The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Manual Pengurusan 2019 Ver 1.0.docx

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkplmqrcode, 2018-12-28 08:57:06

Buku Perancangan 2019 SMKPLM

Manual Pengurusan 2019 Ver 1.0.docx

Keywords: SMKPLM

Pantas Bertindak

SMK PENGKALAN LEBAI MAN

Email : [email protected]
No Telefon : 04 4239828
No Fax : 04 4229950

Buku PENGURUSAN
2019

NAMA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . .

Pantas Bertindak

ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA
1 SURAT
1.0 Maklumat Peribadi 5
Sekapur Sirih Seulas Pinang 6
Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man
1.1 Profil Sekolah 8
1.2 Pelan Kedudukan Kelas Tahun 2019 10
1.3 Visi Dan Misi 11
1.4 Motto Dan Tema Sekolah 12
1.5 Piagam Pelanggan 13
1.6 Fokus Sekolah 14
1.7 Ikrar Guru 15
1.8 Dashboard SMK Pengkalan Lebai Man 16
1.9 Perincian Persekolahan Mengikut Penggal 2019 17
1.10 Hari-hari Kelepasan Am Dalam Negeri Kedah Darul Aman Tahun 2019 18
1.11 Cuti Peristiwa Yang Dicadangkan 19
1.12 Data Staf Akademik Tahun 2019 19
1.13 Data Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Tahun 2019 19
1.14 Senarai Staf Akademik 20
1.15 Senarai Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 22
1.16 Senarai AJK PIBG 23
1.17 Jadual Pentadbir Bertugas 24
1.18 Jadual Guru Bertugas Mingguan 36
36
1.18.1 Perincian Tugas 39
1.18.2 Topik Bicara 40
1.19 Takwim Persekolahan Tahun 2019
53
2.0 Pengurusan Induk
2.1 Carta Induk 54
2.2 Senarai Agihan Tugas Jawatankuasa Induk 54
54
2.2.1 Jawatankuasa Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah 54
2.2.2 55
2.2.3 Jawatankuasa Tata Tertib Sekolah 55
2.2.4 Jawatankuasa Anggota Kumpulan Pelaksana Sekolah
2.2.5 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Aset Alih Sekolah 55
2.2.6 Jawatankuasa Penilaian Kendiri Sekolah / SKPMg2 56
Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan 56
2.2.7 Pendidikan (PBPPP)
2.2.8 Jawatankuasa Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)
2.2.9 Jawatankuasa Kerohanian
Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

2

Pantas Bertindak

ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA
SURAT
2.2.10 Jawatankuasa Pembestarian Sekolah 56
2.2.11 Personnel In Charge (PIC) 56
2.2.12 Jawatankuasa Siar Raya / Seranta / Dokumentasi / Fotografi 57
2.2.13 Jawatankuasa Pembangunan Fizikal 58
2.2.14 Jawatankuasa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 58
2.2.15 Jawatankuasa Kelab Guru Dan Staf Tahun 2019 58

3.0 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Sekolah Tahun 2019 60
3.1 Fokus Kurikulum Tahun 2019 61
3.2 Senarai Tugas Bidang Pengurusan Kurikulum
3.2.1 Jawatankuasa Kurikulum 64
3.2.2 Jawatankuasa Jadual Waktu Guru / Guru Ganti 64
3.2.3 Jawatankuasa Penilaian Dan Peperiksaan / Headcount 64
3.2.4 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 65
3.2.5 Jawatankuasa Peningkatan Prestasi (PT3 /SPM) 66
3.2.6 Jawatankuasa MBMMBI 66
3.2.7 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah / JK Kerja PSS 66
3.2.8 Ketua Panitia Mata Pelajaran 67
3.3 Pakej Mata Pelajaran Mengikut Tingkatan Tahun 2019 68
3.4 Jadual Waktu Persekolahan 69
3.5 Agihan Semakan Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran 71
3.6 Rujukan Jadual Semakan 72
3.7 Jadual Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Tahun 2019 73
3.8 Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan Murid Tahun 2019 75
3.9 Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah Tahun 2019 76
3.10 Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid Tahun 2019 77
3.11 Takwim Peperiksaan 2019
3.11.1 Peperiksaan Penggal / Ujian / Penilaian Sumatif 78
3.11.2 Peperiksaan SPM / PT3 78

4.0 Pengurusan Hal Ehwal Murid 80
4.1 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid Tahun 2019 81
4.2 Fokus HEM Tahun 2019 83
4.3 Perancangan Tahunan HEM 2019
4.4 Senarai Tugas Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 85
4.4.1 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 85
4.4.2 Jawatankuasa Tata Tertib Murid 86
4.4.3 Jawatankuasa Disiplin Murid 86
4.4.4 Jawatankuasa Keceriaan Kelas

3

Pantas Bertindak

ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA
4.5 SURAT
4.4.5 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 86
4.4.6 Jawtankuasa Kesihatan Dan Rawatan 86
4.4.7 Jawatankuasa Biasiswa 87
4.4.8 Jawatankuasa Surau 87
4.4.9 Jawatankuasa Sekolah Selamat / Kebakaran 87
4.4.10 Jawatankuasa RIMUP 87
4.4.11 Jawatankuasa Kebajikan / KWAMP /TAKAFUL 88
4.4.12 Jawatankuasa Perhimpuanan Rasmi 88
4.4.13 Jawatamkuasa Kafeteria 88
4.4.14 Jawatankuasa Pengawas Sekolah 88
4.4.15 Jawatankuasa Pendaftaran Murid 89
4.4.16 Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling 89
4.4.17 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 89
4.4.18 Jawatankuasa Anti Denggi 89
4.4.19 Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan & Keselamatan (3K) 89
4.4.20 Jawatankuasa Sekolah Penyayang 90
4.4.21 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah 90
4.4.22 Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa 90
Senarai Nama Penyelia Tingkatan Dan Guru Tingkatan Tahun 2019 91

5.0 Pengurusan Kokurikulum 93
5.1 Carta Organisasi Kokurikulum 94
5.2 Fokus Kokurikulum Tahun 2019 95
5.3 Jawatankuasa Induk Kokurikulum 2019 95
5.4 Perancangan Tahunan 2019 96
5.5 Guru Penasihat Pertubuhan Unit Beruniform 97
5.6 Guru Penasihat Kelab Dan Persatuan
5.7 Senarai Tugas Jawatankuasa Kokurikulum 98
5.7.1 Jawatankuasa Koperasi SMKPLM Berhad 98
5.7.2 Sidang Redaksi Majalah Citra SINERGI
5.8 Fokus Sukan Dan Permainan 99
5.8.1 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah / Kelab Sukan Dan Permainan
(1M1S) 100
5.8.2 Guru Penasihat / Guru Pengiring / Jurulatih Kelab Sukan / Permainan 101
5.8.3 Jurulatih Pasukan Sekolah Dan Guru Pengiring Pertandingan
Koakademik Bagi Tahun 2019 102
5.8.4 Senarai Guru Rumah Sukan Tahun 2019
105
6.0 Jadual Mesyuarat 105
6.1 Mesyuarat Pengurusan 106
6.2 Mesyuarat Guru
6.3 Mesyuarat Jawatankuasa Induk

4

Pantas Bertindak

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN
08000, SUNGAI PETANI, KEDAH

MAKLUMAT PERIBADI

Nama : _______________________________

Jawatan : _______________________________

Alamat Rumah : _______________________________

No Tel (Rumah) : _______________ No Tel (h/p) : ____________

No Tel(Pejabat) : _______________

E-mail : ____________________________

Tarikh Lahir : _______________

No K/Pengenalan : _______________ No Pasport : ___________
No. KWSP
Akaun Bank : _______________ No Cukai : ___________
Pendapatan

: _______________ No Akaun : ___________

Akaun Bank : _______________ No Akaun : ___________

No. Fail Perkhidmatan Pendidikan : ______________

Tarikh Mula Berkhidmat : ______________

Tarikh Disahkan Dalam Jawatan : ______________

Tarikh Masuk Jawatan Berpencen : ______________

Kelulusan Akademik

1. ____________________________ Tarikh : ___________

2. ____________________________ Tarikh : ___________

3. ____________________________ Tarikh : ___________

Ikhtisas : _________________________ Tarikh : ___________

5

Pantas Bertindak

Sekapor Sirih Seulas Pinang

NAMA : Tuan Haji Azmi bin Othman

NO. KAD PENGENALAN : 640729075257

GRED : DG52 / HAKIKI

OPSYEN : BAHASA MELAYU

E-MEL : [email protected]

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayahNya, untuk pertama kalinya saya
berkesempatan untuk mencoret sepatah dua kata dalam Buku Pengurusan 2019. Saya mengucapkan
setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan 2019
yang telah menghasilkan buku ini. Ianya merupakan panduan umum dalam meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan dalam Transformasi PLM 2019.

Penerapan nilai dan akhlak merupakan tunjang dalam pembentukan seorang murid yang holistik
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan ini adalah peranan serta tanggungjawab kita sebagai
guru. Di bawah anjakan 9 PPPM, KPM telah membuka pintu seluas-luasnya untuk kita berganding bahu
bagi memastikan anak-anak didik kita dilengkapi ilmu dan akhlak untuk menjadi warga Malaysia yang dapat
menyumbang kepada agama, bangsa dan tanah air.

Perkembangan dan perluasan penggunaan ICT telah membuka dimensi baru dalam konsep PdPc,
dan perkembangan ini seharusnya diterapkan secara meluas demi menarik minat dan merangsang murid agar
lebih berkeupayaan untuk bersaing dalam persekitaran terkini.

