The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by musafir.malam, 2019-12-16 21:04:18

SOFTCOPY MANUAL PENGURUSAN SSMT 2020

SOFTCOPY MANUAL PENGURUSAN SSMT 2020

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1
1. Sejarah Sekolah 2-3
4
2. Visi / Misi / Objektif /Piagam Pelanggan Sekolah 5

3. Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 6 - 12
13 - 14
4. Penggal Persekolahan 2020
15
5. Peraturan-Peraturan Tetap Bagi Pegawai 16 - 29

6. Tatasusila Profesion Keguruan 30 - 52

7. Panduan Dan Senarai Tugas Guru-Guru 53

8. Senarai Guru, Jurulatih, AKP dan Kelab Guru & 54 - 58
Kakitangan (KGK) 59

9. Senarai Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan 60 - 71

Sekolah 2020

J/K Pengurusan Sekolah

J/K Pengurusan Hal Ehwal Murid

J/K Pengurusan Kurikulum

J/K Pengurusan Sukan

J/K Pengurusan Kokurikulum

11. Lampiran, jadual dan senarai semak pengurusan

- Hal Ehwal Murid

- Kurikulum

- Kokurikulum

12. Jadual Guru dan Jurulatih Bertugas

13. Pekeliling Berkaitan

14. Takwim SSMT 2020

“Disini Lahirnya Juara Olimpik”

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

SEJARAH SEKOLAH SUKAN MALAYSIA TERENGGANU
Sekolah Sukan Malaysia Terengganu (SSMT) lahir daripada cetusan idea mantan YAB
Menteri Besar Terengganu Dato’ Seri Idris bin Jusoh agar Sebuah Sekolah Sukan dibina di
Gong Badak. Pengumuman rasmi penubuhannya telah dibuat oleh mantan Perdana Menteri
Malaysia ke-5 iaitu Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi semasa penutupan SUKMA ke-12.
Kejayaan kontinjen SUKMA Terengganu yang telah menjadi johan keseluruhan temasya
sukan terbesar di Malaysia juga menjadi pemangkin penubuhan SSMT. Kejayaan Terengganu
ini telah dapat menukar paradigma “Backwater to front runners of sports”, sekaligus menukar
persepsi dan membuka mata masyarakat bahawa negeri yang mundur mampu menjadi
gergasi dalam sukan di Malaysia dengan hanya menggunakan modal insan tempatan.
SSMT merupakan Sekolah Sukan Malaysia ke-5 selepas SSBJ, SSTMI, SSMP dan
SSMS. SSMT lahir dengan kerjasama pelbagai pihak terutamanya Kerajaan Negeri
Terengganu dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Kesudian Kerajaan Negeri
memberikan tapak tanah yang sesuai secara percuma di kawasan Gong Badak yang
berkeluasan 16 ekar membuktikan kesungguhan dan komitmen tinggi bagi merealisasikan
hasrat murni ini.
Pelbagai aspek telah diambil kira dalam penubuhan SSMT terutamanya dari segi
aksesibiliti kemudahan sukan kerana kedudukan bersebelahan Kompleks Sukan Gong Badak,
Majlis Sukan Negeri Terengganu, lapangan terbang, hospital awam, jaringan jalan raya utama
dan bandar Kuala Terengganu. Justeru, SSMT bakal menjadi ikon dalam menjadikan
Terengganu sebagai sebuah negeri yang hebat dalam bidang sukan. SSMT telah diberi
mandat untuk membangunkan lapan jenis sukan iaitu Sepak Takraw, Olahraga, Judo, Silat
Olahraga, Lawan Pedang, Angkat Berat, Boling Padang dan Lumba Basikal.
SSMT telah diserahkan kepada KPM secara rasminya pada 16 Februari 2016 dan
beroperasi sepenuhnya pada 16 Julai 2016 dengan ambilan seramai 45 orang atlet murid.
Barisan pentadbir SSMT diterajui oleh En. Huszaidi bin Hussin selaku pengetua
pertama yang mula menyandang jawatan tersebut pada 1 Jun 2015 sehingga kini.

SSMT | MAKLUMAT AM 1

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

OBJEKTIF SSMT

 Menjana atlet berpotensi dan bertaraf dunia.
 Memberi peluang kepada murid di Malaysia cemerlang dalam bidang sukan dan akademik.
 Memupuk minat dan penglibatan sepanjang hayat dalam bidang sukan.
 Menyampaikan maklumat kerjaya dalam industri sukan seperti Pegawai Pentadbir Sukan,

Psikologi Sukan, Jurulatih dan Pelatih.
 Mewujudkan satu asas untuk kajian saintifik dalam bidang sukan.

SSMT | MAKLUMAT AM 2

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

PIAGAM PELANGGAN

BAHAWASANYA
KAMI WARGA SSMT DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI

AKAN MENUMPUKAN SELURUH USAHA DAN TENAGA KAMI UNTUK :
 Mewujudkan sistem dan khidmat pendidikan yang terbaik melalui pengurusan yang cekap

dan berkualiti, mesra dan penyayang serta dinamik dan berkesan.
 Melahirkan atlet yang cemerlang dan gemilang dalam bidang sukan selaras dengan dasar

sukan negara.
 Melahirkan atlet yang berpencapaian akademik yang tinggi dan seiring dengan tuntutan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 Memastikan kepimpinan yang sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan

keperluan pelanggan iaitu atlet, masyarakat dan negara/ kerajaan.
 Mewujudkan warganegara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi, rela

berkorban dan saling menghormati ke arah integrasi nasional.

