The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dokumen laporan program Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Januari-April 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-06121540, 2021-04-27 21:45:34

LAPORAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Dokumen laporan program Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Januari-April 2021

DOKUMEN
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PERKHIDMATAN

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
JANUARI - APRIL 2021FOKUS 1 (PPS)

Pembangunan dan Perkembangan Sahsiah Diri Murid

FOKUS 2 (PK)

Pengurusan Kerjaya Murid

FOKUS 3 (PD)

Peningkatan Disiplin Diri Murid

FOKUS 4 (PKM)

Psikososial Dan Kesejahteraan Diri Murid

Program: Pembugaran Emosi Murid Asrama
Tarikh : 20.1.2021
Tempat : SMK Munshi AbdullahProgram: Program Sentuhan Kasih Post SPM
Tarikh :16.3.2021 - 25.3.2021
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Program Sentuhan Kasih Post SPM
Pendidikan Kerjaya Murid

Objektif 1. Murid mengetahui cara mengisi maklumat
dalam upu /matrik/ipgm

Sasaran Semua murid tingkatan 5 Post SPM
Impak Murid dapat menentukan hala tuju kerjaya
Penilaian Program Program dijalankan mengikut masa yang
ditentukan
Kekuatan Program Semua murid SPM terlibat dalam Program
Penambahbaikan Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Restu Ilmu Muri Ting Ilmu
Tarikh :9.2.2021
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Program Restu Ilmu Murid SPM 2020
Psikososial dan kesejahteraan Mental

Objektif 1. Murid dapat menyemai perasaan
menghargai,bersyukur dan berterima kasih
Sasaran kepada guru dan ibubapa
Impak
Penilaian Program Semua murid tingkatan 5 SPM 2020
Kekuatan Program
Penambahbaikan Murid dapat menjawab SPM dengan tenang
dan mendapat keputusan cemerlan

Program dijalankan mengikut masa yang
ditentukan

Semua murid SPM terlibat dalam Program

Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Pelaksanaan Pengurusan SPM 2020
Tarikh :22Feb 2021- 25Mac 2021
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Program Pengurusan SPM 2020
Psikososial dan kesejahteraan Mental

Objektif 1. Membantu murid supaya berada dalam
keadaan bersedia dari segi mental,emosi dan
Sasaran fizikal
Impak
Penilaian Program Semua murid tingkatan 5 SPM 2020
Kekuatan Program
Penambahbaikan Murid dapat menjawab SPM dengan tenang
dan mendapat keputusan cemerlan

Program dijalankan mengikut masa yang
ditentukan

Perjalanan pengurusan teratur.

Boleh Diteruskan pada masa akan datang

Merakam Suhu Murid

Program:Kajian Keperluan Murid Tingkatan 5 2021
Tarikh :16Feb 2021- 26Feb 2021
Tempat :SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Kajian Keperluan Murid T5 2021
Psikososial dan kesejahteraan Mental

Objektif 1. Mengenalpasti murid yang berkeperluan
untuk dibantu dari segi emosi

Sasaran Semua murid tingkatan 5 SPM 2020
Impak
Murid dapat menjawab SPM dengan tenang
Penilaian Program dan mendapat keputusan cemerlan

Kekuatan Program Program dijalankan mengikut masa yang
Penambahbaikan ditentukan

Perjalanan pengurusan teratur.

Boleh Diteruskan pada masa akan datang dan
melibatkan ramai murid lagi

HASIL DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN
MURID T5 2021JALINAN BERSAMA KOMUNITI LUAR
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Fokus/Bidang Jalinan Bersama Komuniti Luar
Objektif
Mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar
Sasaran yang mantap dan akrab antara pihak sekolah dan
Impak komuniti supaya sistem pendidikan mencapai
kejayaan.
Penilaian Program
Kekuatan Program Pihak pengurusan sekolah dan semua guru.
Penambahbaikan
Hubungan yang baik di antara ibubapa, guru dan
komuniti setempat dapat diperkasa terutama sekali
yang melibatkan pemasalahan dan dapat
diselesaikan dengan cara yang baik.

Program dijalankan mengikut masa yang ditentukan

Permuafakatan antara sekolah dan komuniti dapat
diwujudkan.

Boleh Diteruskan pada masa akan datang

21.1.2021
Lawatan Kerja Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka

(PERTAM)
Encik Mohd Ridhwan Bin Mohd Ali

3.2.2021
Lawatan Profesional Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah

22.2.2021
Lawatan Profesional
Ketua Pengarah PELAJARAN Malaysia
Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim.

25.2.2021
Lawatan Profesional
KAUNSELOR KOLEJ YAYASAN SAAD MELAKA

8.3.2021
Lawatan Profesional Alumni SMK Munshi Abdullah

Tahun 1981/1982

5.4.2021
LAWATAN PROFESIONAL
Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid
TUAN HAJI JAMSARI BIN MARIMAN

Program : ZIARAH KASIH KELAS PEPERIKSAAN
Sasaran : KELAS PEPERIKSAAN
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program Ziarah Kasih Kelas Peperiksaan
Fokus/Bidang
Objektif Peningkatan Disiplin Murid
1.Mengeratkan hubungan guru dan murid
Sasaran 2.Mengenalpasti kumpulan murid berfokus
Impak 3.Membeeri galakkan dan suntikan semangat kepada murid untuk lebih
bersungguh-sungguh.
Penilaian Program Kelas-kelas tertentu
Pemantauan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sangat
Kekuatan Program membantu dalam memastikan Pengajaran dan Pembelajaran dapat
Penambahbaikan dilaksaakan dengan baik mengikut norma baharu.

