKAN DAN KESELAMATAN MATAPELAJARAN KOKURIKULUM
PERMAINAN KANTIN
JADUAL HAL EHWAL
KOPERASI BIMBINGAN WAKTU MURID
RIMUP DAN
PUSAT
KAUNSELING SUMBER

SPBT PENILAIAN
DAN
PENCEGAHAN JENAYAH
PEPERIKSAAN
KECERIAAN, KESELAMATAN
DAN KEBERSIHAN PERKEMBANGAN
STAF
MAJLIS GURU TINGKATAN
PEMULIHAN
DAN

INTERVENSI

HEADCOUNT

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 15

1.14 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN PEJABAT

PENGETUA
ROHAIMI BIN ISMAIL

PK PENTADBIRAN
NAGASARAU A/L APPLASAMY

PK HEM PK PETANG PK KOKURIKULUM PK PENDIDIKAN KHAS
HASMAH BT. AZMAN BIN CHE NOR HAYATI BT.
ABDULLAH ZAINAL ‘ABIDIN BIN SAMSUDIN
RUS AB KARIM
PK PENTADBIRAN
PENTAPDKBIRKEATNUA PEMBANTU TADBIR NAGASARAU A/L
NAGASARAU A/L
APPALASAMY
APPALASAMY
PEM.PENGURUSAN
PEN.AKAUNTAN PT STOR & ASET PEM. MAKMAL MURID
MUHAMMAD NORYAMIN BT SAMIHAH BT
ZULHILMI BIN ABDULLAH ABD LATIFF AMIRAH BT GHAZALI
SHARIF
PEM. MAKMAL PEM.PENGURUSAN
PK MOHD ZULKHAIRI MURID
NPAAEGPNPATASALADARBSAAIURMAAYPNR/PTLOEPSRENKNIHTTIAADDMBBTAITMRAAANNN/
BIN ALI SHARIPAH BT
ABDULLAH
PEM. MAKMAL
MUHAMMAD PEM.PENGURUSAN
SYUKRIL NAIM BIN MURID

MD NOOR SITI NURHANIM BT
OMAR

PEMBANTU OPERASI
SOFIAH BT TALIB

PEMBANTU OPERASI PEMBANTU OPERASI MPV
ROSLI BIN YAACOB ZAILANI BIN ZAINUL ABIDIN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 16

1.15 CARTA ORGANISASI INDUK PENDIDIKAN KHAS SMK LUNAS

PENGERUSI
PENGETUA
ROHAIMI BIN ISMAIL

NAIB PENGERUSI 1 TIMB.PENGERUSI NAIB PENGERUSI 3
PK PENDIDIKAN KHAS
PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
NAGASARAU A/L NOR HAYATI BT. ZAINAL ‘ABIDIN BIN AB
SAMSUDIN
APPALASAMY KARIM
PK PENTADBIRAN
NAGASARAU A/L

APPLASAMY

NAIB PENGERUSI 2
PK HEM

HASMAH BT. ABDULLAH

SETIAUSAHA PENYELIA BENDAHARI
NORLIA BT. SHAMSULL B.
SARINAH BT. CHE ABDULLAH
SOH @ OSMAN ROSLANI
AJK GURU

ISMALIZA SUHANA BT. ROHIZA BT. ZALINA BINTI NORHASLINA NUR MISRAJAH
BINTI ISMAIL SAMSUDIN ABD RASHID DAUD BINTI ARIFFIN QATRUN BT. AKHIR
NADA BT.
AJK PPM MD ROZIKI

SAMSUDIN BIN
SHARIFF

PN. AMIRAH BT. PN. SITI NURHANIM PN. SHARIPAH BT.
GHAZALI BT. ABDULLAH

OMAR 17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

1.16 PELAN KAWASAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUNAS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 18

1.17 KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN A: SEKOLAH DI NEGERI KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU
DAN JOHOR

Penggal Cuti dan Hari Mula Akhir Minggu
Persekolahan

Hari Persekolahan 01.01.2019 21.03.2019 12

Cuti Pertengahan Penggal 1 22.03.2019 30.03.2019 1

I

Hari Persekolahan 31.03.2019 23.05.2019 8

Cuti Pertengahan Tahun 24.05.2019 08.06.2019 2

Hari Persekolahan 09.06.2019 08.08.2019 9

Cuti Pertengahan Penggal 2 09.08.2019 17.08.2019 1
II 14
5
Hari Persekolahan 18.08.2019 21.11.2019 52
43
Cuti Akhir Tahun 22.11.2019 31.12.2019 9
Jumlah

Jumlah Minggu Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Minggu Cuti Penggal

Give Everything You Have To Everthing You Do 19
BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

*1.18 HARI-HARI KELEPASAN DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN
TAHUN 2019 (1440H – 1441H)

Adalah dimaklumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini menjadi
Hari-hari Kelepasan Am di dalam Negeri Kedah Darul Aman bagi Tahun 2019

Bil. Hari Kelepasan Am Hari Masihi Tarikh
Hijrah

1 Ulang Tahun Hari Keputeraan Ke bawah Duli Ahad 20 Jan 2019 14 Jamadilawal 1440
Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah

Selasa 5 Feb 2019 30 Jamadilawal 1440
& &
2 Tahun Baru Cina &
6 Feb 2019 1 Jamadilakhir 1440
Rabu
3 April 2019 27 Rejab 1440
3 Israk dan Mikraj (*) Rabu

4 Hari Pekerja Rabu 1 Mei 2019 25 Syaaban 1440

5 Awal Ramadan (+ ) Isnin 6 Mei 2019 1 Ramadhan 1440

6 Hari Wesak(*) Ahad 19 Mei 2019 14 Ramadhan 1440

Rabu 5 Jun 2018 1 Syawal 1440

7 Hari Raya Puasa ( + ) && &

Khamis 6 Jun 2019 2 Syawal 1440

Ahad 11 Ogos 2019 10 Zulhijjah 1440

8 Hari Raya Qurban ( + ) && &

Isnin 12 Ogos 2019 11 Zulhijjah 1440

9 Hari Kebangsaan Sabtu 31 Ogos 2019 30 Zulhijjah 1440

10 Awal Muharram (Maal Hijrah) Ahad 1 Sept 2019 1 Muharram 1441

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Isnin 9 Sept 2019 9 Muharam 1441
11 Pertuan Agong 16 Sept 2019 16 Muharram 1441
27 Okt 2019
12 Hari Malaysia Isnin 9 Nov 2019 28 Safar 1441
25 Dis 2019 12 Rabiulawal 1441
13 Hari Deepavali Ahad 28 Rabiulakhir 1441
Sabtu
14 Maulidul Rasul Rabu

15 Hari Krismas
* Hari Kelepasan Am Negeri
+ Tertakluk kepada Perubahan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 20

1.19 PROFIL PRESTASI

“Kita menilai diri kita dengan mengukur dari apa yang kita rasa mampu untuk kerjakan, orang
lain mengukur kita dengan mengukur dari apa yang telah kita lakukan”

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 21

1.20 DATA STAF AKADEMIK

KATEGORI MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
GURU LP LP LP LP LP BESAR

DG 54 14 1 22 -- 1 1
DG 52 69 -1 30 -- 37 10
DG 48 13 35 -4 17 -- 9 13 22
DG 44 02 12 -- -- 15 44 59
DG 42 2 22 -- -3 -- 02 2
DG 41 01 -- 12 -- 2 26 28
DGA 38 11 -- -- -- 13 4
DGA 34 -- -- -- -- 11 2
DGA 32 23 74 -- 7 14 00 00 0
JUMLAH 18 31 95 127

1.21 DATA STAF BUKAN AKADEMIK

JAWATAN MELAYU CINA INDIA JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP BESAR
KPT N 26 -- -- -- --
PT (P/O) N 19 02 -- -- 02 0
PA W 29 1- -- -- 1- 2
PPM N19 -3 -- -- 03 1
PO N14 -1 -- -- -1 3
PO N11 1
PM C22 2- -- -- 2-
PM C19 2
PO H11 -1 -- -- -1
JUMLAH 2- -- -- 2- 1
0- -- -- 0- 2
57 -- -- 57 0
12

1.22 ANGGARAN PELAJAR TAHUN 2019

JAWATAN MELAYU CINA INDIA Lain-Lain JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LPLP BESAR
Peralihan
Tingkatan1 102 64 22 29 32 24 2 3 158 120 30 (angg)
Tingkatan 2 101 100 21 23 24 23 1 0 147 146 404 (angg)
Tingkatan 3 107 81 35 35 17 22 3 1 162 139
Tingkatan 4 66 103 32 29 21 20 1 2 120 154 278
Tingkatan 5 26 16 63 27 0 1 34 24 293
Pend. Khas 402 364 116 119 96 96 7 7 621 586 301
JUMLAH 274
61
1641

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 22

1.23 SENARAI JAWATANKUASA PIBG SMK LUNAS

AJK PIBG 2018/2019

Yang Dipertua : Dr. Mohd Mahadzir bin Mohammud @ Mahmood
Naib Yang Dipertua : Dr Rabeta binti Mohd Salleh
Setiausaha : Pn. Nur Fadila Binti Abu Bakar
Penolong Setiausaha : Pn. Nor Adlina binti Ali
Bendahari : Pn. Izzati Amira Binti Ishak @Isaak
Penolong Bendahari : Pn. Misrajah Binti Akhir

AJK (Waris)

1. En. Kanagasundram A/L Marimuthu
2. Pn. Maimunah Binti Baharin
3. En. Loo Soo Boon
4. En. Anbalagan A/L Thanimalai
5. En. Muhamad Nor Bin Abd Halim

