The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Teacher May, 2019-12-20 04:57:14

PENGURUSAN HEM 2020

PENGURUSAN HEM

Keywords: PENGURUSAN HEM

BUKU PANDUAN
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

(HEM)

SK. BANDAR KUALA KRAI

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 1
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

ISI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA SURAT

1. Bicara Kata Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 2
2. Rukun Negara 3
3. Visi, Misi dan Falsafah Sekolah 4
4. Visi dan Misi Hal Ehwal Murid 5
5. Pendahuluan 6
6. Dasar Pengurusan HEM 7–8
7. Strategi Pelaksanaan HEM 9 – 13
8. Carta Organisasi Sekolah 14
9. Carta Organisasi HEM 15
10. Carta Gant Aktiviti HEM 16 – 17
11. Takwim Aktiviti HEM 18
12. Jawatankuasa Induk HEM 2020 19
13. Jawatankuasa Lembaga Disiplin 20
14. Jawatankuasa Badan Pengawas Sekolah 21
15. Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling 22
16. Jawatankuasa 3K 23
17. Jawatankuasa Pendaftaran Murid & Perhubungan 25
18. Jawatankuasa Kantin 25
19. Jawatankuasa RMT dan Menu Susu 26 – 27
20. Jawatankuasa SPBT 28
21. Jawatankuasa Unit Kesihatan 29
22. Jawatankuasa Unit KWAMP/Ekasih/Wang Ehsan/EMK/BAP 30
23. Jawatankuasa Kebajikan & Insurans Takaful 31
24. Jawatankuasa E-kehadiran 32
25. Jawatankuasa APDM 33
26. Jawatankuasa PPDa 34
27. Jawatankuasa Kelab Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) 34
28. Jawatankuasa E-sarana 35
29. Jawatankuasa PIBG 35
30. Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) 36
31. Jawatankuasa Murid Berpotensi Cicir (JMBC) 36
32. Pelan Lokasi Sekolah 37
33. Enrolmen Murid 2020 38
34. Senarai Nama Guru Kelas 2020 39
35. Jadual Bertugas Mingguan Guru 40 – 43
36. Sasaran Utama Unit HEM 2020 44

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 2
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

Bicara Kata Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)

Salam Sejahtera dan Salam Transformasi 25,

Bersyukur kerana Buku Panduan Pengurusan HEM ini dapat disiapkan

sebelum bermulanya sesi persekolahan 2020. Saya merakamkan jutaan terima kasih
kepada semua warga SEDAR terutamanya AJK HEM yang telah membantu
terutamanya dari segi menyalurkan maklumat untuk menyiapkan buku ini.

Tanpa kerjasama dari semua pihak, buku ini tidak akan dapat dihasilkan

dengan baik.

Harapan saya, dengan adanya buku ini, ianya dapat dijadikan panduan

kepada kita semua untuk melaksanakan tugasan seharian kita terutamanya dalam
bidang HEM.

Marilah sama-sama kita berusaha membentuk Disiplin dan akhlak anak-anak

SEDAR kearah yang lebih cemerlang dan boleh dibanggakan.

Sekian, terima kasih,

………………………………………..
(MAY LENG A/P EH WANG)
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
SK. Bandar Kuala Krai,
Kelantan

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 3
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 4
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

VISI, MISI DAN FALSAFAH

VISI

Sekolah Kebangsaan Bandar Kuala Krai (SEDAR) Cemerlang
Akademik, Kokurikulum Dan Sahsiah

Peringkat PPD Kuala Krai MenjelangTahun 2020

MISI

MEREALISASIKAN USAHA MELESTARIKAN
SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI SEKOLAH

TRANFORMASI SELARAS DENGAN ASPIRASI
NEGARA

FALSAFAH

Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
kondusif bagi menjamin pendidikan yang berkualiti untuk

melahirkan murid yang cemerlang.
Membina kemantapan sahsiah melalui disiplin dan bina insan.

Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif melalui
perkhidmatan dan budaya cemerlang.

Mewujudkan peluang seluas-luasnya bagi perkembangan
bakat dan potensi.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 5
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

VISI
HAL EHWAL MURID

Melahirkan Murid Bestari Yang Berpotensi Di
Bidang Pelajaran Dan Kokurikulum, Berdisiplin
Dan Berkhemah Tinggi Serta Bertanggungjawab

Memenuhi Kehendak Agama, Bangsa Dan
Negara Menjelang 2020

MISI
HAL EHWAL MURID

Mewujudkan Minat, Impian Dan Rasa Kasih
Sayang Kepada Murid-murid Menyedari Sekolah

Adalah Tempat Yang Selamat Untuk Belajar
Dan Menjalankan Pelbagai Aktiviti Dalam
Suasana Ceria Dan Selesa

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 6
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen
terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta
keterampilan mereka. Atas dasar inilah, matlamat dan objektif
pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan, keselamatan dan akhlak
serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti
sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa, agama dan
negara.

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada
bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah dan
komitmen murid-muridnya. Atas dasar inilah pihak sekolah telah
merancang dan melaksanakan pelbagai program di bawah unit HEM
untuk memastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat
antara guru dan murid mampu merialisasikan wawasan sekolah ini.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 7
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

DASAR 1: TENAGA PENGAJAR
1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua kepada semua

pelajar.
1.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan pelajar dalam semua bentuk

tindakan dan keputusan yang dibuat.

1.3 Semua guru perlu melayan semua pelajar dengan adil, saksama, bertimbang
rasa dan kasih sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN PELAJAR
2.1 Sekolah ini menerima kemasukan pelajar dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat pelajar akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan

ke dalam Sistem Maklumat Murid (SMM).
2.3 Setiap pelajar diwajibkan memiiki sebuah “Buku Peraturan Sekolah” pada setiap

masa.

DASAR 3 : DISIPLIN PELAJAR
3.1 Pelajar yang sering melanggar peraturan sekolah akan dihadapkan ke Lembaga

Disiplin sekolah.

3.2 Ibu bapa atau penjaga pelajar yang dihadapkan ke Lembaga Disiplin akan
dipanggil untuk hadir ke sekolah.

3.3 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat dan Bimbingan” dalam
menangani masalah disipli pelajar.

3.4 Ibu bapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah perlu
memaklumkan atau menulis surat kepada pihak sekolah.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 8
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

3.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama 3 (tiga) hari berturut-
turut dikira ponteng sekolah

DASAR 4: KESELAMATAN PELAJAR

4.1 Keselamatan pelajar akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka
berada di Kawasan sekolah pada waktu persekolahan.

