The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zuriannamanaf, 2019-03-21 03:54:51

4 - Algoritma

4 - Algoritma

PENGAJARAN 18

3.0 ALGORITMA

3.1 Pembangunan Algoritma

3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir
pelbagai pilihan dalam penyelesaian
masalah.

Kandungan Muka Surat

Rancangan Pengajaran 263

Lampiran 18-1 269

Lembaran Kerja 18-1 270

Lembaran Kerja 18-2 271

Lembaran Kerja 18-3 273

Skema Jawapan 275

18

PENGAJARAN 18

BIDANG PEMBELAJARAN Masa: 120 minit

3.0 Algoritma Penerapan Pemikiran

Standard Kandungan Komputasional:
3.1 Pembangunan Algoritma
• Leraian (Decomposition)
Standard Pembelajaran
Murid boleh: • Pengecaman Corak ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18
3.1.1. Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai
pilihan dalam penyelesaian masalah. (Pattern Recognition)

• Peniskalaan (Abstraction)

• Pengitlakan

(Generalisation)

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Bahan untuk kelas
• Lampiran 18-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 18-1
• Lembaran Kerja 18-2
• Lembaran Kerja 18-3

Persediaan

• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 18-1. Pastikan guru
mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 18-1, 18--2 dan 1.2 untuk setiap murid dalam kelas
masing-masing.

Sumber Tambahan

• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_
module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137

262

18

RANCANGAN PENGAJARANM as a C adang an Ak tiviti BBM/ Catatan

5 Minit Set Induksi

1. Guru memberikan syarat berikut untuk diikuti oleh murid:

Jika semua murid senyap selama 30 saat, guru akan menyanyikan

sebuah lagu. (guru boleh menukar syarat mengikut kesesuaian kelas)

2. Guru mula mengira selama 30 saat. ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

3. Selepas 30 saat, guru memberitahu murid sama ada mereka

berjaya atau tidak.

4. Jika murid berjaya memenuhi syarat yang diberi, guru akan

menyanyikan sebuah lagu.

30 Minit Aktiviti 1: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan (if BBM
• Lampiran 18-1
statement) (ms 269)
1. Guru bersoaljawab dengan murid apakah syarat untuk
mendapatkan ganjaran semasa aktiviti set induksi. (jawapan: Penerapan
senyap selama 30 saat) Pemikiran
2. Guru menerangkan bahawa syarat yang diberi semasa aktiviti Komputasional:
set induksi dinamakan sebagai pilihan (conditionals) • Leraian
yang banyak digunakan dalam komputer. • Pengecaman
3. Guru menerangkan bahawa pilihan digunakan semasa Corak
menulis pseudokod dan carta alir.
4. Guru imbas kembali pseudokod dan carta alir.
5. Dua cara yang paling umum untuk menulis algoritma ialah
pseudokod dan carta alir.
6. Pseudokod merupakan satu set arahan untuk programkan sesuatu
mesin atau komputer. Set arahan ini ditulis dalam bahasa yang
senang difahami oleh penulis dan pengguna seperti Bahasa
Inggeris atau Bahasa Melayu.
7. Carta alir merupakan cara menulis algoritma dalam bentuk carta.
8. Guru imbas kembali beberapa peraturan yang perlu diatuhi
apabila menggunakan carta alir.
a. Bujur seperti berikut merupakan simbol untuk bermula dan
berakhir.

Mula Tamat

b. Segi empat tepat merupakan simbol untuk proses.

Proses

263

18

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti

c. Bentuk berlian merupakan simbol untuk pilihan. Pilihan hanya

boleh dalam bentuk ya atau tidak.

Pilihan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

d. Anak panah menghubungkan setiap simbol yang
digunakan.

e. Bentuk parallelogram merupakan simbol untuk input dan
output.

9. Guru memperkenalkan jenis pertama pelbagai pilihan iaitu “jika -
maka” atau if statement dalam bentuk pseudokod dan carta
alir.
10. Guru menunjukkan contoh pseudokod pelbagai pilihan jenis
pertama iaitu “jika - maka” (if statement).
Contoh pseudokod:

11. Guru menerangkan bahawa pilihan jenis “jika – maka” (if
statement) mempunyai satu peristiwa dan satu hasil contohnya
(jika saya lapar, maka saya makan).
12. Peristiwa hanya boleh dalam bentuk Boolean maksudnya
benar atau palsu.

