The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusaliena, 2021-04-23 20:17:36

RPT PSV T1

RPT PSV T1

RPT
PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN 1
2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
Minggu
UNIT 1 SENI MINGGU TRANSISI TAHUN 1
1-10 BERMULA DI SINI
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu Capan 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat menceritakan -menghargai alam
11 kepelbagaian rupa dengan sekitar
MENGGAMBAR 1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual betul.
-CAPAN yang ada pada karya dalam menggambar. KBAT
i. Capan -mengaplikasi

2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, BBM
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan BT MS 6-7
karya bidang menggambar.
i. Capan

Minggu UNIT 1 SENI 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
12 BERMULA DI SINI dapat menghasilkan karya - kreativiti dan inovasi
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan menggunakan teknik
Gajah Menari dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan capan. KBAT
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. -mengaplikasi
MENGGAMBAR i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
-CAPAN ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya BBM
iii. Membuat kemasan pada hasil karya BT MS 8-9

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu UNIT 2 JARI MENARI, 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
13 WARNA BERSERI 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat - keusahawanan
membincangkan bahasa seni
Ikatan dan Celupan 1.1.2 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual visual yang ada pada ikatan KBAT
yang ada pada karya dalam membuat corak dan rekaan. dan celupan. -mengaplikasi
MEMBUAT CORAK DAN i. Ikatan dan celupan
REKAAN BBM
2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, BT MS 12-13
-IKATAN DAN CELUPAN penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan
karya bidang mencorak dan membuat rekaan.
i. Ikatan dan Celupan

Minggu UNIT 2 JARI MENARI, 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
14 WARNA BERSERI 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menghasilkan - kreativiti dan inovasi
Songkok Pelangi karya dengan menggunakan KBAT
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi teknik ikatan dan celupan. -mencipta
MEMBUAT CORAK DAN dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan BBM
REKAAN kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. BT MS 14-15
i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
-IKATAN DAN CELUPAN ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
iii. Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 3 LA LA LA 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat membuat boneka - kreativiti dan inovasi
15 BONEKAKU BERNYANYI tongkat dengan menggunakan
1.1.3 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni ekspresi muka. KBAT
Minggu Boneka visual yang ada pada karya dalam membentuk dan membuat -mengaplikasi
16 binaan.
MEMBENTUK DAN i. Boneka BBM
MEMBUAT BINAAN 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, BT MS 21-22
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan
-BONEKA karya bidang membentuk dan membuat binaan: Pada akhir pembelajaran, EMK
i. Boneka murid dapat menceritakan - kreativiti dan inovasi
UNIT 3 LA LA LA 3.1 Seni Visual tentang pelbagai boneka
BONEKAKU BERNYANYI 4.1 Menghayati Karya Seni dengan betul. KBAT
-mencipta
Beruang Comel 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi
dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan BBM
MEMBENTUK DAN kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. BT MS 22-23
MEMBUAT BINAAN i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
-BONEKA iii. Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 4 CANTIK BATIK 2..1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menjelaskan - patriotisme
17 Batik kebezaan antara batik blok KBAT
1.1.4 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni dan batik lukis. -menganalisis
MINGGU MENGENAL KRAF visual yang ada pada karya dalam mengenal kraf tradisional. BBM
18 TRADISIONAL i. Batik BT MS 28-29
-BATIK
EMK
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, - kreativiti dan inovasi
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan KBAT
karya bidang mengenal kraf tradisional: -menilai
i. Batik BBM
BT MS 30-31
UNIT 4 CANTIK BATIK 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran,
Batik Cantik 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menghasilkan
hiasan yang berunsur batik.
MENGENAL KRAF 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi
TRADISIONAL dengan mengaplikasikan pengetahuan,kefahaman, dan
-BATIK kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya.
i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
iii. Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu UNIT 5 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
2..1 Kemahiran Seni Visual murid dapat membezakan - kreativiti dan inovasi
19 TIK TOK TIK, LU KIS DI pelbagai media kering dengan KBAT
UDARA 1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual betul. -menanalisis
Minggu Lukisan yang ada pada karya dalam menggambar. BBM
20 ii. Lukisan BT MS 36-37
MENGGAMBAR 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
-LUKISAN visual,penggunaan media serta teknik dan proses dalam EMK
penghasilan karya bidang menggambar. - kreativiti dan inovasi
ii. Lukisan KBAT
-menilai
UNIT 5 TIK TOK TIK, LUKIS 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, BBM
DI UDARA 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat melukis Kawanku BT MS 38-39
Kawanku dengan menggunakan media
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi kering.
MENGGAMBAR dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
-LUKISAN kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya.
i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
iii. Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 6 SATU, DUA, TIGA 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat membincangkan - kreativiti dan inovasi
21 DAYUNG! bahasa seni visual yang
1.1.3 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual terdapat dalam arca mobail. KBAT
Minggu -Arca Mobail yang ada pada karya dalam membentuk dan membuat binaan. -mengaplikasi,
22 ii. Arca mobail Pada akhir pembelajaran, menganalisis
MEMBENTUK DAN murid dapat mencipta arca
MEMBUAT BINAAN 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, mobail sampan kecil dengan BBM
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan seimbang. BT MS 44-45
UNIT 6 SATU, DUA, TIGA karya bidang membentuk dan membuat binaan:
DAYUNG! i. Boneka ii. Arca Mobail EMK
- kreativiti dan inovasi
Sampan Kecil 3.1 Seni Visual
4.1 Menghayati Karya Seni KBAT
MEMBENTUK DAN -mencipta
MEMBUAT BINAAN 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi
dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan BBM
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. BT MS 46-47
i. Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya iii.
Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Minggu 23 Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
• Pra Persediaan Pameran Seni
Minggu 24  Membuat perancangan . Menggunakan kreativiti dalam merancang pemeran seni
Minggu 25 - merancang dan membuat persediaan