AJK (Guru) dan Juru Audit

1. Cik Ng Ai Peng (AJK Guru) 4. Pn. Alesneni Binti Ali (J A Dalam)
2. En. Yusof Bin Salleh (AJK Guru) 5. Pn. Haniffah Binti Wan Chek (J A Luar)
3. Dr. Anandan A/L Kuppan (AJK Guru)

” Tidak Banyak Yang Dapat Kita Lakukan Sendirian, Banyak Yang
Dapat Kita Lakukan Bersama-sama ”

--- Helln Keller---

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 23

1.24 SENARAI NAMA GURU & STAF BUKAN GURU, TARIKH MASUK, GRED,TARIKH LAHIR,NO. FAIL JPN, NO TEL
DAN ALAMAT

BIL NAMA TARIKH GRED T.LAHIR JPK NO TEL ALAMAT POSKOD BANDAR
MASUK
1 ROHAIMI BIN ISMAIL (Pengetua) 13/12/2015 DG52 21/11/1968 55074 0134388344 413, LRG KTC 4/17, 09000 KULIM
01/01/2015 DG52 04/11/1959 42242 0134314459 KULIM HI-TECH PARK. 08000
2 NAGASARAU A/L APPLASAMY (PK 01/10/2016 DG48 01/11/1965 35013 0192699285 B157, LORONG 10,TAMAN RIA 09000 SUNGAI
Pentadbiran) 16/11/2017 DG48 12/06/1968 53501 0125157631 INDAH 08000 PETANI
16/07/2018 DG48 19/11/1963 66094 0198828103 67,JALAN BIDARA 2,TAMAN 09400
3 HASMAH BINTI ABDULLAH (PK HEM) 01/04/1999 DG48 20/09/1968 49793 0194583125 BIDARA, 09400 KULIM
01/10/2016 DG52 02/01/1966 54064 0134641250 17, LENGKOK PERDANA 8/1, 09000
4 ZAINAL’ABIDIN BIN AB KARIM (PK 01/08/1999 DG48 09/10/1972 50430 0194104822 BANDAR PERDANA SEKSYEN 8 09600 SUNGAI
Kokurikulum) 16/09/2018 DG48 11/08/1965 51491 0194543344 09000 PETANI
LOT.10A, KG. NAGALILIT PADANG
5 AZMAN BIN CHE RUS (PK Petang) 16/04/2017 DG44 02/08/1974 54397 0124141388 SERAI
2785, JALAN 2/K, TAMAN PADANG
6 NOR HAYATI BINTI SAMSUDIN (PK Pend. 01/03/2015 DG48 13/04/1969 42838 0134858928 MAHSURI SERAI
Khas) 01/05/2000 DG48 27/04/1965 37602 0195558755 377 LORONG KTC4/10,
01/01/2017 DG41 24/12/1983 7887 0163091982 KTC GOLF VIEW KULIM KULIM
7 SARINA BINTI DOLLAH (GK Kemanusian) 19/01/2015 DG41 07/03/1990 76499 0124627518 NO. 171 JALAN PERMAI 3,
01/07/1997 DG42 25/02/1973 46349 0164882096 TAMAN DESA PERMAI LUNAS
8 HAIR NISYA BINTI HAMSAN @ KAMISAN NO.10, JLN BIDARA 1, TMN
(GK Tekvo) BIDARA KULIM
NO 224, LORONG SERI
9 MAT ROPI BIN MAT ALI (GK Sains Math) PETALING 2/2, TAMAN SERI
PETALING,
10 INTAN SURIA BINTI MOHD KHALIL (GK 124 ,JALAN CENDANA, 09000 KULIM
Bahasa) TAMAN CENDANA
581, LRG. 2/3, TAMAN SERAI
11 ABD. HALIM BIN YAHYA SETIA 09000 KULIM
B115, LORONG 14, TAMAN 09400
12 ABDUL GHANI BIN AWANG BERSATU 08000 PADANG
1051, JALAN MAS 1, TAMAN 08000 SERAI
13 AIDA LEENA BINTI MD ZAIN DELIMA 09600 SUNGAI
409, JALAN SENTOSA, PETANI
14 AFIF AIZAT BIN SHUIB TAMAN SERI SENTOSA SUNGAI
PETANI
15 ALESNENI BINTI ALI
LUNAS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 24

16 ANANDAN A/L KUPPAN 01/01/2000 DG48 10/10/1963 33327 0195543025 240, LORONG 4, 09600 LUNAS
17 ANAS BIN ABDULLAH 13/01/2009 DG44 14/11/1983 65464 0194668700 TAMAN CEKUR MANIS 09000
18 AZILA BINTI ISMAIL 16/02/2012 DG48 14/03/1976 72300 0194528038 361, LORONG KERANJI 6/3, 09600 KULIM
19 AZLIMA BINTI CHE ANI 19/05/2000 DG48 18/11/1966 38360 0194809907 TAMAN KERANJI 2 09600
20 BALADEVAR A/L JAYARAMAN 01/09/2015 DG48 11/01/1975 55104 0192591370 NO 114, LORONG 1/3, 09600 LUNAS
21 AZLINI BINTI MD.YUSOF 01/01/2019 DG44 03/03/1982 0195699502 TAMAN MELUR INDAH 05400
22 CATHERINE A/P S.MARIAPRAKASAM 01/01/2000 DG48 30/04/1963 40161 0138862149 09000 LUNAS
23 CHANDRASEKARAN A/L RAMASAMY 01/07/2015 DG48 04/02/1969 40666 0195603506 NO. 36 KG SG LIMAU 09000 LUNAS
24 CHUAH GUAT LOOI 17/02/2003 DG48 11/11/1969 39909 0164454478 09600 ALOR
25 EMELLIA BINTI MD.DAZALI 01/02/2002 DG48 05/05/1976 54669 0124587077 168 JALAN KS4 KULIM SQUARE 09600 SETAR
26 FAIZUL BIN AHMAD 01/01/2014 DG44 16/02/1983 74294 0174284028 09000 KULIM
27 FATIMAH BINTI MOHAMAD AMIN 17/08/2003 DG44 13/06/1966 59828 0123275430 128, TAMAN DESA KAMELA, 13300
0197794568 BATU 4 ¼, TANDOP KULIM
28 FAZIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN 01/06/2009 DG44 16/01/1984 67253 0113278110 NO. 7, LOT 486, KG. PADANG 09000
0133352123 KULIM, KELANG LAMA LUNAS
29 EN. FIKRI BIN HARUN 01/12/2009 DG44 19/12/1974 60020 24, LRG KTC 1/9, 09400
0134535129 TAMAN HI-TECH KULIM LUNAS
30 HALIMATUN SAADIAH BINTI HASAN 01/12/2009 DG44 18/03/1977 62755 93, JLN GEMILANG 1, 09000
0174912478 TMN GEMILANG KULIM
31 ISMALIZA BINTI ISMAIL 01/01/2018 DG42 31/01/1976 79635 265, LRG 3/1, TMN DESA 08000 TASEK
32 IZZATI AMIRA BINTI ISHAK @ ISAAK 14/06/2015 DG41 29/07/1989 77312 0193056575 PERMAI 2 09000 GELUGOR
33 KAMALADEVI A/P PONNIAH 01/01/2007 DG44 20/11/1978 61036 0197500027 NO.2502, JALAN SELASIH 4, 09400
0124786807 TAMAN SELASIH, KULIM
34 HJH. KHATIJAH BINTI CHE NGAH 01/01/2004 DG48 29/07/1971 57313 09400
0134805250 2498, KG SELAMAT PADANG
SERAI
NO 208, LORONG KTC
4/12,KULIM TECHNO- KULIM
CITY,KULIM HI TECH PARK
NO.64, KAMPUNG SIDAM SUNGAI
KANAN PETANI
1726,PERSIARAN UTAMA 4/1 KULIM
,KULIM UTAMA FASA 2, HI-TECH PADANG
KULIM. SERAI
188, JLN RESIDENSI 6, PUTERI PADANG
RESIDENSI BANDAR PUTERI JAYA SERAI
303 PERSIARAN PERDANA 12A
KULIM PERDANA KHTP
3948, JALAN LAGENDA 6/7,
TAMAN LAGENDA
1266, JLN9/6 TAMAN SERAI
WANGI

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 25

35 KALAIVANI A/P KANASING 16/06/2018 DG44 18/08/1983 71553 0164054750 NO.151, LRG. 5, TAMAN 09000 KULIM
36 KU ROHAIDA BINTI KU SHAFIE 01/06/2016 DG44 14/05/1978 62722 0125621700 SAUJANA INDAH,
37 LAI YEAT KUAN 01/12/1993 DG52 01/06/1968 38502 0124699306 688 , PERSIARAN UTAMA 2/2, 09000 KULIM
38 LATIFAH BINTI AHMAD 13/04/2009 DG44 13/07/1985 66462 0174676196 TMN KULIM UTAMA, KULIM HI-
TECH PARK 09000 KULIM
NO. 86, LORONG PENAGA 1, 09400 PADANG
TAMAN SERI PENAGA 09600
09600 SERAI
F487 KAMPUNG PANTAI PRAI 08000 LUNAS