264

18

Cadangan Aktiviti BBM/Catatan
Masa13. Guru menunjukkan contoh carta alir pelbagai pilihan jenis “jika –

maka” (if statement).

Mula ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

ya Saya lapar?

Saya makan tidak

Tamat

14. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
15. Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan.
16. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menuliskan pseudokod
dan melukiskan carta alir untuk pernyataan yang terdapat dalam
Lembaran Kerja 18-1.
17. Setiap kumpulan diberi 10 minit untuk melaksanakan aktiviti.
18. Selepas 10 minit, setiap kumpulan membentangkan jawapan
masing-masing.
19. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.

265

18

BBM/ Catatan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18
M as a C adang an Ak tiviti
BBM
20 Minit Aktiviti 2: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan • Lampiran 18-1
(m/s 269)
(if-else statement) • Lembaran
1. Guru menerangkan contoh pelbagai pilihan jenis “jika-jika tidak” Kerja 18-1
(if-else statement). (m/s 270)
Contoh pseudokod: • Lembaran
Kerja 18-2
(m/s 271-272)

Tamat Penerapan
Contoh Carta Alir: Pemikiran
Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman
Corak

Tamat

2. Guru memberikan tugasan berkumpulan.
3. Guru mengedarkan 2 kad arahan kepada setiap kumpulan.
(Lampiran 18-1)
4. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan
melukiskan carta alir untuk setiap kad arahan yang diberi.
(Lembaran Kerja 18-2)
5. Setiap kumpulan diberi 10 minit untuk melaksanakan aktiviti.
6. Selepas 10 minit, setiap kumpulan membentangkan jawapan
masing-masing.
7. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.

266

18

BBM/ Catatan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18
M as a C adang an Ak tiviti
BBM
30 Minit Aktiviti 3: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan (Multiple • Lembaran
Selection) Kerja 18-3
1. Guru menerangkan contoh pelbagai pilihan jenis Multiple (m/s 273-274)
Selection.
2. Guru menerangkan bahawa carta alir dan pseudokod pelbagai Penerapan
pilihan sering digunakan oleh komputer untuk mencetak pelbagai Pemikiran
keputusan. Komputasional:
Contohnya, mengenal pasti sama ada nombor ialah nombor • Leraian
positif, negatif atau kosong. • Pengecaman
Corak
Pseudokod: • Peniskalaan
Mula • Pengitlakan
Input (nilai)
Jika (nilai < 0),
Cetak (“Nilai negatif”)
Jika tidak, Jika (nilai == 0),
Cetak (“Nilai ialah sifar”)
Jika tidak, Jika (nilai > 0),
Cetak (“Nilai positif”)
Jika tidak, cetak (“Error”)
Tamat

Carta Alir:

Mula

Masukkan nilai

Jika (nilai < 0) ya
tidak Cetak (”Nilai Negatif”)

Jika (nilai == 0) ya
tidak Cetak (”Nilai ialah sifar”)

Jika (nilai > 0) ya
tidak Cetak (”Nilai positif”)

Cetak (”Error”)

TaAmkhaitr

267

18

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18
3. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 18-3.
4. Murid dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan lukiskan
carta alir untuk membantu membuat keputusan tentang
pernyataan yang diberi.
5. Murid diberi 10 minit untuk melaksanakan aktiviti.
6. Selepas 10 minit, beberapa murid dipilih untuk membentangkan
jawapan masing-masing.
7. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.

10 Minit Penutup
1. Guru mendapatkan semula perhatian murid dan menanyakan
soalan berikut:
a. Namakan tiga jenis struktur kawalan pelbagai pilihan.
b. Bagaimanakah struktur kawalan pelbagai pilihan boleh
membantu anda menyelesaikan masalah harian?

268

18

LAMPIRAN 18-1
Kad Arahan

Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang disediakan. Guru
boleh laminat setiap keping kad supaya boleh digunakan semula.

Anda akan pergi bercuti selama satu ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18
minggu ke Pulau Langkawi. Anda

tidak mahu kucing kesayangan anda
kelaparan semasa anda sedang

bercuti. Programkan satu sistem untuk
memberikan makanan kepada haiwan

peliharaan anda secara automatik
ketika anda tiada di rumah.

