The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusaliena, 2021-05-25 20:50:27

DPK 2.0 MZ T1

DPK 2.0 MZ T1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Dokumen Penjajaran Kurikulum

PENDIDIKAN MUZIK

TAHUN 1

EDISI 2KATA PENGANTAR kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah KSSR serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
dengan pengumuman pembukaan semula asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. Dr. LATIP BIN MUHAMMAD
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun Timbalan Pengarah Kanan
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi)
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan Kementerian Pendidikan Malaysia
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlahDokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
1.1 Elemen Muzik
1.1.1 Mengenal, memahami,
dan membezakan pic
tinggi dan pic rendah.

1.1.2 Mengenal, memahami,
dan membezakan dinamik
kuat dan dinamik lembut.

1.1.3 Mengenal, memahami, dan
membezakan warna
ton suara dan alat muzik.

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
2.1 Nyanyian
2.1.1 Bernyanyi dengan sebutan
yang betul.

2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang
betul.

2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo.

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
2.2 Permainan Alat Perkusi
2.2.1 Memainkan alat perkusi
mengikut tempo.

2.2.2 Memainkan alat perkusi
mengikut detik lagu.

2.2.3 Memainkan alat perkusi
mengikut corak irama
melodi.

2.2.4 Memainkan alat perkusi
berdasarkan skor ikon.

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.3 Bergerak Mengikut Muzik 2.3.1 Membuat pergerakan
berdasarkan lirik lagu.

2.3.2 Membuat pergerakan
berdasarkan detik lagu.

2.3.3 Membuat pergerakan
mengikut tempo.

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
3.1 Pengkaryaan Muzik
3.1.1 Menghasilkan pelbagai
bunyi.

3.1.2 Mencipta corak irama
mudah mengunakan ikon
mewakili nilai

5

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
4.1 Penghayatan Karya Muzik
4.1.1 Mengenalpasti muzik
Tradisional Malaysia yang
didengar dari aspek:
(i) jenis muzik.

(ii) masyarakat yang
mengamalkan muzik
tersebut.

6

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Tahun 1

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
5.1 Persembahan Muzik
5.1.1 Merancang persembahan
muzik.

5.1.2 Membuat persembahan
muzik.

5.1.3 Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

7

1


Click to View FlipBook Version