The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cikguasyikin79, 2019-01-03 07:39:52

BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM SK MERU 2019

BUKU PENGURUSAN SK MERU

Keywords: BUKU PENGURUSAN

0 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

1 |Buku Pengurusan dan Takwim

Maklumat Peribadi dan Perkhidmatan

Butiran Peribadi

Nama : ____________________________________________________________

Alamat : ____________________________________________________________

No.tel : (HP)____________________ ( R) _____________________

No.KP : ______________________

Butiran Jawatan

Nama jawatan : ______________________ Gred : DG ________

Tarikh disandang: ___________________ No JPNS : ___________

Butiran Perkidmatan

Nama skim : ________________ Tarikh lantikan : ___________

Kumpulan : ________________ Sah jawatan : ___________

Tarikh naik gaji : ________________ No gaji : ________________

Tarikh bersara : ______________ No KWSP :_________________

No.cukai pendapatan : _______________ Subjek opsyen : ____________

INFO TUGAS-TUGAS ONLINE

No Laman Web User ID
1. HRMIS
2. SAPS/SPPBS
3. VLE Frog
4. e-Prestasi
5. SPLG
6. e-Operasi

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

2 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEJARAH SEKOLAH

 Sejarah Ringkas

Sekolah Kebangsaan Meru telah ditubuhkan pada bulan Disember 1994.Nama asal
sekolah ini ialah Sekolah Kebangsaan Jalan Tap dan telah ditukar menjadi Sekolah
Kebangsaan Meru (Jalan Tap). Di awal pembukaan sekolah mempunyai lebih kurang
seramai 500 orang murid dan berkeluasan 10 ekar. Sekolah ini juga merupakan sebuah
Sekolah Gred A.Mempunyai 2 buah bangunan 3 tingkat dan 1 bangunan 1 tingkat di
awal penubuhannya.Bagi menampung kapasiti murid yang kian bertambah, sebuah
lagi bangunan 4 tingkat telah dibina pada 2008 dan mula beroperasi sepenuhnya pada
2010.Kelas Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) mula dijalankan pada 2010 yang
menempatkan 11 orang murid. Selain itu, dua buah kelas Prasekolah yang
menempatkan 50 orang murid mula dijalankan pada awal persekolahan 2003. Pada
tahun 1995, PIBG SK Meru telah ditubuhkan dan didaftarkan dengan no.Pendaftaran SEL
848. Julung kalinya PIBG SK Meru telah mengadakan Program Kayuhan 1 Meru yang
bertujuan mengumpul dana bagi pembinaan surau SK Meru yang dibina untuk
kemudahan warga SK Meru khasnya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT
 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan

sejahtera
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan Negara
 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara

Malaysia

SENARAI GURU BESAR

1. Tn. Hj. Mohd Fadzillah B. Hj. Noh 01.12.1994 -19.12.1999
2. Pn. Hjh. Habsah Bt. Hj. Said 21.12.1999 - 30.09.2001
3. Pn. Rosnaini Bt. Hashim 01.12.2001 - 15.01.2004
4. Tn. Hj. Shaari B. Ahmad Talib 16.03.2004 - 01.11.2011
5. En. Mohd Sairi B. Hussin 16.11.2011 – 01.08.2014
6. Pn. Azizah Bt. Mat 16.12.2014 – 20.10.2017
7. Tuan Haji Mohd Abd Manaf Bin Haji Ali 23.10.2017- sehingga kini

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

3 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

4 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

5 |Buku Pengurusan dan Takwim

JADUAL WAKTU
SESI

TAHUN

TAHUN 4,5 DAN 6 IS
(SESI PAGI) R

TAHUN 1,2 DAN 3 IS
(SESI PETANG) R

U PERSEKOLAHAN
I 2019

HARI WAKTU

SNIN – SELASA 7.30 PAGI - 1.20 PETANG
RABU - KHAMIS 7.30 PAGI- 12.50 PETANG
7.30 PAGI – 12.20 PETANG
JUMAAT
1.20 PETANG – 6.40 PETANG
SNIN – SELASA 12.50 PETANG – 6.10 PETANG
RABU - KHAMIS 2.10 PETANG – 6.00 PETANG

JUMAAT

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

6 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

7 |Buku Pengurusan dan Takwim

ASPIRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA & SEKOLAH

DASAR KUALITI SEKOLAH

Dasar kualiti sekolah Kebangsaan Meru adalah merupakan asas dan rujukan kepada tindak kerja atau
perkhidmatan kepada pelanggan ke arah merealisasikan visi dan misi serta pencapaian maklumat
dan objektif sekolah.

1. Penurunan Peratus Kes Ponteng Sekolah (95% hadir)
2. Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan UPSR Berdasarkan Gred Purata Sekolah 2.80/30 org 6A

(GPN 2.80)
3. Peningkatan Peratus Murid Tahap Satu Menguasai Kemahiran Literasi dan Numerasi mengikut

tahun :
Tahun 1 : LBM 90% : LBI : 90% : Numerasi 75%
Tahun 2 : LBM 95% : LBI 95% : Numerasi 88%
Tahun 3 : LBM100% : LBI : 100% : Numerasi : 100%
4. 100 % murid tahap 2 menguasai literasi Bahasa Inggeris
5. Peningkatan Peratus Enrolmen Prasekolah Bagi Murid- Murid Prasekolah dan Mengikuti Kelas
Prasekolah 12%
6. Peningkatan Peratus kemenangan Sukan MSSD 5%
7. Peratus guru mencapai tahap minimum kualiti guru 80%/SKPM std 4. (100%)

1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.1 DASAR KUALITI

1.1.1 Pentadbiran yang cekap dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada
semua pelanggan khususnya murid dan ibu bapa.

1.2 MATLAMAT
1.2.1 Meningkatkan dan mengekalkan prestasi cemerlang pengurusan dan pentadbiran
sekolah pada setiap masa
1.2.2 Membentuk pasukan kerja sekolah yang bersikap pro aktif dalam menghadapi
sebarang perubahan pendidikan atau cabaran pekerjaan
1.2.3 Menggandakan usaha untuk meningkatkan kualiti pengurusan
1.2.4 Melestarikan dan melonjakkan kecemerlangan sekolah .

1.3 STRATEGI
1.3.1 Edaran pekeliling Guru Besar ( dalaman ) mengenai dasar sekolah
1.3.2 Edaran pekeliling ikhtisas dan Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa
1.3.3 Kolokium untuk membincangkan hal berkaitan profesionalisma Keguruan – Perjumpaan
Profesionalisme Guru Besar-Guru
1.3.4 Pendokumentasian aktiviti perancangan , perlaksanaan, dan penilaian setiap program
sekolah
1.3.5 Taklimat mingguan dan pengurusan dan pentadbiran
1.3.6 Taklimat mingguan pengurusan dan pentadbiran
1.3.7 Mesyuarat-mesyuarat Kawalan Mutu Kerja :
1.3.7.1 Mesyuarat Mingguan Majlis Pengurusan Sekolah
1.3.7.2 Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Kewangan
1.3.7.3 Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Kurikulum
1.3.7.4 Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Kokurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

8 |Buku Pengurusan dan Takwim

1.3.7.5 Mesyuarat Bulanan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
1.3.7.6 Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling dan Badan Disiplin Murid dari

semasa ke semasa
1.3.7.7 Mesyuarat Pelaksanaan Program
1.3.8 Post Mortem Pelaksanaan Program
1.3.9 Latihan dalam perkhidmatan yang memberi fokus kepada pengurusan berkualiti.

2. PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 DASAR KUALITI
2.1.1 Pengurusan Kewangan yang cekap dan berkualiti. Semua penerimaan dan pembelian
mematuhi peraturan , prosuder dan kawalan yang ditetapkan

2.2 MATLAMAT
2.2.1 Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut kadar kemampuan /
peruntukan yang ada.
2.2.2 Mengadakan kutipan dan sumbangan murid melalui PIBG
2.2.3 Menggunakan kawalan dalam melalui JURU AUDIT Dalaman yang dilantik Khas
2.2.4 Berusaha untuk mendapatkan Anugerah Kualiti untuk Pengurusan Kewangan

2.3 STRATEGI
2.3.1 Mesyuarat bulanan Kewangan
2.3.2 Pengauditan dalaman
2.3.3 Prosedur pengurusan kewangan yang ketat
2.3.4 Perancangan pembelian aset dan peralatan
2.3.5 Pengagihan perbelanjaan mengikut panitia
2.3.6 Taklimat mingguan pengurusan dan pentadbiran
2.3.7 Amalan perbelanjaan yang berhemat
2.3.8 Pemantauan berterusan
2.3.9 Perolehan mengikut prosedur kewangan yang sedia

3. PENGURUSAN KURIKULUM

3.1 DASAR KUALITI
Pengurusan kurikulum yang berkualiti merangkumi pengurusan panitia yang kemas dan PdPc
yang berkesan berpusatkan kepada murid dan berdasarkan PAK 21 serta pentaksiran yang
sistematik dan berkualiti.
Sasaran pencapaian sekolah dalam peperiksaan awam adalah seperti berikut:

PPSR : 30 CALON MENDAPAT 6A , 70 % MENCAPAI TAHAP MINIMUM DAN GPS 2.80

3.2 MATLAMAT
3.2.1 Meningkatkan prestasi pembelajaran murid dari semasa ke semasa dengan penentuan
susulan yang sesuai.
3.2.2 Memastikan kesesuaian isi kandungan pelajaran yang disampaikan kepada murid ,
selaras dengan penetapan sukatan pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia.
3.2.3 Mengkaji dan menilai kesesuaian buku dan bahan rujukan tambahan bagi kegunaan
murid.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

9 |Buku Pengurusan dan Takwim

3.2.4 Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan bagi memenuhi konsep k-ekonomi, k-
pekerja, dan kemasyarakat selaras dengan perkembangan dan ledakan maklumat
semasa.

3.2.5 Melahirkan murid yang cemerlang dan layak melanjutkan pelajaran ke sekolah
Berasrama Penuh (SBP) dan sekolah kawalan terpilih.

3.2.6 Melahirkan individu yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.

3.3 STRATEGI

3.3.1 Penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian yang mantap baik secara
3.3.2 manual mahupun online.
3.3.3 Penyeliaan proses pengajaran-pembelajaran (PdP) yang terancang, menarik dan
3.3.4 pelbagai.
3.3.5 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum sebelum dan selepas peperiksaan di peringkat
sekolah.
Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran (sekurang-kurangnya 4 kali setahun) secara formal
atau tidak.
Bengkel Kemahiran Belajar dan Membuat Nota.

3.3.6 Ceramah Motivasi.
3.3.7 ‘Studio’ Mata Pelajaran (konsep “Klinik”)
3.3.8 Kelas Tambahan Berbayar (konsep “Tuisyen”)

3.3.9 Kelas-Kelas Bimbingan dan Tutorial.
3.3.10 Melaksanakan pengurusan PdP secara ‘Headcount’.
3.3.11 Program Khas Kecemerlangan / Juara UPSR.

3.3.12 Aku Janji Murid-Ibu Bapa, Murid-Guru Mata Pelajaran & Murid-Guru Besar (sekolah).
3.3.13 Pengurusan bilik darjah yang berkesan.
3.3.14 Pemeriksaan Buku Latihan/Rampaian Murid secara berkala.
3.3.15 Program ’Buddy Academic Support’
3.3.16 Program Minggu Mata Pelajaran.
3.3.17 Program Murid Bimbing Murid : Program Berkembar Murid : Murid Cemerlang bersama

Murid Halus.
3.3.18 Program Bicara Mutiara (perjumpaan antara Guru Besar, Penolong Kanan dan Kaunselor

dengan murid-murid berprestasi rendah).
3.3.19 Program Jalinan Kasih (Perjumpaan antara ibu bapa / Penjaga Murid dengan guru-guru

mata pelajaran atau mentor).
3.3.20 Anugerah Cemerlang Akademik.
3.3.21 Majlis Jejak Juara (menjelang UPSR).

3.3.22 Pentaksiran/Penilaian Bulanan/Topikal/Formatif
3.3.23 Penganugerahan ‘Colours’ Kurikulum berdasarkan pencapaian murid
3.3.24 Bicara tokoh oleh mantan murid dan tokoh yang berjaya.
3.3.25 Program Kolaborasi Akademik.
3.3.26 Pembudayaan “Take Home Test” semasa cuti penggal/cuti panjang.
3.3.27 Kem akademik hujung minggu.
3.3.28 Penyediaan sudut kecemerlangan panitia.
3.3.29 Mengadakan sudut mata pelajaran di dalam kelas.
3.3.30 Majlis Graduasi.