Adik anda bakal menduduki
peperiksaan PT3 tetapi dia kurang
bermotivasi untuk belajar. Programkan
satu sistem untuk meningkatkan

motivasi adik anda.

269

18 ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

LEMBARAN KERJA 18-1
Pelbagai Pilihan if statement

Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.

Masalah:
Anda baru berpindah ke rumah baru. Anda
ingin memastikan rumah anda selamat dari
dicerebohi. Programkan satu sistem sekuriti
untuk menyelesaikan masalah ini.

Pseudokod:

Carta Alir:

270

18

LEMBARAN KERJA 18-2
Pseudokod

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah:

Pseudokod: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

271

18

LEMBARAN KERJA 18-2
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

272

18 ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

LEMBARAN KERJA 18-3
Pseudokod

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah:
Anda ingin membantu guru anda untuk
memaparkan gred subjek secara
automatik selepas markah subjek
dimasukkan. Tuliskan pseudokod dan
lukiskan carta alir sistem tersebut.

Pseudokod:

273

18

LEMBARAN KERJA 18-3
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

274

SKEMA JAWAPAN 18

LEMBARAN KERJA 18-1
Pelbagai Pilihan if statement

Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.

Masalah: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

Anda baru berpindah ke rumah baru. Anda
ingin memastikan rumah anda selamat dari
dicerebohi. Programkan satu sistem sekuriti

untuk menyelesaikan masalah ini.

Pseudokod:

Mula
Buka suis penggera
Jika orang melepasi pintu depan,
Loceng penggera berbunyi
Tamat

Carta Alir:

Mula

Buka suiz loceng

ya Terdapatkah
Bunyikan loceng orang melepasi

pintu rumah?

tidak

Tamat

275

SKEMA JAWAPAN 18

LEMBARAN KERJA 18-2
Pseudokod

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

Adik anda bakal menduduki peperiksaan PT3 tetapi dia
kurang bermotivasi untuk belajar. Programkan satu sistem

untuk meningkatkan motivasi adik anda. / Anda akan
pergi bercuti selama satu minggu ke Pulau Langkawi. Anda

tidak mahu kucing kesayangan anda kelaparan semasa
anda sedang bercuti. Programkan satu sistem untuk

memberikan makanan kepada haiwan perliharaaan anda
secara automatik ketika anda tiada di rumah.

Pseudokod:

Mula
Jika adik anda belajar selama dua jam hari ini,
Dia boleh melayari internet selama 30 minit.
Jika tidak,
Dia perlu membasuh pinggan sebagai denda.
Tamat

Mula
Jika mangkuk kucing kosong,
tuangkan makanan.
Jika tidak,
jangan tuangkan makanan.
Tamat

276

SKEMA JAWAPAN 18
LEMBARAN KERJA 18-3
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan.
Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

Mula Mula

ya Adakah adik tidak ya Mangkuk tidak
belajar selama
2 jam hari ini? kucing

kosong?

Adik melayari internet Adik lari padang satu Tuangkan makanan Jangan tuang
selama 30 minit. pusingan. makanan

Tamat Tamat

277

SKEMA JAWAPAN 18

LEMBARAN KERJA 18-3
Pseudokod

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

Anda ingin membantu guru anda untuk
memaparkan gred subjek secara
automatik selepas markah subjek

dimasukkan. Tuliskan pseudokod dan
lukiskan carta alir sistem tersebut.

Pseudokod:

Mula
Input (markah),
Jika (markah < 40),
Cetak (“F”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 40 dan markah < 50),
Cetak (“E”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 50 dan markah < 60),
Cetak (“D”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 60 dan markah < 70),
Cetak (“C”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 70 dan markah < 80),
Cetak (“B”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 80),
Cetak (“A”)
Jika tidak, cetak (“Error”)
Tamat

278

SKEMA JAWAPAN 18

LEMBARAN KERJA 1.2
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18

Mula

Masukkan markah

Jika (markah < ya Cetak (”F”)
40) ya Cetak (”E”)
ya Cetak (”D”)
tidak ya Cetak (”C”)
ya Cetak (”B”)
Jika (markah > ya Cetak (”A”)
40 dan markah

< 50)

tidak

Jika (markah
> 50 dan

markah < 60)

tidak

Jika (markah > 60
dan markah <
70)
tidak

Jika (markah
> 70 dan

markah < 80)

tidak

Jika (markah >
80 )

tidak

Cetak (”Error”)