SSMT | MAKLUMAT AM 3

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020
SSMT | MAKLUMAT AM 4MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2018

PENGGAL MULA KUMPULAN A JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN AKHIR HARI MINGGU
23
2 01.01.2018 PERSEKOLAHAN 11
1
31.01.2018
11
01.02.2018 28.02.2018 20 2

01.03.2018 15.03.2018 11 8
1
JUMLAH HARI 54
13
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 5

16.03.2018 24.03.2018 9
5
25.03.2018 31.03.2018 22
5
01.04.2018 30.04.2018 55

01.06.2018 07.06.2018

JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

08.06.2018 23.06.2018 16
5
24.06.2018 30.06.2017 23
12
01.07.2018 31.07.2018 40

01.08.2018 16.08.2018

JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

17.08.2018 25.08.2018 9
5
26.08.2018 31.08.2018 21
23
01.09.2018 30.09.2018 16
65
01.10.2018 31.10.2018

01.11.2018 22.11.2018

JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2018 31.12.2018 39

SSMT | MAKLUMAT AM 5

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

PANDUAN DAN TUGAS PEGAWAI

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA TERENGGANU

PERATURAN-PERATURAN TETAP BAGI PEGAWAI

Kehadiran bertugas :

 Semua pegawai mesti memakai ‘Tag Nama’ dan Kad ID untuk mudah dikenali dan menjadi
teladan kepada murid.

 Pegawai dikehendaki berada di sekolah atau tempat latihan sekurang-kurangnya sepuluh
minit sebelum waktu kerja bermula seperti berikut :

Pegawai Waktu Masuk Perkara
Guru 8.30 pagi Guru bertugas harian hendaklah hadir lebih awal
Jurulatih 7.00 pagi Latihan sesi pagi
10.00 pagi Pengurusan sukan di pejabat
AKP 4.30 petang Latihan sesi petang
6.30 petang Sesi latihan tamat
7.30 / 8.00 pagi -

 Sila Thumb Print serta daftar kehadiran pegawai apabila datang dan balik bertugas.
 Pegawai tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran Pengetua/

Penolong Kanan terlebih dahulu.
 Pegawai yang lewat datang dikehendaki berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan

untuk memberikan sebab kelewatannya dan mendapatkan tandatangan dalam buku
rekod kehadiran dan keluar / masuk sekolah.
 GURU TIDAK DIBENARKAN SEKALI-KALI MENINGGALKAN BILIK DARJAH
SEMASA MENGAJAR MELAINKAN MENDAPAT KEBENARAN PENGETUA / PKP.
 Kehadiran semua pegawai adalah wajib pada kegiatan dan majlis rasmi sekolah untuk
mengawasi murid dan memberi bantuan untuk menjayakan upacara tersebut.
 Pegawai yang akan menghadiri kursus/mesyuarat rasmi/kegiatan sukan luar sekolah,
perlu memaklumkan kepada pihak pentadbir sehari sebelum tarikh kursus/ mesyuarat dan
perlu dicatat pada buku rekod hadir kursus/mesyuarat.
 Pegawai perlu menyediakan minit curai kursus / mesyuarat dan perlu diserahkan kepada
pihak pentadbir serta difailkan dalam fail yang disediakan.

Cuti Sakit/ Cuti Rehat

 Pegawai yang bercuti kerana sakit atau kecemasan hendaklah menghubungi pihak
pentadbir dengan segera selewat-lewatnya setengah jam sebelum sekolah bermula.
Pemohonan cuti boleh dibuat secara online dan perlu disahkan oleh Pengetua.
Pengambilan Cuti Rehat perlu dirancang dan perlu mengisi borang yang telah disediakan
di pejabat untuk tujuan perekodan

 Semua sijil sakit swasta hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan.(Jika melebihi 2 hari)
 Pegawai digalakkan mendapatkan rawatan daripada doktor kerajaan sahaja.
 Pegawai tidak digalakkan mendapatkan rawatan doktor dalam masa bertugas. Jika

terpaksa, pegawai mesti membawa balik ‘Time Slip’ jika tidak mendapat cuti sakit pada
hari yang sama dan menyerahkannya kepada Pengetua/Penolong Kanan atau Ketua

SSMT | MAKLUMAT AM 6

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

Pembantu Tadbir. Pegawai yang bersalin mestilah memberitahu pihak sekolah secepat
mungkin dan hantarkan Sijil Cuti dengan segera supaya guru ganti dapat diambil.
Urusan di Pejabat Sekolah :
 Pegawai diingatkan supaya berada di pejabat hanya untuk urusan rasmi sahaja bagi
memberi ruang kepada staf pejabat menjalankan tugas-tugas mereka.
 Peralatan pejabat seperti mesin fotostat, riso dan komputer boleh digunakan hanya untuk
urusan rasmi dan mendapat kebenaran Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Pembantu
Tadbir.
 Pengendalian alatan pejabat hendaklah dilakukan oleh staf yang ditetapkan kecuali
mendapat kebenaran daripada Pengetua dan pentadbir.
Tugas Profesional
Sebagai seorang pegawai profesional, pegawai diharapkan untuk menunjukkan sikap
profesional dan budaya kerja berprestasi tinggi seperti rajah di bawah :

Perkara-perkara berikut turut perlu diberi perhatian :
 Kerja rumah / catatan buku log harian hendaklah diberikan kepada murid

berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Guru Kanan
Mata Pelajaran masing-masing.
 Kerja rumah yang diberi kepada murid hendaklah diperiksa dengan teliti. Jangan
biarkan kerja yang diberi tidak diperiksa.
 Penolong Kanan/Guru Kanan diberi kuasa untuk menyemak dan menentukan buku
rampaian, buku kerja dan buku-buku lain diperiksa dengan teliti.
 Pemeriksaan buku seperti yang disebut di atas tidak dibenarkan dibuat semasa
mengajar di dalam kelas, melainkan guru berkenaan mengawasi kerja murid di
meja murid.