4.2 Ibu bapa atau penjaga yang ingin membawa pelajar keluar perlu menulis nama
di dalam Buku Kebenaran Keluar yang diletakkan di pejabat.

DASAR 5: KESIHATAN PELAJAR

5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan pelajar sentiasa baik melalui
program-program yang dirancang seperti:

- Pemeriksaan Gigi dan Mata
- Pemeriksaan Kesihatan
- Program RMTS
- Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
- Ceramah dan Kempen

5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa atau penjaga.

5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya didapati pelajar tidak sihat semasa berada di
sekolah.

5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital, tanpa menghubungi
ibu bapa atau penjaga terlebih dahulu terhadap kes-kes kronik.

5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu pelajar yang mempunyai masalah
kesihatn.

DASAR 6: KEBAJIKAN PELAJAR

6.1 Pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu
melalui jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.

6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin
memberi apa jua bentuk bantuan kepada pelajar di sekolah ini.

6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi pelajar yang bermasalah demi
menjaga maruah pelajar tersebut.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 9
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

STRATEGI PERLAKSANAAN
BAGI MENCAPAI MATLAMAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

2020

1. SISTEM PENDAFTARAN PELAJAR
1.1 Ibu bapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid
semasa hadir pada hari pendaftaran.
1.2 Sekolah melaksanakan Program Orientasi Murid Tahun 1.
1.3 Hari Orientasi murid dijalankan satu atau dua hari pada hari
persekolahan sebenar.
1.4 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti
berikut:
1.4.1 Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid
kepada guru kelas.
1.4.2 Pengagihan Buku Teks
1.4.3 Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibu bapa atau penjaga
1.4.4 Memasukkan data murid ke dalam Sistem Maklumat Murid (SMM).

2. PENGURUSAN PERATURAN SEKOLAH
2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Disiplin Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid
Tahun 3,4,5 dan 6.
2.4 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan
murid pada tahun semasa.
2.5 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses:
2.5.1 Pencalonan oleh guru kelas atau mana-mana guru
2.5.2 Temuduga oleh Jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah
2.5.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
2.5.4 Tempoh percubaan akan diberi.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 10
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

2.5.5 Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan
2.5.6 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering

melanggar peraturan sekolah.

3. PELAKSANAAN MASA REHAT

3.1 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara
berfaedah seperti:

3.1.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
3.1.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan
3.1.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.

4. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KESIHATAN

4.1 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti berikut:
4.1.1 Pemeriksaan Mata
4.1.2 Pemeriksaan kuku dan rambut
4.1.3 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.

4.2 Pemeriksaan Pengurusan Kantin dan Persekitaran sentiasa bersih.
4.2.1 Pekerja kantin mendapat suntikan daripada jabatan kesihatan
4.2.2 Jenis-jenis jualan adalah berkhasiat dan berkualiti
4.2.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
4.2.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.

4.3 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melaui aktiviti-aktiviti berikut:
4.3.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas
4.3.2 Gotong-royong
4.3.3 Mengutip sampah dan memasukkan ke tong sampah secara
spontan apabila menjumpainya.
4.3.4 Tidak membuang sampah merata-rata.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 11
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

5. MEMPERTINGKATKAN PERANAN GURU

5.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid
dalam sebarang tindakan yang diambil

5.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “Mendidik bukan
Menghukum”

5.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai “Guru Disiplin”

6. MELAKSANAKAN SESI KAUNSELING DAN MOTIVASI

6.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan
sentiasa diberi sesi kaunseling dan bimbingan melalui aktiviti-aktiviti
berikut:

6.1.1 Sesi kaunseling individu
6.1.2 Sesi kaunseling kelompok
6.1.3 Kem Jati Diri

7. PELAKSANAAN MODUL-MODUL DALAM PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT

7.1 melatih murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti
kebakaran melalui Latihan Kawad Kecemasan.

7.2 Mengadakan sesi ceramah dan pameran dari pihak-pihak tertentu
seperti AADK, Pejabat Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan
Bomba dan Penyelamat dan PDRM berkaitan perkara-perkara berikut:

7.2.1 Keselamatan Jalan raya
7.2.2 Jenayah Juvana
7.2.3 Pertolongan Cemas
7.2.4 Penyalah Gunaan Dadah

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 12
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

8. PENGGALAKKAN PENYERTAAN AKTIVITI LUAR

8.1 Murid digalakkan menyertai aktiviti-aktiviti luar bilik darjah, yang
dianjurkan oleh pelbagai pihak seperti:

8.1.1 Pertandingan Melukis dan mewarna
8.1.2 Rombongan atau lawatan sambal belajar
8.1.3 Pertandingan Kokurikulum dan akademik
8.1.4 Pertandingan Sukan dan permainan

9. PROGRAM 3K

9.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihatn,
kesihatan dan keselamatan dengan menerapkannya kepada pelajar dan
komuniti setempat.

9.2 Melibatkan dan mewujudkan pemuafakatan antara pelbagai agensi
dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat
bersama.

9.3 Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah:
9.3.1 Pelancaran Program 3K
9.3.2 Ceramah Anti Dadah
9.3.3 Petandingan melukis Poster
9.3.4 Pertandingan memasak Menu Sihat
9.3.5 Kuiz 3k
9.3.6 Pameran kesihatan dan Anti Merokok
9.3.7 Pemeriksaan kesihatan guru-guru dan staf sokongan
9.3.8 Gotong-royong Perdana dan Menanam pokok
9.3.9 Program Kitar semula
9.3.10 Senaman

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 13
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

10. PROGRAM BULAN PATRIOTISMA

10.1 Menanam semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar
10.2 Mengingati semula perisiwa-peristiwa bersejarah tanah air
10.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air

11. PEMBINAAN Blog E-INFO UNIT HEM
: http://pkhemskbandarkualakrai.blogspot.com

11.1 menggalakkan warga SEDAR sentiasa peka dengan situasi yang
berlaku di persekitaran dan di luar sekolah.