Tamat

279

PENGAJARAN 19

3.0 ALGORITMA

3.1 Pembangunan Algoritma

3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir
yang melibatkan ulangan

Kandungan Muka Surat

Rancangan Pengajaran 282

Lembaran Kerja 19-1 288

Lembaran Kerja 19-2 289

Lembaran Kerja 19-3 290

Skema Jawapan 292

19

PENGAJARAN 19

BIDANG PEMBELAJARAN Masa: 90 minit

3.0 Algoritma Penerapan Pemikiran

Standard Kandungan Komputasional:
3.1 Pembangunan Algoritma
• Leraian (Decomposition)
Standard Pembelajaran
Murid boleh: • Pengecaman Corak ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
3.1.1. Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai
pilihan dalam penyelesaian masalah. (Pattern Recognition)

• Peniskalaan (Abstraction)

• Pengitlakan

(Generalisation)

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Bahan untuk kelas
• Lampiran 19-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 19-1
• Lembaran Kerja 19-2
• Lembaran Kerja 19-3

Persediaan

• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 19-1. Pastikan guru
mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 19-1, 19-2 dan 19-3 untuk setiap murid dalam
kelas masing-masing.

Sumber Tambahan

• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_
module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137

281

19

RANCANGAN PENGAJARANM as a C adang an Ak tiviti BBM/ Catatan

5 Minit Set Induksi

1. Guru memberikan arahan berikut kepada murid: Berdiri selama

dua saat. Selepas itu, duduk semula.

2. Guru mengulang arahan yang sama sebanyak lima kali.

3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang arahan yang baru ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

diberi.

Contoh Soalan Guru Contoh Jawapan Murid

1. Adakah arahan guru yang Ya

diberi oleh guru selama enam kali

merupakan arahan yang sama?

2. Bagaimanakah arahan guru Ulang arahan berikut selama
boleh disingkatkan? 6 kali: Berdiri selama dua saat.
Selepas itu, duduk semula.

4. Guru menerangkan bahawa arahan yang sama boleh
dipermudahkan jika menggunakan perkataan ulang.

30 Minit Aktiviti 1: Menulis pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan BBM
Ulangan (Do-while) • Lembaran
1. Guru menerangkan bahawa fungsi ulang juga boleh digunakan Kerja 19-1
semasa menulis pseudokod dan melukis carta alir. (m/s 288)
2. Guru mengimbas kembali contoh pelbagai pilihan jenis jika-maka (if).
Penerapan
Mula Pemikiran
Komputasional:
ya Saya lapar? • Leraian
Saya makan tidak • Pengecaman
Corak

Tamat

3. Guru menerangkan bahawa pseudokod dan carta alir ini hanya
boleh melakukan sekali proses sahaja.
4. Guru menerangkan bahawa pseudokod dan carta alir ini boleh
ditambah baik dengan fungsi ulangan.

282

19

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
5. Ini adalah kerana kita mungkin akan berasa lapar lagi. Oleh itu,
kita perlu mengulang ujian rasa laparv.
Contoh:
Pseudokod
Mula
Jika saya lapar,
Maka saya makan
Adakah saya masih lapar?
Jika ya,
Ulang saya makan
Jika tidak,
Henti.

Carta Alir:

Mula

ya

Saya lapar?

Saya makan tidak

ya Adakah saya Tamat
masih lapar?

tidak

6. Guru menerangkah bahawa ulangan jenis do-while melakukan
proses dahulu sebelum menyemak syarat untuk berulang atau
tidak. (Rujuk contoh di bawah)

283

19

BBM/ Catatan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
Masa Cadangan Aktiviti
Asyik ulang
tugasan yang
7. Guru menunjukkan satu aplikasi fungsi ulangan jenis do-while sama tanpa henti.
Pseudokod yang
untuk menyelesaikan masalah soalan Matematik. amat panjang.

Contoh: Kami ingin tulis satu program untuk mengira perimeter

segi empat tepat.
Pseudokod TANPA fungsi ulangan:

Mula

Tekan butang “mula/padam”.

Masukkan panjang segi empat tepat.

Masukkan lebar segi empat tepat.

Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2)

Paparkan jawapan.

Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
Jika ya,

Masukkan panjang segi empat tepat.