SSMT | MAKLUMAT AM 7

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

 Guru yang ditugaskan sebagai guru ganti hendaklah mengisi waktu itu dengan
aktiviti yang difikirkan perlu kerana tugas ini merupakan tugas rasmi guru.

Hubungan Pegawai – Murid

 Sebagai warga pendidik, pegawai dikehendaki mempunyai hubungan yang rapat
dan mesra murid dan cuba memahami dan mengetahui masalah yang dihadapi
oleh murid.

 Disiplin murid menjadi tanggungjawab semua pegawai. Segala pelanggaran
disiplin hendaklah diambil tindakan segera oleh guru dan jurulatih yang berdepan
dengan masalah tersebut. Pelanggaran disiplin yang serius seperti pekeliling
KP.8553/Vol.2/(55) bertarikh 4/11/1975 hendaklah dirujuk kepada Pengetua /
PKHEM.

 Guru/jurulatih yang mengajar/melatih dalam kelas/tempat latihan hendaklah
mengawal disiplin murid dan sentiasa mengawasi mereka supaya tidak ada murid
yang ponteng.

 Pegawai hendaklah menunjukkan teladan dan sikap serta perwatakan yang sesuai
supaya boleh diteladani dan dicontohi oleh murid.

 Pegawai yang mendapati murid sakit atau ditimpa kemalangan hendaklah
melaporkannya kepada Guru Bertugas Harian / Pembantu Perubatan atau
Penolong Kanan HEM dengan segera.

Pakaian

 Guru mestilah berpakaian kemas ketika bertugas. Selipar dan baju-T tidak
dibenarkan walaupun waktu petang. Pakaian formal mestilah dipakai semasa
upacara rasmi sekolah dan juga semasa bergambar untuk majalah. Guru
perempuan tidak dibenarkan memakai pakaian yang mencolok mata.

 Jurulatih perlu berpakaian bersesuaian dengan tugas.
 Guru dan Jurulatih diwajibkan berpakaian unit beruniform pada setiap hari Selasa.

Potongan Rambut

 Potongan rambut melebihi kolar baju bagi guru lelaki adalah dilarang sama sekali.
Rambut hendaklah kemas dan mematuhi pekeliling Kementerian Pendidikan
Malaysia.

E - Rekod Mengajar Guru (E-Rph)

 E-Rekod Mengajar yang lengkap perlu dihantar pada atau selepas waktu akhir
setiap hari Khamis secara on-line.

 Sila tentukan semua butiran yang diperlukan dilengkapkan dan mestilah dikemas
kini pada setiap masa.

o Butir-butir diri
o Takwim sekolah
o Jadual waktu persendirian
o Senarai buku teks
o Senarai nama buku rujukan guru

SSMT | MAKLUMAT AM 8

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

o Sukatan dan rancangan pelajaran yang telah disahkan oleh Guru Kanan
Matapelajaran yang berkaitan. (Boleh juga difailkan secara hardcopy @
softcopy dan mudah ditunjukkan apabila perlu)

 Butir-butir di atas hendaklah disiapkan sebelum akhir minggu keempat dari tarikh
sesi persekolahan bermula.

 Semua markah ujian dan peperiksaan mesti dicatatkan di E-Rekod Mengajar yang
berkenaan.

 Semua rancangan pengajaran hendaklah disediakan dengan teliti mengikut
kesesuaian hari persekolahan pada setiap tahun yang ditentukan oleh Panitia Mata
pelajaran masing-masing.

 E-Rekod Mengajar harian hendaklah ditulis mengikut kelas yang diajar dan mesti
mengandungi butiran berikut:
o Tajuk
o Objektif
o Aktiviti
o Refleksi (Rujuk Pek. Ikhtisas 3/99)

 Perlu dibawa ke kelas setiap masa.

Masa Pengajaran

 Guru-guru mestilah berada di kelas tepat pada masanya. Murid-murid tidak
dibenarkan masuk ke kelas/makmal/bengkel tanpa guru. Kelewatan guru ke kelas
boleh menimbulkan masalah disiplin.

 Sebelum memulakan pengajaran guru-guru hendaklah memastikan kelas dalam
keadaan bersih dan kondusif.

 Guru juga mestilah mengisi buku kawalan kelas (BKK) di awal waktu pengajaran
untuk memastikan tiada murid ponteng. Jika ada murid yang ponteng, sila catatkan
nama mereka di buku berkenaan.

 Jika terdapat murid lewat, minta penjelasan mereka supaya hal ini tidak menjadi
amalan.

 Guru mesti mengajar semasa berada di kelas. Murid tidak boleh diberi masa bebas
(free period) untuk membuat kerja sendiri. Jika murid diberi kerja bertulis selepas
pengajaran, guru mestilah mengawasi mereka dan membimbing murid yang
menghadapi masalah.

 Elakkan duduk sewaktu mengajar.
 Guru tidak boleh memeriksa buku latihan atau kertas jawapan peperiksaan atau

kerja-kerja lain semasa sesi pengajaran.
 Guru tidak dibenarkan menghalau murid keluar dari kelas sebagai hukuman.

