The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PROGRAM SMKA Al MASHOOR (L) PIBG 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-05032912, 2022-05-19 11:26:57

BUKU PROGRAM SMKA Al MASHOOR (L) PIBG 2022

BUKU PROGRAM SMKA Al MASHOOR (L) PIBG 2022

1

Kandungan

Bil Perkara Muka Surat

1. Seracik Gambir 3

2. Seulas Pinang 4

3. Semanis Kata 5

4. Notis Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke 39 6

5. Tentatif Program 7

6. Agenda Mesyuarat Agung PIBG 8

7. Senarai AJK Kerja 9-11

8. Senarai AJK PIBG Sesi 2021/2022 12

9. Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke 38 13-18

10. Rekod Kehadiran AJK PIBG Sesi 2021/2022 19

11. Laporan Aktiviti PIBG Sesi 2021/2022 20

12. Sumbangan Prihatin PIBG 2021/2022 20

13. Penyata Kewangan 2021/2022 21-26

14. Cadangan / Usul 27

15. Cadangan Sumbangan PIBG 2022 27

16. Takwim Peperiksaan 2021 28

17. Analisis PT3 2017-2020 30

18. Analisis SPM 2016-2020 31-32

19. Analisis STPM 2016-2020 33

20. Kejayaan Murid 34-39

2

Seracik Gambir

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya saya diberi peluang untuk menitipkan
sepatah dua kata dalam buku program sempena Mesyuarat Agung PIBG SMKA Al-Mashoor
(Lelaki) kali ke-40. Pada kesempatan ini saya merakamkam setinggi-tinggi tahniah kepada
barisan pentadbir, guru-guru serta barisan AJK PIBG SMKA Al-Mashoor (Lelaki) bagi sesi
2021/2022 kerana berjaya melaksanakan tanggungjawab mengadakan Mesyuarat Agung PIBG
kali ke-40.

Seperti yang kita sedia maklum, Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) adalah cukup signif-
ikan dengan kejayaan sesebuah sekolah. Hubungan baik antara ibu bapa dengan guru seharusnya
sentiasa terjalin dan kukuh demi pemuafakatan yang saling memerlukan. Tidak dapat dinafikan
peranan dan tanggungjawab PIBG adalah penting dalam meletakkan hala tuju dan kecemer-
langan sesebuah sekolah.

Pada kesempatan ini juga, saya berharap agar PIBG sekolah ini dapat bergerak secara aktif
dan terancang. Hal ini agar kewujudan PIBG dapat memberi sumbangan bermakna ke arah
kecemerlangan yang diharapkan. Sehubungan itu, budaya kerja cemerlang dan berpasukan perlu-
lah dipupuk agar persatuan PIBG sekolah ini terus relevan menjadi penyumbang kepada
kecemerlangan anak-anak.

Saya yakin dan percaya barisan AJK PIBG yang akan dilantik mampu menerajui kejayaan
dan menempa kegemilangan. Sokongan dan kerjasama antara ibu bapa dengan guru amatlah
penting dalam menggapai kejayaan. Akhir kata, semoga Allah memberkati segala usaha dalam
menjalankan tanggungjawab melahirkan modal insan yang berjaya kepada agama, bangsa dan
negara.
Sekian Terima Kasih
Salam hormat daripada,

_________________________
(TUAN HAJI ROSLI BIN OTHMAN)
Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang

3

Seulas Pinang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, kita diberi peluang untuk sama-sama

berkumpul bagi menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMKA Al-Mashoor (Lelaki) kali ke-40.
Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada para waris yang sudi
hadir mesyuarat pada hari ini. Kehadiran tuan puan membuktikan kesungguhan yang tinggi dalam
menjayakan visi dan misi sekolah ke arah kecemerlangan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah
murid.

Susulan pengumuman fasa endemik pada bulan April yang lalu telah membawa kepada
kehidupan yang hampir normal selepas dua tahun berperang dengan Covid-19. Fasa peralihan
ini membolehkan pembukaan sekolah dijalankan seperti biasa dan pembelajaran dapat diteruskan
secara bersemuka. Walau bagaimanapun, kita harus bersedia untuk menangani kes-kes yang akan
berlaku dari semasa ke semasa tanpa sebarang perasaan cemas. Melalui fasa peralihan ini, guru-
guru dapat meneruskan peranan mereka sebagai pendidik dengan mengambil langkah berjaga-
jaga semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Dalam meningkatkan pendidikan berkualiti, Kementerian Pendidikan Malaysai (KPM)
telah melaksanakan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25). Sehubungan itu, sekolah ini te-
lah dipilih sebagai sekolah TS25 kohort 6. TS25 adalah bertujuan melahirkan modal insan yang
unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, disokong kepimpinan berkualiti,
guru yang kompeten serta komuniti yang padu. Saya sangat berharap agar kebersamaan dan
komitmen semua pihak dapat meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Akhir bicara, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga sekolah dan
semua Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2021/2022 yang telah memberikan komitmen yang tinggi
dalam menggalas tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Saya juga merakamkan ucapan
penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru, ibu bapa dan semua pihak yang terlibat dalam
menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMKA Al-Mashoor (Lelaki) kali ke-40. Semoga segala pen-
gorbanan dan usaha murni kita mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah SWT.

Saya sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wa-
rahmatullahi wabarakatuh.

Sekian, terima kasih.
Saya yang menjalankan amanah,

(USTAZ SUHAIMI BIN OTHMAN)
Pengetua
SMKA Al-Mashoor (Lelaki)
Pulau Pinang

4

Semanis Kata

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat-Nya dapatlah saya me-
nukilkan sepatah dua kata dalam ruangan buku program sempena Mesyuarat Agung PIBG SMKA
Al-Mashoor (Lelaki) kali ke-40.

Perjumpaan pada kali ini amat bermakna setelah selama dua tahun kita berperang dengan
wabak Covid-19 yang melanda negara. Kini, negara kita dalam fasa peralihan ke endemik yang
membolehkan program-program dijalankan secara bersemuka. Diharapkan pada tahun ini kita
dapat menjalankan program dengan lebih berkesan. Sehubungan itu, sokongan dan kerjasama da-
ripada tuan-tuan dan puan-puan amatlah diperlukan bagi meningkatkan kecemerlangan sekolah.

Mesyuarat Agung PIBG merupakan platform terbaik untuk semua ibu bapa bertemu muka
bagi berkongsi idea dan pendapat tentang kecemerlangan anak-anak. Bukan itu sahaja, melalui
PIBG sebarang permasalahan dapat diselesaikan secara bermuafakat. Kebersamaan antara pihak
sekolah dengan ibu bapa menjadi tunjang kecemerlangan anak-anak. Oleh itu, PIBG perlulah sen-
tiasa cakna dan berusaha sebaik mungkin dalam memastikan kecemerlangan dapat digapai.

Saya selaku Yang Dipertua PIBG sekolah ini mengucapkan jutaan terima kasih atas segala
kerjasama, sumbangan idea dan tenaga yang diberikan oleh pihak pengurusan sekolah, guru-guru,
dan staf sokongan. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih kepada semua ibu bapa dan waris yang
telah banyak memberikan sumbangan sama ada dalam bentuk tenaga, wang ringgit dan juga
komitmen bagi memastikan kejayaan anak-anak di sekolah ini. Saya berharap agar kejayaan dan
kecemerlangan anak-anak akan dapat ditingkatkan dengan lebih jayanya.

Akhir bicara, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua
yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan mesyuarat agung
kali ini. Saya amat berharap agar lantikan AJK PIBG yang baharu akan dapat meneruskan usaha
demi kecemerlangan dan kejayaan sekolah.
Sekian, terima kasih.

Salam hormat daripada
___________________
TUAN HAJI SOFIUDIN BIN MOHAMAD ISA
Yang Dipertua PIBG 2021/20212
SMKA Al-Mashoor (Lelaki)
Pulau Pinang

5

Ruj. Kami : SMKAAM(L)100-4/2JLD3 ( 38 )
Tarikh : 12 April 2022

Kepada
Ibu Bapa/ Waris dan Guru

Tuan,

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG SESI 2022/ 2023
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Tuan/ Puan dijemput menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu

Bapa dan Guru SMKA Al – Mashoor (L), bagi sesi 2021/ 2022 yang akan diadakan berdasarkan ketetapan

berikut:

Tarikh : 22 Mei 2022 ( Ahad )

Masa : 2.00 petang

Tempat : Dewan Haji Rozali, SMKA Al- Mashoor (L)

3. Ibu bapa/ penjaga yang mencadangkan usul perlu hadir dalam Mesyuarat Agung untuk memben-
tangkan usul yang dicadangkan. Pautan Borang Usul Mesyuarat agung PIBG Kali Ke- 40 akan akan
dikongsikan dalam group whatsapp kelas anak tuan/ puan.

