The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suriani Matsaat, 2021-09-29 23:24:56

TAKLIMAT PENGOPERASIAN PEMBUKAAN SEKOLAH SMK TEJA PUTRA2021

TAKLIMAT PENGOPERASIAN PEMBUKAAN SEKOLAH 2021

SESI LIBAT URUS
PENGOPERASIAN PEMBUKAAN SEKOLAH

Tarikh : 26hb Sept 2021 (Ahad )
Masa : 2.30 ptg

Kaedah : Google Meet

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 3

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 4

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 5

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 6

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 9

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 10

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 13

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 14

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 16

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 17

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 18

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 19

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 20

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 21

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 22

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 23

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 24

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 25

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 26

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 27

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 28

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 29

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 30

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 31

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 32

PENGOPERASIAN SEKOLAH - DRJ 33

DISAMPAIKAN OLEH :
TN. HAJI AZMAN BIN OTHMAN @ ABDULLAH

Timbalan Pengarah Pendidikan
Sektor Pembelajaran

MANUAL PENGOPERASIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

SECARA PENGGILIRAN

17 September 2021

PENGENALAN

“Sekolah akan Pengoperasian Kehadiran
dibuka secara Murid Secara Pengiliran
berperingkat
mengikut Fasa 50% 50%
Pelan Pemulihan
Negara (PPN) kumpulan A kumpulan B
mulai 3 Oktober
2021. Murid akan Minggu 1 PdP di sekolah PdPR secara sendiri
hadir secara
bergilir mengikut Minggu 2 PdPR secara sendiri PdP di sekolah
minggu
” 1
Datuk Dr. Radzi Jidin
Menteri Kanan Pendidikan

KAEDAH PEMBAHAGIAN MURID DALAM KELAS Tingkatan 5 Marikh

Tingkatan 5 Jupiter 20 Murid

42 Murid

21Murid 21murid 10Murid 10murid

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan A Kumpulan B

Minggu 1 PdP di sekolah PdPR secara Minggu 1 PdP di sekolah PdPR secara
sendiri sendiri
Minggu 2 PdPR secara Minggu 2 PdPR secara
sendiri PdP di sekolah sendiri PdP di sekolah

2

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA PENGILIRAN

Tanpa Penggiliran Pengiliran Tidak Terlibat Pengiliran

Rusdi murid Tingkatan 6 Minggu 1 PdP di Minggu 2 Isma murid Tingkatan 2 dan
Sem 2 dan rakan-rakan sekolah
Izani Jahleha rakan-rakan
PdP di sekolah
Jahleha PdPR Izani PdPR berdasarkan Manual
Pengajaran dan
Tingkatan 5 Jupiter
Pembelajaran di Rumah
PdP di sekolah. Versi 2

PdPR secara sendiri. 3
o Membuat latihan/ tugasan untuk pengukuhan

dan pengayaan

o Persediaan untuk pembelajaran minggu
berikutnya

KAEDAH PEMBELAJARAN

MINGGU 1 2 34 56

PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR

K Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan
Pemulihan Topik S +T Pemulihan Topik U + V Pemulihan Topik W + X
UA
Pengukuhan Topik S Persediaan Topik U + Pengukuhan Topik U Persediaan Topik W Pengukuhan Topik W Persediaan Topik Y +
M +T V +V +X +X Z
P

U PdP DI SEKOLAH
L PdPR PdPR PdP DI SEKOLAH PdPR PdP DI SEKOLAH

BA Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran Latihan/ Tugasan Pembelajaran
N Persediaan Topik S +
Pemulihan Topik S + T Pemulihan Topik U + V Pemulihan

T Pengukuhan Topik S Persediaan Topik U + Pengukuhan Topik U Persediaan Topik W Pengukuhan Topik W
+T V +V +X +X

Dua atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh dua minggu pembelajaran untuk
memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan

Mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan dan penguasaan pembelajaran

murid sepanjang PdPR 5

TANGGUNGJAWAB GURU

PENGETUA/ GURU BESAR Merancang, melaksanakan PdP serta mentaksir

Merancang pelaksanaan PdP secara murid dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata
pelajaran yang ditetapkan
penggiliran
Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
Membimbing guru dalam melaksanakan kepada murid yang mengikuti PdP di
sekolah
PdP secara penggiliran
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang merangkumi
Memastikan guru menyediakan dan
menyerahkan bahan pembelajaran kendiri PdP di sekolah dan PdPR secara sendiri

murid Menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran

Memantau dan melaksanakan penambahbaikan PdP Menyenaraikan sumber pembelajaran yang boleh digunakan

Mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa/penjaga oleh murid

Mengadakan aktiviti Professional Learning Memberi arahan tugasan yang jelas kepada murid
Community (PLC) bagi membantu meningkatkan kefahaman
Memastikan murid mendapat dan memahami
dan kemahiran guru
tugasan pembelajaran