Sekiranya kesalahan murid agak berat, sila hantar murid tersebut kepada guru
disiplin/Penolong Kanan/Penolong Kanan HEM/Pengetua.
 Guru mestilah cuba mendisiplinkan murid yang nakal dengan memberi nasihat.
Hukuman dera atau merotan dilarang sama sekali kecuali oleh guru disiplin,
Pengetua/Penolong Kanan.
 Guru tidak digalakkan mengenakan denda yang boleh merugikan murid dan
menambahkan masalah disiplin. Denda mestilah sesuai dan membina personaliti.
 Murid hanya dibenarkan keluar kelas dengan kebenaran guru dan hanya seorang
murid sahaja boleh keluar pada satu-satu masa.

SSMT | MAKLUMAT AM 9

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

 Murid-murid tidak dibenarkan keluar kelas untuk urusan membeli buku, alat tulis
dan hal-hal lain pada waktu pengajaran.

Guru Ganti (Relief Teacher)

 Guru Jadual Waktu bertanggungjawab menyusun tugas-tugas untuk
menggantikan guru yang tidak hadir.

 Guru ganti mesti masuk ke kelas-kelas berkenan tepat masanya dan mesti berada
dalam kelas tersebut sepanjang masa tersebut. Guru hendaklah mengajar
pengetahuan am kepada murid.

 Guru ganti bertanggungjawab dalam memelihara disiplin murid semasa berada di
dalam kelas tersebut dan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu perkara tidak
diingini di kelas tersebut.

 Sekiranya terdapat sebarang masalah, sila berjumpa Pengetua/Penolong Kanan.

Tugas-tugas dan Tanggungjawab Guru Tingkatan / Kelas

 Mengurus Jadual Kedatangan Murid.
 Merekodkan semua butiran terutamanya yuran khas, nombor masuk sekolah,

maklumat diri murid dan ibu bapa.
 Menanda kedatangan murid pada setiap hari persekolahan.
 Tulis semua nama murid mengikut susunan abjad.
 Memungut dan merekod pungutan yuran, amaun dan nombor resit dalam Daftar

Kutipan Yuran tahun semasa.
 Menyimpan Jadual Kedatangan Murid di pejabat.
 Buku resit hendaklah disimpan dengan selamat.

Papan Kenyataan Kelas

Memastikan papan kenyataan dalam kelas digunakan dengan berkesan seperti
menampal pekeliling sekolah, jadual sukan, jadual tugas, peraturan sekolah, jadual
waktu kelas dan nama guru yang mengajar serta maklumat tentang mata
pelajaran.

Mengurus Hal Ehwal Akademik

o Merekod keputusan ujian dan peperiksaan dalam Buku/Fail Rekod Mengajar.
o Menyediakan Rekod Kemajuan Murid dan Daftar Markah bagi setiap murid.
o Mengumpul, menyusun dan menyimpan perkara-perkara di atas mengikut

tingkatan bagi kegunaan tahun akan datang sebelum cuti akhir tahun.

Tugas-Tugas Lain

o Melantik Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas dan memberitahu tugas-
tugas mereka.

o Menentukan jadual tugas murid dipaparkan dan memastikan murid
menjalankan tugas-tugas menjaga kebersihan kelas.

o Menyediakan senarai nama murid bagi kelas masing-masing untuk kegunaan
guru.

SSMT | MAKLUMAT AM 10

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

o Sentiasa mengetahui tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelas
masing-masing.

o Menguruskan agihan dan pemulangan buku teks (SPBT).
o Melaporkan murid-murid yang perlu diberi bimbingan/kaunseling kepada

Kaunselor dan memberi kerjasama yang diperlukan.
o Sentiasa bertanggungjawab tentang kebajikan kelas masing-masing.
o Mencalonkan murid-murid yang layak diberi biasiswa atau bantuan-bantuan

persekolahan yang lain dari semasa ke semasa.
o Sentiasa mewujudkan suasana bersih dan ceria di dalam kelas.
o Menyediakan sijil berhenti sekolah dan surat-surat akuan jika ada.
o Memastikan murid berpakaian kemas dan bersih.

Kutipan Yuran

o Surat kuasa dan tanggungjawab pungutan wang yuran akan diberi kepada
guru tingkatan. Guru tingkatan bertanggungjawab sepenuhnya mengutip yuran
daripada murid dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada dokumen-
dokumen, rekod kutipan dan audit.

o Kutipan yuran oleh guru tingkatan perlu dicatat sebagai penerimaan ke dalam
Buku Kedatangan Murid di ruang ‘Kutipan Yuran’.

o Guru tingkatan perlu menyerahkan kutipan kepada kerani pada hari kutipan itu
dibuat.

o Yuran PIBG diserahkan kepada Bendahari PIBG.
o Waktu penyerahan wang ke pejabat adalah antara jam 10.00 pagi hingga 2.00

petang.
o Resit-resit mesti dikeluarkan dan diserahkan kepada murid untuk jumlah yuran

yang dibayar.
o Murid yang berpindah sekolah yang membuat bayaran yuran khas di sekolah

lama, mesti mengemukakan resit dari sekolah lama. Guru tingkatan mesti
menyimpan satu salinan resit fotostat tersebut dalam Jadual Kedatangan
Murid.
o Murid-murid baru yang telah mengemukakan resit dari sekolah lama
dikecualikan daripada membayar yuran khas di sekolah semasa. Yuran-yuran
lain hendaklah dipungut.
o Resit hendaklah dikeluarkan apabila setiap bayaran dibuat.
o Buku-buku resit boleh diambil daripada kerani kewangan.
o Catatkan nama murid yang menerima biasiswa/pembiayaan.

