The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wansalimahkmpp, 2022-04-15 00:59:31

AL FALAH 2022

AL FALAH 2022

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

DALIL AL-FALAH

Surah Al Mukminun ayat 1-11

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH DALAM SURAH ALKAHFI

Disinari cahaya di Disinari cahaya di Terselamat dari
antara dua Jumaat antara rumahnya fitnah dajjal

dan Baitul atiq

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

AL FALAH DALAM SURAH AL KAHFI

Allah SWT menurunkan surah al-Kahfi supaya ia dapat
menjadi benteng keimanan buat seorang Muslim menerusi
model utamanya sendiri iaitu segolongan 7 orang pemuda

yang teguh keimanannya.

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

Rahsia kejayaan 7 pemuda Ashabul-Kahfi

‫ِإذ أَ َوى ال ِفتيَةُ إِلَى ال َكه ِف فَقالوا َربَّنا ءآتِنا ِمن‬
‫لَّ ُدن َك َرح َمةً َو َهيِّئ لَنا ِمن أَم ِرنا َر َش ًدا‬

(Ingatkanlah peristiwa) ketika sekumpulan orang-orang
muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa: “Wahai Tuhan

kami! Kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu, dan
berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan

kepada kami untuk keselamatan agama kami

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

Rahsia kejayaan 7 pemuda Ashabul-Kahfi

 Mereka bergantung kepada Allah dan mereka

memanjatkan doa kepadaNya. Mereka minta
pertolongan terus kepada Allah dan menyerahkan diri
mereka sepenuhnya kepada Allah.

 Mereka meminta petunjuk dari Allah dan memohon

semoga kesudahan akhir mereka adalah di bawah
petunjuk yang lurus.

 Menggambarkan suatu prinsip “meninggalkan kehidupan

duniawi demi iman” (dalam ayat 13-20)

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

Rahsia kejayaan 7 pemuda Ashabul-Kahfi
Menjaga adab dan akhlak

Berjuruihlah kamu

Maksud: kindness (berbuatbaik), patience (bersabar),
respectful (menghormati), generous (bermurah hati),
gentle (lemah lembut) dan humble (rendah hati).

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

Untuk Berjaya:
Jom amalkan doa
Ashabul kahfi ini

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

 Al- falah membawa erti kejayaan, keuntungan,

kesejahteraan dan kemakmuran

Setiap tindakan manusia yang meletakkan matlamat

untuk mencapai kejayaan disebut al-falah.

Menurut al-quran: al Falah adalah kejayaan yang

hakiki di akhirat.

Setiap pencapaian di dunia hasil amalan dan usaha

manusia yang mengikut peraturan atau syariat
adalah kejayaan yang sebenar mengikut konsep Al
Falah

Keredhaan Allah dan Keredhaan ibubapa adalah

asas penting untuk mencapai Al Falah

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

u
Menyemarakkan kemurnian dan
keagungan peradaban Islam untuk
kesejahteraan umum dengan cara
mengintegrasikan keperluan duniawi

dan ukhrawi secara bersepadu
mengikut acuan agama.

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

v

“ Apabila selesai solat, maka
bertebaranlah kamu di muka
bumi dan carilah kurniaan Allah
dan ingatlah Allah banyak –
banyak supaya kamu beroleh
kejayaan dan kesejahteraan. “

(Surah Al – Jumu’ ah : 10)

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

v
Mencapai keredhaan Allah –
Jannatul Firdaus

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

SYARAT UTAMA UNTUK MENCAPAI

 Keimanan kepada Allah yang membuahkan perbuatan
yang bermanfaat kepada diri dan masyarakat.

 Ketaqwaan kepada Allah, iaitu sikap sentiasa mentaati
suruhan Allah

 Menunaikan kewajipan Allah dan kepada sesama
manusia.

 Menjaga diri daripada menghabiskan masa dengan sia-
sia

 Menjauhkan diri dari perbuatan – perbuatan yang
diharamkan oleh Allah,

 Membersihkan hati nurani dan mendisplinkan diri
daripada diganggu oleh nafsu syahwat.

 Bekerja untuk mencari rezeki tanpa melupai Allah.
 Mengorbankan harta benda dan masa pada jalan Allah

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

CARA-CARA MENDAPATKAN AL-FALAH

1. BELAJAR

Belajar merupakan kaedah yang paling asas untuk umat
islam memahami sesuatu tentang agamanya. Antara
kaedah pembelajaran yang berkesan ialah dengan
bertanya kepada guru.

Fiman Allah: Maka bertanyalah kepada “ahlulzikri”
(orang-orang berilmu) jika kamu tidak mengetahui.

Selain ia meletakkan kita sebagai orang yang dikasihi
oleh Allah, ia juga dapat mewujudkan perasaan takut
kepada Allah

Fiman Allah: “Takut lah kepada Allah niscaya Allah akan
mengajari kalian“ (Qs. Al baqarah ayat 282)

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

CARA-CARA MENDAPATKAN AL-FALAH

2. TAKUT KEPADA ALLAH

Perasaan takut hanya kepada Allah akan melahirkan
Muslim yang bermotivasi tinggi untuk melaksanakan
ketaatan dan menghindari kemungkaran.

Fiman Allah: “ Sesungguhnya orang yang takut
kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-
orang yang berilmu”.

3. Mengamalkan ilmu yang diketahui
Nabi SAW bersabda: “ Barangsiapa yang
mengamalkan ilmu yang ia ketahui maka Allah akan
memberikan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui”.

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

CARA-CARA MENDAPATKAN AL-FALAH
4. TIDAK MENCINTAI DUNIA SECARA BERLEBIHAN

Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang zuhud pada
dunia (tidak cinta dunia), maka Allah akan berikan
kepadanya ilmu tanpa belajar”.

5. BERDOA

Rasulullah menyarankan kepada kita sentiasa aberdoa
agar diberikan ilmu dan al-falahdari Allah swt.

Firman Allah : “Katakanlah (hai Muhammad
Saw.) YaTuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu

pengetahuan” (QS Thaha [10] ayat 11

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

CARA-CARA MENDAPATKAN AL-FALAH

6. BERDAKWAH

Jika kita berdakwah dengan mengajak kepada
kebaikan dan mencegah kemungkaran maka
Allah akan berikan kepada kitajalan-jalan
kejayaan (al-falah).

Firman Allah “Dan orang-orang yang berjuang
di jalan kami (berjihad dan mendakwahkan
agama) maka akan kami tunjukan kepada
mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya
Allah bersama orang-orang yang ihsan
(muhsinin)

(QS Al’ankabut [69] ayat 69).

AL FALAH AL FALAHUNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP

CARA-CARA MENDAPATKAN AL-FALAH

7. SIKAP POSITIF PADA DIRI
SENDIRI :

i. Pengurusan masa
ii. Disiplin
iii. Tekun
iv. Perancangan yang rapi

AL FALAH UNIT PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, KMPP


Click to View FlipBook Version