4. PENGURUSAN KOKURIKULUM

4.1 DASAR KUALITI
Pengurusan Kokurikulum yang berkualiti dalam tiga bidang utama gerak kerja kokurikulum
(GERKO) iaitu persatuan & kelab, badan beruniform dan sukan (olahraga & permainan).
Penekanan kepada perkembangan diri murid dalam kognitif (pemikiran), afektif (sikap), dan
psikomotor (kemahiran) supaya hasrat FPK dapat dicapai serta menanam nilai-nilai murni
dalam diri murid.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

10 |Buku Pengurusan dan Takwim

4.2 MATLAMAT
4.2.1 Persatuan & Kelab
4.2.1.1 Melahirkan murid yang memahami hal-hal berkaitan pengurusan dan
pentadbiran organisasi persatuan & kelab.
4.2.1.2 Membolehkan murid membina soft skill dalam hubungan kemanusiaan.
4.2.1.3 Memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan dan
memperkukuh segala pengetahuan yang diperolehi di bilik darjah.
4.2.1.4 Memberi peluang kepada murid untuk meneroka/mencari maklumat
bersama ahli-ahli Persatuan & Kelab.
4.2.1.5 Memupuk ciri-ciri kepimpinan di kalangan murid.

4.2.2 Pasukan Badan Beruniform
4.2.2.1 Melahirkan anggota kumpulan yang bersatu dan mengamalkan

semangat “espirit de corp” (semangat kekitaan).
4.2.2.2 Membentuk murid yang berdisplin dan taat kepada undang-undang

dan peraturan.
4.2.2.3 Membentuk generasi yang boleh memberi khidmat sukarela kepada

masyarakat dan bersedia bekerjasama dengan amalan gotong royong.
4.2.2.4 Memupuk ciri-ciri kepimpinan dalam diri murid.
4.2.2.5 Membangun ‘soft skill dan ESQ dalam diri murid.
4.2.2.6 Menerap nilai patriotisme dalam diri murid serta meningkat ketahanan

mental dan fizikal murid.

4.2.3 Sukan (Olahraga & Permainan)
4.2.3.1 Melahirkan murid-murid yang cergas, berdisiplin serta sihat dari segi

mental dan fizikal.
4.2.3.2 Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran yang khusus

dalam bidang sukan dan mampu bertanding di peringkat yang lebih
tinggi.
4.2.3.3 Melahirkan murid-murid yang dapat menguruskan aktiviti sukan
dan permainan.
4.2.3.4 Melahirkan murid yang mempunyai ESQ yang tinggi.
4.2.3.5 Melonjakkan pencapaian sukan.

4.3 STRATEGI
4.3.1 Mesyuarat bulanan Jawatankuasa Kokurikulum.
4.3.2 Kursus Kepimpinan dan Pengurusan aktiviti persatuan & kelab.
4.3.3 Latihan dan sukan dan permainan yang berterusan sepanjang tahun.
4.3.4 Program Sukan Sepanjang Tahun (berkonsepkan ‘sukan untuk semua’ & ‘sukan
untuk elit’).
4.3.5 Penyertaan dalam pelbagai pertandingan di peringkat MSSD, MSSK, MSSM, SBT
dan kebangsaan.
4.3.6 Penyertaan Kem Bakat (anjuran MSSK, MSSM dan MSN)
4.3.7 Penganugerahan “Colours” Kokurikulum.
4.3.8 Program Anugerah Kualiti Kecemerlangan Kokurikulum.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

11 |Buku Pengurusan dan Takwim

5. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5.1 DASAR KUALITI
Pengurusan Hal Ehwal Murid yang berkualiti adalah usaha berterusan bagi melahirkan para
murid yang seimbang dari segi mental, emosi, jasmani dan rohani. Pencapaian tahap intelek
yang baik dan penonjolan imej yang murni akan dapat menyumbang kepada peningkatan
akhlak dan moral dalam kalangan murid.

5.2 MATLAMAT

5.2.1 Membangun sahsiah dan kapasiti kepimpinan murid ke arah pembentukan insan
5.2.2 bertaraf global.
Mewujudkan iklim sekolah yang merangsang peningkatan disiplin yang optimum dan
5.2.3 pengalaman nilai-nilai murni unggul di kalangan murid, sebagai contoh , amalan etika
5.2.4 sosial yang tinggi, kemahiran interpersenol, berbudi bahasa, amanah dan berhemah
5.2.5 tinggi.
Menyediakan perkhidmatan bimbingan/rundingan kepada para murid agar mereka
5.2.6 sentiasa dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai murid.
Memastikan segala keperluan dan kemahuan minimum dimiliki oleh murid dan
disediakan di sekolah.
Mengurangkan kes salah laku/disiplin murid dari semasa ke semasa ke tahap
‘kecacatan sifar’ (zero defect) sebagai usaha pembinaan personaliti murid yang
cemerlang.
Meningkatkan aspek keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah ke tahap yang
tinggi bagi menjamin keselesaan murid.

5.3 STRATEGI

5.3.1 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang berkesan.
5.3.2 Kursus kepimpinan murid.
5.3.3 Kem-kem khemah ibadat.
5.3.4 Program mentor mentee.
5.3.5 Penyediaan kemudahan dan keperluan asas murid di sekolah.
5.3.6 Pengendalian kes-kes salah laku/disiplin murid, dalam bentuk carta aliran tindakan

berdasar MPK.
5.3.7 Pemilikan Buku Undang-Undang dan Peraturan Sekolah oleh setiap murid.
5.3.8 Program kebajikan/suai kenal murid-murid baharu.
5.3.9 Program Orientasi Semula (re-orientasion) murid-murid sedia ada.
5.3.10 Program-program khas yang dikendalikan secara terancang dan berkala :

5.3.10.1 Taklimat berkaitan undang-undang dan peraturan sekolah.
5.3.10.2 Kempen ceramah motivasi / pembangunan diri.
5.3.10.3 Kempen dan ceramah penampilan diri.
5.3.10.4 Bengkel Kemahiran Belajar & Membuat Nota.
5.3.10.5 Kempen dan ceramah etika diri.
5.3.10.6 Hari Pasukan Badan Beruniform/Pakaian Seragam HARAGAM (hari Rabu).
5.3.10.7 Kempen kempen Anti-Dadah, Anti Merokok dan Anti Jenayah.
5.3.11 Perkhidmatan Kedai Sekolah yang menepati keperluan harian murid.
5.3.12 Perkhidmatan kantin yang bersih dengan kepelbagaian makanan pada kadar
harga yang berpatutan.
5.3.13 Penyelenggaraan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) yang kemaskini.
5.3.14 Pemilihan Biasiswa dan projek khas kepada murid layak.
5.3.15 Program Khidmat Sosial dan RIMUP (Rancangan Integrasi murid untuk
perpaduan).
5.3.16 Majlis Sireh Pulang Ke Gagang (selepas selesai peperiksaan USPR).

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

12 |Buku Pengurusan dan Takwim

6. PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER SEKOLAH

6.1 DASAR KUALITI

Peningkatan profesionalisme staf (guru & anggota kumpulan pelaksana) dan pembangunan
fizikal sekolah (termasuk keceriaan dan landskap kawasan) serta sumber pengajaran-
pembelajaran-pengurusan bahan-bahan, peralatan serta teknologi bagi menyokong program-
program pendidikan di sekolah.

6.2 MATLAMAT

6.2.1 Meningkatkan keupayaan sumber agar mencapai matlamat yang ditetapkan.
6.2.2 Memastikan setiap sumber menyumbang kepada perkembangan sekolah, masyarakat
dan negara.
6.2.3 Meningkatkan tahap profesionalisme staf.
6.2.4 Menyediakan persekitaran yang kondusif bagi proses PdP.

6.3 STRATEGI

6.3.1 Program Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia.

6.3.1.1 Kakitangan Akademik (Guru)

6.3.1.1.1 Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 7 hari / 42 jam setahun.

6.3.1.1.2 Kursus Peningkatan Profesionalisme (anjuran QIT, JPN, unit SBP dan

lain-lain).

6.3.1.1.3 Kursus Lanjutan dalam bidang pengurusan dan pentadbiran

sekolah di Institut Aminuddin Baki (IAB)

6.3.1.1.4 Kursus Dalaman (In-House Training) Panitia Mata Pelajaran

mengikut keperluan semasa subjek.

6.3.1.1.5 Kursus berkaitan perkhidmatan sebagai contoh : pengurusan

panitia, pengurusan hal disiplin/tatatertib, etika kerja, etiket sosial,

protokol dan lain-lain.

6.3.1.1.6 Pelaksanaan Kajian Tindakan (Action Research) sebagai usaha

penyelesaian masalah berhubung dengan PdP di bilik darjah.

6.3.1.1.7 Penyertaan dalam seminit dan bengkel yang diadakan di luar

sekolah, dianjurkan oleh pihak yang berkaitan.

6.3.1.1.8 Langganan majalah profesionalisme untuk bacaan semua guru.

6.3.1.1.9 Sudut profesional Staf (di Bilik Guru)

6.3.1.10 Lawatan Benchmarking / Penanda Aras

6.3.1.2 Kakitangan Bukan Akademik (anggota kumpulan pelaksana)

6.3.2.1.1 Kursus/Bengkel peningkatan kemahiran khusus sebagai contoh,

kepakaran merekabentuk dan menyelenggara kawasan sekolah.

6.3.2.1.2 Kursus berkaitan perkhidmatan sebagai contoh : tatatertib, etika

kerja, etika sosail dan lain-lain.

6.3.1.3 Lawatan Benchmarking.

6.3.2 Pengurusan sumber fizikal yang lebih sistematik dan menarik.
6.3.3 Pengurusan PdP secara teratur dan selamat serta maklumat penggunaan yang
dikemaskini dari semasa ke semasa.
6.3.4 Pengurusan sumber kewangan yang berkesan dan optimum.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

13 |Buku Pengurusan dan Takwim

7. PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

7.1 DASAR KUALITI

Pengurusan bimbingan dan kaunseling serta perkhidmatan yang berkualiti kepada
pelanggan (murid).

7.2 MATLAMAT

7.2.1 Menyediakan perkhidmatan penyuburan dan pengkayaan meliputi aspek
7.2.2 perkembangan diri murid.
7.2.3 Menyediakan khidmat pencegahan iaitu menghindarkan murid daripada
terbabit dalam salahlaku atau tidak berdisiplin.
7.2.4 Menyediakan perkhidmatan bersifat pemulihan bertujuan mengorienstasi semula
7.2.5 murid yang bermasalah.
7.2.6 Memberi khidmat kaunseling kepada murid untuk melatih diri ke arah
perkembangan diri yang lebih sihat.
Memberi perkhidmatan bimbingan alam kerjaya dan sekolah pilihan.
Memberi perkhidmatan mengendali kemahiran kepimpinan dan program
Organisasi.

7.3 STRATEGI

7.3.1 Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling.
7.3.2 Melaksanakan program-program dalam bidang akademik.
a. Kemahiran Belajar.
b. Kemahiran Pengurusan Diri.
c. Kemahiran Pengurusan Masa.
d. Strategi Menghadapi Peperiksaan.
e. Penempatan ke alam sekolah menengah.

7.3.3 Program-program dalam bidang Perkembangan Kerjaya.
7.3.4 a. Khidmat Panduan Kerjaya.
b. Ceramah Kerjaya.
Program-program bidang pembinaan Insan, Psikososial dan Kesihatan Mental.
a. Pembentukan Sahsiah.
b. Kemahiran Psikososial.
c. Kemahiran Sosial.

7.3.5 Program-program bidang kepimpinan
a. Kesedaran Potensi Diri
b. Latihan Kemahiran.

8. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

8.1 DASAR KUALITI

Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan tahap kerjasama yang tinggi kepada
komuniti setempat, agensi agensi luar, NGO alumni dan organisasi yang mempunyai
kepentingan dengan sekolah.

8.2 MATLAMAT

8.2.1 Menggiat hubungan kerja mahupun sosial dengan komuniti setempat dan
8.2.2 agensi-agensi luar.
Meningkatkan keyakinan daripada pihak-pihak luar sebagai salah satu usaha
menepati keperluan murid dan sekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

14 |Buku Pengurusan dan Takwim

8.3 STRATEGI

8.3.1 Mengedarkan brochure/flyers sekolah untuk memasarkan aktiviti/program
sekolah serta menyatakan keperluan sekolah.
8.3.2 Perjumpaan permuafakatan dengan komuniti setempat dan PIBG, mengenal
pasti kepakaran yang boleh disumbangkan kepada murid dan sekolah.
8.3.3 Mewujudkan hubungan permuafakatan yang baik dengan alumni.
8.3.4 Mewujudkan konsep PIBG sebagai rakan pengurusan sekolah.

