The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sekolah Menengah kebangsaan Sri Andalas, 41200 Klang Selangor

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Iman's Mom, 2021-10-20 03:42:28

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-24

Sekolah Menengah kebangsaan Sri Andalas, 41200 Klang Selangor

Keywords: MAT PIBG

KALI KE-24 SESI 2021/2022

TUAN HAJI HUSHIM BIN HAJI SALLEH

KAUNSELOR BERDAFTAR & PERUNDING MOTIVASI
PELANTAR: GOOGLE MEET

ISI KANDUNGAN

1 Kata Alu-aluan Perasmi 1
2 Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG sesi 2020/2021 2
3
3 Kata Alu-aluan Penasihat PIBG sesi 2020/2021 4
4c Atur Cara Majlis 5
6
5 Ahli Jawatankuasa Induk 7
8-16
6 Agenda Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-424 17-18
19-20
4 21
7 Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021 22
23
4
8 Minit Mesyuarat Agung PIBG kali Ke-23 Tahun 2020

9 Aktiviti Tahunan PIBG sesi 2020/42021

10 Laporan Kewangan PIBG sesi 20240/2021

4
11 Senarai Mesyuarat Jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021

18-19 4
12 Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2021/2022

13 Lampiran 4

4

Kata Alu-aluan Perasmi

ِ‫بِ ْس ِِم اَ ّل ِلِ ال ّر ْح َم ِنِ ال ّر ِحيم‬
ُ‫اَل َسلا ُم َع َل ْي ُكم َو َر ْح َمةُ اَللهِ َو َب َركاتُه‬

c
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat
kita sama-sama berkumpul secara maya pada pagi yang mulia ini sempena Majlis Mesyuarat Agung PIBG
kali ke-24 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Andalas. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada
Penasihat dan Jawatankuasa PIBG kerana telah berjaya merancang, mengelola dan seterusnya
melaksanakan mesyuarat ini.
Tuan-tuan dan puan-puan,
Seperti yang kita sedia maklum, Mesyuarat Agung PIBG sekolah akan diadakan pada setiap
tahun, namun disebabkan pandemik Covid-19 yang sedang melanda negara kita menyebabkan
mesyuarat ini tertangguh. Bagaimanapun, mesyuarat ini perlu juga diadakan bagi memilih dan melantik
AJK PIBG baharu pada setiap kali mesyuarat agung diadakan, selain merancang pelbagai program dan
aktiviti yang akan dijalankan ke arah meningkatkan kecemerlangan sekolah.
Diharapkan, dengan adanya mesyuarat ini dapat mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan
guru-guru agar kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk
meningkatkan mutu pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid dapat diteruskan.

Dalam proses pembinaan insan yang dinamakan murid-murid ini, pelbagai inisiatif, usaha dan
program perlu dilakukan. Harus juga diingatkan kecemerlangan anak-anak kita sebenarnya bermula di
rumah. Sebagai ibu bapa, kitalah yang akan menentukan sama ada anak-anak kita terdidik dengan nilai-
nilai yang murni dan mempunyai kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan segala gejala negatif di
luar rumah. Jelaslah, tanggungjawab menentukan keperibadian anak-anak sebenarnya adalah
tanggungjawab ibu bapa. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Amat tidak adil untuk melepaskan
tanggungjawab itu sewenang-wenang ke atas bahu guru dan pihak sekolah. Jadi, dalam norma baharu
ini ibu bapa berpeluang untuk mendidik anak-anak dalam melahirkan modal insan kelas pertama. Ibu
bapa perlu mengambil peluang ini untuk lebih mendampingi anak-anak agar dapat mengeratkan semula
hubungan kekeluargaan yang selama ini terjejas akibat kesibukan mencari rezeki.

Di samping itu, sebagai ibu bapa adalah diharapkan agar jasa guru-guru sekolah ini dihargai dan
sekiranya ada masalah berkaitan anak-anak berbincanglah dengan penuh berhemah dan bijaksana.
Tindakan yang terburu-buru dan cepat melenting tidak akan mendatangkan kebaikan kepada semua
pihak. Oleh itu, peranan PIBG dalam membantu sekolah untuk menerang dan menghebahkan program,
aktiviti dan tindakan sekolah amat membantu pihak sekolah, apatah lagi sekiranya mendapat sokongan
dan kerjasama erat daripada pihak ibu bapa.
Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum wbt.