Masukkan lebar segi empat tepat.

Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2)

Paparkan jawapan.

Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
Jika ya,

Masukkan panjang segi empat tepat.

Masukkan lebar segi empat tepat.

Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2)

Paparkan jawapan.

Pseudokod menggunakan fungsi ulangan:
1. Mula
2. Tekan butang “mula/padam”.
3. Masukkan panjang segi empat tepat.
4. Masukkan lebar segi empat tepat.
5. Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2)
6. Paparkan jawapan.
7. Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
7.1 Jika ya,
Ulang dari langkah 1
7.2 Jika tidak,
8. Akhir.

284

19M as a C adang an Ak tiviti BBM/ Catatan

Carta Alir: Mula

Tekan “mula/padam” ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Masukkan panjang
segi empat tepat

Masukkan lebar segi
empat tepat

Lakukan operasi matematik:
(panjang x 2) + (lebar x 2)

Paparkan jawapan

YA Ada soalan

perimeter segiempat tepat
lagi?

TIDAK

Tamat

8. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 19-1.
9. Murid dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan melukiskan
carta alir untuk mengira luas segi empat tepat.
10. Murid diberi 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
11. Selepas 15 minit, guru memilih beberapa orang murid untuk
membentangkan pseudokod dan carta alir masing-masing.
12. Guru membincangkan jawapan bersama dengan murid.

20 Minit Aktiviti 2: Memahami Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan BBM
Ulangan (while-do) • Lembaran Kerja
19-2 (m/s 289 )
1. Guru menerangkan bahawa terdapat situasi dimana ulangan
jenis do-while kurang sesuai untuk digunakan. Penerapan
Contohnya situasi, saya makan dahulu sebelum menyemak sama Pemikiran
ada saya lapar. Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman
Corak

285

19

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
Pseudokod:
Mula
Saya makan,
Adakah saya lapar?
Jika ya,
Ulang saya makan
Jika tidak,
Henti
Tamat

Carta Alir:

Mula

Saya makan

Adakah saya ya
masih lapar?

tidak

Tamat

Sepatutnya, kita perlu pastikan sama ada kita lapar, baru kita makan.

2. Menyemak syarat sebelum membuat proses dinamakan sebagai
ulangan while-do.
3. Ulangan jenis while-loop amat berguna untuk membantu kita
membuat keputusan harian.
Contoh:
Anda diberi RM 5 untuk membeli buah epal. Sebiji epal
berharga RM 1. Berapakah bilangan epal yang boleh anda beli
dengan duit anda?

286

19
M as a C adang an Ak tiviti
BBM/ Catatan
Mula

Adakah anda tidak ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
mempunyai

duit > 1?

ya

Beli epal

Tamat

Mengikut flowchart yang dihasilkan, anda boleh membeli 5 biji
epal.
4. Guru memberikan tugasan berkumpulan kepada murid.
(Lembaran Kerja 19-2)
5. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menggunakan carta alir yang
diberi untuk menjawabkan soalan yang diberi. (Lembaran Kerja 19-2)
6. Setiap kumpulan diberi hanya 10 minit untuk menyiapkan tugasan.

30 Minit Aktiviti 3: Menulis Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan BBM
5 Minit Ulangan (while- do - loop) • Lembaran Kerja
1. Guru memberi tugasan berkumpulan kepada murid. (Lembaran 19-3 (m/s 290 -
Kerja 19-3) 291)
2. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menghasilkan pseudokod dan
carta alir untuk membantu menyelesaikan masalah yang diberi. Penerapan
3. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk menyiapkan tugasan. Pemikiran
4. Selepas 15 minit, setiap kumpulan membentangkan pseudokod Komputasional:
dan carta alir masing-masing. • Leraian
5. Guru menyemak pseudokod dan carta alir yang dibentangkan. • Pengecaman
Corak
• Peniskalaan
• Pengitlakan

Penutup
1. Guru menanyakan soalan berikut untuk membuat rumusan:
a. Namakan dua jenis ulangan yang dipelajari hari ini.
b. Bagaimanakah ulangan dalam pseudokod dan carta alir
boleh membantu anda menyelesaikan masalah harian?

287

19 ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

LEMBARAN KERJA 19-1
Ulangan do-while

Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.