AMALAN PROFESIONAL GURU
SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang
terkandung dalam Perintah Am Kerajaan.

1.2 Guru dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi arahan Perintah Am tersebut.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesyen keguruan dan menjunjungnya

sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan/mata pencarian semata-mata.
1.4 Semua guru hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan

Cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
1.6 Guru mesti meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri

dalam menjalankan tugas.
1.7 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di

sekolah serta menjaga harta benda sekolah.
1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap

menjalankan tugas.
1.9 Kawasan sekolah adalah Kawasan Larangan Merokok.
1.10 Sebarang jualan langsung adalah dilarang di sekolah.

2. WAKTU BERTUGAS

2.1 Hari Isnin hingga Jumaat kecuali hari Sabtu yang diarahkan.
2.2 Masa 7.30 pagi hingga 1.30 petang bagi sesi pagi dan 12.50 tengah hari hingga 6.40

petang bagi sesi petang (Waktu Rasmi).
2.3 Guru-guru mesti berada di sekolah sebelum jam 7.30 pagi dan pulang selepas 1.30

petang bagi sesi pagi dan sebelum 12.50 tengah hari dan pulang selepas 6.40 petang
bagi sesi petang kecuali pada hari-hari terdapat aktiviti tertentu seperti kegiatan
kokurikulum dan lain-lain.

3. KEDATANGAN

3.1 Ketik kedatangan sendiri menggunakan sistem punch card semasa hadir dan pulang.
3.2 Kegagalan mengetik kedatangan dianggap guru-guru tidak hadir bertugas pada hari

tersebut.
3.3 Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberitahu kepada

Guru Besar / Penolong Kanan dengan sebab yang wajar dan mendapat kebenaran
terlebih dahulu sebelum bercuti / datang lewat.
3.4 Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

15 |Buku Pengurusan dan Takwim

4. KELUAR WAKTU BERTUGAS

4.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu bekerja kecuali
atas arahan atau izin Guru Besar jika ada masalah yang tidak dapat dielakkan.

4.2 Guru dikehendaki mengisi Buku Rekod Kebenaran Keluar Sewaktu Bertugas dan
mengetik kad perakam waktu pada waktu keluar dan pada waktu masuk semula.

4.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta memastikan jadual ganti telah disediakan
dan tinggalkan kerja bertulis untuk murid.

5. CUTI SAKIT

5.1 Guru sakit atau tidak dapat hadir bertugas hendaklah menghubungi Guru Besar /
Penolong Kanan dan Penyelaras Tahun sebelum masa pertama persekolahan.

5.2 Sijil sakit hendaklah dihantar pada esok harinya kepada Pembantu Tadbir Perkhidmatan.
5.3 Semasa cuti sakit sepatutnya berehat di rumah / hospital.

6. GURU GANTI

6.1 Guru ganti hendaklah bertugas mengikut Jadual Ganti yang ditetapkan.
6.2 Tugas guru ganti adalah tugas rasmi. Kegagalan menjalankan tugas ini adalah

dianggap sebagai ingkar perintah dan boleh dikenakan tindakan tunjuk sebab.

7. GURU BERTUGAS MINGGUAN

7.1 Bertugas 7.05 pagi hingga 2.00 petang bagi sesi pagi
7.2 Bertugas 12.45 petang hingga 6.50 petang bagi sesi petang
7.3 Bersedia setiap masa mengawasi

 Disiplin murid
 Persekitaran sekolah termasuk kantin dan musalla.
7.4 Laporan bertugas hendaklah ditulis dalam BUKU LAPORAN GURU BERTUGAS MINGGUAN.
7.5 Menyelaras perhimpunan mingguan dan menjadi pengacara majlis jika diperlukan.
7.6 Perlu memakai Tag Guru Bertugas sepanjang minggu bertugas.

8. PERHIMPUNAN MINGGUAN

8.1 Semua guru wajib hadir perhimpunan mingguan kecuali sakit.
8.2 Perhimpunan setiap hari Isnin bermula 7.30 pagi hingga 8.15 pagi. Guru bertugas perlu

memastikan perjalanan perhimpunan lancar, menepati masa dan berkesan.
8.3 Pengawas sekolah diberi tugas mengendalikan sebahagian besar perjalanan majlis-

kawalan murid, kerusi guru, pengacara, naik bendera, doa, lagu dll.
8.4 Semua guru diwajibkan memakai blazer/kot sepanjang majlis berlangsung.
8.5 Guru bertugas perlu mengisi Buku Laporan Perhimpunan Mingguan.

9. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

9.1 Pastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan penuh amanah dan
bertanggungjawab. Duduk semasa mengajar bukan amalan PdP berkualiti.

9.2 Kerja bertulis murid wajib disemak secara berkala.
9.3 Free Period adalah masa bertugas (non-teaching period) bukan masa rehat.
9.4 Fokus harus diberikan kepada proses pembelajaran pelajar.
9.5 PdPc berbantukan ICT digalakkan.

10. KETEPATAN MASA BERTUGAS

10.1 Ketepatan masa melambangkan kewibawaan guru dalam profesion.
10.2 Guru perlu tepati masa / dateline dalam setiap kerja buat khususnya PdPc.
10.3 Perlu ada “sense of urgency” dalam melaksanakan tugas.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

16 |Buku Pengurusan dan Takwim

11. DISIPLIN

11.1 Guru perlu unggul disiplin kerana guru adalah role model bagi murid.
11.2 Guru hendaklah sentiasa mengawal keadaan supaya pelajar sentiasa berdisiplin.
11.3 Setiap guru adalah guru disiplin dan guru bimbingan.
11.4 Masalah disiplin berat perlu dirujuk kepada Setiausaha Disiplin Sekolah untuk

tindakan/disampaikan kepada PK Hem atau Guru Besar.

12. AKTIVITI KOKURIKULUM

12.1 Semua guru wajib hadir aktiviti kokurikulum mengikut masa, jadual dan bidang yang
telah ditetapkan.

12.2 Menjalankan aktiviti di tempat/bilik yang dikhaskan.
12.3 Menyampaikan laporan aktiviti kepada penyelaras masing-masing.

13. MAJLIS / ACARA RASMI

13.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah tepat
pada waktunya dengan pakaian yang bersesuaian.

14. TUGAS PROFESIONAL DAN TUGAS KHAS LAIN

14.1 Guru akan diberi tugas akademik dan pentadbiran. Mereka mestilah
melaksanakan tugas-tugas dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

14.2 Guru juga dikehendaki menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar
atau wakilnya.

14.3 Setiap Guru Kelas dikehendaki menanda kehadiran murid sebelum waktu kedua pada
setiap hari dan memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk tujuan On Line
e-kehadiran murid.

14.4 Setiap guru mata pelajaran dikehendaki memastikan bilangan murid mencukupi
sebelum pengajaran

14.5 Guru diwajibkan mengisi Buku Kawalan Kelas bagi setiap waktu pembelajaran.

15. PELAWAT

15.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa Guru Besar atau Penolong Kanan di pejabat
terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau
penjual-penjual tanpa kebenaran Guru Besar.

16. MESYUARAT AJAWATANKUASA / PANITIA

16.1 Guru mesti hadir mesyuarat jawatankuasa / panitia masing-masing mengikut masa yang
ditetapkan.

17. TANDA NAMA

17.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama sepanjang waktu persekolahan, serta
dalam sebarang majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

18. KEAHLIAN DALAM KELAB GURU & PIBG

18.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan PIBG sekolah.
18.2 Jumlah yuran Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

17 |Buku Pengurusan dan Takwim

19. PENGGUNAAN ALAT-ALAT
19.1 Mesti mendapat kebenaran ketua-ketua unit/penjaga stor dan menulis dalam buku
catatan pinjaman/pergerakan alatan.
19.2 Bertanggungjawab menggunakan alat-alat dengan baik dan memulangkan kembali
dengan segera dalam keadaan baik.
19.3 Jika rosak, hendaklah dilaporkan dengan serta merta.

20. PAKAIAN
20.1 Guru perlu berpakaian kemas sesuai dengan profesion keguruan.
20.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan kemeja lengan panjang.
20.3 Guru wanita mestilah berpakaian sopan dan menutup aurat (bagi Muslimah)
20.4 Guru lelaki mesti mengekalkan potongan rambut yang sesuai.

21. TELEFON
21.1 Telefon sekolah hanya untuk urusan rasmi sekolah sahaja.
21.2 Penggunaan telefon bimbit sewaktu PdP adalah dilarang sama sekali kecuali bagi
tujuan PdP.

22. KESELAMATAN
22.1 Guru bertanggungjawab terhadap keselamatan murid, bangunan, bilik bilik, peralatan
dan seluruh persekitaran sekolah.
22.2 Menghubungi ibu bapa (jika perlu) bagi kes kecemasan murid.

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

18 |Buku Pengurusan dan Takwim

PETUNJUK PRESTASI UTAMA
SK MERU

DAN SASARAN TAHUN 2017

1. Pencapaian Murid dalam Peperiksaan UPSR Gred Purata Sekolah (2.80) Berdasarkan Gred
Purata Negeri (GPN) UPSR .

2. Peratus Pengurangan Jurang Pencapaian Akademik antara Bandar dan Luar Bandar
Berdasarkan UPSR (25 %).

3. Peratus Murid Tahun 3 Menguasai Kemahiran Literasi BM (100 %), Literasi BI (100 %) dan
Numerasi (100 %).

4. Peratus Guru Mencapai Tahap Minimum Kualiti Guru iaitu Sebanyak 80 % SKPM Standard
4 untuk Pembelajaran dan Pengajaran (100 %).

5. Peratus Sekolah Mencapai Tahap Minimum Kualiti Kepimpinan iaitu Sebanyak 80 % - SKPM
Standard 1 untuk Kepimpinan (100 %).

6. Kedatangan Murid untuk Semua Jenis Sekolah Rendah (95 %).
7. Peratus Salah laku Murid bagi Semua Jenis Sekolah Rendah (2.89 %).
8. Peratus Pencapaian Kemenangan dalam Pertandingan Sukan MSSD (83 %).
9. Peratus Pencapaian Kemenangan dalam Pertandingan Kokurikulum di Peringkat Daerah

(60 %).
10. Peratus Enrolmen Prasekolah bagi Murid-Murid yang Berumur 5 Dan 6 Tahun ke atas

Mendaftar dan Mengikuti Kelas Prasekolah (86 %).
11. Peningkatan laporan sijil audit Sekolah daripada Baik kepada Sangat Baik

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

19 |Buku Pengurusan dan Takwim

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH JAWATANKUASA MMI

(TEAM –Q) Pengerusi : Tn Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
Pengerusi : Tn Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP) Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM) Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

Setiausaha : Puan Norezah Kasmoin Setiausaha : Pn. Shuzly Mazrina bt. Mohd Shuib

Pen. Setiausaha : Pn. Anizah Bt. Salimin

Ahli Jawatankuasa : Puan Zuraini Abu Bakar AJK : Pn. Zuraini Bt. Abu Bakar
En Zainudin b. Mohd Jani
En. Mohd Iqbal Shafiq Bunyaimi Pn. Ellistina bt Ahmad Shafie
Pn Nor Haliza Abdul Aziz Pn. Siti Rohani bt Rahim
Pn Yuzliana Abdullah Sudur
Pn Alfiah bt Alias Pn. Jariah bt Amir
Pn. Noorasyikin Md. Arisfadzilah Pn. Siti Hapizah Bt. Basiron
Pn Shuzly Mazrina bt Mohd Shuib
Pn Rusnani Bt. A.Razak SKOP TUGAS :
Pn Faridah bt Samad
1. Merancang dan melaksanakan program untuk

memberikan kesedaran kepada guru tentang

kepentingan melindungi masa instruksional

2. Menyediakan Jadual Keberadaan Guru di dalam

Kelas

3. Menyediakan Jadual Ganti Guru bagi sebarang

SKOP TUGAS : ketidakberadaan guru di dalam kelas.
1. Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang
memainkan peranan sebagai tempat rujukan. 4. Merancang menyelaras penyediaan modul
2. Menetapkan dasar atau polisi sekolah
3. Merancang pembangunan fizikal sekolah untuk digunakan oleh guru ganti
termasuk bangunan serta kawasan sekolah
4. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG (SP)
murid, guru dan kakitangan sokongan
5. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
segera ke atas sesuatu masalah yang timbul Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
dalam perjalanan sekolah meliputi aspek
akademik, kokurikulum, disiplin dan lain lain. Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
6. Menyelaras dan memastikan pelaksanaan En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
program yang telah dirancang En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
7. Merancang Takwim Tahunan Sekolah. Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)
8. Bertindak sebagai jawatan kuasa penilai
pencapaian akademik ,HEM dan Kokurikulum. Setiausaha : Cik Thevamarry a/p Ramakrishnan
9. Bertindak sebagai jawatakuasa PPPM 2013- Pn. Izan Salfina bt. Mukin
2025
AJK : Semua Guru SK MERU