11.2 Memberi maklumat terkini disebarkan dalam kalangan warga SEDAR.
11.3 Menggalakkan warga sekolah membudayakan penggunaan ICT

secara maksimum.
11.4 Memberikan kesedaran bahawa ilmu dan informasi boleh didapati di

mana-mana Kawasan sekolah.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 14
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR

PIBG

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN KOKURIKULUM
Unit Beruniform
Lembaga Disiplin Pentadbiran &Pengurusan Kelab dan Persatuan
Badan Pengawas Perancangan Sikan dan Permainan
Kewangan Majlis Sukan Sekolah
Kantin Majlis Rasmi Sekolah
Kesihatan Data & E-Operasi Lawtan Sambil Belajar
Aset & Inventori
SPBT ICT & Makmal Komputer TS25
RMT Perkembangan Staf LINUS
Menu Susu JQAF& UPKK
Badan Kebajikan Murid SKPM Transisi dan Penyayang
3K PBPP Kelas &Bili-Bilik Khas
E-SARANA KSSR Prasekolah
Bimbingan & Kaunseling Pemulihan
E-Kehadiran Panitia Mata Pelajaran
Kesihatan Pusat Sumber Sekolah

PT Kewangan PT Perkhidmatan
Pem. Pengurusan Murid Pem. Penguusan Murid
Pekerja Rendah Awam
Pembantu Pejabat

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 15
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

CARTA ORGANISASI UNIT HEM 2020

PENGERUSI
HJ MOHAMAD B JUSOH

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
EN. ZAKARIA B. YUSOFF PN. MAY LENG A/P EH WANG PN. HUSZAIMA BT. HUSSIN
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN HEM

SETIAUSAHA
PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL

LEMBAGA DISIPLIN BADAN PENGAWAS UNIT SPBT
EN. ADBUL AZIZ PN. NUR ATIKAH EN. RAMLI

UNIT JPMC & JMBC UNIT 3K UNIT PENDAFTARAN
PN. NOR ASIAH PN. SUZILAWATI PN. SURIYAWATI

UNIT RMT & MENU SUSU UNIT KANTIN UNIT KESIHATAN
PN. NORHAYATI PN. WAN ZARINA PN. ZURAIDA

UNIT KWAMP/ BAP UNIT KEBAJIKAN / TAKAFUL UNIT E-KEHADIRAN
EN. WAN HAFIZIN PN. NAZIRAH PN. SOM MAI

UNIT E-SARANA UNIT BIMBINGAN & UNIT APDM
EN. MOHD SARIMI KAUNSELING PN. SOM MAI

UNIT PPDa EN. MOHD RAZALI
PN. SUZANA
PIBG
PN. NUR AZYYATI

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 16
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

CARTA GANT AKTIVITI HEM 2020

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV

1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk HEM √√

2 Mesyuarat Badan Pengawasdan

Disiplin √ √ √√

3 Mesyuarat Program Badan Kebajikan

√√ √ √ √ √√√ √ √ √

4 Mesyuarat Penyelarasan Kantin √ √ √√ √ √

5 Mesyuaratdan Program Kesihatan

√ √√ √

6 Mesyuarat dan Agihan Susu Sekolah

√ √√

7 Mesyuarat dan Program Makanan
Tambahan √ √ √

8 Mesyuarat dan Program 3K

√ √ √√

9 Mesyuarat dan Pungutan / Agihan

BukuTeks √ √ √

10 Mesyuaratdan Program Bimbingan √ √√
Dan Kaunseling

11 Program Pendidikan Pencegahan

Dadah √√ √

12 Pelaporan Bimbingan dan Kaunseling

√√

13 Mesyuarat dan Pelaporan E-Sarana √ √√

14 Pelaporan E-Kehadiran

√√ √ √ √ √√√ √ √ √

15 Sambutan Perayaan/ Keraian Murid

√ √√ √

16 Majlis Anugerah Kecemerlangan HEM √

17. Majlis Pelancaran Kelab Pembimbing √

Rakan Sebaya (PRS)

18. Kem Kepimpinan Pemimpin Kecil √

SEDAR 2020

19. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan √

Pemimpin Kecil SEDAR

20. Program Pemantapan Disiplin Siri 1 & √ √

2

21. Penyerahan Buku Teks bagi sesi 2020 √

22. Majlis Akuan Penerimaan RMTS √√

23. Hari Kantin √

24. Pertandingan Kelas Bersih dan Ceria √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 17
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

25. Ceramah dan latihan Kebakaran √
26. Ceramah Kesihatan √√
27. Program Ziarah Cakna √√ √ √ √ √√√ √ √ √
28. Program Peningkatan Kehadiran √√ √ √ √ √√√ √ √ √

Murid √ √ √ √ √√√ √ √ √
29. Program Sihat Cergas √√ √ √ √ √√√ √ √ √
30. Program Tandas Bersih dan Ceria
31. Mesyuarat Agung PIBG √

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 18
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

TAKWIM UNIT HEM 2020

TARIKH AKTIVITI TINDAKAN SASARAN

29 & 30 Dis Pengagihan Buku teks bagi sesi Unit SPBT Semua murid
2019 Persekolah 2020 Tahun 1 – 6
5 Jan Pelancaran Kelab PRS sekolah Unit Bimbingan dan
Kaunseling 15 orang ahli
Kelab PRS
16 – 18 Kem Kepimpinan Pemimpin Unit Disiplin dan Pengawas
Januari Kecil Sekolah Pengawas Sekolah.
Pengawas PSS,
22 Januari Program Pemantapan Disiplin Unit Disiplin dan Pengawas
SPBT,
SEDAR (Siri 1) Pengawas Ketua dan
Penolong Kelas,
17 Julai Program Pemantapan Disiplin Unit Disiplin dan Ahli PRS
9 Januari SEDAR (Siri 2) Pengawas Semua Murid
Majlis Akuan Penerimaan Unit RMTS
RMTS Semua Murid

25 Februari Mesyuarat Agung PIBG PIBG Semua ibu bapa
Murid Penerima
13 Oktober Hari Kantin Unit Kantin RMTS
Semua ibu bapa
Januari - Pertandingan Kelas Bersih dan Unit 3 K dan guru
November Ceria Semua Murid
15 Jun Ceramah dan Latihan Unit 3 K Tahun 6
Kebakaran Semua guru dan
8 Mac Ceramah Kesihatan Gigi Unit Kesihatan Murid
Februari - Program Sihat Cergas Unit Kesihatan Semua guru dan
November Murid
Januari - Tandas Bersih dan Ceria Unit 3K Semua Murid
November Semua guru dan
murid
Semua murid

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 19
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN ZAKARIA B YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN. NOR ASIAH BT ISMAIL

