The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1. SOP Balik bermalam biasa
2. SOP Balik bermalam kecemasan
3. SOP Sakit

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by halimimrusli, 2019-01-09 22:08:39

SOP warden ILKKM Sungai Buloh

1. SOP Balik bermalam biasa
2. SOP Balik bermalam kecemasan
3. SOP Sakit

Keywords: Asrama

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

1. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SELEPAS WAKTU PEJABAT DAN HUJUNG MINGGU DI ASRAMA)

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
bertanggung 1 / Borang/Lampiran

jawab Mula

Pelatih 1. Rujuk Jadual Bertugas Warden yang
ditampal pada papan kenyataan di lobi
Blok Asrama

gagal 2 2. Kenalpasti warden yang bertugas pada
hari tersebut dan hubungi melalui telefon
3 berjaya warden bertugas

Warden 4 3. Jika gagal menghubungi semua warden
Pelatih 5 bertugas, hubungi Ketua Warden, En
6 Halimi (010-931 2806)
7
4. Tunggu di lobi blok, bawa bersama kad
pengenalan dan kad matrik. Digalakkan
bawa seorang rakan untuk mengiringi

5. Warden akan menghantar pelatih untuk
mendapatkan rawatan di klinik/ hospital
berdekatan

6. Setelah selesai mendapatkan rawatan,
hubungi semula warden untuk kembali ke
asrama semula

7. Maklumkan nama, program, semester Lapor dalam
kepada warden bertugas untuk rekod laporan harian
warden. Jika dapat MC sila nyatakan warden
untuk rekod warden

Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

2. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SEMASA WAKTU PEJABAT PELATIH SAKIT DI KOLEJ)

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
bertanggung / Borang/Lampiran

jawab Mula

Pelatih 1. Pelatih memohon kebenaran ke klinik
dengan Penyelaras (terefon)
gagal 1
2. Jika gagal pelatih harus memohon
2 berjaya dengan Ketua Program/ mana mana
pengajar program
3
4 3. Pelatih perlu mendapatkan borang klinik
di Kaunter HEP dan dapatkan
tandatangan Penyelaras/ mana-mana
Pengajar Program/ Ketua Program untuk
pengesahan

4. Tunggu di lobi kolej, bawa bersama kad
pengenalan dan kad matrik serta borang.

HEP 5. HEP akan menghubungi CC Pemandu
5 untuk memaklumkan pelatih ingin ke klinik

Pelatih 6. Pemandu akan mengambil pelatih di
6 lobi kolej dan menghantar pelatih ke klinik

7. Setelah selesai pelatih perlu
menghubungi pemandu untuk mengambil
7 semula dari klinik ke kolej/asrama

8. Pelatih memaklumkan semula kepada
penyelaras bahawa sudah pulang dari
8 klinik

Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

3. KES PELATIH SAKIT DAN INGIN MENDAPATKAN RAWATAN DI HOSPITAL
(SEMASA WAKTU PEJABAT PELATIH SAKIT DI ASRAMA)

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
bertanggung / Borang/Lampiran

jawab Mula

Pelatih 1. Pelatih memohon kebenaran ke klinik
dengan Penyelaras (telefon)
gagal 1
2. Jika gagal pelatih harus memohon
2 berjaya dengan Ketua Program/ mana mana
pengajar program
3
4 3. Pelatih perlu mendapatkan borang klinik
di Kaunter Asrama dan dapatkan
tandatangan Ketua penyelia Asrama untuk
pengesahan

4. Tunggu di kafeteria asrama sementara
pemandu datang

Penyelia 5. Penyelia akan menghubungi CC
asrama 5 Pemandu untuk memaklumkan pelatih

Pelatih ingin ke klinik

6. Pemandu akan mengambil pelatih di
6 kafe asrama dan menghantar pelatih ke

klinik

7. Setelah selesai pelatih perlu
7 menghubungi pemandu untuk mengambil

semula dari klinik ke kolej/asrama

8. Pelatih memaklumkan semula kepada
8 penyelaras bahawa sudah pulang dari

klinik

Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

4. KES PULANG BERMALAM SEBAB KECEMASAN

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/Rujukan
bertanggung / Borang/Lampiran

jawab Mula

Pelatih 1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan

tandatangan

gagal 2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
3 berjaya permohonan pulang bermalam
kecemasan
Ketua 4
Warden 5 3. Jika GAGAL mendapat kebenaran,
6 pelatih tidak dibenarkan bermalam
Pelatih
7 4. Hubungi telefon KETUA WARDEN, En
8 Halimi (010-931 2806), dan terus ke
9 rumah KETUA WARDEN di blok E untuk
tandatangan buku
5. Ketua Warden akan menghubungi
PENGAJAR PENYELARAS untuk
pengesahan

6. Buku akan ditandatangani oleh Ketua
Warden sebaik sahaja pengesahan
diterima daripada PENGAJAR
PENYELARAS

7. Dapatkan tandatangan dan cop
pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal asrama

8. Apabila kembali semula ke asrama,
dapatkan tandatangan daripada
PENGAWAL BERTUGAS sebagai
pengesahan kembali ke asrama

9. Serahkan dokumen pengesahan kes
kecemasan kepada KETUA WARDEN
untuk rekod dan laporan

Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

5. KES PULANG BERMALAM BIASA

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/
bertanggung Rujukan/ Borang/

jawab Lampiran

Pelatih Mula

1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan

tandatangan

gagal 2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
3 berjaya permohonan pulang bermalam