4. Segala perhatian dan tindakan Tuan/ Puan dalam perkara ini sangat kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,
…………………………………………
(NUR FARAHANIM BT MOHD AMIL)
Setiausaha
Persatuan Ibu Bapa dan Guru
SMKA Al – Mashoor (L)
Pulau Pinang

6

TENTATIF PROGRAM
MESYUARAT AGUNG PIBG SMKA AL- MASHOOR (L) KALI KE -40

TAHUN 2022

Tarikh : 22 Mei 2022 ( AHAD )
MASA : 2.00 Petang
Tempat : Dewan Haji Rozali SMKA Al- Mashoor (L)
Perasmi : Tuan Haji Rosli Bin Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

MASA ACARA
2.00 petang • Pendaftaran Waris
2.15 petang
• Ketibaan
2.30 petang Tuan Haji Rosli bin Othman
2.40 petang Ketua Penolong Pengarah Kanan
Sektor Pendidikan Islam
3.30 petang Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
4.30 petang
5.30 petang • Nyanyian Lagu
• Bacaan Doa

• Ucapan Alu- aluan
Ustaz Suhaimi bin Othman
Pengetua

• Ucapan
Hj Sofiuddin bin Mohamad Isa
Yang di- Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru

• Ucapan Perasmian
Tuan Haji Rosli bin Othman
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

• Penyampaian Cenderahati kepada AJK PIBG 2021/ 2022
• VIP Meninggalkan Majlis
• Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke- 40 TAhun 2022
• Bersurai

7

AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 40

1. Kata- kata aluan Pengerusi Mesyuarat
2. Membentangkan dan mengesahkan Laporan Minit Mesyuarat Agung PIBG

Kali Ke- 40
3. Membentangkan Laporan Kegiatan PIBG Sesi 2021/ 2022
4. Membentangkan Penyata Kewangan Tahunan PIBG bagi Tahun Berakhir 31

Disember 2022
5. Membentang dan membahaskan usul dan cadangan.
6. Hal- hal lain.
7. Pembubaran AJK PIBG Sesi 2021/ 2022
8. Pelantikan AJK PIBG Sesi 2022/ 2023

8.1 YDP PIBG
8.2 NAIB YDP PIBG
8.3 SETIAUSAHA
8.4 BENDAHARI
8.5 10 AJK ( 5 orang waris/ ibu bapa dan 5 orang guru yang dilantik oleh

pihak sekolah )
8.6 2 orang juruaudit (1 dalam kalangan ibu bapa dan 1 guru yang dilan

tik oleh pihak sekolah)

9. Ucapan Dasar Yang Di- Pertua PIBG Sesi 2022/ 2023
10. Ucapan Penanggguhan

8

SENARAI AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT AGUNG PIBG SMKA
AL MASHOOR (L) KALI KE-40

TARIKH : 22 Mei 2022 ( Ahad)
MASA : 2.30 PETANG
TEMPAT : DEWAN BADJENID,
SMKA AL MASHOOR (L)

Pengerusi : En. Suhaimi bin Othman
TimbalanPengerusi : En. Md. Nor bin Jusoh
Setiausaha : Cik Nur Farahanim bt Mohd Amil
PenolongSetiausaha : En. Mohd Norferzly bin Mohamed
Bendahari : Cik Nadzirah bt Akmar
Pen.Bendahari : Pn. Nor Hafiza bt Yusoff

BIL JAWATANKUASA AJK TUGASAN
1. Sambutan Sambutran VIP/Tetamu
Pn. Rohani bt Abu Aziz •
2. Pendaftaran Waris / Pn. Zainon bt Othman Menguruskan kehadiran
Guru Pn. Zainab bt Md Noor waris.
Pn. Suria Zunita bt Nasrul Sediakan senarai nama
Pn. Wan Zaimas bt Wan Ibrahim mengikut kelas dan
tanda kehadiran waris
Cik Rehana bt Mohamed Mydin (K) •

Pn. Nor Eleayany bt Aidros

Pn. Nur Syahera Elani bt Zainal •

Pn. Nor Farahida bt Che Rahmat

3. Setiausaha Program En. Mohd Abdullah bin Ramli • Menguruskan / aturan
aturcara majlis

4. Pengacara Majlis En. Wan Azfar Syahmi bin Wan • Mengacarakan majlis

Mohd Ghazali (K)

En. Adham Raziq bin Abdul Aziz

5. Pengerusi Sementara En. Arman bin Abdul Talid •

En. Khairul Nizam bin Abu Bakar

6. Bacaan Doa En. Mohd Norshahrul Ikhwan bin • Bacaan doa sebelum
7. Buku Program Shamsuddin majlis

En. Wazir bin Mat Arshad @ • Menyediakan buku pro-
gram untuk VIP/ ibu
Hashim (K) bapa.

Pn. Nurul Akmar bin Abdul Rahman

Pn. Siti Salbiah bin Shahul Hameed

Pn. Norafizah bin Abdul Razak

9

BIL JAWATANKUASA AJK TUGASAN

8. Pencatat Minit En. Muhammad Idris bin • Mencatat minit mesyuarat keti-
Mesyuarat ka mesyuarat dijalankan
Sulaiman (K)

En. Ahmad Haadzal bin Kama-

rulzalis

Pn. Farihah bt Dzulkifli

Cik Nur Amirah Syafiqah bt Sai-

ful Halim (Guru Ganti)

9. Jemputan Pn. Syuhrah Soleha bt Jaafar (K) • Menguruskan jemputan VIP
Tetapkan kehadiran VIP
Cik Hasmah bt Hussin •
Menguruskan urusan makanan
10. Jamuan Waris/ VIP Pn. Mazlina bt Mohamad (K) • VIP & ibu bapa
Cik Jamaliah bt Zakaria
Pn. Rohana bt Awang Menguruskan penyediaan
Pn. Yusnani bt Yaacob cenderamata VIP & AJK PIBG
serta penyediaan hadiah cabu-
11. Cenderamata & Cenderamata • tan bertuah
Cabutan Bertuah
Cik Nurul Hidayah bt. Abu Has-

san (K)

Pn. Faezah bt. Ahmad Ridzuan

Pn. Aslinnuraniah bt. Adnan

Cabutan Bertuah
Pn. Nor Jalina bt Jaafar (K)
Pn. Rozita bin Ibrahim
Pn. Nurun Najwa bt Ellias

12. Sijil Pn. Norhaniza bt. Yong @ Mo- • Menguruskan pencetakkan sijil
hamad (K) untuk AJK PIBG
Pn. Sarina bt. Osman

13. Pentas/ Latar En. Mohamad Mustakhim bin • Menguruskan keceriaan pentas
Sahak (K) • Menguruskan percetakkan ban-
14. Disiplin & ner
Keselamatan Cik Siti Syamimi bt. Saad
Pn. Khadijah bt Salleh Mengawal keselamatan dan
15. Jurugambar / PelajarTingkatan 6 disiplin semasa, sebelum dan
Rakaman Video selepas majlis dijalankan
En. Mohd Saffuan B. Yhaya (K) •
En .Mohd Ashraf Bin Mohd Merekod perjalanan majlis

Azhar
Pengawas

En. Radzi bin Hashim (K) •
AJK Pelajar

10

16. Siaraya En. Mohamed Ayob bin Ghose • Memastikan keperluan PA sys-
17. Lalulintas / Parkir Mohamed (K) • tem berfungsi dengan baik dan
En. Khairul Hafiz b. Roslan mencukupi ketika majlis dijal-
AJK Pelajar ankan

En. Wan Mohamad Zulkifli bin Memastikan kelancaran lalu-
Wan Husin (K) lintas dan semua kenderaan
Kor Kadet Polis diparkir di tempat yang
sepatutnya.
18. Persembahan / Pn. Munawaroh bt. Md Noon •
Bacaan Al-Quran (K) • Menguruskan pelajar yang ter-
Pn. Heidi Aimie Amalyna bt. libat untuk bacaan Al-Quran
19. Draf Ucapan Habibuddin dan persembahan
Pengetua & VIP
Pn. Hafiah bt Ismail (K) Menyediakan teks ucapan
Pn. Nur Hafizah bt. Md. Azni kepada VIP yang hadir.