AHLI JAWANTAKUASA :-

EN. ABD AZIZ BIN ABDULLAH (Disiplin)
PN. NUR ATIKAH BT. ABD AZIZ (Badan Pengawas Sekolah)
EN.MOHD RAZALI B WAHAB (Bimbingan & Kaunseling)
PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH (Kebersihan, Keceriaan & Keselamatan)
PN. SURIYAWATI BT CHE MAT (Pendaftaran/Perhubungan)
PN. NORHAYATI BT NORDIN (RMT & Menu Susu)
PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD (Kantin)
EN. RAMLI B IBRAHIM (SPBT)
PN. ZURAIDA BT HJ ALI (Kesihatan)
PN. NAZIRAH BT AB AZIZ (Kebajikan, Insurans & Takaful )
PN NOR ASIAH BT ISMAIL (KWAMP/E-Kasih/ Wang Ihsan)
PN. SAM MAI A/P EMAI
PN. NUR AZYYATI BT ABDUL AZIZ (APDM & e-Kehadiran)
EN. MOHD SARIMI BIN ISMAIL (PIBG)
PN CHE HASNAH BT IBRAHIM (E-SARANA)
PN. SUZANA BINTI DAUD (E-Kehadiran)
(PPDa)

PERINCIAN TUGAS :-

1. Merancang pelan bertindak induk HEM.
2. Melaksanakan program dan perancangan HEM.
3. Menyelaras program disiplin HEM.
4. Menjadi perantaraan antara ibu bapa berhubung masalah disiplin murid.
5. Memastikan semua masalah pelajar dikenal pasti.
6. Membentuk perkembangan sahsiah pelajar.
7. Mengembang potensi murid.
8. Mengenal pasti punca masalah disiplin murid.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 20
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PKKO)

Setiausaha : EN. ABD AZIZ BIN ABDULLAH

Ahli Jawatankuasa : EN. ABDULLAH B. YUSOH
EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL
EN. MUHAMMAD BIN MOHD NOOR
PN. NUR ATIKAH BT. ABD AZIZ
EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN B SHARI
PN. NOR HAYATI BT. NORDIN
PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF
EN. MOHD RAZALI B. WAHAB
SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS :-

1. Merancang dan melaksanakan program disiplin.
2. Mengawal selia disiplin pelajar sepanjang masa.
3. Mencetak, mengedar dan menjelaskan peraturan sekolah kepada murid.
4. Merekod salah laku pelajar SSDM.
5. Menghantar maklumat disiplin kepada JPN
6. Melaksanakan hukuman kepada pelajar mengikut garis panduan dan

pekeliling.
7. Memastikan disiplin pelajar terkawal.
8. Memaklumkan kepada ibu/bapa tentang salah laku pelajar.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 21
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS SEKOLAH

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PKKO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN. NUR ATIKAH BT. ABD AZIZ

Ahli Jawatankuasa : CIK RUSHAIZAN BT. ROSLAN
PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT
PN. AZIZAH BT. ZAKARIA
PN. SUZILA BT. ABD GHANI
EN. RAMLI B. IBRAHIM
SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS :-

1. Memilih dan melantik pengawas.
2. Mengurus majlis perlantikan pengawas.
3. Membimbing pengawas dalam pengurusan dsiplin murid.
4. Merancang program kepimpinan pelajar.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 22
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : EN.MOHD RAZALI B WAHAB

Ahli Jawatankuasa : PN.SUZILAWATI BT MAT SALLEH
TN HJ. MOHAMAD DASUKI BIN NAZIR
EN ROSLI B IBRAHIM
EN MOHD HAWARI B AZIZ
EN ABDUL AZIZ B ABDULLAH
PN NORHAYATI BT NORDIN

PERINCIAN TUGAS:-

1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek
bimbingan dan kaunseling iaitu Bimbingan pelajar
,Kerjaya,Sosial,Sahsiah,Psikologi dan Pencegahan Dadah/AIDS

2. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah.
3. Mengelolakan program orientasi.
4. Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara

berkesan.
5. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti Unit

Bimbingan dan Kaunseling(UBK).
6. Menyelaras hubungan dengan Jabatan/Agensi luar untuk mendapat khidmat

nasihat.
7. Menjalankan soal selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya

sekolah (sampling).
8. Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.
9. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko

tinggi)
10. Mengadakan Program khas pencegahan Dadah/AIDS.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 23
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA 3K (KEBERSIHAN, KECERIAAN& KESELAMATAN)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH

Ahli Jawatankuasa : PN. SUZANA BINTI DAUD
EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN B SHARI
EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR
PN. ZURAIDA BINTI HAJI ALI
EN. RAMLI B. IBRAHIM
PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ
EN. ABDULLAH BIN JUSOH
PN. CHE AZIZAH BT CHE ISA
PN NUR ATIKAH BT ABD AZIZ

PERINCIAN TUGAS :-

1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan
keceriaan sekolah dari semasa ke semasa.

2. Menyediakan pelan induk landskap sekolah
3. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah;-

➢ Kempen kebersihan
➢ Pertandingan kebersihan Sekolah
➢ Pertandingan poster kebersihan
➢ Pertandingan mengarang esei kebersihan
➢ Lawatan ke sekolah lain
➢ Budaya pagi seperti mengutip sampah
➢ Laporan dan program AEDES.
4. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi
meningkatkan mutu kebersihan sekolah.
5. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai
kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan.
6. Menyusun pelan tindakan kebersihan, jadual tugas jawatankuasa dan
melaporkan dari semasa ke semasa.
7. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 24
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

8. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga
mahir.

9. Menyediakan anggaran perbelanjaan.
10. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan
11. Mengawas projek serta membuat laporan kepada guru besar.
12. Mengawal kebersihan kawasan sekolah /tandas/ bilik darjah / kantin dan lain-

lain.

KESELAMATAN

1. Membaca, memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh
Kementerian, jabatan dan PPD.

2. Merancang program keselamatan sekolah.
3. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis/PolisTrafik/

Bomba/JKR dan JKR Elektrik.
4. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar/ insurans.
5. Mempastikan semua sistem dan alat memadam kebakaran mencukupi dan

berfungsi.
6. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
7. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada majlis rasmi

sekolah.
8. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu para pelawat supaya

mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.
9. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada guru besar.
10. Mendapat kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas
11. Merancang dan melaksanakan program keselamatan
12. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun
13. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di

dalam buku latihan pelajar.
14. Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya.
15. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada majlis rasmi

sekolah
16. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 25
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID DAN PERHUBUNGAN

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)
Naib Pengerusi I II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)
Naib Penerusi II : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)
Setiausaha I : PN SURIYAWATI BT CHE MAT
Setiausaha II : PN ZURAIDA BT HJ ALI
Ahli Jawatankuasa : SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-

1.Mengurus pendaftaran murid tahun satu
2.Pendaftaran murid secara online dalam APDM
3.Memungut salinan sijil kelahiran murid dan lain-lain dokumen
4.Mengurus fail murid.

JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi I II : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)
Naib Penerusi II
Setiausaha I : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)
Ahli Jawatankuasa
: PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

:PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD

: PN. NUR AZZYATI BT ABDUL AZIZ
: PN. NUR AZMIERA ELEEZA BT. ISMAIL
: PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA
: CIK RUSHAIZAN BT. ROSLAN
: PN. SABRINA BT. HASSAN

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 26
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA RMT & MENU SUSU

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN. NORHAYATI BT NORDIN

Ahli Jawatankuasa : PN. NIK SURIA BT. HUSSIN
PN. NAZIRAH BINTI AB AZIZ
PN. RUSMAININ BT IBRAHIM
PN. SAMIAH BT ASHAARY
PN. NOOR AINI BT. PAUZI
PN. ROSLINA BT. HAMID
EN. ROSLI BIN IBRAHIM
SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-
1. Memilih murid-murid yang boleh mengikuti RMT/PS1M
2. Menentukan murid ganti RMT
3. Menentukan menu RMT
4. Mengawasi dan menyelia murid-murid yang menyertai RMT ketika makan
dengan tertib, sopan dan makanan tidak tumpah.
5. Mengawasi dan menyelia murid-murid yang menyertai RMT/PS1M
6. Mengawasi makanan pada waktu/jadual yang betul.
7. Mengawasi mutu kebersihan makanan sentiasa terjaga/terjamin
8. Membuat/merekod laporan RMT setiap hari
9. Merekod penerimaan murid-murid RMT/PS1M setiap hari dan membuat
analisanya pada setiap bulan.
10. Menyelia kebersihan tempat menyediakan makanan,kawasan,alatan,bangku
dan meja.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 27
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PERINCIAN TUGAS:-
1. Menyediakan jadual pengagihan susu dan vitamin secara teratur
2. Memastikan susu yang diterima dalam keadaan baik
3. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran,
tayangan dan lain-lain.
4. Menguruskan murid yang menerima bekalan susu meminumnya pada masa
yang ditetapkan.
5. Menguruskan dan memastikan murid-murid yang berkelayakan menerima
bekalan susu dan vitamin
6. Memastikan murid minum susu yang diterimanya.
7. Mengawasi mutu kebersihan makanan sentiasa terjaga dan terjamin.
8. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan.
9. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual menepati syarat-
syarat perjanjian.
10. Memastikan mutu makanan dan minuman serta harga jual berpatutan.
11. Mengikut syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah sentiasa
dipamerkan.
12. Memastikan semua penjual dan kakitangan kantin sentiasa memakai apron,
penutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian
Kesihatan.
12. Memastikan makanan dan minuman yang disediakan mencukupi dari masa
ke semasa.
14. Mengadakan mesyuarat dan berbincang dari masa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 28
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : EN. RAMLI B IBRAHIM

Ahli Jawatankuasa : PN. HJH SUZILA BT. AB. GHANI
PN. NIK ARIEANI BINTI NIK MAN
PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL
PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM
PN. SUZANA BT. DAUD
TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR
SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks.
2. Membuat pesanan buku.
3. Pengedaran buku teks dan buku aktiviti kepada semua murid.
4. Pengurusan Rekod dan Dokumen
5. Pengurusan Keselamatan Buku
6. Pengurusan Stok dan Inventori
7. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas.
8. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskininya.
9. Menerima dan meneliti buku-buku SPBT dari pembekal
10. Memproses borang SPBT
11. Agihan buku SPBT serta memastikan ianya disampul dengan baik dan kemas
12. Mempastikan keselamatan buku SPBT
13. Merancang proses hapus kira buku SPBT
14. Menjawab segala surat-surat berkaitan SPBT

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 29
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA UNIT KESIHATAN

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN ZURAIDA BT HJ ALI

Ahli Jawatankuasa : PN WAN ZARINA BINTI WAN DAUD
PN. NIK MAZNI AZURA BINTI NIK YAHAYA
PN. SOM MAI A/P EMAI
EN. NUR AZMIERA ELEEZA BT ISMAIL
PN. ZAINAH BT. UMAR
PN SAMIAH BT ASHAARY

PERINCIAN TUGAS:-

1. Mengurus dan memastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin
2. Peti ubat disediakan dan dilengkapkan
3. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan
4. Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
5. Menyedia Jadual Tugas bilik rawatan
6. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran,

tayangan dan lain-lain.
7. Mengurus pelajar yang memerlukan rawatan.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 30
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA UNIT KWAMP/ E-KASIH/ WANG IHSAN/EMK/BAP

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : EN.WAN HAFIZIN B WAN MUHAMMAD

Ahli Jawatankuasa : SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-

1.Mengadakan mesyuarat jawatankuasa KWAMP.
2.Mengemas kini rekod KWAMP dan data KWAMP.
3.Sentiasa memantau keadaan murid yang memerlukan bantuan KWAMP.
4.Memastikan KWAMP diagihkan kepada murid yang berkelayakan

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 31
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA UNIT KEBAJIKAN DAN INSURANS TAKAFUL

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN NAZIRAH BT ABD AZIZ

Ahli Jawatankuasa : PN NORHAYATI BT NORDIN
PN AZIZAH BT ZAKARIA
PN NIK ARIEANI BT NIK MAN
EN ROSLI B IBRAHIM
EN MOHD SARIMI BIN ISMAIL
EN MOHD RAZALI BIN WAHAB
EN ABDUL AZIZ B ABDULLAH

PERINCIAN TUGAS:-
1. Memantau perancangan pelaksanaan dan pelaporan semua unit bantuan dan

kebajikan murid.
2. Membentuk tabung kebajikan murid dan Tabung kilat-kecemasan.