Tn. Hj Hushim bin Hj Salleh
Kaunselor Berdaftar&Perunding Motivasi

1

c Kata Alu-aluan Yang Dipertua PIBG

ِ‫ِب ْس ِِم اَ ّل ِِل ال ّر ْح َم ِِن ال ّر ِحيم‬
ُ‫اَل َسلا ُم َعلَ ْي ُكم َو َر ْح َمةُ اَلل ِه َوبَ َركاتُه‬

c

Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat berkumpul sekali lagi bagi menjayakan Mesyuarat
Agung PIBG kali ke- 24 pada tahun ini. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua kerana
dapat meluangkan masa untuk hadir walaupun secara maya mengikut norma baharu. Saya berharap
dalam pertemuan di alam maya ini, tidak mematahkan semangat kita untuk bersama – sama
menyumbang idea untuk memantapkan lagi aktiviti – aktiviti PIBG di sekolah ini.
Tuan – tuan dan puan – puan,

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada AJK PIBG
yang telah berusaha membantu pihak sekolah dalam pelbagai program. Saya mewakili semua AJK PIBG
akan terus menyokong segala program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu
kecemerlangan pelajar.

Kami AJK PIBG sesi 2020/2021 telah berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya. Dalam segala tindakan , kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak - anak kita
di sekolah ini. Di samping kemajuan akademik, PIBG juga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah
untuk membentuk sahsiah murid-murid melalui program motivasi dan sebagainya agar anak-anak kita
selamat meneruskan kehidupan mereka dalam era teknologi yang penuh cabaran. Kita juga berharap,
mudah - mudahan impian kita sebagai ibu bapa untuk melihat anak - anak kita berjaya menjadi insan
yang cemerlang tercapai sesuai dengan VISI dan MISI SMK Sri Andalas.

PIBG dan sekolah memang tidak dapat dipisahkan kerana PIBG sentiasa menyalurkan sumbangan
dari semasa ke semasa mengikut peruntukan yang diperlukan oleh pihak sekolah. Bagi merapatkan
hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa atau penjaga, maka Kumpulan Sokongan Ibu bapa (KSIB)
SMK Sri Andalas telah berjaya ditubuhkan. Setakat ini, KSIB telah dianggotai oleh 503 orang ahli yang
terdiri daripada Pentadbir sekolah, AJK PIBG, guru - guru dan ibu bapa/ penjaga.

Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan
sekolah yang sentiasa bekerjasama dengan AJK PIBG. Saya berharap agar Ahli Jawatan Kuasa PIBG
yang baharu dilantik kelak dapat meneruskan usaha dengan lebih gigih bagi meningkatkan
kecemerlangan SMK Sri Andalas.
Sekian terima kasih.
En. Nazli bin Awang Had
YDP PIBG Sesi 2020/2021

2

Kata Alu-aluan Penasihat PIBG

ِ‫بِ ْس ِمِ اَ ّل ِِل ال ّر ْح َم ِنِ ال ّر ِحيم‬
v ُ‫اَل َسلا ُم َعلَ ْي ُكم َو َر ْح َمةُ اَلل ِه َو َب َركاتُه‬

c

Sebagai pembuka kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita ke hadrat
Allah SWT atas limpah kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang jitu maka Mesyuarat
Agung Tahunan PIBG kali ke-24 secara maya dapat diterjemahkan pada hari ini.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir pada hari ini.
Kehadiran ibu bapa ini diharapkan dapat menjana idea-idea yang bernas dalam merealisasikan
visi dan misi sekolah ini dari masa ke masa supaya SMK Sri Andalas menjadi sebuah sekolah
yang gemilang.

