The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by missflirt2018, 2018-12-13 15:03:09

KATALOG BUKU HUJ-compressed

KATALOG BUKU HUJ-compressed

KATALOG BUKU

KOLEKSI TOKOH:
HUSSAIN JAMIL

PUSAT DOKUMENTASI MELAYU
DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KOLEKSI TOKOH PDM

Koleksi Tokoh PDM adalah merupakan satu koleksi yang unik dan
mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Koleksi ini

menghimpunkan bahan bacaan dan rujukan yang dimiliki oleh
seseorang tokoh atau individu yang terbilang dan mempunyai nilai

sama ada dari segi kandungan bahan mahupun usia bahan. Ia
merupakan koleksi yang menyimpan sumber rujukan dan ilmu bagi

penulis yang membantu dalam menghasilkan karya-karya yang
bermutu, proses pembinaan serta pengembangan kepengarangan

mereka.
PDM telah berusaha untuk mengumpulkan bahan bacaan peribadi

bagi beberapa orang tokoh terpilih sejak tahun 1970 an.
Keutamaan telah diberikan kepada koleksi Sasterawan Negara, tokoh
bahasa, para pemenang Anugerah Sastera Asia Tenggara (SEA Write
Award) dan tokoh-tokoh terkenal dalam bidang persuratan Melayu.
Antara koleksi tokoh yang disimpan di PDM adalah Haji Abdul Halim

bin Haji Salleh, Haji Asraf bin Haji Abdul Wahab dan Othman Haji
Zainuddin.

HUSSAIN JAMIL

Beliau merupakan Mantan Pengarah Dewan
Bahasa dan Pustaka bagi cawangan Sarawak
yang mengambil alih tampuk kepimpinan
daripada mendiang Edward Enggu pada 17
November 1977 sehingga tahun 1986.
Pada ketika itu, beliau mula berusaha
mendapatkan tanah daripada kerajaan negeri dan
turut mengadakan sesi rundingan awal bagi
menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka
Cawangan Sarawak (DBPCS) yang mengambil
alih peranan dan tugas Biro Kesusasteraan
Borneo (BKB) secara mutlak dari segi harta dan
kakitangan.

Beliau mula berkhidmat di DBP pada Februari 1962 bersama-sama dengan
Kassim Ahmad dan Anis Sabirin yang merupakan karyawan awal yang
menyumbang kepada penerbitan Kamus Dewan yang pertama pada tahun 1970.
Beliau turut mengusahakan penerbitan Kamus Bahasa Iban—Bahasa Malaysia
dan mengasaskan pelbagai program sastera dan penerbitan di negeri Sarawak.
Beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 30 Mac 2016.

Subjek:  Bahasa

21 DAYS TO A BIGGER
AND BETTER
VOCABULARY

[t.p.]
1971
KT 423.1 HUJ

A BRIEF STUDY OF A BRIEF STUDY OF A COMPARATIVE
THE HISTORY OF THE HISTORY OF STUDY OF
THE NATIONAL THE NATIONAL PHILIPPINE
LANGUAGE LANGUAGE  LEXICONS 

Syed Nasir bin Ismail Syed Nasir bin Ismail Fe Aldave Yap
1959 1962 1977
KT 499.2309 HUJ KT 499.2309 HUJ KT 499.210321 HUJ

A COURSE IN
MODERN
LINGUISTICS 

Charles F. Hockett
1973
KT 410 HUJ

Subjek:  Bahasa

A DICTIONARY OF SEA
DAYAK 

Scott, Norman Carson
1956
KT 499.203 HUJ

A SEA DAYAK ANTOLOGI KAJIAN ASAL BANGSA DAN
DICTIONARY  DIALEK MELAYU  BAHASA
NUSANTARA 
Howell, William Bailey, D.J.S. Collins, James T.
1900 1986 Slametmuljana
KT 499.221321 HUJ KT 499.237 HUJ 1964
KT 499.2 HUJ

AN
INTRODUCTION
TO MALAY
GRAMMAR

Asmah Haji Omar, Rama Subbiah
1968
KT 499.2382 HUJ

Subjek:  Bahasa

AN INTRODUCTION TO
DESCRIPTIVE
LINGUISTICS 

H. A. Gleason, Jr.
1970
KT 410 HUJ

AYAT BAHASA DAN BAHASA DAN
KOMPLEMEN ALAM PEMIKIRAN ILMUBAHASA DAN
BAHASA MELAYU FONOLOGI 
MALAYSIA 
Prof. Dr. Asmah Hj. Omar Samsuri
Sanat Md. Nasir 1986 1972
1985 KT 499.23 HUJ KT 499.221 HUJ
KT 499.235 HUJ

