The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

laporan ini disediakan untuk makluman semua

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alisyaakmal83, 2019-05-02 20:15:32

my rph 1

laporan ini disediakan untuk makluman semua

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 8 APRIL 2019 (ISNIN)
Masa 12.50-1.50 TGH
Kelas 5 PUTRA
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 1.6
Standard Pembelajaran 1.6.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

Aktiviti a) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara scara
Sistem Bahasa bertatasusila
Pengisian Kurikulum
Nilai Murni 1. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat
EMK dan tersirat secara bertatasusila
BBM
Penilaian 2. Murid membaca dan memahami teks
Refleksi 3. Murid mencatat maklumat tentang cara-cara semut membuat

makanan mengikut urutan yang betul
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Pend. Moral
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Buku teks, buku tulis

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 9 APRIL 2019 (SELASA)
Masa 11.20-12.50 TGH
Kelas 5 PUTRA
Aspek Kemahiran Membaca
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 2.6
Standard Pembelajaran 2.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

Aktiviti a) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum 1. Murid membaca dan memahami teks untuk memperkaya laras
Nilai Murni bahasa
EMK
BBM 2. Murid mencari makna bagi frasa yang berwarna merah
Penilaian 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru
Refleksi 4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Pend. Sivik dan Kewarganegaraan
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Buku teks, buku tulis

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh 11 APRIL 2019 (KHAMIS)
Masa 8.00-9.00 PAGI
Kelas 5 PUTRA
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 3.6
Standard Pembelajaran 3.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

Aktiviti a) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan betul
berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta
Sistem Bahasa menggunakan bahasa yang santun
Pengisian Kurikulum
Nilai Murni 1. Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks dan
EMK gambar
BBM
Penilaian 2. Murid menulis teks ucapan berpandukan gambar dan frasa
Refleksi 3. Murid bertutur berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat

yang gramatis
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Pend. Moral
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Buku teks, buku tulis

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Tarikh RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Masa BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
Kelas
Aspek 12 APRIL 2019 (JUMAAT)
Tema 11.10-12.10 TGH
Tajuk 5 PUTRA
Standard Kandungan Seni Bahasa
Standard Pembelajaran KEMASYRAKATAN
Objektif Muafakat Membawa Berkat
4.3
Aktiviti 4.3.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum a) Mengujarkan dialog dengan sebutan yag jelas da intonasi yang
Nilai Murni betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
EMK lakonan
BBM
Penilaian 1. Murid membaca dan memahami teks
Refleksi 2. Murid mengujarkan dialog berpandukan teks dan gambar

dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan
3. Murid menyenaraikan dan membina ayat dengan menggunakan
kata adjektif yang terdapat dalam teks
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Pola Ayat
Ilmu: Pend. Moral
Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Buku teks, buku tulis

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.
PdP ditunda

kerana………………………………………………………………………………………..


Click to View FlipBook Version