Memaklumkan ibu bapa/penjaga tentang tugasan pembelajaran

yang diberi kepada murid

6

TANGGUNGJAWAB IBU BAPA/ PENJAGA

MURID Memastikan anak/anak jagaan hadir ke
sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan
Hadir bergilir-gilir secara mingguan
oleh pihak sekolah
dan mengikut jadual waktu yang disediakan
Memastikan anak/anak jagaan
Mendapatkan bahan, melaksanakan tugasan/aktiviti PdPR
tugasan dan penjelasan
secara sendiri yang disediakan guru
daripada guru
Membantu anak/anak jagaan mendapat maklumat berkaitan
Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan
dengan sesi PdPR
yang diberikan oleh guru
Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk
Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru
mendapatkan maklumat pembelajaran anak/anak
Membuat persediaan untuk sesi PdP di sekolah pada
Menyokong pembelajaran anak/anak jagaan dengan memberi
minggu berikutnya
bimbingan dan motivasi

Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang

dilaksanakan oleh pihak sekolah

7

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0

PERKARA BAHARU DALAM GARIS PANDUAN
PENGURUSAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH 3.0

VAKSINASI UJIAN KIT KENDIRI K E S E L A M ATA N
COVID-19 WARGA SEKOLAH

PENGURUSAN PEMBUKAAN SEKOLAH 96

VAKSINASI WARGA SEKOLAH UJIAN KIT KENDIRI COVID-19

Guru dan AKP yang belum menerima vaksin lengkap dan Murid/Pelajar Asrama
menolak vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan: • Semasa murid/pelajar mendaftar masuk ke

I. Garis dan arahan Ketua Jabatan dipatuhi; asrama
II. Ujian COVID-19 lengkap (RT–PCR) dilakukan tiga (3) • Pada hari keenam berada di asrama
• Pada hari ke-14 berada di asrama
hari sebelum hari pertama sesi persekolahan • Jika bergejala ketika di asrama/sekolah
bersemuka bermula;
III. Ujian Kendiri COVID-19 dilakukan secara berkala Murid/Pelajar Harian
sebanyak dua (2) kali seminggu di sekolah dengan • Ujian kendiri COVID-19 kepada murid/pelajar
pemerhatian pihak pentadbir sekolah;
IV. keputusan ujian dilaporkan kepada pihak sekolah; harian dilaksanakan hanya kepada murid/pelajar
V. sentiasa memakai pelitup muka berganda dan yang bergejala semasa berada di sekolah.
pelindung muka; dan
VI. tidak berada di bilik/kawasan yang sama dengan murid Melupuskan Kit Ujian Kendiri COVID-19
atau warga sekolah yang telah menerima vaksin yang telah digunakan mengikut garis
lengkap. panduan yang ditetapkan.

*kos ujian kendiri adalah tanggungan sendiri. 97

Pekerja perkhidmatan sokongan perlu mendapat vaksin
lengkap untuk bertugas di sekolah

TINDAKAN SEKOLAH BAGI WARGA YANG BERGEJALA

diasingkan di bilik isolasi jalani Ujian Kendiri +
dan hubungi ibu
MURID/PELAJAR bapa/penjaga Menghubungi Ibu bapa/penjaga dan
GURU & AKP PKD bagi tindakan seterusnya

Menghubungi Ibu bapa/penjaga untuk
membawa murid/pelajar pulang

Terus ke fasiliti kesihatan Memaklumkan Guru/individu yang mengurus perlu
untuk jalani ujian keputusan ujian kepada memakai pelitup muka serta
pengesahan memakai sarung tangan pakai
pihak sekolah buang, menjaga penjarakan fizikal
sekurang-kurangnya satu (1) meter
dan kerap mencuci tangan dengan
air dan sabun atau pensanitasi
tangan.

98

KESELAMATAN DAN KESIHATAN MURID, GURU DAN
WARGA SEKOLAH

Pelitup muka perlu Penjarakan fizikal Mencuci tangan Pensanitasi tangan Saringan kesihatan Suhu 37.5 ⁰C ,
dipakai pada setiap sekurang-kurangnya dengan air dan sabun boleh digunakan jika dilaksanakan setiap bergejala tidak
masa. Pelitup muka 1 meter pada setiap tiada air dan sabun hari di pintu masuk. dibenarkan masuk
berganda digalakkan
masa

SUSUN ATUR KELAS Memastikan pengudaraan yang baik di dalam Murid/pelajar dibenarkan memakai pakaian sesuai,
kelas. Langsir tidak menghalang aliran udara. kemas dan sopan.
• Murid/pelajar dibahagi kepada dua
kumpulan Suhu penyaman udara penyaman udara dalam PJPK dibenarkan; murid/pelajar berpakaian sukan
julat 23ºC – 26ºC. dari rumah. Aktiviti kokurikulum tidak dibenarkan.
• Kapasiti kelas dihadkan kepada
50% Ibu bapa yang memilih tidak menghantar anak Komuniti yang mendiami kuarters sekolah
ke sekolah perlu memaklumkan kepada pihak (guru/suami guru, kaki tangan/suami kaki tangan
sekolah. Tiada tindakan disiplin atau anak lelaki/keluarga lelaki yang sama-sama
mendiami kuarters tersebut secara tetap) warga
Murid/pelajar makan di dalam kelas semasa sekolah dengan syarat telah mendapat vaksin
rehat. Bagi kelas menggunakan penyaman udara lengkap.
murid/pelajar makan di ruang terbuka.
100

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

Sekian,

Terima Kasih.