20. Dokumentasi Pn. Soleha bt Yusof (K) • Menyediakan dokumentasi dan
Pn. Nur Azianti Shuhaida bt. laporan selepas majlis
Shamsuddin

21. Kebersihan En. Amir Fauzi bin Abdullah • Memastikan keadaan kebersi-

(K) han tempat majlis dalam

En. Zulkarnain bin Muhamad keadaan yang baik

22. Susun Atur Dewan En. Mohd Najib bin Hassan (K) • Memastikan susun atur kerusi
En. Iswandy bin Ishak dan meja yang diperlukan da-
AJK Pelajar lam keadaan yang mencukupi

11

SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
SMKA AL-MASHOOR LELAKI
SESI 2021/2022

BIL. NAMA JAWATAN
PENASIHAT PIBG
1. UST SUHAIMI BIN OTHMAN
YDP PIBG
2. TUAN HAJI SOFIUDIN BIN MOHAMAD ISA NYDP PIBG
SETIAUSAHA
3. DR MUSA BIN ALI NAIB SETIAUSAHA
BENDAHARI
4. CIK NUR FARAHANIM BT MOHD AMIL NAIB BENDAHARI
5. EN MOHD NORFERZLY BIN MOHAMED AJK GURU
AJK GURU
6. CIK NADZIRAH BINTI AKMAR AJK IBU BAPA
AJK IBU BAPA
7. PN NOR HAFIZA BINTI YUSOFF AJK IBU BAPA
8. PN SURIA ZUNITA BINTI NASRUL AJK IBU BAPA
9. EN MOHD RAZAK BIN KAMALDIN AJK IBU BAPA
10. EN MOHD KHAIRULNIZAM BIN ISMAIL JURUAUDIT (DALAMAN)
11. EN YUSOF BIN ISHAK
12. PN SITI FAIZAH BINTI HASHIM
13. PN KHAMISAH BINTI JURI
14. PN NOOR HASHIMAH BINTI
15. PN NOR ELEAYANY BINTI AIDROS

12

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-38

SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), 10460 AIR ITAM, PULAU
PINANG

Tarikh : 20 SEPTEMBER 2021

Hari : SABTU

Masa : 9.00AM

Tempat : SECARA MAYA(STREAMYARD)

Dipengerusikan : YB DATO’ NORAZMI BIN MOHD NARAWI

AGENDA BUTIRAN MESYUARAT

1. 1.0 Kata-kata Aluan Pengerusi

1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih dan memberi penghargaan
kepada Pengetua, barisan pentadbir serta guru-guru yang sentiasa komited
sepanjang menjalankan Pdpr dalam suasana negara yang ditimpa musibah
covid-19. Tidak dilupakan juga kepada para ibu bapa dan waris yang telah
sudi meluangkan masa untuk bersama-sama berkumpul untuk
membincangkan program kecemerlangan anak-anak.

2. 2.0 Membentang dan mengesahkan Laporan Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-
38

2.1 Minit mesyuarat Agung kali ke-38 pada muka surat 12 hingga 18
dibentangkan oleh YB Dato’ Norazmi Bin Mohd Narawi selaku pengerusi
PIBG.

2.2 Minit Mesyuarat Agung kali ke 38 diterima dan disahkan oleh En. Mohd
Anuar bin Abd Hamid serta disokong oleh En. Khalid bin Nasar Habib.

3 3.0 Membentangkan laporan aktiviti PIBG sesi 2020/ 2021

3.1 Cik Nur Farahanim binti Mohd Amil, setiausaha PIBG sesi 2020/2021
membentangkan laporan aktiviti PIBG pada muka surat 20.

3.2 Laporan aktiviti dibentangkan tanpa sebarang persoalan dan
perbincangan.

13

4 4.0 Pembentangan Laporan Kewangan PIBG sesi 2020/2021

4.1 Cik Nadzirah, Bendahari PIBG sesi 2020/2021 membentangkan laporan
kewangan tahunan PIBG pada muka surat 21 hingga 26 yang berbaki RM
88135.19. Laporan kewangan disahkan tanpa pindaan oleh En. Sabri bin
Zainol dan disokong oleh Pn Salhah binti Abu Bakar.

4.2 En.Mohd Syukur bin Md Noh meminta penjelasan tentang baki majalah
sekolah yang menjadi negatif. Persoalan ini telah dijawab oleh Bendahari
PIBG bahawa disebabkan pandemik covid 19, kutipan sumbangan telah
tertunggak, namun begitu hutang pada akaun tersebut telah diselesaikan
pada tahun 2021 dan tiada lagi hutang tertunggak.
4.3 En Mohd Puzi memohon mandat seluruh ahli PIBG memberi cadangan
agar akaun majalah dikira selesai dan bukannya hutang.

5 5.0 Membentang dan membahaskan usul
5.1 Penggunaan tag nama kain

5.1.1 Puan Siti Salmah binti Hashim mencadangkan penggunaan tag nama
kain digantikan dengan tag nama berpin atau bermagnet. Tag nama tersebut
boleh ditempah bersama dengan lencana sekolah dan bagi membezakan
setiap tingkatan ialah dengan mengikut warna tag.
5.1.2 Tuan Pengetua, En. Suhaimi Bin Othman menjelaskan bahawa
terdapat dua kelompok pelajar SMKA Al-Mashoor (L) iaitu pelajar luar
yang berulang-alik dan juga pelajar yang menginap di asrama. Permasalahan
berlaku di asrama iaitu pelajar sering kehilangan pakaian khususnya pakaian
seragam sekolah sama ada tertukar atau dicuri. Jadi untuk mengelakkan
masalah pergaduhan merebut pakaian, penggunaan tag nama kain yang
dijahit pada pakaian seragam sekolah lebih bersesuaian.

14

5
5.2 Mewajibkan pelajar yang berulang-alik untuk tinggal di asrama

5.2.1 En. Othman bin Mansor mencadangkan apabila sekolah dibuka, pelajar
yang tidak tinggal di asrama perlu diwajibkan tinggal di asrama dan sekiranya
tidak boleh beliau meminta pelajar yang berulang-alik ini diasingkan daripada
pelajar asrama untuk mengurangkan kebarangkalian jangkitan dari luar.

5.2.2 En. Suhaimi bin Othman memaklumkan bahawa jumlah keseluruhan
pelajar SMKA Al-Mashoor (L) adalah sebanyak 543 orang. Daripada jumlah ini
seramai 370 orang murid merupakan pelajar asrama. Disebabkan pandemik
Covid -19, bilangan pelajar asrama perlu dikurangkan bagi mematuhi Prosedur
Operasi Standard (SOP), seperti penjarakan fizikal daan sebagainya. Oleh itu,
pihak pengurusan asrama lebih mengutamakan pelajar yang tinggal berjauhan
dari sekolah untuk menetap di asrama.

5.3 Membawa handphone ke sekolah

5.3.1 En. Zulkiffli bin Bakar memohon supaya pelajar dibenarkan untuk
membawa handphone biasa bukan jenis smart-phone ke sekolah. Ini kerana caj
panggilan telefon awam agak mahal untuk setiap panggilan yang dibuat.

5.3.2 Tuan Pengetua menjelaskan bahawa pihak pengurusan sekolah masih
keberatan untuk memberi kebenaran membawa handphone ke sekolah kerana
bimbang sekiranya berlaku kecurian atau kehilangan. Perkara ini akan
menyukarkan pihak pengurusan sekolah untuk mengambil tindakan
sewaajarnya. Selain itu, pelajar jugan akan hilang fokus kerana leka bermain
handphone tersebut. Tuan Pengetua turut memaklumkan, pihak sekolah telah
menyediakan empat buah telefon awam di asrama dan dua
buah telefon awam di sekolah untuk kemudahan pelajar.

6 6.0 Sumbangan PIBG

6.1 Tuan Pengerusi meminta SU PIBG menjelaskan tentang cadangan kutipan
sumbangan PIBG yang baharu untuk disahkan.

6.2 SU PIBG memaklumkan bahawa cadangan kutipan sumbangan PIBG yang
baharu adalah RM130 untuk pelajar asrama dan RM100 untuk pelajar luar.
Keluarga yang mempunyai lebih daripada seorang anak di SMKA Al- Mashoor
(L) hanya perlu membayar sekali sahaja sumbangan PIBG. Ahli mesyuarat
sebulat suara bersetuju dengan nilai sumbangan yang dicadangkan.

15

6.3 Pn Salhah bin Abu Bakar mencadangkan supaya sumbangan PIBG boleh
dibayar secara ansuran bagi mereka yang kurang berkemampuan. Cadangan ini
disokong oleh Pn Khuzaimah binti Md Noor.

