The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-21 22:29:27

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

KOD SEKOLAH CBA 4021
NO. TELEFON 09-5478317 NO. FAKS 09-5476150

E-MAIL [email protected]
[email protected]

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya
dapat kita menggubal buku pengurusan sekolah yang memberi gambaran masa depan yang teratur, kemas,
efisyen untuk menuju ke arah yang lebih cemerlang dalam merealisasikan Visi dan Misi yang digubal
seiring dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Semoga warga SK (LKTP) Bukit Goh
dapat melaksanakan amanah, tugas dan tanggungjawab tahun 2019 dengan ikhlas dan iltizam demi
memartabatkan kecemerlangan Agama, Bangsa dan Negara.

Buku Penggurusan Sekolah merupakan tulang belakang dalam proses merancang hala tuju
organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada semua guru untuk menjalankan proses PdPC
dan juga Ko Kurikulum dengan lebih efektif. Buku Pengurusan Sekolah ini adalah suatu agenda
penggurusan pendidikan yang amat berkait rapat dengan kecemerlangan dan kualiti akademik dan ko
kurikulum ke arah pencapaian matlamat pendidikan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Buku Pengurusan Sekolah ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada sIstem kawalan yang
menentukan prestasi sekolah secara keseluruhannya kerana ia berkaitan dengan membuat keputusan.
Keputusan yang dibuat amat penting untuk menentukan hari esok dan masa depan seterusnya. Buku
Pengurusan Sekolah ini dihasilkan untuk tujuan membolehkan para guru terus melaksanakan segala
program Akademik,Hal Ehwal Murid dan Ko Kurikulum yang dirancang mengikut ketetapan ke arah
pencapaian PPPM dengan lebih berkesan. Demi mencapai hasrat ini komitmen setiap warga SK (LKTP)
BUKIT GOH amatlah diperlukan. Semoga dengan usaha murni ini SK (LKTP) BUKIT GOH akan terus
mengorak langkah ke hadapan dengan lebih baik selaras dengan visi dan misinya.

Saya sangat yakin bahawa dengan dedikasi, usaha yang bersungguh-sungguh, semangat kerja
berpasukan serta komitmen yang tinggi dalam kalangan guru serta warga sekolah, kita mampu mengharungi
persaingan yang mencabar dan dalam masa yang sama dapat "Melestarikan Pendidikan Terbilang".

Saya selaku pentadbir di sekolah ini, merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada
semua guru serta anggota kakitangan pelaksana yang terlibat membina dan menggubal buku pengurusan ini.
Besar harapan saya agar semua guru dapat memberikan komitmen yang tinggi terhadap bidang tugas
masing-masing. Kejayaan sekolah terletak di tangan kita selaku pendidik. Guru mengajar, murid berfikir.
Ayuh kita bangkitkan semangat kerja yang tinggi dan kita jadikan diri kita guru yang mampu mengubah
minda dunia pendidikan. Semoga usaha kita diberkati Allah SWT.

‘ SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2019 ‘

‘ Selamat Menjalankan Tugas Dengan Penuh Tanggungjawab ‘
Kerja suatu ibadah dan kerja kerana Allah

“USAHA MAJU JAYA”

Sekian, terima kasih.

……………………………….

RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK
GURU BESAR,
SK (LKTP) BUKIT GOH, 26050 KUANTAN.

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Felda Bukit Goh telah dibangunkan pada Disember 1966 mempunyai
keluasan 3,638.68 hektar dan telah didiami secara berperingkat.
Kemasukan terawal kumpulan peneroka adalah seramai 671 keluarga
mulai 1 Mac 1970 dan sehingga kini Felda Bukit Goh telah melalui fasa
pembangunan yang jauh lebih pesat. Keadaan ini ditambahbaik lagi
dengan kewujudan penempatan baharu untuk Generasi kedua Felda iaitu Taman Bukit Goh
Perdana.
Seiring dengan kemasukan kelompok pertama peneroka, maka keperluan untuk
mewujudkan sebuah sekolah amatlah tinggi. Maka pada tahun 1970, Sekolah Kebangsaan
(LKTP) Bukit Goh telah siap dibina dan telah beroperasi sepenuhnya untuk sesi persekolahan
mulai 11 Jun 1971. Sekolah ini mempunyai kawasan seluas 4.86 hektar terletak kira-kira 25
kilometer dari bandar Kuantan iaitu Pusat Pentadbiran bagi Negeri Pahang Darul Makmur.
Sekolah ini dapat menampung keperluan pembelajaran bagi anak-anak peneroka dan
penduduk di sekitarnya. Pada awalnya sekolah ini hanya mempunyai sebuah bangunan dua
tingkat sepanjang 70 meter, mempunyai sembilan buah bilik darjah, sebuah pejabat, sebuah
pentas, stor dan tandas.
Kewujudan sekolah ini telah melahirkan ramai cerdik pandai dari kalangan warga Felda.
Semoga sekolah ini mampu bersaing secara sihat dengan sekolah-sekolah yang berada
disekitarnya sama ada dari segi akademik & kokurikulum. Kini sekolah ini telah mempunyai
beberapa bangunan tambahan lain seperti sebuah Dewan Seri Perdana yang tersergam indah,
sebuah bangunan 3 tingkat dan sebuah makmal komputer untuk memenuhi keperluan
permintaan murid yang semakin hari semakin bertambah sehingga mencecah 900 orang murid.
Sekolah ini telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu iaitu Datuk
Hussein bin Onn pada tanggal 20 Ogos 1971. Perkembangan murid yang begitu pesat telah
menaikkan gred sekolah daripada gred C ke gred A sehingga kini.

Buku Pengurusan Sekolah 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha in adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta
menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat
yang bersatupadu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Buku Pengurusan Sekolah 2019

MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG SENTIASA BERSYUKUR SERTA MEMPERTINGKATKAN POTENSI
INDIVIDU SECARA MENYELURUH DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI, INTELEKTUAL DAN
SAHSIAH KE TAHAP CEMERLANG

• GURU MENGAJAR MURID BELAJAR
• 100 % MURID MENGUASAI 4M
• PENINGKATAN KUALITI DAN KUANTITI DALAM SETIAP PEPERIKSAAN
• MENCAPAI KEGEMILANGAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM
• MEMBENTUK SAHSIAH MURID BAGI MEREALISASIKAN GENERASI CEMERLANG
• MERAPATKAN PERMUAFAKATAN GURU, IBU BAPA DAN MASYARAKAT

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Kami akan sentiasa :-

1. Berusaha sedaya upaya dalam bidang akademik dan
kokurikulum.

2. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan.
3. Menolong kepada yang miskin dan lemah.
4. Menjaga nama baik dan berbangga dengan sekolah kita.
5. Menjaga harta benda sekolah.
6. Patuh kepada prinsip-prinsip rukun negara.

Dan juga :-

Bersih dalam pemikiran, kata-kata dan perbuatan.
Bersopan santun dan berbudi bahasa.
Menepati waktu.
Hormat kepada orang-orang yang lebih tua.
Berjimat cermat.
Berpakaian kemas.
Berperaturan dan tidak membuat bising.
Patuh pada peraturan.

Buku Pengurusan Sekolah 2019

1. GURU DAN KAKITANGAN

1.1 Mempastikan setiap guru dan kakitangan diberi layanan yang adil dan saksama tanpa
pilih kasih.

1.2 Mempastikan semua guru dan kakitangan dilindungi sepanjang berada di kawasan
sekolah.

1.3 Memastikan kebajikan guru dan kakitangan diutamakan.
1.4 Memastikan semua guru dan kakitangan menerima gaji seperti yang dijadualkan.
1.5 Memastikan setiap permasalahan guru dan kakitangan diselesaikan dengan cara yang

berhemah.
1.6 Memastikan perkhidmatan guru dan kakitangan kemaskini

2. MURID

2.1 Memastikan semua murid selamat sepanjang berada di kawasan sekolah.
2.2 Memastikan P&P yang berkualiti diberikan kepada setiap murid tanpa memilih status

dengan adil dan saksama.
2.3 Memastikan semua murid mendaftar di sekolah ini mendapat tempat yang sesuai.
2.4 Memastikan semua murid yang layak mendapat buku teks sebelum cuti akhir tahun

tersebut.
2.5 Memastikan segala bantuan dan sumbangan diberikan kepada yang layak menerimanya.
2.6 Memastikan semua murid tahap dua mendapat peluang menyertai kegiatan kokurikulum.