Dalam usaha ke arah Transformasi PLM 2019 dan pembaharuan sistem di sekolah, hendak diingat
bahawa ia bermula dengan diri kita sebagai guru. PdPc yang berkualiti menjadi prasyarat untuk melahirkan
modal insan yang berkualiti. PdPc bukan sahaja bidang akademik malah ia meliputi seluruh masa murid
berada di sekolah. Tak lupa juga guru merupakan model kepada murid-murid.

Semoga sesi persekolahan pada tahun 2019 akan lebih membangkitkan semangat yang jitu,
keinginan yang tinggi untuk berubah kepada yang lebih baik. Mampu melaksanakan tugas dengan penuh
intergriti dan amanah. Kesungguhan dan komitmen guru amat dituntut dalam memacu pembangunan modal
insan.

Sekian, Wabillahitaufik walhidayah assalamuailaikum w.b.t

(HAJI AZMI BIN OTHMAN)

6

Pantas Bertindak

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN
08000 SUNGAI PETANI,

Email : [email protected]
No Telefon : 04 4239828
No Fax : 04 4229950

PENGURUSAN &
PENTADBIRAN
2019

7

Pantas Bertindak

1.0 MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN
1.1 PROFIL SEKOLAH

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1 Pengetua Tuan Haji Azmi bin Othman
2 Penolong Kanan Pentadbiran Mariani binti Hashim
3 Penolong Kanan HEM Norhassani binti Hussin
4 Penolong Kanan Kokurikulum Chong Boon Kiong
5 Kod Sekolah KEA3115
6 Gred Sekolah Gred B
7 Sesi / Jenis Bantuan Sesi Pagi
8 Jenis Murid / Kaum Lelaki & Perempuan (Melayu/India/Cina dll)
9 Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
10 Lokasi Pendaftaran Bandar
11 No. Telefon 04-4239828
12 No. Faksimili 04-4229950
13 E-mail Sekolah [email protected]
[email protected]
14 Email Dalaman [email protected]
15 E-Mail 1Bestarinet [email protected]
16 Luas Kawasan Sekolah 4.045 Hektar
17 Status Sekolah Sekolah Harian Biasa
18 Tarikh Ditubuhkan 01.01.2000
19 Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah
20 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kuala Muda / Yan
21 Kawasan PKG PKG Sungai Petani
22 Kawasan Parlimen Parlimen Sungai Petani

23 Dewan Undangan Negeri Sidam

24 Daerah Pentadbiran Pejabat Daerah Kuala Muda

25 Bilangan Guru 66 Orang

26 Bilangan Staf Bukan Guru 10 Orang

27 No. Lot / P.T PT 98760

28 Jenis / No. Hakmilik HSM 24756

8

Pantas Bertindak

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 6 (Blok A – Blok F)
1 Blok Bangunan Utama 40
2 Bilangan Bilik Darjah 6
3 Makmal Sains 3
4 Bengkel KHB 1
5 Makmal Masakan 1
6 Makmal Jahitan 1
7 Bengkel Teknologi Kejuruteraan 1
8 Bilik Lukisan Kejuruteraan 1
9 Bilik Seni 1
10 Dewan Terbuka 1
11 Kantin 1
12 Surau 1
13 Bilik Bestari 1 1
14 Bilik Bestari 2 1
15 Bilik Bahasa 1
16 Bilik Seri Wawasan 1
17 Pusat Sumber Sekolah 1
18 Bilik Media 1 1
19 Bilik Media 2 1
20 Bilik Peperiksaan 1
21 Bilik Operasi Disiplin 1
22 Bilik Bimbingan dan Kaunseling 1
23 Bilik Rawatan Dan Kesihatan 1
24 Bilik BOSS 1
25 Depot Buku Teks 1
26 Kedai Koperasi 1
27 Bilik Sukan 1
28 Stor Peralatan Sukan 1
29 Bilik Guru 1 1
30 Bilik Guru 2

9

Pantas Bertindak

1.2 PELAN KEDUDUKAN KELAS TAHUN 2019

BLOK A

TANDAS (P) DEWAN TANDAS (L)

TANDAS (P) 106 105 104 103 102 101 PERALIHAN TANDAS (L)

TANDAS (P) 504 505 506 406 405 404 TANDAS (L)
STUDIO KOPERASI TANDAS (L)
STOR BILIK MUZIK BILIK BILIK BILIK
PERALATAN SUKAN KAUNSELING KESIHATAN BAHASA

SUKAN TANGGA A TANGGA B

203 206 BILIK BOSS 403 BILIK GURU 2 304 301
BLOK C
BILIK GURU 1 DEPO BUKU BILIK 302 BLOK
202 205 TEKS 402 PENGAWAS

201 204 BILIK 401 305 303
BESTARI 2

BILIK BILIK MEDIA 1 503 502 TANDAS (P) BLOK D
MEDIA 2 PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK PEPERIKSAAN TANDAS (P)
TANDAS (G)
TANGGA C PEJABAT

DEWAN PENYAYANG TANDAS (L)

BLOK B TANGGA D

DATARAN MUHIBAH BILIK SERI 501 BLOK E
BESTARI 1 WAWASAN
MAKMAL MAKMAL
PENDIDIKAN BIOLOGI KOMPUTER
KHAS MAKMAL
MAKMAL
BENGKEL SAINS 1 SAINS 2

ASAS TANGGA E

KELESTARIAN

TANGGA F

BILIK PSV BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BENGKEL KEMAHIRAN TANDAS (L)
HIDUP TANDAS (L)
BENGKEL LUKISAN
KEJURUTERAAN BENGKEL EKONOMI RUMAH TANGGA

MAKMAL SAINS 3 MAKMAL FIZIK MAKMAL KIMIA TANDAS (L)

BLOK F

10

Pantas Bertindak

1.3 VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti

Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan

Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Asprasi Negara

11

Pantas Bertindak

1.4 MOTTO DAN TEMA SEKOLAH

MOTTO SEKOLAH
Disiplin Usaha Azam

TEMA SEKOLAH
Bersama Ke Arah Kecemerlangan

12

Pantas Bertindak

1.5 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man dengan penuh tekad
dan iltizam berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk

13

1.6 FOKUS SEKOLAH Pantas Bertindak

2019

14

1.7 IKRAR GURU Pantas Bertindak

IKRAR GURU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
PENGKALAN LEBAI MAN

Bahawasanya kami,
Guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan

Pengkalan Lebai Man,
Berikrar dan berjanji,
Akan berusaha mendidik dan memimpin murid-murid,
Dengan penuh semangat dan komitmen yang jitu,
Dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah,

Selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

15

Pantas Bertindak

1.8 DASHBOARD SMK PENGKALAN LEBAI MAN

KPI SPM 2019

SMK PENGKALAN LEBAI
MAN

KRITERIA (SPM) Sasaran 2019
(Sekolah)
GRED PURATA
PERATUS SEMUA A+ 5.50
PERATUS SEMUA A (A+,A,A-) 0.00
PERATUS MINIMUM 6A 0.8
PERATUS LULUS SEMUA M/P 1.50
PERATUS LAYAK SIJIL 40.00
PERATUS GAGAL SEMUA M/P 60.00
0.00

…….………………………………
Tandatangan Pengetua

16

Pantas Bertindak

1.9 PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL 2019

17

Pantas Bertindak

1.10 HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2019

Adalah diumumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini
Menjadi Hari-hari Kelepasan Am di dalam Negeri Kedah Darul Aman bagi Tahun 2019

BIL HARI KELEPASAN TARIKH HARI

1 Hari Keputeraan KDYMM Tuanku Sultan Kedah* 20 Januari 2019 Ahad

2 Thaipusam 21 Januari 2019 Isnin
3 Tahun Baru Cina
4 Israj dan Mikraj * 5 Februari 2019 Selasa
6 Februari 2019 Rabu

03 April 2019 Rabu

5 Hari Pekerja 01 Mei 2019 Rabu

6 Awal Ramadhan * 06 Mei 2019 Isnin

7 Hari Wesak* 19 Mei 2019 Ahad

8 Hari Raya Aidil Fitri * 05 Jun 2019 Rabu
06 Jun 2019 Khamis
9 Hari Keputeraan DYMM Seri Paduka Baginda Yang
Di Pertuan Agong 09 September 2019 Isnin

10 Hari Raya Aidil Adha* 11 Ogos 2019 Ahad
12 Ogos 2019 Isnin
11 Hari Kebangsaan
31 Ogos 2019 Sabtu

12 Awal Muharam ( Maal Hijrah) 01 September 2019 Ahad

13 Hari Malaysia 16 September 2019 Isnin

14 Hari Deepavali* 27 OKtober 2019 Ahad

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW ( Maulidur Rasul) 09 November 2019 Sabtu

16 Hari Krismas 25 Disember 2019 Rabu
*Tertakluk kepada perubahan

Nota :

i Apabila hari kelepasan jatuh pada hari JUMAAT atau hari kelepasan am yang lain, maka hari itu diganti
dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan, maka hari
berikutnya dijadikan hari kelepasan.

ii. jika hari kelepasan Am jatuh pada hari SABTU ianya tidak diganti dengan hari berikutnya

18

Pantas Bertindak

1.11 CUTI PERISTIWA YANG DICADANGKAN

HARI TARIKH PERISTIWA

Ahad 07 Julai 2019 Hari Anugerah Cemerlang

Khamis 21 Mac 2019 Kejohanan Balapan Dan Padang Kali Ke-20

Khamis 16 Mei 2019 Sambutan Hari Guru

Khamis 08 Ogos 2019 Karnival Kokurikulum

*Tertakluk kepada perubahan
1.12 DATA STAF AKADEMIK TAHUN 2019

KUMPULAN MELAYU CINA INDIA JUMLAH JUMLAH
BESAR
Siswazah LP LP LP LP
Bukan Siswazah 17 32 34 15 22 41 62
22 00 00 11 4
Jumlah 19 33 44 15 21 41 66

