The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hfarezan, 2021-01-13 15:23:06

Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2021

Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2021

Keywords: SK Kenering

1

2

BAB 1
PENGENALAN

1.1 Pengenalan

1.1.1 Kata Alu-aluan PGB

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
dan Salam Sejahtera

Ahamdulillah, pertamanya setinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. atas
limpah rahmat dan izinNya untuk kita bersama meneruskan tanggungjawab kita
dalam mendidik dan membina generasi masa hadapan negara.

Dalam keadaan ketidaktentuan berdasarkan situasi semasa, kita para guru
amat terkesan dengan soal kemenjadian anak-anak kita dari segi perkembangan
mereka samada dari segi akademik, kokurikulum mahupun sahsiah. Untuk itu
dengan sesi persekolahan 2021 ini, maka dapatlah kita merealisasikan segala
strategi yang terbaik dalam menangani kelompangan yang timbul sebelum ini.

Bagi memastikan SK Kenering terus bergerak maju dan mencipta
kecemerlangan, setiap warga SKK harus sentiasa mengamalkan ciri dan kualiti
Budaya Kerja Kelas Pertama. Ini sejajar dengan PPPM (2013-2025) yang kini
sudah masuk Gelombang ke-3. Selain itu, kita juga akan bergerak mencapai KPI
seperti yang telah ditetapkan dalam Perancangan Strategik JPN Perak, PPD Hulu
Perak dan juga Perancangan Strategik SK Kenering. Dan 2021 juga merupakan
tahun kedua SK Kenering dalam program TS25 dalam meningkatkan
kecemerlangan sekolah.

Saya berkeyakinan tinggi dengan dedikasi, komitmen serta kesepakatan
keluarga besar kita dalam mengharungi segala cabaran dalam merencana strategi
bagi mencapai aspirasi kecemerlangan yang telah ditetapkan.

Selamat Maju Jaya buat kita semua.

Sekian, Wassalamalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

3

1.1.2 Maklumat Sekolah

PROFIL SEKOLAH

Nama sekolah : Sekolah Kebangsaan Kenering

Kod sekolah : ABA7023

Alamat sekolah : Kampung Malau, 33300 Gerik. Perak

Koordinat : X: 101.056459, Y: 5.280885

No. Tel / Faks : 05-791 0502

e-mel : e-mel 1govUC (e-mel rasmi sekolah)

JPN : Jabatan Pendidikan Negeri Perak

PPD : Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Perak

Parlimen : Parlimen Lenggong

Dewan Undangan Negeri : Dewan Undangan Negeri Kenering

Jenis sekolah : Sekolah Kebangsaan

Peringkat : Prasekolah - Tahun 6 / Tingkatan 1 - 6

Jenis murid : Lelaki sahaja ()
Sesi : Perempuan sahaja
: Lelaki dan Perempuan ()
(√)

: Pagi sahaja (√)
: Pagi dan petang ()

Lokasi : Bandar / Luar bandar

Gred : Gred A

Jenis bantuan : Bantuan Kerajaan Penuh

Sumber bekalan elektrik : 24 jam 3 fasa - TNB

Sumber bekalan air : Bekalan Air Awam

Jenis asrama : Tiada Asrama

Bilangan penghuni asrama : L ( ) P ( ) Jumlah :

Lembaga Pengelola Sekolah : Ada / Tiada

Bilangan guru : 32 orang

Bilangan Anggota Kumpulan : 8 orang
Pelaksana (AKP)

Bilangan kelas : 12 kelas perdana + 2 kelas prasekolah

Bilangan murid : 351 murid perdana + 37 murid prasekolah

4

1.1.3 Sejarah Sekolah

Berdasarkan permintaan penduduk kampung dibawah ketua kampung En. Jusuh
bin Deraman serta Dato’ Penghulu Meor Aluai kepada Pegawai Daerah Hulu
Perak, Tuan H. Barkley, maka pada tahun 1919 sebuah sekolah kecil yang diberi
nama Sekolah Melayu Kenering telah didirikan dengan beratapkan cucuh,
berdindingkan buluh dan berlantaikan tanah dengan dikelilingi hutan rimba.

Seorang guru bernama En.Mohd Salleh bin Abdullah ditempatkan di
sekolah ini dengan murid seramai 30 orang. Ada di antara murid-murid ini berumur
melebihi 18 tahun. Oleh itu mereka tidak lama belajar kerana berkahwin.

Tiga tahun kemudian, bangunan sekolah diganti dengan yang baru
berukuran 32’×16’ dan sebuah rumah guru berukuran 20’×15’ beratap cucuh.

En. Mohd Salleh bersara pada tahun 1924 dan diganti oleh En. Johor Ali
bin Chik. Akhir tahun 1925, jawatan guru besar diambil alih oleh En. Abdul Wahab
bin Abdullah sehingga tahun 1930. Awal tahun 1933, En. Ali Musa bersara dan
diganti oleh En. Bidin bin Lembek.

Pada tahun 1935, diatas usaha En. Bidin dan bantuan murid-murid,
kawasan sekolah yang dahulunya hutan rimba telah ditanam dengan sayur-
sayuran dan bunga-bungaan. Sekolah ini telah menjadi johan tiga tahun berturut
dalam Pertandingan Kebun Sayur anjuran Jabatan Pertanian. Pada tahun 1948
dan 1949 berjaya dalam Pertandingan Taman Bunga anjuran Jabatan Pelajaran.

Seterusnya, perpindahan penduduk dari Kampung Belum ke Kampung
Belum Baru telah menambahkan bilangan murid melebihi 100 orang. Oleh itu,
bangunan tambahan telah didirikan dengan 2 bilik darjah dan 3 orang guru.

Pada tahun 1968, En. Adam bin Abdullah telah menjadi guru besar dengan
bilangan guru seramai 11 orang dan 250 orang murid. Jawatankuasa telah diambil
alih oleh En.Mohd Yusuf bin Mat Saman mulai tahun 1971 hingga 1980.

Pada 20 Februari 1982, bangunan dua tingkat telah dirasmikan oleh
Menteri Besar Perak, YAB Dato, Seri Hj Wan Mohamed bin Hj Wan Teh. Pada
masa itu bilangan murid 423 orang dan 14 orang guru.

Sebuah bangunan gotong-royong yang mengandungi 4 buah bilik darjah
telah dibina pada 8 Julai 1986 dan telah dirasmikan oleh YB Dato’ Hj Tajul Rosli
bin Tan Sri Ghazali pada 27 Julai 1986.

Pada tahun 1989 bangunan Pusat Sumber Sekolah bernilai RM126 000
telah dibina dan siap pada tahun 1990. Sebuah rumah guru dan kawasan padang
telah diambil alih oleh kerajaan untuk projek memperbesarkan jalan dari Gerik ke
Kuala Kangsar.

5

1.1.4 Lencana Sekolah

Huraian Maksud Lencana:

Warna :

i. Merah - Semangat juang warga sekolah

ii. Putih - Kesucian institusi dan warganya

iii. Kuning - Kesetiaan kepada Raja dan Negara

iv. Hijau - Kelestarian alam sekitar

1.1.5 Lagu Sekolah

Sekolahku Maju Jaya
Jasamu Harum Semerbak
Bakti Dicurah Ilmu Ditimba
Majulah Negaraku.

Pelbagai Bangsa Agama
Jadikan Hidup Bersatu
Kami Dididik Kami Dibela
Bersama Kita Maju.
Matlamat Dan Wawasan
Kami Junjung Dan Patuh
Jiwa Bangsa Agama
Jadi Pedoman Kami

Sekolahku Maju Jaya
Jasamu Harum Semerbak
Bakti Dicurah Ilmu Ditimba
Majulah Negaraku.