39 LIM GUAT LING 02/01/2001 DG48 02/11/1973 49450 0124656905 5O, JLN DESA LUNAS 4, 13800 LUNAS
TMN DESA LUNAS SG.
09400
40 HJH. MAIMUNAH BINTI HAJI AHMED HEJAS 30/11/1992 DG38 30/12/1962 36999 0124411307 NO. 363, LRG MAKMUR 1/1, 09600 PETANI
TMN MAKMUR . 09400 PERMATA
09600 NG PAUH
41 MARIAMA A/P SHANMUGAM 01/01/2018 DG41 04/10/1988 79636 0162350492 NO-C4, LORONG SEJATI 5, 09600 PADANG
TAMAN SEMANGAT, JL SEKERAT 09400
09400 SERAI
42 MISRAJAH BINTI AKHIR NO.51, LRG. SUNGAI DUA 09000 LUNAS
16/02/2010 DG44 14/04/1977 65585 0134890414 UTAMA 10, 08000 PADANG
09400 SERAI
TAMAN SUNGAI DUA UTAMA 09000 LUNAS

43 MOHD SANI BIN ABU BAKAR 01/06/2010 DG44 14/04/1982 61841 0124624938 2034 LORONG 12/4, LUNAS
TAMAN SERAI WANGI II PADANG

44 MONALIZAA BINTI GHAZALI 01/01/2019 DG44 15/10/1982 0138862149 LOT.24, LORONG KENANGA, SERAI
KAMPUNG BATU 8 PADANG

45 MUHAMAD ASRUL BIN ZAINOL 01/01/2011 DG44 30/08/1977 71297 0195772761 3760, JLN LAGENDA 18/6, SERAI
TMN LAGENDA, KULIM
SUNGAI
46 MUHAMMAD HIDAYAT BIN MOHAMED 01/01/2015 DG44 18/08/1986 76232 0194526533 B-1-4, KIP SMK LUNAS PETANI
PADANG
47 MUHAMMAD TAUFIQ THINAKARAN BIN 01/01/2009 DG48 20/11/1968 66464 0134004618 344, JALAN GEMILANG 13, SERAI
ABDULLAH 27/10/2009 DG44 19/07/1986 67328 0194489869 TAMAN GEMILANG KULIM
LOT.474, KG.SIDAM KIRI
48 MUHAMMAD YASIN BIN MUSTAFA

49 MUNESWARI A/P KANAGARAJ 07/01/2002 DG48 05/07/1974 51897 0195704507 1300, LORONG 8A/6,
50 MUTHIAH VALLIYAPPAH A/L KARUPPIAH 01/01/2001 DG52 08/05/1968 51244 0124506184 TAMAN SERAI WANGI
51 MUZRIKA BINTI SAKRI 01/01/2011 DG48 19/05/1974 70690 0137659574 NO. 296, JLN BESTARI 7,
52 NASRIYAH BINTI AHMAD 01/01/2014 DG52 04/01/1965 32567 0193530889 TMN BESTARI
53 NG AI PHENG 06/02/2015 DG48 05/11/1967 42636 0132343938 NO 1228, JLN BPJ 2/17C,
BANDAR PUTERI JAYA
NO530, JALAN SERAI SETIA 2,
TAMAN SERAI SETIA,
294, LORONG 4/2,
KOTA KENARI

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 26

54 NG FONG YIN 01/08/1998 DG48 17/12/1971 48671 0195665736 505 JLN CENGAL 18, TMN 09000 KULIM
55 NOOR ASHIKIN BINTI ISMAIL 01/02/2010 DG48 29/04/1966 40414 0195552575 CENGAL II 09600
56 NOOR HAKIKAH BINTI SHAMSUDIN 03/07/2013 DG44 18/11/1988 73659 0174151819 89, LORONG PERMAI 5, 05250 LUNAS
57 NOOR SHAMILA BINTI ABDUL KHADIR 01/01/2013 DG44 11/02/1984 73432 0194554481 TAMAN DESA PERMAI 09400 ALOR
58 NOOR SYARLINA BINTI SEENI MOHAMED 01/01/2008 DG44 06/08/1982 63169 0124481872 3, JALAN SEKOLAH, ALOR 09600 SETAR
59 NOR ADLINA BINTI ALI 01/01/2013 DG41 02/05/1987 74248 017514691 MERAH, ALOR SETAR 09400 PADANG
1176, JALAN LAGENDA 17/2, SERAI
60 NORHASLINA BINTI ARIFFIN 01/01/2017 DG44 13/07/1982 78888 0125005260 TAMAN LAGENDA, 09600 LUNAS

61 NOR LIZA BINTI HJ. SEMAN NO.13, TAMAN SERI ABADI 09400 PADANG
SERAI
62 NOR SUHANA BINTI ABDUL RAHMAN NO.3417, LRG. SERAI WANGI 09600
14/11, LUNAS
63 NOR ZANARIYAH BINTI AHMAD TAMAN SERAI WANGI, 09400
64 NORAINI BINTI NOOR 581, LORONG KS 6/7, KULIM 09600 PADANG
65 NORAZLINDA BINTI SAPRI SQUARE 09600 SERAI
66 NOREHAN BINTI CHE HAMID 09400
67 NORLIA BINTI ABDULLAH 01/01/2011 DG48 17/07/1969 70962 0126539015 NO 40, KG NAGA LILIT 09400 LUNAS
68 NORSYABINA BINTI SEENI MOHAMED 15/06/2008 DG44 22/06/1981 59885 0124021981 09600
69 NOR AZRIANI BINTI ABDUL JALIL 1136, LORONG KS4/4 KULIM 09000 PADANG
70 NUR FADILA BINTI ABU BAKAR SQUARE 09400 SERAI
LUNAS
71 NUR HAZWANI BINTI A. HALIM 01/02/2008 DG44 21/12/1974 55645 0194121539 1305 LORONG SERAI WANGI 08000
01/01/2013 DG44 09/03/1984 73431 0139148044 11/6 TMN SERAI WANGI II LUNAS
16/06/2008 DG44 04/05/1980 64083 0124042684 NO.87, LRG.SUTERA INDAH 5/1, PADANG
01/01/2015 DG44 25/10/1985 76502 0164458747 TAMAN SUTERA INDAH.
10/11/2008 DG44 17/06/1983 65035 0194216789 NO 99, JALAN GEMILANG 3, SERAI
13/01/2009 DG44 01/07/1981 65465 0107768107 TAMAN GEMILANG PADANG
11/06/2018 DG44 27/01/1974 79938 0194729775 NO 1750 LORONG SERAI WANGI
01/07/2014 DG41 12/12/1989 75555 044080146 8/5, TMN SERAI WANGI 2 SERAI
0194667167 101, LRG SERAI WANGI 6/1, LUNAS
01/01/2014 DG41 30/05/1987 74295 TMN SERAI WANGI
0135121630 NO.13, TAMAN SERI ABADI KULIM
PADANG
NO.47, PERSIARAN PERDANA 3,
KULIM PERDANA HI-TECH SERAI
194, JLN LAGENDA 6/1, SG.PETAN
TMN LAGENDA
NO.378, LENGKOK PERDANA I
9/3,
BANDAR PERDANA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 27

72 NUR HIDAYAH BINTI ABDUL RAHMAN 01/06/2014 DG41 20/09/1986 75638 0174658775 NO.66, KG BAHAGIA, MUKIM 06700 PENDANG
01/01/2016 DG41 03/04/1986 77558 0174718583 GUAR KEPAYANG
73 NUR KHAIRUL HUSNA BINTI ISMAIL 1009, JLN BAHAGIA, TMN 09600 LUNAS
SEJAHTERA
74 NUR QATRUN NADA BINTI MD ROZIKI 09400 PADANG
75 NURASHIKIN BINTI ZAHARI 01/01/2011 DG44 03/05/1984 70688 0194816300 NO.393, JLN LAGENDA 13/1, 09400 SERAI
76 NURUL HAFIZA BINTI MUSTAFA 09/10/2014 DG41 26/08/1990 75850 0134338842 TMN LAGENDA FASA 6 09400
77 NURUL SHUHADA BINTI MD ISA 11/01/2009 DG44 23/03/1984 66354 0174666642 NO.2757, LORONG 12/5, 09400 PADANG
78 ONG NYIN SAN 01/07/2014 DG41 06/02/1989 75558 0132428540 TAMAN LAGENDA 08000 SERAI
79 PETERUS ANAK MUN 01/06/2006 DG44 18/06/1976 60467 0124590563 2034 , LORONG 12/4, 93000
80 PRAKASH CHANDER A/L AYAROO 01/01/2014 DG44 20/05/1979 74298 0164103353 TAMAN SERAI WANGI II 09600 PADANG
81 RABA'ATUL MUNIRAH BINTI ISMAIL 01/01/2012 DG38 25/07/1963 41357 0134079721 F353, KAMPUNG KEMUMBONG 09000 SERAI
82 RAFIE BIN AHMAD KANAFIAN 27/09/2010 DG44 04/06/1978 69616 0124631441 09600
83 RAHIMAH BINTI ABDUL RAHIM 01/01/2012 DG44 12/05/1978 72234 0125603464 299, JLN PERDANA 8/10, 13100 PADANG
84 RAMANI YAMA A/P APPARAO 01/01/2011 DG44 04/05/1980 71298 0125305317 BANDAR PERDANA 09000 SERAI
85 RAMZI BIN SHAARI 01/02/2003 DG48 24/02/1970 51658 0124284078 RH.NYAMBAR, NANGKA 08100 SUNGAI
86 RANJINY A/P BALAKRISHNAN 01/01/2011 DG44 01/07/1973 70031 0194250515 TIGA,SEBETAN,SARAWAK 09000 PETANI
87 RASHIDAH BINTI OTHMAN 07/02/2011 DG44 25/05/1982 68855 0194806472 NO.124, JALAN MURNI INDAH, 09600 ROBAN
88 RAVANAN A/L JAYAGURU 01/01/2012 DG44 11/01/1986 71939 0132779675 TAMAN MURNI INDAH 09600
89 ROHANI BINTI KHADIR 01/01/2012 DG44 30/01/1979 62568 0125559474 NO 9 JALAN PERAK INDAH 1, 09600 LUNAS
16/01/1994 DG44 21/06/1964 34037 0135323407 TAMAN PERAK INDAH
90 ROHIZA BINTI ABD RASHID 044845709 NO.141, JLN MEWAH 4, KULIM
01/08/2014 DG42 28/02/1978 61334 01136404931 TMN MEWAH
6333, BAKAU TUA, SEBERANG LUNAS
PRAI UTARA
PENAGA
452 TAMAN RAMBAI
KULIM
NO: 993A, JALAN BPJ 3/23A, SUNGAI
BANDAR PUTERI JAYA PETANI
NO.25, JLN IXORA 2, KULIM
TMN IXORA
NO 439A, JALAN LUNAS, LUNAS
KAMPUNG BATU 8
No.1082, JLN SENTOSA, LUNAS
TAMAN SEJAHTERA
NO. 690, LORONG MAKMUR LUNAS
11/1, TAMAN MAKMUR
NO.1753, PERSIARAN UTAMA 09000 KULIM
4/4,
KULIM UTAMA FASA 2, HITECH