Murid Balik Awal / Murid Sakit

o Sekiranya ada murid yang sakit/ingin balik awal atas sebab-sebab yang
munasabah, sila rujuk murid yang berkenaan kepada guru bertugas untuk
mendapatkan borang kebenaran balik. Sila dapatkan kelulusan kebenaran
balik daripada Penolong Kanan HEM/ Pengetua.

o Murid yang berkenaan dikehendaki mengisi borang kebenaran balik dengan
menyerahkan salinan kepada guru tingkatan dan murid.

o Ibu bapa atau pelawat yang hendak berjumpa anak-anak mereka mesti
mendapatkan kebenaran pihak pengurusan sekolah terlebih dahulu sebelum
berurusan.

SSMT | MAKLUMAT AM 11

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

Peraturan Perhimpunan Sekolah
o Perhimpunan diadakan setiap hari Selasa jam 7.30 pagi dan diuruskan oleh
guru bertugas mingguan dibantu oleh pengawas.
o Guru bertugas bertanggungjawab melantik jawatankuasa perhimpunan pada
setiap minggu yang terdiri daripada pengawas sekolah dan menentukan
semua persediaan dibuat sebelum perhimpunan bermula. (alat siar raya,
kaset, kerusi).
o Semua guru wajib menghadiri perhimpunan rasmi.
o Guru-guru perlu mendengar semua nasihat dan pengumuman untuk sama-
sama membuat ingatan sepanjang masa.

Prosedur Perhimpunan Sekolah
o Pengawas akan menjadi juruacara semasa perhimpunan.
o Lagu Negaraku diikuti lagu Selamat Sultan akan dinyanyikan dan diakhiri
dengan lagu sekolah
o Ikrar akan dibaca oleh semua murid diketuai oleh pengawas bertugas.
o Guru bertugas membacakan pengumuman sekiranya berkaitan.
o Perhimpunan akan ditunda pada minggu yang berikutnya sekiranya tidak
dapat dijalankan.

SSMT | MAKLUMAT AM 12

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan berkebolehan, serta
menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan pencapaian hasrat yang
gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-prinsip
Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak muda memahami kebudayaan mereka,
memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan
mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan
sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk
membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID

 Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal-hal lain.
 Bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani,

mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid kecuali kepada mereka

yang berhak mengetahuinya.
 Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau dalam

mata pelajaran dan yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
 Menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat

memberikan contoh yang baik kepada murid.
 Memelihara dan mempertingkatkan kecekapan ikhtisas melalui kajian, lawatan dan

menghadiri kursus, persidangan, mesyuarat atau seminar.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

 Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi

pendidikan dengan rumah tangga.
 Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan

rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak berhak
mengetahuinya.
 Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan
bijaksana.
 Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial
dan ekonomi ibu bapa murid.
 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang
boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

SSMT | MAKLUMAT AM 13

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

 Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan murid, masyarakat, negara atau pun yang bertentangan dengan
Rukun Negara.

 Memupuk dalam diri setiap murid dengan sikap dan nilai yang boleh membantu
dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama.

 Menghormati masyarakat setempat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai
seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam
sebarang kegiatan masyarakat.

 Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dan ibu bapa, institusi
pendidikan dan masyarakat.

 Memberi sumbangan cergas untuk meningkatkan kehidupan moral, kebudayaan
dan cendekiawan masyarakat.

 Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalankan kehidupan harian dengan baik.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN

 Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid atau ibu bapa, atau
berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai
guru.

 Berusaha menunaikan tanggungjawab dengan rajin, bersungguh-sungguh dan
mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.

 Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baharu
dalam profesion keguruan.

 Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
keguruan.

 Boleh menjadi ahli dalam mana-mana pertubuhan guru.

CATATAN:
Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu
pengetahuan di sesebuah institusi peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru
terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.

SSMT | MAKLUMAT AM 14

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020
PANDUAN DAN SENARAI TUGAS GURU-GURU
SEKOLAH SUKAN MALAYSIA TERENGGANU

Info berkaitan panduan dan senarai
tugas guru-guru Sekolah Sukan
Malaysia Terengganu
http://gg.gg/senaraitugasguru

SSMT | MAKLUMAT AM 15

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

STAF AKAD

(PENGURUSA

HUSZAIDI B
(Peng

ROSMAWATI BINTI ISMAIL SAIDI BIN ABDUL RAHMAN
(Penolong Kanan Akademik & (Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)

Pentadbiran)

SSMT | MAKLUMAT AM 16

DEMIK 2020

AN SEKOLAH)

BIN HUSSIN
getua)

SHAMSUDDIN BIN MD. YUSOF ABANG SAPANI BIN ABANG SARBINI
(Penolong Kanan Kokurikulum) (Penolong Kanan Sukan)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

WAN HANIZAH BINTI WAN HALIM ROSZIFAHTI BINTI ABD. GHANI
(Guru Kanan Bahasa) (Guru Kanan Sains & Matematik)

ZURINA SAMHAH BINTI MOHD NOR WAN ABDUL AZIZ BIN WAN MD
(Kaunselor) SHAARANI
(Kaunselor)

SSMT | MAKLUMAT AM 17

BELUM DIISI MAHAMAD A'SIM BIN SALLEH
(Guru Kanan Teknik & Vokasional) (Guru Kanan Kemanusiaan)

NUR HAZSHILA BINTI ABD HADI BELUM DIISI
(Guru Unit Sains Sukan) (Guru Psikologi Sukan)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

AZIANA BINTI RUSLAN FARYANTI BINTI JAAFAR N
(Ketua Panitia (Bahasa Malaysia)

Bahasa Malaysia)

SALINA BINTI AB RAHMAN WAN AZRINA BINTI WAN AZAMAN
(Ketua Panitia Bahasa Inggeris) (Bahasa Inggeris)