6

1.1.6 Pelan Bangunan Sekolah

7

1.1.7 Pelan Kebakaran Sekolah

8

1.2 Hala Tuju Sekolah

1.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

1.2.2 Visi, Misi dan Matlamat

9

1.2.3 Objektif Sekolah

i. Memastikan keberkesanan pengurusan sekolah.
ii. Mengaplikasi konsep dan amalan Pdpc terbaik.
iii. Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan

berstruktur kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan.
iv. Membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan

mengutamakan kemenjadian murid.
v. Mengukuhkan pelibatan pihak komuniti dalam memacu kejayaan murid-murid.

1.2.4 Piagam Pelanggan

Dalam merealisasikan matlamat pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, maka warga SK
Kenering dengan ini berikrar:

i. Sentiasa memberikan pendidikan berkualiti dan pembelajaran berkesan
serta peluang dan layanan yang adil kepada semua murid bagi
mengembangkan potensi diri dalam bidang akademik, kokurikulum dan
sahsiah diri

ii. Menyediakan dan memastikan prasarana serta kemudahan yang lengkap
dan selamat dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif.

iii. Mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni dan selesa agar mampu
melahirkan guru dan kakitangan yang berdedikasi, kreatif dan inovatif
supaya produktiviti serta budaya kerja cemerlang dapat ditingkatkan.

iv. Memberi perkhidmatan dan layanan mesra, cekap serta prihatin terhadap
semua pihak yang berurusan di sekolah dan juga bersedia menerima
sebarang pandangan dan maklumbalas yang diterima.

1.2.5 Moto Sekolah

“Usaha, Tawakkal, Berjaya”

1.2.6 Slogan Sekolah

“Sepakat Menuju Jaya”

10

1.3 Takwim Persekolahan
1.3.1 Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

11

1.3.2 Cuti Perayaan

12

1.3.3 Hari Kelepasan Am dan Negeri

(*) Tertakluk kepada perubahan
Peringatan :
1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari
kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari
kelepasan am.
2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti
pada hari-hari yang lain.

1.3.4 Takwim Peperiksaan

Rujuk takwim Kementerian Pendidikan Malaysia

1.3.5 Takwim Sekolah

Contoh : Bulan Januari

Tarikh Hari Pentadbiran Kurikulum Kokurikulum Hal
Ehwal
Murid

dd/mm/yy Isnin
dd/mm/yy Selasa
dd/mm/yy Rabu
dd/mm/yy Khamis
dd/mm/yy Jumaat
dd/mm/yy Sabtu

(sila tambah ruang mengikut keperluan)

13

14

1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
1.4.1 Senarai Nama Guru Tahun Semasa (Tahun 2021)

Bil Nama Guru Gred Opsyen No. Tel

Jawatan (Major & Minor)

1 EN. HIZRAL FAREZAN DG42 Bahasa Inggeris 012-3789245
BIN HARON (KUP)

2 PN. ROSMAWATI DG44 Pengajian 017-5094056
BINTI IBRAHIM (KUP) Inggeris

3 EN. RAZANEE BIN DG42 Pendidikan 011-19803638
YAACOB (KUP) Agama Islam

4 PN. HASNAH BINTI DG42 Pendidikan 019-4095546
MIAN (KUP) Agama Islam 013-4593270

CIK LELY ASHIFAH DG42 Pengajian
5 BINTI MOHAMAD (KUP) Melayu

SAAT DG42
(KUP)
6 CIK NOR AISHAH Matematik 013-7272463
BINTI MUHAMMAD

7 CIK NOR ARSYI BINTI DG44 Pendidikan 016-9580173
ISMAIL (KUP) Islam

8 EN. AHMAD RASHIDI DG41 Bahasa Inggeris 019-4096199
BIN AHMAD SANUSI

EN. AHMAD DG44 Pengajian 012-3890821
9 SAFARMAN BIN (KUP) Melayu 013-4897396

DOLLAH DG42 Muzik /
(KUP) Pengajian
10 EN. ANUAR BIN MD
IBRAHIM DG44 Melayu
(KUP)
EN. CIK Bahasa Inggeris 017-2971057
11 SHAHRULMUNIR BIN DG42
(KUP)
CHEK AKOB

12 EN. HAFIZI IZZUAN Matematik 013-5871718
BIN RAMZAN

13 EN. KHAIRANI KHALIL DG41 Pendidikan 019-5741481
BIN AZIZAN Islam

14 EN. MAZLAN BIN DG44 Pemulihan Khas 012-4390263
ALIAS (KUP)

EN. MOHAMAD DG44 Sains 012-9151997
15 MARZANI BIN (KUP)

ABDULLAH

15

16 EN. MOHD HAFIZ BIN DG44 Guru Bimbingan 013-4190184
YUSOFF (KUP)

17 EN. MOHD KAMAL BIN DG44 Bahasa Melayu 012-2752952
MOHAMAD (KUP)

18 EN. MOHD SHAHIR DG44 Bahasa Melayu 019-9191583
BIN DAUD (KUP)

19 EN. MUHAMAD BIN DG44 Pendidikan 019-5776527
ABU BAKAR (KUP) Islam

20 EN. QUSZAINI BIN DG41 Bahasa Arab 016-7778382
ABD MANAN
DG44
21 EN. YUSMAINOR BIN (KUP) Sains 019-5261451
MOHAMAD YUSOF
DG44
22 PN. JULIANA BINTI (KUP) Matematik 011-10663843
JAMALUDDIN
DG42
23 PN. LATIFAH BINTI (KUP) Prasekolah 019-4568923
HUSAIN
DG42
24 PN. MASNITA BINTI (KUP) Prasekolah 019-4778624
MOHD YUSOF
DG44
25 PN. NORLIZA BINTI (KUP) Pendidikan 019-9111915
DOLLAH Islam 013-3915270
DG41
PN. NUR DALILA BINTI Pendidikan
26 CHE DG41 Islam

[email protected] DG44
(KUP)
27 PN. NURLIYANA BINTI Matematik 013-6512980
BADURIDDIN DG44
(KUP)
PN. NURRUSSAKINAH Pendidikan 019-5651856
28 BINTI AHMAD DG44 Islam 019-2172101
(KUP)
TERMIZI Pendidikan
DG32 Islam
29 PN. ROHIDAH BINTI (KUP)
AHMAD
DG41
30 PN. RUHAIZAN BINTI Bahasa Melayu 013-9392571
HUSSIN

31 PN. SARIBANI BINTI Bahasa Melayu 019-4211044
IBRAHIM

PN. NURUL HANNA Pemulihan Khas 013-3607861
32 BINTI MOHAMAD

ADNAN

16

1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa (Tahun 2021)

Bil Nama Jawatan No. Tel

1 TN. HJ. ABDUL GHANI PEMBANTU TADBIR (P/O) 012-4104809
BIN HASHIM N22(KUP)

2 PN. KHATIJAH BINTI PEMBANTU TADBIR (P/O) 019-4365026
LATEH N19(KUP)

3 PN. SYARIZASHIMA PEMBANTU PENGURUSAN 017-5845798
BINTI MD. SABRI MURID (PRASEKOLAH) N19

4 EN. MOHD HAMUDI BIN JURUTEKNIK KOMPUTER 019-4548440

MOHAMAD HASSAN FA29(KUP)