Besarlah harapan pihak sekolah agar ibubapa/penjaga terus tingkatkan cakna terhadap
pembelajaran anak-anak terutamanya kepada yang agak tercicir daripada mengikuti Pengajaran
dan Pembelajaran Dirumah @ PdPR dan juga yang ketinggalan mengikuti program-program
motivasi, ceramah teknik menjawab khasnya calon-calon SPM, Kerja kursus SPM, kokurikulum
dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan memastikan anak-anak sentiasa mematuhi Prosedur
Operasi Standard (SOP) norma baharu di sekolah.

Pihak sekolah akan sentiasa menerima teguran, bimbingan, sokongan dan kerjasama
daripada pihak JPNS, PPD, PIBG dan masyarakat setempat untuk meningkatkan lagi sekolah ini
ke tahap yang lebih membanggakan.

Akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada semua guru atas usaha gigih mereka dan
penghargaan kepada AJK PIBG sesi 2019/2020 dan semua ibu bapa yang telah memberikan
sokongan dalam menyumbangkan tenaga, buah fikiran dalam memajukan sekolah dan
menunjukkan . Semoga komitmen yang ditunjukkan akan dapat mewujudkan kerjasama yang
berterusan antara masyarakat dan sekolah serta menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap
meningkatkan kecemerlangan anak-anak pada masa hadapan.
Sekian terima kasih,

Hjh Noreha binti Hailani
Pengetua
SMK Sri Andalas

3

Atur Cara Majlis
v

9.30-10.00 pagi : Pendaftaran masuk dalam talian ibu bapa
dan guru

10.00 pagi : Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis
Bacaan Doa
Ucapan Pengetua
Ucapan YDP PIBG
Pembentangan dan Pengesahan Minit
Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-23

cccc Pembentangan Laporan Tahunan PIBG sesi

2020/2021
ccccv Pembentangan dan Pengesahan laporan

Kewangan Tahunan PIBG sesi 2020/2021
Membahaskan Usul
c Pembubaran AJK PIBG sesi 2020/2021 dan
c Pelantikan AJK PIBG sesi 2021/2022
c Ucapan Alu-aluan YDP PIBG sesi 2021/2022
c Ucapan Penagguhan
ccccv Bersurai
cccc

4

Ahli Jawatankuasa Induk

5

Agenda Mesyuarat Agung PIBG

1. Ucapan Pengerusi (YDP PIBG)

2. Pembentangan dan pengesahan Minit Mesyuarat Agung yang lalu

3. Perkara-perkara berbangkit

4. Pembentangan Laporan Aktiviti Tahunan 2020/2021

5. Pembentangan dan meluluskan Penyata Kewangan yang berakhir

pada 31 Disember 2020

6. Pembubaran Ahli Jawatankuasa Sesi 2020/2021

7. Pemilihan Pengerusi dan pencatat sementara mesyuarat

8. Pemilihan Ahli Jawatankuasa Sesi 2021/2022;

a. Yang Dipertua (Ibu bapa)

b. Naib Yang Dipertua (Ibu Bapa)

c. Setiausaha (Guru)

d. Bendahari (Guru)

e. 11 Orang Ahli Jawatankuasa

i. 6 Orang ibu bapa

ii. 5 Orang guru

9. Memilih 2 orang pemeriksa kira-kira
i. seorang guru
ii. seorang ibu bapa

10. Pembentangan Usul
11. Hal-hal lain
12. Ucapan Penangguhan
13. Sesi Bergambar Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2021/2022

6

Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG sesi
2020/2021

Penasihat : Hjh. Noreha bt Hailani
Yang Dipertua
Naib Yang Dipertua : En. Nazli b. Awang Had
Setiausaha Kehormat
Bendahari Kehormat : Tn Hj. Abdul Jalil b Abdullah
AJK Guru
: Pn. Zurainim bt Ahmad Rashid
AJK Ibu Bapa
: Pn. Ku Salmi bt Ku Shali
Juruaudit Guru
Juruaudit Ibu Bapa : Pn. Syuhaida bt Shuhaimi
: Pn. Lim Siew Chin
: Pn. Mala a/p Varadan
: Pn. Santhi a/p Eayannanadarajan
: En. Mohamad Hafiz b Ibrahim

: En. Sharul Piazal b. Hosnie
: En. Mohd Najib b. Mansor
: Pn. Ena Eda bt. Zainul Nor
: Pn. Nurzatulhain bt Mohd Othman
: Pn. Punitha a/p Selvarajhan