Masalah:

Anda ingin mencipta kalkulator untuk mengira luas
segi empat tepat. Tuliskan pseudokod dan lukiskan

carta alir untuk program kalkulator tersebut.

Pseudokod:

Carta Alir:

288

19

LEMBARAN KERJA 19-2
Ulangan while-loop

Gunakan carta alir di bawah untuk menjawabkan soalan yang diberi.

Mula ya Beli pen merah ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
RM1.50
Beli pen biru
RM1.50

Adakah anda
masih

mempunyai
duit?

tidak

Tamat

Anda mempunyai RM 12.50.
1. Berapakah jumlah maksimum bilangan pen biru dan pen merah yang anda boleh beli?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Bolehkah anda membeli sebatang pen biru dan 5 batang pen merah? Berikan
justifikasi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Bolehkah anda membeli 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah? Berikan
justifikasi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

289

19

LEMBARAN KERJA 19-3
Pseudokod

Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Emak anda memberikan duit sebanyak RM20.40. Beliau
ingin anda menghabiskan duit yang diberi untuk membeli
buku rujukan. Setiap satu buku rujukan berharga RM5.20.
Tuliskan pseudokod dan carta alir untuk membantu anda
mengira berapakah jumlah buku rujukan yang anda perlu

beli untuk menghabiskan duit yang diberi.

Pseudokod:

290

19

LEMBARAN KERJA 19-3
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Berapakah jumlah buku rujukan yang anda boleh beli?
____________________________________________________________________________________________

291

SKEMA JAWAPAN 19

LEMBARAN KERJA 19-1
Ulangan do-while

Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19
masalah yang diberi.

Masalah:

Anda ingin mencipta kalkulator untuk mengira luas segi empat tepat. Tuliskan
pseudokod dan lukiskan carta alir untuk program kalkulator tersebut.

Pseudokod:

Mula
1. Tekan butang “mula/padam”.
2. Masukkan panjang segi empat tepat.
3. Masukkan lebar segi empat tepat.
4. Melakukan operasi berikut: (panjang x 2) + (lebar x 2)
5. Paparkan jawapan.
6. Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
7. Ya, ulang semula dari langkah 1.
8. Tidak, tamat.
Tamat

Carta Alir:

Mula

Tekan “mula/padam”

Masukkan panjang
segi empat tepat

Masukkan lebar segi
empat tepat

Lakukan operasi matematik:
(panjang x 2) + (lebar x 2)

Paparkan jawapan

YA Ada soalan
perimeter segiempat

tepat lagi?

TIDAK

Tamat

292

SKEMA JAWAPAN 19

LEMBARAN KERJA 19-2
Ulangan while-do-loop

Gunakan carta alir di bawah untuk menjawabkan soalan yang diberi.

Mula ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Beli pen biru
RM1.50

Adakah anda ya Beli pen merah
masih RM1.50

mempunyai
duit > RM12.50?

tidak

Tamat

Anda mempunyai RM 12.50.
1. Berapakah jumlah maksimum bilangan pen biru dan pen merah yang anda boleh beli?
Satu batang pen biru dan tujuh batang pen merah.

2. Bolehkah anda membeli sebatang pen biru dan 5 batang pen merah? Berikan
justifikasi.
Boleh. Anda mempunyai wang yang cukup untuk berbuat demikian.

3. Bolehkah anda membeli 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah? Berikan
justifikasi.
Tidak boleh. Ini adalah kerana proses membeli pen biru tidak diulang. Oleh itu,
walaupun kita mempunyai wang yang cukup untuk membeli kombinasi pen yang
diberikan, kita hanya boleh membeli sebatang pen biru.

293

SKEMA JAWAPAN 19
LEMBARAN KERJA 19-3
Pseudokod while-do-loop

Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Masalah: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Emak anda memberikan duit sebanyak RM20.40. Beliau
ingin anda menghabiskan duit yang diberi untuk membeli
buku rujukan. Setiap satu buku rujukan berharga RM5.20.
Tuliskan pseudokod dan carta alir untuk membantu anda
mengira berapakah jumlah buku rujukan yang anda perlu

beli untuk menghabiskan duit yang diberi.

Pseudokod:

Mula
Beli buku rujukan RM5.20
Ada duit lebih daripada RM20.40?
Jika ya,
Beli buku rujukan RM5.20
Ulang daripada “Ada duit lebih daripada RM20.40?”
Jika tidak,
Tamat.