CADANGAN SUMBANGAN PIBG 2021
SMKA AL-MASHOOR (L)

Bil Kategori Murid Jumlah Sumbangan
1. Murid Asrama RM130/keluarga
2. Murid luar RM100/keluarga

7 7.0 Peperiksaan

7.1 Tuan Pengerusi meminta penjelasan tentang jadual peperiksaan yang
disediakan dalam buku program.

7.2 SU PIBG memaklumkan bahawa tiada peperiksaan yang akan dijalankan
sepanjang tempoh Pdpr. Hanya kuiz dan latihan pengukuhan sahaja yang
dibenarkan untuk dijalankan.

8 8.0 Hal-hal lain

8.1 Vaksinasi

8.1.1 Pn. Sarina binti Mohd Radzi mohon penjelasan dari pihak sekolah
berkenaan prosedur murid Tingkatan 5 yang tinggal di luar negeri Pulau Pinang
untuk mendapatkan vaksin.

8.1.2 Tuan Pengetua memaklumkan bahawa pihak KKM meminta semua murid
mendaftar vaksinasi di My Sejahtera. Murid perlu mengikut tarikh yang telah
ditetapkan dalam My Sejahtera dan tidak dibenarkan “walk in” kerana jumlah
vaksin yang disediakan pada sesebuah tempat adalah mengikut mereka yang telah
mendapat tarikh temujanji pada hari tersebut sahaja.

8.2 Penghantaran barang kepada anak di asrama

8.2.1 Pn. Lar Norfanty binti Shaarifin mohon penjelasan dari pihak sekolah
berkenaan SOP di asrama kerana sebelum ini terdapat masalah untuk menghantar
barang kepada anak-anak di asrama.

8.2.2 Tuan Pengetua memaklumkan pihak KPM dan KKM tidak membenarkan
ibu bapa menghantar sebarang makanan kepada anak- anak mereka yang telah
memasuki kawasan asrama. Hal ini kerana, makanan telah disediakan dengan
secukupnya di dewan makan asrama. Perkara ini bagi mengekang penularan

16

9 9.0 Pembubaran AJK PIBG 2020/2021

9.1 YB Dato’ Norazmi bin Mohd Narawi selaku YDP PIBG sesi 2020/2021 telah
membubarkan AJK PIBG sesi 2020/2021 dan seterusnya menyerahkan kepada
pengerusi sementara bagi pelantikan ahli jawatankuasa yang baharu bagi sesi
2021/2022.

10 10.0 Pelantikan AJK PIBG Sesi 2021/2022

Majoriti ahli mesyuarat telah menyokong pelantikan:

10.1 Pelantikan YDP PIBG

Tuan Haji Sofiudin bin Mohamad Isa
Dicadangkan oleh En. Mohamad Mustakhim bin Sahak
Disokong oleh Puan Sarina binti Mohd Radzi

10.2 Pelantikan NYDP

Dr Musa bin Ali
Dicadangkan oleh Puan Siti Salmah binti Hashim Disokong
oleh En. Mohamad Mustakhim bin Sahak

10.3 Pelantikan AJK Guru

Senarai nama guru-guru yang dilantik oleh pihak sekolah untuk menganggotai PIBG
sesi 2021/2022

1. Setiausaha – Cik Nur Farahanim binti Mohd Amil

2. Pen. Setiusaha – Mohd Norferzly bin Mohamad

3. Bendahari – Nadzirah binti Akmar

4. Pen. Bendahari – Nor Hafiza binti Yusoff

5. AJK

-En. Arman bin Abdul Talid

-Puan Suria Zunita binti Nasrul

-En. Mohd Razak bin Kamaldin

17

10.4 Pelantikan AJK PIBG Ibu bapa

1. Pn. Khamisah binti Juri

Dicadangkan oleh En. Mohd Puzi bin Awang Disokong
oleh Pn. Siti Salbiah binti Shahul Hameed

2. En. Mohd Khairulnizam bin Ismail

Dicadangkan oleh En. Mohamad Mustakhim bin Sahak
Disokong oleh Pn. Rohani binti Abu Aziz

3. En. Mohd Yusof bin Ishak

Dicadangkan oleh En. Zulkarnain bin Muhamad
Disokong oleh En. Mohamad Mustakhim bin Sahak

4. Pn. Siti Faizah binti Hashim

Dicadangkan oleh En. Arman bin Abdul Talid
Disokong oleh Pn. Zurida binti Aziz

5. En. Roslan Bin Kamaron Abidin

Dicadangkan oleh En. Zulkarnain Bin Muhamad
Disokong oleh Pn. Khadijah Binti Salleh

6. En Alias bin Yusof

Dicadangkan oleh Cik Nadzirah binti Akmar Disokong
oleh Cik Nur Farahanim binti Mohd Amil

7. Pn. Ismahani binti Ismail

Dicadangkan oleh Pn. Rozita binti Ibrahim
Disokong oleh Pn. Khadijah binti Salleh
11 11.0 Ucapan penangguhan.
11.1 Tuan Haji Sofiudin bin Mohamad Isa selaku YDP PIBG yang baharu dilan-
tik mengucapkan terima kasih di atas kepercayaan ahli mesyuarat untuk melantik
beliau sebagai Yang Dipertua PIBG. Beliau berterima kasih kepada barisan pim-
pinan PIBG 2020/2021 diatas komitmen dan pengorbanan yang telah diberikan
dan berjanji akan meneruskan agenda yang dilaksanakan dengan baik. Beliau juga
mengharapkan sokongan daripara waris supaya objektif yang ditetapkan dapat
dicapai dan dilaksanakan dengan jayaya demi memberikan yang terbaik untuk
sekolah dan anak-anak SMKA Al- Mashoor (L).
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.06 petang.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

……………………………........ …………………………
(NUR FARAHANIM BT MOHD AMIL) (TN HJ SOFIUDIN BIN MOHD ISA)
SU PIBG SMKA AL- MASHOOR (L)
SESI 2021/ 2022 YDP PIBG SMKA AL- MASHOOR (L)

18 SESI 2021/ 2022

REKOD KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG
SESI 2021/2022

BIL NAMA 1 2 34
1 UST SUHAIMI BIN OTHMAN
2 TUAN HAJI SOFIUDIN BIN MOHAMAD ISA / / /0
3 DR MUSA BIN ALI
4 CIK NUR FARAHANIM BT MOHD AMIL / / /0
5 EN MOHD NORFERZLY BIN MOHAMED
6 CIK NADZIRAH BINTI AKMAR /0
7 PN NOR HAFIZA BINTI YUSOFF
8 PN SURIA ZUNITA BINTI NASRUL / / /0
9 EN MOHD RAZAK BIN KAMALDIN
10 EN MOHD KHAIRULNIZAM BIN ISMAIL PINDAH
11 EN YUSOF BIN ISHAK
12 PN SITI FAIZAH BINTI HASHIM TH / /0
14 PN KHAMISAH BINTI JURI
15 PN NOOR HASHIMAH BINTI // PINDAH
16 EN RUSLAN BIN KAMARON ABIDIN
/ / /0
TURUT HADIR :
/ / TH 0
1 PN ROHANI BINTI ABU AZIZ
2 EN. MD NOR BIN JUSOH / / TH 0
3 EN ARMAN BIN ABDUL TALID
4 EN KHAIRUL NIZAM BIN ABU BAKAR / / /0

/ / TH 0

/ / /0

/ / /0

TH TH TH 0

/ / TH 0
/ / /0
/ / TH 0
/ / /0

19

AKTIVITI PIBG 2021/ 2022
AKTIVITI YANG MELIBATKAN SUMBANGAN, PENGLIBATAN

IBU BAPA & PENCAPAIAN PELAJAR

BIL PERKARA TARIKH TAHUN
2021
1. BACAAN YASSIN TINGKATAN 5 & 6 FEB 2021

2. MOHON RESTU TINGKATAN 5 & 6 FEB 2021

3. PROGRAM KELAS TAMBAHAN TINGKATAN 5 & MAC 2021
6 2021
2021
4. KEMKEPIMPINAN ASRAMA APRIL 2021
2022
5. IHYA’ RAMADHAN APRIL 2022
2022
6. SAMBUTAN HARI GURU SECARA MAYA MEI