BAHASA MADURA 

Zainudin
1978
KT 499.225 HUJ

Subjek:  Bahasa

BAHASA MALAYSIA A
PROGRAMMED COURSE
FOR BEGINNERS

Raja Mukhtaruddin Dain
1971
KT 499.2307 HUJ

BAHASA BAHASA BAHASA MALAYSIA
MALAYSIA DAN MALAYSIA FOR KINI 1 
PENYALAHUGUNA EVERYONE 
ANNYA   Dr. Asmah Hj. Omar
Othman Sulaiman 1970
[t.p.] 1975 KT 499.2382 HUJ
1983 KT 499.2382421 HUJ
KT 499.23 HUJ

BAHASA
MALAYSIA KINI 3 

Dr. Asmah Hj. Omar
1971
KT 499.2382 HUJ
Bahasa Melayu - Pemelajaran
dan Pengajaran

Subjek:  Bahasa

BAHASA MALAYSIA KINI


Dr. Asmah Hj. Omar
1971
KT 499.2382 HUJ

BAHASA BAHASA MALAYSIA BAHASA IKLAN
MALAYSIA KINI 5  SYNTAX: SOME PERNIAGAAN : SATU
ASPECTS OF ITS KAJIAN BAHASA
Dr. Asmah Hj. Omar STANDARDIZATION RETORIK 
1971  
KT 499.2382 HUJ Asmah Haji Omar
Nik Safiah Karim 1984
983-62-0532-2
1978 KT 499.238 HUJ

KT 499.235 HUJ

BAHASA MELAYU
HARI INI BUKU
SATU 

[t.p.]
1962
KT 499.2307 HUJ

Subjek:  Bahasa

BAHASA MENTAWAI 

Zainuddin HR Lenggang
1978
KT 499.22 HUJ

BASIC SYNTATIC BEBERAPA BIBLIOGRAFI
STRUCTURES IN PERSOALAN DIALEK MELAYU DI
STANDARD SOSIOLINGUISTIK PULAU BORNEO
MALAY  BAHASA MELAYU  NEO MONOGRAF

E.M.E. Payne Prof. Madya Dr. Nik Safiah Karim James T. Collins
1970 1981 1990
KT 499.235 HUJ KT 499.288 HUJ 983-62-1632-4
KT 499.237 HUJ

BIDAYUH-
ENGLISH
DICTIONARY 

1988
KT 499.22321 HUJ
Bidayuh - Kamus Monograf

Subjek:  Bahasa

CITRA BAHASA
WAHANA BANGSA

[t.p.]
1991
KT 499.2306 HUJ

DAFTAR EJAAN DAFTAR DAFTAR KATA-KATA
RUMI BAHASA ISTILAH MBIM   PINJAMAN UMUM
MALAYSIA   DALAM EJAAN RUMI
[t.p.] BARU BAHASA
[t.p.] 1986 MALAYSIA 
1984 KT 499.23014 HUJ
KT 499.23152 HUJ [t.p.]

1977

KT 499.23242 HUJ

DI SEKITAR
PERSOALAN BAHASA
MELAYU 1957-1972 

[t.p.]
1981
KT 499.23 HUJ

Subjek:  Bahasa

DIALEK MELAYU
SARAWAK

James T.Collins
1987
KT 499.237 HUJ

DICTIONARY OF ENGLISH ENGLISH-IBAN
LANGUAGE AND PRONOUNCING VOCABULARY
LINGUISTICS DICTIONARY
[t.p.]
Hartmann, R.R.K. Stork, F.C. Daniel Jones 1985
1972 1964 KT 499.221321 HUJ
0-85334-715-8 KT 423.1 HUJ
KT 410 HUJ

ENGLISH-TAGALOG
DICTIONARY

Leo James
1978
KT 421.399211 HUJ

Subjek:  Bahasa

ESSAYS ON
MALAYSIAN
LINGUISTICS

Dr. Asmah Hj. Omar
1975
KT 499.23 HUJ

GENERAL HANDBOOK OF ISTILAH
LINGUISTICS : AN PHILIPPINE PENDIDEKAN
INTRODUCTORY LANGUAGE GROUPS
SURVEY
Teodoro A. Llamzon [t.p.]
R H Robins 1978 1966
1971 KT 499.211 HUJ KT 370.14 HUJ
0 582 52407 5
KT 410 HUJ