(Bahasa Malaysia) (Bahasa Inggeris)

(Bahasa Inggeris)

SSMT | MAKLUMAT AM 18

NURUL AMALINA BINTI HAMID
(Bahasa Malaysia)

(Baha

(Bahasa Inggeris) Malaysia)
(Bahasa Inggeris)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

MOHD ZULHUSNI BIN ZULKIPLI WAN ASMARUZE BIN WAN ISMAIL MAZLINA ASYIKI
(Guru Cemerlang - Sains) (Ketua Panitia Sains) (Ketua Paniti

NUR HAZSHILA B
(Ketua Panitia

SSMT | MAKLUMAT AM 19

IN BINTI MAZLAN NOORA SINTA ABDUL HADI WAN MOHD KHAIRUDDIN BIN WAN
ia Matematik) (Matematik / ISMAIL

Guru Perpustakaan & Media) (Matematik)

BINTI ABD HADI
a Sains Sukan)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

NURZAIBAH BINTI IBRAHIM AHMAD NAZRI BIN TEH @ ISMAIL KHAIRUDD
( Ketua Panitia Sejarah ) (Ketua Panitia PJK) (Ketua

RUSMAWATEY BINTI RAMLI MOHD PAIJAN BIN MUDA EMY ROZIA
(Ketua Panitia Pend. Seni Visual) (Ketua Panitia Geografi) (Ketua P
Kew

BELUM DIISI HAZIDAH BINTI MAT AIL MOHD HU
(RBT) (Ketua Panitia RBT) (RBT / Gur

SSMT | MAKLUMAT AM 20

DIN BIN MAT TAMAT ZULIFAH JUMAYIN BINTI ABDUL NORLYANA BINTI SULONG
ua Panitia Moral) RAHMAN ( Ketua Panitia P.Islam )

(Ketua Panitia Tasawwur Islam)

ANA BINTI MOHAMAD
Panita Pend. Sivik &
warganegaraan)

UMAIZI BIN HASHIM
ru Data & Maklumat)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

JURULATIH

A

HUSZAIDI B
Peng

ABANG SAPANI BIN
Penolong Ka

ROSMAWATI
Penolong Kanan Pen

SSMT | MAKLUMAT AM 21

SUKAN 2020

A

BIN HUSSIN
getua

N ABANG SARBINI
anan Sukan

BINTI ISMAIL
ntadbiran & Akademik

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

ASRO BIN OTHMAN MOHD NIZAM BIN
KB SAINS SUKAN GUNAAN KB KEJURUL

MOHD DARWIS CHIN BIN MOHD ALIF BIN MOHAMAD AMIR IKRAM B
ABDULLAH SILAT OLAHRAGA SILAT OLAH
OLAHRAGA

MOHAMAD FIRDAUS BIN NIK NORBAIZURA BINTI NIK MOHD FUTRA
MOHD JUSOH @ AHMAD AZMAN GHAN
JUDO
JUDO SEPAK TA

SSMT | MAKLUMAT AM 22

N MD. YUSOP BELUM DIISI
LATIHAN KB KESETIAUSAHAAN

SUKAN

BIN RAHIM VASANTAROA A/L
HRAGA APPALASAMY
OLAHRAGA

A BIN ABD MOHD FAISAL BIN
NI MUHAMAD
AKRAW
SEPAK TAKRAW

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

ANGGOTA KUMPULA

A

HUSZAIDI B
Peng

ROSMAWATI
Penolong Kanan Pen

SALAWATI BIN
Ketua Pembant

SSMT | MAKLUMAT AM 23

AN PELAKSANA 2020

A

BIN HUSSIN
getua

BINTI ISMAIL
ntadbiran & Akademik

NTI ABU TALIB
tu Tadbir (N22)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

NUR AMALINA BINTI ZAKARIA RAZWA SYARIDA BINTI ISMAIL
Pembantu Tadbir Kew. (W29) Pembantu Tadbir Perkeranian / Operasi (N1

AZRAH BINTI JARAEE NORSAZLINA BINTI TAIB
Ketua Penyelia Asrama (N22) Penyelia Asrama (N19)

NORASHIDAH BINTI ABD RASID ASMARON NASIR BIN ISMAIL
Pembantu Makmal (C22) Pembantu Makmal (C22)

SSMT | MAKLUMAT AM 24

JAMALIAH BINTI ABDULLAH
19) Pembantu Tadbir Perkeranian / Operasi (N19)

MOHAMAD NORAZMI BIN WAHAB @ JUHAR BELUM DIISI
Juruteknik Komputer (FT19) Juruaudio Visual (N19)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

ISMAIL BIN ABDULLAH MOHD SAIPUL BAHRI BIN ABD. RAHMAN
Pembantu Kemahiran (H22) Pembantu Kemahiran (H19)

HAMDI BIN YUSOF MOHD ZUHAIRI BIN ZULKAPHA
Pemandu Kenderaan (H11) Pemandu Kenderaan (H11)

SSMT | MAKLUMAT AM 25

N WAN FADHILAH BINTI WAN KHALID @ WAN MIMI SHAHIRA BINTI ABDUL

KADIR WAHAB

Pembantu Operasi (N11) Pembantu Operasi (N11)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

JAWATAN KADER KEMENTE

AHMAD BUKHARI BIN HUSAIN MOHD KAMARUL ARIF BIN AHMAD
Pegawai Dietetik (U41) Penolong Pegawai Perubatan (U29)