3. Menguruskan hal ehwal derma dari luar.

4. Memastikan semua murid mempunyai pelan perlindungan insuran takaful.

5. Mengenalpasti murid yatim dan susah /miskin.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 32
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA E-KEHADIRAN

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN SOM MAI A/P EMAI

Ahli Jawatankuasa : SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-

1. Pastikan kehadiran murid diambil dan dihantar ke pejabat sebelum jam
8.15 pagi.

2. Pastikan catatan kehadiran murid lelaki dan murid perempuan betul
dengan kehadiran sebenar.

3. Pastikan setiap hari kehadiran murid dihantar melalui laman E-hadir
sebelum jam 8.30 pagi

4. Pastikan setiap bulan peratus kehadiran murid dihantar dengan lengkap.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 33
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA DATA APDM

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )
(PK HEM)
Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PKP)
(PK KO)
Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN

Setiausaha : PN. SOM MAI A/P EMAI

Ahli Jawatankuasa : SEMUA GURU KELAS

PERINCIAN TUGAS:-

1.Mengurus kemasukan murid baharu.
2.Mengurus data murid.
3.Memaklumkan kepada PK HEM sebarang perubahan data / maklumat murid
4.Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.

JAWATANKUASA KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : EN. MOHD RAZALI B. WAHAB

Ahli Jawatankuasa : PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH
PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF
PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 34
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Penerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN. SUZANA BINTI DAUD

Ahli Jawatankuasa : PN. ZURAIDA BT HJ ALI
PN MOHD RAZALI B WAHAB
PN. NAZIRAH BINTI ABD AZIZ
PN. NOR ASIAH BINTI ISMAIL
PN. NUR AZMIERA ELEEZA BT ISMAIL

PERINCIAN TUGAS:-
1. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program- program di
bawah pendidikan pencegahan dadah seperti program ceramah 5 minit,
pameran dan pertandingan-pertandingan bertemakan anti dadah.

2. Mewujudkan sudut PPda dan memaparkan info- Anti Dadah pada papan
kenyataan bagi mendidik murid tentang keburukan Penyalahgunaan
dadah.

3. Menubuhkan kelab Anti Dadah dan bertanggungjawab ke atas
perlaksanaannya.

4. Mengesan murid yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, rokok,
alkohol.

5. Menyemak dan mengemaskini rekod-rekod dan fail-fail yang berkaitan.

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 35
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA UNIT E-SARANA

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)
Naib Pengerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL

Ahli Jawatankuasa : PN. ZAINAH BT. UMAR
EN. MOHD HAWARI B. AZIZ
EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR
PN. NIK MAZNI AZURA BT. NIK YAHYA
PN. SABRINA BT. HASSAN
PN. SOM MAI A/P EMAI

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Naib Pengerusi II : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Pengerusi III : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN. NUR AZZYATI BT. ABDUL AZIZ

Ahli Jawatankuasa : PN. NIK SURIA BT. HUSSIN
PN. NOOR AINI BT. PAUZI
PN. NUR ATIKAH BT. ABD AZIZ
PN. ROSLINA BT. HAMID
PN. SURITAWATI BT. CHE MAT
EN. WAN HAFIZIN B. WAN MUHAMMAD

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 36
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Pengerusi II : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Ahli Jawatankuasa : PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL
EN. MOHD RAZALI B WAHAB
EN. ABDUL AZIZ B. ABDULLAH
PN. NUR AZMIERA ELEEZA BT. ISMAIL
SEMUA GURU KELAS

JAWATANKUASA MURID BERPOTENSI CICIR (JMBC)

Pengerusi : HJ. MOHAMAD BIN JUSOH (GURU BESAR )

Naib Pengerusi I : EN.ZAKARIA BIN YUSOFF (PKP)

Naib Pengerusi II : PN HUSZAIMA BT HUSSIN (PK KO)

Setiausaha : PN. MAY LENG A/P EH WANG (PK HEM)

Ahli Jawatankuasa : PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL
EN. MOHD RAZALI B WAHAB
EN. ABDUL AZIZ B. ABDULLAH
PN. NUR AZMIERA ELEEZA BT. ISMAIL
SEMUA GURU KELAS

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 37
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PELAN LOKASI SEKOLAH

Garaj Pondok Jaga PRASEKOLAH

Padang Pusat Sumber Sekolah Aras 1
Sekolah
Bilik Guru Pejabat Sekolah Aras 2
dan
Bilik Kesihatan
Gelangang Kedai Sekolah
Permainan

Tandas Lorong Bilik Sarana Bilik Kaunseling Aras 3
Bilik Mesyuarat Utama

Bilik Khas Bilik SPBT 5S2
3S1

1S1

Bilik Koku Dataran Perhimpunan
Bilik Guru
Bilik Khas 5S3
3S2
1S 2
2B
Dewan Gemilang (Dewan Terbuka) 3S3
2C 6 2S3 2S2
S
4 SEDAR 3 4 SEDAR 2 6S1 B.TS25 2

46
SS
13

Stor Sukan Dewan Peperiksaan Tandas L/P
Surau Tandas L/P
Tandas L/P
Bilik J-Qaf

Stor AlatanX Bilik KH Bilik KH Bilik PSV Bilik PSV
Surau
Aras 3 Aras 2 Aras 1 Makma√l Sains M√akmal Sains√ Makmal √Sains Mak√mal Sains √ 5S1 X √
Bilik J-QafTangki KH 2S1 √√ √√
√√
Bili√k Muzik
KH √ √ √ M√akmal√K√omp√uter √ √ √√ √ √ √ √Aras 3√√Ara√s√2 Ara√s√1 √√ √√
KH KH KH

Kantin

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 38
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

ENROLMEN MURID 2020

BANGSA MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH

KELAS LP LP LP LP 25
25
PRA IBNU-SINA 11 14 00 00 00
PRA IBNU-KHALDUN 10 15 00 00 00 50

JUMLAH PRA (A) 21 29 00 00 00 31
31
1 SEDAR 1 11 20 00 00 00 31
1 SEDAR 2 12 19 00 00 00 30
2 SEDAR 1 15 16 00 00 00 28
2 SEDAR 2 18 10 00 10 00 31
2 SEDAR 3 18 8 00 01 00 28
3 SEDAR 1 16 15 00 00 00 21
3 SEDAR 2 14 15 00 01 00
3 SEDAR 3 9 12 00 00 00 231

JUMLAH TAHAP 1 (B) 113 115 00 12 00 28
25
4 SEDAR 1 17 11 00 00 00 20
4 SEDAR 2 11 14 00 00 00 28
4 SEDAR 3 14 6 00 00 00 26
5 SEDAR 1 13 14 00 01 00 24
5 SEDAR 2 10 15 00 01 00 30
5 SEDAR 3 17 7 00 00 00 32
6 SEDAR 1 9 20 00 01 00 25
6 SEDAR 2 17 15 00 00 00
6 SEDAR 3 15 9 00 01 00 238