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 28

91 ROSLI BIN SAMSUDIN 01/01/2016 DG48 27/11/1964 77559 0134848522 203 LORONG TIRAM 8/3 , 09600 LUNAS
92 ROSMARIA BINTI AWANG HAMAT 16.12.2017 DG44 04/02/1980 66095 0194947756 TAMAN TIRAM 09600 LUNAS
93 SAMSUDIN BIN SHARIFF 01/12/1994 DG34 03/09/1960 41304 0175156332 NO.258,LORONG PERMAI 3/1, 09600 LUNAS
TAMAN DESA PERMAI 2
94 SANTHI A/P PENTIAH 01/01/2003 DG44 11/11/1978 55471 0124220860 NO. 363, LORONG AMAN 2/8, 09000 KULIM
TAMAN AMAN
95 SANTHI A/P R.P.VAJERAVELU 16/07/2006 DG44 25/05/1969 60883 0124105856 602, JALAN PERSIARAN UTAMA 09600 LUNAS
01/01/2015 DG41 04/06/1985 75165 0133099008 2/11, TAMAN KULIM UTAMA,
96 SARINAH BINTI CHE SOH @ OSMAN 01/01/2015 DG44 05/06/1971 63191 0133245617 HITECH 09000 KULIM
01/07/2014 DG41 09/06/1989 75557 0175662183 374,LORONG 2/1,
97 SHAFINAS BINTI IBRAHIM 01/01/2012 DG44 13/03/1979 72400 0174801716 TAMAN BAYAM INDAH 09600 LUNAS
03/01/2017 DG41 02/11/1990 78169 0103648292 37 JALAN BAIDURI 2,
98 SHALINDA BINTI SHAFIE 01/01/2004 DG44 12/04/1976 57316 0165983072 TAMAN NILAM BAIDURI 08000 SG PETANI
01/01/2012 DG44 11/10/1981 72233 0134447558 1209, JLN. BERSATU, 06400
99 SHAMSULL BIN ROSLANI 01/06/2012 DG41 27/06/1986 72739 0133903265 TMN SEJAHTERA 09600 ALOR
NO.98, JLN LURIK INDAH 2, SETAR
100 SHREE SUTHARSANA A/P RAVI 01/06/2016 DG41 03/06/1981 77997 0125644364 TAMAN LURIK INDAH
SANTHARAM N0. 17, TMN LELASARI, LUNAS
27/09/2010 DG41 21/05/1985 69615 0174237085 JLN LANGGAR
101 SIM SIAW LIAN 01/01/2011 DG44 05/04/1984 70689 0184719817 NO 231, JALAN GEMILANG 5, 09000 KULIM
16/02/2017 DG44 04/11/1967 50610 01156675802 TAMAN GEMILANG 09400
102 SITI HARYATI BINTI IDRIS 12/06/2017 DG44 10/01/1978 78890 0103648292 173, JLN SERAYA 6, 09400 PADANG
16/07/2014 DG41 27/01/1978 74512 0134251210 TAMAN SERAYA INDAH 2 SERAI
103 SITI KHALIJAH BINTI ABU KASSIM NO 1224, LORONG LAGENDA 09400
18/2, TAMAN LAGENDA PADANG
104 SITI NORAYU BINTI ISMAIL NO.2027 LORONG 2/4 , 05050 SERAI
TAMAN SERAI WANGI 09600
105 SITI NORIMAS BINTI HAJAMAIDIN NO.1211, LRG. SERAI WANGI PADANG
106 SITI SALMAH BINTI SAMSUDIN 5/4, SERAI
107 SITI ROHAYAH BINTI BADRI TMN SERAI WANGI
108 SIVANESVARI A/P SUBRAMANIAM 123, TAMAN SAMUDERA, ALOR
109 SUHANA BINTI SAMSUDIN JLN KILANG TEBU SETAR
227 JALAN GEMILANG 5
,TAMAN GEMILANG LUNAS
NO 58, LORONG DESA SENI ½,
TAMAN SEJAHTERA JAYA 09600 LUNAS
NO 231, JALAN GEMILANG 5,
TAMAN GEMILANG 09600 LUNAS
109,PERSIARAN PERDANA 6,
KULIM PERDANA, HI-TECH 09000 KULIM

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 29

110 SURYATI BINTI RATIM 11/01/2009 DG44 07/08/1981 66930 0194881375 NO.238, JLN DELIMA 5, 09000 KULIM
111 SUZLIANA BINTI MD ISA 01/06/2000 DG48 10/09/1977 51743 0194188678 TMN DELIMA 09000
73, TAMAN BUKIT AWI 09410 KULIM
09400
112 SYAKRIAH BINTI ISHAK 01/01/2012 DG44 29/03/1977 68712 0195759358 NO 98, JALAN DESA AMAN 09000 PADANG
113 SYAZWANI BINTI HASHIM 01/07/2014 DG41 22/08/1989 75561 0195201740 S16/4, TAMAN DESA AMAN 09400 SERAI
114 TAMIL MALAR A/P PACHAIYAPAN 19/01/2015 DG41 10/10/1986 76421 0166133209 194, JLN LAGENDA 6/1, 09600
115 TAN ENG CHOUNG 01/07/2008 DG44 05/11/1978 64084 0164601002 TAMAN LAGENDA PADANG
21 LORONG KTC 3/17 KULIM HI SERAI
TECH
KULIM
1249 JLN BALING
PADANG
116 THDEVANY A/P GURUSAMY 16/01/2001 DG52 11/06/1964 45054 0195593465 46, JALAN PEGAGA 2, T SERAI
AMAN PEGAGA
LUNAS

1189,JLN KULIM HEIGHT 1,

117 THIRUMALAR A/P KARUPPANNA 01/12/2009 DG48 29/02/1968 43181 0134593317 PERSIARAN KULIM GOLF & 09000 KULIM
COUNTRY RESORT, KULIM HI-

TECH.

118 UMMI UMAIROH BINTI OTHMAN 01/07/2014 DG41 03/03/1990 75556 0135931807 286, JLN SERAYA EMAS 4, 08000 SG.
TAMAN SERAYA EMAS, PETANI
09410 PADANG
119 WAN AFFAIZI BIN WAN AHMAD NO.155, JLN S 8/5, TMN DESA SERAI
01/06/2012 DG44 18/03/1985 72797 0195038112 AMAN, 09000
09600 KULIM
SG. KARANGAN 09000
09600 LUNAS
120 WAN NUR HAYATI BINTI WAN ABDUL HALIM 01/03/2016 DG44 22/07/1983 75930 0195655074 NO 2484 JLN SELASIH 4, 09400
TAMAN SELASIH 09600 LUNAS
09000
121 YEOH LAY GNOH 16/03/1998 DG54 29/10/1963 29446 0194705630 NO 1253, JLN MAKMUR, LUNAS
TAMAN SEJAHTERA 06400 PADANG

122 YINDI KLINTONG A/P CHON@ NUR ATIKAH 01/01/2012 DG44 23/04/1980 72232 0124423169 141, JLN MEWAH 4, SERAI
BINTI ABDULLAH TAMAN MEWAH LUNAS

123 YUSOF BIN SALEH 01/01/2017 DG44 04/09/1976 59616 0194642756 SSA9, KG SUNGAI SELUANG KULIM
ATAS
POKOK
124 ZALINA BINTI DAUD 01/08/2008 DG44 19/05/1975 65050 0126282040 1351, LRG. SERAI SETIA 5/11, SENA
TMN SERAI SETIA 3

125 ZANARIAH BINTI ZAKARIA 01/01/2017 DG52 24/02/1963 31612 0195254668 350, JALAN AMAN 2, TAMAN
AMAN

126 ZURAIDA BINTI MAT DESA 04/01/2004 DG44 17/01/1980 57451 0174500181 NO 227 LRG. 4/11 TAMAN KTC
GOLF VIEW, KULIM HI-TECH