1.13 DATA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) TAHUN 2019

KUMPULAN MELAYU CINA INDIA JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP BESAR
00
Ketua Pem. Tadbir 000000 00 0
00 0
Pembantu Tadbir 000000 00 2
Kewangan 00 3
00 2
Pembantu Tadbir 0 2 0 0 0 0 00 1
Perkeranian / Operasi 8

Pembantu Makmal 210000

Pembantu Operasi 020000

Juruteknik Komputer 1 0 0 0 0 0

JUMLAH 350000

19

Pantas Bertindak

1.14 SENARAI STAF AKADEMIK

BIL NAMA GURU GRED Mengajar / Opsyen

1 Azmi bin Othman – Pengetua DG52 (Hakiki) Bahasa Melayu
DG48 (Hakiki) Matematik
2 Mariani binti Hashim – PK Pentadbiran DG52 (KUP) Pendidikan Islam
DG48 (Hakiki) Kemahiran Hidup / Ekonomi
3 Norhassani binti Hussin – PK HEM DG52 (KUP) Bahasa Melayu
DG52 (KUP) Fizik
4 Chong Boon Kiong – PK Kokurikulum DG48 (KUP) Perakaunan
DG48 (KUP) Sejarah / Bahasa Melayu
5 Norismani binti Ismail – GK Bahasa DG44 (KUP) Bimbingan & Kaunseling
DG41 (Hakiki) Bimbingan & Kaunseling
6 Wong Koey Chooi – GK Sains & Mat DG 32 (Hakiki) Kejuruteraan Mekanikal
DG44 (KUP) IT / Pengurusan Perniagaan
7 Norhayati binti Abdullah – GK Tek & Vok DG48 (KUP) Pendidikan Seni
DG48 (KUP) Biologi / Sains
8 Azfa Fizarina binti Mohd Azli – GK Kemanusiaan DG44 (KUP) Pendidikan Khas
DG48 (KUP) Biologi
9 Siti Khadijah binti Mohamed – Kaunselor DG48 (KUP) Sejarah / PJK
DG48 (KUP) Biologi / Sains
10 Nor Fai’zah binti Ridzuan – Kaunselor DG48 (KUP) Bahasa Inggeris
DG44 (KUP) Matematik / Sains
11 Ahmad Hariri bin Abdul Rahman DG41 (KUP) Geografi
DG44 (KUP) Pendidikan Jasmani
12 Anis Malini Rohati binti Mokhtar DG44 (KUP) Pengajian Tamil
DG48 (KUP) Matematik
13 Azlina binti Suleiman DG44 (KUP) Lukisan Kejuruteraan
DG48 (KUP) Bahasa Melayu
14 Chow Su Khim DGA34 (KUP) Sains / Matematik
DG48 (KUP) Matematik / Kimia
15 Devaki a/p Ramiah DG44 (KUP) Pendidikan Islam
DG44 (KUP) Teknologi Kejuruteraan
16 Haizura binti Hasan DG44 (KUP) Pendidikan Seni
DG48 (KUP) Geografi
17 Hasbullah bin Khamis @ Man DG44 (KUP) Teknologi Maklumat / Rekacipta
DG48 (KUP) Pendidikan Islam
18 Hasliza binti Mat Kasa

19 Izzurina binti Ishak

20 Jamizam binti Sha’ari

21 Khairul Azhar bin Ishak

22 Khairur Rijal Bin Abdul Wahid

23 Kumuttavalli a/p Cheleya

24 Lee Li Li

25 Low Xin Xin

26 Mahaletcmy a/p Govindasamy

27 Maizuan binti Awang

28 Mazian binti Che Mustapa

29 Mohd Asqalani bin Abdullah Nawawi

30 Mohd Hafizan bin Jamaludin

31 Mohd Kamal bin Zainudin

32 Mohd Nazri Nazar @ Azizan bin Hamid
33 Mohd Norman Nazar bin Ab Ghani

34 Mohd Rashidi bin Md An

20

Pantas Bertindak

BIL NAMA GURU GRED Mengajar / Opsyen

35 Mohd Zahir bin Ibrahim DG44 (KUP) Pendidikan Islam
36 Monazirah binti Bakar DG44 (KUP) Perdagangan
37 Muhammad Niezam bin Mukhtar DG44 (KUP) Kemahiran Hidup
38 Najmiah binti Yusof DG44 (KUP) Pendidikan Islam
39 Nazriyah binti Ishak DG44 (KUP) Matematik
40 Noor Afiza binti Fauzi DG44 (KUP) Sains Sukan
41 Noor Asmawi bin Abdullah DG41 (KUP) Pendidikan Seni
42 Noor Azhaniaton binti Junus DG48 (KUP) Pendidikan Islam
43 Nor Hana binti Md Isa DG48 (KUP) Bahasa Melayu / Perdagangan
44 Noraziah binti Othman DG48 (KUP) Matematik
45 Normiza binti Ismail DG44 (KUP) Sains / PJK
46 Norsyaifariza binti Ismail DG44 (KUP) Bahasa Inggeris
47 Nur Aziha binti Zainal Abidin DG41 (KUP) Pendidikan Moral
48 Rohani binti Zainol @ Meh DG34 (KUP) Kemahiran Hidup
49 Roshidi bin Samsudin DG38 (KUP) Kemahiran Hidup
50 Rosila binti Abd Razak DG42 (KUP) Pendidikan Moral
51 Roslan bin Ahmad DG52 (KUP) Geografi / Sejarah
52 Roslin bin A. Bakar DG48 (KUP) Seni Halus / Pengajian Islam
53 Shajaratuddur binti Kamaruddin DG48 (KUP) Bahasa Inggeris
54 Shobiroh binti Muhamad Isa DG48 (KUP) Bahasa Melayu
55 Siti Nor Haslina binti Seroji DG44 (KUP) Perakaunan
56 Siti Zakiah binti Ishak DG48 (KUP) Bahasa Melayu
57 Song Kim Weng DG52 (KUP) Kimia
58 Subramanie a/l Ramasamy DG48 (KUP) Bahasa Tamil
59 Tan Meng Guet DG44 (KUP) Bahasa Cina
60 Vanaja a/p Sathivel DG48 (KUP) Sejarah
61 Vijaya a/p Muthukrishnan DG44 (KUP) Matematik
62 Wan Mahani binti Wan Abdul Rahman DG48 (KUP) Sains / Matematik
63 Wan Nor Aniza binti Wan Hassan DG44 (KUP) Bahasa Inggeris
64 Yusmaini bin Amir DG48 (KUP) Pendidikan Khas
65 Zahari bin Khalid DG52 (KUP) Sains / Matematik
66 Zainy binti Ismail @ Besar DG52 (KUP) Bahasa Melayu

21

Pantas Bertindak

1.15 SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA STAF GRED JAWATAN

1 Belum Diisi N26 Pembantu Tadbir
2 Nora’shikin binti Saad N19 Pembantu Tadbir
3 Ku Rohani binti Ku Yusoff C22 Pembantu Makmal
4 Mustaffa Kamil bin Abdul Hamid C22 Pembantu Makmal
5 Hanan binti Zainuddin C22 Pembantu Makmal
6 Noor Azlan bin Mohd Noor FT19 Juruteknik Komputer
7 Muhammad Shahzain bin Abu Bakar N11 Pembantu Operasi
8 Rozalita binti Ismail N11 Pembantu Operasi
9 Noryana binti Baharudin

"The best way to
predict the future is

to create it.”

22

Pantas Bertindak

1.16 SENARAI AJK PIBG

AHLI JAWATANKUASA PIBG 2018 – 2019
SMK. PENGKALAN LEBAI MAN, 08000 SG.PETANI, KEDAH

BIL JAWATAN NAMA NO. TELEFON PEKERJAAN
Bekerja sendiri
1 Yang Dipertua (Waris) En. Mohd Azli bin Ramli 016-4232566 Tentera
2 Naib Yang Dipertua (Waris) Tuan Mejar Anuar bin Che Mat 019-4782164 Guru
3 Setiausaha (Guru) En. Roslin bin A Bakar 013-5941699 Guru
4 Penolong Setiausaha (Guru) Pn. Vijaya a/pMuthukrishnan 019-3242410 Guru
5 Bendahari Pn. Tan Meng Guet 012-53885570
6 Naib Bendahari (Guru bersara) Guru
7 AJK (Guru) Pn. Anis Malini Rohati binti Mokhtar 019-4175891 Guru
8 AJK (Guru) Pn. Siti Khadijah bintiMohamed 0194322332 Guru
9 AJK (Guru) Pn Vanaja a/pSathivel 0195607482
10 AJK (Guru) (Guru berpindah) Guru
11 AJK (Guru) En. Mohd Rashidi bin Md An 013-4982935 Polis Trafik
12 AJK (Waris) En Shahidan bin Leng 019-4588738 Kilang
13 AJK (Waris) En. Asri bin Makri 011-26385630 Tidak bekerja
14 AJK (Waris) Pn. Nang Azlina binti Johar 012-4963445 Kilang
15 AJK (Waris) En. Abu Aziz bin Abu 017-4273484 Sendiri
16 AJK (Waris) En Subramaniam a/l Muniandy 012-4730660 Sendiri
17 AJK (Waris) Pn. Maizan binti Md Nor 018-9050589 Sendiri
18 AJK (Waris) En Mohd Hafiz bin Yusof 013-4903009 Sendiri
19 AJK (Waris) Pn Norizah binti Ahmad 014-3027253 Sendiri
20 AJK (Waris) En. Vijayan a/l Subramaniam 017-4553668 Sendiri
21 Pemeriksa Kira-KIra (Waris) Pn. Sharifah binti Basarawi Guru
22 Pemeriksa Kira-KIra (Guru) Pn. Norhayati binti Abdullah 013-4117078