3. IBU BAPA / PENJAGA

3.1 Memastikan ibubapa / penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra.
3.2 Memastikan setiap pembayaran dari ibubapa diberi resit rasmi pada masa itu juga.
3.3 Memastikan permohonan pertukaran murid diuruskan dengan sempurna.
3.4 Memastikan keselesaan kepada segala urusan yang dilakukan di pejabat.
3.5 Memastikan segala urusan dengan pihak sekolah dilakukan di pejabat sekolah.

Buku Pengurusan Sekolah 2019

LAGU SEKOLAH
“SKBG TERCINTA”

SKBG TERCINTA
LAHIRKAN BUNGA BANGSA
YANG BERILMU DAN SETIA

JUNJUNG RUKUNEGARA
BERDISIPLIN BERHARMONI

TEGUH IMAN DI HATI

COGAN ILMU SINAR HIDUP
SEMARAKKANLAH DI JIWA

DEMI CITA HARI MUKA
AMAL TEKAD PERWIRA
BAKTI GURU, IBU BAPA

ABADI SELAMANYA

Buku Pengurusan Sekolah 2019

LENCANA SEKOLAH

SKBG TERCINTA
LAHIRKAN BUNGA BANGSA
YPAENNGGERBTEIARNILLEMNUCADNAA NSESKEOLTAIHA

JUNJUNG RUKUNEGARA
WARNABHEITARMDDAINDPUITPIHLIN BERHARMONI
MelambangkanTbeEndGeraUneHgeriIPMahaAngNDarDul MIakHmuAr. TI

WARNA HIJAU

MmeelnagmhbijaaSCungEdOkeaMnngGaAnsAepkRooNklaoAhk IkKeiLnlai MpKabesAUraawdNaitS. LIdaNAlamAHpReDrsHeIkitIJaDraInWUFPEALDA yang
WARNA KUNDINEG MI CITA HARI MUKA
Warna Di RaAja NMegAeri LPahTanEg DKaruAl MDakmPurERWIRA
WARNA MEBRAAH KTI GURU, IBU BAPA
Melambangkan kAebBeraAniaDn. I SELAMANYA

Jata Negeri Pahang yang berada di tengah-tengah lencana bermaksud
sekolah ini berada di dalam negeri Pahang Darul Makmur. Lambang pelita
bermaksud semangat menimba ilmu pengetahuan, manakala lambang pena
dan segulung kertas bermaksud pelajaran itu berharga di dalam kehidupan

mseehnagriaamn.aPElEkNBaNunCnApgIrBPainTsDRAipa-LyHpaAriAnGsyPUiapIn&RFgumPkBuEeInnNNjNaUdeMLigaIpSOraayL.HuInRDgIKmHe:AlaMmbDanAgkNan sekolah ini

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

E44444443DDDDDDDDDR

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

JANUARI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

1 SELASA

2 RABU Hari pertama persekolahan sesi 2019/Program Sekolah Penyayang Semua Guru

3 KHAMIS KIK / LADAP S/U LADAP

Taklimat perlaksanaan & pengurusan RMT AJK RMT

4 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

Taklimat Peraturan Sekolah (disiplin) AJK Disiplin

5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN Semakan fail panitia dan perancangan aktiviti panitia GPKP

8 SELASA Pengagihan unit Ko Kurikulum Tahun 4 S/U Kokurikulum

9 RABU Mesyuarat kecemerlangan Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

10 KHAMIS Mesyuarat kelas bimbingan & LINUS Penyelaras LINUS

11 JUMAAT Bacaan Surah Yasin / Pelancaran Nilam Semua Guru

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA Pengagihan Rumah Sukan Tahun 4 S/U Sukan

Mesyuarat HEM Bil 2/2019 Semua Penyelaras

16 RABU

17 KHAMIS KIK Semua Guru

Mesyuarat Jawatankuasa Unit-unit HEM bermula Semua Unit

18 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN

22 SELASA Perjumpaan Rumah Sukan Tahap 2 S/U Sukan

23 RABU

24 KHAMIS KIK / Taklimat penyelarasan JK merentas Desa Semua Guru

25 JUMAAT Bacaan Surah Yasin / Latihan merentas Desa Semua Guru

Mesyuarat permuafakatan Ibu Bapa murid Tahun 6 Penyelaras Tahun 6

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN

29 SELASA PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN PERTAMA SEMUA KETUA UNIT

LATIHAN MERENTAS DESA S/U & PEN. S/U SUKAN
SEMUA KETUA UNIT
30 RABU PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN PERTAMA
31 KHAMIS

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

FEBRUARI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

1 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

2 SABTU

3 AHAD

4 ISNIN

5 SELASA Cuti Tahun Baru Cina Semua Guru

6 RABU Cuti Tahun Baru Cina Semua Guru

7 KHAMIS

8 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

9 SABTU

10 AHAD

11 ISNIN

12 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 2 / Kej. Merentas desa Ketua unit/ S/U Sukan

Watikah Pelantikan Badan Kepimpinan Sekolah 2019JK Badan kepimpinan

13 RABU Perjumpaan Unifom kali Pertama Ketua Unit

14 KHAMIS Bengkel penandaan kertas subjek UPSR KP Teras

Taklimat Penyelarasan JK Sukan Tahunan Ke 32 S/U Sukan

15 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN Latihan Rumah Sukan Ketua Rumah

19 SELASA Perjumpaan Permainan Ke3/ Latihan Rumah Sukan ketua unit / Ketua Rumah

20 RABU Perjumpaan Persatuan ke 2/Latihan Rumah Sukan ketua unit / Ketua Rumah

21 KHAMIS Post Moterm Merentas Desa/Latihan Rumah Sukan GPK KO / Ketua Rumah

22 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN Latihan Rumah Sukan Ketua Rumah

26 SELASA Perjumpaan Permainan Ke4/ Latihan Rumah Sukan ketua unit / Ketua Rumah

27 RABU Perjumpaan Unifom Ke2/ Latihan Rumah Sukan ketua unit / Ketua Rumah

28 KHAMIS Latihan Rumah Sukan Ketua Rumah

Kursus Kepimpinan Murid JK Badan kepimpinan

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

MAC 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Semua Guru / S/U Sukan
1 JUMAAT Bacaan Surah Yasin / Sukan Tara
2 SABTU S/U Sukan
Ketua unit / S/U Sukan
3 AHAD Ketua unit / S/U Sukan
Semua Guru
4 ISNIN Sukan Tara Semua Guru

5 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 5 / Pra Sukan Semua Guru
Semua Guru
6 RABU Perjumpaan Persatuan Ke3 / Pra Sukan Ketua unit
Ketua unit
7 KHAMIS Raptai Sukan T ahunan GPK KOKu
S/U KOKu
8 JUMAAT Bacaan Surah Yasin / Raptai Sukan Tahunan JK Kantin /RMT
Semua Guru
9 SABTU
KP BM
10 AHAD Sukan Tahunan 2019 KP BM
Ketua unit
11 ISNIN Cuti Peristiwa sempena Sukan Sekolah JK Keselamatan
KP BM
12 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 6 Ketua unit
KP BM
13 RABU Perjumpaan Unifom Ke 3 Semua Guru
AJK Kebersihan
14 KHAMIS Post Motem Sukan Tahunan

Taklimat penyelarasan Perkhemahan Bersepadu

Mesyuarat Kantin & RMT Kali 2

15 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

16 SABTU

17 AHAD

18 ISNIN Minggu Panitia BM

19 SELASA Minggu Panitia BM

Perjumpaan Permainan Ke 7

T aklimat Keselamatan Jalan Raya

20 RABU Minggu Panitia BM

Perjumpaan Persatuan Ke 4

21 KHAMIS Minggu Panitia BM

22 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

Gotong -royong Kebersihan

23 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 1

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

31 AHAD

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

APRIL 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
1 ISNIN
Ketua unit
2 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 8 Ketua unit
AJK PPDa
3 RABU Perjumpaan Unifom Ke 4 Ketua AJK
Semua Guru
Program Minggu Anti Dadah S/U KO / Peny. Unifom
S/U KO / Peny. Unifom
4 KHAMIS Taklimat Akhir Perkhemahan Bersepadu S/U KO / Peny. Unifom