127 ZURAIDAH BINTI AHMAD NO : 53, KAMPUNG GUA
08/01/2007 DG44 01/09/1974 55086 0195762272 GINUNG, MUKIM TUALANG

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 30

128 MUHAMMAD ZULHILMI BIN SHARIF 16/08/2010 W29 27/02/1988 69443 0174354864 NO.772, LRG MAKMUR, 9/1 , 09600 LUNAS
129 NORYAMIN BINTI ABDULLAH 16/06/2009 TAMAN MAKMUR 09400
130 ROSNITA BINTI MAN 04/09/2017 09600 PADANG
131 SOPIAH BINTI TALIB 04/10/2016 N19 21/09/1976 46083 01129570987 424, LORONG 2/2, 09000 SERAI
132 ROSLI BIN YAACOB 01/07/2003 TAMAN SERAI WANGI 09400
133 AMIRAH BINTI GHAZALI 14/05/2008 09600 LUNAS
134 SHARIPAH BINTI ABDULLAH 16/06/2008 N19 18/08/1970 59829 0193895850 277, JALAN 6, 09400
135 SITI NURHANIM BINTI OMAR 03/07/2017 TAMAN CEKUR MANIS 09600 KULIM
136 SAMIHAH BINTI ABDUL LATIF 02/08/1997 09400
137 MOHD ZULKHAIRI BIN ALI 04/06/2012 N14 17/02/1964 28182 0164005534 157, LORONG 2, 09400 PADANG
138 MUHAMMAD SYUKRIL NAIM BIN MD NOOR 04/10/2016 TAMAN PERAK 09400 SERAI
139 ZAILANI BIN ZAINUL ABEDIN 16/07/2017 09700 LUNAS
N11 22/09/1967 56053 0194322446 KAMPUNG UJUNG PADANG
PADANG
N19 01/10/1974 63870 0174231561 NO. 55B KG SG SELUANG ATAS SERAI

N19 05/05/1974 65480 0195974812 241, TAMAN SERAI WANGI LUNAS

N19 13/09/1993 76357 0134324871 NO 244, JALAN SEJAHTERA JAYA PADANG
2, TAMAN SEJAHTERA JAYA SERAI

C22 02/02/1976 46082 0194196066 2133, LORONG 5/4, PADANG
TAMAN SERAI WANGI SERAI

C19 03/01/1987 72536 0174095130 LOT 7, KAMPUNG TERAT BATU PADANG
SERAI
C19 21/07/1989 78016 01133887678 NO.2501, TAMAN MAHSURI
KARANGAN
N11 02/07/1966 55977 0135232108 NO 10,KG SEBERANG JAYA

Kemuliaan Itu Karena Adab Kesopanan (Budi Pekerti)
Bukan Karena Keturunan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 31

1.25 TAKWIM TAHUN 2018

MINGGU TARIKH HARI DISEMBER HEM / UBK KOKURIKULUM

01.12.2018 Sabtu(1) PENGURUSAN / Cuti Akhir Tahun/
02.12.2018 Ahad KURIKULUM Cuti Akhir Tahun
03.12.2018 Isnin SPM 2018 / Cuti Akhir Tahun
04.12.2018 Selasa
05.12.2018 Rabu SPM 2018 /Cuti Akhir Tahun
06.12.2018 Khamis SPM 2018 / Cuti Akhir Tahun
07.12.2018 Jumaat SPM 2018 /Cuti Akhir Tahun
08.12.2018 Sabtu(2)
09.12.2018 Ahad Cuti Akhir Tahun
10.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
11.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
12.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
13.12.2018 Khamis Cuti Akhir Tahun
14.12.2018 Jumaat Cuti Akhir Tahun
15.12.2018 Sabtu(3) Pelaporan PT3 2018 /Cuti Akhir Tahun
16.12.2018 Ahad
17.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
18.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
19.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
20.12.2018 Khamis Cuti Akhir Tahun
21.12.2018 Jumaat Cuti Akhir Tahun/ Mesyuarat Pengurusan 1 / 2019
22.12.2018 Sabtu(4) Cuti Akhir Tahun
23.12.2018 Ahad Cuti Akhir Tahun
24.12.2018 Isnin Cuti Akhir Tahun
25.12.2018 Selasa Cuti Akhir Tahun
26.12.2018 Rabu Cuti Akhir Tahun
27.12.2018 Khamis Cuti Hari Krismas
28.12.2018 Jumaat Mesyuarat Guru dan Kurikulum 1 2019
29.12.2018 Sabtu(5) Mesyuarat JK HEM dan Kokurikulum 1 2019

30.12.2018 Ahad Pendaftaran Tingkatan Peralihan & Tingkatan 1 Pendaftaran Semula Pelajar Ponteng &
Isnin Jualan Buku Tingkatan Peralihan & Tingkatan 1, 2019
31.12.2018
Budaya Buka Sekolah & Jualan Buku Tingkatan 2,3,4,5, PPKI 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 32

1.26 TAKWIM TAHUN 2019

JANUARI

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
1 01.01.2019 Selasa KURIKULUM
02.01.2019 Rabu Hari Pertama Persekolahan MESYUARAT JK
Majlis Persaraan Orientasi TI & T4 dan PPKI KOKURIKULUM 1
03.01.2019 Khamis Kemahiran Belajar Orientasi Tingkatan
T3 & T5 Peralihan,1 & 4 dan PPKI
Jumaat
04.01.2019 Sabtu(1) Orientasi T5 / T2 Pendaftaran Sukan dan
05.01.2019 Ahad permainan
Pendartaran
06.01.2019 Isnin Persatuan/Kelab

07.01.2019 Selasa Mesyuarat Pengurusan 2 Pelancaran Sifar Ponteng – MESYUARAT
/ Perancangan Strategik Sesi Pagi dan Petang / KEJOHANAN MERENTAS
08.01.2019 Rabu Pelancaran My Vest / DESA SMKL
2 Keceriaan Kelas
Khamis
09.01.2019 Orientasi T3
Jumaat
Sabtu(2) Mesyuarat Guru Tingkatan –
LDP 1
Ahad
10.01.2019 Mesyuarat Kewangan Mesyuarat JK Disiplin/
Isnin dan Aset 1 Pengawas/Jenayah/ spot
11.01.2019 Selasa check 1
12.01.2019
Rabu Mesyuarat Panitia 1 Mesyuarat JK Aduan MESYUARAT AGUNG
13.01.2019 Pelanggan/ Ponteng Sekolah/ RUMAH SUKAN
Khamis Mesyuarat Panitia 1 Keselamatan dan Sekolah
14.01.2019 Jumaat Mesyuarat Panitia 1 Selamat 1/2019 Latihan Merentas Desa
Sabtu(3) Mesyuarat Panitia 1
15.01.2019 Ahad Pelancaran Permata Kasih Latihan Merentas Desa
Isnin (pg&ptg) Latihan Merentas Desa
3 16.01.2019 Selasa
Spot check 2 KEJOHANAN MERENTAS
17.01.2019 Rabu DESA 2019
Khamis Mesyuarat JK kaunseling /Sek
18.01.2019 Jumaat Penyayang Pembangunan
19.01.2019 Sabtu(4) Sahsiah / PPDa / Bencana
20.01.2019 Ahad
21.01.2019 HARI KEPUTERAAN KDYMM SULTAN KEDAH
Isnin
22.01.2019 HARI THAIPUSAM
4 23.01.2019 Selasa
Rabu Mesyuarat Panitia 1 Mesy JK Kantin 1/2019 Mesyuarat Agung Sukan
24.01.2019 Khamis
25.01.2019 Permainan
26.01.2019
27.01.2019 Mesyuarat Agung Badan

28.01.2019 Beruniform

5 29.01.2019 Spot check 3 Mesyuarat Persatuan/Kelab
30.01.2019
31.01.2019 Pelantikan Pengawas/ MESYUARAT
Bantuan Tahun Baru Cina KEJOHANAN SUKAN &
BALAPAN

Latihan Rumah sukan

Latihan Rumah Sukan

Latihan Rumah sukan

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 33

FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
01.02.2019 Jumaat KURIKULUM
02.02.2019 Sabtu(1)
03.02.2019 Ahad CUTI TAHUN BARU CINA
04.02.2019 Isnin CUTI TAHUN BARU CINA
05.02.2019 Selasa
Rabu LDP / PLC 1 Mesyuarat Guru Disiplin + SUKANTARA
6 06.02.2019 Khamis Bengkel Perancangan Guru B&K + Guru Tingkatan
07.02.2019 Jumaat Pelancaran Sekolah SUKANTARA
08.02.2019 Sabtu(2) Strategik (Panitia) Penyayang/PPDa SUKANTARA
09.02.2019
Ahad Spot Check 4
10.02.2019
Isnin Ceramah Rokok / Dadah
11.02.2019 (pg&ptg)
Selasa
12.02.2019 Mesyuarat Guru 2 Latihan Rumah sukan
7 Rabu Perhimpunan Rasmi Latihan Rumah sukan
Latihan Rumah sukan
13.02.2019 Khamis Ujian Urin Latihan Rumah sukan
Jumaat Spot Check 5
14.02.2019 Sabtu(3)
15.02.2019 Ahad Kursus Kepimpinan Pengawas
16.02.2019 Isnin
17.02.2019 Selasa Majlis Persaraan
18.02.2019 Rabu
19.02.2019 Khamis Mesyuarat Pengurusan
8 20.02.2019 Jumaat 3
21.02.2019 Sabtu(4)
22.02.2019 Ahad Ceramah bersama polis
23.02.2019 Isnin (pg&ptg)
24.02.2019 Selasa
25.02.2019
26.02.2019 Rabu