101

DISAMPAIKAN OLEH :
TUAN HAJI MOHD SHARIFF BIN AB LATIF

Timbalan Pengarah Pendidikan
Sektor Pembangunan Murid

PROGRAM IMUNISASI
COVID-19 KANAK-KANAK

12 HINGGA 17 TAHUN

14 September 2021

OBJEKTIF PICK KANAK-KANAK 12 -17 TAHUN

Matlamat vaksinasi remaja bersekolah adalah bagi:
1. Melindungi kanak-kanak dari penyakit teruk dan kematian akibat

jangkitan COVID-19;
2. Membolehkan sekolah dibuka dan beroperasi dengan selamat;
3. Mengurangkan risiko penularan jangkitan kepada murid yang tidak layak

menerima vaksin atas sebab kesihatan dalam institusi pendidikan
4. Meningkatkan liputan vaksinasi COVID-19 dalam populasi Malaysia bagi

meningkatkan imuniti kelompok.

KUMPULAN SASAR VAKSINASI GOLONGAN REMAJA

Anaggaran Populasi Jenis Institusi Pendidikan Agensi Penjaga
• 2.0 juta berdaftar dengan
• 2,444 Sekolah menengah KPM
KPM MARA
• 36,000 : MRSM kerajaan dan bantuan ATM
• 504: MYD
kerajaan ( Harian, asrama
• 500,000 murid
Harian, Asrama Penuh)
• 130,000 • 55 MRSM
• 1 MTDR
• Data sedang dikumpul
SMA kerajaan dan swasta, JAKIM, JAN, Swasta,
• Hanya diketahui selepas Maahad Tahfiz, Skolah Agama persendirian
pendaftaran institusi Rakyat, Madrasah/ Kolej Tahfiz
berdaftar
• Tidak diketahui
• 523 sekolah swasta, KPM, Persendirian
Antarabangsa, berdaftar

• Agensi perlindungan, JKM, Jabatan Penjara, AADK
pemulihan, tahanan yang
berdaftar

• Institusi Pendidikan. Bukan NGO, Persendirian
pendidikan tidak berdaftar

• Remaja kumpulan rentan JHEOA, NGO, UNHCR

MAKMLAUKLMUMAATTVAKVSAIN KSIN

• Vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech telah mendapat
pendaftaran bersyarat bagi digunakan untuk umur 12 tahun dan
keatas oleh NPRA

• FDA telah meluluskan pendaftaran penuh Comirnaty bagi 16 tahun
dan keatas

• Satu dos suntikan sebanyak 0.3 ml diberikan kedalam otot bahu
• Sebanyak 2 dos vaksin dengan sela sekurang kurangnya 21 hari antara

dos

INDIKATOR PEMANTAUAN

1. Sekurangnya 60% kanak-kanak 12-17 tahun mendapat sekurang-
kurangnya satu dos vaksin COVID-19 pada akhir November 2021

2. Setiap institusi Pendidikan mencapai liputan 80% dos lengkap pada
akhir Disember 2021

Proses kerja Vaksinasi di Institusi

Pendaftaran Kebenaran Persediaan Proses
Ibu/bapa/ tempat vaksinasi
Penjaga

Pendaftaran

Pendaftaran Institusi Pendaftaran Remaja

• Sekolah/ Institusi mendaftar • Pendaftaran oleh
melalui portal vaksin-Anak-Ku Ibu/bapa/penjaga melalui
MySejahtera
• Taklimat oleh team MySejahtera
• Untuk mendapatkan sijil digital
anak

• Serah 2 Salinan borang bertulis dengan ibu/bapa/penjaga beserta
Helaian maklumat vaksin

• Ibu/bapa/penjaga mengisi dan menandatangani borang Kebenaran
bertulis

• Ibu atau bapa bawa dan serah borang kebenaran di pusat vaksinasi
pada hari janjitemu vaksinasi

• Sekiranya ibu/bapa/penjaga yang menandatangani borang tidak dapat hadir,
ibu/bapa/penjaga perlu mengisi borang Pewakilan Ibu/Bapa/Penjaga kepada
individu membawa kanak-kanak untuk vaksinasi ( dewasa melebihi 18 tahun)
yang akan membawa murid untuk vaksinasi.

• Borang Kebenaran Bertulis
• Borang Makluman Vaksin
• Borang wakil ibu bapa

• Sekolah adalah lokasi vaksinasi

• Proses vaksinasi melibatkan
• Saringan di pintu masuk sekolah
• Pendaftaran dan semakan borang kebenaran murid
• Suntikan vaksin
• Pemerhatian selepas vaksinasi
• Pemberian kad vaksinasi

• Janji temu dos 2


Click to View FlipBook Version