5 EN. MOHD NOR PEMBANTU AM PEJABAT 019-3318133
SAHARIN BIN SUHAIMI N11

6 EN. MOHD ROSLAN PEKERJA RENDAH AWAM 013-4375431
BIN LOK H14

7 PN. NORLIZA BINTI PEMBANTU AWAM 014-5100925
OTHMAN H14

8 PN. ZILAYUSNITA BINTI PEMBANTU PENGURUSAN 018-9645811
ZAHARI MURID (PRASEKOLAH) N19

1.4.3 Rumusan / Statistik Perjawatan
Analisis Guru

Guru Lelaki Perempuan Jumlah
5 10
Luar Norma 5 10 21
15 31
Dalam Norma 11
Jumlah
Jumlah 16

(sila tambah ruang mengikut keperluan)

Analisis Guru Mengikut Opsyen
Bil Opsyen
1 Bahasa Melayu
2 Bahasa Inggeris
3 Matematik
4 Sains
5 Pendidikan Islam
6 Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan
7 Pendidikan Seni Visual

17

8 Pendidikan Muzik
9 Kemahiran Hidup
10 Reka Bentuk & Teknologi
11 Sejarah

Jumlah

(sila tambah ruang mengikut keperluan)

Analisis Statistik Kumpulan Perkhidmatan

* B = Bumi * C = Cina * I = India * LL = Lain-lain

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Pengurusan dan Kumpulan Lain-Lain
Tertinggi Profesional Pelaksana B C I LL

B C I LL B C I LL B C I LL

4 27 8

Nota:

 Pengurusan Tertinggi : PGB, PK, GKMP

 Pengurusan dan Profesional : Guru Penolong

 Kumpulan Pelaksana : AKP

18

2.1 Carta Fungsi BAB
PENGURUSAN

Guru

PK PK PK P
Pentadbiran HEM Kokurikulum Tingka

 Pengurusan  Pengurusan  Pengurusan  Pengur
Kurikulum Disiplin dan Kokurikulum Kemas
Sahsiah Murid
 Pengurusan  Koperasi
Aset  Kebajikan  Majalah  Pengur
 Keselamatan Kurikulu
 Pengurusan Sekolah
Kewangan (Keselamatan  Pengurusan  Pengur
Fizikal / Kokurik
 Pengurusan Kontrak Maklumat T6
Sumber Keselamatan) (PAJSK,
Manusia /  Kesihatan SEGAK,  Pengur
Sumber  Kebersihan I-KePS) Pentak
Pendidikan (Murid dan  Sambutan /
Persekitaran Acara / Acara
 Pengurusan Kawasan) Khas / Hari
Perpaduan  Kaunseling Sukan Negara/
 Asrama Maal Hijrah /
 Pengurusan  Pengurusan Kemerdekaan
Pejabat Maklumat
Murid Ketua Pemb
 Hubungan Luar (Psikometrik,
dan Sarana SSDM, SMA /  Pengurusan Pejabat
SKPA)  Pengurusan Sumber Manusia
 Kemajuan  Kehadiran /  Pengurusan Kewangan
Sekolah Ponteng  Pengurusan Data
(SKPMg2,  Kantin
Perancangan  SPBT
Strategik)  Pendaftaran &
Rekod
 Pengurusan
Maklumat

 MPK dan FM

20

B2 9 Bidang Tugas &
N ORGANISASI 26 kompetensi PGB

Besar

PK PK PK Pendidikan PK
atan 6 Petang Khas Kesenian

rusan  Pengurusan  Pengurusan  Pengurusan
ukan Kurikulum Pendidikan Kesenian
Khas Integrasi (Peralatan,
rusan  Pengurusan Latihan,
um Disiplin dan  Pengurusan Pertandingan,
rusan Sahsiah Sumber Pentaksiran,
kulum Manusia PK Pemilihan)
 Pengurusan Khas (Guru,
rusan Sumber Jurupulih,  Pengurusan
siran Manusia Juruterapi, Fizikal
PPM,
bantu Tadbir Jururunding)
a / Perkhidmatan
 Pengurusan
Kurikulum PK
Khas

 Pengurusan
Kokurikulum
PK Khas

 Pengurusan
EMK, RPI

 Pengurusan
Sumber
Pendidikan
(Peralatan,
BBM)

2.2 Carta Organisasi

Lembaga Disiplin

Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Pe
Pentadbiran Hal Ehwal Murid Kokurikulum

Setiausaha Pentadbiran Setiausaha Setiausaha
Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum

GKMP JPKA Pengurusan Setiausaha
Disiplin Murid Sukan

Ketua JKPAK Pengurusan Penyelaras
Panitia Keselamatan Murid Kelab / Persatuan

Guru JPIMS Pengurusan Penyelaras
Akademik Kesihatan Murid Badan Beruniform

SKPMg2 Pengurusan Penyelaras
Bantuan Pelajaran Sukan / Permainan

LADAP Bimbingan dan Program
Kaunseling Kecemerlangan

PSS Pengurusan Sukan
Murid Untuk Semua

Pengurusan Pentaksiran
Organisasi Kelas Kokurikulum

Pengurusan Setiausaha
Iklim Sekolah Koperasi

Pemuafakatan Majalah
Strategik

Pengurusan Pengurusan
Asrama Maklumat

Acara & Sambutan

21

Guru Besar

Kaunselor

enolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan
Tingkatan 6 Petang Pendidikan Khas Kesenian

Penyelaras Pengurusan Penyelaras Acara
Kokurikulum Pentadbiran Kurikulum Kesenian

Setiausaha Pengurusan Penyelaras
HEM Kurikulum HEM

Pengurusan Penyelaras
HEM Kokurikulum

Pengurusan
Kokurikulum

20

2.3 Dasar Pengoperasian
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Penilaian Bersepadu Pegawai Garis Panduan Pengurusan Sumber
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Manusia KPM Prosedur Operasi
kepada guru-guru Standard (SOP)
Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy)
Penyediaan dan penilaian Sasaran bagi Pegawai yang Berprestasi Rendah
Kerja Tahunan (SKT) AKP dan dalam Perkhidmatan Awam
Juruteknik (Pekeliling Perkhidmatan 7/2015)
Melaksanakan Latihan Dalam Surat Pelaksanaan Penilaian Komponen
Perkhidmatan (LADAP) sekurang- Keberhasilan PBPPP KPM 2016
kurangnya 7 hari setahun (KP(BPPK) 112/40 Jld 2(5))
Pelaksanaan Penilaian Bersepadu
Pengurusan Cuti PBPPP Menggantikan Penilaian Prestasi
sedia ada di KPM
Pengisytiharan harta (KPM-500-5/5/1 Jld 6(19))
Pemantapan Pengurusan Sistem
Menguruskan kes-kes Tatatertib Penilaian Prestasi Pegawai Perkhimatan
(jika ada) Awam (SPP 2/2009)
Menguruskan perkara-perkara lain Sistem Penilaian Prestasi Pegawai
berkaitan perkhidmatan (seperti Perkhidmatan Awam di Bawah Saraan
pencen, cuti belajar, perubahan Baru Perkhidmatan Awam (SPP 8/2011)
gaji)
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor
Awam
(Pekeliling Perkhidmatan 6/2005)