5 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Ketua unit
S/U Kokurikulum
Perkhemahan Bersepadu Unit Berunifom Ketua unit
S/U Kurikulum
6 SABTU Perkhemahan Bersepadu Unit Berunifom Semua Guru
Penyelaras Tahun 6
7 AHAD Perkhemahan Bersepadu Unit Berunifom AJK Pengawas

8 ISNIN Ketua unit
Penyelaras Tahun 6
9 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 9 Penyelaras Tahun 6
Ketua unit
Mesyuarat JK Kokurikulum bil 2 /2019 Penyelaras Tahun 6
Semua Guru
10 RABU Perjumpaan Persatuan Ke 5
KP Bahasa Inggeris
11 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum Bil 2/2019 KP Bahasa Inggeris
Ketua unit
12 JUMAAT Bacaan Surah Yasin KP Bahasa Inggeris
Ketua unit
Mesyuarat Permuafakatan Ibu Bapa T ahun 5 kali ke2 KP Bahasa Inggeris
Semua Guru
Perjumpaan Pengawas KP Bahasa Inggeris

13 SABTU Ketua unit

14 AHAD

15 ISNIN

16 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 10

Ujian Pengesanan Tahun 6

17 RABU Ujian Pengesanan Tahun 6

Perjumpaan Unifom Ke 5

18 KHAMIS Ujian Pengesanan Tahun 6

19 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

20 SABTU

21 AHAD

22 ISNIN Minggu Bahasa Inggeris

23 SELASA Minggu Bahasa Inggeris

Perjumpaan Permainan Ke 11

24 RABU Minggu Bahasa Inggeris

Perjumpaan Persatuan Ke 6

25 KHAMIS Minggu Bahasa Inggeris

26 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

Minggu Bahasa Inggeris

27 SABTU

28 AHAD

29 ISNIN

30 SELASA Perjumpaan Permainan Ke 12

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

MEI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Semua Guru
1 RABU Cuti Hari Pekerja Semua Guru

2 KHAMIS KIK Semua Guru
Ketua unit
3 JUMAAT AJK Disiplin
AJK Kantin
4 SABTU Semua Guru

5 AHAD Semua Guru / Ketua Unit
Semua Guru / Ketua Unit
6 ISNIN Semua Guru
Semua Guru
7 SELASA Cuti Hari Hol Pahang
Semua Guru
8 RABU Perjumpaan Unifom Ke 6 Ketua unit
Semua Guru
9 KHAMIS Taklimat Buli Di Sekolah Semua Guru
Semua Guru
Pemantauan Kantin

10 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

11 SABTU

12 AHAD

13 ISNIN

14 SELASA Ujian Sumatif 1 / Perjumpaaan Persatuan Ke 7

15 RABU Ujian Sumatif 1 / Perjumpaaan Unifom Ke 7

16 KHAMIS Ujian Sumatif 1

17 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

18 SABTU

19 AHAD Hari Wesak

20 ISNIN Cuti Hari Wesak

21 SELASA Perjumpaan Unifom Ke 7

22 RABU Cuti Hari Nuzul Al-Quran

23 KHAMIS KIK

24 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

25 SABTU Cuti Pertengahan Tahun

26 AHAD

27 ISNIN

28 SELASA

29 RABU

30 KHAMIS

31 JUMAAT

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

JUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

1 SABTU Penyelaras Unit HEM
Ketua unit
2 AHAD Pengerusi KGKT
AJK Kurikulum
3 ISNIN Semua Guru

4 SELASA Penyelaras T ahun 6
Penyelaras Tahun 6
5 RABU Cuti Hari Raya Aidilfitri Ketua unit
Penyelaras Tahun 6
6 KHAMIS Cuti Hari Raya Aidilfitri Ketua unit
Penyelaras Tahun 6
7 JUMAAT AJK Kesihatan
Semua Guru
8 SABTU
KP Matematik
9 AHAD KP Matematik
Ketua unit
10 ISNIN KP Matematik
Ketua unit
11 SELASA Mesyuarat HEM Bil 3/2019 KP Matematik
Pengerusi KGKT
12 RABU Perjumpaan Persatuan Ke 8 Semua Guru
KP Matematik
Taklimat Sambutan Jamuan Aidilfitri

13 KHAMIS Mesyuarat Kurikulum Bil 3/2019

14 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN Ujian Pra Percubaan UPSR

18 SELASA Ujian Pra Percubaan UPSR

Perjumpaan Unifom Ke 9

19 RABU Ujian Pra Percubaan UPSR

Perjumpaan Persatuan Ke 9

20 KHAMIS Ujian Pra Percubaan UPSR

Kempen Cara Hidup Sihat

21 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

22 SABTU

23 AHAD

24 ISNIN Minggu Matematik

25 SELASA Minggu Matematik

Perjumpaan Persatuan Ke 10

26 RABU Minggu Matematik

Perjumpaan Unifom Ke 10

27 KHAMIS Minggu Matematik

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri

28 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

Minggu Matematik

29 SABTU

30 AHAD

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

JULAI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

1 ISNIN

2 SELASA Perjumpaan Persatuan Ke 11 Ketua Unit

3 RABU Perjumpaan Unifom Ke 11 Ketua Unit

4 KHAMIS Mesyuarat JK Kokurikulum Bil 3/2019 S/U Kokurikulum

5 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

6 SABTU

7 AHAD

8 ISNIN Ujian Percubaan UPSR Semua Guru/Penyelaras Tahun 6

9 SELASA Ujian Percubaan UPSR Semua Guru/Penyelaras Tahun 6

Perjumpaan Persatuan Ke 12 Ketua Unit

10 RABU Ujian Percubaan UPSR Semua Guru/Penyelaras Tahun 6

Perjumpaan Unifom Ke 12 Ketua Unit

11 KHAMIS Ujian Percubaan UPSR Semua Guru/Penyelaras Tahun 6

Mesyuarat JK Bina Insan AJK Bina Insan

12 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

Taklimat Keselamatan Perabot AJK Aset & Inventori

13 SABTU

14 AHAD

15 ISNIN Minggu Sains KP Sains

16 SELASA Minggu Sains KP Sains

17 RABU Minggu Sains KP Sains

18 KHAMIS Minggu Sains KP Sains

19 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

Minggu Sains KP Sains

20 SABTU

21 AHAD

22 ISNIN

23 SELASA

24 RABU

25 KHAMIS

26 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

Mesyuarat Permuafakatan Ibu Bapa Tahun 6 Kali 3 Penyelaras Tahun 6

27 SABTU

28 AHAD

29 ISNIN

30 SELASA

31 RABU

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

OGOS 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
S/U Sambutan
1 KHAMIS Taklimat Penyelarasan Sambutan Kemerdekaan Semua Guru

2 JUMAAT Bacaan Surah Yasin JK Kebajikan
Semua Guru
3 SABTU
Penyelaras Sambutan
4 AHAD
Semua Guru
5 ISNIN
KP Pendidikan Islam
6 SELASA KP Pendidikan Islam
KP Pendidikan Islam
7 RABU KP Pendidikan Islam
Semua Guru
8 KHAMIS Mesyuarat Kebajikan & Bantuan kali ke-3 KP Pendidikan Islam
Penyelaras Sambutan
9 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

10 SABTU Cuti Pertengahan Penggal 2

11 AHAD Hari Raya Aidiladha

12 ISNIN Hari Raya Aidiladha

13 SELASA

14 RABU

15 KHAMIS

16 JUMAAT

17 SABTU

18 AHAD

19 ISNIN

20 SELASA Pelancaran Bulan Kemerdekaan

21 RABU

22 KHAMIS

23 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN Minggu Pendidikan Islam

