The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by itazfafan, 2021-01-21 08:28:01

1.1 PENGENALAN KPD BIDANG APAK

1.1 PENGENALAN KPD BIDANG APAK

1.1 PERKHIDMATAN AWAL
KANAK-KANAK DAN KERJAYA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

PELAJAR DAPAT:

1. Mengenal peringkat umur bayi dan kanak-kanak di bawah bidang
asuhan dan didikan awal kanak-kanak.

2. Menyatakan perbezaan antara TASKA dan TADIKA

3. Menerangkan empat kategori TASKA dalam negara.

4. Membandingkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai
kategori TASKA.

5. Menghuraikan kepentingan perkhidmatan asuhan dan didikan awal
kanak- kanak yang berkualiti kepada kanak-kanak, ibu bapa,
masyarakat dan negara

1.1 PERKHIDMATAN AWAL KANAK-KANAK DAN KERJAYA

PERINGKAT UMUR BAYI DAN KANAK-KANAK

KANAK-KANAK TATIH
BAYI KANAK-KANAK

Bayi Kanak-kanak Tatih Awal kanak-kanak
(0-12 bulan) (1-2 tahun ) (2-4 thn)

1.1 PERKHIDMATAN AWAL KANAK-KANAK DAN KERJAYA

PERINGKAT UMUR BAYI DAN KANAK-KANAK

KANAK-KANAK AWAL REMAJA REMAJA

4 hingga 6 tahun 13 hingga 16 tahun

7 hingga 12 tahun

PERBEZAAN TASKA DAN TADIKA

Perundangan Umur Kesediaan Fizikal
Kesediaan Mental
• Akta Taman Asuhan Kanak- Berumur bawah 4 tahun
kanak 1984 (Akta 308)
TASKA

Kelayakan Tenaga Pengajar Objektif Penubuhan
Kemudahan Prasarana
• pengasuh hendaklah
menghadiri kursus KAAK
Kursus Asuhan Kanak-
kanak bawah JKM dan
merujuk Akta Asuhan
kanak-kanak 1984

PERBEZAAN TASKA DAN TADIKA

UMUR

Berumur 4 hingga 6 tahun
Pendidikan prasekolah

Perundangan Kesediaan Fizikal
Kesediaan Mental
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

TADIKA

Kelayakan Tenaga Pengajar

• Dilatih dan disahkan Kemudahan Prasarana Objektif Penubuhan
dengan sekurang-

kurangnya diploma dalam

bidang Perguruan

KATEGORI TASKA

TASKA DI RUMAH TASKA INSTITUSI

Di rumah pengusaha sendiri Ditubuhkan oleh pengusaha
• Tidak melebihi 10 orang kanak-kanak swasta secara persendirian atau
syarikat • Menerima 10 orang atau
TASKA KOMUNITI lebih kanak-kanak dalam jagaan •
Ditubuhkan atas inisiatif pihak
Ditubuhkan dalam komuniti swasta dan Badan Bukan Kerajaan
• Menerima bantuan daripada Kerajaan (NGO).
Persekutuan atau Kerajaan Negeri
• Menerima 10 orang kanak-kanak atau TASKA DI TEMPAT
lebih dalam jagaan KERJA
• Ditubuhkan atas inisiatif komuniti untuk
manfaat kepada keluarga yang Ditubuhkan oleh majikan bagi kemudahan pekerja.
berpendapatan rendah di bandar dan di Contoh di pejabat kerajaan
luar bandar • Menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam
jagaan
• Ditubuhkan atas inisiatif majikan untuk kebajikan
pekerja

KEPENTINGAN PERKHIDMATAN ASUHAN DAN
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Negara Kanak-Kanak

▪ Kanak-kanak diibaratkan permata yang • Membantu perkembangan individu kanak-kanak
mempunyai potensi untuk menjadi generasi secara menyeluruh, mendapat rangsangan dan kasih
masa depan yang berjaya untuk membentuk sayang yang mempengaruhi pembentukan tingkah
modal insan yang berkualiti. laku yang baik, kanak-kanak berpeluang untuk
bersosial dan mempunyai kebolehan intelektual yang
Masyarakat lebih tinggi.

• Pusat penyampaian matlamat, hasrat dan Ibu Bapa
aspirasi masyarakat. TASKA dan TADIKA
menyediakan pelajaran secara tidak formal • Mewujudkan kesinambungan pembelajaran
untuk melahirkan generasi yang yang diperoleh di TASKA dan TADIKA dengan
berkemahiran dan berpengetahuan amalan di rumah. ibu bapa perlu memberi
bantuan, galakan dan dorongan untuk
memastikan anak-anak meneruskan amalan
ketika berada di rumah.


Click to View FlipBook Version