ISU-ISU DALAM
PEMASYARAKATAN
BAHASA MELAYU BAKU

Awang Sariyan
1988
KT 499.23152 HUJ

Subjek:  Bahasa

KAEDAH
PENGAJARAN
BAHASA

Asmah Haji Omar
1984
KT 499.2307 HUJ

KAMUS ISTIMEWA KAMUS BAHASA KAMUS BAHASA
PERIBAHASA ANGKOLA / BATAK TOBAK -
MELAYU  MANDAILING INDONESIA
INDONESIA
[t.p.] [t.p.]
1975 [t.p.] 1977
KT 398.99923 HUJ KT 499.22 HUJ
1977

KT 499.22103 HUJ

KAMUS BAHASA
BUGIS-INDONESIA

[t.p.]
1977
KT 499.2213 HUJ

Subjek:  Bahasa

KAMUS BAHASA
DJERMAN

[t.p.]
1952
KT 499.221331 HUJ

KAMUS BAHASA KAMUS BAHASA KAMUS BAHASA
IBAN - BAHASA MALAYSIA (EDISI MANDAR-
MALAYSIA  PELAJAR) INDONESIA

[t.p.] [t.p.] [t.p.]
1989 983-62-0739-2 1975 1977
KT 499.28321 HUJ KT 499.23 HUJ KT 499.2213 HUJ

KAMUS BANJAR-
INDONESIA

[t.p.]
1977
KT 499.2213 HUJ

Subjek:  Bahasa

KAMUS DIALEK JAWA
BANTEN - INDONESIA

[t.p.]
1977
KT 499.2223 HUJ

KAMUS BUNGA RAMPAI KAMUS LUN
INDONESIA-BALI MELAYU KUNO DAYEH

[t.p.] Daud Baharum... [et al. Pur, Inau' Samuel Labo
1975 1973 1965
KT 499.2213 HUJ 0 19 580772 3 KT 499.23014 HUJ
KT 423.992 HUJ

KAMUS UMUM
BAHASA
INDONESIA

[t.p.]
1961
KT 499.2213 HUJ

Subjek:  Bahasa

KAMUS UMUM BASA
SUNDA

[t.p.]
1976
KT 499.223 HUJ

KAMUS KAYAN-ENGLISH KEPELBAGAIAN
UNGKAPAN DICTIONARY FONOLOGI DIALEK-
BAHASA DIALEK MELAYU
INDONESIA C. H. Southwell
1980 Asmah Haji Omar
[t.p.] KT 499.311 HUJ 1977
1979 KT 499.2315 HUJ
KT 499.221503 HUJ

LANGUAGE AND
SOCIETY IN
MALAYSIA

Asmah Haji Omar
1982
KT 499.23 HUJ

Subjek:  Bahasa

LIMBANG BISAYA : SOCIETY
AND LANGUAGE, VOL. XXXVII
REPRINTED FROM THE
SARAWAK MUSEUM JOURNAL

Hussain bin Jamil
1987
KT 959.522 HUJ

LINGUISTICS MALAY IN 3 WEEKS MALAY IN ITS
AND STYLE AN INTRODUCTION SOCIOCULTURAL
TO MODERN CONTEXT
[t.p.] COLLOQUIAL MALAY
1967 Asmah Haji Omar
KT 410 HUJ John Parry 1987
1979 KT 499.23 HUJ
KT 499.2382421 HUJ

MALAY AS THE
NATIONAL
LANGUAGE

Syed Hussein bin Ali
1962
KT 499.21 HUJ

Subjek:  Bahasa

MENGAJAR
BAHASA
MALAYSIA JILID 1:
PERKAEDAHAN

[t.p.]
1986
KT 499.2307 HUJ

MENGAJAR MENGAJAR MORFO SINTAKSIS
BAHASA SUATU TATABAHASA BAHASA IBAN
PENDEKATAN
SAINTIFIK Arbak bin Othman Mustafa Kamal...[et al.]
1985 1984
Robert Lado KT 499.23509 HUJ KT 499.2215 HUJ
1980
KT 499.2307 HUJ