: Pn. Che Sharifah bt Che Sulaiman

: Pn. Prasanna a/p Vasudevan Pillai

7

Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-23
Tahun 2020

Tarikh : 22 Februari 2020

Masa : 7.30 pagi

Tempat : Dewan SMK Sri Andalas

KEHADIRAN IBU BAPA 23. Prasanna
1. Ena Eda bt Zainol 24. Mohd Nor bin Abdullah
2. Noor Emira bt Ramli 25. P. Jaya Chandran
3. Hema Malani 26. Saravanan a/p Singarem
4. Nor Adilah bt Salleh 27. Letchumy
5. Hamyzah Waty bt Mohd Takdir 28. Yammalini a/p Vijayaprasad
6. Hassan b. Yahaya 29. Fatimah bt Hj Topo
7. Nor Aishah 30. Prema
8. Endang Fatmawati 31. Farhana bt Alias
9. Zanariah bt Mujinid 32. Hasmieda bt Talib
10. Haslinda bt Khairy 33. Mohd Fairuz b. Ishak
11. Sumathi a/p Subramaniyam 34. Rejandran a/l Supramaniam
12. Eswari a/p Ponnusamy 35. Hanim bt Isa Ghazali
13. Sharifah Ruzana bt Hasan 36. Anita bt Sameon
14. Riny Suzaila bt Hasan 37. Mohd Zahari
14. Putri Balqis bt Razi 38. Mohamad Abd Rahman
15. Nurzatulhain 39. Norli bt Abdul Jabbar
16. Khalimy Azhan 40. Zanariyha bt Hashim
17. Martini b. Mohammas 41. S. Devi
18. Jezan b. Md Diah 42. Zainab bt Abdullah
19. Kamala Perumal 43. Ahmad Nizam b. Mohamed Ali
20. Malarkodi a/p Krisnan 44. Shahrul Piazal b. Hosnie
21. Noor Arisalisma 45. Misnan b. Bohar
22. Ahmad Fakhrul Azmee 46. Nurin bt Saligapul

8

47. Zuraihah bt Che Rof 81. D. Jegatisvaran
48. Wong Pey Fen 82. K. Saegaran Kanaga
49. Nik Mohd Fikri b. Nik Abdullah 83. Ranseni
50. Abd Jalil b. Abdullah 84. Senorita@Nur Syaza Hana Lawrence
51. Salina bt Md Shariff 85. Maruthaveeran a/l Mariappen
52. Fadhilah bt Hanapiah 86. Shanty
53. Selvakumar a/l Shanmugam 87. Rosnah bt Baharis
54. Seri bt Mohamad 88. Vasanthy a/p Subramaniam
55. Hasmah bt Hasan 89. Hasbullah Abu Bakar
56. Norizah bt Maan
57. Tan Ooi Theng KEHADIRAN GURU
58. Rozaimi 1. Hjh Noreha bt Hailani
59. Halimi b. Mohamed 2. Rodiah bt Hamzah
60. Suhaiza bt Zamri 3. Nor’aishah bt Abdul Manan
61. Nur Bahirah bt Kassim 4. Mohd Razali bin Selamat
62. Krisna Kumari 5. Mages Wari a/p Subramaniam
63. Faridah bt Rejab 6. Nazimah bt Mohd Noor
64.Yvonne bt Taly 7. Zarina bt Mohamed
65. Norarizah 8. Che Sharifah bt Che Sulaiman
66. Anis Nabila 9. Norasma bt Atan
67. Shakila Raman 10. Wan Norliza bt Sharif
68. Ahmad Fitri b. Mohd Osman 11. Tan Kim Chai
69. Jambulingam a/l Veloo 12. Santhy a/p Pommudi
70. Mohd Kamil 13. Ahmad Kamal bin Rafie
71. Mohd Najib b. Mansor 14. Anarisyah bt Abdullah
72. Zahari b. Ismail 15. Annapoorani a/p Batu Malay
73. Citra a/p Subramaniam 16. Azlina bt Kamalludin
74. Zaiton 17. Cheah Swee Sim
75. Vasugy Vadiveloo 18. Diana bt Abdul Aziz
76. Punitha 19. Barathy a/p Sockanathan
77. Muhamad Ishak Sharif 20. Fadhilah bt Hanapiah
78. Kashfullah b. Abu Bakar 21. Fadhilah bt Kamar Affandi
79. Othman b. Mohd Mohkhtar 22. Hani Rashika Bt Mohd Salleh
80. Rajan a/l Manikesavan 23. Suraidah bt Musa