23

Pantas Bertindak

1.17 JADUAL PENTADBIR BERTUGAS

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
JANUARI 2019
1 01.01.2019 SELASA PK PENTADBIRAN
MARIANI BINTI HASHIM PK HEM
2 02.01.2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN
PK KOKURIKULUM
3 03.01.2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG GK BAHASA
NORISMANI BINTI ISMAIL
4 06.01.2019 AHAD GK SAINS & MAT
WONG KOEY CHOOI GKM TEK & VOK
5 07.01.2019 ISNIN NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM KEMANUSIAAN
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK PENTADBIRAN
6 08.01.2019 SELASA
MARIANI BINTI HASHIM PK HEM
7 09.01.2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN PK KOKURIKULUM

8 10.01.2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG GK BAHASA
NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT
9 13.01.2019 AHAD GKM TEK & VOK
WONG KOEY CHOOI
10 14.01.2019 ISNIN NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM KEMANUSIAAN
PK PENTADBIRAN
11 15.01.2019 SELASA Hari Keputeraan Sultan Kedah
Hari Thaipusam PK HEM
12 16.01.2019 RABU PK KOKURIKULUM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
13 17.01.2019 KHAMIS GK BAHASA
MARIANI BINTI HASHIM GK SAINS & MAT
14 20.01.2019 AHAD GKM TEK & VOK
NORHASSANI BINTI HUSSIN GKM KEMANUSIAAN
15 21.01.2019 ISNIN
CHONG BOON KIONG
16 22.01.2019 SELASA
NORISMANI BINTI ISMAIL
17 23.01.2019 RABU WONG KOEY CHOOI

18 24.01.2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
19 27.01.2019 AHAD

20 28.01.2019 ISNIN

21 29.01.2019 SELASA

22 30.01.2019 RABU

23 31.01.2019 KHAMIS

24

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

FEBRUARI 2019

24 03.02.2019 AHAD Cuti Peruntukan KPM NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

25 04.02.2019 ISNIN Cuti Peruntukan KPM NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

26 05.02.2019 SELASA

Cuti Tahun Baru Cina

27 06.02.2019 RABU

28 07.02.2019 KHAMIS Cuti Peruntukan KPM MARIANI BINTI HASHIM PK PENTADBIRAN

29 10.02.2019 AHAD MARIANI BINTI HASHIM PK PENTADBIRAN

30 11.02.2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

31 12.02.2019 SELASA CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

32 13.02.2019 RABU NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

33 14.02.2019 KHAMIS WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

34 17.02.2019 AHAD NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

35 18.02.2019 ISNIN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

36 19.02.2019 SELASA MARIANI BINTI HASHIM PK PENTADBIRAN

37 20.02.2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

38 21.02.2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

39 224.02.2019 AHAD NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

35 25.02.2019 ISNIN WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

36 26.02.2019 SELASA NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

37 27.02.2019 RABU AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

38 28.02.2019 KHAMIS MARIANI BINTI HASHIM PK PENTADBIRAN

25

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
MAC 2019
39 03.03.2019 AHAD NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM
PK KOKURIKULUM
40 04.03.2019 ISNIN CHONG BOON KIONG
NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA
41 05.03.2019 SELASA GK SAINS & MAT
WONG KOEY CHOOI GKM TEK & VOK
42 06.03.2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM KEMANUSIAAN
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK PENTADBIRAN
43 07.03.2019 KHAMIS
MARIANI BINTI HASHIM PK HEM
44 10.03.2019 AHAD NORHASSANI BINTI HUSSIN PK KOKURIKULUM

45 11.03.2019 ISNIN CHONG BOON KIONG GK BAHASA
NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT
46 12.03.2019 SELASA GKM TEK & VOK
WONG KOEY CHOOI GKM KEMANUSIAAN
47 13.03.2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK PENTADBIRAN
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
48 14.03.2019 KHAMIS PK HEM
MARIANI BINTI HASHIM PK KOKURIKULUM
49 17.03.2019 AHAD NORHASSANI BINTI HUSSIN GK SAINS & MAT
GKM TEK & VOK
50 18.03.2019 ISNIN CHONG BOON KIONG GKM KEMANUSIAAN
WONG KOEY CHOOI PK PENTADBIRAN
51 19.03.2019 SELASA NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK KOKURIKULUM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
52 20.03.2019 RABU MARIANI BINTI HASHIM
CHONG BOON KIONG
53 21.03.2019 KHAMIS

54 24.03.2019 AHAD Cuti Pertengahan penggal 1

55 25.03.2019 ISNIN

56 26.03.2019 SELASA

57 27.03.2019 RABU

58 28.03.2019 KHAMIS

59 31.03.2019 AHAD

26

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

60 01.04.2019 ISNIN APRIL 2019 GK BAHASA
NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT
61 02.04.2019 SELASA
WONG KOEY CHOOI GKM TEK & VOK
62 03.04.2019 RABU Cuti Israj Mikraj GKM KEMANUSIAAN
PK PENTADBIRAN
63 04.04.2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK HEM
64 07.04.2019 AHAD PK KOKURIKULUM
MARIANI BINTI HASHIM
65 08.04.2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN GK BAHASA
GK SAINS & MAT
66 09.04.2019 SELASA CHONG BOON KIONG GKM TEK & VOK
NORISMANI BINTI ISMAIL GKM KEMANUSIAAN
67 10.04.2019 RABU PK PENTADBIRAN
WONG KOEY CHOOI
68 11.04.2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK HEM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK KOKURIKULUM
69 14.04.2019 AHAD
MARIANI BINTI HASHIM GK BAHASA
70 15.04.2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN GK SAINS & MAT
GKM TEK & VOK
71 16.04.2019 SELASA CHONG BOON KIONG GKM KEMANUSIAAN
NORISMANI BINTI ISMAIL PK PENTADBIRAN
72 17.04.2019 RABU
WONG KOEY CHOOI PK HEM
73 18.04.2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK KOKURIKULUM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
74 21.04.2019 AHAD
MARIANI BINTI HASHIM
75 22.04.2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN

76 23.04.2019 SELASA CHONG BOON KIONG

77 24.04.2019 RABU

78 25.04.2019 KHAMIS

79 28.04.2019 AHAD

80 29.04.2019 ISNIN

81 30.04.2019 SELASA

27

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
MEI 2019
82 01.05.2019 RABU GK BAHASA
CUTI HARI PEKERJA GK SAINS & MAT
83 02.05.2019 KHAMIS NORISMANI BINTI ISMAIL
GKM TEK & VOK
84 05.05.2019 AHAD WONG KOEY CHOOI GKM KEMANUSIAAN
Cuti Awal Ramadhan PK PENTADBIRAN
85 06.05.2019 ISNIN
NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK HEM
86 07.05.2019 SELASA AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK KOKURIKULUM

87 08.05.2019 RABU MARIANI BINTI HASHIM GK BAHASA
NORHASSANI BINTI HUSSIN GK SAINS & MAT
88 09.05.2019 KHAMIS GKM TEK & VOK
CHONG BOON KIONG
89 12.05.2019 AHAD NORISMANI BINTI ISMAIL GKM KEMANUSIAAN
PK PENTADBIRAN
90 13.05.2019 ISNIN WONG KOEY CHOOI
NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK HEM
91 14.05.2019 SELASA PK KOKURIKULUM
Cuti Hari Wesak
92 15.05.2019 RABU AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK HEM
PK KOKURIKULUM
93 16.05.2019 KHAMIS MARIANI BINTI HASHIM
NORHASSANI BINTI HUSSIN GK BAHASA
94 19.05.2019 AHAD GK SAINS & MAT
CHONG BOON KIONG GKM TEK & VOK
95 20.05.2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN
CHONG BOON KIONG
96 21.05.2019 SELASA NORISMANI BINTI ISMAIL
WONG KOEY CHOOI
97 22.05.2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH

98 23.05.2019 KHAMIS

99 26.05.2019 AHAD Cuti Pertengahan Tahun

100 27.05.2019 ISNIN

101 28.05.2019 SELASA

102 29.05.2019 RABU

103 30.05.2019 KHAMIS

28

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

JUN 2019 GKM KEMANUSIAAN
GK SAINS & MAT
104 02 Jun 2019 AHAD Cuti AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK KOKURIKULUM
Pertengahan
105 03 Jun 2019 ISNIN WONG KOEY CHOOI PK KOKURIKULUM
Tahun GK BAHASA
106 04 Jun 2019 SELASA CHONG BOON KIONG
GK SAINS & MAT
107 05 Jun 2019 RABU GKM TEK & VOK
GKM KEMANUSIAAN
Cuti Hari Raya Aidil Fitri
PK HEM
108 06 Jun 2019 KHAMIS PK KOKURIKULUM

109 09 Jun 2019 AHAD Cuti Peruntukan KPM CHONG BOON KIONG GK BAHASA
GK SAINS & MAT
110 10 Jun 2019 ISNIN NORISMANI BINTI ISMAIL GKM TEK & VOK
GKM KEMANUSIAAN
111 11 Jun 2019 SELASA WONG KOEY CHOOI
PK HEM
112 12 Jun 2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK KOKURIKULUM