9 27.02.2019 Khamis

28.02.2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 34

MAC

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
KURIKULUM
Jumaat
01.03.2019
Sabtu(1)
02.03.2019 Ahad Ujian 1 / Spot Check 6
Isnin Ujian 1 / Mentor Mentee / Mesy JK HEM 2/2019
03.03.2019 Selasa
04.03.2019 Rabu Ujian 1
05.03.2019 Khamis Ujian 1 / Mesyuarat Guru Disiplin + Guru B&K + Guru Tingkatan
10 06.03.2019 Jumaat
07.03.2019 Sabtu(2) Ujian 1
08.03.2019 Ahad
09.03.2019 Isnin Mesyuarat Kurikulum 2 MESYUARAT KARNIVAL
Selasa KOKURIKULUM
10.03.2019 Rabu Pelancaran 3S Latihan rumah sukan
Khamis
11.03.2019 Jumaat LDP / PLC 2 Mesy JK Kantin 2/2019 Latihan rumah sukan
12.03.2019
Sabtu(3) IMK (T3) Latihan rumah sukan
11 13.03.2019
14.03.2019 Ahad Latihan rumah sukan
15.03.2019 Isnin

16.03.2019 Selasa Kursus PRS, Ketua/pen
kelas
17.03.2019 Rabu IMK (T1) / Mesyuarat Agung PIBG
18.03.2019
Khamis Bengkel Teknik Belajar (ptg) SARINGAN
Jumaat
19.03.2019 Sabtu(4) Program PSDM (lelaki),
12 Ahad
Isnin Ceramah Kesihatan (ptg) / SARINGAN
20.03.2019 Selasa
Rabu Spot Check 7
21.03.2019 Khamis
22.03.2019 Jumaat Mesyuarat Pengurusan 4 Program PSDM RAPTAI KEJOHANAN
23.03.2019 Sabtu (perempuan), ITP (T1)
24.03.2019 Ahad
25.03.2019 KEJOHANAN BALAPAN &
26.03.2019
27.03.2019 PADANG
28.03.2019
29.03.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
30.03.2019
31.03.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Spot Check 8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 35

APRIL

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
13 01.04.2019 Isnin KURIKULUM
02.04.2019 Selasa Mentor Mentee
03.04.2019 Rabu Mesyuarat Panitia 2
Mesyuarat Panitia 2 Ujian saringan Minda Sihat
04.04.2019 Khamis
Mesyuarat Panitia 2 CUTI ISRAK MIKRAJ
Jumaat
Sabtu(1) Mesyuarat JK kaunseling
Ahad /Sek Penyayang
Isnin Pembangunan Sahsiah /
Selasa PPDa / Bencana 2/2019

05.04.2019 Rabu Konferensi Waris
06.04.2019
07.04.2019 Khamis Dialoag Prestasi AR1 Perhimpunan Rasmi
08.04.2019 Jumaat
Sabtu(2) Dialoag Prestasi AR1 Mesyuarat Guru Disiplin +
09.04.2019 Dialoag Prestasi AR1 Guru B&K + Guru Tingkatan
Ahad
14 10.04.2019 Program Teruna & Dara (ptg) MESYUARAT JK
Isnin KOKURIKULUM KALI KE-2
11.04.2019 Selasa
12.04.2019 Rabu /
13.04.2019 Khamis MESYUARAT KEM
Jumaat PERDANA
14.04.2019 Sabtu(3)
Ahad Dialoag Prestasi AR1 Spot Check 9
15.04.2019 Isnin
16.04.2019 Selasa Mesyuarat JK Aduan
17.04.2019 Rabu Pelanggan/ Ponteng
15 18.04.2019 Khamis Sekolah/ Keselamatan dan
19.04.2019 Jumaat Sekolah Selamat 2/2019
20.04.2019 Pengurusan masa (ptg)
21.04.2019 Sabtu(4)
22.04.2019 Motivasi (T3)/ Mesy JK HEM
23.04.2019 Ahad 2
16 24.04.2019 Isnin Ceramah Kesihatan (T4)
25.04.2019 Selasa
26.04.2019 Mesyuarat Pengurusan 5 Spot Check 10 KEM PERDANA 2019
Perhimpunan Rasmi KEM PERDANA 2019
27.04.2019 Motivasi (T4) KEM PERDANA 2019

28.04.2019 Pameran Kerjaya KARNIVAL KOKURIKULUM
29.04.2019 / PERTANDINGAN KAWAD
30.04.2019 KAKI DKBB

Perhimpunan Rasmi
Motivasi (T5)

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 36

MEI

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
17 01.05.2019 Rabu KURIKULUM
02.05.2019 Khamis CUTI HARI PEKERJA
18 03.05.2019 Jumaat IKK (T5), Ceramah Kerjaya
04.05.2019 Sabtu(1) (ptg)/ Spot Check 11
05.05.2019 Ahad
06.05.2019 Isnin CUTI AWAL RAMADAN
07.05.2019 Selasa PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / Mesyuarat Guru Disiplin + Guru B&K + Guru
08.05.2019 Rabu
09.05.2019 Khamis Tingkatan
10.05.2019 Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
11.05.2019 Sabtu(2) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
12.05.2019 Ahad PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
13.05.2019 Isnin
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
14.05.2019 Selasa PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
15.05.2019 Rabu
19 16.05.2019 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Khamis
17.05.2019 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Jumaat
18.05.2019 HARI GURU
19.05.2019 Sabtu(3)
20.05.2019 Ahad PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Isnin
21.05.2019 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Selasa
20 22.05.2019 CUTI HARI WESAK
23.05.2019 Rabu PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / Ceramah LPPKN (ptg)
24.05.2019 Khamis
Jumaat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
25.05.2019 Sabtu(4)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / Bantuan Aidul Fitri
26.05.2019 Ahad
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
27.05.2019 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28.05.2019 Selasa
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29.05.2019 Rabu
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30.05.2019 Khamis
31.05.2019 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 37

JUN

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
Sabtu KURIKULUM CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Ahad
01.06.2019 Isnin
Selasa
02.06.2019 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Khamis
03.06.2019 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Sabtu(1)
04.06.2019 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Isnin
05.06.2019 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI**CCCCCCCDLVMS;DVMDSCUTICUU
06.06.2019 Selasa CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI**CCCCSLacmDJSD
07.06.2019 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI**
08.06.2019 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
09.06.2019 Khamis
10.06.2019 Jumaat Perhimpunan Rasmi
Sabtu(2)
11.06.2019 Mesyuarat Guru Disiplin +
21 12.06.2019 Ahad Guru B&K + Guru
Tingkatan
13.06.2019 Isnin Ceramah Kerjaya (T5)
14.06.2019
15.06.2019 Selasa Spot Check 12
Rabu
Khamis Mesyuarat Kurikulum 3 Mesyuarat JK kaunseling
Jumaat /Sek Penyayang
16.06.2019 Sabtu(3) Pembangunan Sahsiah /
Ahad PPDa / Bencana 3/2019
17.06.2019 Isnin
Selasa Mesyuarat JK Aduan
18.06.2019 Rabu Pelanggan/ Ponteng
22 19.06.2019 Khamis Sekolah/ Keselamatan dan
Jumaat Sekolah Selamat 3/2019
20.06.2019 Sabtu(4)
21.06.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan 6 Program PSDM (Lelaki)
22.06.2019 Mesy JK Kantin 3/2019
23.06.2019
24.06.2019 Konferansi Waris

25.06.2019 Mesyuarat Panitia 3 Perhimpunan Rasmi /
Mesyuarat Panitia 3 Mesy JK HEM 3/2019
23 26.06.2019
27.06.2019 Mesyuarat Panitia 3 Program PSDM
28.06.2019 Mesyuarat Panitia 3 (perempuan)
29.06.2019
30.06.2019 Dialog Prestasi AR2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 38

JULAI

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
KURIKULUM
01.07.2019 Isnin Mentor Mentee Motivasi T1 MESYUARAT JK
Dialog Prestasi AR2 KOKURIKULUM KALI KE-3
02.07.2019 Selasa Mesyuarat Guru Disiplin +
24 03.07.2019 Dialog Prestasi AR2 Guru B&K + Guru Tingkatan
Rabu Motivasi Diri (T5)
04.07.2019 Dialog Prestasi AR2
05.07.2019 Khamis
06.07.2019 Jumaat Perhimpunan Rasmi / IKP
07.07.2019 Sabtu(1) (T3)
Ahad
08.07.2019 Isnin Spot Check 13
Selasa
09.07.2019 Rabu Hari Anugerah
25 10.07.2019 Khamis Cemerlang
Jumaat
11.07.2019 Sabtu(2) Mesy JK HEM 3
12.07.2019 Ahad
13.07.2019 Isnin Motivasi Diri (T3)
Selasa
14.07.2019 Rabu Spot Check 14
Khamis Perhimpunan Rasmi
15.07.2019 Jumaat
16.07.2019 Sabtu(3) Mesyuarat Pengurusan Ujian DASS (saringan 2)
26 17.07.2019 Ahad 7
18.07.2019 Isnin
19.07.2019 Selasa Perhimpunan Rasmi
20.07.2019 Rabu
21.07.2019
22.07.2019 Khamis
23.07.2019 Jumaat
Sabtu(4)
27 24.07.2019 Ahad
Isnin
25.07.2019 Selasa
Rabu
26.07.2019
27.07.2019
28.07.2019
29.07.2019
30.07.2019
31.07.2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 39

OGOS

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
28 01.08.2019 Khamis KURIKULUM Motivasi T2/ Spot Check 15
02.08.2019 Jumaat
03.08.2019 Sabtu(1) Mentor Mentee
04.08.2019 Ahad
05.08.2019 Isnin
06.08.2019 Selasa