Pengajar 4 3. Jika GAGAL mendapat kebenaran
Penyelaras daripada Pengajar Penyelaras/ Pengajar/
5 Ketua Program, pelatih TIDAK dibenarkan
Pelatih 6 bermalam

4. Pengajar Penyelaras perlu menyemak
semula tarikh, ruangan yang betul,
alamat lengkap, tandatangan yang
lengkap dan perlu memastikan sekali
sebulan sebelum menurunkan
tandatangan dan cop pada buku

5. Dapatkan tandatangan dan cop
pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal
asrama/kolej

6. Apabila kembali semula ke asrama,
dapatkan tandatangan Pengawal sebagai
pengesahan kembali ke asrama

Selesai

CARTA ALIR DAN PROSES KERJA

6. KES PULANG BERMALAM BIASA

Orang yang Aliran kerja Proses kerja Dokumen/
bertanggung Rujukan/ Borang/

jawab Lampiran

Pelatih Mula

1. Isi buku balik kampung dengan lengkap,
1 halaman yang betul, tarikh, tujuan dan

tandatangan

gagal 2 2. Hubungi telefon PENGAJAR
PENYELARAS untuk memohon
3 berjaya permohonan pulang bermalam

Pengajar 4 3. Jika GAGAL mendapat kebenaran
Penyelaras daripada Pengajar Penyelaras/ Pengajar/
5 Ketua Program, pelatih TIDAK dibenarkan
Pelatih 6 bermalam

4. Pengajar Penyelaras perlu menyemak
semula tarikh, ruangan yang betul,
alamat lengkap, tandatangan yang
lengkap dan perlu memastikan sekali
sebulan sebelum menurunkan
tandatangan dan cop pada buku

5. Dapatkan tandatangan dan cop
pengesahan keluar daripada KETUA
PENGAWAL di pondok pengawal
asrama/kolej (keluar sebelum jam 8malam)

6. Apabila kembali semula ke asrama,
dapatkan tandatangan Pengawal sebagai
pengesahan kembali ke asrama

Selesai

Panduan pengisian buku bermalam di luar (untuk Pengajar Penyelaras/Ketua Warden)

1. Pendahuluan
1.1. Peraturan yang dirujuk adalah berdasarkan buku Peraturan-peraturan pelatih ILKKM tahun
2016 yang dikeluarkan oleh BPL. Merujuk kepada bahagian VII (Peraturan Asrama),
bilangan 27. (2) PELATIH DIBENARKAN BERMALAM DI LUAR SEKALI (1) SAHAJA
DALAM SEBULAN DAN JIKA PERMOHONAN BERMALAM MELEBIHI SEKALI (1)
ADALAH ATAS BUDI BICARA PENGARAH ATAU TPHEP
1.2. KSKB Sungai Buloh telah mewajibkan pelatih untuk membeli buku daripada kaunter HEP
sejak daripada hari pertama melaporkan diri lagi dengan harga RM 5.00
1.3. Buku ini juga diwajibkan kepada pelatih PENGKHUSUSAN dan PELATIH KOLEJ LAIN
YANG MENGINAP DI ASRAMA KSKB SUNGAI BULOH
1.4. Buku yang sama ini diguna pakai oleh pelatih sejak dari semester 1 sehingga semester 6
selama mana menjalani latihan di KSKB Sungai Buloh
1.5. Buku ini juga boleh diguna pakai di kolej lain, jika pelatih menumpang di mana-mana kolej
di bawah ILKKM
1.6. Buku bermalam di luar (Sleeping out) ini telah dikawal selia oleh Pengajar Penyelaras
setiap program, setiap semester
1.7. Pengajar Penyelaras perlulah menyemak maklumat berikut sebelum menurunkan
tandatangan dan cop
1.7.1. RUANGAN/HALAMAN BUKU YANG TEPAT
1.7.2. TARIKH PERMOHANAN YANG BETUL
1.7.3. ALAMAT TEMPAT BERMALAM YANG LENGKAP
1.7.4. TUJUAN BERMALAM YANG JELAS
1.8. Pengarah KSKB Sungai Buloh juga telah memberi kuasa kepada Ketua Warden untuk
memberi kebenaran bagi kes kecemasan sahaja seperti (Kes kematian dan sakit bagi
keluarga terdekat)
1.9. Jika buku kebenaran pulang bermalam pelatih hilang, pelatih perlulah memaklumkan
kepada Pengajar Penyelaras dan perlu mendapatkan pengesahan daripada Pengajar
Penyelaras sebelum membeli buku baru di HEP
1.10. Pihak warden akan menjalankan pemeriksaan mengejut dari masa ke semasa bagi
memastikan peraturan ini dipatuhi oleh semua penghuni asrama
1.11. Tindakan tatatertib akan dikenakan jika dikesan terdapat kesalahan berkaitan dengan buku
bermalam di luar

2. Muka depan buku

3. Muka dalam buku

RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN
DENGAN TEPAT

OLEH

PELATIH

RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN
DENGAN TEPAT

OLEH

PENYELARAS
KUMPULAN

RUANGAN INI
PERLU DIISIKAN
DENGAN TEPAT

OLEH

PENGAWAL
KESELAMATAN


Click to View FlipBook Version