294

KUNCI JAWAPAN 19

LEMBARAN KERJA 19-3
Carta Alir

Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan
carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.

Mula/Tamat Input/Output Pilihan Proses Penghubung

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19

Mula

Beli buku rujukan
RM5.20

Adakah anda ya Beli buku rujukan
mempunyai RM5.20
duit > RM20.40?

tidak

Tamat

Berapakah jumlah buku rujukan yang anda boleh beli?
3 buah buku rujukan

295

PENGAJARAN 20

3.0 ALGORITMA

3.1 Pembangunan Algoritma

3.1.3 Mengesan ralat daripada pseudokod dan
carta alir dalam penyelesaian masalah.

Kandungan Muka Surat

Rancangan Pengajaran 298

Lampiran 20-1 302

Lembaran Kerja 20-1 303

Lembaran Kerja 20-2 304

Skema Jawapan 306

20

PENGAJARAN 20

BIDANG PEMBELAJARAN Masa: 60 minit

3.0 Algoritma Penerapan Pemikiran ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20
Komputasional:
Standard Kandungan • Leraian (Decomposition)
3.1 Pembangunan Algoritma • Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
Standard Pembelajaran • Peniskalaan (Abstraction)
Murid boleh:
3.1.3. Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta
alir dalam penyelesaian masalah.

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

Bahan untuk kelas
• Lampiran 20-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 20-1
• Lembaran Kerja 20-2

Persediaan

• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 19-1. Pastikan guru
mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 19-1 dan 19-2 untuk setiap murid dalam kelas
masing-masing.

Sumber Tambahan

• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_
module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137

297

RANCANGAN PENGAJARAN 20

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti

10 Minit Set Induksi
1. Guru menunjukkan peta di bawah.

ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

2. Guru menerangkan bahawa peta tersebut merupakan peta
kedai runcit berdekatan dan Amirul perlu membeli sebotol air di
kedai runcit tersebut. Amirul telah melukiskan carta alir di bawah
untuk membantunya menyiapkan tugasannya.

298

20

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti

Carta Alir:

Ralat ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

Tamat

3. Murid menguji carta alir Amirul dan menentukan sama ada carta
alir tersebut boleh menyelesaikan tugasannya.
4. Murid mendapat bahawa terdapat ralat semasa proses belok kiri
jika tiada jalan di hadapan. Amirul sepatutnya belok kanan.

299

20

BBM/ Catatan ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20
M as a C adang an Ak tiviti
BBM
20 Minit Aktiviti 1: Mengesan Ralat Logik • Lampiran 20-1
1. Guru menerangkan bahawa ralat yang dijumpai semasa aktiviti (m/s 302)
set induksi merupakan ralat logik. • Lembaran Kerja
2. Ralat logik pseudokod dan carta alir merupakan kesalahan logik 20-1 (m/s 303)
pada pseudokod atau carta alir.
3. Guru menunjukkan contoh ralat logik. Penerapan
Pseudokod: Pemikiran
Ambil cawan dan uncang teh Komputasional:
Ambil air dari cerek • Leraian
Adakah air panas? • Pengecaman
Jika ya, Corak
Panaskan air
Jika tidak,
Tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh
Tamat

Carta Alir:

Jawapan: Guru menunjukkan bahawa kesilapan logik berlaku
selepas syarat “adakah air panas”. Sepatutnya, jika air panas, kita
tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh. Jika air tidak
panas, kita panaskan air dan selepas itu tuang air ke dalam
cawan bersama uncang teh.
4. Guru memberikan tugasan berkumpulan.

300

20

BBM/ Catatan
M as a C adang an Ak tiviti
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20
5. Guru mengedarkan Lampiran 20-1 kepada setiap kumpulan.
6. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengesan ralat pada
pseudokod dan carta alir yang terdapat dalam Lampiran 20-1
dan seterusnya menulis semula pseudokod dan carta alir yang
diberi tanpa ralat di Lembaran Kerja 20-1.
7. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
8. Selepas 15 minit, dua kumpulan dipilih untuk membentangkan
tugasan masing-masing.
9. Guru memberi ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.