113 13 Jun 2019 KHAMIS AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GK BAHASA

114 16 Jun 2019 AHAD PK PENTADBIRAN

115 17 Jun 2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN

116 18 Jun 2019 SELASA CHONG BOON KIONG

117 19 Jun 2019 RABU NORISMANI BINTI ISMAIL

118 20 Jun 2019 KHAMIS WONG KOEY CHOOI

119 23 Jun 2019 AHAD NORHAYATI BINTI ABDULLAH

120 24 Jun 2019 ISNIN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI

121 25 Jun 2019 SELASA PK PENTADBIRAN

122 26 Jun 2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN

123 27 Jun 2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG

124 30 Jun 2019 AHAD NORISMANI BINTI ISMAIL

29

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
JULAI 2019
125 01 Julai 2019 ISNIN GK SAINS & MAT
WONG KOEY CHOOI GKM TEK & VOK
126 02 Julai 2019 SELASA NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM KEMANUSIAAN
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
127 03 Julai 2019 RABU PK HEM
PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
128 04 Julai 2019 KHAMIS NORHASSANI BINTI HUSSIN
GK BAHASA
129 07 Julai 2019 AHAD CHONG BOON KIONG GK SAINS & MAT
NORISMANI BINTI ISMAIL GKM TEK & VOK
130 08 Julai 2019 ISNIN GKM KEMANUSIAAN
WONG KOEY CHOOI
131 09 Julai 2019 SELASA NORHAYATI BINTI ABDULLAH PK HEM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK KOKURIKULUM
132 10 Julai 2019 RABU
PK PENTADBIRAN GK BAHASA
133 11 Julai 2019 KHAMIS NORHASSANI BINTI HUSSIN GK SAINS & MAT
GKM TEK & VOK
134 14 Julai 2019 AHAD CHONG BOON KIONG GKM KEMANUSIAAN
NORISMANI BINTI ISMAIL
135 15 Julai 2019 ISNIN PK HEM
WONG KOEY CHOOI PK KOKURIKULUM
136 16 Julai 2019 SELASA
NORHAYATI BINTI ABDULLAH GK BAHASA
137 17 Julai 2019 RABU GK SAINS & MAT
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM TEK & VOK
138 18 Julai 2019 KHAMIS
PK PENTADBIRAN
139 21 Julai 2019 AHAD
NORHASSANI BINTI HUSSIN
140 22 Julai 2019 ISNIN CHONG BOON KIONG

141 23 Julai 2019 SELASA NORISMANI BINTI ISMAIL
WONG KOEY CHOOI
142 24 Julai 2019 RABU
NORHAYATI BINTI ABDULLAH
143 25 Julai 2019 KHAMIS

144 28 Julai 2019 AHAD

145 29 Julai 2019 ISNIN

146 30 Julai 2019 SELASA

147 31Julai 2019 RABU

30

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
OGOS 2019
148 01 Ogos 2019 KHAMIS AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

149 04 Ogos 2019 AHAD PK PENTADBIRAN PK HEM
NORHASSANI BINTI HUSSIN PK KOKURIKULUM
150 05 Ogos 2019 ISNIN
CHONG BOON KIONG GK BAHASA
151 06 Ogos 2019 SELASA NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT

152 07 Ogos 2019 RABU WONG KOEY CHOOI

153 08 Ogos 2019 KHAMIS

154 11 Ogos 2019 AHAD Cuti Pertengahan Penggal 2

Cuti Hari Raya Aidil Adha

155 12 Ogos 2019 ISNIN

156 13 Ogos 2019 SELASA CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN
157 14 Ogos 2019 RABU
NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK
158 15 Ogos 2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN
159 18 Ogos 2019 AHAD
PK PENTADBIRAN PK HEM
160 19 Ogos 2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN PK KOKURIKULUM

161 20 Ogos 2019 SELASA CHONG BOON KIONG GK BAHASA
NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT
162 21 Ogos 2019 RABU GKM TEK & VOK
WONG KOEY CHOOI GKM KEMANUSIAAN
163 22 Ogos 2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
164 25Ogos 2019 AHAD
PK PENTADBIRAN
165 26 Ogos 2019 ISNIN

166 27 Ogos 2019 SELASA

167 28 Ogos 2019 RABU

168 29 Ogos 2019 KHAMIS

31

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN
SEPTEMBER 2019
169 01 Sept 2019 AHAD PK HEM
Cuti Awal Muharram PK KOKURIKULUM
170 02 Sept 2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN
GK BAHASA
171 03 Sept 2019 SELASA CHONG BOON KIONG GK SAINS & MAT
NORISMANI BINTI ISMAIL GKM TEK & VOK
172 04 Sept 2019 RABU
WONG KOEY CHOOI GKM KEMANUSIAAN
173 05 Sept 2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH
PK HEM
174 08 Sept 2019 AHAD Hari Keputeraan YDP Agong PK KOKURIKULUM
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
175 09 Sept 2019 ISNIN GK BAHASA
PK PENTADBIRAN GK SAINS & MAT
176 10 Sept 2019 SELASA NORHASSANI BINTI HUSSIN GKM TEK & VOK
GKM KEMANUSIAAN
177 11 Sept 2019 RABU CHONG BOON KIONG
Cuti Hari Malaysia PK HEM
178 12 Sept 2019 KHAMIS PK KOKURIKULUM
NORISMANI BINTI ISMAIL
179 15 Sept 2019 AHAD WONG KOEY CHOOI GK BAHASA
GK SAINS & MAT
180 16 Sept 2019 ISNIN NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK
AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI
181 17Sept 2019 SELASA
PK PENTADBIRAN
182 18 Sept 2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN

183 19 Sept 2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG
NORISMANI BINTI ISMAIL
184 22 Sept 2019 AHAD
WONG KOEY CHOOI
185 23 Sept 2019 ISNIN NORHAYATI BINTI ABDULLAH

186 24 Sept 2019 SELASA

187 25 Sept 2019 RABU

188 26 Sept 2019 KHAMIS

189 29 Sept 2019 AHAD

190 30 Sept 2019 ISNIN

32

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

OKTOBER 2019 GKM KEMANUSIAAN

191 1 Okt 2019 SELASA AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI PK HEM
PK KOKURIKULUM
192 2 Okt 2019 RABU PK PENTADBIRAN
GK BAHASA
193 3 Okt 2019 KHAMIS NORHASSANI BINTI HUSSIN GK SAINS & MAT
GKM TEK & VOK
194 6 Okt 2019 AHAD CHONG BOON KIONG GKM KEMANUSIAAN

195 7 Okt 2019 ISNIN NORISMANI BINTI ISMAIL PK HEM
PK KOKURIKULUM
196 8 Okt 2019 SELASA WONG KOEY CHOOI
GK BAHASA
197 9 Okt 2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH GK SAINS & MAT
GKM TEK & VOK
198 10 Okt 2019 KHAMIS AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

199 13 Okt 2019 AHAD PK PENTADBIRAN PK HEM
PK KOKURIKULUM
200 14 Okt 2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN
PK HEM
201 15 Okt 2019 SELASA CHONG BOON KIONG GK BAHASA
GK BAHASA
202 16 Okt 2019 RABU NORISMANI BINTI ISMAIL GK SAINS & MAT

203 17 Okt 2019 KHAMIS WONG KOEY CHOOI

204 20 Okt 2019 AHAD NORHAYATI BINTI ABDULLAH

205 21 Okt 2019 ISNIN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI

206 22 Okt 2019 SELASA PK PENTADBIRAN

207 23 Okt 2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN

208 24 Okt 2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG

209 27 Okt 2019 AHAD Cuti Deepavali

210 28 Okt 2019 ISNIN Cuti Peruntukan NORHASSANI BINTI HUSSIN
NORISMANI BINTI ISMAIL
211 29 Okt 2019 SELASA KPM

212 30 Okt 2019 RABU NORISMANI BINTI ISMAIL

213 31 Okt 2019 KHAMIS WONG KOEY CHOOI

33

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

NOVEMBER 2019

214 03 Nov 2019 AHAD NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

215 04 Nov 2019 ISNIN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

216 05 Nov 2019 SELASA PK PENTADBIRAN

217 06 Nov 2019 RABU NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

218 07 Nov 2019 KHAMIS CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

219 10 Nov 2019 AHAD NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

220 11 Nov 2019 ISNIN WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

221 12 Nov 2019 SELASA NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

222 13 Nov 2019 RABU AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

223 14 Nov 2019 KHAMIS PK PENTADBIRAN

224 17 Nov 2019 AHAD NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

225 18 Nov 2019 ISNIN CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

226 19 Nov 2019 SELASA NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

227 20 Nov 2019 RABU WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

228 21 Nov 2019 KHAMIS NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

229 24 Nov 2019 AHAD AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

230 25 Nov 2019 ISNIN Cuti Akhir Tahun PK PENTADBIRAN

231 26 Nov 2019 SELASA NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

232 27 Nov 2019 RABU CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

233 28 Nov 2019 KHAMIS NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

34

Pantas Bertindak

BIL. TARIKH HARI NAMA JAWATAN

DISEMBER 2019

234 2 Dis 2019 AHAD WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

235 3 Dis 2019 ISNIN NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

236 4 Dis 2019 SELASA AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

237 5 Dis 2019 RABU PK PENTADBIRAN

238 6 Dis 2019 KHAMIS NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

239 9 Dis 2019 AHAD CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

240 10 Dis 2019 ISNIN NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

241 11 Dis 2019 SELASA WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

242 12 Dis 2019 RABU NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

243 13 Dis 2019 KHAMIS CUTI AKHIR TAHUN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