SKOP TUGAS:

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti Guru
Penyayang

2. Menyediakan Kertas kerja yang lengkap
program yang dirancang

3. Memastikan pelaksanaan program dan aktiviti
berjalan lancar

4. Mendokumentasi setiap aktiviti dan program SP

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

20 |Buku Pengurusan dan Takwim

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH JAWATANKUASA AKSES BESTARI / ICT

Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP) Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)

Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM) En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO) En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI) Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

Setiausaha : Pn. Rajmah Bt. Khasbollah Penyelaras 1 : En. Mohd Rizal Bin Mohamad Yahya

Pen. Setiausaha : Pn Wahida bt Che Sopi Penyelaras 2 : Tn. Hj. Zaihad Afuan Bin Omar

Setiausaha : Pn. Hapizah bt. Haron

AJK : Ketua-ketua Panitia / Unti Kaunselor Pen. Setiausaha : Pn. Noorasyikin Md. Arisfadzilah
Guru Pra-Sekolah
Guru Media AJK : En. Khairul Affendi b. Ismail

Pn. Yuzliana bt. Abdullah Sudur

En. Azrul Aswad b. Abdul Karim

En. Mohd Salmizan b. Ibrahim

Pn. Ellistina Bt. Ahmad Shafie

Pn. Izan Salfina Bt. Mukin

JAWATANKUASA SKPMg2 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP) Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)

Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM) En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO) En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI) Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

Setiausaha : En. Mohd Rizal Bin Mohamad Yahya Setiausaha : Puan Ellistina bt Ahmad Shafie
AJK : Pn. Zuraini bt. Abu Bakar
Pn. Noridahyu bt. Suparman Pen. Setiausaha : Cik Siti Rohani bt Rahim
En. Zainuddin b. Mohammad Jani
Pn. Nor Haliza Bt. Abd. Aziz AJK : Semua guru mata pelajaran Bahasa
Pn. Yuzliana bt Abdullah Sudur
Semua Ketua Panitia Malaysia dan Bahasa Inggeris

Guru Media

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

21 |Buku Pengurusan dan Takwim JAWATANKUASA SURAU

JAWATANKUASA URUSETIA MESYUARAT GURU Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP) Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM) Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

Setiausaha : Pn Nor Milah bt Khalid Setiausaha : En Mohd Haron B Abdullah Umar
AJK : Pn Musripah bt Haji Maafut
AJK : En Mohammad Rani b. Mohammad
Tugasan : Tarudin En Khairul Anuar b. Mohad Yusof
En Yushaidy b. Mohamad Yunus En Azrul Aswad B. A. Karim
En. Mohd Rizal Bin Mohamad Yahya En Ridhuan Bin Md Zin
Tn. Hj Zaihad Afuan Bin Omar En Mohd Farok bin Kamsir
En Muhajir Bin Bohari Pn Nurkhadijah bt Yusoff
En Khairul Affendi b. Ismail Pn Norkhamizah bt Badron
Pn. Azizatul Akmam binti Sarwani Pn Nor Saadah Binti Dalail
Pn Khairiyah bt Abdullah Pn Norwati Bin Sarpan
Pn Nurkhadijah bt Aleham
Pn Noorashidah bt Mudakir
Cik Thevamarry A/P Ramakrishnan
Pn. Siti Aishah Bt. Mohd Jailani

1. Mengurus protokol dan menetapkan tugas JAWATANKUASA DEWAN CIKGU SHAARI
pengerusi majlis, pembaca doa, pencatat
Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
2. Mengurus penyediaan makanan dan makanan Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
sekiranya perlu.
Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
3. Memastikan penyediaan peralatan yang En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
diperlukan untuk mesyuarat dan Sistem Audio En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN DAN TAKWIM Setiausaha : YM Raja Kaslina Bt. Raja Hamzah
AJK
Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali : Pn Raziah bt Mahari
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP) Pn Jariah bt Amir
Pn Yusniza bt Zakaria
Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) Pn Hjh Hasanah bt Kusin
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM) Pn SaridaYusrillah bt Mohd Zulkifli
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO) Pn Zulita Bt. Mad Darol
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI) Pn Fatin Harizah bt Kasin
Pn Jamilah bt Hashim
Setiausaha : Pn Norlizah Binti Bahari Pn Faridah Binti Samad
En Khairul Affendi b. Ismail

Pen. Setiausaha : Pn. Siti Hapizah Binti Basiron Tugasan:

AJK : 1. Setiausaha bagi setiap unit 1. Menceriakan Bilik Mesyuarat
2. Menguruskan prosedur penggunaan Bilik
2. Pn. Noorasyikin Bt. Md Arisfadzilah
Mesyuarat oleh pihak luar.
3. En. Khairul Affend Bin Ismail 3. Menyelaras buku pengunaan DCS

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

22 |Buku Pengurusan dan Takwim

JAWATANKUASA SPSK JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE

Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali PROGRAMME (HIP) BAHASA INGGERIS
Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
Pengerusi : Tuan Hj Mohd Abd Manaf b. Hj Ali
Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang) Naib Pengerusi : Pn Siti Aidah bt Mohd Barozah(PKP)
En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO) Pn. Rozita bt. Jantan (PK Petang)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI) En Mohd Razali Bin Nokman (PK HEM)
En. Noor Azman b. Ahmad(PK KOKO)
Pn. Yateme bt. Md. Sidin(PK PPKI)

Pengurus Kualiti : Pn Izan Salfina Binti Mukin

Setiausaha : Ummie Hazizun Bt. Md Zukery Penyelaras : Pn. Noor Hazwani Bt Osman
Setiausaha : Cik Siti Rohani Bt. Rahim
(Ketua Audit Dalaman) AJK : Semua Ketua Panitia

AJK :

PK01 (Panitia) - Pn. Zuraini / Pn. Anita

PK02 (Jadual Waktu) - Pn. Shuzly / Pn. Faridah

PK03 (Pnp) - Pn. Siti Aidah / En. Noor Azman / Pn. Siti

Hapizah Basiron

PK04 (Pencerapan) - Pn. Rozita / Pn. Yateme

PK05 (Peperiksaan) - Pn. Noorasyikin /

Pn. Suhaila/ Pn. Noridahyu

PK06 (Semakan Hasil Kerja Murid) – En. Mohd Razali /

Pn. Aini / Pn. Ummi Kalsum

PK07 (Mesyuarat) - Pn. Nor Milah /

En. Khairul Affendi

PK08 (Bimbingan) - Cik Thevamarry / Pn. Fathin

PK09 (Pusat Sumber) - Pn. Saadah /

Pn Tan Seok Koon

PK10 (Latihan Personel) - Pn. Nurul Azwa

PK12 (Maklum Balas Pelanggan) - En. Muhajir /

Pn Noraini

PK13 (Kawalan Dokumen) - Pn. Siti Salmah / Pn. Syahida

PK14 (Audit Dalaman) - Pn. Mazelina / Pn. Umamah

PK15(Kawalan Perkhidmatan Tidak Akur)

-En Zanail / En. Azrul Aswad

PK16 (Tindakan Pembetulan Pencegahan &

Penambahbaikan) - Pn. Nooraida / En. Zainuddin

PK17 (Perolehan) - Pn. Wahida

PK18 (Pdp Guru Ganti-MMI) – Pn. Alfiah / Pn. Anizah

PK19 (PBS) - Pn. Nor Hasilah / Pn. Norezah

PK20 (Data) - En. Mohd Rizal

PK21 (Program) - En. Zaihad / Pn Jamaliah

PK22 (Sumber Manusia)- Pn. Rashidah / En. Mohd Farok

PK23 (Risiko & Peluang) - Pn. Yuzliana

PK24 (Kantin) - Pn. Nurulhuda

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

23 |Buku Pengurusan dan Takwim

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN SK MERU 2018

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN DOMINAN IKHTISAS

1 HJ MOHD ABD. MANAF B. HJ ALI DG48 PENGETUA / GURU BESAR MATEMATIK

2 SITI AIDAH BINTI MOHD BAROZAH DG44 PENOLONG KANAN PENGAJIAN MELAYU

3 MOHD RAZALI BIN NOKMAN DG44 PENOLONG KANAN HEM PENDIDIKAN ISLAM

4 NOOR AZMAN BIN AHMAD DG34 PENOLONG KANAN PENGAJIAN MELAYU
5 YATEME BT MD SIDIN DG34 KOKURIKULUM PENGAJIAN MELAYU
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN
KHAS

6 ROZITA BT JANTAN DG38 PENOLONG KANAN PETANG BAHASA MELAYU

7 AINI BT SIDIK DG42 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM

8 AINIS AZLINDA BINTI ISMAIL DG44 (KUP) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI SAINS

9 ALFIAH BINTI ALIAS DG41 BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS

10 ANIZAH BINTI SALIMIN DG44 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU

11 ASRAH BT MD SARI DG44 BAHASA INGGERIS MUZIK / PENGAJIAN INGGERIS
12 ANITA BINTI YUSOF DG41 GURU PENDIDIKAN KHAS (KELAS
13 AZHARI BIN IBRAHIM DG32 (KUP) INTEGRASI) PENDIDIKAN KHAS - PEMULIHAN
14 AZRUL ASWAD BIN A. KARIM DG41 BAHASA MELAYU
PENGAJIAN
PENDIDIKAN ISLAM MELAYU/KEMAHIRAN HIDUP
PEND. ISLAM PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

15 ELLISTINA BT AHMAD SAFFIE DG 44 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
16 FARIDAH BT SAMAD DG34 (KUP) GURU PENDIDIKAN KHAS (KELAS
17 FATHIN HARIZAH BINTI KASIN DG41 INTEGRASI) PENDIDIKAN KHAS - MASALAH
18 HARTINI BT SUDIN DG32 (KUP) GURU PENDIDIKAN KHAS PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KHAS - MASALAH
MUZIK PEMBELAJARAN
PENGAJIAN MUZIK / PENGAJIAN
SENI

19 HASANAH BT KUSIN DG42 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU

20 HAPIZAH BT HARON DG32 (KUP) PJK PEND. JASMANI/KESIHATAN

21 HAPSAH BINTI ABDUL HAMID DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM

22 HAMIZAN BT ABU HALIM DG44 MATEMATIK SAINS
MATEMATIK/PENG.
23 HUSNIZA BT GHAZALI DG42 (KUP) MATEMATIK MATEMATIK

24 HAJ HAPIZAH BT MOHAMAD IRANI DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN AGAMA ISLAM

25 IZAN SALFINA BT MUKIN DG44 (KUP) PSV PENG. SENI DAN KREATIF
26 JAMALIAH BT JELANI DG41 GURU P.KHAS (KELAS P. KHAS - MASALAH
27 JAMILAH BT MD HASHIM DG34 (KUP) INTEGRASI) PEMBELAJARAN
28 JARIAH BINTI AMIR DG44 (KUP) GURU PENDIDIKAN KHAS (KELAS
29 KHAIRIYAH BINTI ABDULLAH DG41 INTEGRASI) PENGAJIAN MELAYU

MATEMATIK MATEMATIK / PENGAJIAN
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN ISLAM

30 KHAIRUL ANUAR B MOHAD YUSOF DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM

31 MARIMUTHU A/L SUKATHUVELU DG44 (KUP) PENGAJIAN BAHASA TAMIL PENGAJIAN TAMIL

32 MAZELINA BINTI MAT KASA DG32 (KUP) BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS

33 MOHAMAD RADZY B MUSTAFA DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN ISLAM

34 MOHAMMAD AZRAAI BIN KASA DG41 PEND. JASMANI & KESIHATAN PENDIDIKAN JASMANI

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

24 |Buku Pengurusan dan Takwim

35 MOHAMMAD RANI B DG34 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
MOHAMMED TARUDDIN PENDIDKAN SENI
PENDIDIKAN ISLAM
36 MOHD FAROK BIN KAMSIR DG44 (KUP) PSV SAINS