07.08.2019 Rabu Mesyuarat Guru Disiplin +
29
Khamis Guru B&K + Guru
08.08.2019 Jumaat Tingkatan
09.08.2019 Sabtu(2)
10.08.2019 Ahad Peperiksaan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
11.08.2019 Isnin Percubaan SPM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12.08.2019 Selasa
Rabu Peperiksaan CUTI HARI RAYA AIDILADHA **
13.08.2019 Khamis Percubaan SPM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
14.08.2019 Sabtu(3) Peperiksaan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
15.08.2019 Isnin Percubaan SPM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
16.08.2019 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
17.08.2019 Peperiksaan Spot Check 16
18.08.2019 Rabu
19.08.2019 Percubaan SPM Mesy JK Kantin 4/2019
Khamis
20.08.2019 Jumaat Peperiksaan
Sabtu(4)
21.08.2019 Ahad Percubaan SPM
30
Isnin Peperiksaan Perhimpunan Rasmi
22.08.2019 Selasa Spot Check 19
23.08.2019 Percubaan SPM
24.08.2019 Rabu
25.08.2019 Peperiksaan
Khamis Percubaan SPM
26.08.2019 Jumaat
27.08.2019 Sabtu(5) Peperiksaan
Percubaan SPM
31 28.08.2019 Mesyuarat Pengurusan

29.08.2019 8 / Peperiksaan
30.08.2019
31.08.2019 Percubaan SPM

Peperiksaan

Percubaan SPM

CUTI HARI KEBANGSAAN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 40

SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
KURIKULUM
Ahad CUTI AWAL MUHARRAM
01.09.2019 Isnin Mentor Mentee
02.09.2019 Selasa
03.09.2019
Rabu
32 04.09.2019 Mesyuarat JK kaunseling
Khamis /Sek Penyayang
05.09.2019 Jumaat Pembangunan Sahsiah /
06.09.2019 Sabtu(1) PPDa / Bencana 4/2019
07.09.2019 Ahad
08.09.2019 Isnin CUTI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG
09.09.2019 Selasa
10.09.2019 Temuduga Pengawas Baru
Rabu
11.09.2019 Mesyuarat Guru Disiplin +
33 12.09.2019 Khamis Guru B&K + Guru
Jumaat Tingkatan
13.09.2019 Sabtu(2) Spot Check 20
14.09.2019 Ahad
15.09.2019 Isnin CUTI HARI MALAYSIA
16.09.2019 Selasa Lawatan Kolej (ptg)
17.09.2019 Rabu
18.09.2019 Khamis Mesyuarat Kurikulum 4 Perhimpunan Rasmi
34 19.09.2019 Jumaat
20.09.2019 Sabtu(3) Mesyuarat Pengurusan Spot Check 21
21.09.2019 Ahad 9
22.09.2019 Isnin Mesyuarat JK Aduan
23.09.2019 Selasa Pelanggan/ Ponteng Sekolah/
24.09.2019 Keselamatan dan Sekolah
Rabu Selamat 4/2019
25.09.2019 Restu Ilmu PT3
35 Khamis
Jumaat Mesyuarat Panitia 4
26.09.2019 Sabtu(4)
27.09.2019 Ahad Mesyuarat Panitia 4
28.09.2019 Perhimpunan Rasmi
29.09.2019 Isnin
Pentaksiran T3
30.09.2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 41

OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI PENGURUSAN / HEM / UBK KOKURIKULUM
KURIKULUM
Selasa
01.10.2019 Rabu Pentaksiran T3
Mesyuarat Panitia 4
02.10.2019 Khamis
Pentaksiran T3
36 Jumaat Mesyuarat Panitia 4
03.10.2019 Sabtu(1)
Ahad Pentaksiran T3
Spot Check 22
Isnin MESYUARAT KOKURIKULUM KALI KE-4

Selasa Mesyuarat hari sukan negara / Mesyuarat anugerah kecemerlangan kokurikulum
Rabu
04.10.2019 Khamis PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
05.10.2019 Jumaat
06.10.2019 Sabtu(2) Pentaksiran T3
Ahad Mentor mentee /
07.10.2019 Isnin Mesyuarat Guru Disiplin + Guru B&K + Guru Tingkatan
Pentaksiran T3
08.10.2019 Selasa
37 09.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Rabu
10.10.2019 Khamis PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
11.10.2019 Jumaat
12.10.2019 Sabtu(3) HARI SUKAN NEGARA
13.10.2019 Ahad PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Isnin
14.10.2019 Selasa PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Rabu Perhimpunan Rasmi
15.10.2019 Khamis
Jumaat PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
38 16.10.2019 Sabtu(4) Jamuan Pengawas
17.10.2019 Ahad
18.10.2019 Isnin PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
19.10.2019 Selasa Motivasi Akhir SPM
20.10.2019 Rabu
21.10.2019 Khamis PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
22.10.2019
ANUGERAH KECEMERLANGAN HEM & KOKURIKULUM 2019
39 23.10.2019
24.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
25.10.2019
26.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
27.10.2019 Mesy JK HEM 4/2019
28.10.2019
29.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40 30.10.2019 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
31.10.2019
CUTI HARI DEEPAVALI **

Mesyuarat Pengurusan Mesy JK Kantin 5/2019
10 Spot Check 23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 42

MINGGU TARIKH HARI NOVEMBER HEM / UBK KOKURIKULUM

Jumaat PENGURUSAN /
KURIKULUM
Sabtu(1)
01.11.2019 Ahad Majlis Persaraan Lawatan T3
Isnin
02.11.2019 Selasa Peperiksaan SPM Spot Check 24
03.11.2019 Rabu Mesyuarat Guru Disiplin +
04.11.2019 Khamis Peperiksaan SPM Guru B&K + Guru Tingkatan
05.11.2019 Jumaat Lawatan SPBT
06.11.2019 Sabtu(2) Mesyuarat Pengurusan
41 07.11.2019 Ahad 11 / Peperiksaan SPM
08.11.2019 Isnin Peperiksaan SPM
09.11.2019 Selasa
10.11.2019 Rabu CUTI MAUULIDUR RASUL
11.11.2019 Khamis Majlis Restu Ilmu SPM
12.11.2019 Jumaat
13.11.2019 Sabtu(3) Peperiksaan SPM
42 14.11.2019 Ahad Peperiksaan SPM
15.11.2019 Isnin Peperiksaan SPM
16.11.2019 Selasa Peperiksaan SPM
17.11.2019 Rabu
18.11.2019 Khamis Peperiksaan SPM
19.11.2019 Jumaat
20.11.2019 Sabtu(4) Peperiksaan SPM
43 21.11.2019
22.11.2019 Ahad Mesyuarat Pengurusan
23.11.2019 12 / Peperiksaan SPM
Isnin Peperiksaan SPM
24.11.2019
Selasa CUTI AKHIR TAHUN
25.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN
Rabu
26.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN
Khamis
27.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM
Jumaat
28.11.2018 CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM
Sabtu(5)
29.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM

30.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM

CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM

CUTI AKHIR TAHUN / Peperiksaan SPM

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 43

MINGGU TARIKH HARI DISEMBER HEM / UBK KOKURIKULUM

Ahad PENGURUSAN /
Isnin KURIKULUM
Selasa
01.12.2019 Rabu Peperiksaan SPM
02.12.2019 Khamis Peperiksaan SPM
03.12.2019 Jumaat Peperiksaan SPM
04.12.2019 Sabtu(1) Peperiksaan SPM
05.12.2019 Ahad
06.12.2019 Isnin Mesyuarat Pengurusan
07.12.2019 Selasa 1 / 2020
08.12.2019 Rabu
09.12.2019 Khamis CUTI HARI KRISMAS
10.12.2019 Jumaat
11.12.2019 Sabtu(2) Mesyuarat Guru 1 /
12.12.2019 Ahad
13.12.2019 Isnin 2020
14.12.2019 Selasa
15.12.2019 Rabu
16.12.2019 Khamis
17.12.2019 Jumaat
18.12.2019 Sabtu(3)
Ahad
19.12.2019 Isnin
Selasa
20.12.2019 Rabu
21.12.2019 Khamis
22.12.2019 Jumaat
23.12.2019 Sabtu(4)
24.12.2019 Ahad
25.12.2019
26.12.2019 Isnin
27.12.2019
28.12.2019 Selasa

29.12.2019

30.12.2019 Mesyuarat JK Pendaftaran & Jualan Buku
31.12.2019
Kurikulum 1 Tingkatan Peralihan ,1,2

2020

Budaya Buka Sekolah & Jualan Buku Tingkatan 3,4,5, PPKI 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 44

1.27 BAYARAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2019 Tel :04-4844567
Faks:04-4848773
Persatuan Ibu Bapa Dan Guru
Sekolah Menengah Kebangsaan Lunas
09600 Lunas
Kedah Darul Aman

Ruj. Kami: SMKL 60/002/4 jld.4 ( )
Tarikh : 8 November 2017

Kepada yang berkenaan

Tuan/Puan.

PEMBAYARAN YURAN PIBG BAGI TAHUN 2019

Dengan homatnya perkara di atas adalah dirujuk

2. Kutipan yuran PIBG SMK Lunas akan dijalankan oleh guru tingkatan masing-masing berkuatkuasa mulai
bulan Januari 2019. Berikut adalah maklumat mengenai perkara tersebut::-

Yuran PIBG Tingkatan 1 Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5 Peralihan Pendidikan
Rentokil 1 &2 Khas
Bahan Cetak RM 25.00 RM 25.00 RM 25.00 RM 25.00
Pembestarian Sekolah RM 25.00 RM 1.00 RM 1.00 RM 1.00 RM 1.00 RM 25.00
Surau (Muslim) RM 1.00 RM 15.00 RM 10.00 RM 20.00 RM 5.00 -
Kawalan Lalu Lintas RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 -
Majalah RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00
Jumlah RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 10.00 - RM 10.00
RM 10.00 RM 16.00 RM 16.00 RM 16.00 RM 10.00 RM 10.00
RM 16.00 RM 82.00 RM 82.00 RM 82.00 RM 16.00 RM 10.00
RM 82.00 RM 67.00 RM 16.00

RM 71.00

3. Sekiranya Tuan/Puan mempunyai lebih daripada seorang anak yang belajar di sekolah ini, Yuran PIBG
( RM 25.00) dan Majalah (RM 16.00) hanya diwajibkan kepada seorang anak sahaja.