27 SELASA Minggu Pendidikan Islam

28 RABU Minggu Pendidikan Islam

29 KHAMIS Minggu Pendidikan Islam

30 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

Minggu Pendidikan Islam

Sambutan Ambang Merdeka

31 SABTU Hari Kebangsaan

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

SEPTEMBER 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Semua Guru
1 AHAD Awal Muharram
S/U Kokurikulum
2 ISNIN Cuti Awal Muharram Semua Guru

3 SELASA Semua Guru

4 RABU Semua Guru

5 KHAMIS Mesyuarat JK Kokurikulum Bil 4/2019 Semua Guru
Penyelaras Sambutan
6 JUMAAT Bacaan Surah Yasin Semua Guru

7 SABTU SUP UPSR
SUP UPSR
8 AHAD SUP UPSR
SUP UPSR
9 ISNIN Cuti Hari Keputeraan YDP Agong Semua Guru

10 SELASA

11 RABU

12 KHAMIS

13 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN Cuti Hari Malaysia

17 SELASA

18 RABU Samb.Hari Malaysia & Penutupan Kemerdekaan

19 KHAMIS

20 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN UPSR

24 SELASA UPSR

25 RABU UPSR

26 KHAMIS UPSR

27 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

OKTOBER 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Guru Kelas & Guru PJK
1 SELASA Bermula Pengisian Data PAJSK & Segak Penyelaras Unit HEM

Mesyuarat HEM Bil 4/2019 Semua Guru

2 RABU Penyelaras tahun 6
Penyelaras tahun 6
3 KHAMIS S/U Program
Semua Guru
4 JUMAAT Bacaan Surah Yasin S/U Sukan

5 SABTU Semua Guru
Semua Guru
6 AHAD Semua Guru
Semua Guru
7 ISNIN
Semua Guru
8 SELASA Semua Guru

9 RABU Lawatan Tahun 6 Semua Guru
Penyelaras Persatuan
10 KHAMIS Lawatan Tahun 6 S/U Sambutan

Taklimat JK Mini Karnival Persatuan

11 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

12 SABTU Sambutan Hari Sukan Negara

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA Ujian Sumatif 2

16 RABU Ujian Sumatif 2

17 KHAMIS Ujian Sumatif 2

18 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN

22 SELASA

23 RABU

24 KHAMIS Cuti Hari Keputeraan Sultan Pahang

25 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

26 SABTU

27 AHAD Hari Deepavali

28 ISNIN Cuti Hari Deepavali

29 SELASA

30 RABU Karnival Mini Keusahawanan

31 KHAMIS Taklimat JK Hari Anugerah Kecemerlangan

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019

NOVEMBER 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Semua Guru
1 JUMAAT Bacaan Surah Yasin
JK Pengawas
2 SABTU JK Pengawas
S/U & Penyelaras
3 AHAD S/U & Penyelaras
Semua Guru
4 ISNIN Perjumpaan Pengawas
S/U & Penyelaras
5 SELASA Pencalonan pengawas Baru 2020 Semua Guru / AJK Kurikulum
Semua Guru
6 RABU Raptai Hari Anugerah Kecemerlangan S/U & Penyelaras

7 KHAMIS Raptai Hari Anugerah Kecemerlangan Semua Guru
Semua Guru
8 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

9 SABTU Maulidur Rasul

10 AHAD

11 ISNIN

12 SELASA

13 RABU Raptai Penuh Hari Anugerah Kecemerlangan

14 KHAMIS KIK / Mesyuarat Kurikulum Bil 4/2019 / Raptai Penuh HAK

15 JUMAAT Bacaan Surah Yasin / Raptai Penuh HAK

16 SABTU

17 AHAD Hari Anugerah Kecemerlangan SKBG 2019

18 ISNIN Cuti Peristiwa Sempena HAK

19 SELASA

20 RABU

21 KHAMIS Mesyuarat Akhir Tahun

22 JUMAAT Bacaan Surah Yasin

23 SABTU Cuti Akhir Tahun

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala
Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak, dan Wilayah
Persekutuan Putrajaya.

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
12
02.01.2019 31.01.2019 23 1
20 8
01.02.2019 28.02.2019 16 2
59
01.03.2019 22.03.2019 9
9 1
1 JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14

23.03.2019 31.03.2019 5

01.04.2019 30.04.2019 22
18
01.05.2019 24.05.2019 40

JUMLAH HARI 16

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019 15
23
01.07.2019 31.07.2019 17
45
2 01.08.2019 09.08.2019
9
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019

19.08.2019 31.08.2019 10
21
01.09.2019 30.09.2019 23
16
01.10.2019 31.10.2019 70

01.11.2019 22.11.2019 39

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2019

PERKARA TARIKH HARI
TAHUN BARU 01/01/2019
HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW 09/11/2019 SELASA
HARI THAIPUSAM 21/01/2019
TAHUN BARU CINA 05-06/02/2019 SABTU
HARI PEKERJA 01/05/2019
HARI WESAK 19-20/05/2019 ISNIN
HARI KEPUTERAAN S.P.B. YANG DIPERTUAN 09/09/2019
AGONG SELASA &
AWAL RAMADHAN / MAAL HIJRAH RABU
NUZUL AL QURAN RABU
HARI RAYA AIDILFITRI
HARI KEBANGSAAN (KEMERDEKAAN) AHAD &
HARI MALAYSIA ISNIN
HARI RAYA AIDILADHA ISNIN
AWAL MUHARAM
HARI DEEPAVALI 06/05/2019 ISNIN
HARI KRISMAS 22/05/2019
05-06/06/2019 RABU
Catatan : 31/08/2019
*Tertakluk pada perubahan 16/09/2019 RABU &
11-12/08/2019 KHAMIS
01-02/09/2019 SABTU
27-28/10/2019
25/12/2019 ISNIN

AHAD &
ISNIN
AHAD &
ISNIN
AHAD &
ISNIN
RABU

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SENARAI GURU 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON
GURU BESAR DG44 640202-05-5954 012-9218912
1 RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK GPK PENTADBIRAN
DG44 740826-11-5300 016-7869335
2 NOORMALAWATI BINTI MAMAT GPK HEM DG42
GPK KOKU DG41 740613-06-5127 013-9081148
3 KHAIRUL HILMI BIN ABDUL RAZAK PPP DG44 780731-06-5271 019-9569078
4 AZHARUL HISYAM BIN MOHAMAD PPP DG44 790121-06-5273 012-9894814
5 AHMAD NAJIB BIN ABD TALIB PPP DG42 771209-03-5614 013-9785614
6 AZIZAH BT SULAIMAN PPP DG41 810620-06-5011 012-9886917
7 AZIZUDDIN BIN OSMAN PPP DG44
8 CHE SHUHAILA BINTI CHE HUSIN PPP DG44 851207-03-5418 017-3829705
9 HASNAH BT SHAARI PPP DG41 710114-03-5612 011-10703660
10 HASWANI BT KAMALUDIN PPP DG44 791209-11-5030 012-6948043
11 INDRA DEVI A/P MANIAM PPP DG42 810116-06-5290 017-9172070
12 JULIA BINTI RAMLY PPP DG44 791102-06-5264 012-9559318
13 KASMAWATI BINTI JAFFAR PPP DG42 770110-06-5106 013-9035539
14 MANSOR BIN DERAMAN PPP DG44 650125-03-5325 019-9597400
15 MAZIAH BINTI SHOIB PPP DG42
16 MUHD FITRI BIN YAHYA PPP DG34 730208-06-5220 O13-9882024
17 MOHAMAD ZAMRI BIN ISMAIL PPP DG41 790825-03-5435 014-8045370
18 MOHAMED YUSOF BIN YAAKUB PPP DG44 790501-11-5527 013-9282879
19 MOHD AMINUDDIN BIN JAILANI PPP DG44 591113-08-6187 013-9275165
20 MOHD SOFI BIN MOHD AFFANDI PPP DG44 800626-01-6385 012-9646533
21 MOHD KHAIRI BIN SHAFEI PPP DG34
22 NIK NOR AINDI ROBIAH BINTI RAJA ISMAIL PPP DG41 780811-115275 011-10204747
23 NORHALIZA BINTI RAZALI 800607-03-5783 019-9065383
PPP DG34 760925-11-5144 019-9311918
24 NORSUHANIZA BINTI NORDIN PPP DG42
PPP DG32 711028-06-5000 011-7926735
25 NORMANI BINTI MAHAT PPP DG44 910102-06-5298 013-3984841
26 NOR SA'ADAH BT ABD RAHMAN PPP DG42 670304-06-5034 019-9554034
27 NORETAH BINTI MD. ALI PPP DG44 660903-11-5006 O19-9864711
28 NORIZAM BINTI MOHD YUNUS PPP DG 41 841026-01-6278 013-2765075
29 NORIZAN BT SALEH PPP DG44 820616-11-5070 013-9820926
30 NORSALNORA BT ABDUL RAUF PPP DG41 720402-03-5704 012-9008644
31 NOORADILA BINTI DOLAH PPP DG41 780812-06-5142 013-9988712
32 NOORNY ALIZA BINTI MAT ALI 840721-06-5122 012-9376735
33 NUR ATIKAH BINTI MAHAMAD 781008-04-5380 012-2847348
34 NURHAZLINA BINTI HANIPHA 890325-06-5556 019-4486237
881125-11-5788 013-9591171