244 16 Dis 2019 AHAD PK PENTADBIRAN

245 17 Dis 2019 ISNIN NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

246 18 Dis 2019 SELASA CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

247 19 Dis 2019 RABU NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

248 20 Dis 2019 KHAMIS WONG KOEY CHOOI GK SAINS & MAT

249 23 Dis 2019 AHAD NORHAYATI BINTI ABDULLAH GKM TEK & VOK

250 24 Dis 2019 ISNIN AZFA FIZARINA BINTI MOHD AZLI GKM KEMANUSIAAN

251 25 Dis 2019 SELASA CUTI SEMPENA KRISMAS

252 26 Dis 2019 RABU PK PENTADBIRAN

253 27 Dis 2019 KHAMIS NORHASSANI BINTI HUSSIN PK HEM

254 30 Dis 2019 AHAD CHONG BOON KIONG PK KOKURIKULUM

255 31 Dis 2019 ISNIN NORISMANI BINTI ISMAIL GK BAHASA

35

Pantas Bertindak

1.18 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

1.18.1 GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019
PERINCIAN TUGASAN :

KOD BUTIRAN

- Ketua guru bertugas
- Memberi ucapan semasa perhimpunan rasmi
- Mengendalikan perhimpunan pagi di Dataran Muhibah/ bacaan Yaasin di Dewan
A Penyayang
- Memberi laporan guru bertugas
- Membuat pengumuman
- Memastikan guru-guru bertugas mengawasi murid ketika amali solat di Dewan
Penyayang, surau dan kantin
- Berada di pintu masuk sekolah dan mengawasi murid semasa datang ke sekolah pada
B awal pagi
- Mengawasi disiplin murid semasa beratur selepas loceng rehat dibunyikan
- Berada di pintu masuk sekolah dan mengawasi murid semasa pulang dari sekolah
C - Mengawasi disiplin murid semasa beratur selepas loceng rehat dibunyikan

- Menulis laporan harian guru bertugas
D - Mengendalikan perhimpunan pagi di Dataran Muhibah/ bacaan Yaasin di Dewan

Penyayang

- Pemeriksaan, mengadili pertandingan dan menulis laporan keceriaan dan kebersihan
E kelas (TPer, T1, T2, T3)

- Mengawasi murid di kantin pada waktu pagi

- Pemeriksaan, mengadili pertandingan dan menulis laporan keceriaan dan kebersihan kelas (T4, T5)
F - Mengawasi disiplin murid di kantin pada waktu rehat

- Berada di pintu masuk sekolah dan mengawasi murid semasa datang ke sekolah pada

G awal pagi
- Mengawasi disiplin murid di kantin pada waktu rehat

- Mengawasi disiplin murid di sekolah dan semasa perhimpunan / program sekolah

dijalankan

- Menjaga kebajikan dan keselamatan murid

H - Mengawasi disiplin murid semasa naik ke kelas dan waktu pulang di kawasan tangga
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / pentadbir dari semasa ke

semasa

- Mengawasi murid ketika amali solat di Dewan Penyayang, surau dan kantin

36

Pantas Bertindak

KUM NAMA GURU MINGGU KOD TUGAS
1 9 17 25 33 41
1. EN. ZAHARI BIN KHALID A, H G, H F, H E, H D, H C, H
2. PN. SITI NOR HASLINA BINTI SEROJI B, H A, H G, H F, H E, H D, H
3. PN. VANAJA A/ P SATHIVEL C, H B, H A, H G, H F, H E, H
4. PN. MAIZUAN BINTI AWANG D, H C, H B, H A, H G, H F, H
1 5. EN. MOHD KAMAL BIN ZAINUDIN E, H D, H C, H B, H A, H G, H
6. PN. WAN NOR ANIZA BINTI WAN HASSAN
7. PN. TAN MENG GUET* F, H E, H D, H C, H B, H A, H
8. EN. KHAIRUR RIJAL BIN ABDUL WAHID* G, H F, H E, H D, H C, H B, H

C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H

1. PN. ZAINY BINTI ISMAIL@BESAR 2 10 18 26 34 42
2. PN. WAN MAHANI BINTI WAN ABDUL RAHMAN A, H G, H F, H E, H D, H C, H
3. PN. NORMIZA BINTI ISMAIL B, H A, H G, H F, H E, H D, H
4. EN. ROSHIDI BIN SHAMSUDIN C, H B, H A, H G, H F, H E, H
2 D, H C, H B, H A, H G, H F, H
5. EN. MOHD ASQALANI BIN ABDULLAH NAWAWI E, H D, H C, H B, H A, H G, H
6. PN. ROHANI BINTI ZAINOL @ MEH F, H E, H D, H C, H B, H A, H
7. PN. VIJAYA A/P MUTHUKRISHNAN* G, H F, H E, H D, H C, H B, H
8. EN. MOHD HAFIZAN BIN JAMALUDIN * C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H
11 19 27 35 43
1. PN. HAIZURA BINTI HASAN 3 G, H F, H E, H D, H C, H
2. PN. NOR HANA BINTI MD ISA A, H A, H G, H F, H E, H D, H
3. CIK SHAJARATUDDUR BINTI KAMARUDDIN B, H B, H A, H G, H F, H E, H
4. EN. MOHD RASHIDI BIN MD AN C, H C, H B, H A, H G, H F, H
3 D, H D, H C, H B, H A, H G, H
5. EN KHAIRUL AZHAR BIN ISHAK E, H E, H D, H C, H B, H A, H
6. PN. NUR AZIHA BINTI ZAINAL ABIDIN F, H F, H E, H D, H C, H B, H
7. PN. KUMUTTAVVALI A/P CHELEYA* G, H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H C,G,H
8. EN. SONG KIM WENG C,G,H 12 20 28 36
G, H F, H E, H D, H
1. PN. JAMIZAM BINTI SHA'ARI 4 A, H G, H F, H E, H
2. PN. SHOBIROH BINTI MUHAMAD ISA A, H B, H A, H G, H F, H
3. PN. NORSYAIFARIZA BT ISMAIL B, H C, H B, H A, H G, H
4 4. EN. MOHD NORMAN NAZAR BIN AB GHANI C, H D, H C, H B, H A, H
5. PN. SITI ZAKIAH BINTI ISHAK D, H E, H D, H C, H B, H
6. PN. NOOR AFIZA BINTI FAUZI E, H F, H E, H D, H C, H
7. EN. ROSLIN BIN A BAKAR* F, H 13 21 29 37
G, H G, H F, H E, H D, H
1. EN. ROSLAN BIN AHMAD A, H G, H F, H E, H
2. PN. AZLINA BINTI SULEIMAN 5 B, H A, H G, H F, H
3. EN. MOHD NAZRI NAZAR @ AZIZAN BIN HAMID A, H C, H B, H A, H G, H
5 4. PN. LEE LI LI B, H D, H C, H B, H A, H
5. PN. MAHALETCHUMY A/ P GOVINDASAMY C, H E, H D, H C, H B, H
6. PN. ANIS MALINI ROHATI BINTI MOKHTAR D, H F, H E, H D, H C, H
7. PN. HASLIZA BINTI MAT KASA* E, H
F, H
G, H

37

Pantas Bertindak

KUM NAMA GURU MINGGU KOD TUGAS
6 14 22 30 38
1. PN. MAZIAN BINTI CHE MUSTAPA A, H G, H F, H E, H D, H
2. PN. NORAZIAH BINTI OTHMAN B, H A, H G, H F, H E, H
3. PN. NAJMIAH BINTI YUSOF C, H B, H A, H G, H F, H
6 4. EN. AHMAD HARIRI BIN ABDUL RAHMAN D, H C, H B, H A, H G, H
5. PN. LOW XIN XIN E, H D, H C, H B, H A, H
6. PN. NAZRIYAH BINTI ISHAK F, H E, H D, H C, H B, H
7. EN. MOHD ZAHIR BIN IBRAHIM* G, H F, H E, H D, H C, H
7 15 23 31 39
1. PN. MONAZIRAH BINTI BAKAR A, H G, H F, H E, H D, H
2. PN. NOOR AZHANIATON BINTI JUNUS B, H A, H G, H F, H E, H
3. EN. HASBULLAH BIN KHAMIS @ MAN C, H B, H A, H G, H F, H
7 4. PN. CHOW SU KHIM D, H C, H B, H A, H G, H
5. PN. ROSILA BINTI ABDUL RAZAK E, H D, H C, H B, H A, H
6. EN. SUBRAMANIE A/ L RAMASAMY* F, H E, H D, H C, H B, H
7. PN. IZZURINA BINTI ISHAK* G, H F, H E, H D, H C, H

* Guru Disiplin

 KETUA GURU DISIPLIN - EN. NOOR ASMAWI BIN ABDULLAH
 PENOLONG KETUA GURU DISIPLIN - EN. MUHAMMAD NIEZAM BIN MUKHTAR

38

Pantas Bertindak

1.18.2 TOPIK BICARA :

MINGGU TAJUK MINGGU TAJUK

1 Sekolah Ku Sayang 20 Usaha Tangga Jaya

2 Bersama Ke Arah Kecemerlangan 21 Katakan Tidak Pada Rokok / Dadah

3 Kelasku Hebat 22 Gejala Sosial

4 Bersukan, Gaya Hidup Sihat 23 Menjaga Maruah Diri

5 Demi Masa 24 Practice Makes Perfect

6 Man Jadda Wa Jadda 25 Hargai Jasa Ibu Bapa

7 Budaya Membaca 26 Mekar Hanya Sekali. . . . Hargainya
8 Adab Dalam Belajar 27 Bersyukur
9 Masa Itu Emas / Pengurusan Masa Yang 28 Perpaduan, Muafakat Membawa Berkat