MORFOLOJI- SINTAKSIS
BAHASA MELAYU
(MALAYA) DAN BAHASA
INDONESIA SATU
PERBANDINGAN POLA

Asmah Haji Omar
1968
KT 499.235 HUJ

Subjek:  Bahasa

NATIONAL LANGUAGE
AS MEDIUM OF
INSTRUCTION

[t.p.]
1981
KT 407 HUJ

AN OUTLINE OF PANDUAN
INTRODUCTION LINGUISTIC MENTERJEMAH
TO MALAY ANALYSIS
GRAMMAR Ainon Muhammad
Bernard Bloch 1985
Yunus Maris 1942 KT 418.02 HUJ
1966 KT 149.94 HUJ
KT 499.2315 HUJ

PAPERS IN
LINGUISTICS
1934-1951

J. R. Firth
1964
KT 410 HUJ

Subjek:  Bahasa

PEDOMAN UMUM EJAAN
BAHASA MALAYSIA

[t.p.]
1980
KT 499.2381 HUJ

PENGAJARAN PENGAJARAN PENGGUNAAN
BAHASA DAN BAHASA MALAYSIA BAHASA DALAM
KESUSASTRAAN DALAM KONTEKS BORANG: BAHASA
MALAYSIA PERANCANGAN DALAM
BAHASA KOMUNIKASI
[t.p.] KEBANGSAAN
1977 Asmah binti Haji Omar
KT 499.2307 HUJ Prof. Dr. Asmah Hj. Omar 1985
1978 KT 499.238 HUJ
KT 499.2309 HUJ

PENGIMBUHAN
DALAM BAHASA
MAKASSAR

Prof. Dr. Asmah Hj. Omar
1979
KT 499.2215 HUJ

Subjek:  Bahasa

PERANCANGAN BAHASA DENGAN
RUJUKAN KHUSUS KEPADA
PERANCANGAN BAHASA MALAYSIA

Prof. Dr. Asmah Hj. Omar
1978
KT 499.23 HUJ

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN PHONETICS
BAHASA BAHASA
INDONESIA MALAYSIA DAN Pike, Kenneth L.
BEBERAPA FALSAFAH 1976
TJATATAN PEMBINAANNYA 0-472-08733-9
KT 421.5 HUJ
Pane, Armijn Asmah Haji Omar
1953 1983
KT 499.221 HUJ KT 499.2309 HUJ

POLITIK BAHASA
NASIONAL

Prof. Dr. Slametmuljana
KT 499.221 HUJ

Subjek:  Bahasa

REKONSTRUKSI DAN
CABANG-CABANG BAHASA
MELAYU INDUK

1988
KT 499.2309 HUJ

PHONEMICS: A RENCANA SENDI NAMA
TECHNIQUE FOR LINGUISTIK BAHASA MALAYSIA
REDUCING
LANGUAGES TO [t.p.] [t.p.]
WRITING 1983 1988
KT 410 HUJ 9836202617
Pike, Kenneth L. KT 499.235 HUJ
1968
KT 414 HUJ

SHARPEN UP YOUR
BAHASA MALAYSIA

Adibah Amin
1974
KT 499.238 HUJ

Subjek:  Bahasa

BAHASA DI RAJA 

Asmah binti Haji Omar
1985
KT 499.23 HUJ

LINGUISTIK MTTBIPNEAAAAGRHTMLGBAAAIAELBSYRNAASDI-DHISABAIANA,NSCHGAIAANSNAA, MALAY AS THE
DESKRIPTIF DAN NATIONAL
NAHU BAHASA Lutfi Abas LANGUAGE
MELAYU 1976
KT 499.23 HUJ Syed Hussein bin Ali
Drs. Lutfi Abas 1962
1975 KT 499.21 HUJ
KT 499.235 HUJ

SEBUTAN BAKU
BAHASA MELAYU

Awang Sariyan
1988
KT 499.23152 HUJ

Subjek:  Bahasa

SEJARAH
PERTUMBUHAN BAHASA
KEBANGSAAN KITA

Ismail Hussein
1981
KT 499.2309 HUJ

THE IBAN THE MALAY THE STUDY OF
LANGUAGE OF PEOPLES OF TRADITIONAL MALAY
SARAWAK MALAYSIA AND LITERATURE WITH
THEIR LANGUAGES SELECTED
Asmah Haji Omar BIBLIOGRAPHY
1981 Asmah Haji Omar
KT 499.23 HUJ 1983 Prof. Ismail Hussein
KT 499.2 HUJ 1974
KT 899.23016 HUJ