JUMLAH TAHAP 2 (C) 123 111 00 04 00 469

JUMLAH (A+B+C) 259 260 0 0 16 00

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 39
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

SENARAI NAMA GURU KELAS BAGI TAHUN 2020

KELAS NAMA GURU KELAS PEMBANTU G/KELAS PENYELARAS

1 SEDAR1 PN. SURIYAWATI PN. AZIZAH Z PN. SURIYAWATI
1 SEDAR 2 PN. ZURAIDA PN. NOR ASIAH PN. SUZANA
2 SEDAR 1 PN. SUZANA PN. SUZILAWATI PN. SABRINA
2 SEDAR 2 PN. WAN ZARINA EN. MOHD HAWARI
2 SEDAR 3 PN. NOOR AINI PN. NOR HAYATI PN. NUR AZZYATI
3 SEDAR 1 PN. SABRINA EN. ABDULLAH PN. CHE AZIZAH
3 SEDAR 2 PN. SAMIAH EN. ABDUL AZIZ
3 SEDAR 3 EN. WAN HAFIZIN PN. NUR ATIKAH PN. ZAINAH
4 SEDAR 1 PN. NUR AZZYATI PN. NUR AZMIERA ELEEZA
4 SEDAR 2 CIK ROSHAIZAN PN. SOM MAI
4 SEDAR 3 PN. NAZIRAH EN. MOHD RAZALI
5 SEDAR 1 PN. CHE AZIZAH EN. MUHD SIDDIQ AIMAN
5 SEDAR 2 PN. ROSLINA EN. MOHD SARIMI
5 SEDAR 3 PN. NIK SURIA EN. ROSLI
6 SEDAR 1 PN. ZAINAH EN. RAMLI
6 SEDAR 2 PN. HJH SUZILA EN. MUHAMMAH MN
6 SEDAR 3 PN. RUSMAININ TN. HJ MOHD DASUKI

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 40
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU
2020

MINGGU TARIKH NAMA GURU TUGASAN
1 1 – 2 JANUARI EN. ABDULLAH B. JUSOH PERHIMPUNAN
2. PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF LAPORAN/ KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
3. 5 – 9 JANUARI PN. NUR AZZYATI BT. ABD AIZZ RMTS
4. PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT PINTU PAGAR
5. 12 – 16 JANUARI TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR PERHIMPUNAN
6. PN. ZURAIDA BT. HJ ALI LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
7. 19 – 23 JANUARI PN. NORHAYATI BT. NORDIN RMTS
8. PN. NIK ARIEANI BT. NIK MAN PINTU PAGAR
9. 26 – 30 JANUARI EN. MOHD HAWARI B. AZIZ PERHIMPUNAN
10. PN. SABRINA BT. HASSAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
2 – 6 FEBRUARI PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL RMTS
PN. ROSLINA BT. HAMID PINTU PAGAR
9 – 13 EN. RAMLI B. IBRAHIM PERHIMPUNAN
FEBRUARI PN. N. MAZNI AZURA BT. N YAHAYA LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ RMTS
16 – 20 PN. SAMIAH BT. ASHAARY PINTU PAGAR
FEBRUARI EN. MOHD RAZALI B. WAHAB PERHIMPUNAN
CIK ROSHAIZAN BT. ROSLAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
23 – 27 PN. SOM MAI A/P EMAI RMTS
FEBRUARI PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM PINTU PAGAR
EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL PERHIMPUNAN
1 – 5 MAC PN. NOOR AINI BT. PAUZI LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA RMTS
PN. SUZANA BT. DAUD PINTU PAGAR
EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR PERHIMPUNAN
PN HJH SUZILA BT. AB GHANI LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD RMTS
PN. ZAINAH BT. UMAR PINTU PAGAR
EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN PERHIMPUNAN
PN. NUR AZMIERA ELLEZA LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NIK SURIA BT. HUSSIN RMTS
EN. ROSLI B. IBRAHIM PINTU PAGAR
PN. NUR ATIKAH BT. ABDUL AZIZ PERHIMPUNAN
PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. AZIZAH BT. ZAKARIA RMTS
EN. WAN HAFIZIN B. W.MUHAMMAD PINTU PAGAR
PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF PERHIMPUNAN
PN. NUR AZZYATI BT. ABD AIZZ LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT RMTS
EN. ABDULLAH B. JUSOH PINTU PAGAR

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 41
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PN. ZURAIDA BT. HJ ALI PERHIMPUNAN

11. 8 – 12 MAC PN. NORHAYATI BT. NORDIN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NIK ARIEANI BT. NIK MAN RMTS

TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR PINTU PAGAR

15 – 19 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

PN. SABRINA BT. HASSAN PERHIMPUNAN

12. 22 – 26 MAC PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. ROSLINA BT. HAMID RMTS

EN. MOHD HAWARI B. AZIZ PINTU PAGAR

PN. N. MAZNI AZURA BT. N YAHAYA PERHIMPUNAN

13. 29 MAC – 2 PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
APRIL PN. SAMIAH BT. ASHAARY RMTS

EN. RAMLI B. IBRAHIM PINTU PAGAR

CIK ROSHAIZAN BT. ROSLAN PERHIMPUNAN

14. 5 – 9 APRIL PN. SOM MAI A/P EMAI LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM RMTS

EN. MOHD RAZALI B. WAHAB PINTU PAGAR

PN. NOOR AINI BT. PAUZI PERHIMPUNAN

15. 12 – 16 APRIL PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. SUZANA BT. DAUD RMTS

EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL PINTU PAGAR

PN HJH SUZILA BT. AB GHANI PERHIMPUNAN

16. 19 – 23 APRIL PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. ZAINAH BT. UMAR RMTS

EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR PINTU PAGAR

PN. NUR AZMIERA ELEEZA PERHIMPUNAN

17. 26 – 30 APRIL PN. NIK SURIA BT. HUSSIN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. ROSLI B. IBRAHIM RMTS

EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN PINTU PAGAR

PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH PERHIMPUNAN

18. 3 – 7 MEI PN. AZIZAH BT. ZAKARIA LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN

EN. WAN HAFIZIN B. W.MUHAMMAD RMTS

PN. NUR ATIKAH BT. ABDUL AZIZ PINTU PAGAR

PN. NUR AZZYATI BT. ABD AIZZ PERHIMPUNAN

19. 10 – 14 MEI PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. ABDULLAH B. JUSOH RMTS

PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF PINTU PAGAR

PN. ZURAIDA BT. HJ ALI PERHIMPUNAN

20. 17 – 21 MEI PN. NORHAYATI BT. NORDIN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NIK ARIEANI BT. NIK MAN RMTS

TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR PINTU PAGAR

24 MEI 4 JUN CUTI PENGGAL 1

PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL PERHIMPUNAN
21. 7 – 11 JUN PN. ROSLINA BT. HAMID LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
RMTS
EN. MOHD HAWARI B. AZIZ

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 42
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PN. SABRINA BT. HASSAN PINTU PAGAR

PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ PERHIMPUNAN

PN. SAMIAH BT. ASHAARY LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN

22. 14 – 18 JUN EN. RAMLI B. IBRAHIM RMTS

PN. N. MAZNI AZURA BT. N YAHAYA PINTU PAGAR

PN. SOM MAI A/P EMAI PERHIMPUNAN

23. 21 – 25 JUN PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. MOHD RAZALI B. WAHAB RMTS

CIK ROSHAIZAN BT. ROSLAN PINTU PAGAR

PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA PERHIMPUNAN

24. 28 JUN – 2 JULAI PN. SUZANA BT. DAUD LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL RMTS

PN. NOOR AINI BT. PAUZI PINTU PAGAR

PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD PERHIMPUNAN

25. 5 – 9 JULAI PN. ZAINAH BT. UMAR LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR RMTS

PN HJH SUZILA BT. AB GHANI PINTU PAGAR

PN. NIK SURIA BT. HUSSIN PERHIMPUNAN

26. 12 – 16 JULAI EN. ROSLI B. IBRAHIM LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN RMTS

PN. NUR AZMIERA ELLEZA PINTU PAGAR

26 – 30 JULAI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

PN. AZIZAH BT. ZAKARIA PERHIMPUNAN

27. 2 – 6 OGOS EN. WAN HAFIZIN B. W.MUHAMMAD LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NUR ATIKAH BT. ABDUL AZIZ RMTS

PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH PINTU PAGAR

PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT PERHIMPUNAN

28. 9 – 13 OGOS EN. ABDULLAH B. JUSOH LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF RMTS

PN. NUR AZZYATI BT. ABD AIZZ PINTU PAGAR

PN. NORHAYATI BT. NORDIN PERHIMPUNAN

29. 16 – 20 OGOS PN. NIK ARIEANI BT. NIK MAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR RMTS

PN. ZURAIDA BT. HJ ALI PINTU PAGAR

PN. ROSLINA BT. HAMID PERHIMPUNAN

30. 23 – 27 OGOS EN. MOHD HAWARI B. AZIZ LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. SABRINA BT. HASSAN RMTS

PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL PINTU PAGAR

PN. SAMIAH BT. ASHAARY PERHIMPUNAN

31. 30 OGOS -3 EN. RAMLI B. IBRAHIM LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
SEPT
PN. N. MAZNI AZURA BT. N YAHAYA RMTS

PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ PINTU PAGAR

PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM PERHIMPUNAN

32. 6 – 10 SEPT. EN. MOHD RAZALI B. WAHAB LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
CIK ROSHAIZAN BT. ROSLAN RMTS

PN. SOM MAI A/P EMAI PINTU PAGAR

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 43
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

PN. SUZANA BT. DAUD PERHIMPUNAN

33. 13 – 17 SEPT. EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NOOR AINI BT. PAUZI RMTS

PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA PINTU PAGAR

PN. ZAINAH BT. UMAR PERHIMPUNAN

34. 20 – 24 SEPT. EN. MUHAMMAD B. MOHD NOOR LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN HJH SUZILA BT. AB GHANI RMTS

PN. WAN ZARINA BT. WAN DAUD PINTU PAGAR

EN. ROSLI B. IBRAHIM PERHIMPUNAN

35. 27 SEPT.- 1 OKT EN. MUHAMMAD SIDDIQ AIMAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NUR AZMIERA ELLEZA RMTS

PN. NIK SURIA BT. HUSSIN PINTU PAGAR

EN. WAN HAFIZIN B. W.MUHAMMAD PERHIMPUNAN

36. 4 – 8 OKT. PN. NUR ATIKAH BT. ABDUL AZIZ LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. SUZILAWATI BT. MAT SALLEH RMTS

PN. AZIZAH BT. ZAKARIA PINTU PAGAR

EN. ABDULLAH B. JUSOH PERHIMPUNAN

37. 11 – 15 OKT. PN. NOOR AZIZAH BT. AYUF LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NUR AZZYATI BT. ABD AIZZ RMTS

PN. SURIYAWATI BT. CHE MAT PINTU PAGAR

PN. NIK ARIEANI BT. NIK MAN PERHIMPUNAN

38. 18 – 22 OKT. TN. HJ MOHD DASUKI B. NAZIR LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. ZURAIDA BT. HJ ALI RMTS

PN. NORHAYATI BT. NORDIN PINTU PAGAR

EN. MOHD HAWARI B. AZIZ PERHIMPUNAN

39. 25 – 29 OKT. PN. SABRINA BT. HASSAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. NOR ASIAH BT. ISMAIL RMTS

PN. ROSLINA BT. HAMID PINTU PAGAR

EN. RAMLI B. IBRAHIM PERHIMPUNAN

40. 1 – 5 NOV. PN. N. MAZNI AZURA BT. N YAHAYA LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN

PN. NAZIRAH BT. ABD AZIZ RMTS

PN. SAMIAH BT. ASHAARY PINTU PAGAR

EN. MOHD RAZALI B. WAHAB PERHIMPUNAN

41 8 – 12 NOV. CIK ROSHAIZAN BT. ROSLAN LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. SOM MAI A/P EMAI RMTS

PN. RUSMAININ BT. IBRAHIM PINTU PAGAR

EN. MOHD SARIMI B. ISMAIL PERHIMPUNAN

42 15 – 19 NOV. PN. NOOR AINI BT. PAUZI LAPORAN /KEHADIRAN/ KEBERSIHAN
PN. CHE AZIZAH BT. CHE ESA RMTS

PN. SUZANA BT. DAUD PINTU PAGAR

22 – 31 DISEMBER 2020 CUTI AKHIR TAHUN

BUKU PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020 44
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR KUALA KRAI

SASARAN UTAMA UNIT HEM 2020

- Meningkatkan %
keseluruahn kehadiran
kepada 93%

- Mengurangkan 80%
sampah dalam kelas dan
Kawasan sekolah

- Keceriaan tandas sekolah


Click to View FlipBook Version