The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PUSAT SUMBER SMK SUNGKAI, 2021-10-24 09:36:32

SISTEM GEOMORFOLOGI PEMBENTUKAN LANDSKAP DI KAWASAN TROPIKA

GEOGRAFI TINGKATAN 6

SISTEM
GEOMORFOLOGI

Pembentukan landskap di kawasan tropika

GEOGRAFI STPM 942/1

LULUHAWA

 Pemecahan atau pereputan batuan secara insitu.
 Bersifat insitu dan dipengaruhi oleh agen-agen hakisan seperti air, angin dan

suhu.
 Terbahagi kepada 3 iaitu luluhawa fizikal, luluhawa kimia dan luluhawa biologi.
 Luluhawa menyebabkan batuan serpih, pecah atau terurai kepada bentuk yang

lebih kecil.

2

Luluhawa Fizikal (mekanikal)

Proses penguraian, pereputan dan pemecahan
batuan menjadi lebih kecil/halus secara fizikal
tanpa menyebabkan perubahan kandungan
kimia batuan. Berlaku secara insitu oleh agen
luluhawa.

Proses luluhawa fizikal 3
oPengelupasan
oPenyepaian bebutir
oPenyepaian bongkah
oPelepasan tekanan
oTindakan fros

Luluhawa Kimia Proses luluhawa kimia
 Larutan
Proses pereputan, penguraian dan pemecahan batuan Pengoksidaan
secara insitu yang menyebabkan perubahan secara Pengkarbonan
kandungan kimia dan saiz batuan. Penghidratan
Hidrolisis
Celasi

ADD A FOOTER 4

Luluhawa Biologi

Proses penguraian dan pemecahan batuan secara insitu oleh tindakan
tumbuhan, haiwan ataupun manusia. Proses penyepaian batuan boleh berlaku

secara kimia ataupun secara fizikal.

Proses luluhawa biologi
Tindakan asid bakteria
Akar tumbuhan
Tindakan haiwan
Aktiviti manusia

5

Faktor yang  Iklim
mempengaruhi  Jenis batuan
 Mikroorganisma
luluhawa  Tumbuhan
 Tindakan manusia
 Masa
 Aspek
 haiwan

6

Kesan luluhawa terhadap pembentukan
landskap dan aktiviti manusia

 pembentukan pandang darat karst
 kegiatan pertanian
 kegiatan perindustrian
 kegiatan pelancongan
 penyelidikan dan pembangunan

7

PERGERAKAN JISIM

Pergerakan bahan atau jisim yang terluluhawa (bahan regolith) di atas
permukaan tanah bercerun ke bawah cerun akibat daripada tarikan graviti.

8

Jenis pergerakan jisim

Aliran lambat

 Pergerakan regolith dan tanih secara perlahan-lahan meneruni cerun.
 Proses pergerakan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
 Berlaku di kawasan yang mempunyai permukaan cerun yang tidak terlalu

landai dan tidak diliputi oleh tumbuhan yang tebal.
 Proses-proses aliran lambat

- kesotan tanih
- kesotan telus
- kesotan batu
- kesotan batu glasier
- gelangsar tanah

9

Aliran cepat

 Pergerkan regolith , tanah dan lumpur pada kadar yang lebih cepat
dan di atas cerun yang lebih curam berbanding dengan aliran
lambat.

 Proses-proses aliran cepat
- aliran tanah atau lumpur
- gelongsoran atau geluncuran tanih
- gelangsaran
- runtuhan

10

Faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim

 kecerunan
 bahan regolith yang tebal
 hujan
 litupan tumbuhan
 gerakan tektonik
 tindakan manusia
 batuan

11

Kesan pergerakan jisim

 kehilangan nyawa/kematian/kecacatan kekal
 kemusnahan harta benda / rumah kediaman
 kesan psikologi
 kesan kepada aktiviti ekonomi
 kesan kepada infrastruktur

12

Langkah mengawal proses pergerakan jisim

Langkah perundangan – laporan EIA, denda,
menarik lesen
Langkah penstrukturan – menanam tanaman
pelindung, membina benteng/tembok, sungkupan
plastik, memperbaiki sistem saliran dan laluan air
Langkah bukan perundangan – kempen,
pendidikan

13


Click to View FlipBook Version