9

24. Hafizah bt Arif 58. Robiza bt Abdul Aziz
25. Fong Shin Chien 59. Rohaineza bt Ahmad
26. Hasmah bt Hasan 60. Zanariah bt Mujinid@Joned
27. Muhammad Hafiz b. Ibrahim 61. Zuraihah bt Che Rof
28. Mala a/p Varadan 62. Ahmad Hidayatullah b.Md. Adnani
29. Ku Salmi bt Ku Shali 63. Zakiha bt Mat Hussin
30. Lee Siam Chen 64. Zuraidah bt Ismail
31. Mazatu Akmar bt Yahya 65. Nor Faezah bt Rohma
32. Norhamimah bt Mohd Yatim 66. Nurul Atiqah Fayyadhah bt Abd Ghaffar
33. Norazlina bt Sulaiman 67. Ahmad Fazdli b Ahmad Rozi
34. Siti Syahirah bt Othman 68. Ahmad Suizuddeen b. Mohamed
35. Muhammad Hafiz bin Ramali 69. Samsiah bt Sallehudin
36. Muthiah a/l Tamarajoo 70. Nurakilah bt Ahmad
37. Narayini a/p M.K Menon 71. Anizah bt Bakhari
38. Nik Zahari b Nik Man 72. Tan Kwee Choon
39. Noor Emira bt Ramli 73. Suriani bt Hassan
40. Noor Hashimah bt Mohd Zamri 74. Suriyana bt Daud
41. Noor Zawani bt Mohamad Saat 75. Siti Zanaida bt Abdullah
42. Nurul Syazwani bt Che Aziz 76. Santhi a/p Eayannanadarajan
43. Nor’ain bt Saharum 77. Sanisah bt Darimin
44. Norashikin bt Mohd Ghafian 78. Viyalampikal a/p Ranganathan
45. Norizan bt Zakaria 79. Vaneta a/p Kumaran
46. Tan Ooi Teng 80. Zurainim bt Ahmad Rashid
47. Nur Azizah bt Hassan 81. Salina bt Mohd Shariff
48. Nurahaniah bt Mohd 82. Suhaiza bt Zamri
49. Syuhaida bt Shuhaimi 83. Anizah bt Bakhari
50. Nurhafiza bt Adam 84. Siti Hamilah bt Daud
51. Ragunathan a/ Parasubramaniam 85. Aruna a/p Pentayah
52. Teh Howe Woi 86. Rajeswarie a/p Perumal
53. Putri Balqais bt Razi 87. Rosmawati bt Othman
54. Siti Faiza bt Mat Idris 88. Hasliza bt Che Lateh
55. Raja Mohd Hussaini b Raja Muhaiyatdin 89. Fauziah bt Arbai
56. Wan Suhaila bt Wan Ahmad 90. Juwariah bt Ayub
57. SIti Norbaizura bt Jamaluddin 91. Kalaivani a/p Ponnusamy

10

92. Kum Chwe Bee 16. Zuraini bt Tahir
93. Khadijah bt Bakhtiar URUS SETIA MESYUARAT
94. Mohd Khir bin Sajidin Pn. Siti Faza binti Mat Idris
95. Lim Siew Chin Pn. Suhaiza binti Zamri
96. Nurul Hidayah bt Mohd Safie Pn. Aruna a/p Pentayah
97. Zaitun bt Ibrahim Pn. Nurul Syazwani binti Che Aziz
98. Tina a/p Jacob Pn. Zurainim binti Ahmad Rashid
99. Vaneta a/p Kumaran
100. Zaliha bt Salim