7. CERAMAH MERDEKA OGOS

8. IHYA’ RAMADHAN APRIL

9. SAMBUTAN AIDILFITRI PERINGKAT SEKOLAH MEI

10. SAMBUTAN AIDILFITRI PERINGKAT ASRAMA MEI

SUMBANGAN PRIHATIN PIBG 2021/ 2022

BI PERKARA JENIS SUMBANGAN
L RM20,000
RM3, 200
SUMBANGAN INDIVIDU UNTUK TABUNG PIBG
2 BUAH PENGHAWA DINGIN DI DEWAN HAJI

1. ROZALI
BAIK PULIH MUSOLLA AL- HADI (RM1, 750)
BAKI (TABUNG PEMBANGUNAN SEKOLAH)

2. SUMBANGAN CABUTAN BERTUAH

20

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG

AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021
TABUNG PIBG

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
3,541.00
1 Baki b/b 11,041.94 1 Sewa mesin fotostat 25.00
6,077.00
2 Sumbangan 2020 20,943.00 2 NST (tumpang akaun) 75.60
2,300.00
3 Sumbangan pemasangan 10,000.00 3 Majalah 2019 1,020.00
‘Smart Board’ 150.00
10,000.00
4 Hibah 876.24 4 Meeting AJK PIBG 320.00
470.00
NST (tumpang akaun) 25.00 5 Ihya' Ramadhan 300.00
4,200.00
5 Sumbangan individu 40.00 6 Sambutan Hari Guru secara ma- 200.00
6 Majalah 2019 ya 3.00

420.00 7 Ceramah sempena hari Merdeka

8 Sumbangan pemasangan ‘Smart
board’

9 Pantun

10 Cenderamata

11 Ceramah motivasi F1, F2, F3

12 Penceramah teknik menjawab
SPM

13 Program Maulidur Rasul

14 Charge bank

baki h/b 14,664.58
43,346.18
43,346.18
Baki b/b 14,664.58

21

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK (KELAS PEPERIKSAAN)

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
Baki b/b 1,620.00
12,275.86 1 Majlis Mohon Restu F5
1 Sumbangan 2020 495.00
9,795.00 2 Program kelas tambahan F6 1,250.00

3 Teknik menjawab F6 525.00

Webinar Formula Pelajar 310.00
4 Cemerlang (Dr. Shukri Abdul-
lah) 1,000.00

5 Pembelian barangan basah
untuk Makmal Biologi

6 Prog. Akademik berfokus
F5,F6

baki h/b 16,870.86
22,070.86
22,070.86
baki b/b 16,870.86

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK (KELAS BUKAN PEPERIKSAAN)

BI PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
L 200.00

Baki b/b 16,925.75 1 Pembelian barangan basah
untuk Makmal Sains

1

Baki h/b 16,725.75
16,925.75
16,925.75
Baki b/b 16,725.75

22

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG KOMPUTER

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
Baki b/b 65.00
21,310.64 1 Fotostat nota komputer
1,400.00
2 Pemasangan Wifi di blok D 10,000.00

3 Pemasangan audio bilik
‘Green Screen’

Baki h/b 9,845.64
21,310.64
21,310.64
Baki b/b 9,845.64

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG MAJALAH

RM BIL PEMBAYARAN RM
(6,077.00)

6,077.00

Baki h/b 0.00
0.00 0.00
0.00

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG KEBAJIKAN ASRAMA

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
Baki b/b 5,823.84 1 Astro 125.00
2 440.00
Kem Kepimpinan Asrama

Baki h/b 5,258.84
5,823.84
5,823.84
Baki b/b 5,258.84

23

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG PROF. WAN ROSLI

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
Baki b/b 1,000.00
6,307.30 1 Hadiah Terbaik SPM 2019

Baki h/b 5,307.30
6,307.30
6,307.30
Baki b/b 5,307.30

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG PEMBANGUNAN DEWAN

BIL PENERIMAAN RM BIL PEMBAYARAN RM
Baki b/b 6,126.86

Baki h/b 6,126.86
6,126.86
6,126.86
Baki b/b 6,126.86

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG ZAKAT

BIL PENERIMAAN RM BI PEMBAYARAN RM
L

Baki b/b 14,400.00 1 Majlis Bacaan Yasin SPM 1,260.00
& STPM (2020)

1 Sumbangan 2021 600.00 2 Kem Kecemerlangan SPM 3,260.00
(2021)

Baki h/b 10,480.00
15,000.00
15,000.00
Baki b/b 10,480.00

24

BAKI TABUNG PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR
(LELAKI), PULAU PINANG BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

TABUNG BAKI
PIBG
Program Peningkatan Akademik (Peperiksaan) 14,664.58
Program Peningkatan Akademik (Bukan Peperiksaan) 16,870.86
Komputer 16,725.75
Majalah 9,845.64
Kebajikan Asrama
Tabung Prof. Wan Rosli 0.00
Pembangunan Dewan Sekolah 5,258.84
Tabung Zakat 5,307.30
6,126.86
10,480.00

Jumlah baki pada 31 DISEMBER 2021 85,279.83

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU-GURU, SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), PULAU PINANG
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

BIL PENERIMAAN RM BI PEMBAYARAN RM
Baki b/b 2020 L
28,681.60
1 PIBG 88,135.19 0.00
2 MAJALAH
32,304.24 1 PIBG 5200.00
PROGRAM PENING-
3 KATAN PENDIDIKAN 6,077.00 2 MAJALAH 200.00

(AKADEMIK) PROGRAM PENING- 11465.00
4 ZAKAT 9,795.00 3 KATAN PENDIDIKAN 565.00

BAKI b/b (AKADEMIK) 1000.00
PROGRAM PENING- 4520.00
600.00 4 KATAN PENDIDIKAN 85,279.83
(BUKAN AKADEMIK) 136,911.43
5 KOMPUTER

6 KEBAJIKAN ASRAMA

7 PROF.WAN ROSLI

8 ZAKAT

BAKI h/b

136,911.43

85,279.83

25

LAMPIRAN A
Nama sekolah : SMKA AL MASHOOR (L)
Alamat sekolah : Jalan Air Itam,10460 Pulau Pinang.

LAPORAN JURU AUDIT DALAMAN
PERSATUAN IBU BAPA-GURU

SEKOLAH: SMKA AL MASHOOR (L)
Kami telah memeriksa akaun-akaun Persatuan Ibu Bapa & Guru bagi Tahun 2020 berakhir pada
31 Disember 2020 dan kami telah memperolehi segala maklumat dan keterangan yang kami per-
lukan bagi maksud pemeriksaan kami.
Pada pendapat kami, tertakluk kepada komen-komen kami jika ada di bawah ini, akaun-akaun ini
telah diselenggarakan dengan betul lagi memuaskan berdasarkan yang kami benar-benar maklum
dan mengikut keterangan-keterangan yang diberi kepada kami sebagaimana yang ditunjukkan da-
lam penyata akaun terimaan dan bayaran berkaitan.
Komen:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………..........................................................................
Tarikh : 19 SEPTEMBER 2020

________________
(PN. NOR ELEAYANY BT AIDROS)
JURU AUDIT
______________________________________________________________________________

_________________
TUAN HAJI SOFIUDIN BIN MOHAMAD ISA
Yang Dipertua PIBG 2021/20212
SMKA Al-Mashoor (Lelaki)
Pulau Pinang

(CIK NUR FARAHANIM BT MOHD AMIL)
Setiausaha PIBG
Sesi 2020/2021

26

CADANGAN DAN USUL

SEKOLAH
Bil Usul
1 Nur Shazreen Aiza binti Ismail

Muhammad Adam Fakhrullah bin Nasru Nizal (1 Thoriq)

(a) Menyediakan program lawatan ke universiti – university tempatan agar lebih terbuka
dalam aliran yang akan dipilih.

2 ZULKARNAIN BIN MUHAMAD

Ketua Warden

(a) Mencadangkan bayaran kebajikan asrama kembali kepada asal iaitu RM50 me-
mandangkan asrama banyak melaksanakan aktiviti kepada murid- murid asrama.

(b) Mencadangkan kelas tambahan kritikal berbayar (jemput guru luar) di asrama.

(c) Melaksanakan semula denda pelajar yang tidak melepasi syarat minima akademik
asrama bagi murid asrama samada peperiksaan/ujian dalaman atau peperiksaan awam
seperti PT3, SPM, STPM. Syarat minima akademik akan diberi secara “ soft copy” kepa-
da SU PIBG.