THE
MORPHOLOGY OF
MALAY

Abdullah Hassan
1974
KT 499.235 HUJ

Subjek:  Bahasa

THE NATIONAL
LANGUAGE QUESTION

Le Page, R. B
1964
KT 401 HUJ

THE PRACTICAL THE SYNTAX OF THE TEACHING OF
STUDY OF MALAY BAHASA MALAYSIA
LANGUAGES A INTERROGATIVES IN THE CONTEXT OF
GUIDE FOR NATIONAL
TEACHERS AND Mashudi B.H.Kader LANGUAGE
LEARNERS 1981 PLANNING
KT 499.235 HUJ
Sweet, Henry Asmah Haji Omar
1964 1976
KT 407 HUJ KT 499.2307 HUJ

NAHU MELAYU
MUTAKHIR

Prof. Dr. Asmah Hj. Omar
1982
KT 499.235 HUJ

Subjek:  Bahasa

NINETEENTH-
CENTURY
BORNEO : A
STUDY IN
DIPLOMATIC
RIVALRY

Graham Irwin
Singapura
1967
KT 959.522 HUJ

NEW HORIZONS LAPORAN
IN LINGUISTICS A JAWATANKUASA
PELICAN MENGKAJI PENGGUNAAN
ORIGINAL BAHASA MALAYSIA

Lyons, John Middlesex Prof. Dato' Awang Had Salleh
1970 1981
KT 410 HUJ KT 499.238 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

A HISTORY OF
CLASSICAL MALAY
LITERATURE

Winstedt, Sir Richard
1969
KT 899.23 HUJ

ANGGUN CIK APAI SALI BAHASA DAN
TUNGGAL PUTERA KESUSASTERAAN
MALANG Nyangoh, Harry MELAYU DARI SEGI
1967 KEBUDAYAAN
Matlob Pawang Ana KT 398.20959522 HUJ
1975 Syed Nasir bin Ismail Abdul Samad
KT 398.209595 HUJ bin Ahmad
1963
KT 301.295951 HUJ

BUKAN PASAR
MALAM

Pramoedya Ananta Toer
1951
KT 899.2213 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

BUNGA RAMPAI
KEBUDAYAAN MELAYU

Mohd. Taib Osman
1983
KT 959.5 HUJ

BUNGA RAMPAI: CERITA-CERITA DAYANG ISAH
ASPECTS OF PANJI MELAYU TANDANG SARI
MALAY CULTURE
Harun Mat Piah [t.p.]
Mohd. Taib Osman 1980 1960
1984 KT 899.23 HUJ KT 398.209595 HUJ
KT 959.5 HUJ

DERU TJAMPUR
DEBU

Chairil Anwar
1966
KT 899.2211 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

DI-KOLAM DIA
BERKUMPUL

Skipper, Mervyn
1956
KT 398.20942 HUJ

FALSAFAH HIKAYAT HIKAYAT TERONG
TAKDIR OLEH SEMPURNA JAYA PIPIT
ZA'BA
[t.p.] Ali Mudin Hasan
Hamdan Hassan 1981 1964
1980 KT 899.2309 HUJ KT 398.209595 HUJ
KT 297.22 HUJ

KERIKIL TAJAM
DAN YANG
TERAMPAS DAN
YANG PUTUS

Anwar, Chairil
1963
KT 899.2211 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

KERING

Iwan Simatupang
1972
KT 899.2213 HUJ

KESAH RAJA2 KUMPULAN MALAY PROVERBS :
MELAYU MELAKA PANTUN MELAYU BIDAL MELAYU

Agus Salim Zainal Abidin Bakar (penyl.) A. W. Hamilton
1969 1983 1961
KT 959.503 HUJ KT 899.231 HUJ KT 398.99923 HUJ

MALAY SAYINGS

Brown, C. C.
1959
KT 398.99923 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

MEMOIR KERIS MAS 30
TAHUN SEKITAR
SASTERA

[t.p.]
1979
KT 928.9923 HUJ

MENDEKATI MENGENAL PUISI MERAHNJA MERAH
KESUSASTERAAN
Anis Sabirin Simatupang, Iwan
[t.p.] 1973 1968
1975 KT 808.1 HUJ KT 899.2213 HUJ
KT 899.230 HUJ