TIDAK HADIR (BERSEBAB)
1. Azmuriana bt Murad
2. Zaina Dasimah bt Abdul Hamid
3. Nadiah bt Din
4. Muhammad Sayuti b. Husin
5. Meera Devi a/p Kumaran
6. Fauzee bin Shaari
7. Nooradilah bt Md Nazir
8. Erma bt Bakar
9. Farah Nini bt Zainal Abidin
10. Hafizah bt Abdul Manan
11. Hazlina bt Abu Bakar
12. Mohd Mahalli b. Md. Noh
13. Mohd Zaki b. Arrifin
14. Pani Malar a/p Karuppusamy
15. Saraspathy a/p Marimutu

11

AGENDA MESYUARAT
1.0 Ucapan YDP PIBG
2.0 Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat kali ke-22
3.0 Perkara-perkara berbangkit
4.0 Perkara baharu
5.0 Hal-hal lain
6.0 Ucapan Penangguhan

1.0 UCAPAN YANG DIPERTUA PIBG

1.1 En. Nazli Bin Awang Had selaku Yang Dipertua PIBG memulakan ucapan dengan kata-kata
aluan kepada pengerusi majlis, Hjh Noreha Binti Hailani, Pengetua SMK Sri Andalas serta
barisan pentadbir, AJK PIBG, ibu bapa dan guru-guru yang hadir. Majlis dimulakan dengan
bacaan Ummul Kitab. Beliau mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua hadirin untuk
meluangkan sedikit masa dalam Mesyuarat PIBG kali ke-23 SMK Sri Andalas. Beliau juga
menekankan tentang hubungan antara ibu bapa dan guru yang yang perlu ada demi kebaikan
bersama dalam menjayakan pelbagai kolaborasi antara satu sama lain.
Makluman : Semua guru dan ibu bapa

2.0 MEMBENTANGKAN DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LALU (KALI KE-22)

2.1 Puan Hani Rashika Bt Mohd Salleh selaku setiausaha PIBG telah
membentangkan minit mesyuarat yang lalu dari muka surat 8 hingga 15.

2.2 En. Shahrul Piazal Bin Hosnie mencadangkan supaya minit mesyuarat yang lalu disahkan dan
Puan Hajah Rosnah Bt Baharis menyokong cadangan tersebut.
Makluman : Semua guru dan ibu bapa

3.0 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1 Tiada perkara berbangkit

4.0 PERKARA BAHARU

4.1 Membentangkan Laporan Aktiviti Tahunan 2019/2020
4.1.1 Puan Hani Rashika Bt Mohd Salleh membentangkan aktiviti tahunan 2019/2020 dari
muka surat 16-17.
4.1.2 Pn. Nurzatulhain mencadangkan supaya laporan aktiviti disahkan dan disokong oleh Pn.
Rachel.
Makluman : Semua guru dan ibu bapa

4.2 Membentangkan dan Meluluskan Penyata Kewangan yang Berakhir 31

Disember 2019.

4.2.1 Pn. Azlina Binti Kamalludin selaku bendahari PIBG telah membentangkan laporan

kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2019 dari muka surat 18-19.

4.2.2 En. Shahrul Piazal Bin Hosnie bertanya tentang perbelanjaan di muka surat 19 berkaitan

tentang gaji tukang kebun yang menggunakan akaun PIBG. YDP PIBG

menjelaskan bahawa perubahan penggajian pekerja swasta memerlukan tenaga

lebihan. PIBG membiayai gaji tukang kebun tersebut atas keperluan sekolah.

12

4.2.3 En. Ahmad Nizam bin Mohamed Ali mencadangkan supaya laporan kewangan yang
berakhir pada 31 Disember 2019 diluluskan dan En. Shahrul Piazal Bin Hosnie
menyokong cadangan tersebut.

Makluman : Semua guru dan ibu bapa

4.3 Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020
4.3.1 YDP PIBG mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan AJK 2019/2020 di atas
kerjasama dan komitmen yang telah diberikan
sepanjang tahun.
4.3.2 YDP PIBG dengan rasminya membubarkan Jawatankuasa PIBG 2019/2020.