Program yang dijalankan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada
murid kerana mereka akan rasa lebih dihargai dan disayangi oleh guru.

Membantu murid dalam menyelesaikan isu ponteng, kurang motivasi diri
serta merapatkan lagi hubungan antara guru dan murid.

Program ziarah cakna ini boleh diperluaskan lagi ke kelas-kelas yang lain.

Program : Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya
Sasaran : 20 orang murid berfokus
Tempat : Bilik Gerakan SMK Munshi Abdullah
Anjuran : AADK dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka

Nama Program Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya (SHIELDS)
Fokus/Bidang
Objektif Peningkatan Disiplin Murid

Sasaran 1.Murid mengetahui tentang bahaya dadah
Impak 2.Murid Mengenalpasti punca penyalahgunaan dadah
3.Memberi galakkan dan suntikan semangat kepada murid untuk lebih berdisiplin
Penilaian Program dan mempunyai jati diri yang baik.

Kekuatan Program 20 orang murid

Penambahbaikan Perkongsian pengalaman oleh bekas penagih memberikan kesan positif
kepada murid tentang bahaya dadah.

Program yang dijalankan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada murid
kerana mereka akan rasa lebih dihargai dan disayangi oleh guru. Selain itu dapat
memberi mesedaran kepada nmereka tentang bahaya dadah.

Membantu murid dalam menyelesaikan isu ponteng, kurang motivasi diri serta
menjauhkan diri dari rokok dan dadah. Selain itu, kolaborasi antara AADK, JPN
dan sekolah telah dapat diwujudkan.

Program seperti ini seharusnya dapat diteruskan dari semasa ke semasa agar
lebih ramai murid mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan dadah.

Nama Program Taklimat UPU SPM
Fokus/Bidang Pendidikan Kerjaya Murid

Objektif 1. Murid mengetahui cara mengisi maklumat
dalam upu /matrik/ipgm

Sasaran Semua murid tingkatan 5
Impak Murid dapat menentukan hala tuju kerjaya
Penilaian Program Program dijalankan mengikut masa yang
ditentukan
Kekuatan Program Semua murid SPM terlibat dalam program
Penambahbaikan Boleh Diteruskan pada masa akan datangNama Program Program MFLS Kohort 2
Fokus/Bidang
Pembangunan dan Perkembangan Sahsiah
Objektif Diri Murid

Mempertingkatkan daya kepimpinan dalam
diri mereka.

Sasaran 6 Orang PRS Tingkatan 4
Impak
Dapat menjadi pemimpin yang boleh
Penilaian Program diteladani serta seimbang dari segi
Kekuatan Program Jasmani,Emosi,Rohani dan Intelek.
Penambahbaikan
Program dijalankan mengikut masa yang
ditentukan

Fasilitator yang berpengalaman daripada
Kementerian belia dan sukan

Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Motivasi
Tarikh : Sepanjang tahun
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Poster Kata-kata Motivasi
Objektif Pembangunan Dan Perkembangan Sahsiah Pelajar

Sasaran Murid diberikan sentuhan motivasi dan kata-kata
Impak semangat
Penilaian Program
Kekuatan Program Semua murid
Murid mendapat idea membina diri yang sihat dan
Penambahbaikan positif
Program adalah dalam bentuk statik dilihat oleh
pelajar dari masa ke semasa
Semua murid dapat melihat dan mengambil iktibar
dari kata-kata positif dan semangat dari para pentadbir
sekolah dan guru GBK
Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Sentuhan Motivasi
Tarikh : Sepanjang tahun
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 16.3.2021-25.3.2021
Fokus/Bidang Program Sentuhan Motivasi
Psikologi Dan Kesejahteraan Mental
Objektif
1. Murid diberikan sentuhan motivasi dan kata-kata
semangat

Sasaran Semua murid
Impak
Penilaian Program Murid mendapat idea membina jati diri yang sihat dan
Kekuatan Program positif

Penambahbaikan Program dilaksanakan kepada pelajar dari masa ke semasa
dalam bentuk sebaran maklumat melalui radio sekolah

Semua murid dapat mengambil iktibar dari kata-kata
positif dan semangat yang disampaikan oleh Guru GBK dan
PRS

Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Amalan Guru Penyayang
Tarikh :Sepanjang Tahun
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Sepanjang Tahun