37 MOHD. HARON BIN ABDULLAH DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM
UMAR

38 MOHD IQBAL SHAFIQ B BUNYAIMI DG41 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

39 MOHD RIZAL B MOHAMAD YAHYA DG44 (KUP) MATEMATIK MATEMATIK

40 MUHAJIR B. BOHARI DG34 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN BAHASA MELAYU

41 MOHD SALMIZAN BIN IBRAHIM DG44 (KUP) BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU
42 MOHD YUSRI BIN MT ISA DG44 (KUP) P. JASMANI & KESIHATAN
43 MUSRIPAH BINTI HAJI MA'AFUT DG41 PENDIDIKAN ISLAM PEND. JASMANI DAN
KESIHATAN
PENDIDIKAN ISLAM

44 NOORAIDA BT CHE DAUD DG41 PEND. JASMANI & KESIHATAN PEND. JASMANI & KESIHATAN

45 NOORASHIDAH BT MUDAKIR DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN ISLAM

46 NOORASYIKIN BT MD. DG44 (KUP) REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
ARISFADZILAH DG44 (KUP) BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH (SK)

47 NOR HALIZA BINTI ABD AZIZ BAHASA ARAB

48 NOR HASILAH BINTI AHMAD DG44 (KUP) BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU

49 NOR SAADAH BT DALAIL DG38 (KUP) BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS

50 NORAINI BINTI AWANG @ SHARI DG42 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU /
PENDIDIKAN SENI

51 NOREZAH BT KASMOIN DG44 (KUP) BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS

52 NORHASHIMAH BINTI SHAARI DG44 (KUP) BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS / MORAL
53 NORIDAHYU BT. SUPARMAN DG44 (KUP) MATEMATIK
MATEMATIK / PENGAJIAN
MATEMATIK

54 NORKHAMIZAH BINTI BADRON DG41 BAHASA ARAB BAHASA ARAB

55 NORMAH BT MD NOOR DG34 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU

56 NORLIA BINTI HUSAIN DG44 (KUP) BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS
PENGAJIAN ISLAM
57 NOR HASLINA BT MOHD DOHET @ DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM
TAUHID

58 NOR MILAH BT. KHALID DG34 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN ISLAM

59 NURKHADIJAH BINTI ALEHAM DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM

60 NURUL AZWA BINTI MUNER DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN AGAMA ISLAM

61 NOR SHAHIDA BINTI SARONI DG41 GURU PEMULIHAN PEMULIHAN (BAHASA MELAYU)

62 NORWATI BT SARPAN DG44 (KUP) GURU PENDIDIKAN KHAS (KELAS SAINS PENDIDIKAN RENDAH (SK)
INTEGRASI)

63 NOORUL HUDA BT MOHD YAHAYA DG41 GURU P.KHAS (KELAS P.KHAS - MASALAH
INTEGRASI) PEMBELAJARAN

64 NOOR HAZWANI BT OSMAN DG41 BAHASA INGGERIS

65 NURULHUDA BINTI ABDUL DG44 (KUP) GURU P.KHAS (KELAS P.KHAS - MASALAH
RAHMAN INTEGRASI) PEMBELAJARAN

66 RAZIAH BINTI MAHARI DG44 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU

67 RIDHUAN BIN MD ZIN DG41 PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB

68 RIDZKIYAH BINTI ABU SAMAT DG42 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU

69 RUSNAH BINTI RAMLAN DG42 (KUP) MUZIK MUZIK

70 RAJA KASLINA BT RAJA HAMZAH DG42 (KUP) GURU PRASEKOLAH PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH

71 RUSNANI BT A.RAZAK DG44 (KUP) GURU PRASEKOLAH PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

25 |Buku Pengurusan dan Takwim

72 RASHIDAH BT SAILAN DG44 (KUP) BAHASA ARAB (BKN A/BANGSA) BAHASA ARAB
DG41 PENDIDIKAN ISLAM BAHASA ARAB
73 ROHAIDA BT OTHMAN DG42 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN ISLAM
74 SAADAH BINTI SAIRI DG41 BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS

75 SAIFUL AZHAR BIN YUNUS DG41 PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM

76 SARAS A/P SUBRAMANIAM DG42 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
DG41 PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM
77 SARIDA YUSRILLAH BINTI MOHD
ZULKIFLI DG42 (KUP) BAHASA INGGERIS BAHASA INGGERIS

78 SARIMAH BT. SHARIF DG41 BAHASA ARAB BAHASA ARAB
DG44 (KUP) PRASEKOLAH PEND. PRASEKOLAH
79 SHARIZA BINTI SHAHIDAN DG44 (KUP) MATEMATIK MATEMATIK
DG34 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN MELAYU
80 SHUZLY MAZRINA BT. PENGAJIAN SAINS / PENGAJIAN
MOHD.SHUIB DG41 BAHASA INGGERIS INGGERIS
PENDIDIKAN ISLAM
81 SITI AISHAH BINTI MOHD JAILANI DG41 BAHASA ARAB MATEMATIK
DG42 (KUP) PENGAJIAN INGGERIS PENGAJIAN BAHASA MELAYU
82 SITI AISHAH BT SABDIN DG44 (KUP) BAHASA MELAYU PENGAJIAN ISLAM
DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM PENGAJIAN SAINS
83 SITI AMINAH BT TUMIN DG42 (KUP) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MATEMATIK
DG41 BAHASA CINA
84 SITI HANIZAH BT PAAT REKA BENTUK TEKNOLOGI
DG41 KAUNSELING
85 SITI HAPIZAH BT BASIRON PENGAJIAN ISLAM
DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM BAHASA INGGERIS
86 SITI KHADIJAH BT YUSOFF DG44 (KUP) BAHASA INGGERIS PENGAJIAN INGGERIS
DG44 (KUP) BAHASA INGGERIS
87 SITI ROHANI BT RAHIM PENDIDIKAN ISLAM
DG41 PENDIDIKAN ISLAM
88 SITI SALMAH BINTI DOLLAH PENDIDIKAN ISLAM
DG41 PENDIDIKAN ISLAM
89 SUHAILA BINTI MOHD RABI MATEMATIK / PENGAJIAN
DG42 (KUP) MATEMATIK MATEMATIK
90 SYAHIDA BT NGAH SAINS / PENGAJIAN AGAMA
DG42 (KUP) SAINS PENDIDIKAN SENI VISUAL
91 TAN SEOK KOON PENDIDIKAN RENDAH (SK)
DG44 (KUP) BAHASA MELAYU
92 THEVAMARRY A/P SAINS
RAMAKRISHNAN DG44 (KUP) DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMAHIRAN HIDUP / MORAL
93 TUMAINI BINTI DASUKI DG42 (KUP) AM / PENDIDIKAN MORAL BAHASA ARAB
DG44 (KUP) BAHASA ARAB KAJIAN TEMPATAN
94 UMAMAH BINTI ABDUL HADI DG44 (KUP) AM / PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN ISLAM
DG44 (KUP) PENDIDIKAN ISLAM BAHASA MELAYU
95 UMMI KALSUM BINTI MD TAHIR DG38 (KUP) BAHASA MELAYU SAINS
DG32 (KUP) PENGAJIAN ISLAM KEMAHIRAN HIDUP
96 UMMIE HAZIZUN BINTI MD DG41 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MATEMATIK
ZUKERY DG44 (KUP) MATEMATIK

97 UMMUL KHAIRI FATIMAH BT
MOHD NOOR

98 WAHIDA BINTI WAHAB

99 YUSHAIDY BIN MOHAMAD YUNUS

100 YUSNIZA BT ZAKARIA

101 YUZLIANA BINTI ABDULLAH
SUDUR

102 ZAIHAD AFUAN BIN OMAR

103 ZAIRI BIN SAIKHANI

104 ZAINUDIN BIN MOHAMAD JANI

105 ZAMZURA BT. ISMAIL

106 ZANAIL BIN SAMSURI

107 ZANARIAH BINTI OTHMAN

108 ZATIL AQMAR BINTI MAT DAIN

109 ZURAINI BT. ABU BAKAR

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

26 |Buku Pengurusan dan Takwim

110 ZULITA BINTI MAD DAROL DG42 (KUP) GURU PRASEKOLAH PENGAJIAN PRASEKOLAH /
PENGAJIAN MELAYU
111 AZIZATUL AKMAM BT SARWANI DG42 (KUP) MATEMATIK MATEMATIK
112 MIMI ZARINA BT ZAABAH DG41 SAINS
113 SUZANA BT WAHID DG41 PENDIDIKAN SENI/SENI VISUAL BAHASA INGGERIS
114 ANIRA BINTI JA’AFAR DG44 (KUP) BIMBINGAN DAN KAUNSELING
MUZIK

BIL STAF SOKONGAN GRED JAWATAN
N26
1 Pn. Rajmah Bt. Khasbollah Ketua Pembantu Tadbir N26
N22(KUP)
2 Pn. Aida Julia bt. Kamaruzaman N19 Pembantu Tadbir (P/O) N22
W19
3 Pn. Norlizah bt Bahari FT19 Pembantu Tadbir (P/O) N19
N19
4 Pn. Wahida bt Che Shopi Pembantu Tadbir W19
N19
5 En. Khairul Affendi b. Ismail Juruteknik Komputer FT19
N19 Pembantu Pengurusan Murid
6 Pn. Siti Suhana Mohammad N19
Shodek N19 Pembantu Pengurusan Murid
N19
7 Pn. Nor Eda Maslisha Bt. Sahidan N19 Pembantu Pengurusan Murid
N11 N19
8 Cik Siti Roslinda bt. Jarudi (PPKI) Pembantu Pengurusan Mruid
N19
9 Pn. Julia bt. Kamarudin (PPKI) Pembantu Pengurusan Murid
N19
10 Pn. Rosazuan Bt. Tomeri Pembantu Operasi N11
11 Pn. Elissa Eryana Bt. Misbah

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

27 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU
JADUAL GURU BERTUGAS SESI PAGI 2019

MINGGU TARIKH KUMPULAN PENGACARA MODERATOR TAJUK CERAMAH

1 02/01— 1 MUSRIFAH NURUL HUDA Tanggungjawab
04/01 seorang murid
2 NORAINI NOORUL dan anak
2 07/01— 3 AINIS HUDA
11/01 4 YUSRI AZRUL Azam Baru
5 ASWAD
3 14/01— 6 ELLISTINA Tebarkan Salam
18/01 7 IQBAL
8
4 21/01— 9 JAMILAH Bukuku Sayang
25/01 1
2
5 28/01– 3 JAMALIAH Awas Gerak
01/02 FARIDAH Langkahmu

6 04/02— Indah Akhlakmu
08 /02

7 11/02— HASANAH FATHIN Kebersihan
15/02 RIZAL
WAN MOHD Bersenam
8 18/02— YUZLIANA FAZLI Tuhan Khalifah
22/02 SITI KHADIJAH Nampak
MOHAMAD Ulat Buku
9 25/02— RADZY
01/03
ANITA
10 04/03—
08/03

11 11/03— SITI ROHANI SITI AISHAH Tin Kosong
15/03

12 18/03 – UMMI KALSUM RUSNANI Gelaran
22/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23/03 - 31/03)

13 01/04— 4 MAZELINA RAJA KASLINA Masa Itu Emas
05/04 5 SHUZLY
6
14 08/04— 7 NORSAADAH ZULITA Jangan Bohong
12/04 8 HARTINI
9 SARAS
15 15/04— 1 NURUL HUDA Tangguh Itu Rugi
19/04 2 SITI HANIZAH NOORUL
RIDZKIYAH HUDA Cermin Diri
16 22/04— AINI AZRUL
26/04 ASWAD Bonda
JAMILAH Kesopanan dan
17 29/04- kesusilaan
03/05 JAMALIAH Guruku sayang

18 06/05-
10/05

19 13/05-
17/05

20 20/05— FARIDAH Ayah dan Ibuku
24/05 Sayang

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 - 09/06)

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

28 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU
JADUAL GURU BERTUGAS SESI PAGI 2019

MINGGU TARIKH KUMPULAN PENGACARA MODERATOR TAJUK CERAMAH
21
22 10/06— 3 HASLINA FATHIN Saling Bermaafan
23 14/06
24 17/06— 4 NOORASHIDAH WAN MOHD Senangnya Jadi Baik
25 21/06 FAZLI
26 24/06—
27 28/06 5 NORMILAH MOHAMAD Membanding Biar
28 01/07— RADZY Bertempat
29 05/07
08/07— 6 HAMIZAN ANITA Hijrah
30 12/07
31 15/07— 7 ZAINUDIN SITI AISHAH Balaslah Kejahatan
32 19/07 Dengan Kebaikan
33 22/07—
34 26/07 8 NORSHAHIDA RUSNANI Lembut Tutur Kata Dan
29/07— Rendahkan Suara
35 02/08
05/08— 9 NOORAIDA RAJA KASLINA Sediakan Payung
36 09/08 Sebelum Hujan
37
38 1 SAIFUL ZULITA Bersatu kita teguh,
39 bercerai kita roboh
40
41 2 SAADAH NURUL HUDA Sikit-sikit lama jadi bukit
42
43 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/08 – 18/08)