4.4 Pelantikan Pengerusi Sementara
4.4.1 En. Nazli Bin Awang Had mencadangkan En. Ahmad Nizam bin Mohamed Ali menjadi
pengerusi sementara untuk meneruskan mesyuarat dan disokong oleh Tn Hj Abdul Jalil
Bin Abdullah.

4.5 Memilih Jawatankuasa PIBG Sesi 2020/2021

Yang DiPertua: En. Nazli Bin Awang Had

(Dicadangkan oleh En. Mohd Shah Nas Bin Mohd

Fawzi dan disokong oleh En.Shahrul Piazal Bin Hosnie)

Naib Yang DiPertua: Tn Hj Abdul Jalil Bin Abdullah

(Dicadangkan oleh En. Mohd Shah Nas Bin Mohd

Fawzi dan disokong oleh En. Mohd Ishak Bin Sharif)

Setiausaha Kehormat: Pn. Zurainim Binti Ahmad Rashid

(Lantikan pihak sekolah)

Bendahari Kehormat: Pn. Ku Salmi Binti Ku Shali

(Lantikan pihak sekolah)

AJK Ibu Bapa: Pn. Ena Edayu Binti Zainol

En. Mohd Shah Nas Bin mohd Fawzi

Pn. Prasanna A/P Vasudevan Pillai

Pn. Nurzatulhain

En. Mohd Najib Bin Mansor

En. Shahrul Piazal Bin Hosnie

Pn. Punitha

(Pelantikan AJK disokong sebulat suara)

AJK Guru: Pn. Lim Siew Chin

Pn. Syuhaida Binti Shuhaimi

Pn. Santhi a/p Eayannanadarajan

Pn. Mala a/p Varadan

En. Mohamad Hafiz Bin Ibrahim

(Lantikan pihak sekolah)

4.6 Pemilihan Pemeriksa Kira-Kira
4.6.1 Pn. Prasanna A/P Vasudevan Pillai
(Pelantikan disokong sebulat suara)
Pn.Che Sharifah bt Che Sulaiman
(Lantikan pihak sekolah)

13

4.7 Pembentangan Usul
4.7.1 En. Nazli Bin Awang Had mempengerusikan mesyuarat. Beliau membaca usul daripada
pihak ibu bapa. Di antaranya ialah:

4.7.1.1 Tn Hj. Razali Bin Selamat, PK Kokurikulum mencadangkan supaya bayaran
majalah sekolah dikekalkan iaitu RM15.00. Peristiwa penting sekolah dapat
dirakamkan dalam majalah yang diterbitkan.

Makluman: sebulat suara sokong

4.7.1.2 En. Nazli Bin Awang Had,YDP PIBG mencadangkan supaya sumbangan PIBG
bagi satu keluarga ialah RM80.00 setahun. Oleh itu sumbangan ini akan
dikekalkan RM 80.00 atas persetujuan ibu bapa. Bagi pelajar tingkatan 5
sumbangan yang perlu dikutip ialah RM 100.00 untuk tujuan Program
Peningkatan Prestasi dan Majlis Asperisiasi. Pn. Rodiah Binti Hamzah, PK
Pentadbiran mencadangkan supaya pelajar tingkatan 5 memberi sumbangan RM
100.00 untuk tujuan Program Peningkatan Prestasi dan Asperisiasi.

Makluman : Sebulat suara sokong

4.7.1.4 Pn. Nor’aishah Btt Abdul Manan,PK HEM mencadangkan supaya pihak sekolah
membeli alat imbasan muka untuk e-Kehadiran. Tujuannya bagi mengurangkan
masalah datang lewat dalam kalangan pelajar. Alat ini mudah mengesan pelajar
yang datang lewat ke sekolah. Pengetua bersetuju dengan usul yang
dikemukakan oleh Pn Nor’aishah dan menjelaskan bahawa memudahkan urusan
untuk mengambil kedatangan pelajar. Bayaran asas untuk alat ini dalam
anggaran RM 4000.00.Tambahan Rm 2.00 dalam sumbangan PIBG bagi setiap
tahun boleh dilaksanakan.