Nama Program Ziarah Cakna

Fokus/Bidang Psikologi Dan Kesejahteraan Mental

Objektif Memberi sokongan kepada pelajar yang menerima
musibah dan bencana

Sasaran Murid yang perlu dibantu
Impak
Murid dapat merasakan pihak sekolah memberi
Penilaian Program sokongan dan bantuan kepada diri dan keluarga
Kekuatan Program mereka
Penambahbaikan
Guru cakna dengan musibah yang telah menimpa diri
dan keluarga mereka

Semua Pentadbir , Guru GBK, Guru Unit Kebajikan
memberi komitmen yang baik

Perlu Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Amalan Guru Penyayang
Tarikh :Sepanjang Tahun
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program Sepanjang Tahun
Fokus/Bidang Menyambut Pelajar Di Awal Pagi
Psikologi Dan Kesejahteraan Mental
Objektif
1. Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah
2. Menyediakan pelajar untuk sesi pembelajaran

Sasaran Semua murid

Impak Murid rasa seronok dan dihargai apabila datang ke
Penilaian Program sekolah

Guru dapat memantau penampilan dan kehadiran pelajar
ke sekolah

Kekuatan Program Semua Pentadbir , Guru GBK, Guru Disiplin memberi
komitmen yang baik

Penambahbaikan Perlu Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Amalan Guru Penyayang
Tarikh :Sepanjang Tahun
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Sepanjang Tahun

Nama Program Sumbangan Kebajikan

Fokus/Bidang Psikologi Dan Kesejahteraan Mental

Objektif Membantu pelajar dari segi kebajikan

Sasaran Murid yang memerlukan bantuan
Impak Murid rasa seronok dan dihargai
Penilaian Program Guru cakna dengan kebajikan murid

Kekuatan Program Semua Pentadbir , Unit HEM, Guru Kebajikan dan
Penambahbaikan Guru GBK memberi komitmen dan kerjasama yang
baik

Perlu Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Orientasi Murid Tingkatan 1
Tarikh :9.2.2021
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 25.1.2021
Fokus/Bidang Program Orientasi Tingkatan 1
Pembangunan Dan Perkembangan Sahsiah Pelajar

Objektif Murid dapat mengenal latar belakang sekolah dari segi
pentadbiran

Sasaran Semua murid tingkatan 1 , 2021
Impak
Murid dapat membuat persediaan awal untuk menjejak
Penilaian Program kaki ke alam sekolah menengah

Kekuatan Program Program dijalankan secara online melalui aplikasi google
Penambahbaikan meet dan zoom

JK adiwira sekolah yang cekap

Boleh Diteruskan pada masa akan datangProgram: Program Orientasi Murid Tingkatan 1
Tarikh :9.2.2021
Tempat : SMK Munshi Abdullah

Nama Program 6.4.2021 - 9.4.2021
Fokus/Bidang Program Orientasi Tingkatan 1
Pembangunan Dan Perkembangan Sahsiah Pelajar

Objektif Murid dapat mengenal latar belakang sekolah dari segi
pentadbiran, guru dan lokasi pelan sekolah

Sasaran Semua murid tingkatan 1 , 2021
Impak
Murid dapat menyesuaikan diri dengan iklim dan
Penilaian Program persekitaran sekolah

Program dijalankan secara berjadual

Kekuatan Program Semua guru yang terlibat memberi komitmen dan
Penambahbaikan kerjasama yang baik

Boleh diteruskan pada masa akan datangNama Program Program : Sayangi Hidup Elak Derita
Fokus/Bidang Selamanya
Objektif Sasaran : 20 orang murid berfokus
Tempat : Bilik Gerakan SMK Munshi
Sasaran Abdullah
Impak Anjuran : AADK dan Jabatan Pendidikan
NegSearyainMgei Hlaidkuap Elak Derita Selamanya (SHIELDS)

Peningkatan Disiplin Murid

1.Murid mengetahui tentang bahaya dadah
2.Murid Mengenalpasti punca penyalahgunaan dadah
3.Memberi galakkan dan suntikan semangat kepada murid untuk
lebih berdisiplin dan mempunyai jati diri yang baik.

20 orang murid

Perkongsian pengalaman oleh bekas penagih memberikan
kesan positif kepada murid tentang bahaya dadah.

Penilaian Program Program yang dijalankan ini sedikit sebanyak memberi kesan
Kekuatan Program kepada murid kerana mereka akan rasa lebih dihargai dan
Penambahbaikan disayangi oleh guru. Selain itu dapat memberi mesedaran
kepada nmereka tentang bahaya dadah.

Membantu murid dalam menyelesaikan isu ponteng, kurang
motivasi diri serta menjauhkan diri dari rokok dan dadah. Selain
itu, kolaborasi antara AADK, JPN dan sekolah telah dapat
diwujudkan.

Program seperti ini seharusnya dapat diteruskan dari semasa ke


Click to View FlipBook Version