The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by halimimrusli, 2019-01-09 22:06:43

SOP penting

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


1. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SELEPAS WAKTU PEJABAT DAN HUJUNG MINGGU DI ASRAMA)

Orang yang
bertanggung Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
/ Borang/Lampiran
jawab

Mula

Pelatih 1. Rujuk Jadual Bertugas Warden yang
1 ditampal pada papan kenyataan di lobi
Blok Asrama


2 2. Kenalpasti warden yang bertugas pada
hari tersebut dan hubungi melalui telefon
gagal warden bertugas

3 berjaya 3. Jika gagal menghubungi semua warden
bertugas, hubungi Ketua Warden, En
Halimi (010-931 2806)

4 4. Tunggu di lobi blok, bawa bersama kad
pengenalan dan kad matrik. Digalakkan
bawa seorang rakan untuk mengiringi
Warden 5. Warden akan menghantar pelatih untuk
5 mendapatkan rawatan di klinik/ hospital
berdekatan

Pelatih 6 6. Setelah selesai mendapatkan rawatan,
hubungi semula warden untuk kembali ke
asrama semula

7 7. Maklumkan nama, program, semester Lapor dalam
kepada warden bertugas untuk rekod laporan harian
warden. Jika dapat MC sila nyatakan warden
untuk rekod warden


Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


2. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SEMASA WAKTU PEJABAT PELATIH SAKIT DI KOLEJ)

Orang yang
bertanggung Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
jawab / Borang/Lampiran

Mula

Pelatih 1. Pelatih memohon kebenaran ke klinik
dengan Penyelaras (terefon)
1
gagal 2. Jika gagal pelatih harus memohon
dengan Ketua Program/ mana mana
pengajar program
2 berjaya
3. Pelatih perlu mendapatkan borang klinik
di Kaunter HEP dan dapatkan
tandatangan Penyelaras/ mana-mana
3 Pengajar Program/ Ketua Program untuk
pengesahan

4. Tunggu di lobi kolej, bawa bersama kad
4 pengenalan dan kad matrik serta borang.

HEP 5. HEP akan menghubungi CC Pemandu
5 untuk memaklumkan pelatih ingin ke klinik


Pelatih 6. Pemandu akan mengambil pelatih di
6 lobi kolej dan menghantar pelatih ke klinik

7. Setelah selesai pelatih perlu
menghubungi pemandu untuk mengambil
7 semula dari klinik ke kolej/asrama

8. Pelatih memaklumkan semula kepada
penyelaras bahawa sudah pulang dari
8 klinik


Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


3. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SEMASA WAKTU PEJABAT PELATIH SAKIT DI ASRAMA)

Orang yang
bertanggung Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
jawab / Borang/Lampiran

Mula

Pelatih 1. Pelatih memohon kebenaran ke klinik
dengan Penyelaras (telefon)
1
gagal 2. Jika gagal pelatih harus memohon
dengan Ketua Program/ mana mana
pengajar program
2 berjaya
3. Pelatih perlu mendapatkan borang klinik
di Kaunter Asrama dan dapatkan
tandatangan Ketua penyelia Asrama untuk
3 pengesahan

4. Tunggu di kafeteria asrama sementara
pemandu datang
4

Penyelia 5. Penyelia akan menghubungi CC
asrama 5 Pemandu untuk memaklumkan pelatih
ingin ke klinik

Pelatih 6. Pemandu akan mengambil pelatih di
6 kafe asrama dan menghantar pelatih ke
klinik

7. Setelah selesai pelatih perlu
7 menghubungi pemandu untuk mengambil
semula dari klinik ke kolej/asrama

8. Pelatih memaklumkan semula kepada
8 penyelaras bahawa sudah pulang dari
klinik


Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


4. KES PULANG BERMALAM SEBAB KECEMASAN
Orang yang Dokumen/Rujukan
bertanggung Aliran kerja Proses kerja / Borang/Lampiran
jawab

Mula

Pelatih 1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan
tandatangan


2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
gagal permohonan pulang bermalam
kecemasan
3 berjaya
3. Jika GAGAL mendapat kebenaran,
pelatih tidak dibenarkan bermalam

4 4. Hubungi telefon KETUA WARDEN, En
Halimi (010-931 2806), dan terus ke
rumah KETUA WARDEN di blok E untuk
tandatangan buku
Ketua 5. Ketua Warden akan menghubungi
Warden 5 PENGAJAR PENYELARAS untuk
pengesahan

6 6. Buku akan ditandatangani oleh Ketua
Warden sebaik sahaja pengesahan
diterima daripada PENGAJAR
PENYELARAS

Pelatih 7. Dapatkan tandatangan dan cop
7 pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal asrama

8. Apabila kembali semula ke asrama,
8 dapatkan tandatangan daripada
PENGAWAL BERTUGAS sebagai
pengesahan kembali ke asrama

9 9. Serahkan dokumen pengesahan kes
kecemasan kepada KETUA WARDEN
untuk rekod dan laporan


Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


5. KES PULANG BERMALAM BIASA
Orang yang Dokumen/
bertanggung Aliran kerja Proses kerja Rujukan/ Borang/
jawab Lampiran

Mula

Pelatih 1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan
tandatangan


2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
gagal permohonan pulang bermalam

3 berjaya 3. Jika GAGAL mendapat kebenaran
daripada Pengajar Penyelaras/ Pengajar/
Ketua Program, pelatih TIDAK dibenarkan
bermalam

Pengajar 4. Pengajar Penyelaras perlu menyemak
Penyelaras 4 semula tarikh, ruangan yang betul,
alamat lengkap, tandatangan yang
lengkap dan perlu memastikan sekali
sebulan sebelum menurunkan
tandatangan dan cop pada buku

Pelatih 5. Dapatkan tandatangan dan cop
5 pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal
asrama/kolej

6. Apabila kembali semula ke asrama,
6
dapatkan tandatangan Pengawal sebagai
pengesahan kembali ke asramaSelesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA


6. KES PULANG BERMALAM BIASA
Orang yang Dokumen/
bertanggung Aliran kerja Proses kerja Rujukan/ Borang/
jawab Lampiran

Mula

Pelatih 1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan
tandatangan


2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
gagal permohonan pulang bermalam

3 berjaya 3. Jika GAGAL mendapat kebenaran
daripada Pengajar Penyelaras/ Pengajar/
Ketua Program, pelatih TIDAK dibenarkan
bermalam

Pengajar 4. Pengajar Penyelaras perlu menyemak
Penyelaras 4 semula tarikh, ruangan yang betul,
alamat lengkap, tandatangan yang
lengkap dan perlu memastikan sekali
sebulan sebelum menurunkan
tandatangan dan cop pada buku

Pelatih 5. Dapatkan tandatangan dan cop
5 pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal
asrama/kolej (keluar sebelum jam 8malam)

6. Apabila kembali semula ke asrama,
6
dapatkan tandatangan Pengawal sebagai
pengesahan kembali ke asramaSelesai

Panduan pengisian buku bermalam di luar (untuk Pengajar Penyelaras/Ketua Warden)


1. Pendahuluan

1.1. Peraturan yang dirujuk adalah berdasarkan buku Peraturan-peraturan pelatih ILKKM tahun
2016 yang dikeluarkan oleh BPL. Merujuk kepada bahagian VII (Peraturan Asrama),

bilangan 27. (2) PELATIH DIBENARKAN BERMALAM DI LUAR SEKALI (1) SAHAJA

DALAM SEBULAN DAN JIKA PERMOHONAN BERMALAM MELEBIHI SEKALI (1)
ADALAH ATAS BUDI BICARA PENGARAH ATAU TPHEP

1.2. KSKB Sungai Buloh telah mewajibkan pelatih untuk membeli buku daripada kaunter HEP
sejak daripada hari pertama melaporkan diri lagi dengan harga RM 5.00

1.3. Buku ini juga diwajibkan kepada pelatih PENGKHUSUSAN dan PELATIH KOLEJ LAIN
YANG MENGINAP DI ASRAMA KSKB SUNGAI BULOH

1.4. Buku yang sama ini diguna pakai oleh pelatih sejak dari semester 1 sehingga semester 6

selama mana menjalani latihan di KSKB Sungai Buloh
1.5. Buku ini juga boleh diguna pakai di kolej lain, jika pelatih menumpang di mana-mana kolej

di bawah ILKKM
1.6. Buku bermalam di luar (Sleeping out) ini telah dikawal selia oleh Pengajar Penyelaras

setiap program, setiap semester
1.7. Pengajar Penyelaras perlulah menyemak maklumat berikut sebelum menurunkan

tandatangan dan cop

1.7.1. RUANGAN/HALAMAN BUKU YANG TEPAT
1.7.2. TARIKH PERMOHANAN YANG BETUL

1.7.3. ALAMAT TEMPAT BERMALAM YANG LENGKAP
1.7.4. TUJUAN BERMALAM YANG JELAS

1.8. Pengarah KSKB Sungai Buloh juga telah memberi kuasa kepada Ketua Warden untuk

memberi kebenaran bagi kes kecemasan sahaja seperti (Kes kematian dan sakit bagi
keluarga terdekat)

1.9. Jika buku kebenaran pulang bermalam pelatih hilang, pelatih perlulah memaklumkan
kepada Pengajar Penyelaras dan perlu mendapatkan pengesahan daripada Pengajar

Penyelaras sebelum membeli buku baru di HEP

1.10. Pihak warden akan menjalankan pemeriksaan mengejut dari masa ke semasa bagi
memastikan peraturan ini dipatuhi oleh semua penghuni asrama

1.11. Tindakan tatatertib akan dikenakan jika dikesan terdapat kesalahan berkaitan dengan buku
bermalam di luar

2. Muka depan buku

3. Muka dalam buku

RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN

DENGAN TEPAT
OLEH

PELATIH
RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN
DENGAN TEPAT
OLEH


PENYELARAS
KUMPULAN


RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN
DENGAN TEPAT
OLEH

PENGAWAL

KESELAMATAN


Click to View FlipBook Version