The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by natashasyqra, 2022-04-23 03:22:28

BMMB1134 Keterampilan Berbahasa

BMMB1134 Keterampilan Berbahasa

BKMMBe113t4 erampilan
Berbahasa

Nama : Syaqira Natasha binti Abdul Ghani
Kumpulan/unit : PPISMP / BMSK5
Nama pensyarah : Dr. Rozani Binti Ahmad


Definisi Keterampilan Berbahasa

Merupakan kemampuan dan kecekantan
menggunakan bahasa yang dapat meliputi
mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.
Terbahagi kepada dua iaitu lisan dan tulisan.


Kebteerrbaamhpaislaan Melibatkan perlakuan harian kita seperti
pertuturan, penulisan, dan penyelidikan
Cekap dan mahir menggunakan bahasa secara
lisan atau tulisan.

Seseorang itu menguasai bahasa yang Melibatkan proses percakapan dan berbahasa.
dituturkan.


Kepentingan keterampilan
berbahasa

Keterampilan berbahasa penting kerana kita berhubungan dengan
orang lain dengan cara berkomunikasi. Komnunikasi membolehkan
kita mengungkapkan fikiran, mengekspresikan perasaan, melaporkan
fakta-fakta yang diamati, serta dapat memahami fikiran, perasaan,

gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain..


Penagwuacampan

Merupakan interaksi yang berlaku
antara seorang pengucap dan
sekumpulan pendengar untuk
menyampaikan mesej atau
maklumat.
Pengucap mestilah berucap
tentang satu topik atau isu yang
memberi kepentingan kepada
audiens.


Keterampilan Bertujuan untuk menyampaikan maklumat
berbahasa dan menerangkan sesuatu kepada audiens
dalam
penagwuacampan untuk menambahkan pengetahuan.

Penggunaan bahasa perlulah jelas supaya audiens dapat
menerima maklumat dengan mudah. Seterusnya, berhati-

hati semasa menggunakan bahasa teknikal dan perlu
menerangkan perkataan teknikal yang digunakan. untuk

mengelakkan kekeliruan. Selain itu, menyampaikan
dengan intonasi dan nada yang betul untuk menarik

perhatian audiens dan mengelakkan kebosanan.


ELEMEN UTAMA DALAM PENGUCAPAN AWAM

PENG
UCAP MESEJ AUDIEN MAKLUM
BALAS
Pengucap perlu Pengucap perlu Audiens
mempunyai mesej memastikan diperlukan bagi Pengucap perlu
untuk disampaikan mesej yang peka terhadap
bagi memberitahu, disampaikan menentukan maklum balas
sesuai dan strategi audien sama ada
mempengaruhi, diterima oleh
memujuk, memberi pendekatan mereka
audien dengan dengan kaedah menerima
inspirasi atau baik dan maklumat atau
menghibur berkesan. yang sesuai
tidak.


Penggunaan bahasa

Jelas - Pengucap hendaklah menyat
akan apa yang dimaksudkannya dengan

mudah, terus, atau langsung dan tidak mengelirukan. Bahasa yang jelas dapat
memperjelaskan maklumat.
Berhati-hati apabila menggunakan bahasa teknikal - Seeloknya berikan makna
atau erti kata-kata teknikal yang digunakan itu bagi mengelakkan kekeliruan.
Menarik - Mempelbagai corak percakapan atau mewujudkan variasi dalam
penggunaan bahasa.
Sesuai dengan audien - Pengucap yang bijaksana akan menggunakan berbagai-
bagai laras bahasa semasa menyampaikan ucapan mereka.
Berkait dengan sesuatu keadaan - Tajuk yang dibicarakan dan jenis audien boleh
menjadi panduan untuk menentukan jenis bahasa yang digunakan iaitu sama ada
bersahaja, serius, atau boleh diselitkan dengan unsur-unsur jenaka.


Halangan Individu yang kurang kemahiran sejak kecil
komunikasi lagi iaitu keadaan fizikal yang
(Fizikal)
membezakan antara penyampai dan
penerima.

Dari segi pendidikan, latar belakang,
pemahaman, dan tahap intelektual.


peHraselaknitgaarnan

Suasana Bising

Bising terjadi apabila terdapatnya gangguan yang berlaku semasa proses
komunikasi.
Contohnya, mesej yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh murid
kerana suara guru tidak didengari

Kelas padat

Kelas yang padat mempengaruhi keberkesanan pengajaran di dalam kelas.
Kelas yang padat akan memberi kesan negatif terhadap proses pengajaran
dan pembelajaran.


Berlaku apabila salah satu Halangan
penyampai atau penerima komunikasi
maklumat kurang fasih dengan (Semantik)
ayat, maksud, dan perkataan yang

digunakan

Penggunaan ayat teknikal atau Audiens atau pelajar hanya
temiologi. Contohnya, penggunaan mempunyai latar pendidikan
bahasa inggeris dalam ceramah.
bahasa yang sederhana


Isu keterampilan berbahasa

Bahasa - Penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang kurang sopan dan tidak berhemah .
Contohnya, sering digunakan dalam perbualan harian atau sebagai gurauan. Penggunaan
bahasa dengan betul tidak diajarkan kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ini menyebabkan
mereka membesar dengan bahasa yang ditampilkan oleh orang sekitar terutamanya ibu
bapa.

Budaya - Budaya mengikuti trend terkini iaitu mengubah perkataan atau bahasa rojak
amat popular pada masa kini. Contohnya, penggunaan bahasa yang kurang sopan dan
kasar dijadikan sebagai perkara biasa dalam komunikasi juga sebagai gurauan. Hal ini
bermula daripada anak-anak yang kurang menguasai keterampilan berbahasa kerana
tidak diajarkan sejak kecil lagi.

Media sosial - Penggunaan bahasa tidak diambil berat dalam media sosial kerana
keterampilan berbahasa tidak diterapkan dalam penulisan atau media sosial. Contohnya,
komen-komen yang negatif dengan ayat dan perkataan yang agak kasar dan keterlaluan.


TKearsiimha!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Top Chester County, PA Stucco Inspectors Offer Services For Home Buyers & Sellers
Next Book
ผลงานนักเรียน ครูสุชาริณี ปันก้อน โรงเรียนนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2564