10 Kokurikulum Membentuk Sahsiah Murid 29 Buli: Hero atau Zero ?

11 Merancang Masa Depan Yang Cemerlang 30 Korek Itu Kendi
Yang Merah Itu Saga

12 Ponteng, Awak Kat Mana? 31 Doa, Usaha Dan Azam
13 Potensi Diri, Tiada Yang Mustahil
14 Demi Masa Depan 32 Kenali Diri Dan Sayanginya
15 Vandalisme
33 Membaca Jambatan Ilmu

34 Laman sosial: kemajuan atau keruntuhan?

16 Ikhlas Dalam Tugas 35 Usaha Tangga Jaya

17 Sekolah Bersih, Warga Sihat 36 Menghormati Guru

18 Persediaan Diri Menghadapi Peperiksaan 37 Keselamatan Kita Tanggungjawab kita

19 Bakti Disemai Bukti Dituai 38 Manafaatkan Masa Cuti Sekolah

39

Pantas Bertindak

1.19 TAKWIM PERSEKOLAHAN

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

JANUARI

1 01.01.2019 S Persekolahan Sesi 2019
2 02.01.2019
3 03.01.2019 R Orientasi Tingkatan 1 dan Mesyuarat Agung Rumah
4 04.01.2019 Peralihan Sukan (1)
5 05.01.2019
6 06.01.2019 K Orientasi Tingkatan 4
7 07.01.2019
8 08.01.2019 J
9 09.01.2019
10 10.01.2019 S
11 11.01.2019
12 12.01.2019 A Pelancaran Sek. Penyayang /
13 13.01.2019 Jom Pi Sekolah
14 14.01.2019
15 15.01.2019 I Latihan Rumah Sukan 1

16 16.01.2019 S Latihan Rumah Sukan 1

17 17.01.2019 R Perjumpaan Kelab Dan
18 18.01.2019 Persatuan (1)
19 19.01.2019
20 20.01.2019 K
21 21.01.2019
22 22.01.2019 J
23 23.01.2019
24 24.01.2019 S
25 25.01.2019
26 26.01.2019 A Kempen Adab / Nilai Murni
27 27.01.2019
I Mesyuarat JK Disiplin Dan Latihan Rumah Sukan 2
28 28.01.2019 Lembaga Pengawas Bil 1

29 29.01.2019 S Program Grooming Imej - MSU Latihan Rumah Sukan 2

30 30.01.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 2/ 2019 Mesyuarat Agung Unit
Uniform (1) / Merentas Desa
31 31.01.2019
Kali ke 20

K

J

S

A Cuti Sempena Hari Keputeraan Kebawah DYMM Sultan Kedah
I Cuti Thaipusam

S

R Mesyuarat Agung Sukan
Permainan (1)

K

J

S Merentas Desa (Daerah)

A Pentauliahan Kepimpinan
Pengawas

I

S Mesyuarat JK Data Dan Maklumat
Sekolah Bil 1

R Perjumpaan Kelab Dan
Persatuan (2)

K

40

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

FEBRUARI Perjumpaan Unit Uniform (2)
Mesyuarat JK Termasya
1 01.02.2019 J Sukan & Balapan Bil 1
Perjumpaan Sukan
2 02.02.2019 S Cuti Peruntukan KPM Permainan (2) / MSSD
3 03.02.2019 A MSSD
MSSD
4 04.02.2019 I Cuti Peruntukan KPM MSSD
5 05.02.2019 S Tahun Baru Cina Perjumpaan Kelab Dan
6 06.02.2019 R Persatuan (3)
7 07.02.2019 K Cuti Peruntukan KPM

8 08.02.2019 J

9 09.02.2019 S
10 10.02.2019
11 11.02.2019 A Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Ceramah Motivasi T5 Siri 1
12 12.02.2019 Bil 1
13 13.02.2019
14 14.02.2019 I Mesyuarat JK Induk Pusat Sumber
15 15.02.2019 Sekolah Bil 1
16 16.02.2019
17 17.02.2019 S Mesyuarat JK Kewangan Sekolah Perjumpaan Mentor Mentee
18 18.02.2019 Bil 1 Berfokus - Ponteng
19 19.02.2019
20 20.02.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 3/ 2019
21 21.02.2019
22 22.02.2019 K

J

S

A Smart Remaja T2 (LPKKN)

I Mesyuarat JK Peperiksaan dan
Penilaian

S Peningkatan JK Prestasi Bil 1

R Mesyuarat JK Headcount Bil 1

K Mesyuarat JK PBS / KSSM,
Mesyuarat JK PT3 Bil 1

J

23 23.02.2019 S Program Kepimpinan PRS
24 24.02.2019 A Pelancaran Program Minda
25 25.02.2019 I
Sihat - HSAH

26 26.02.2019 S

27 27.02.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 4/ 2019 Kem Kepimpinan Pengawas

28 28.02.2019 K

41

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM Pantas Bertindak

KOKURIKULUM

MAC

1 01.03.2019 J Mesyuarat Guru 2 Mesyuarat JK HEM Mesyuarat JK Termasya
2 02.03.2019 S Kemahiran Belajar PT3 Sukan & Balapan Bil 2
3 03.03.2019 A Mesyuarat JK Kurikulum 2 Mesyuarat JK Kokurikulum
4 04.03.2019 I Mesyuarat JK Pengurusan
5 05.03.2019 S Kewangan Sekolah Bil 2 Perjumpaan Unit Uniform (3)
6 06.03.2019 R
7 07.03.2019 K PENILAIAN AWAL TAHUN Mesyuarat Pengurusan Bengkel Pengurusan Kelas Perjumpaan Sukan
8 08.03.2019 J Bil 5/ 2019 Ketua Tingkatan & Pen KT Permainan (3)
9 09.03.2019 S Pelancaran Minggu Anti Dadah
10 10.03.2019 A Mesyuarat JK Disiplin Dan
11 11.03.2019 I Lembaga Pengawas Bil 2
12 12.03.2019 S
13 13.03.2019 R Ceramah Bahaya Merokok
14 14.03.2019 K
15 15.03.2019 J UMUM SPM 2018 Mesyuarat Agong PIBG Saringan 1
16 16.03.2019 S Pameran Kerjaya
17 17.03.2019 A Saringan 2
18 18.03.2019 I
19 19.03.2019 S Perjumpaan Kelab Dan
20 20.03.2019 R Persatuan (4) / Raptai
Temasya Sukan Balapan &
21 21.03.2019 K
22 22.03.2019 J Padang (CP1)
23 23.03.2019 S
24 24.03.2019 A Cuti Pertengahan Penggal 1
25 25.03.2019 I
26 26.03.2019 S
27 27.03.2019 R
28 28.03.2019 K

29 29.03.2019 J

30 30.03.2019 S

31 31.03.2019 A

42

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

APRIL

1 01.04.2019 I
2 02.04.2019
3 03.04.2019 S Cuti Israk Mikraj
4 04.04.2019 R
5 05.04.2019 K Kemahiran Belajar Berkesan
6 06.04.2019 J SPM – I-Think
7 07.04.2019 S
8 08.04.2019 A Dialog Prestasi 1 Wacana Kecemerlangan 1
9 09.04.2019 I
10 10.04.2019
11 11.04.2019 S
12 12.04.2019
13 13.04.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 6/ 2019 Perjumpaan Unit Uniform (4)
14 14.04.2019 Perjumpaan Sukan
15 15.04.2019 K Permainan (4)
16 16.04.2019
17 17.04.2019 J
18 18.04.2019
19 19.04.2019 S
20 20.04.2019
21 21.04.2019 A
22 22.04.2019
23 23.04.2019 I
24 24.04.2019
25 25.04.2019 S Mesyuarat JK Pengurusan Aset
26 26.04.2019 Alih Bil 2
27 27.04.2019
R
28 28.04.2019
K
29 29.04.2019
J

S

A

I Mesyuarat JK Induk Pusat Sumber
Sekolah Bil 2

S Mesyuarat JK PSS / NILAM Bil 2

R Mesyuarat JK Peperiksaan dan Perjumpaan Kelab Dan
Penilaian Bil 2 Persatuan (5)

K Mesyuarat JK PT3 Bil 2 Ceramah Kemahiran Belajar
T1 & T2 -Cemerlang

J

S

A Mesyuarat JK PBS / KSSM
Mesyuarat JK Headcount Bil 2

I Mesyuarat JK Data Dan Maklumat
Sekolah Bil 2

30 30.04.2019 S

43

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

MEI

1 01.05.2019 R CUTI HARI PEKERJA

2 02.05.2019 K Ambang Ramadan
3 03.05.2019 J Program I-Think T3
4 04.05.2019 S
5 05.05.2019 A Cuti Awal Ramadan
6 06.05.2019 I
7 07.05.2019 S Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan Unit Uniform (5)
8 08.05.2016 R Bil 7/ 2019
9 09.05.2019 K
10 10.05.2019 J PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN Perjumpaan Sukan
11 11.05.2019 S Permainan (5)
12 12.05.2019 A
13 13.05.2019 I Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah
14 14.05.2019 S
15 15.05.2019 R Cuti Hari Wesak
16 16.05.2019 K
17 17.05.2019 J Mesyuarat JK HAK Bil 1
18 18.05.2019 S
19 19.05.2019 A Khatam Al Quran Perjumpaan Kelab Dan
20 20.05.2019 I Ambang Syawal Persatuan (6)
21 21.05.2019 S
22 22.05.2019 R Cuti Pertengahan Tahun
23 23.05.2019 K
24 24.05.2019 J
25 25.05.2019 S
26 26.05.2019 A
27 27.05.2019 I
28 28.05.2019 S
29 29.05.2019 R
30 30.05.2019
31 31.05.2019 K
J