Kemudahan Cuti Kuarantin
(Pekeliling Perkhidmatan 11/2016)
Cuti Rehat Khas bagi Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan daripada 7 hari
kepada 10 hari
(Pekeliling Perkhidmatan 8/2017)
Kemudahan Cuti Umrah Tanpa Rekod
untuk Pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan yang Beragama Islam
(Pekeliling Perkhidmatan 3/2017)
Pemilikan dan Pengisytiharan Harta oleh
Pegawai Awam
(Pekeliling Perkhidmatan 3/2002)
Perintah Am Bab D
(kelakuan dan tatatertib)
Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Panduan Urusan Persaraan dan Pencen
Surat Pekeliling Perkhidmatan 4/2003

Kebajikan guru dan kakitangan

21

BIL KETETAPAN PEKELILING

2 PENGURUSAN ASET

Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Laporan Tahunan Harta Modal dan Semua Pekeliling Perbendaharaan
Aset Bernilai Rendah (Kew.PA8) berkaitan dengan
Laporan Kedudukan Stok Arahan Perbendaharaan Am 1.1
(Kew.PS13)
Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Pekeliling Perolehan 1/2009
Modal dan Aset Bernilai Rendah
(Kew.PA12) Pekeliling Perbendaharaan 5/2009
Laporan Pemeriksaan /
Verifikasi Stor (Kew.PS14) Pekeliling Perolehan dan Pengurusan
Laporan Tahunan Penyelenggaraan Aset 3/2009
Harta Modal dan Aset Bernilai
Rendah KEW.PA14(B)
Laporan Tahunan Keseluruhan
Pengurusan Stor (KEW.PS-15)
Laporan Tahunan Pelupusan Aset
Alih LGM KEW.PA-20
Laporan Tahunan Verifikasi Stor
(KEW.PS-16)
Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira / Tindakan Surcaj /
Tatatertib Bagi Aset Alih LGM
KEW.PA-32
Laporan Tahunan Pelupusan Stok
(KEW.PS-20)

Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Stok (KEW.PS-22)

3 PENGURUSAN KEWANGAN * Rujukan: sila lihat lampiran

Menyediakan anggaran Pekeliling Perbendaharaan 10/2008
perbelanjaan tahunan Pekeliling Perbendaharaan 5/2007
Mengawal Terimaan, Bayaran Pekeliling Baru Panjar 2/2002
dan Menyimpan Wang Awam

Membayar bil dalam tempoh 14 hari
dengan sokongan butiran dan
dokumen lengkap yang mengikut
prosedur
Menyelesaikan pembayaran bil di
bawah AP 58(a) dan AP 59
Mengurus dan
menyelenggarakan akaun

Mengemukakan Laporan
Perbelanjaan Suku Tahun yang
dikehendaki oleh Perbendaharaan
Malaysia dikemukakan dalam
tempoh yang ditetapkan
Mengemukakan Laporan Kelewatan
Bayaran Bil kepada
Perbendaharaan secara bulanan

22

BIL KETETAPAN PEKELILING

Menyelenggara buku vot mengikut
Tatacara Penyelenggaraan
Buku Vot
Mengesahkan penyata
perbelanjaan bulanan dan tahunan

Menguruskan Panjar Wang Runcit

Menguruskan tatacara Perolehan
Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja
Menguruskan perolehan mengikut
prosedur yang berkuat kuasa tanpa
dipecah kecil (untuk mengelak
daripada pengurusan sebut harga
atau tender)
Menguruskan Audit, Kehilangan
dan Hapus kira

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

Menguruskan bahan-bahan guru

Menguruskan bahan-bahan PdPc Surat Pekeliling Ikhtisas 5/2011
Pelaksanaan dasar MBMMBI
Menguruskan Bahan-bahan
peperiksaan (termasuk kertas ujian/ Surat Pekeliling Ikhtisas 5/2000
peperiksaan)
Menguruskan bahan (cetak dan Surat Pekeliling Ikhtisas 1/2008
bukan cetak) dan alatan
(contoh: di Pusat Sumber Sekolah,
Bilik Akses, Makmal, Bilik Guru,
Kelas dan lain-lain)

5 IKLIM

Pemantauan dan tindak susul Surat Pekeliling Ikhtisas 6/2008
terhadap pematuhan Surat Pekeliling Ikhtisas 6/1997
Kontrak Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3/2003
Menyediakan sekolah yang
berinformasi, mempunyai ciri-ciri
fizikal yang menarik, bersih, aman
dan teratur

3K Buku Panduan 3K KPM

Pemantauan Kantin / Buku Panduan Pengurusan Kantin
Dewan Makan / Asrama Sekolah
Buku Panduan Pengurusan Asrama
Penghargaan kepada guru dan Sekolah
murid Garis Panduan Pemberian Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang
Surat Pekeliling Perkhidmatan 2/2002

6 PENGURUSAN PERPADUAN

RIMUP Surat Pekeliling Ikhtisas 10/2005
Rancangan Integrasi Murid-murid untuk
Perpaduan (RIMUP)

23

BIL KETETAPAN PEKELILING
7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
Batasan Kuasa Persatuan Ibu bapa dan
Pengurusan PIBG Guru (PIBG) di Sekolah (SPI Bil. 5/2001)
Perlembagaan Persatuan Ibu bapa Guru
PIBK (PIBG) (SPI Bil. 4/2014)
Hari Pendaftaran
Hari Penetapan Target Kertas Konsep PIBK oleh BPSH
Mesyuarat Agung PIBG Kutipan Yuran PIBG SPI 11/1989
Hari Pelaporan / Hari Komunikasi
Hari Sukan Perlembagaan PIBG SPI 4/2004
Hari Anugerah Kecemerlangan Batasan Kuasa PIBG di Sekolah
Menguruskan jalinan dan jaringan SPI 5/2001

24

2.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha CIK NOR ARSYI BINTI ISMAIL

Anggota Jawatankuasa i. PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)
ii. KETUA-KETUA PANITIA

Senarai Tugas :

 Merancang program pembangunan profesionalisme

 Melaksanakan program pembangunan profesionalisme

 Menilai keberkesanan program

 Mengambil tindakan susulan

 Merancang dan menetapkan bilangan latihan dalam perkhidmatan untuk guru dan staf
sokongan

 Mengemas kini data latihan dalam perkhidmatan (e-SPLG)

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun

 Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

25

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha EN MAZLAN BIN ALIAS

Anggota Jawatankuasa i. GURU DATA
Senarai Tugas : ii. JURUTEKNIK KOMPUTER
iii. GURU-GURU BILIK KHAS
iv. GURU-GURU KELAS

 Menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah

 Menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur

 Menyelenggara harta modal dan infrastruktur

 Mengambil tindakan terhadap hasil

 Pemeriksaan harta modal, aset bernilai rendah dan infrastruktur

 Merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan

 Menguruskan aset alih kerajaan (penerimaan, pendaftaran, pemeriksaan,
penyelenggaraan, pelupusan dan hapuskira)

 Mengawal selia pengurusan stor

 Menyediakan Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan

 Menyediakan Laporan Tahunan Verifikasi Stor

Kekerapan mesyuarat:
Suku Tahun Pertama : April - Mei
Suku Tahun Kedua : Julai - Ogos
Suku Tahun Ketiga : Oktober - November
Suku Tahun Keempat : Januari - Februari (tahun berikutnya)

Agenda Mesyuarat JKPAK
1. Ucapan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat
3. Perkara-perkara Berbangkit
4. Laporan Peruntukan bagi Perolehan Aset
5. Kedudukan semasa Aset Alih Kerajaan
6. Laporan pemeriksaan aset alih yang melaporkan pelantikan Pegawai Pemeriksa,
jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan
7. Laporan kedudukan stok suku tahun dan tahunan
8. Laporan pemeriksaan dan verifikasi stok meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa,
jadual pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan
9. Kedudukan aset hidup haiwan, ikan dan tumbuhan (jika berkaitan)
10. Laporan pemeriksaan aset hidup meliputi pelantikan Pegawai Pemeriksa, jadual
pemeriksaan dan penemuan pemeriksaan (jika berkaitan)
11. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan aset dan stor kerajaan