NURUL SOLEHAH B
Pembantu Perawata

JAWATAN KADER KEME

NOOR IZUWA IK
Pembantu Kem

SSMT | MAKLUMAT AM 26

ERIAN KESIHATAN MALAYSIA

EMY MASLISA BINTI CHE SEMAN NUR MUHAMAD IMAN HAQIQUE
Jururawat Terlatih (U29) BIN MOHAMAD NOOR

Jurupulih Perubatan (U29)

BINTI MOHD ISMAIL
an Kesihatan (U11)

ENTERIAN KERJA RAYA

KMAL BINTI SAT
mahiran (H19)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

KELAB GURU DAN
SEKOLAH SUKAN MALA

A

HUSZAIDI B
(Peng
Pena

SAIDI BIN ABD
(Penolong K
Pena

MOHD HUMAIZ
Peng

SSMT | MAKLUMAT AM 27

N KAKITANGAN (KGK)
AYSIA TERENGGANU 2020

A

BIN HUSSIN
getua)
aung

DUL RAHMAN
Kanan HEM)
asihat

ZI BIN HASHIM
gerusi

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD JUSOH SALAWATI BINTI ABU TALIB
@ AHMAD Setiausaha

Naib Pengerusi AHLI JAWA

KHAIRUDDIN BIN MAT TAMAT MOHD ZULHUSNI BIN ZULKIPLI

SSMT | MAKLUMAT AM 28

MIMI SHAHIRA BINTI ABDUL WAHAB
Bendahari

ATANKUASA

ZULIFAH JUMAYIN BINTI ABDUL RAHMAN AZIANA BINTI RUSLAN

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

MOHD NIZAM BIN MD. YUSOP AMIR IKRAM BIN RAHIM

NUR MUHAMAD IMAN HAQIQUE BIN MOHAMAD NORAZMI BIN WAHAB @ JUH
MOHAMAD NOOR

SSMT | MAKLUMAT AM 29

MOHD DARWIS CHIN BIN ABDULLAH

HAR MOHD ZUHAIRI BIN ZULKAPHA

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

Ahli Jawatankuasa : : En. Saidi bin Abdul Rahman
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : En. Shamsuddin bin Md. Yusof
Penolong Kanan Kokurikulum : En. Abang Sapani bin Abang Sarbini
Penolong Kanan Sukan

GKMP Bahasa : Pn. Wan Hanizah binti Wan Halim
GKMP Sains dan Matematik : Pn. Roszifahti binti Abd. Ghani
GKMP Teknik dan Vokasional : Belum diisi
GKMP Kemanusiaan : En. Mahamad A'sim bin Salleh

Ketua Bidang Kejurulatihan Sukan : En. Mohd Nizam bin Md. Yusop
Ketua Bidang Kesetiausahaan Sukan : Belum diisi
Ketua Bidang Sains Sukan Gunaan : En. Asro bin Othman

Kaunselor dan : Pn. Zurina Samhah binti Mohd Nor
Setiausaha Mesyuarat Pengurusan Tertinggi : En. Wan Abdul Aziz bin Wan Md Shaarani
Penolong Setiausaha Mesyuarat Pengurusan
Tertinggi

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

SISWAZAH (PBPPP)

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

Ahli Jawatankuasa : En. Saidi bin Abdul Rahman

: En. Shamsuddin bin Md. Yusof

: En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

: Semua GKMP

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF (LADAP)

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

Penyelaras : En. Ahmad Nazri bin Teh @ Ismail

Setiausaha : Pn. Wan Azrina binti Wan Azaman

Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP

: Semua Ketua Bidang

JAWATANKUASA KEWANGAN : En. Huszaidi bin Hussin
Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail
Naib Pengerusi : Pn. Salawati binti Abu Talib
Setiausaha : Pn. Nur Amalina binti Zakaria
Penolong Setiausaha

SSMT | PENGURUSAN & 30
PEMBANGUNAN SEKOLAH

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

Ahli Jawatankuasa : En. Saidi bin Abdul Rahman
Audit Dalaman : En. Shamsuddin bin Md. Yusof
: En. Abang Sapani bin Abang Sarbini
: Semua Guru Kanan Mata pelajaran
: Semua Ketua Bidang Sukan
: En. Mohd Zulhusni bin Zulkipli (Buku VOT)
: Pn. Nik Norbaizura binti Nik Azman (SUWA)
: En. Mohd Humaizi bin Hashim (Asrama)
: Pn. Faryanti binti Jaafar (Kerajaan)
: Cik Norlyana binti Sulong (PSS)

JAWATANKUASA TAKLIMAT PROFESIONAL

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi I : Pn. Rosmawati binti Ismail

Naib Pengerusi II : En. Saidi bin Abdul Rahman

Naib Pengerusi III : En. Shamsuddin bin Md. Yusof

Naib Pengerusi IV : En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

Setiausaha : Pn. Hazidah binti Mat Ail

Penolong Setiausaha : Pn. Nur Hazshila binti Abd Hadi

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Penyelaras : Pn. Emy Roziana binti Mohamad

Setiausaha : Cik Nurzaibah binti Ibrahim

Ahli Jawatankuasa :