3 Mohammad Syukur bin Md Noh

Muhammad Adam bin Mohammad Syukur (3 Amru)

(a) Kemasukan semula pelajar ke asrama (untuk pelajar yang terpaksa berulang alik).
1- Masa pelajar terbuang di atas jalan, purata 2 jam sehari utk pergi dan balik. Pelajar j
uga penat dan tidak dapat menumpu perhatian.
2- Pelajar ketinggalan aktiviti keagamaan di asrama dan aktiviti kokurikulum selepas
waktu sekolah kerana terpaksa bergegas pulang.

(b) Mengadakan sesi libat urus ibu bapa bagi pelajar kelas peperiksaan terutama Tingkatan
Tiga. Ini bertujuan untuk mengetahui tahap kesediaan pelajar bagi setiap mata pelajaran
setelah dua tahun tanpa pembelajaran yang konsisten.

c) Wujudkan sistem maklumbalas untuk prestasi akademik yang lebih baik kepada ibu bapa
menggunakan platform media yang bersesuaian seperti googledrive dan email.

CADANGAN SUMBANGAN PIBG 2022
SMKA AL MASHOOR (L)

BIL KATEGORI MURID JUMLAH SUMBANGAN
1 MURID ASRAMA RM140 / KELUARGA
2 MURID BERULANG-ALIK RM110 / KELUARGA

27

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN
SEK. MEN. KEB. AGAMA AL MASHOOR LELAKI
PERANCANGAN TAKWIM PEPERIKSAAN SEKOLAH (DALAMAN) TAHUN 2022

UJIAN / PEPERIKSAAN TINGKATAN TARIKH PENILAIAN / PEPERIKSAAN
TING. 1, 2, 3 30 MEI 2022- 2 JUN 2022
PENTAKSIRAN TAHAP PEN- TING. 4, 5 26 MEI 2022- 2 JUN 2022
GUASAAN MURID TING. 1, 2, 3 01 - 12 OGOS 2022
TING. 4, 5 01 - 12 OGOS 2022
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN TING 1, 2 16 JANUARI - 03 FEBRUARI 2022
TING. 4 16 JANUARI - 03 FEBRUARI 2022
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

* Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada arahan semasa yang dikeluarkan

28

SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), JALAN AIR ITAM 10460 PULAU PINANG
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 2017 - 2020
ANALISIS - PERINGKAT MATA PELAJARAN

MATA TAHUN BIL A B CDE F BIL % LULUS
PELAJARAN CALON LULUS

2020 (PT3) - ---- - -
0 0 81 100
BAHASA MELAYU 2019 (PT3) 81 37 38 6 0 0 0 90 100
1 0 103 100
02 2018 (PT3) 90 14 46 29 1 - -
0 0 81 100
2017 (PT3) 103 28 41 25 8 0 0 90 100
0 0 103 100
BAHASA MELAYU 2020 (PT3) - ---- -
(LISAN) 0 81 100
03 2019 (PT3) 81 78 3 0 0 0 90 100
2018 (PT3) 90 82 8 0 0 0 103 100
-
2017 (PT3) 103 87 16 0 0 0 81 100
0 90 100
2020 (PT3) - ----- 0 103 100
-
BAHASA INGGERIS 2019 (PT3) 81 54 16 5 6 0 0 81 100
0 90 100
12 2018 (PT3) 90 20 24 20 17 9 0 103 100
-
2017 (PT3) 103 13 19 37 24 10 0 81 100
0 90 100
2020 (PT3) - ----- 0 103 100
-
SEJARAH 2019 (PT3) 81 7 24 29 19 2 0 81 100
2 88 98
21 2018 (PT3) 90 50 24 10 5 2 14 89 86
-
2017 (PT3) 103 87 14 2 0 0 0 81 100
0 90 100
2020 (PT3) - ----- 5 98 95
-
GEOGRAFI 2019 (PT3) 81 15 31 28 6 1 0 31 100

23 2018 (PT3) 90 78 11 1 0 0 0 52 100

2017 (PT3) 103 99 1 2 1 0

PENDIDIKAN 2020 (PT3) - -----
ISLAM
45 2019 (PT3) 81 63 18 0 0 0
2018 (PT3) 90 90 0 0 0 0

2017 (PT3) 103 99 3 1 0 0

2020 (PT3) - -----

MATEMATIK 2019 (PT3) 81 19 16 25 14 7

50 2018 (PT3) 90 18 19 24 13 14

2017 (PT3) 103 16 21 22 17 13

2020 (PT3) - -----

SAINS 2019 (PT3) 81 7 17 29 22 6

55 2018 (PT3) 90 4 18 43 20 5

2017 (PT3) 103 2 18 29 27 22

KEMAHIRAN HIDUP 2020 (PT3) - -----
(KT) 76/ A14 ASAS
2019 (PT3) 31 12 13 6 0 0

SAINS KOMPUTER 2018 (PT3) 52 12 33 7 0 0

(ASK) 70 2017 (PT3) 103 0 18 36 4 1 0 103 100

KEMAHIRAN HIDUP 2020 (PT3) - --- - - -
(PK) 79 / REKA- 2019 (PT3) 50 10 22 15 3 0 0 50 100
38 3 22 13 0 0 0 38 100
BENTUK TEKNOLO- 2018 (PT3) 0 103 100
3
GI 71 2017 (PT3) 103 0 2 31 8 -
2 79 98
BAHASA ARAB 2020 (PT3) - ---- -
31 2019 (PT3) 81 23 21 22 13 0 0 90 100
6 97 94
2018 (PT3) 90 11 22 39 14 4

2017 (PT3) 103 34 24 15 19 5

29

SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), JALAN AIR ITAM 10460 PULAU PINANG
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 - 2020

ANALISIS - PERINGKAT MATA PELAJARAN

MATA TAHUN BIL A+ A A- B+ B C+ C D E G BIL % GPMP
PELAJARAN CALON LULUS LULUS

2020 83 10 41 23 6 1 1 1 0 0 0 83 100 1.45

BAHASA 2019 83 20 32 22 9 0 0 0 0 0 0 83 100 1.24
MELAYU 2018 84 5 25 30 22 1 0 1 0 0 0 84 100 1.92
2017 67 3 15 36 12 1 0 0 0 0 0 67 100 1.90
1103

2016 98 6 22 26 22 18 3 1 0 0 0 98 100 2.38

2020 83 6 13 10 13 18 7 9 7 0 0 83 100 3.40

BAHASA 2019 83 2 10 11 15 22 13 7 3 0 0 0 100 3.53
INGGERIS 2018 84 4 16 17 19 18 6 4 0 0 0 84 100 2.77
2017 67 0 8 8 17 20 10 2 2 0 0 67 100 3.45
1119

2016 97 0 9 12 18 30 13 10 5 0 0 97 100 3.78

2020 83 14 19 29 12 4 3 2 0 0 0 83 100 1.88

SEJARAH 2019 83 5 13 18 20 16 8 3 0 0 0 83 100 2.78
1249 2018 84 12 25 24 12 8 1 1 1 0 0 84 100 1.89
2017 67 6 19 13 13 9 5 2 0 0 0 67 100 2.34

2016 98 1 23 26 28 13 4 3 0 0 0 98 100 2.54

2020 83 12 55 7 4 3 1 1 0 0 0 100 100 1.25

MATEMATIK 2019 83 14 45 9 3 2 5 3 1 1 0 83 100 1.66
1449 2018 84 18 40 9 5 3 4 2 3 0 0 84 100 1.64

2017 67 25 25 5 3 4 1 1 3 0 0 67 100 1.37

2016 98 19 38 9 6 14 2 2 6 2 0 98 100 2.14

2020 24 0 12 8 4 0 0 0 0 0 0 24 100 1.67

SAINS 2019 25 2 9 10 4 0 0 0 0 0 0 25 100 1.64
1511 2018 25 1 10 11 2 1 0 0 0 0 0 25 100 1.68
2017 18 0 10 5 3 0 0 0 0 0 0 18 100 1.61