20 Minit Aktiviti 2: BBM
1. Guru memberikan tugasan individu kepada murid. • Lampiran 20-1
2. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 20-2 kepada setiap murid. (m/s 302)
3. Murid diberi 20 minit untuk melengkapkan Lembaran Kerja 20-2. • Lembaran Kerja
4. Selepas 20 minit, guru membincangkan jawapan. 20-1 (m/s 303)

Penerapan
Pemikiran
Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman
Corak

5 Minit Penutup
1. Guru mendapatkan semula perhatian murid dan merumuskan
pengajaran.

301

20

LAMPIRAN 20-1

Kesan dan bulatkan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta
alir di bawah.

Pseudokod: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

Mula
Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit kurang daripada RM2.00,
Beli sabun RM5.00
Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00
Beli sayur RM1.00
Jika tidak,
Tamat

Carta Alir:

Tamat

302

20

LEMBARAN KERJA 20-1
Pseudokod dan Carta Alir

Tulis semula pseudokod dan carta alir Lampiran 1.0 tanpa ralat.

Pseudokod:

Carta Alir: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

303

20 ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

LEMBARAN KERJA 20-2
Pseudokod dan Carta Alir

Jawab semua soalan di bawah.
Ali ingin membantu gurunya mencipta sistem yang boleh memaparkan gred purata murid
selepas markah BM dan BI dimasukkan dalam sesuatu sistem. Dia telah menulis pseudokod dan
carta alir di bawah untuk membantunya melaksanakan tugas tersebut. Malang sekali, sistem
tersebut tidak memaparkan gred murid yang tepat. Kenal pasti di mana ralatnya dengan
membulatkan kesalahan tersebut dan menulis semula pseudokod dan carta alir yang diberi.

Pseudokod:

Mula
Masukkan markah murid BI, GEO
Gred purata = (BI + BM) / 2
Jika gred > 50,
Cetak “gagal”
Jika tidak,
Cetak “lulus”
Tamat

Carta Alir:

Tamat

304

20

Pseudokod Tanpa Ralat:

Carta Alir Tanpa Ralat: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

305

SKEMA JAWAPAN 20
LAMPIRAN 20-1

Kesan dan bulatkan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta
alir di bawah.

Pseudokod: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

Mula
Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit kurang daripada RM2.00,
Beli sabun RM5.00
Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00
Beli sayur RM1.00
Jika tidak,
Tamat

Carta Alir:

Tamat

306

SKEMA JAWAPAN 20
LEMBARAN KERJA 20-1
Pseudokod dan Carta Alir

Tulis semula pseudokod dan carta alir Lampiran 1.0 tanpa ralat.

Pseudokod: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit lebih daripada RM5.00,
Beli sabun RM5.00
Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00
Beli sayur RM1.00
Jika tidak,
Tamat

Carta Alir:

Tamat

307

SKEMA JAWAPAN 20

LEMBARAN KERJA 20-2
Pseudokod dan Carta Alir

Jawab semua soalan di bawah. ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20

Ali ingin membantu gurunya mencipta sistem yang boleh memaparkan gred purata murid
selepas markah BM dan BI dimasukkan dalam sesuatu sistem. Dia telah menulis pseudokod dan
carta alir di bawah untuk membantunya melakasanakan tugas tersebut. Malang sekali, sistem
tersebut tidak memaparkan gred murid yang tepat. Kenal pasti di mana ralatnya dengan
membulatkan kesalahan tersebut dan menulis semula pseudokod dan carta alir yang diberi.

Pseudokod:

Masukkan markah murid BI, GEO
Gred purata = (BI + BM) / 2
Jika gred > 50,
Cetak “gagal”
Jika tidak,
Cetak “lulus”
Tamat

Carta Alir:

Tamat

308

SKEMA JAWAPAN 20

Pseudokod Tanpa Ralat: ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20
Masukkan markah murid BI, BM
Gred purata = (BI + BM) / 2
Jika gred > 50,
Cetak “lulus”
Jika tidak,
Cetak “gagal”
Tamat

Carta Alir Tanpa Ralat:

Tamat

309

PENGAJARAN 21

3.0 ALGORITMA

3.1 Pembangunan Algoritma

3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir
yang melibatkan gabungan pelbagai
pilihan dan ulangan.

Kandungan Muka Surat

Rancangan Pengajaran 312

Lampiran 21-1 314

Lembaran Kerja 21-1 316

Lembaran Kerja 21-2 318

Skema Jawapan 320


Click to View FlipBook Version