The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hazlizarani3, 2021-02-23 07:59:58

Latihan modul 1.4-converted

Latihan modul 1.4-converted

1.4 Kepentingan Gerak Balas
terhadap Rangsangan dalam
Haiwan Lain

Penglihatan Stereoskopik dan Monokular
1. Lengkapkan kotak-kotak dalam rajah di bawah untuk menunjukkan perbezaan antara

penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular

Penglihatan stereoskopik Penglihatan monokular

Kawasan
pertindihan medan

penglihatan

Kedudukan mata

Keluasan medan
penglihatan

Pertindihan
medan

penglihatan

Pembentukan
imej

Kebolehan
menganggar

jarak

Contoh haiwan

Pendengaran Stereofonik

1. Apakah maksud pendengaran sereofonik?
………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. Nyatakan kepentingan pendengaran stereofonik kepada
manusia dan haiwan.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Organ Deria Menjamin Kesinambungan Haiwan di Bumi

Rajah menunjukkan beberapa contoh haiwan yang mempunyai organ deria dan gerak balas bagi
menjamin kesinambungannya di bumi. Suaikan haiwan-haiwan tersebut dengan organ deria atau
gerak balas yang sesuai serta fungsinya.

Haiwan Organ deria / gerak balas

Ikan elektrik Mengeluarkan feromon yang boleh dikesan oleh
pasangan bagi tujuan pembiakan

Kumbang Mempunyai garis lateral disepanjang badan untuk
Ikan mengesan perubahan dalam tekanan air,
mengesan mangsa dan membantu pergerakan

Menghasilkan medan elektrik untuk membantunya
menentukan arah serta mengesan gangguan
daripada organisma lain yang berdekatan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PENGURUSAN & TAKWIM 2021
Next Book
SEBELUM NAFAS TERAKHIR