PERBINCANGAN
GAYA BAHASA
SASTERA

Sasterawan Negara Keris Mas
1988
983-62-0046-0
KT 808 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

PERKEMBANGAN PUISI
MELAYU MODEN

Drs. Umar Junus
1976
KT 899.23109 HUJ

PERTUMBUHAN PUISI-PUISI SAJAK OMAR
DAN KENYALANG 1 KHAYYAM
PERKEMBANGAN
SASTERA MELAYU [t.p.] Mustapha Kamil Yassin
DI SARAWAK 1984 1965
KT 899.231 HUJ KT 892.71 HUJ
Hamzah Hamdani
2004
983-62-8310-2
KT 899.230959522 HUJ

SAJAK PAGI:
KUMPULAN SAJAK
LEO A.W.S. 1974 -
1978

Abdul Waled Ismail
1981
KT 899.231 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

SATU KAJIAN
MENGENAI KARYA2
AHMAD TALU

Yahya Ismail
1970
KT 899.23309 HUJ

SEJARAH SEKALUNG BUNGA SUARA TUJUH
KESUSASTRAAN PUTIH KUMPULAN SAJAK-
MELAYU SAJAK TUJUH
[t.p.] PENYAIR TANAHAIR
A. Samad Ahmad 1981
1974 KT 899.231 HUJ Usman Awang...[et.al]
KT 810.9 HUJ 1973
KT 899.231 HUJ

GURI EMAS

Zakaria Hitam
1975
KT 398.209595 HUJ

Subjek:  kesusasteraan 

THE ORIGIN OF
THE MALAY
SHA'IR

Dr. Syed Naguib Al-Attas
1968
KT 899.23109 HUJ

WARISAN PROSA ZIARAH
KLASIK
Simatupang, Iwan
[t.p.] 1969
1975 KT 899.2213 HUJ
KT 398.209595 HUJ

Subjek:  sarawak

BEBERAPA SEGI ADAT
PERKAHWINAN ORANG2 MELAYU
SARAWAK TERISTIMEWA DI-
KUCHING

Abang Yusof bin Abang Puteh
1964
KT 392.5 HUJ

KEMASUKAN SABAH KUCHING PAST MODERNIZATION
DAN SARAWAK KE AND PRESENT AMONG THE IBAN
DALAM OF SARAWAK
PERSEKUTUAN Elizabeth Pollard
MALAYSIA 1972 Peter Mulok Kedit
KT 959.522 HUJ 1980
Mohd. Noor bin Abdullah KT 301.2 HUJ

1976

KT 959.5 HUJ

OUR SARAWAK

[t.p.]
1983
KT 959.522 HUJ

Subjek:  sarawak

PENDUDUK DAN
PETEMPATAN DI
SARAWAK

Lee, Yong Leng
1981
KT 301.3295954 HUJ

SARAWAK : SATU SARAWAK IN THE SARAWAK LINGUISTICS
KAJIAN ILMU ALAM MUSEUM AND DEVELOPMENT
TENTANG SEBUAH PROBLEMS
NEGERI YANG Betty Scanlon
SEDANG 1961 [t.p.]
MEMBANGUN KT 069.0959522 HUJ 1978
KT 410 HUJ
Jackson James C.
1976
340-09383-8
KT 915.95922 HUJ

SARAWAK
MAKMUR DALAM
MALAYSIA

[t.p.]
[t.t.]
KT 959.522 HUJ

Subjek:  sarawak

NINETEENTH-CENTURY
BORNEO : A STUDY IN
DIPLOMATIC RIVALRY

Graham Irwin
1967
KT 959.522 HUJ

THE SARAWAK SOME WILD FLOWERS
MUSEUM JOURNAL, AND TREES IN SARAWAK
VOL. XXXVII, NO. 58,
DIS. 1987 Wang, Pek Jin
1965
[t.p.] KT 634.9 HUJ
1987
0375-3050
KT 959.522 HUJ

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Indonesia - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Indonesia - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Indonesia - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Melayu - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Melayu - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Melayu - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Melayu - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  Melayu - Terbitan Berkala

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Bahasa  

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Lain-Lain

SENARAI BUKU  (MENGIKUT SUBJEK)

Lain-Lain


Click to View FlipBook Version