26

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA)
*berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil.10/2008

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

Ahli Jawatankuasa i. KETUA-KETUA PANITIA
Senarai Tugas : ii. GURU-GURU PRASEKOLAH
iii. GURU PEMULIHAN
iv. GURU BIMBINGAN
v. GURU PERPUSTAKAAN / MEDIA

 Menyediakan anggaran perbelanjaan

 Melaksanakan perbelanjaan

 Melaksanakan pemantauan perbelanjaan

 Mengambil tindakan susulan

 Pengurusan Bajet

 Pengurusan Perakaunan

 Pengurusan Perolehan

 Pengurusan Aset dan Stor

 Prestasi Perbelanjaan Peruntukan kerajaan

 Pemeriksaan mengejut dua (2) kali setahun

Kekerapan Mesyuarat:
JPKA hendaklah mengadakan mesyuarat setiap tiga (3) bulan sekali.

Penyediaan Laporan Suku Tahun:

Laporan Suku Tahun hendaklah dihantar ke PPD dan JPN mengikut tarikh (selewat-
lewatnya) seperti yang berikut:

Suku Tahun Pertama : 15 Mei

Suku Tahun Kedua : 15 Ogos

Suku Tahun Ketiga : 15 November

Suku Tahun Keempat : 1 Mac (tahun yang berikutnya)

Perkara-perkara penting
Pengerusi Mesyuarat sahaja YANG DIBENARKAN untuk menandatangani Laporan JPKA.

27

JAWATANKUASA SUMBER PENDIDIKAN

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha EN MOHD ROSLAN BIN LOK

Penyelaras NILAM PN SARIBANI BINTI IBRAHIM
PN SARIBANI BINTI IBRAHIM
Guru Perpustakaan / EN CIK SHAHRULMUNIR BIN CHEK AKOB
Media
Guru Penyelaras Bestari /
ICT

AJK

Makmal Komputer EN MOHD HAMUDI BIN MOHAMAD HASSAN

Bilik APD PN NORLIZA BINTI OTHMAN

Bilik Gerakan PN JULIANA BINTI JAMALUDDIN

Pusat Akses EN MOHD HAMUDI BIN MOHAMAD HASSAN

Bilik PSV EN MOHAMAD MARZANI BIN ABDULLAH

Makmal Sains EN YUSMAINOR BIN MOHD YUSOF

Bengkel RBT EN HAFIZI IZZUAN BIN RAMZAN

Galeri EN MOHD NOR SAHARIN BIN SUHAIMI

Pengurusan Kelas PN RUHAIZAN BINTI HUSSIN

e-info EN MOHD HAMUDI BIN MOHAMAD HASSAN

Dokumentasi Sekolah EN MOHD HAFIZ BIN YUSOFF

Senarai tugas :

Jawatankuasa Pusat Sumber

 Menyediakan carta organisasi JK Penyelaras Pusat Sumber dan mempamerkan pada
papan kenyataan

 Mengetahui dan menghebahkan pusat sumber terdiri daripada Perpustakaan dan Unit
Teknologi Pendidikan (UTP) dan UTP pula terdiri daripada APD, Bilik Tayangan, Bilik
Komputer dan Makmal Bahasa

 Menyelaras semua program media yang dirancang pelaksanaannya

 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Pusat Sumber, perbelanjaan
pengurusan, penyelenggaraan dan pembangunan

 Memberi khidmat dan kepakaran PdPc berhubung dengan teknologi pendidikan dan
bidang latihan

28

 Membantu merancang dan melaksanakan program perkembangan staf
 Memberi motivasi kepada guru dan pelajar ke arah menggunakan pelbagai media

pendidikan
 Merancang untuk mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan

pembangunan Pusat Sumber Sekolah
 Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi luar yang

berkaitan dengan Pusat Sumber
 Menyediakan Laporan Tahunan dan Penyebaran
 Mendapatkan maklum balas penggunaan Pusat Sumber daripada Guru - guru Panitia

Mata Pelajaran dan menyebarkan maklumat tersebut semula

Perpustakaan / Media

 Mengagihkan peruntukan perpustakaan untuk setiap aspek yang diperlukan seperti
buku, akhbar, majalah, alatan, perabot dan pengawas perpustakaan

 Menyediakan senarai buku yang dibeli atas nasihat ketua panitia, AJK perpustakaan
dan menyemak daripada katalog buku

 Mengisi borang pesanan daripada katalog buku
 Menyediakan dan mengisi senarai peralatan dalam buku stok / buku peralatan
 Memberikan nombor-nombor pengkelasan mengikut Sistem Dewey
 Menjalankan kerja-kerja pemprosesan seperti membuat poket, kad pinjaman dan kad

katalog
 Memasukkan dan mengemas kini buku dan majalah di rak yang berkenaan
 Menyediakan fail tegak untuk sesuatu bidang pelajaran
 Mempamerkan keratan-keratan alih bahasa dan lain-lain pada papan lembut

perpustakaan
 Menyediakan sudut buku-buku baharu dan poster-poster
 Melantik pengawas perpustakaan secara rasmi
 Menyediakan jadual bertugas pengawas
 Memastikan pengawas perpustakaan menjaga kebersihan dan keceriaan bilik

perpustakaan
 Menyediakan peraturan-peraturan perpustakaan dan dihebahkan kepada semua

murid dan satu salinan peraturan dipamerkan di papan kenyataan
 Mempamerkan jadual penggunaan bilik perpustakaan pada papan kenyataan
 Menyemak buku-buku semula berpandukan senarai perolehan dan membaiki atau

membuat cadangan pelupusan buku-buku yang rosak kepada PGB
 Mengesan buku-buku yang hilang atau yang belum dipulangkan oleh murid / guru

pada setiap akhir penggal
 Menyediakan rekod dan graf pinjaman mengikut jenis buku
 Mengendalikan Pameran Buku pada peringkat sekolah

29

Makmal Komputer
 Menentu dan menetapkan murid yang akan mengikuti kelas-kelas komputer
 Menetapkan kursus dan tajuk-tajuk komputer yang akan diikuti oleh murid dan guru
 Membantu guru-guru yang menghadapi masalah dalam ICT
 Mengenal pasti guru yang boleh dan sanggup mengajar tajuk-tajuk komputer yang

telah ditetapkan
 Mengambil langkah-langkah menambah bilangan komputer untuk kelas komputer
 Memastikan pelajaran komputer tidak melalaikan ibadah solat murid
 Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik komputer
 Menyusun jadual penggunaan bilik komputer dan menyimpan rekod penggunaannya
 Menetapkan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid

mematuhi peraturan tersebut
 Menjaga keselamatan murid di dalam bilik komputer
 Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau ditambah
 Menjaga keselamatan alat dalam bilik ini dan memastikan bilik ini sentiasa berkunci

jika tidak digunakan
 Mengemas kini stok di dalam bilik ini
 Menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan ICT