19/08— 3 FAROK NOORUL HUDA Hiduplah Di Atas Doa
23/08 4 NOREZAH AZRUL ASWAD Sendiri
26/08— 5 HJ ZAIHAD
30/08 6 Kemerdekaan
02/09— 7 RANI
06/09 SARIDA JAMILAH Keluarga Kita
09/09— JAMALIAH
13/09 FARIDAH Perpaduan asas
16/09— keimanan
20/09
Senyumlah

23/09— 8 SHARIZA FATHIN Makan Ketika Lapar ,
27/09 Berhenti Sebelum
Kenyang

30/09— 9 HJ ZAIRI WAN MOHD Sayangi Makhluk Yang
04/10 FAZLY Bernyawa

07/10— 1 ZATIL MOHAMAD Redha
11/10 RADZY

14/10— 2 HAPSAH ANITA Internet dan televisyen
18/10

21/10— 3 HARON SITI AISHAH Terima Kasih
25/10

28/10— 4 HAJ HAFIZAH RUSNANI Adab Terhadap Orang
01/11 Yang Lebih Tua

04/11— 5 UMMIE RAJA KASLINA Resam Padi
08/11 HAZIZUN

11/11—15/11 6 UMMUL KHAIRI ZULITA Kenangan

18/11— 7 ZURAINI NURUL HUDA Cuti-cuti Malaysia
22/11

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

29 |Buku Pengurusan dan Takwim

KUMPULAN GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI PAGI

KUMPULAN 1 (MINGGU 1, 10, 19 28 DAN 37)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN ZATIL
SELASA MUSRIFAH SITI KHADIJAH RIDZKIYAH SAIFUL
RABU MUSRIFAH
KHAMIS SITI KHADIJAH RIDZKIYAH SAIFUL ZATIL SITI KHADIJAH
JUMAAT
RIDZKIYAH SAIFUL ZATIL MUSRIFAH RIDZKIYAH
SAIFUL
SAIFUL ZATIL MUSRIFAH SITI KHADIJAH

ZATIL MUSRIFAH SITI KHADIJAH RIDZKIYAH

KUMPULAN 2 (MINGGU 2, 11, 20, 29 DAN 38)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN HAPSAH
SELASA NORAINI SITI ROHANI AINI SAADAH NORAINI
RABU SITI ROHANI
KHAMIS SITI ROHANI AINI SAADAH HAPSAH
JUMAAT AINI
AINI SAADAH HAPSAH NORAINI SAADAH

SAADAH HAPSAH NORAINI SITI ROHANI

HAPSAH NORAINI SITI ROHANI AINI

KUMPULAN 3 (MINGGU 3, 12, 21, 30 DAN 39)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN HARON
SELASA AINIS UMMI K HASLINA FAROK AINIS
RABU UMMI K
KHAMIS UMMI K HASLINA FAROK HARON HASLINA
JUMAAT FAROK
HASLINA FAROK HARON AINIS

FAROK HARON AINIS UMMI K

HARON AINIS UMMI K HASLINA

KUMPULAN 4 (MINGGU 4, 13,22, 31 DAN 40)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN HAJ HAFIZAH
SELASA YUSRI MAZELINA NORASHIDAH HARTINI
RABU YUSRI
KHAMIS MAZELINA NORASHIDAH HARTINI HAJ HAFIZAH MAZELINA
JUMAAT NORASHIDAH
NORASHIDAH HARTINI HAJ HAFIZAH YUSRI HARTINI

HARTINI HAJ HAFIZAH YUSRI MAZELINA

HAJ HAFIZAH YUSRI MAZELINA NORASHIDAH

KUMPULAN 5 (MINGGU 5, 14, 23, 32 DAN 41)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN UMMIE H
SELASA ELLISTINA SHUZLY NORMILAH ZAIHAD ELLISTINA
RABU SHUZLY
KHAMIS SHUZLY NORMILAH ZAIHAD UMMIE H NORMILAH
JUMAAT ZAIHAD
NORMILAH ZAIHAD UMMIE H ELLISTINA

ZAIHAD UMMIE H ELLISTINA SHUZLY

UMMIE H ELLISTINA SHUZLY NORMILAH

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

30 |Buku Pengurusan dan Takwim

KUMPULAN 6 (MINGGU 6, 15, 24, 33 DAN 42)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN UMMUL
SELASA IQBAL NORSAADAH HAMIZAN RANI IQBAL
RABU NORSAADAH
KHAMIS NORSAADAH HAMIZAN RANI UMMUL HAMIZAN
JUMAAT
HAMIZAN RANI UMMUL IQBAL RANI

RANI UMMUL IQBAL NORSAADAH

UMMUL IQBAL NORSAADAH HAMIZAN

KUMPULAN 7 (MINGGU 7, 16, 25, 34 DAN 43)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN ROHAIDA
SELASA HASANAH NOREZAH ZAINUDIN SARIDA HASANAH
RABU NOREZAH
KHAMIS NOREZAH ZAINUDIN SARIDA ROHAIDA ZAINUDIN
JUMAAT SARIDA
ZAINUDIN SARIDA ROHAIDA HASANAH

SARIDA ROHAIDA HASANAH NOREZAH

ROHAIDA HASANAH NOREZAH ZAINUDIN

KUMPULAN 8 (MINGGU 8, 17, 26 DAN 35)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN ZURAINI
SELASA RIZAL SARAS NORSHAHIDA SHARIZA
RABU RIZAL
KHAMIS SARAS NORSHAHIDA SHARIZA ZURAINI SARAS
JUMAAT NORSHAHIDA
NORSHAHIDA SHARIZA ZURAINI RIZAL SHARIZA

SHARIZA ZURAINI RIZAL SARAS

ZURAINI RIZAL SARAS NORSHAHIDA

KUMPULAN 9 (MINGGU 9, 12, 27 DAN 36)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN SYIKIN
SELASA YUZLIANA SITI HANIZAH NOORAIDA HJ ZAIRI
RABU YUZLIANA
KHAMIS SITI HANIZAH NOORAIDA HJ ZAIRI SYIKIN SITI HANIZAH
JUMAAT NOORAIDA
NOORAIDA HJ ZAIRI SYIKIN YUZLIANA
HJ ZAIRI
HJ ZAIRI SYIKIN YUZLIANA SITI HANIZAH

SYIKIN YUZLIANA SITI HANIZAH NOORAIDA

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

31 |Buku Pengurusan dan Takwim

JADUAL GURU BERTUGAS SESI PETANG 2019

MINGGU TARIKH KUMPULAN PENGACARA TAJUK CERAMAH

1 02/01— 04/01 1 YUSHAIDI Tanggungjawab
2 07/01—11/01 2 ZAMZURA seorang murid dan anak

Azam Baru

3 14/01—18/01 3 AZHARI Tebarkan Salam

4 21/01—25/01 4 AZRAAI Bukuku Sayang

5 28/01– 01/02 5 KHAIRIYAH Awas Gerak Langkahmu

6 04/02—08 /02 6 AZIZATUL Indah Akhlakmu

7 11/02—15/02 7 SALMIZAN Kebersihan

8 18/02—22/02 8 RIDHUAN Bersenam

9 25/02—01/03 1 NORHASHIMAH Tuhan Khalifah Nampak

10 04/03—08/03 2 YUSNIZA Ulat Buku

11 11/03—15/03 3 SITI AMINAH Tin Kosong

12 18/03 – 22/03 4 ANIZAH Gelaran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23/03 - 31/03)

13 01/04—05/04 5 SITI HAPIZAH Masa Itu Emas

14 08/04—12/04 6 HJH ASRAH Jangan Bohong

15 15/04—19/04 7 NORHASILAH Tangguh Itu Rugi

16 22/04—26/04 8 ALFIAH Cermin Diri

17 29/04- 03/05 1 WAHIDA Bonda

18 06/05-10/05 2 JARIAH Kesopanan dan
19 13/05-17/05 3 NORLIA kesusilaan

Guruku sayang

20 20/05—24/05 4 HJH UMAMAH Ayah dan Ibuku Sayang

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/05 - 09/06)

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

32 |Buku Pengurusan dan Takwim

MINGGU TARIKH KUMPULAN PENGACARA TAJUK CERAMAH

21 10/06—14/06 5 NORMAH Saling Bermaafan

22 17/06—21/06 6 IZAN SALFINA Senangnya Jadi Baik

23 24/06—28/06 7 HJH ZANARIAH Membanding Biar Bertempat

24 01/07—05/07 8 RAZIAH Hijrah
25 08/07—12/07 1 SITI SALMAH
26 15/07—19/07 2 NOORHAZWANI Balaslah Kejahatan Dengan
27 22/07—26/07 3 Kebaikan
28 29/07—02/08 4 SARIMAH Lembut Tutur Kata Dan
29 05/08—09/08 5 HUSNIZA Rendahkan Suara
SYAHIDA Sediakan Payung Sebelum
Hujan
Bersatu kita teguh, bercerai
kita roboh

Sikit-sikit lama jadi bukit

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/08 – 18/08)

30 19/08—23/08 6 SITI AISHAH Hiduplah Di Atas Doa Sendiri

31 26/08—30/08 7 HAPIZAH Kemerdekaan

32 02/09—06/09 8 RUSNAH Keluarga Kita

33 09/09—13/09 1 SUHAILA Perpaduan asas keimanan

34 16/09—20/09 2 NORHALIZA Senyumlah
35 23/09—27/09 3 MIMI ZARINA
36 30/09—04/10 4 RASHIDAH Makan Ketika Lapar , Berhenti
37 07/10—11/10 5 NORKHAMIZAH Sebelum Kenyang
Sayangi Makhluk Yang
Bernyawa

Redha

38 14/10—18/10 6 NURKHADIJAH Internet dan televisyen

39 21/10—25/10 7 TUMAINI Terima Kasih
40 28/10—01/11 8 NURUL AZWA
41 04/11—08/11 1 Adab Terhadap Orang Yang
YUSHAIDI Lebih Tua

Resam Padi

42 11/11—15/11 2 ZAMZURA Kenangan

43 18/11—22/11 3 AZHARI Cuti-cuti Malaysia

CUTI AKHIR TAHUN 2019 (23/11 – 01/01/2020)

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

33 |Buku Pengurusan dan Takwim

KUMPULAN GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI PETANG

KUMPULAN 1 (Minggu 1, 19, 17, 25, 33 , 41)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN YUSHAIDI NORHASHIMAH
SELASA SUHAILA SITI SALMAH WAHIDA
RABU NORHASHIMAH WAHIDA
KHAMIS WAHIDA YUSHAIDI SUHAILA SITI SALMAH SITI SALMAH
JUMAAT
SITI SALMAH NORHASHIMAH YUSHAIDI SUHAILA SUHAILA
SUHAILA YUSHAIDI
WAHIDA NORHASHIMAH YUSHAIDI

SITI SALMAH WAHIDA NORHASHIMAH

KUMPULAN 2 (Minggu 2, 10, 18, 26, 34 , 42)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN ZAMZURA YUSNIZA
SELASA YUSNIZA NORHALIZA NOORHAZWANI JARIAH JARIAH
RABU JARIAH NOOR HAZWANI
KHAMIS ZAMZURA NORHALIZA NOORHAZWANI NORHALIZA
JUMAAT NOORHAZWANI ZAMZURA
NORHALIZA YUSNIZA ZAMZURA NORHALIZA

JARIAH YUSNIZA ZAMZURA

NOORHAZWANI JARIAH YUSNIZA

KUMPULAN 3 (Minggu 3, 11, 19, 27, 35 , 43)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN AZHARI SITI AMINAH
SELASA MIMI ZARINA SARIMAH NORLIA
RABU SITI AMINAH NORLIA
KHAMIS NORLIA AZHARI MIMI ZARINA SARIMAH SARIMAH
JUMAAT SARIMAH MIMI ZARINA
SITI AMINAH AZHARI MIMI ZARINA AZHARI
MIMI ZARINA
NORLIA SITI AMINAH AZHARI