Buku Pengurusan Sekolah 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON
35 NURUL LIYANA BINTI LOKMAN PPP DG41 830605-06-5572
36 QISTINA BINTI HASSIM PPP DG42 811111-03-5986 017-9428856
37 R.POONTUGIL A/P RAJAMANICKAM PPP DG41 810901-08-6206 013-9347383
38 RAHANA BINTI AHMAD PPP DG41 760910-01-7736 012-4636552
39 REZAROHAYA BINTI ISMAIL PPP DG42 781126-06-5438 019-9605884
40 ROKIAH BINTI HARUN PPP DG44 690425-03-5198 013-9966533
41 ROSNILAWATI BINTI MAMAT 740520-11-5666 016-9221921
42 ROSNI BT AB RAPAR PPP DG34 740308-06-5200 013-2947279
43 ROSLI BIN GHAZALI PPP DG44 701106-06-5067 019-6848663
44 SABARIAH BINTI SULAIMAN GBSM DG32 760522-06-5250 017-9549363
45 SALASIAH BT ABDULLAH PPP DG42 791009-06-5550 013-9259087
46 SHANTHINI A/P SUBRAMANIAM PPP DG44 770118-06-5362 012-9460314
47 SITI ALIFAH BINTI DZULKEFLI PPP DG41 860926-43-6482 013-9808290
48 SITI NOR AIZAH BINTI HARUN PPP DG41 900831-11-5268
49 SITI ZALIKHA SYAZANA BT MUHAMAD PPP DG41 860625-46-5394 019-2880448
50 SRIYATI BT MD ISA PPP DG41 800330-02-5020 011-13032787
51 SURYANI BINTI MOHAMED YUNUS PPP DG32 710118-06-5472
52 SUZANA BINTI ZAKARIA PPP DG32 800313-06-5346 019-3764741
53 TAN MON LEE PPP DG32 701006-06-5086 013-9281241
54 UMMI KALTHUM BT ASARI PPP DG44 670210-08-5042 012-9011871
55 WAHIDA REHMAN BINTI RAHMAN SHARIFF PPP DG44 700521-10-5420 012-9613178
56 WAN NUR HAFIZAH BINTI WAN ADIK PPP DG42 800317-03-5638 012-9518686
57 WAN MOHD KHAIRI BIN WAN HASSAN PPP DG44 870225-11-5087 013-9523334
58 WAN MUSTAFA KARIM BIN WAN AHMAD PPP DG41 660830-03-5717 011-26099348
59 ZAHIDAH BT ZAKARIA PPP DG44 790508-06-5446 012-6853458
60 ZAIDAH BINTI ZAKARIA PPP DG44 730507-11-5216 017-9344740
61 ZAINAP BTE SHAFIE PPP DG44 710106-06-5344 013-9552281
62 ZAITUN BT SAAD @ MANSOR PPP DG44 650705-08-6276 011-10891772
63 ZULKIFLI BIN TAWANG PPP DG34 681120-11-5029 010-3258032
PPP DG34 019-9492346
NO. KAD PENGENALAN 011-25620175
BIL NAMA STAF 019-9539716
650622-03-5158 NO. TELEFON
1 NORHAYATI BINTI TALIB PT N22 760910-11-5029
841025-06-5086 013-9382032
2 MOHD DZAMZURY HUDDA BIN MAT KASSIM PT N19 840815-06-5211 011-26639135
841120-04-5032 019-9311510
3 SITI NORBAIZURA BINTI SH GENDOT PT N19 850919-06-5426 017-9687802
700105-03-6286 019-9209953
4 DZULHAIRY BIN SALLEH FA 29 850516-06-5392 013-2318739
013-9605164
5 NOOR HASLINDA BINTI MOHAMED NASIR PPM N19 (PRA) 011-21140661

6 FARIDAH BINTI OMAR PPM N19 (PRA)

7 NORZITA BT DAUD PPM N19 (PPKI)

8 NORHASLINDA BINTI HARUN PPM N19 (PPKI)

Buku Pengurusan Sekolah 2019 PA H11 591222-06-5289 019-9666899
9 IZHAR BIN IBRAHIM

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SK LKTP BUKIT GOH

ANALISIS MATA PELAJARAN
UPSR 2018

Bil Calon A B C D E Me ngua s a i Tidak
Bil % Me ngua s a i
Bil Mata Pelajaran GPMP
Bil %
Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 136 136 0 29 21.30 42 30.88 38 27.94 19 13.97 8 5.882 128 94.12 8 5.882 2.52
PEMAHAMAN

2 BAHASA MELAYU 136 136 0 21 15.40 45 33.09 31 22.79 30 22.06 9 6.618 127 93.38 9 6.618 2.71
PENULISAN

3 MATEMATIK 136 136 0 8 5.90 20 14.71 22 16.18 48 35.29 38 27.94 98 72.06 38 27.94 3.65

4 SAINS 136 136 0 4 2.90 35 25.74 52 38.24 41 30.15 4 2.941 132 97.06 4 2.941 3.04

5 BAHASA INGGERIS 136 136 0 13 9.60 15 11.03 32 23.5 50 36.76 26 19.12 110 80.88 26 19.12 3.45
PEMAHAMAN

6 BAHASA INGGERIS 136 136 0 11 8.10 9 6.62 16 11.76 60 44.12 40 29.41 96 70.59 40 29.41 3.80
PENULISAN
125 15.32 3.20

PENCAPAIAN BIL % GPS: 3.20

6A 1 5.97
5A1B 1 4.47
5 1.49
4A 10 0.74
3A 4 2.23
2A
80 59.70
MSMP

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA - PEMAHAMAN KETUA PANITIA PN. KASMAWATI BINTI JAAFAR

UPSR M ELAYU CINA BILANGAN CALON LAIN-LAIN JUM LAH
INDIA P
TAHUN 6 2018
L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM. L 67 136
69
69 67 136 0 0 0

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

UPSR JUM. A LULUS C A+B+C GAGAL GPM P
(5 TAHUN LEPAS) CALON % B % DE
AMBIL BIL % BIL % 1.88
BIL 51.20 BIL % BIL 27.20 BIL % 3 2.40 3 2.40 1.79
125 64 50.33 21 19.21 6 3.97 1 0.66 1.82
UPSR 2013 151 76 54.40 39 16.80 34 20.00 119 95.20 4 3.20 4 3.20
UPSR 2014 125 68 24 GPM P
UPSR 2015 25.83 29 144 95.36
JUM. 2.43
CALON 19.20 25 117 93.60 2.45
AMBIL
UPSR A B LULUS D A+B+C+D GAGAL GPM P
138 % % C % E
134 2.14
BIL 23.91 BIL 33.33 BIL % BIL 18.12 BIL % BIL % 2.14
JUM. 33 26.87 46 23.13 25 8.21 3.20
UPSR 2016 CALON 36 31 30 21.74 11 134 97.10 4 2.90 2.85
UPSR 2017 AMBIL 3.18
47 35.07 125 93.28 9 6.72 2.49
136 2.37
Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 2.14
136 B 2.47
BIL UPSR 2018 A C D 2.52
136
1 ETR PPD BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP 136
3 TOV 58 42.65 33 24.26 25 18.38 8 5.88 124 91.18 12 8.82
4 OTI 1 136
5 UP 1 58 42.65 33 24.26 24 17.65 10 7.35 125 91.91 11 8.09
6 OTI 2 136
7 UP 2 6 4.41 35 25.74 44 32.35 28 20.59 113 83.09 23 16.91
8 OTI 3 136
9 UP 3 23 17.16 34 25.25 37 27.45 22 16.18 117 86.03 19 13.97
10 AR (UPSR 2018) 136
9 6.62 29 21.32 52 38.24 21 15.44 111 81.62 25 18.38
136
41 29.90 34 24.75 31 22.55 16 11.76 121 88.97 15 11.03
136
36 26.47 49 36.03 30 22.06 7 5.15 122 89.71 14 10.29