Bilik APD, Bilik SAL, Bilik Sejarah, Bilik Matematik, Bilik Pendidikan Islam,
Makmal Bahasa, Makmal Sains, Bengkel RBT, Bilik ERT, Bilik PSV, Bilik Muzik,
Bilik J-Qaf
 Menguruskan kekemasan, keceriaan dan kebersihan bilik-bilik ini
 Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik ini dan menyimpan rekod penggunaannya
 Menentukan peraturan-peraturan menggunakan bilik dan memastikan murid

mematuhi peraturan tersebut
 Menjaga keselamatan pelajar di dalam bilik-bilik ini
 Melaporkan kepada PGB jika ada alat yang perlu dibaiki atau diganti
 Mengemas kini stok alatan dalam bilik-bilik ini

30

JAWATANKUASA IKLIM SEKOLAH

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha EN HAFIZI IZZUAN BIN RAMZAN

Anggota Jawatankuasa i. GURU DATA
Senarai Tugas : ii. GURU-GURU BILIK KHAS

 Mengemas kini stok perabot setiap bulan
 Menyediakan laporan stok perabot dan kemudahan elektrik setiap bulan
 Menguruskan penyelenggaraan perabot dan elektrik sekolah
 Melabel aset sekolah
 Menjalankan pemeriksaan
 Menyediakan pelan kemudahan elektrik setiap bangunan
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan

JAWATANKUASA PERPADUAN

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha EN MUHAMAD BIN ABU BAKAR

Anggota Jawatankuasa i. KETUA-KETUA PANITIA

Senarai Tugas :

 Menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia
 Merancang program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
 Melaksanakan program yang berteraskan perpaduan / silang budaya
 Merancang program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya
 Melaksanakan program jaringan / jalinan yang berteraskan perpaduan / silang budaya
 Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara

sedar dan terancang
 Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada perpaduan dan

kerjasama antara kaum
 Mesyuarat JK RIMUP sebanyak dua (2) kali setahun
 Memantau kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan

31

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN STRATEGIK

Penasihat EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

YDP PN ZUHAIDA BINTI MOHD ZAINON

Timbalan YDP EN SHAHARANI BIN SHAHRUDDIN

Setiausaha EN MOHD HAFIZ BIN YUSOFF

Penolong Setiausaha PN NURLIYANA BINTI BADURIDDIN

Bendahari EN MOHD SHAHIR BIN DAUD

Juruaudit Ahli yang dilantik dalam AGM

Anggota Jawatankuasa Lantikan dalam AGM

Senarai Tugas :

 Merancang program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

 Melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta

 Mendapatkan sumbangan / sokongan / khidmat kepakaran

 Mewujudkan rangkaian komuniti

 Merancang program tahunan PIBG dengan mengutamakan aspek kesejahteraan
pelajar dalam bidang akademik dan sahsiah

 Menjadi penyalur maklumat antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa

 Menjalankan mesyuarat peringkat AJK secara berkala serta Mesyuarat Agung
Tahunan

 Membantu pihak sekolah melengkapkan prasarana sekolah

 Membantu sekolah dalam menyalurkan dana untuk pelaksanaan aktiviti yang
berkaitan dengan murid

 Membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan
dengan murid

32

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT & MAKLUMAT SEKOLAH (JPIMS)

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha EN MOHAMAD MARZANI BIN ABDULLAH

Anggota Jawatankuasa PENYELARAS BESTARI
Senarai Tugas : PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)
GURU DISIPLIN
GURU BIMBINGAN

 Menguruskan data utama sekolah

 Memantau dan menyelaraskan kemasukan data dengan guru-guru

 Menyediakan data enrolmen murid sekolah

 Menyediakan data atau maklumat guru

 Menyediakan laporan sahsiah dan disiplin

 Merancang program-program teknologi maklumat

33

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1 PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 3 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha SKPMg2 PN. NORLIZA BINTI DOLLAH

Anggota Jawatankuasa SU Kurikulum, SU HEM, SU Kokurikulum,
Senarai Tugas : Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Bidang,
Guru Data / ICT

 Rujuk carta aliran pelaksanaan SKPMg2

Aliran Kerja Pelaksanaan SKPMg2

PROSES TINDAKAN
PGB
1 Mengeluarkan arahan berkenaan proses penilaian kendiri
SKPMg2 kepada JKSS dan PPS

2 Menyediakan salinan Aspek / TUMS yang mencukupi bagi Semua
PPS mengikut bidang masing-masing setiausaha
(Kurikulum / Kokurikulum / HEM / Pentadbiran)
PGB / PK
3 Mengedarkan salinan Aspek / TUMS kepada PPS yang
berkenaan dengan arahan tugas yang jelas

4 Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan PPS
salinan Aspek / TUMS dan mengembalikan hasil penilaian
yang telah ditandatangan oleh PPS kepada JKSS

5 Mengumpul semua hasil penilaian mengikut bidang masing- Semua

masing dan serah kepada PK masing-masing setiausaha

6 Menyemak hasil penilaian dan menyerahkan kepada Guru PK
Data dan Guru ICT untuk dimasukkan (key-in) ke portal

7 Key-in data ke portal dan kembalikan dokumen penilaian Guru Data /
(Salinan Aspek / TUMS) kepada PK untuk disimpan Guru ICT

8 Menyemak dan membuat verifikasi hasil penilaian bagi PGB
semua Aspek / TUMS

9 Skor Pengoperasian sekolah dimuktamadkan JKKS

34

2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure)
2.5.1 Perolehan Terus

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Sebut harga Pegawai Aktiviti
1 Mendapatkan sebut harga Nota Minta Pegawai Aktiviti

2 Mengisi Borang Permohonan
Nota Minta (critical process)

3 Menyemak peruntukan (critical Rekod Kewangan KPT

process)

4 Memperakukan permohonan Nota Minta KPT
Nota Minta PGB
5 Kelulusan permohonan jika
peruntukan mencukupi

6 Mengeluarkan pesanan tempatan Pesanan Tempatan KPT
KPT / Pegawai
7 Memaklumkan pembekal untuk Aktiviti
pembekalan
Nota Serahan (DO) Pegawai Aktiviti
8 Menerima dan memeriksa
bekalan / perkhidmatan

9 Menerima invois Invois KPT
KPT
10 Proses pembayaran (critical process) Baucar KPT
dalam tempoh 14 hari Pembayaran Pegawai Aktiviti

11 Menilai prestasi pembekal Borang Prestasi

12 Merekod stok

2.5.2 Pengurusan Aset Alih

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN
Memohon pelantikan Pegawai Kew.PA1 PGB
Pegawai Aset /
1 Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, AKP
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Pegawai Aset /
AKP
2 Menerima senarai aset Pegawai
Penerima
3 Memeriksa aset
PGB
Sediakan laporan penerimaan jika Pegawai Aset

4 terdapat perkara yang tidak Kew.PA2

menepati piawai

5 Daftar aset (critical process) dalam Kew.PA3/4/5/6/7/8
tempoh 2 minggu

6 Rekod pergerakan aset Kew.PA9
Kew.PA10
7 Melaporkan kerosakan (critical
process) aset

8 Memeriksa aset alih Kew.PA11

9 Mengambil tindakan terhadap
hasil Kew.PA11

10 Melapor pemeriksaan aset untuk Kew.PA12
dilapor dalam mesyuarat JKPAK

35

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

11 Menyediakan Sijil Pemeriksaan Kew.PA13 Pegawai Aset
Aset Alih Kew.PA14/15/16 Pegawai Aset

12 Menyelenggara dan melaporkan
penyelenggaraan aset

Menyediakan Laporan Tahunan: Pegawai Aset

 Laporan Tahunan Harta Modal Kew. PA 8
dan Aset Bernilai Rendah

 Laporan Kedudukan Stok Kew.PS 13

 Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Kew.PA12
Modal dan Aset Bernilai Rendah

 Laporan Pemeriksaan / Kew.PS 14
Verifikasi Stor

 Laporan Tahunan Pemeriksaan

Penyelenggaraan Harta Modal Kew.PA 14(B)

dan Aset Bernilai Rendah

13  Laporan Tahunan Keseluruhan Kew.PS 15
Pengurusan Stor

 Laporan Tahunan Pelupusan Kew.PA 20
Aset Alih Kerajaan

 Laporan Tahunan Verifikasi Stor Kew.PS 16

 Laporan Tahunan Kehilangan / Kew PA 32

Hapus kira / Tindakan Surcaj / Kew PS 20
Tatatertib bagi Aset Alih Kew. PS 22
Kerajaan
 Laporan Tahunan Pelupusan
Stok
 Laporan Tahunan Kehilangan
dan Hapus Kira Stok

Nota :

Critical process bermaksud proses yang sangat penting dan mesti dipatuhi. Kegagalan
mematuhi proses ini membawa kepada tindakan tatatertib terhadap PGB.