2016 27 0 5 8 10 3 1 0 0 0 0 27 100 2.52

2020 83 1 4 7 9 11 21 16 12 2 0 83 100 4.70

BAHASA ARAB 2019 83 2 0 8 14 9 13 14 16 7 0 83 100 4.95

TINGGI 2018 84 1 2 9 12 21 14 14 6 4 1 83 99 4.49

2361 2017 67 2 0 8 12 13 14 9 7 2 0 67 100 4.37

2016 98 4 3 11 16 15 23 9 13 3 1 97 99 4.35

2020 59 2 3 3 2 2 8 11 6 19 3 56 94.9 5.93

MATEMATIK 2019 58 1 3 2 5 6 6 11 10 5 9 49 84.4 5.74

TAMBAHAN 2018 59 0 4 1 0 3 10 10 11 13 7 52 88 6.31

3472 2017 49 1 0 0 2 9 10 8 11 5 3 46 94 5.80

2016 96 3 9 4 3 10 3 18 19 16 11 85 89 5.72

2020 39 0 8 7 4 8 6 6 0 0 0 39 100 3.38

PRINSIP 2019 35 0 3 3 5 0 1 6 13 4 0 35 100 5.37

PERAKAUNAN 2018 35 0 8 5 5 3 3 4 5 1 1 34 97 3.89

3756 2017 32 0 6 1 3 5 10 2 4 1 0 32 100 4.22

2016 53 1 3 11 8 11 7 7 5 0 0 53 100 3.87

2020 59 5 1 3 6 6 18 12 8 0 0 59 100 4.53

FIZIK 2019 58 0 2 12 15 16 6 4 2 1 0 58 100 3.64
4531 2018 59 1 2 8 14 15 15 2 1 1 0 59 100 3.76
2017 49 1 1 9 8 7 12 7 4 0 0 49 100 4.10

2016 71 3 4 10 10 19 15 6 4 0 0 71 100 3.79

2020 59 3 2 8 2 8 9 12 13 2 0 59 100 4.75

KIMIA 2019 58 2 3 3 8 5 8 9 11 7 2 56 96.55 5.14
4541 2018 59 3 3 2 4 8 10 12 14 3 0 59 100 5.00
2017 49 0 1 14 530 6 7 2 11 3 0 49 100 4.41

2016 71 9 3 8 8 12 10 9 9 3 0 71 100 3.97

BIOLOGI 2020 38 0 3 4 5 5 16 3 2 0 0 38 100 4.16
4551 2019 45 1 2 3 6 7 11 7 7 1 0 45 100 4.62
2018 43 1 2 2 0 8 12 11 6 0 1 42 98 5.00
0 0 33 100 4.03
2017 33 0 1 3 11 6 5 5 2 0 0 45 100 4.04

2016 45 2 1 9 4 8 10 8 3 0 0 83 100 1.70
1 0 82 100 1.93
2020 83 18 19 26 13 4 3 0 0 0 0 84 100 2.64
0 0 67 100 1.94
PENDIDIKAN 2019 82 23 12 18 17 6 3 2 0 0 0 98 100 2.99
AL QURAN & 0 0 83 100 3.12
ASSUNAH 2018 84 1 9 33 28 6 4 2 1 0 0 83 100 3.19
0 0 84 100 3.13
5227 2017 67 14 13 16 13 9 2 0 0 0 0 67 100 4.01
0 0 98 100 2.84
2016 98 14 11 20 13 16 11 7 6 0 0 5 100 1.60
0 0 5 100 3.60
2020 83 4 5 23 15 22 10 3 1 1 0 9 100 4.33
0 0 11 100 3.00
PENDIDIKAN 2019 83 6 7 16 16 22 9 4 3 0 0 7 100 3.00
SYARIAH
ISLAMIAH 2018 84 1 3 18 35 21 2 3 1

5228 2017 67 0 2 7 13 21 15 8 1

2016 98 12 12 17 18 23 10 6 0

2020 5 03110000

SAINS 2019 5 00031100

KOMPUTER 2018 9 0 0 1 3 1 2 1 0

3770 2017 11 0 0 4 5 0 2 0 0

2016 7 0 0 2 4 0 1 0 0

31

SEK. MEN. KEB. AGAMA AL-MASHOOR (LELAKI), JALAN AIR ITAM 10460 PULAU PINANG
SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (SISTEM MODULAR) 2016 - 2020
ANALISIS - PERINGKAT MATA PELAJARAN

MATA TA- BIL A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F BIL % PNGM
PELAJARAN HUN CALO LULUS LU- P
LUS
N

2020 33 1 1 6 7 8 6 3 1 0 0 0 33 100 2.78

PENGAJIAN 2019 22 1 0 3 4 9 2 2 0 0 1 0 22 100 2.71
AM 900
2018 17 013 5 51 2 0 0 00 17 100 2.84

2017 30 1 0 4 5 10 8 1 1 0 0 0 30 100 2.71

2016 19 0 1 1 7 2 4 4 0 0 0 0 19 100 2.67

2020 9 212 4 00 0 0 0 00 9 100 3.37

BAHASA 2019 20 2 4 2 5 4 3 0 0 0 0 0 20 100 3.10

2018 12 0 2 1 1 1 5 1 1 0 0 0 12 100 2.64

MELAYU 910 2017 24 1 3 2 4 11 2 1 0 0 0 0 24 100 2.90

2016 11 0 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 11 100 2.94

2020 24 3 1 9 4 3 1 2 1 0 0 0 24 100 3.07

BAHASA AR- 2019 14 0 1 0 3 4 0 6 0 0 0 0 14 100 2.53

AB 2018 7 100 1 20 2 0 0 01 7 86 2.33
913
2017 10 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 10 100 2.77

2016 8 012 0 02 1 0 0 20 8 100 2.37

2020 33 6 12 8 4 1 2 0 0 0 0 0 33 100 3.45

SYARIAH 2019 22 3 5 10 3 1 0 0 0 0 0 0 22 100 3.42
930 2018 17 433 1 41 0 1 0 00 17 100 3.22

2017 30 5 6 7 12 0 0 0 0 0 0 0 30 100 3.38

2016 19 0 3 7 4 3 2 0 0 0 0 0 19 100 3.10

2020 33 5 5 9 5 4 2 1 2 0 0 0 33 100 3.15

SEJARAH 2019 22 312 4 75 0 0 0 00 22 100 2.94
940 2018 17 133 3 52 0 0 0 00 17 100 3.06

2017 30 4 5 8 10 3 0 0 0 0 0 0 30 100 3.30

2016 19 0 3 5 7 4 0 0 0 0 0 0 19 100 3.12

5P 4P 3P 2P 1P 0P JU 2020 3.14
M 2019 3.06
2018 2.94
2020 0 30 2 1 0 0 33 GRED PURA- 2017 3.08
TA SEKOLAH 2016 2.98
2019 11 11 0 0 0 0 22 (KLUSTER)

2018 1 15 0 1 0 0 17

2017 3 25 2 0 0 0 30

2016 15 4 0 0 0 0 19

32

SMKA AL-MASHOOR (LELAKI), JALAN AIR ITAM 10460 PULAU PINANG
STPM 2015 - 2020

ANALISIS - PERINGKAT MATA PELAJARAN / BILANGAN "P"

MATA PELA- TAHUN / GPMP
JARAN
BIL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 PENGAJIAN 2.58 2.67 2.71 2.84 2.71 2.78
AM

2 BAHASA ME- 2.77 2.94 2.90 2.64 3.1 3.37
LAYU

3 BAHASA AR- 2.15 2.37 2.77 2.33 2.53 3.07
AB

4 SYARIAH 2.37 3.1 3.38 3.22 3.42 3.45

5 USULUDDIN 2.35 2.6 - - --

6 SEJARAH 2.74 3.12 3.30 3.06 2.94 3.15

7 PENGAJIAN 2.22 2.56 - - --
PERNIAGAAN

5P 8 15 3 1 11 0
4P
3P 8 4 25 15 11 30
2P
1P 2 0 2002
0P
JUMLAH 0 0 0101
GPS
1 0 0000

0 0 0000

19 19 30 17 22 33

2.63 2.98 3.08 2.94 3.06 3.14

33

IYCKL AGE GROUP ONLINE CHESS CHAMPIONSHIP 2021
MUHAMMAD ASLAM BIN ANUAR
MUHAMMAD AFHAM BIN ANUAR

NAIB JOHAN (GRED PLATINUM) QIRAATUS SAB’IE BIT TARANNUM MEN ATAS
MUHAMMAD AFNAN AFANDI BIN MOHD REDZWAN.