58 42.65 33 24.26 24 17.65 10 7.35 125 91.91 11 8.09

44 32.35 32 23.53 24 17.65 24 17.65 124 91.18 12 8.82

29 21.32 42 30.88 38 27.94 19 13.97 128 94.12 8 5.88

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA - PENULISAN KETUA PANITIA PN. KASMAWATI BINTI JAAFAR

UPSR M ELAYU CINA BILANGAN CALON LAIN-LAIN JUM LAH
INDIA P
TAHUN 6 2018
L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM. L 67 136
69
69 67 136 0 0 0

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

UPSR JUM. A LULUS C A+B+C GAGAL GPM P
(5 TAHUN LEPAS) CALON % B % DE
AMBIL 2.06
BIL 45.60 BIL % BIL 8.00 BIL % BIL % BIL % 2.07
125 57 41.06 36 14.57 1.86
UPSR 2013 151 62 53.60 45 28.80 10 4.00 103 82.40 11 8.80 11 8.80
UPSR 2014 125 67 34 GPM P
UPSR 2015 29.80 22 129 85.43 16 10.60 6 3.97
JUM. 2.32
CALON 27.20 5 106 84.80 13 10.40 6 4.80 2.54
AMBIL
UPSR A B LULUS D A+B+C+D GAGAL GPM P
138 % % C % E
134 2.07
BIL 34.78 BIL 20.29 BIL % BIL 15.94 BIL % BIL % 2.05
JUM. 48 23.13 28 28.36 22 12.69 3.28
UPSR 2016 CALON 31 38 36 26.09 17 134 97.10 4 2.90 2.87
UPSR 2017 AMBIL 3.40
37 27.61 123 91.79 11 8.21 2.46
136 3.19
Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 2.05
136 B 2.86
BIL UPSR 2018 A C D 2.71
136
1 ETR PPD BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP 136
3 TOV 52 38.24 37 27.21 37 27.21 11 8.09 137 100.74 0 0.00
4 OTI 1 136
5 UP 1 51 37.50 40 29.41 32 23.53 13 9.56 136 100.00 0 0.00
6 OTI 2 136
7 UP 2 16 11.76 32 23.53 23 16.91 28 20.59 99 72.79 37 27.21
8 OTI 3 136
9 UP 3 28 20.34 35 25.49 26 19.12 23 16.91 111 81.86 25 18.14
10 AR (UPSR 2018) 136
22 16.18 11 8.09 40 29.41 17 12.50 90 66.18 46 33.82
136
39 28.92 37 27.45 29 21.32 18 13.24 124 90.93 12 9.07
136
28 20.59 23 16.91 15 11.03 35 25.74 101 74.26 35 25.74

51 37.50 40 29.41 32 23.53 13 9.56 136 100.00 0 0.00

34 25.00 26 19.12 29 21.32 19 13.97 108 79.41 28 20.59

21 15.44 45 33.09 31 22.79 30 22.06 127 93.38 9 6.62

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS - PEMAHAMAN KETUA PANITIA PN. SURYANI BINTI MOHAMED YUNUS

BILANGAN CALON

UPSR M ELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUM LAH
LP
TAHUN 6 2018 L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM.
136
69 67 136 0 0 0 69 67

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

BAHASA INGGERIS JUM. A LULUS C A+B+C GAGAL GPM P
UPSR CALON % B % DE
AMBIL 2.99
(5 TAHUN LEPAS) BIL 12.00 BIL % BIL 36.80 BIL % BIL % BIL % 2.77
125 15 12.58 23 42.38 3.01
UPSR 2013 151 19 4.80 37 18.40 46 47.20 84 67.20 30 24.00 11 8.80
UPSR 2014 125 6 27 GPM P
UPSR 2015 24.50 64 120 79.47 21 13.91 10 6.62
JUM. 3.51
CALON 21.60 59 92 73.60 26 20.80 7 5.60 3.25
AMBIL
UPSR A B LULUS D A+B+C+D GAGAL GPM P
138 % % C % E
134 3.09
BIL 7.25 BIL 16.67 BIL % BIL 27.54 BIL % BIL % 3.10
JUM. 10 14.93 23 13.43 38 31.34 4.21
UPSR 2016 CALON 20 18 29 21.01 42 100 72.46 38 27.54 3.84
UPSR 2017 AMBIL 4.44
29 21.64 109 81.34 25 18.66 3.47
136 4.10
Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 3.10
136 B 3.62
BIL UPSR 2018 A C D 3.45
136
1 ETR PPD BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP 136
3 TOV 26 19.12 19 13.97 32 23.53 35 25.74 112 82.35 24 17.65
4 OTI 1 136
5 UP 1 26 19.12 19 13.97 31 22.79 35 25.74 111 81.62 25 18.38
6 OTI 2 136
7 UP 2 3 2.21 10 7.35 22 16.18 22 16.18 57 41.91 79 58.09
8 OTI 3 136
9 UP 3 11 7.84 13 9.56 25 18.38 26 19.36 75 55.15 61 44.85
10 AR (UPSR 2018) 136
0 0.00 4 2.94 19 13.97 26 19.12 49 36.03 87 63.97
136
18 13.48 16 11.76 28 20.59 31 22.55 93 68.38 43 31.62
136
1 0.74 9 6.62 35 25.74 22 16.18 67 49.26 69 50.74

26 19.12 19 13.97 31 22.79 35 25.74 111 81.62 25 18.38

13 9.56 20 14.71 30 22.06 16 11.76 79 58.09 57 41.91

13 9.56 15 11.03 32 23.53 50 36.76 110 80.88 26 19.12

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS - PENULISAN KETUA PANITIA PN. SURYANI BINTI MOHAMED YUNUS

UPSR M ELAYU CINA BILANGAN CALON LAIN-LAIN JUM LAH
INDIA P
TAHUN 6 2018
L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM. L 67 136
69
69 67 136 0 0 0

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

BAHASA INGGERIS JUM. A LULUS C A+B+C GAGAL GPM P
UPSR CALON % B % DE
AMBIL 3.06
(5 TAHUN LEPAS) BIL 5.59 BIL % BIL 41.26 BIL % BIL % BIL % 2.99
143 8 12.00 31 36.80 2.77
UPSR 2012 125 15 12.58 23 21.68 59 42.38 98 68.53 34 23.78 11 7.69 3.01
UPSR 2013 151 19 4.80 37 47.20
UPSR 2014 125 6 27 18.40 46 84 67.20 30 24.00 11 8.80 GPM P
UPSR 2015
JUM. 24.50 64 120 79.47 21 13.91 10 6.62 3.80
CALON 3.61
AMBIL 21.60 59 92 73.60 26 20.80 7 5.60
GPM P
UPSR 138 A B LULUS D A+B+C+D GAGAL
134 % C % E 3.35
3.34
JUM. BIL 5.07 BIL % BIL % BIL 32.61 BIL % BIL % 4.51
CALON 7 15.67 45 38.06 4.12
UPSR 2016 AMBIL 21 12 8.70 28 20.29 51 92 66.67 46 33.33 4.53
UPSR 2017 3.73
136 7 5.22 15 11.19 94 70.15 40 29.85 4.50
3.34
136 Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 4.07
B 3.80
BIL UPSR 2018 136 A C D