44

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

1 01.06.2019 S Cuti Pertengahan Tahun JUN
2 02.06.2019 A
3 03.06.2019 I Cuti Hari Raya Aidil Fitri
4 04.06.2019 S
5 05.06.2019 R
6 06.06.2019 K
7 07.06.2019 J

8 08.06.2019 S

9 09.06.2019 A Cuti Peruntukan KPM
10 10.06.2019
11 11.06.2019 I
12 12.06.2019 S
13 13.06.2019
14 14.06.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 8/ 2019 Perjumpaan Unit Uniform (6)
15 15.06.2019
16 16.06.2019 K Perjumpaan Sukan
17 17.06.2016 Permainan (6)
18 18.06.2019 J
19 19.06.2019
20 20.06.2019 S Wacana Kecemerlangan 2
A Dialog Prestasi 2

I Mesyuarat JK HAK Bil 2 Mesyuarat JK Disiplin Dan
S Lembaga Pengawas Bil 3
R
Jalinan Mahabbah

K

21 21.06.2019 J

22 22.06.2019 S

23 23.06.2019 A

24 24.06.2019 I
25 25.06.2019
26 26.06.2019 S Mesyuarat JK Data Dan Maklumat
27 27.06.2019 Sekolah Bil 3
28 28.06.2019
R Perjumpaan Kelab Dan
Persatuan (7)

K

J

29 29.06.2019 S

30 30.06.2019 A Mesyuarat JK HAK Bil 3

45

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

JULAI

1 01.07.2019 I
2 02.07.2019
3 03.07.2019 S
4 04.07.2019
5 05.07.2019 R Mesyuarat Pengurusan Bil 9/ 2019 Perjumpaan Unit Uniform (7)
6 06.07.2019 K
7 07.07.2019 J
8 08.07.2019
9 09.07.2019 S
10 10.07.2019
A Hari Anugerah Kecemerlangan
11 11.07.2019 (CP2)

I

S

R Perjumpaan Sukan
Permainan (7)

K Bengkel Pengiraan Merit T5

12 12.07.2019 J

13 13.07.2019 S

14 14.07.2019 A

15 15.07.2019 I Mesyuarat JK PSS / NILAM Bil 3
16 16.07.2019
17 17.07.2019 S Mesyuarat JK Peningkatan
18 18.07.2019 Prestasi Bil 3

R Bengkel Pemantapan Sahsiah Perjumpaan Kelab Dan
T2 & T4 Persatuan (8)

K

19 19.07.2019 J

20 20.07.2019 S

21 21.07.2019 A

22 22.07.2019 I Mesyuarat JK Peperiksaan dan Lawatan Ilmiah KISMEC/NAZA
23 23.07.2019 Penilaian Bil 3 Perjumpaan Unit Uniform (8)
24 24.07.2019
25 25.07.2019 S
26 26.07.2019
27 27.07.2019 R Mesyuarat Pengurusan
28 28.07.2019 Bil 10/ 2019
29 29.07.2019
K

J

S

A Mesy JK Headcount Bil 3

I Mesyuarat JK PBS / KSSM Bil 3

30 30.07.2019 S Perjumpaan Sukan
31 31.07.2019 R Mesyuarat JK PT3 Bil 3 Permainan (8)

46

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM Pantas Bertindak

OGOS KOKURIKULUM

1 01.08.2019 K UJIAN BERTUTUR BM DAN BI Mesyuarat JK Aset Alih Bil Ceramah Kerjaya Bidang
2 02.08.2019 J 3 Kemahiran – Giat Mara
3 03..8.2019 S
4 04.08.2019 A Mesyuarat JK Kewangan
5 05.08.2019 I Sekolah Bil 3

6 06.08.2019 S Perjumpaan Kelab Dan
Persatuan (9)
7 07.08.2019 R
8 08.08.2019 K Kanival Kokurikulum
9 09.08.2019 J
10 10.08.2019 S Cuti Hari Raya Aidil Adha
11 11.08.2019 A
12 12.08.2019 I Cuti Pertengahan Penggal 2
13 13.08.2019 S
14 14.08.2019 R UJIAN LISAN BM PT3 Perjumpaan Unit Uniform (9)
15 15.08.2019 K
16 16.08.2019 J UJIAN LISAN BI PT3
17 17.08.2019 S Mesyuarat Pengurusan Bil
18 18.08.2019 A 11/2019
19 19.08.2019 I
20 20.08.2019 S Kem Masih Ada Yang Sayang
21 21.08.2019 R
22 22.08.2019 K Mesyuarat JK PT3 Bil 4
23 23.08.2019 J
24 24.08.2019 S Mesyuarat JK Peperiksaan
25 25.08.2016 A dan Penilaian Bil 4
26 26.08.2019 I
27 27.08.2019 S Perjumpaan Sukan
Permainan (9)
28 28.08.2019 R
Cuti Hari Kebangsaan
29 29.08.2019 K

30 30.08.2019 J
31 31.08.2019 S

47

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

SEPTEMBER

1 01.09.2019 A Awal Muharram
2 02.09.2016
3 03.09.2019 I
4 04.09.2019
5 05.09.2019 S PERCUBAAN PT3 Mesyuarat JK Peningkatan
6 06.09.2019 Prestasi Bil 4
7 07.09.2019
8 08.09.2019 R Mesyuarat JK PBS / KSSM Perjumpaan Kelab Dan
9 09.09.2019 Persatuan (10)
10 10.09.2019
11 11.09.2019 K Ceramah Pengurusan Stres

12 12.09.2019 J

13 13.09.2019 S
14 14.09.2019
15 15.09.2019 A
16 16.09.2019
17 17.09.2019 I Cuti Hari Keputeraan YDP Agong
18 18.09.2019
19 19.09.2019 S
20 20.09.2019
21 21.09.2019 R Perjumpaan Unit Uniform (10)
22 22.09.2019 PERCUBAAN SPM
23 23.09.2019 K
24 24.09.2019
25 25.09.2019 J
26 26.09.2019
27 27.09.2019 S
28 28.09.2019
29 29.09.2019 A

30 30.09.2019 I Cuti Hari Malaysia

S Mesyuarat JK Disiplin Dan
Lembaga Pengawas Bil 4

R Perjumpaan Sukan
Permainan (10)
K
Perjumpaan Kelab Dan
J PERCUBAAN SPM Persatuan (11)

S

A Bacaan Yaasin PT3 & SPM

I

S Mesyuarat JK Pasca PT3

R Mesyuarat Pengurusan
Bil 12/ 2019

K Mesyuarat JK Pengurusan
Aset Alih Bil 4

J

S

A Mesyuarat JK Data Dan Maklumat Majlis Restu Ilmu PT3
Sekolah Bil 4

I PT3 Mesyuarat JK Kewangan
Sekolah Bil 4

48

Pantas Bertindak

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
Perjumpaan Unit Uniform (11)
OKTOBER
Perjumpaan Sukan
1 01.10.2019 S Permainan (11)
2 02.10.2019
3 03.10.2019 R UJIAN BERTULIS PT3 Perjumpaan Kelab Dan
4 04.10.2019 K Persatuan (12)
5 05.10.2019
6 06.10.2019 J Perjumpaan Unit Uniform (12)
7 07.10.2019 S
8 08.10.2019 Perjumpaan Sukan
9 09.10.2019 A Permainan (12)
10 10.10.2019
11 11.10.2019 I
12 12.10.2019
13 13.10.2019 S
14 14.10.2019
15 15.10.2019 R Mesyuarat JK Induk Pusat Sumber
16 16.10.2019 Sekolah Bil 4
17 17.10.2019
18 18.10.2019 K Pelancaran Pasca PT3
19 19.10.2016
20 20.10.2019 J
21 21.10.2019
22 22.10.2019 S
A
23 23.10.2019
24 24.10.2019 I
25 25.10.2019
26 26.10.2019 S
27 27.10.2019
28 28.10.2019 R PENILAIAN AKHIR TAHUN
29 29.10.2019
30 30.10.2019 K
31 31.10.2019
J
S

A

I

S Mesyuarat Pengurusan
Aset Alih Bil 4

R Mesyuarat Pengurusan Bil
13/ 2019

K

J Mesyuarat JK Data Dan Maklumat
Sekolah Bil 4

S

A Cuti Deepavali

I Cuti Peruntukan KPM

S Cuti Peruntukan KPM

R

K

49

BIL TARIKH HARI KURIKULUM HEM Pantas Bertindak

KOKURIKULUM

NOVEMBER

1 01.11.2019 J Cuti Maulidur Rasul
2 02.11.2019 S
3 03.11.2019 A Mesyuarat Pengurusan
4 04.11.2019 I Bil 14/ 2019
5 05.11.2019 S
6 06.11.2019 R SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
7 07.11.2019 K
8 08.11.2019 J Cuti Akhir Tahun
9 09.11.2019 S
10 10.11.2019 A
11 11.11.2019 I
12 12.11.2019 S
13 13.11.2019 R
14 14.11.2019 K
15 15.11.2019 J
16 16.11.2019 S
17 17.11.2019 A
18 18.11.2019 I
19 19.11.2019 S
20 20.11.2019 R

21 21.11.2019 K

22 22.11.2019 J
23 23.11.2019 S
24 24.11.2019 A
25 25.11.2019 I
26 26.11.2019 S
27 27.11.2019 R
28 28.11.2019 K
29 29.11.2019 J
30 30.11.2019 S

50


Click to View FlipBook Version