3D DESIGN COMPETITON IN CONJUCTION WITH THE VIRTUAL
CONVENTIONOF MY STEM AMBASSADOR

ZARIFF BIN MOHAMMAD AZAM
PERTANDINGAN KUIZ "KITA MESTI MENANG"

AHMAD SUFI FARHIE BIN FADZIL
MUHAMMAD IMAN ADLI BIN ANUAR
MUHAMMAD RAFIQ AMSYAR BIN MOHAMAD RAFI
MUHAMMAD ZULHAKIM BIN ZURAIDI
MALAYSIAN SCIENCE COMPETITON
SHAH ARIF BIN SUWARDI
KUIZ DIGITAL NOWYOUSEEME KEMPEN KESEDARAN THALASSAEMIA
ALIF YUSRI BIN MOHD YUSOF
WEBINAR: KONVENSYEN TAHFIZ PERINGKAT KEBANGSAAN
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
MUHAMMAD NAIM SYAKRI BIN ABU BAKAR

34

SAMSUNG THE SOLVE FOR TOMORROW
AMIR IMTIYAZ BIN AMRUL KHAIRI
MUHAMMAD ADIB ASYRAF BIN SAMAD
MUHAMMAD MUHAIMIN BIN MOHD SHAREEZAL

PERTANDINGAN WATER VISION 2021
ADAM BIN MOHD SHAHREE
WAN MUHAMMAD ADAM BIN WAN AMIRUDDIN
ILMAN AMSYAR BIN MOHD SHABIR
AHMAD FARIS BIN AHMAD FARID
MUHAMMAD TAUFIQ BIN RAHMAT

PERTANDINGAN KHAT SIBER
NIK FAKHRUL HAZIQ B IRFAN AFFANDI

INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS INNOVATION EXHIBITION (IYSIE’21)
ALIF YUSRI BIN MUHAMMAD YUSOFF
MUHAMMAD AL-NAQEEB BIN ABDUL MANAF,
ZARIFF BIN MOHAMMAD AZAM
MUHAMMAD NAQIB BIN MOHD SUHAIMI

PERTANDINGAN PERSEMBAHAN STEM
AHMAD AFHAM ELLMI BIN ADRIL ELLMI

KALNIVAL PUSAT SUMBER
MUHAMMAD IMAN ADLI BIN ANUAR
NOR IRFAN DANISH BIN NORHISHAM
ADAM BIN MOHD SHAHREE

PERTANDINGAN ECO FRIENDLY TOTE BAG STEM
NOR IRFAN DANISH BIN NORHISHAM

35

JOHAN E-QIRAATUS SABIE BIT TARANNUM MEN ATAS
MUHAMMAD AFNAN AFANDI BIN MOHD REDZWAN

JOHAN KHAT SIBER
NIK FAKHRUL HAZIQ B IRFAN AFFANDI

PINGAT EMAS PERTANDINGAN KUIZ PENILAIAN SUKAN BOLING TENPIN
PEMBANGUNAN MSSPP SIRI

MUHAMMAD AMSYAR IRFAN BIN MOHD DASTAN
PINGAT EMAS KUIZ PERATURAN ASAS SUKAN BADMINTON

MUHAMMAD NAQIB BIN MOHD SUHAIMI
ZARIFF BIN MOHAMMAD AZAM
NAIB JOHAN E-TARANNUM
MUHAMMAD AFNAN AFANDI BIN MOHD REDWAN
TEMPAT KEDUA PERTANDINGAN DENDANGAN SYAIR 2021 ANJURAN DBP ZON UTARA
MUHAMMAD FARIHIN RIFQI BIN FAMI
TEMPAT KETIGA E-NYANYIAN SOLO LAGU KEROHANIAN
MUHAMMAD SUFI BIN ALIAS
TEMPAT KETIGA PERTANDINGA MENGARANG SAJAK
MUHAIMIN HANNAN BIN MD HANIM
PINGAT PERAK KUIZ PENGETAHUAN KEPOLISAN SEMPENA SAMBUTAN HARI POLIS
KE 214
MUHAMAD AMEER AMNI BIN ZULKIFLI
PINGAT PERAK KUIZ PENGETAHUAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM (SEKOLAH
MENENGAH)
MUHAMAD AMEER AMNI BIN ZULKIFLI
MUHAMMAD AIZAM IZZAT BIN MOHAMAD ZAINI
MUHAMMAD 'ATIF BIN AHMAD
MUHAMMAD HAIKAL BIN MUHAMMAD FAHMI
MUHAMMAD NAQIB BIN MOHD SUHAIMI
MUHAMMAD AYZAD FAHMI BIN MOHD RAFFEE
MUHAMMAD NAQIB BIN MOHD SUHAIMI

36

PINGAT GANGSA KUIZ PENGETAHUAN KEPOLISAN SEMPENA SAMBUTAN HARI POLIS
KE 214

MUHAMMAD TAUFIQ BIN RAHMAT
SHAZRY IZZWAN BIN SHAHRUDIN

PINGAT GANGSA KUIZ PENGETAHUAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM (SEKOLAH
MENENGAH)

IZZ ANIQ BIN ZAHRULZMAN
MUHAMMAD ARIF BIN NORHELMI
MUHAMMAD IRFAN IZZUDDIN BIN MOHD SHAREEZAL
MUHAMMAD RAFIQ AMSYAR BIN MOHAMAD RAFI
MUHAMMAD RAFIQ AMSYAR BIN MOHAMAD RAFI
AHMAD ZIKRI BIN AHMAD ZAIDI
LUQMAN HAKIM BIN SHAHRUL HASNNI
MUHAMMAD ADIPUTRA BIN SAIFUL FADLY
MUHAMMAD AFIQ ZAKWAN BIN MAZLI
MUHAMMAD AFIQ ZAKWAN BIN MAZLI
MUHAMMAD AL-AMIN BIN ASRI
MUHAMMAD FARIS IRFAN BIN JUHAZRY
MUHAMMAD IRFAN HANIS BIN MD NOR
MUHAMMAD RAZIQ ASHRANI BIN MUHD NIZAM
MUHAMMAD ZULHAKIM BIN ZURAIDI
MUHAMMAD ZULHAKIM BIN ZURAIDI
WAN AHMAD AIMAN B. WAN MOHD ZUHDI
ALIF YUSRI BIN MOHD YUSOF
ANWAR IDRIS BIN FAIZAL
FAYED BIN MOHD FESAL
MOHAMED SAFIRUL HASSAN BIN MOHD FIRDAUS
MOHAMMAD IRFAN IRSYADUDDIN BIN MOHD ZAINUDDIN
MUHAMMAD AFNAN AFANDI BIN MOHD REDWAN
MUHAMMAD FARIHIN RIFQI BIN FAMI
MUHAMMAD HARIS AFHAM BIN ZAIMI
MUHAMMAD SALEHUDIN IMAN BIN AZRI
MUKHLIS BIN AZMAN
ZARIFF BIN MOHAMMAD AZAM
MUHAMMAD AFIF RUSYAIDI BIN MUHAMAD KHARIRI
MUHAMMAD FIKRI BIN AMINUDDIN
MUHAMMAD RAZEEN BIN SHEIK OSMAN
MUHD ADAM BIN HISYAM

37

Daerah

JOHAN E-TARANNUM
MUHAMMAD AFNAN AFANDI BIN MOHD REDWAN

JOHAN MIMBAR DAIE
MUHAMMAD RIDZUAN NAIM BIN MOHD HASHIM

JOHAN KHAT SIBER
NIK FAKHRUL HAZIQ B IRFAN AFFANDI

JOHAN E-NYANYIAN SOLO LAGU KEROHANIAN
MUHAMMAD SUFI BIN ALIAS

PINGAT EMAS KUIZ ATAS TALIAN COVID-19 SEMPENA CABARAN SKUAD SIHAT 2021
AHMAD AFHAM ELLMI BIN ADRIL ELLMI
MUHAMMAD TAUFIQ BIN RAHMAT

NAIB JOHAN E-HAFAZAN
MUHAMAD MUADZ BIN MOHD ANUAR

TEMPAT KEDUA PERTANDINGAN PENGKARYA MUDA (MENULIS CERPEN)
ADIB NAZHAN BIN AZMAN

38

Sekalung Penghargaan

SETINGGI-TINGGI TERIMA KASIH KEPADA

TUAN HAJI ROSLI BIN OTHMAN
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JPNPP
USTAZ SUHAIMI BIN OTHMAN

PENGETUA SMKA Al-MASHOOR (L)
TUAN HAJI SOFIUDIN BIN MOHAMAD ISA

YANG DIPERTUA PIBG SESI 2021/2022

AJK PIBG SMKA AL-MASHOOR(L) SESI 2021/2022
PIHAK PENTADBIRAN SEKOLAH
GURU-GURU, STAF SOKONGAN
IBU BAPA DAN PARA PELAJAR

SETERUSNYA SELURUH WARGA SMKA AL-MASHOOR (L)
DI ATAS KERJASAMA DAN SOKONGAN

YANG TELAH DIBERIKAN SECARA LANGSUNG
ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM MENJAYAKAN MAJLIS INI.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

39


Click to View FlipBook Version