36

2.5.3 Ketidakhadiran Bertugas
 Tidak hadir bertugas dan dapat dikesan
 Tidak hadir bertugas tujuh (7) hari berturut-turut dan tidak dapat dikesan
 Tidak hadir bertugas dengan meminda sijil cuti sakit atau mengemukakan sijil
cuti sakit palsu
 Tidak hadir pada masa dan tempat yang ditetapkan (ponteng kerja)

Prosedur tindakan terhadap kes tidak hadir bertugas dan dapat dikesan

BIL PROSES DOKUMEN TINDAKAN

1 Mendapatkan penjelasan bertulis / lisan PGB
(dalam tempoh 1 hari)

2 Menimbang penjelasan yang diberikan (dalam PGB
tempoh 1 hari)

Mengarahkan pegawai mengambil cuti rehat

jika penjelasan diterima dengan asas-asas PGB

yang kukuh dan disokong oleh keterangan

3 berkaitan (contoh: surat kematian ahli keluarga
terdekat dll) ATAU

Melaporkan kepada Ketua Jabatan mengenai PGB
ketidakhadiran pegawai jika penjelasan
pegawai ditolak

Tindakan lanjut di peringkat Jabatan:

Membuat laporan kepada Bahagian Kewangan Ketua
4 untuk pemotongan gaji di bawah Perintah Am Jabatan

14A, Bab C Ketua
Jabatan
5 Melaporkan kepada Lembaga Tatatertib

Nota :
Ketidakhadiran pegawai tanpa cuti / tanpa kebenaran / tanpa sebab yang munasabah pada waktu
bertugas, tidak boleh ditolak daripada cuti rehat pegawai.

37

BAB
PENGURUSAN
3.1 Carta Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah

Guru Besar

Penolong Kan
Pentadbiran

Setiausaha Kurikulum

Ketua Panitia
Mata Pelajaran

37

B3
N KURIKULUM

r

nan
n

Kecemerlangan Akademik
Pencerapan PdPc

Peperiksaan, Penilaian dan Pentaksiran
Penjaminan Kualiti PBS

Peningkatan Profesionalisme
Pengajaran Guru
Jadual Waktu
MBMMBI
Pemulihan
J-QAF

38

3.3 Dasar Pengoperasian Kurikulum
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING
Akta 550 : Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996
1 Tujuan utama SPI 4/86 : Pengurusan Panitia
pendidikan SPK 8/2012 : Kewangan Panitia
SPI 3/99 : Buku Rekod Mengajar
2 Pengurusan panitia SPI 4/87 : Pencerapan
SPI 3/87 : Penyeliaan PdPc Dalam Kelas Oleh PGB
3 Penyediaan rekod
mengajar

4 Pencerapan guru

SPI 9/2016 : Pelaksanaan KSSM

Pelaksanaan kurikulum SPI 8/2016 : Semakan KSSR

5 baharu SPI 9/2016 : Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah

Menengah Secara Berperingkat-peringkat 2017

SPI 6/2017 : Common European Framework of Reference for

Languages (CEFR)

6 Pemberian kerja SPI 12/2004 : Garis Panduan Kerja Rumah Murid
rumah murid

SPI 10/1993 : Penggunaan Buku Kerja

7 Penggunaan buku SPI 1/2000 : Penggunaan Buku Kerja Di
kerja murid Sekolah Rendah
SPI 12/1999 : Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan

Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan

8 Penggunaan masa SPI 3/81 : Penggunaan Waktu Tidak Mengajar
waktu tidak mengajar

9 Penggunaan ICT dalam SPI 6/2003 : Dasar Penggunaan ICT Dalam PdPc
PdPc

10 Melindungi masa SPI 3/1981 : Ketetapan Masa
instruksional

Peruntukan masa KSSR

11 dan KSSM subjek SPI 13/1991 : Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa KBSM

elektif

12 Pelaksanaan PAFA di SPI 17/2002 : Pelaksanaan PAFA Di SK dan SM
SK dan SM SPI 4/1994 : Penilaian PAFA dalam UPSR, PT3, dan SPM

13 Bahasa Arab SPI 9/1998 : Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di
Sekolah Kebangsaan

Penawaran bahasa SPI 8/2002 : Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di
14 tambahan di sekolah Sekolah Kebangsaan (SK)

kebangsaan

15 Program pendidikan SPI 10/2009 : Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan
keselamatan jalan raya Jalan Raya (PKJR) Dalam Bahasa Malaysia Di Sekolah Rendah
(PKJR)

39

BIL KETETAPAN PEKELILING

16 Jadual waktu anjal SPI 10/1995 : Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah
Rendah dan Menengah

17 Penggunaan kalkulator SPI 6/2002 : Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah
di sekolah menengah Menengah

18 MBMMBI SPI 2/2010 : Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa
Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)

19 Pelaksanaan PBS di SK Surat Siaran LPM 3/2011
dan SM Surat Pekeliling LPM 1/2014

20 Pengurusan Mesyuarat PTPA 2/2018 : Ekosistem Pengurusan Mesyuarat

21 SEGAK SPI 4/2008 : Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk
Murid Sekolah Malaysia (SEGAK))
22 Pemakaian baju PJ Surat Siaran KP/KPPM/5(49) tarikh: 26.7.2010
sepanjang hari SPI 9/2016 : Pelaksanaan Kurikulum Standard

Pelaksanaan Bahasa SPI 2/1994 : Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJKC dan SRJKT

23 Malaysia di SRJKC dan SPI 17/2010 : Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Di
SRJKT
SJKC dan SJKT)

24 Jumlah mata pelajaran SPI 1/2010 : Pelaksanaan Dasar Menghadkan Maksimum 10
maksimum Mata Pelajaran dan Penambahan 2 Mata Pelajaran Tambahan
Dalam SPM

25 Pendidikan SPI 10/2020 : Pelaksanaan Pendidikan Keselamatan Jalan
keselamatan jalan raya Raya Peringkat Prasekolah

SPI 1/2020 : Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan Tahap

Common European Penguasaan Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common
European Framework Of Reference For Languages Dalam
26 Framework Of Kalangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Opsyen Bahasa
Reference For Inggeris Yang Berkhidmat Di Institusi Pendidikan / Jabatan
Pendidikan Negeri / Pejabat Pendidikan Daerah Bawah
Languages