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
 Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
 Menggunakan kreativiti dalam merancang pameran seni - merancang dan membuat persediaanProjek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
 Pameran Seni

 Pameran seni visual

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
EMK
Minggu UNIT 7 DETEKTIF 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, - kreativiti dan inovasi
26 JALINAN MENYIASAT 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menerangkan KBAT
teknik gosokan dengan -mengaplikasi,
Minggu Gosokan 1.1.1(iv) Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual betul. menganalisis
27 yang ada pada karya dalam menggambar. iv. Gosokan BBM
MENGGAMBAR BT MS 54-55
Minggu -GOSOKAN 2.1.1(iv) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan
28 media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang EMK
UNIT 7 DETEKTIF menggambar. iv. Gosokan - kelestarian alam
JALINAN MENYIASAT sekitar
3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran,
Ayam Kampung 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menghasilkan KBAT
lukisan Ayam Kampung -menganalisis
MENGGAMBAR 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan dengan teknik gosokan.
-GOSOKAN mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni BBM
visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media Pada akhir pembelajaran, BT MS 56-57
UNIT 7 DETEKTIF secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan murid dapat menghasilkan
JALINAN MENYIASAT karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya lukisan Ayam Kampung EMK
4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan dengan teknik gosokan. - kelestarian alam
Ayam Kampung bahasa seni visual , teknik dan proses. sekitar
3.1 Seni Visual
MENGGAMBAR 4.1 Menghayati Karya Seni KBAT
-GOSOKAN -menganalisis
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan
mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni BBM
visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media BT MS 56-57
secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya
4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
UNIT 8 LARI SANG 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu TIKUS, LARI! 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menerangkan - kreativiti dan inovasi
29 Tiupan ritma dan pergerakan dalam
1.1.2(ii) Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual karya seni visual. KBAT
Minggu yang ada pada karya dalam membuat corak dan rekaan. ii. Tiupan -mengaplikasi,
menganalisis
MEMBUAT CORAK DAN 2.1.2(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan
REKAAN media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang BBM
-TIUPAN mencorak dan membuat rekaan. ii. Tiupan BT MS 62-63

UNIT 8 LARI SANG 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
TIKUS, LARI! 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menerangkan - kreativiti dan inovasi
Tiupan ritma dan pergerakan dalam
1.1.2(ii) Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual karya seni visual. KBAT
yang ada pada karya dalam membuat corak dan rekaan. ii. Tiupan -mengaplikasi,
menganalisis
30 MEMBUAT CORAK DAN 2.1.2(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan
media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang
REKAAN BBM
mencorak dan membuat rekaan. ii. Tiupan BT MS 62-63
-TIUPAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
UNIT 8 LARI SANG TIKUS, 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu LARI! 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menghasilkan topi - keusahawanan
31 Sang Tikus dengan teknik
Topi Sang Tikus 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi tiupan. KBAT
dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan -mencipta
MEMBUAT CORAK DAN kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. i.
REKAAN Memilih dan memanipulasi media secara kreatif ii. Menggunakan BBM
-TIUPAN bahasa seni visual dalam penghasilan karya iii. Membuat BT MS 64-65
kemasan pada hasil karya
4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

Minggu UNIT 8 LARI SANG TIKUS, 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
32 LARI! 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menghasilkan topi - keusahawanan
Sang Tikus dengan teknik
Topi Sang Tikus 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi tiupan. KBAT
dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan -mencipta
MEMBUAT CORAK DAN kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya. i.
REKAAN Memilih dan memanipulasi media secara kreatif ii. Menggunakan BBM
-TIUPAN bahasa seni visual dalam penghasilan karya iii. Membuat BT MS 64-65
kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH

Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
33 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menjelaskan - kelestarian alam
TIDAK SAMA tentang Bahasa seni visual yang sekitar
1.1.3 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual terdapat dalam model.
Model yang ada pada karya dalam membentuk dan membuat binaan. KBAT
iii. Model -mengaplikasi
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT BINAAN 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, BBM
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan BT MS 70-71
-MODEL karya bidang membentuk dan membuat binaan:
iii. Model

Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
34 TIDAK SAMA 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menjelaskan - kelestarian alam
Model tentang Bahasa seni visual yang sekitar
1.1.3 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual terdapat dalam model.
MEMBENTUK DAN yang ada pada karya dalam membentuk dan membuat binaan. KBAT
MEMBUAT BINAAN iii. Model -mengaplikasi

-MODEL 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, BBM
penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan BT MS 70-71
karya bidang membentuk dan membuat binaan.
iii. Model

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
TIDAK SAMA 4.1 Menghayati Karya Seni dapat menghasilkan Rumah - kreativiti dan inovasi
35 Rumah Burung Burung dengan menggunakan KBAT
3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan bahan kutipan. -mencipta
Minggu MEMBENTUK DAN mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
36 MEMBUAT BINAAN visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media BBM
secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan BT MS 72-73
-MODEL karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya
EMK
UNIT 9 SERUPA TAPI 4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan Pada akhir pembelajaran, murid - kreativiti dan inovasi
TIDAK SAMA bahasa seni visual , teknik dan proses. dapat membuat apresiasi KBAT
Rumah Burung 3.1 Seni Visual terhadap karya. -mencipta
4.1 Menghayati Karya Seni
MEMBENTUK DAN BBM
MEMBUAT BINAAN 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan BT MS 72-73
mengaplikasikan pengetahuan,kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
-MODEL visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media
secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya

4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
EMK
Minggu UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, - kreativiti dan inovasi
36 IKUT RENTAK 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menerangkan KBAT
perbezaan antara teknik -menganalisis
Renjisan dan Percikan 1.1.1(iii) Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual renjisan dan percikan. BBM
yang ada pada karya dalam menggambar. iii. Renjisan dan percikan BT MS 78-79
MENGGAMBAR
-RENJISAN DAN 2.1.1(iii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan EMK
media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang - kreativiti dan inovasi
PERCIKAN menggambar. iii. Renjisan dan percikan KBAT
-mengaplikasi
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL BBM
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021) BT MS 80-81

Minggu UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 3.1 Seni Visual Pada akhir pembelajaran,
37 IKUT RENTAK 4.1 Menghayati Karya Seni murid dapat menerangkan
perbezaaan antara teknik
Bijak Sang Kancil 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan renjisan dan percikan.
mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
MENGGAMBAR visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media
-RENJISAN DAN secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya
PERCIKAN
4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
EMK
Minggu UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, - kreativiti dan inovasi
38 MENARI 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menceritakan KBAT
tentang perhiasan diri. -menganalisis
Minggu Alat Perhiasan Diri 1.1.4(ii) Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual BBM
39 yang ada pada karya dalam mengenal kraf tradisional. ii. Alat perhiasan Pada akhir pembelajaran, BT MS 85-86
MENGENAL KRAF diri murid dapat menceritakan
TRADISIONAL tentang perhiasan diri. EMK
-ALAT 2.1.4(ii) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, penggunaan - kreativiti dan inovasi
media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya bidang KBAT
PERHIASAN DIRI mengenal kraf tradisional:ii. Alat Perhiasan Diri -mencipta
3.1 Seni Visual BBM
UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT 4.1 Menghayati Karya Seni BT MS 87
MENARI
Dokoh 3.1.1 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi dengan
mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
MENGENAL KRAF visual dalam menghasilkan karya. i. Memilih dan memanipulasi media
TRADISIONAL secara kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
-ALAT karya iii. Membuat kemasan pada hasil karya

PERHIASAN DIRI 4.1.1 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual , teknik dan proses.

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH
Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
Minggu • Pra Persediaan Pameran Seni
40  Membuat perancangan . Menggunakan kreativiti dalam merancang pemeran seni
- merancang dan membuat persediaan
Minggu Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
40  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Seni
 Menggunakan kreativiti dalam merancang pameran seni - merancang dan membuat persediaan
Minggu
40 CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)
MINGGU
40 Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)
 Pameran Seni

 Pameran seni visual

MINGGU PENTAKSIRAN

MINGGU 40 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)


Click to View FlipBook Version