Std 1 : Kepimpinan : Pn. Rosmawati binti Ismail

Std 2 : Pengurusan Organisasi : Pn. Rosmawati binti Ismail

: En. Saidi bin Abdul Rahman

: En. Shamsuddin bin Md. Yusof

Std 3 : Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid

Std 3.1 : Pengurusan Kurikulum : Pn. Rosmawati binti Ismail

: Pn. Wan Hanizah binti Wan Halim

Std 3.2 : Pengurusan Kokurikulum : En. Shamsuddin bin Md. Yusof

: En. Asro bin Othman

: Pn. Roszifahti binti Abd. Ghani

Std 3.3 : Pengurusan Hal Ehwal Murid : En. Saidi bin Abdul Rahman

: Pn. Salina binti Ab Rahman

Std 4 : Pembelajaran dan Pemudahcaraan : Pn. Rosmawati binti Ismail

(PdPc) : Pn. Wan Hanizah binti Wan Halim

Std 5 : Kemenjadian Murid : En. Saidi bin Abdul Rahman

: Pn. Salina binti Ab Rahman

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU : En. Huszaidi bin Hussin
Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail
Naib Pengerusi : Pn. Noora Sinta binti Abdul Hadi
Penyelaras : Cik Nurzaibah binti Ibrahim
Penolong Penyelaras : Semua GKMP
Ahli Jawatankuasa

SSMT | PENGURUSAN & 31
PEMBANGUNAN SEKOLAH

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PORTAL SEKOLAH, DOKUMENTASI, FOTOGRAFI, MEDIA SOSIAL DAN

GOOGLE CLASSROOM (GC)

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

: En. Saidi bin Abdul Rahman

: En. Shamsuddin bin Md. Yusof

Penyelaras : En. Ahmad Nazri bin Teh @ Ismail

Setiausaha Portal Sekolah : En. Mohd Humaizi bin Hashim
Ahli Jawatankuasa : En. Wan Asmaruze bin Wan Ismail

Setiausaha Dokumentasi : Pn. Nurul Amalina binti Hamid
Ahli Jawatankuasa : En. Wan Mohd Khairuddin bin Wan Ismail
Setiausaha Fotografi / Rakaman
: En. Mohamad Firdaus bin Mohd Jusoh @
Ahli Jawatankuasa Ahmad

: En. Mohd Alif bin Mohamad

Setiausaha GC : Pn. Noora Sinta binti Abdul Hadi
Ahli Jawatankuasa : En. Mohamad Norazmi bin Wahab @ Juhar

Setiausaha Media Sosial : En. Mohamad Norazmi bin Wahab @ Juhar

JAWATANKUASA STATISTIK & DATA / JPMS

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

Ahli Jawatankuasa : En. Saidi bin Abdul Rahman

: En. Shamsuddin bin Md. Yusof

: En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

Jawatankuasa Pelaksana

e-splkpm : Pn. Wan Azrina binti Wan Azaman

e-pangkat : Pn. Razwa Syarida binti Ismail

e-operasi : Pn. Rosmawati binti Ismail

: Pn. Jamaliah binti Abdullah

Guru Data Sekolah / APDM / EMIS Online / : En. Mohd Humaizi bin Hashim

ERph

HRMIS : Pn. Razwa Syarida binti Ismail

Peperiksaan : Pn. Mazlina Asyikin binti Mazlan

SSPMA : Cik Norlyana binti Sulong

SSDM : En. Ahmad Nazri bin Teh @ Ismail

Biasiswa : En. Mohd Paijan bin Muda

Program Nilam : Pn. Aziana binti Ruslan

Keberadaan Guru : Pn. Jamaliah binti Abdullah

e-Kehadiran Murid : Semua guru kelas / Penyelaras tingkatan

SAPS : Pn. Mazlina Asyikin binti Mazlan

Ikeps : En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

SPKS : En. Saidi bin Abdul Rahman

SSMT | PENGURUSAN & 32
PEMBANGUNAN SEKOLAH

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2020

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK / OPPM

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Naib Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

: En. Saidi bin Abdul Rahman

: En. Shamsuddin bin Md. Yusof

: En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

Setiausaha : En. Mohd Humaizi bin Hashim

Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP

: Semua Ketua Bidang Sukan

: Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PETUGAS KUALITI SEKOLAH / SPSK

Penasihat : En. Huszaidi bin Hussin

Pengerusi : Pn. Rosmawati binti Ismail

Timbalan Pengerusi : En. Shamsuddin bin Md. Yusof

Naib Pengerusi / Petugas Kualiti : GKMP Teknik Vokasional

PK03 Pengurusan PdPc : Pn. Zulifah Jumayin binti Abdul Rahman

PK06 Pengurusan Semakan Hasil Kerja : Pn. Hazidah binti Mat Ail

Murid

JAWATANKUASA PIBG : En. Huszaidi bin Hussin
Penasihat : Datuk Tengku Farok Hussin bin Tengku Abd
YDP PIBG
Naib YDP PIBG Jalil
Setiausaha : Tn. Haji Muhammad Ramli bin Haji Nuh
Bendahari : Pn. Emy Roziana binti Mohamad
AJK (Ibu bapa) : Pn. Noora Sinta binti Abdul Hadi
: Pn. Wan Sarimah binti Wan Razak
AJK (Guru) : Pn. Norahidah binti Mamat @ Abdul Rashid
: Pn. Faridah binti Ismail
Ahli Bersekutu : En. Aswardy bin Hamzah
Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa : Pn. Norzah binti Mohamad
: En. Azman bin Abdullah
: Pn. Wan Hanizah binti Wan Halim
: En. Mahamad A'sim bin Salleh
: En. Mohd Nizam bin Md. Yusop
: Semua PK
: Semua Ahli PIBG

JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUT HARGA

Pengerusi : En. Huszaidi bin Hussin

Ahli-ahli : Pn. Rosmawati binti Ismail

: En. Abang Sapani bin Abang Sarbini

: Pn. Wan Hanizah binti Wan Halim

Urus Setia : En. Khairuddin bin Mat Tamat

SSMT | PENGURUSAN & 33
PEMBANGUNAN SEKOLAH


Click to View FlipBook Version