4. Sehubungan dengan itu, pihak PIBG SMK Lunas memohon agar pembayaran yuran PIBGdapat
dijelaskan dengan segera supaya aktiviti yang dirancangkan kepada para pelajar dapatdilaksanakan. Kerjasana
daripada pihak Tuan/Puan amat kami hargai.

Sekian. Terima kasih. Disahkan,
Yang benar,

(Dr. Mohd Mahadzir bin Mohammud @ Mahmood) (ROHAIMI BIN ISMAIL )
Yang Dipertua PIBG, Pengetua
SMK Lunas, SMK Lunas,
Kedah Darul Aman Kedah Darul Aman

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 45

1.28 SENARAI BUKU DAN PERALATAN SESI PERSEKOLAHAN 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUNAS

Bi Alatan Tingkatan Peralihan & 1 Tingkatan 2 & 3 Tingkatan 4&5
l. Kuantiti RM
Harga Kuantiti RM Kuantiti RM

1 Buku A4 Single Line RM 1.50 8 RM 12.00 10 RM 15.00 12 RM 18.00

2 Buku Small Square-A4 RM 1.50 3 RM 4.50 3 RM 4.50 3 RM 4.50

3 Buku NILAM RM 2.20 1 RM 2.20 1 RM 2.20 1 RM 2.20

4 Buku A4 Single Line MSSD RM 1.70 4 RM 6.80 4 RM 6.80 4 RM 6.80

5 Buku Kulit Tebal 200 ms RM 4.20 Diwajibkan bg kelas Tasawwur SHJ 1 RM 4.20

6 Fail KH RM 2.30 1 RM 2.30 1 RM 2.30

7 Pad Ujian RM 1.80 1 RM 1.80

8 Beg SMKL RM 3.50 1 RM 3.50 1 RM 3.50 1 RM 3.50

9 * Buku Nota Pendidikan Islam RM 6.00 1 RM 6.00 1 RM 6.00 1 RM 6.00

10 * Buku PAFA RM 3.50 1 RM 3.50

11 Buku Graph RM 1.20 1 RM 1.20 1 RM 1.20

12 Plastik Pembalut PVC Buku Teks RM 4.00 1 RM 4.00 1 RM 4.00 1 RM 4.00

13 Plastik Pembalut Buku PVC A4 RM 4.00 1 RM 4.00 1 RM 4.00 1 RM 4.00

14 T-Shirt SMKL (S, M, L, XL, XXL, XXXL) RM 20.00 1 RM 20.00 HARGA IKUT SAIZ

15 Tracksuit SMKL (S, M,L, XL,2XL) RM 23.00 1 RM 23.00

16 ** Tali Leher SMKL RM 8.50 1 RM 8.50 DIKECUALIKAN PELAJAR (P)ISLAM

17 Buku Nota Poket RM 6.00 1 RM 6.00 1 RM 6.00 1 RM 6.00

18 Set Geometri RM 4.40 1 RM 4.40

19 Fail PERIBADI SMKL RM 2.80 1 RM 2.80

20 Buku PAJSK RM 4.80 1 RM 4.80

21 ***Tudung SMKL(S,M,L,XL.2XL) RM 18.00 1 RM 18.00 HARGA IKUT SAIZ(RM18-22)

22 Lencana Sekolah RM 0.70 3 RM 2.10 DIKECUALIKAN PELAJAR (P)ISLAM

23 Buku Peraturan Sekolah RM 2.00 1 RM 2.00

24 Calculator Casio 570 RM 46.00 Diguna pakai dalam subjek Matematik&KH-boleh dibeli di koperasi

JUMLAH RM 142.20 RM 55.50 RM 60.40

SILA AMBIL PERHATIAN
1. Penggunaan Buku Berlogo sekolah adalah WAJIB ke atas semua pelajar.
2. Semua peratatan dalam senarai di atas boleh dibeli di Koperasi SMKL Sdn. Bhd.
3. Jadual Pembelian adalah seperti berikut:

26 Disember 2018 (Rabu) - Tingkatan 2 & 3
27 Disember 2018 (Khamis)-Tingkatan 4 & 5
29 & 30 Disember 2018 (Sabtu & Ahd) - Pelajar Baru Ting 1 & Peralihan
4. Minta kerjasama anda untuk menyediakan RM secukupnya.
5 * Buku Nota pendidikan lslam, Buku PAFA, DIWAJIBKAN kepada pelajar lslam sahaja.
6 .****Mesin kira-kira saintifik bagi yang BERKEPERLUAN (subjek Matematik & KH)
7. Buku Peraturan sekolah DIWAJIBKAN kepada semua pelajar baru SMKL.
8. Waktu jualan : 9.00 pagi hingga 12.30 tgh.
9. STICKER MOTORSIKAL RM 2.70 DIWAJIBKAN kepada pelajar yang bermotorsikal ke sekolah
10. KEDAI KOPERASI SEKOLAH TIDAK DIBUKA PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN

1.29 YURAN KOPERASI SMK LUNAS

Bil. Jenis Yuran (RM)
1 Koperasi 11.00
2 Tanda Nama (3 keping) 4.00

JUMLAH RM15.00
* Yuran keahlian Koperasi hanya untuk pelajar baru yang pindah masuk ke SMK Lunas.

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 46

JAWATANKUASA
PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN

KURIKULUM 2019

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 47

SENARAI JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH TAHUN 2019
2.0 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

2.1 PENTADBIR SEKOLAH Pengetua
Nagasarau A/L Applasamy
Pengetua Hasmah Binti Abdullah
Penolong Kanan Pentadbiran Zainal `Abidin Bin Ab Karim
Penolong Kanan Hem Azman Bin Che Rus
Penolong Kanan Kokurikulum Nor Hayati Binti Samsudin
Penolong Kanan Petang Intan Suria Binti Mohd Khalil
Penolong Kanan Pend. Khas Mat Ropi bin Mat Ali
Guru Kanan Bahasa Hair Nisya Binti Hamsan @ Kamisan
Guru Kanan Sains & Matematik Sarina Binti Dollah
Guru Kanan Teknik & Vokasional
Guru Kanan Kemanusiaan

2.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN, PENTADBIRAN & KEUTUHAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Petang
Penolong Kanan Pendidikan Khas

Guru Kanan Bahasa
Guru Kanan Sains Dan Matematik
Guru Kanan Teknik Dan Vokasional
Guru Kanan Kemanusiaan
Penyelaras PSS
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Ketua Pembantu Tadbir

2.3 JK PENGURUSAN SESI PETANG

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kurikulum Penolong Kanan Petang
Penyelaras HEM Penolong Kanan Pendidikan Khas
Penyelaras Kokurikulum Semua Guru Kanan Mata pelajaran
Norsyabina Binti Seeni Mohamed
Faizul Bin Ahmad
Rahimah Binti Abdul Rahim

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 48

2.4 JAWATANKUASA BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Penolong Kanan Petang
Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Pendidikan Khas
Guru Kanan Bahasa
Guru Kanan Sains Dan Matematik
Guru Kanan Teknik Dan Vokasional
Guru Kanan Teknik Dan Vokasional
Guru Kanan Kemanusiaan
Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum

2.5 JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa Penolong Kanan Petang
Penolong Kanan Pendidikan Khas
Semua Guru Kanan Mata pelajaran
Penolong Akauntan
Guru Kanan Bahasa
Guru Kanan Sains Dan Matematik
Guru Kanan Teknik Dan Vokasional
Guru Kanan Kemanusiaan
Ketua–ketua Panitia
Penyelaras PSS / Guru Media
Guru Bimbingan Kaunseling
Setiausaha Sukan
Setiausaha Peperiksaan
Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 49

2.6 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT / DATA SEKOLAH

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Penolong Kanan Petang
Penolong Setiausaha Penolong Kanan Pendidikan Khas
Ahli Jawatankusa Semua Guru Kanan Mata pelajaran
Peterus Anak Mun (Data EMIS / E OPERASI/ MYSPATA)
Nor Suhana Binti Abd. Rahman (APDM / Data Pelajar)
Tan Eng Choung (APDM Petang)
Nur Qatrun Nada Binti Md Roziki (APDM Pend. Khas)
Zalina Binti Daud (Data Operasi Pend.Khas)Raba’atul
Munirah Binti Ismail (Setiausaha PBS/KSSM)
Nurul Shuhada Binti Md Isa (Setiausaha SSDM)
Semua Penyelia Tingkatan
Semua Guru Tingkatan
Rosnita Binti Man (PT Pentadbiran / HRMIS / SRKP)
Noryamin Binti Abdullah (PT Pengurusan Data Aset)

2.7 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankusa Penolong Kanan Petang
Penolong Kanan Pendidikan Khas
Sarina Binti Dollah (GK Kemanusiaan
Mat Ropi bin Mat Ali (GK Sains Dan Matematik)
Intan Suria Binti Mohd Khalil (GK Bahasa)
Hair Nisya Binti Hamsan @ Kamisan (GK TekVo)

Penolong Setiausaha Kurikulum
Setiausaha HEM
Setiausaha Kokurikulum
Ketua Pembantu Tadbir
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
Pembantu Makmal

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019 50


Click to View FlipBook Version