1 ETR PPD 136 BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP
3 TOV 136 20 14.71 16 11.76 20 14.71 56 41.18 112 82.35 24 17.65
4 OTI 1
5 UP 1 136 26 19.12 16 11.76 14 10.29 51 37.50 107 78.68 30 22.06
6 OTI 2
7 UP 2 136 1 0.74 3 2.21 17 12.50 19 13.97 40 29.41 96 70.59
8 OTI 3
9 UP 3 136 9 6.86 7 5.39 16 11.76 30 21.81 62 45.83 74 54.17
10 AR (UPSR 2018)
136 0 0.00 0 0.00 7 5.15 50 36.76 57 41.91 79 58.09

136 18 12.99 12 8.58 15 11.03 40 29.66 85 62.25 51 37.75

0 0.00 1 0.74 15 11.03 35 25.74 51 37.50 85 62.50

26 19.12 16 11.76 14 10.29 51 37.50 107 78.68 29 21.32

1 0.74 9 6.62 27 19.85 42 30.88 79 58.09 57 41.91

11 8.09 9 6.62 16 11.76 60 44.12 96 70.59 40 29.41

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN MATEMATIK KETUA PANITIA PN. SHANTHINI A/P SUBRAMANIAM

BILANGAN CALON

UPSR M ELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUM LAH
P
TAHUN 6 2018 L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM. L 136
69 67
69 67 136 0 0 0

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

UPSR JUM. LULUS GAGAL
(5 TAHUN LEPAS) CALON DE
AMBIL A B C A+B+C BIL % BIL % GPM P
% % 8 6.40 7 5.60
125 BIL BIL % BIL BIL % 12 7.95 12 7.95 2.40
151 32 25.60 33 36.00 11 8.80 10 8.00 2.45
UPSR 2013 125 46 30.46 27 26.40 45 35.76 110 88.00 2.50
UPSR 2014 36 28.80 21 37.60
UPSR 2015 JUM. 17.88 54 127 84.11 GPM P
CALON
AMBIL 16.80 47 104 83.20 3.53
3.62
138 LULUS GAGAL
134 GPM P
UPSR A B C D A+B+C+D E
JUM. % % % 3.10
CALON BIL BIL BIL % BIL BIL % BIL % 3.11
AMBIL 8 5.80 22 15.94 45 32.61 4.00
UPSR 2016 18 13.43 15 11.19 30 21.74 50 37.31 105 76.09 33 23.91 3.70
UPSR 2017 136 4.24
9 6.72 92 68.66 42 31.34 3.41
136 4.39
Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 3.11
136 B 3.97
BIL UPSR 2018 A C D 3.65
136
1 ETR PPD BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP 136
3 TOV 25 18.38 25 18.38 28 32.00 28 20.59 106 77.94 30 22.06
4 OTI 1 136
5 UP 1 25 18.38 24 17.65 28 20.59 29 21.32 106 77.94 30 22.06
6 OTI 2 136
7 UP 2 4 2.94 10 7.35 30 22.06 30 22.06 74 54.41 62 45.59
8 OTI 3 136
9 UP 3 11 8.09 15 10.78 29 21.57 30 21.81 85 62.25 51 37.75
10 AR (UPSR 2018) 136
1 0.74 9 6.62 24 17.65 25 18.38 59 43.38 77 56.62
136
18 13.24 19 14.22 29 21.08 29 21.57 95 70.10 41 29.90

0 0.00 1 0.74 32 23.53 16 11.76 49 36.03 87 63.97

25 18.38 24 17.65 28 20.59 29 21.32 106 77.94 30 22.06

3 2.21 17 12.50 26 19.12 25 18.38 71 52.21 65 47.79

8 5.88 20 14.71 22 16.18 48 35.29 98 72.06 38 27.94

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SEKOLAH SK LKTP BUKIT GOH GURU BESAR PN. RAJA ROSIDAH BINTI RAJA ISHAK

MATA PELAJARAN SAINS KETUA PANITIA EN. MOHAMAD ZAMRI BIN ISMAIL

BILANGAN CALON

UPSR M ELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUM LAH
P
TAHUN 6 2018 L P JUM. L P JUM. L P JUM. L P JUM. L 136
69 67
69 67 136 0 0 0

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN (5 TAHUN LEPAS), ETR, TOV , OTI, UP DAN AR

UPSR JUM. A LULUS C A+B+C GAGAL E GPM P
(5 TAHUN LEPAS) CALON % B % D %
AMBIL 2.54
BIL 12.00 BIL % BIL 33.60 BIL % BIL % BIL 7.20 2.48
125 15 12.58 52 33.77 7 6.62 2.62
UPSR 2013 151 19 20.00 66 41.60 42 27.20 109 87.20 5 5.60 9 12.80
UPSR 2014 125 25 40 10 GPM P
UPSR 2015 43.71 51 136 90.07 3.31 10
JUM. 2.93
CALON 32.00 34 99 79.20 8.00 16 2.96
AMBIL
UPSR A B LULUS D A+B+C+D GAGAL GPM P
138 % C % E
134 2.57
BIL % BIL 24.64 BIL % BIL 22.46 BIL % BIL % 2.59
JUM. 34 18.66 31 25.37 3.96
UPSR 2016 CALON 6 4.35 25 64 46.38 34 135 97.83 3 2.17 3.50
UPSR 2017 AMBIL 3.50
13 9.70 56 41.79 128 95.52 6 4.48 3.05
136 3.74
Cemerlang Baik M emuaskan M inimum A+B+C+D E 2.59
136 B 3.37
BIL UPSR 2018 A C D 3.04
136
1 ETR PPD BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
2 ETR MP 136
3 TOV 23 16.91 45 33.09 35 25.74 33 24.26 136 100.00 0 0.00
4 OTI 1 136
5 UP 1 23 16.91 44 32.35 35 25.74 34 25.00 136 100.00 0 0.00
6 OTI 2 136
7 UP 2 0 0.00 11 8.09 40 29.41 28 20.59 79 58.09 57 41.91
8 OTI 3 136
9 UP 3 8 5.64 22 16.18 38 28.19 30 22.06 98 72.06 38 27.94
10 AR (UPSR 2018) 136
1 0.74 20 14.71 54 39.71 32 23.53 107 78.68 29 21.32
136
15 11.27 33 24.26 37 26.96 32 23.53 117 86.03 19 13.97
136
1 0.74 18 13.24 32 23.53 49 36.03 100 73.53 36 26.47

23 16.91 44 32.35 35 25.74 34 25.00 136 100.00 0 0.00

3 2.21 25 18.38 56 41.18 23 16.91 107 78.68 29 21.32

4 2.94 35 25.74 52 38.24 41 30.15 132 97.06 4 2.94

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAHUN/KELAS NAMA KELAS NAMA GURU KELAS