SARIMAH NORLIA SITI AMINAH

KUMPULAN 4 (Minggu 4, 12, 20, 28, 36)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN AZRAAI ANIZAH
SELASA ANIZAH RASHIDAH HUSNIZA HJH UMAMAH HJH UMAMAH
RABU HUSNIZA
KHAMIS HJH UMAMAH AZRAAI RASHIDAH HUSNIZA RASHIDAH
JUMAAT HUSNIZA AZRAAI
RASHIDAH ANIZAH AZRAAI RASHIDAH

HJH UMAMAH ANIZAH AZRAAI

HUSNIZA HJH UMAMAH ANIZAH

KUMPULAN 5 (Minggu 5, 13, 21, 29, 37)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN KHAIRIYAH SITI HAPIZAH
SELASA SITI HAPIZAH NORKHAMIZAH SYAHIDA NORMAH
RABU NORMAH NORMAH
KHAMIS SYAHIDA KHAIRIYAH NORKHAMIZAH SYAHIDA SYAHIDA
JUMAAT NORKHAMIZAH NORKHAMIZAH
SITI HAPIZAH KHAIRIYAH NORKHAMIZAH KHAIRIYAH

NORMAH SITI HAPIZAH KHAIRIYAH

SYAHIDA NORMAH SITI HAPIZAH

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

34 |Buku Pengurusan dan Takwim

KUMPULAN 6 (Minggu 6, 14, 22, 30, 38)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN AZIZATUL HJH.ASRAH
SELASA HJH ASRAH NURKHADIJAH SITI AISHAH IZAN SALFINA IZAN SALFINA
RABU SITI AISHAH
KHAMIS IZAN SALFINA AZIZATUL NURKHADIJAH SITI AISHAH NURKHADIJAH
JUMAAT SITI AISHAH AZIZATUL
NURKHADIJAH HJH ASRAH AZIZATUL NURKHADIJAH

IZAN SALFINA HJH.ASRAH AZIZATUL

SITI AISHAH IZAN SALFINA HJH.ASRAH

KUMPULAN 7 (Minggu 7, 15, 23, 31, 39)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN MOHD SALMIZAN NORHASILAH
SELASA TUMAINI HAPIZAH HJH.ZANARIAH HJH.ZANARIAH
RABU NORHASILAH
KHAMIS HJH.ZANARIAH MOHD SALMIZAN TUMAINI HAPIZAH HAPIZAH
JUMAAT TUMAINI
HAPIZAH NORHASILAH MOHD SALMIZAN TUMAINI MOHD SALMIZAN
TUMAINI
HJH.ZANARIAH NORHASILAH MOHD SALMIZAN

HAPIZAH HJH.ZANARIAH NORHASILAH

KUMPULAN 8 (Minggu 8, 16, 24, 32, 40)

HARI PENGACARA DISIPLIN KANTIN LAPORAN PAGAR B
ISNIN RIDHUAN ALFIAH
SELASA ALFIAH NURUL AZWA RUSNAH RAZIAH RAZIAH
RABU RAZIAH RUSNAH
KHAMIS RUSNAH RIDHUAN NURUL AZWA RUSNAH NURUL AZWA
JUMAAT RIDHUAN
NURUL AZWA ALFIAH RIDHUAN NURUL AZWA

RAZIAH ALFIAH RIDHUAN

RUSNAH RAZIAH ALFIAH

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

35 |Buku Pengurusan dan Takwim

JADUAL PENCERAPAN 2019

GURU BESAR PK PENTADBIRAN
BIL NAMA GURU BIL NAMA GURU
1 PN. SITI AIDAH BT MOHD BAROZAH 1 PN HJH ELLISTINA BT AHMAD SAFFIE
2 EN. MOHD RAZALI B. NOKMAN 2 CIK SITI ROHANI BT RAHIM
3 EN. NOOR AZMAN B. AHMAD 3 PN HAMIZAN BT ABU HALIM
4 PN AINIS AZLINDA BT ISMAIL

4 PN. ROZITA BT. JANTAN 5 PN HAPSAH BT ABD HAMID
6 PN NORAINI BT AWANG @SHARI
5 PN. YATEME BT. MD SIDIN 7 PN ZATIL AQMAR BT MAT DAIN
EN. MOHAMMAD RANI B. MOHAMMED 8 TN HJ ZAIRI B. SAIKHANI
9 EN MARIMUTHU A/L SUKATHUVELLU
6 TARUDDIN
7 EN. MOHD RIZAL BIN MOHAMAD YAHYA

8 EN. MOHD HARON B. ABDULLAH UMAR 10 PN TAN SEOK KOON

9 EN. MOHAMMAD AZRAAI BIN KASA 11 PN NOORAIDA BT CHE DAUD
10 EN. SAIFUL AZHAR BIN YUNUS 12 TN HJ ZAIHAD AFUAN B. OMAR
11 PN. SYAHIDA BT NGAH 13 PN NOORASHIDAH BT MUDAKHIR
12 PN. NURUL AZWA BINTI MUNER 14 PN NORHASILAH BT AHMAD
15 PN RUSNANI BT A.RAZAK

13 PN. ZAMZURA BINTI ISMAIL 16 EN AZHARI B IBRAHIM

14 PN. NORMAH BT MD NOOR 17 PN JARIAH BT AMIR
15 PN. SARIMAH BINTI SHARIF 18 PN SARAS A/P BALASUBRAMANIAM
16 PN. ROHAIDA BT OTHMAN 19 PN SITI SALMAH BT DOLLAH
20 PN AZIZATUL AKMAM BT SARWANI

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

36 |Buku Pengurusan dan Takwim PK KOKURIKULUM
BIL NAMA GURU
PK HEM 1 PN. NOREZAH BINTI KASMOIN
BIL NAMA GURU 2 PN. NOORASYIKIN BT MD ARISFADZILAH
1 EN. MOHD FAROK B.KAMSIR 3 PN. SITI HAPIZAH BT BASIRON
2 PN. HARTINI BT.SUDIN 4 PN. ZURAINI BT ABU BAKAR
3 PN. HJH HASANAH BT KUSIN 5 PN. SAADAH BINTI SAIRI
4 PN. HJH AINI BT. SIDIK 6 EN. MOHD IQBAL SYAFIQ BIN BUNYAIMI
5 PN. UMMI KALSUM BT.MD TAHIR 7 PN. SHUZLY MAZRINA BINTI MOHD SHUIB
6 EN. ZAINUDDIN B.MOHAMAD JANI 8 PN. YUZLIANA BINTI ABDULLAH SUDUR
7 PN. NOR MILAH BT.KHALID 9 PN. SITI KHADIJAH BT YUSOFF
8 PN. HJH.NOR SAADAH BT.DALAIL 10 PN. NOR HASLINA BT [email protected]
9 PN. NURKHADIJAH BT ALEHAM 11 PN. RIDZKIYAH BT ABU SAMAT
10 PN. SITI AMINAH BINTI TUMIN 12 PN. SHARIZA BT SHAHIDAN
11 PN. UMMIE HAZIZUN BINTI MD ZUKERY 13 EN. ZANAIL BIN SAMSURI
12 PN. UMMUL KHAIRI FATIMAH BT MOHD NOOR 14 PN. RASHIDAH BINTI SAILAN
13 PN. MUSRIPAH BT.HJ.MA'AFUT 15 EN. MOHD YUSRI BIN MT ISA
14 EN. MUHAJIR BIN BOHARI 16 PN. HAJ HAPIZAH BT MOHAMAD IRANI
15 EN. RIDHUAN BIN MD ZIN 17 EN. MOHD SALMIZAN BIN IBRAHIM
16 PN. NORIDAHYU BINTI SUPARMAN 18 PN. MAZELINA BT MAT KASA
17 PN. HJH SITI HANIZAH BT PAAT 19 PN. HAPIZAH BINTI HARON
18 PN. RAZIAH BINTI MAHARI 20 PN SUZANA BT AWANG
19 PN. SARIDA YUSRILLAH BT MOHD ZULKIFLI 21 PN. ANIRA BT JA’AFAR
20 PN. YUSNIZA BINTI ZAKARIA
21 CIK THEVAMARRY A/P RAMAKRISHNAN
22 PN. MIMI ZARINA BT ZAABAH

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

37 |Buku Pengurusan dan Takwim PK PPKI
BIL NAMA GURU
PK PETANG 1 PN. ANITA BT. YUSOF
BIL NAMA GURU 2 EN. AZRUL ASWAD B.ABDUL KARIM
1 PN. ALFIAH BT.ALIAS 3 PN. FATHIN HARIZAH BT.KASIN
2 PN. ANIZAH BT.SALIMIN 4 PN. FARIDAH BT SAMAT
3 PN. HJH ASRAH BINTI MD SARI 5 PN. JAMALIAH BT.JELANI
4 PN. IZAN SALFINA BT MUKIN 6 PN. JAMILAH BT.MD HASHIM
5 PN. KHAIRIYAH BINTI ABDULLAH 7 EN. MOHAMAD RADZY B.MUSTAFA
6 PN. NOR HALIZA BT ABD AZIZ 8 PN. NOORUL HUDA BT.YAHAYA
7 PN. NORKHAMIZAH BT BADRON 9 PN. NORWATI BT.SARPAN
8 PN. NORHASHIMAH BT SHAARI 10 PN. NURULHUDA BT. ABDUL RAHMAN
9 PN. NOOR HAZWANI BT OSMAN 11 EN. WAN MOHD FAZLI BIN WAN HUSAIN
10 PN. NORLIA BINTI HUSAIN 12 YM RAJA KASLINA BT RAJA HAMZAH
11 PN. RUSNAH BT RAMLAN 13 PN. SITI AISHAH BT SABDIN
12 PN. TUMAINI BT.DASUKI 14 PN. ZULITA BT MAD DAROL
13 PN. HJH UMAMAH BT ABDUL HADI
14 PN. HJH ZANARIAH BT OTHMAN
15 PN. SUHAILA BT MOHD RABI
16 PN. WAHIDA BT WAHAB
17 PN. SITI AISHAH BT MOHD JAILANI
18 PN. HUSNIZA BT GHAZALI
19 EN. YUSHAIDY BIN MOHAMAD YUNUS
20 EN. KHAIRUL ANUAR BIN MOHAD YUSOF
21 PN. NOR SHAHIDA BT SARONI

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

38 |Buku Pengurusan dan Takwim

PENGURUSAN
KURIKULUM

SK MERU

#AKADEMIKCEMERLANGSKMERUGEMILANG
#BUDAYAMUAFAKATPRESTASIMENINGKAT

3

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

39 |Buku Pengurusan dan Takwim

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

40 |Buku Pengurusan dan Takwim

Dasar Khas Kurikulum

Watak SK Meru 2019 ialah cemerlang akademik. Asas kepada kejayaan akademik ialah
membina modal insan yang cemerlang melalui pengajaran dan pembelajaran berkesan dan
kondusif. Malah, jatuh bangun SK Meru menjadi ukuran utama dan matlamat akhir (end
product) setiap aktiviti dan perancangan sekolah. Justeru itu, SKT kurikulum ialah
memperkasa akademik sekolah melalui cara, amalan dan pendekatan yang rapi. Dasar
melestarikan kecemerlangan akademik sekolah adalah seperti berikut :

1. 12 % daripada bilangan murid berpotensi berada dalam kategori cemerlang untuk
mendapat Gred A semua mata pelajaran.

2. 100% murid celik huruf B.Melayu dan B.Inggeris,Celik Angka dan celik Sains.
3. Target UPSR 30 calon dapat 6A, peratus am pencapaian 100% dan Gred Purata

Sekolah (GPS) iaitu 2.80.
4. Berusaha melalui program ‘Masih Ada Yang Cakna (MAYC) dan LINUS ke arah

kemahiran asas celik angka dan huruf setelah menaiki kelas tahun 4 atau tahap 2.
5. Mempunyai asas jati diri dan modal insan yang baik melalui program Bina Insan,

motivasi, khemah kerja, luar sekolah dan kelas fardhu ain.
6. Meningkatkan modal insan guru ke tahap lebih baik melalui kursus peningkatan

profesionalisme guru, PLC (Profesional Learning Community) bengkel mata pelajaran,
seminar dan sebagainya.
7. Pembestarian sekolah melalui ICT, khususnya VLE Frog.
8. Pemantauan dan pengurusan kurikulum yang lebih efisyen dan terancang.
9. Memastikan sasaran PAT tercapai berpandukan TOV, OTI dan ETR.
10. Memperkasakan dan memantapkan peranan PIBG.
11. Memanfaatkan peluang persekitaran dan kedudukan sekolah yang strategik.
12. Membentuk semangat kerja yang tinggi melalui ‘team work’ atau skuad kerja dalam
pasukan Skuad KAISARA, Skuad Semarak Impian dan Skuad Sinar Gemilang sekolah.