Kementerian Pendidikan Malaysia

27 Murid Berkeperluan SPI 4/2019 : Pelaksanaan Program Transisi ke Kerjaya Murid
Khas Berkeperluan Khas (MBK) Di Sekolah Menengah Kementerian
Pendidikan Malaysia

28 Dual Language SPI 8/2018 : Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language
Programme Programme (DLP) di Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia Mulai Tahun 2018

29 Pendidikan Seni Visual SPI 5/2019 : Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
dan Pendidikam Muzik (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenaian Mulai Tahun 2020

40

3.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha PN JULIANA BINTI JAMALUDDIN

Anggota Jawatankuasa SEMUA GURU

Senarai tugas :

 Membuat ketetapan Kurikulum sekolah

 Mendokumenkan ketetapan

 Menyebarluaskan ketetapan

 Menyemak ketetapan

 Merancang, melaksanakan dan memantau program kurikulum sepanjang tahun

 Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai

 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran berteraskan PAK21

 Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar

 Membuat penilaian prestasi pembelajaran murid

 Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran

 Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja

 Melaksanakan mesyuarat

 Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan prestasi murid

 Merancang dan melaksanakan kelas bimbingan dan pemulihan

 Membuat pemantauan pelaksanaan DSKP

 Merancang kursus dan membuat pendedahan tentang maklumat baharu dalam pendidikan

 Menyebar bahan bacaan dan maklumat tentang pendidikan

 Membuat analisis keputusan UPSR dan peperiksaan dalaman serta merangka program jangka
pendek / intervensi dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan

 Membuat penilaian buku latihan yang digunakan oleh murid untuk menentukan kesesuaian
dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan

 Berusaha untuk membanyakkan bahan sumber pendidikan di sekolah

 Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran

 Menghantar satu (1) salinan minit mesyuarat ke PPD.

41

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

BIDANG PANITIA KETUA PANITIA
Bahasa Melayu CIK LELY ASHIFAH BINTI MOHAMAD SAAT
SEKOLAH Bahasa Inggeris EN AHMAD RASHIDI BIN AHMAD SANUSI
RENDAH

Matematik CIK NOR AISHAH BINTI MUHAMMAD

Sains EN YUSMAINOR BIN MOHD YUSOF

Pendidikan Islam EN QUSZAINI BIN ABD MANAN

P.Jasmani & Kesihatan EN MOHD KAMAL BIN MOHAMAD

Sejarah EN AHMAD SAFARMAN BIN DOLLAH

Pend. Seni Visual EN MOHAMAD MARZANI BIN ABDULLAH

Pend. Muzik EN ANUAR BIN MD IBRAHIM

Rekabentuk Teknologi EN HAFIZI IZZUAN BIN RAMZAN

TMK EN CIK SHAHRULMUNIR BIN CHEK AKOB

Pend. Moral PN NURLIYANA BINTI BADURIDDIN

Senarai tugas :

 Memperoleh dokumen Kurikulum terkini

 Menyelaras penyediaan RPT dan RPH

 Menyelaras pentaksiran sekolah

 Menyelaras pentaksiran bilik darjah

 Menganalisis data dan maklumat pentaksiran

 Mengambil tindakan susulan

 Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemas kini fail panitia mata pelajaran

 Memastikan salinan minit mesyuarat panitia dihantar kepada pihak pentadbir sekolah

 Bertanggungjawab untuk pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan

 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitia

 Membantu dalam membuat pemilihan jenis buku dan bahan rujukan untuk Pusat Sumber
Sekolah

 Menentukan penggunaan bahan bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini

 Menyelaraskan penyediaan JSU, soalan peperiksaan / ujian, skema dan pemeriksaan kertas
jawapan

 Menyemak dan mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dicetak

 Membuat analisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan untuk tindakan susulan

 Menyediakan koleksi soalan untuk rujukan

 Melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang oleh pihak sekolah

42

 Memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada guru mengikut keperluan
 Bertanggungjawab untuk menyediakan murid ke pertandingan anjuran PPD, JPN, Kementerian

Pendidikan dan lain-lain
 Menyelaras aktiviti persatuan akademik
 Menyediakan data / maklumat tentang mata pelajaran yang berkenaan dan dipamerkan
 Menyimpan salinan jadual waktu peribadi guru
 Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan PdPc
 Bertanggungjawab untuk meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian murid dalam

peperiksaan dalaman dan peperiksaan pusat.
 Mengemas kini buku stok panitia
 Penyelenggaraan bahan bantu mengajar agar mudah diakses
 Menyedia dan menyimpan dokumentasi program

43

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha PN JULIANA BINTI JAMALUDDIN
UPSR / TAHUN 6
NILAM Penyelaras Program:
PLC EN AHMAD SAFARMAN BIN DOLLAH
PEMULIHAN
jQAF AJK : EN MOHD SHAHIR BIN DAUD
PIDATO DAN PENGUCAPAN
MBMMBI Penyelaras Program:
PN SARIBANI BINTI IBRAHIM
HIP
AJK: PN MASNITA BINTI MOHD YUSOF

Penyelaras Program:
CIK NOR ARSYI BINTI ISMAIL

AJK: EN AHMAD RASHIDI BIN AHMAD SANUSI

Penyelaras Program:
EN MAZLAN BIN ALIAS

AJK: PN RUHAIZAN BINTI HUSSIN

Penyelaras Program:
PN NUR DALILA BINTI CHE [email protected]

AJK: PN NURRUSSAKINAH BINTI AHMAD TERMIZI

Penyelaras Program:
CIK LELY ASHIFAH BINTI MOHAMAD SAAT

AJK: PN SARIBANI BINTI IBRAHIM

Penyelaras Program:
PN NURLIYANA BINTI BADURIDDIN

AJK: CIK LELY ASHIFAH BINTI MOHAMAD SAAT

Penyelaras Program:
EN AHMAD RASHIDI BIN AHMAD SANUSI

AJK: PN JULIANA BINTI JAMALUDDIN

AJK: EN MAZLAN BIN ALIAS

FrogVLE/Pembestarian Penyelaras Program:
EN CIK SHAHRULMUNIR BIN CHEK AKOB

AJK: EN MOHD KAMAL BIN MOHAMAD

Senarai tugas :

 Merancang, melaksana dan memantau program akademik sekolah

 Menyediakan laporan ringkas setiap program

 Menilai keberkesanan dan membuat penambahbaikan bagi program yang diadakan

44

JAWATANKUASA PENCERAPAN PdPc

Pengerusi EN HIZRAL FAREZAN BIN HARON (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi PN ROSMAWATI BINTI IBRAHIM (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 EN RAZANEE BIN YAACOB (PK Hal Ehwal Murid)

Naib Pengerusi 2 PN HASNAH BINTI MIAN (PK Kokurikulum)

Setiausaha PN JULIANA BINTI JAMALUDDIN

Anggota Jawatankuasa CIK LELY ASHIFAH BINTI MOHAMAD SAAT
Senarai tugas : EN AHMAD RASHIDI BIN AHMAD SANUSI
CIK NOR AISHAH BINTI MUHAMMAD
EN YUSMAINOR BIN MOHD YUSOF
EN QUSZAINI BIN ABD MANAN
Semua Ketua Panitia Subjek Elektif

 Merancang jadual pencerapan

 Mencerap proses PdPc

 Memeriksa Rekod Persediaan Mengajar Guru dan buku latihan murid

 Memberi maklum balas dan bimbingan kepada guru

 Menyediakan laporan pencerapan

 Mengambil tindakan susulan jika perlu


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Crescendo - Leo Club of Kesbewa
Next Book
Yorktown News 01.14.21