PRASEKOLAH PRA ALPHA PN. NORETAH BT MD. ALI

PRA BETA PN. SITI ALIFAH BT DZULKEFLI

PENYELARAS PPKI : PN. ROKIAH BT HARUN

PPKI PPKI 1 ALPHA PN. NORHALIZA BT RAZALI

PPKI 3 ALPHA PN. SITI NOR AIZAH BT HARUN

PPKI 4 ALPHA EN. MOHD SOFI BIN MOHD AFFANDI

PENYELARAS TAHUN 1 : PN. AZIZAH BT SULAIMAN

TAHUN 1 ALPHA PN. CHE SUHAILA BT CHE HUSIN

BETA PN. NORSUHANIZA BT NORDIN

DELTA PN. NIK NOR AINDI ROBIAH BT RAJA ISMAIL

GAMMA PN. JULIA BT RAMLY

PENYELARAS TAHUN 2 : PN. WAN NUR HAFIZAH BT WAN ADIK

TAHUN 2 ALPHA PN. NORIZAM BT MOHD YUNUS

BETA PN. NORMANI BT MAHAT

DELTA PN. MAZIAH BT SHOIB

GAMMA PN. UMMI KALTHUM BT ASARI

PENYELARAS TAHUN 3 : PN. SITI ZALIKHA SYAZANA BT MOHAMAD

TAHUN 3 ALPHA PN. SRIYATI BT MD ISA

BETA PN. SUZANA BT ZAKARIA

DELTA PN. ZAHIDAH BT ZAKARIA

GAMMA EN. WAN MUSTAFA KARIM BIN WAN AHMAD

PENYELARAS TAHUN 4 : PN. HASWANI BT KAMALUDIN

TAHUN 4 ALPHA EN. MOHD KHAIRI BIN SHAFEI

BETA PN. ZAITUN BT SAAD @ MANSOR

DELTA EN. ZULKIFLI BIN TAWANG

PENYELARAS TAHUN 5 : PN. ZAINAP BT SHAFIE

TAHUN 5 ALPHA PN. RAHANA BT AHMAD

BETA EN. MUHD FITRI BIN YAHYA

DELTA EN. MANSOR BIN DERAMAN

GAMMA PN. ROSNI BT AB. RAPAR

OMEGA EN. AHMAD NAJIB BIN ABD TALIB

PENYELARAS TAHUN 6 : PN. REZAROHAYA BT ISMAIL

TAHUN 6 ALPHA PN. INDRA DEVI A/P MANIAM

BETA PN. SABARIAH BT SULAIMAN

DELTA PN. NORIZAN BT SALEH

GAMMA PN. TAN MON LEE

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAHUN/KELAS NAMA KELAS NAMA GURU BANTU

PRASEKOLAH PRA ALPHA -

PRA BETA -

PENYELARAS PPKI : PN. ROKIAH BT HARUN

PPKI PPKI 1 ALPHA PN. ROKIAH BT HARUN

PPKI 3 ALPHA EN. MOHAMED YUSOF BIN YAAKUB

PPKI 4 ALPHA PN. NURUL LIYANA BT LOKMAN

PENYELARAS TAHUN 1 : PN. AZIZAH BT SULAIMAN

TAHUN 1 ALPHA NOR SA’ADAH BT ABD RAHMAN

BETA EN. WAN MOHD KHAIRI BIN WAN AHMAD

DELTA PN. NOORNY ALIZA BT MAT ALI

GAMMA PN. HASNAH BT SHAARI

PENYELARAS TAHUN 2 : PN. WAN NUR HAFIZAH BT WAN ADIK

TAHUN 2 ALPHA PN. AZIZAH BT SULAIMAN

BETA PN. NURHAZLINA BT HANIPHA

DELTA PN. WAN NUR HAFIZAH BT WAN ADIK

GAMMA PN. NOORADILA BT DOLAH

PENYELARAS TAHUN 3 : PN. SITI ZALIKHA SYAZANA BT MOHAMAD

TAHUN 3 ALPHA PN. SITI ZALIKHA SYAZANA BT MOHAMAD

BETA PN. HASWANI BT KAMALUDIN

DELTA EN. AZIZUDDIN BIN OSMAN

GAMMA PN. NUR ATIKAH BT MAHAMAD

PENYELARAS TAHUN 4 : PN. HASWANI BT KAMALUDIN

TAHUN 4 ALPHA PN. QISTINA BT HASSIM

BETA PN. SHANTINI A/P SUBRAMANIAM

DELTA PN. ZAIDAH BT ZAKARIA

PENYELARAS TAHUN 5 : PN. ZAINAP BT SHAFIE

TAHUN 5 ALPHA PN. WAHIDA REHMAN BT RAHMAN SHARIFF

BETA PN. ROSNILAWATI BT MAMAT

DELTA PN. ZAINAP BT SHAFIE

GAMMA PN. NORSALNORA BT ABDUL RAUF

OMEGA PN. SURYANI BT MOHAMED YUNUS

PENYELARAS TAHUN 6 : PN. REZAROHAYA BT ISMAIL

TAHUN 6 ALPHA PN. KASMAWATI BT JAFFAR

BETA PN. SALASIAH BT ABDULLAH

DELTA PN. REZAROHAYA BT ISMAIL

GAMMA EN. MOHAMAD ZAMRI BIN ISMAIL

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAHUN KELAS BIL JUMLAH
MURID
PRASEKOLAH
PPKI PRA 50 50
TAHUN 1 ALPHA/BETA

TAHUN 2 PPKI 17 17

TAHUN 3 ALPHA 28

TAHUN 4 BETA 28 109
DELTA 28
TAHUN 5
GAMMA 25
TAHUN 6
JUMLAH ALPHA 33
Pada 2 Januari 2019
BETA 33 126
DELTA 32

GAMMA 28

ALPHA 31

BETA 32 122
DELTA 31

GAMMA 28

ALPHA 36 98
164
BETA 34

DELTA 28

ALPHA 34
BETA 35
DELTA 35
GAMMA 34

OMEGA 26

ALPHA 32

BETA 33 126
DELTA 33

GAMMA 28
812
812

Buku Pengurusan Sekolah 2019

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TINDAKAN GURU BERTUGAS: Lain-lain tugas:
1. Mengendalikan perhimpunan pagi -Mencatat minit curia KMK dan
2. Merekod aktiviti dan kebersihan sekolah
3. Merekod banci harian murid mesyuarat(jika ada)
4. Merekod dan menilai keceriaan kelas -Membuat rondaan bilik darjah,
5. Menghantar murid sakit ke klinik/rumah
tandas dan kantin
-Menjadi juruacara majlis(jika ada)

MINGGU TARIKH NAMA GURU PENTADBIR TOPIK MINGGUAN

1 2 JAN ROSLI BIN GHAZALI(K) GURU BESAR MISI DAN VISI SEKOLAH
2 HINGGA QISTINA BT HASSIM AZAM TAHUN BARU
3 SITI NOR AIZAH BT HARUN GPK
4 JAN TAN MON LEE PENTADBIRAN MENGURUS MASA
4 AZIZAH BT SULAIMAN
5 7 JAN GPK HEM DISPLIN DIRI
6 HINGGA MANSOR BIN DERAMAN (K)
11 JAN SITI ALIFAH BT DZULKIFLI GPK JADUAL BELAJAR SENDIRI
INDRA DEVI A/P MANIAM KOKURIKULUM GAYA HIDUP SIHAT
14 JAN NORSUHANIZA BT NORDIN PENYELARAS
HINGGA SUZANA BT ZAKARIA KEPENTINGAN MENJAGA
18 JAN PPKI KEBERSIHAN
WAN MUSTAFA KARIM BIN WAN AHMAD
21 JAN (K) GURU BESAR AMALAN MEMBERI SALAM
HINGGA MAZIAH BT SHOIB
25 JAN NOR SALNORA BT ABDUL RAUF GPK
SURYANI BT MOHAMED YUNUS PENTADBIRAN
28 JAN NORIZAM BT MOHD YUNUS
HINGGA
MOHAMAD ZAMRI BIN ISMAIL (K)
1 FEB NORETAH BT MD ALI
NUR ATIKAH BT MAHAMAD
4 FEB RAHANA BT AHMAD
HINGGA
MOHD KHAIRI BIN SHAFEI (K)
8 FEB NOORNY ALIZA BT MAT ALI
WAN NUR HAFIZAH BT WAN ADIK
UMMI KALTHUM BT ASARI
NURHAZLINA BT HANIPHA

MOHD AMINUDDIN BIN JAILANI (K)
KASMAWATI BT JAAFAR
JULIA BT RAMLY
ROSNILAWATI BT MAMAT
NIK NOR AINDI ROBIAH BT RAJA ISMAIL

11 FEB WAN MOHD KHAIRI BIN WAN AHMAD (K)
7 HINGGA CHE SUHAILA BT CHE HUSIN

15 FEB SALASIAH BT ABDULLAH
REZAROHAYA BT ISMAIL
ZAHIDAH BT ZAKARIA

18 FEB MOHD SOFI BIN MOHD AFFANDI (K) GPK HEM MEMUPUK TABIAT
8 HINGGA SITI ZALIKHA SYAZANA BT MUHAMAD MEMBACA

22 FEB NOR SA’ADAH BT ABD RAHMAN
SRIYATI BT MD ISA


Click to View FlipBook Version