Warna Mata Pelajaran
1) Bahasa Malaysia – Biru tua
2) Bahasa Inggeris – Kuning
3) Matematik – Merah tua
4) Sains – Merah muda
5) Pendidikan Islam – Hijau tua
6) Pendidikan Moral – Hijau muda
7) Seni – Oren
8) Muzik - Ungu
9) RBT / TMK – Hitam
10) PJK – Coklat
11) Sejarah – Biru muda
12) Bahasa Arab – Kelabu
13) Bahasa Cina – Kelabu
14) Bahasa Tamil – Kelabu

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

41 |Buku Pengurusan dan Takwim

Tajuk:+B1:OAnBe37Page Project Manager (OPPM)
Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan p

2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah

Ketua GURU BESAR SK MERU Nam
Me
Objektif Program
Matlamat
OO Tugasan Utama

OO 1 Bicara Prestasi
OOO 2 LADAP Guru
3 Grow dan Mini Makmal NKRA
OO 4 Semakan buku latihan murid
OOO 5 Kelas Bimbingan
6 Majlis Restu Ilmu
OO 7 Perkampungan Ilmu
OO 8 Hari Anugerah Kecemerlangan
OOO
Tugasan Utama (Nama Program/aktiviti)
Kepimpinan
PdPc Tarikh
Sasaran
Komitmen Guru dan Staff
Sahsiah dan Komuniti Matlamat

Ko

Objektif Khusus & Harapan

1 Peningkatan bilangan murid dapat semua A meningkat kepada 40 or
2 Peningkatan peratus lulus meningkat sebanyak 10%
3 Peningkatan peratus murid mengusai 3M kepada 100%
4 Peningkatan murid LINUS melepasi saringan 100%

Sperancangan yang akan dilaksanakan
h dirancang

ma Projek Program Peningkatan Kurikulum Sekolah Tarikh
2019

eningkatkan prestasi Kurikulum sekolah

Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab

AB CE

BCD

ABCD

ABCD

ABCD

AB DE

BCD

BCDE

Januari
Februari

Mach
April
Mei

Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Guru Besar
GPK 1
KP & S/U Panitia

Guru Berkenaan
PIBG
h
n Kos (RM) Catatan

Bil Program/Aktiviti 500.00 PCG & PIBG
1 Perkampungan Ilmu
2 Hari Anugerah Kecemerlangan 6500.00 PCG & PIBG

os 3 Kelas Bimbingan 23000.00 KAISARA

rang

Si mbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
Si a p C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
SEKOLADH KOEraBnAgNKGeeSmApAatNdiMpeErRtaUnggungjawabkan
E Orang Kelima dipertanggungjawabkan

42 |Buku Pengurusan dan Takwim

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU
CARTA ORGANISASI KURIKULUM INDUK 2019

PENGERUSI
TN HJ. MOHD ABD. MANAF B.

HAJI ALI
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
PN. SITI AIDAH BT. MOHD

BAROZAH
GPK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 4
EN. MOHD RAZALI B. PN. ROZITA BT. JANTAN PN. YATEME BT. MD SIDIN EN. NOOR AZMAN B. AHMAD

N OKM AN GPK PETANG GPK PPKI GPK KO-KURIKULUM
GPK HEM

UBK (SUCCESS) SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA
CIK THEVAMARRY A/ P PN. ZURAINI BT. ABU BAKAR PN. YUZLIANA BT. ABDULLAH

RAM AKRISHN AN SUDUR

PAN ITIA PSS PENILAIAN & PEPERIKSAAN PEN GURUSAN

1. BAHASA MELAYU SETIAUSAHA PENYELARAS 1. JADUAL WAKTU
PN. ELLISTINA PN. SAADAH SAIRI PN. NOR HASILAH BT. PN. SHUZLY MAZRINA

2. BAHASA INGGERIS ( GPM ) AHM AD 2. LADAP
CIK SITI ROHANI (PBS) PN. NURUL AZWA
PENOLONG SETIAUSAHA
3. MATEMATIK PN. NOR SHAHIDA SHARONI SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 3. PEMULIHAN
PN. HAMIZAN PN. NOORASYIKIN BT. MD PN. NOR SHAHIDA

4. SAINS ARISFADZILAH 4. LINUS
PN. AINIS AZLINDA (SAPS) PN. ALFIAH

5. PENDIDIKAN ISLAM PENOLONG SETIAUSAHA (1) 5. MAJLIS TAHUN ENAM
PN. HAPSAH PN. NORIDAHYU SUPARMAN PN. YUZLIANA

6. PJK (UPSR) 6 TRANSISI TAHUN 1
PN. NOORAIDA PN. HAPIZAH HARON

7. MUZIK & KESENIAN 7 SEMAKAN LATIHAN MURID
PN. YUSNIZA PN. AINI

8. MORAL 8 MAKMAL / ICT
PN. SITI AISHAH PN. SITI HAPIZAH

9. SEJARAH 9 VLE-FROG
PN. NORAINI EN. MOHD RIZAL

10. RBT 10 I-THINK
PN. ZATIL AQMAR PN. ZATIL AQMAR

11. TMK 11 PRA SEKOLAH
EN. MOHD RIZAL PN. RUSNANI

12. BAHASA ARAB
TN. HJ. ZAIRI

13. BAHASA CINA
PN. TAN SEOK KOON

14. BAHASA TAMIL
EN. MARIMUTHU

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

43 |Buku Pengurusan dan Takwim

SENARAI NAMA GURU KELAS 2019

PRA SEKOLAH

KELAS GURU

NURI KASIH YM Raja Kaslina Bt. Raja Hamzah

NURI SAYANG Pn. Zulita Bt. Mad Darol

NURI CERGAS Pn. Rusnani Bt. A Razak

NURI PINTAR Pn. Siti Aishah Bt. Sabdin

PENYELARAS : Pn. Rusnani Bt. A Razak

TAHUN 1

KELAS GURU

1 BERLIAN En. Mohd Salmizan b. Ibrahim

1 DELIMA Pn. Tumaini bt. Dasuki

1 INTAN Pn. Raziah bt. Mahari

1 KRISTAL Pn. Khairiyah bt. Abdullah

1 MUTIARA Pn. Rusnah bt. Ramlan

1 NILAM Pn. Siti Aishah bt. Jailani

1 PERMATA Pn. Syahida bt. Ngah

1 TOPAZ Pn. Hapizah bt. Haron

1 ZAMRUD Pn. Nurul Azwa bt. Muner

PENYELARAS : En. Mohd Salmizan b. Ibrahim

TAHUN 2

KELAS GURU

2 BERLIAN Pn. Izan Salfina bt. Mukin

2 DELIMA Pn. Hjh Zanariah bt. Othman

2 INTAN Pn. Normah bt. Md Noor

2 KRISTAL Pn. Suhaila bt. Mohd Rabi

2 MUTIARA Pn. Nurkhadijah bt. Aleham

2 NILAM En. Ridhuan b. Md Zin

2 PERMATA Pn. Norkhamizah bt. Badron

PENYELARAS : Pn. Izan Salfina bt. Mukin

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

44 |Buku Pengurusan dan Takwim

TAHUN 3

KELAS GURU

3 BERLIAN Pn. Nor Hasilah bt. Ahmad

3 DELIMA Pn. Rashidah bt. Sailan

3 INTAN Pn. Husniza bt. Ghazali

3 KRISTAL Pn. Sarimah bt. Sharif

3 MUTIARA Pn. Siti Aminah bt. Tumin

3 NILAM Pn. Zamzura bt. Ismail

3 PERMATA Pn. Azizatul Akmam Binti Sarwani

PENYELARAS : Pn. Nor Hasilah bt. Ahmad

KELAS TAHUN 4
GURU
4 BERLIAN
4 DELIMA Pn. Nor Haslina bt. Dohet @ Tauhid
4 INTAN Pn. Ridzkiyah bt. Abu Samat
4 KRISTAL Pn. Hjh. Aini bt. Sidik
4 MUTIARA Pn. Zatil Aqmar bt. Mat Dain
4 NILAM Pn. Hjh. Siti Hanizah bt. Paat
4 PERMATA Pn. Noorashidah bt. Mudakhir
PENYELARAS : Pn. Shariza bt. Shahidan
Pn. Musrifah bt. Maafut

TAHUN 5

KELAS GURU

5 BERLIAN Pn. Sarida Yusrillah bt. Mohd Zulkifli

5 DELIMA Pn. Ummie Hazizun bt. Md Zukery

5 INTAN Pn. Mazelina bt. Mat Kasa

5 KRISTAL En. Mohammad Rani b. Mohammed Taruddin

5 MUTIARA Pn. Noraini bt. Awang @ Shari

5 NILAM Pn. Hartini bt. Sudin

5 PERMATA En. Mohd Farok b. Kamsir

PENYELARAS : Pn. Norezah bt. Kasmoin

TAHUN 6

KELAS GURU

6 BERLIAN Pn. Ummi Kalsum bt. Md Tahir

6 DELIMA Pn. Hjh. Nor Saadah bt. Dalail

6 INTAN Pn. Siti Khadijah bt. Yusoff

6 KRISTAL Pn. Nor Milah bt. Khalid

6 MUTIARA Pn. Hjh. Hasanah bt. Kusin

6 NILAM Pn. Haj Hapizah bt. Mohamad Irani

6 PERMATA Pn. Saras a/p Subramaniam

PENYELARAS : Pn. Yuzliana bt. Abdullah Sudur

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU

45 |Buku Pengurusan dan Takwim

SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA 2019

BIL PANITIA KETUA PANITIA SETIAUSAHA
1 Bahasa Melayu Pn. Hjh. Ellistina bt. Ahmad Saffie Pn. Raziah bt. Mahari
2 Bahasa Inggeris Cik Siti Rohani bt. Rahim Pn. Hjh. Umamah bt. Abd Hadi
3 Matematik Pn. Hamizan bt. Abu Halim Pn. Siti Aminah bt. Tumin
4 Sains Pn. Ainis Azlinda bt. Ismail Pn. Hjh Zanariah bt. Othman
5 Pendidikan Islam Pn. Hapsah bt. Abd Hamid Pn. Tumaini bt. Dasuki
6 Pendidikan Moral Pn. Siti Aishah bt. Jailani En. Zainuddin b. Mohamad Jani
7 Pendidikan Kesenian Pn. Yusniza bt. Zakaria Pn. Rusnah bt. Ramlan
8 PJK Pn. Noraida bt. Che Daud Pn. Hapizah bt. Haron
9 Sejarah Pn. Noraini bt. Awang @ Shari Pn. Ridzkiyah bt. Abu Samat
10 RBT Pn. Zatil Aqmar bt. Mat Dain Pn. Noorasyikin bt. Md Arisfadzilah
11 TMK En. Mohd Rizal b. Mohd Yahya Tn. Hj. Zaihad Afuan b. Omar
11 Bahasa Arab Tn. Hj. Zairi b. Saikhani Pn. Norkhamizah bt. Badron
12 Bahasa Cina Pn. Tan Seok Koon Pn. Tan Seok Koon
13 Bahasa Tamil En. Marimuthu a/l Sukathuvelu En. Marimuthu a/l Sukathuvelu

PUSAT SUMBER SEKOLAH 2019 JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN
2019

GPM Pn. Saadah bt. Sairi PENYELARAS Pn. Tan Seok Koon
SETIAUSAHA SETIAUSAHA Pn. Musrifah bt. Maafut
AJK Pn. Nor Shahida bt. Saroni AJK Pn. Noridahyu bt. Suparman
Pn. Rusnah bt. Ramlan
Pn. Tan Seok Koon (Perpustakaan) Pn. Nooraida bt. Che Daud
Pn. Tumaini Dasuki
Pn. Anizah bt. Salimin (NILAM) Pn. Mazelina bt. Mat Kasa
Pn. Nor Milah bt. Khalid
Pn. Norlia bt Husin (APD) Pn. Aini bt. Sidik
Pn. Shariza bt. Shahadan
Pn. Suhaila bt Mohd Rabi (BBM) Pn. Norkhamizah bt. Badron
En. Mohd Haron Abdullah Umar
En. Mohd Rizal b. Mohd Yahya (Bilik Akses) En. Khairul Anuar M Yusof
Tn. Hj. Zairi b. Saikhani
Tn Hj Zaihad Afuan bin Omar (Data)
Cik Thevamarry a/p Ramakrishnan
(Kaunseling)
Pn. Siti Aishah bt. Jailani (Bank Soalan)
Pn Raziah bt Mahari (MBMMBI)
Semua Ketua Panitia

SEKOLAH KEBANGSAAN MERU


Click to View FlipBook Version