Makluman : Setuju

4.7.1.5 En. Nazli Bin Awang Had,YDP PIBG mencadangkan supaya PIBG dan pihak
sekolah mengadakan program seperti bacathon atau basikalthon. Program ini
bertujuan untuk mengumpul dana bagi melaksanakan pembangunan dan
kemudahan pihak sekolah. Contohnya,membeli alat imbasan untuk tujuan e-
Kehadiran.

Tindakan dan makluman : Aktif dalam mengumpul dana

4.7.1.6 Pn.Tan Ooi Theng mencadangkan supaya pihak sekolah memperbanyakkan
tandas pelajar untuk menampung keperluan pelajar terutamanya waktu
rehat.

Makluman : Tempat yang terhad

4.7.1.7 En Amezan bin Jinal mencadangkan supaya menaik taraf tempat ambil wuduk
di luar bangunan surau sekolah kerana tempat wuduk yang sedia ada tidak
mencukupi apabila bilangan pelajar terlalu ramai.

4.7.1.8 Hjh Nur Bahirah Bt Kassim mencadangkan supaya menaik taraf surau seperti
karpet ,penghawa dingin, dan bilik wuduk yang selesa.

Tindakan dan makluman : Aktif dalam mengumpul dana

14

4.7.1.9 Pn. Tan Ooi Theng mencadangkan supaya melebihkan masa rehat dari 20 minit
kepada 25 minit kerana pelajar tidak mempunyai masa yang cukup untuk
membeli makanan dan masa untuk menggunakan tandas. Usul ini akan di bawa
ke mesyuarat akan datang.

Makluman : ditetapkan oleh pihak sekolah mengikut pekeliling

4.7.1.10 Pn Fadhilah Bt Hanapiah mencadangkan supaya membetulkan kipas-kipas yang
rosak di dataran. Mencari inisiatif untuk menghalau burung yang bertenggek dan
membuang najis di Dataran Sekolah.

4.7.1.11 Pn. Riny Suzaila mencadangkan supaya memakai pakaian
Pendidikan Jasmani (PJ) dari rumah pada hari Isnin.

Makluman : Waktu perhimpunan rasmi perlu memakai baju uniform sekolah

4.7.1.12 Pn. Riny Suzaila juga mencadangkan supaya kelas tambahan Bahasa Inggeris,
Sains dan Matematik bagi pelajar yang lemah.

4.7.1.13 En Mohd Najib Bin Mansor mencadangkan ‘Shield’ penghadang keselamatan
dipasang bagi mengelakkan berlakunya anak panah yang tersasar dari padang
sekolah rendah ketika latihan memanah di padang sasar SKTSA.

Makluman dan tindakan : Kerjasama akan dilakukan dengan pihak SKTSA

4.7.1.1 En Amezan Bin Jinal mencadangkan supaya Chromebook di makmal komputer
perlu diambil perhatian kerana hampir 50% tidak dapat berfungsi dengan baik.

Makluman dan tindakan : chromebook yang rosak akan dilupuskan tidak boleh
dibaiki

5.0 HAL-HAL LAIN

5.1 En. Mohd Kamil mencadangkan supaya mewujudkan biro khas untuk menyelenggara
kemudahan pelajar. Laporan kewangan dana, pusingan PIBG perlu mempunyai
anggaran belanjawan untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. En.
Nazli Bin Awang Had,YDP PIBG menjelaskan ibu bapa memainkan peranan
penting di rumah supaya menjaga disiplin diri. Penjanaan dana boleh dibincangkan
untuk biro tersebut dengan menggunakan kutipan sumbangan PIBG tetapi perkara
yang lebih penting akan diutamakan terlebih dahulu.

5.2 En .Rajan a/l Manikesavan meminta supaya pesanan aktiviti tambahan di sekolah
5.3 dimaklumkan kepada ibu bapa lebih awal melalui mesej atau Whatssapps. Pengetua
memaklumkan bahawa melalui e-kehadiran pelajar boleh maklum kepada ibu bapa atau
melalui ‘Whatsaapps group’. Pn Nor’aishah bt Abdul Manan, PK HEM memaklumkan
bahawa semua aktiviti perlu disusuli surat edaran kepada ibu bapa bagi pelajar
mendapat kebenaran. En.Hasbullah Abu Bakar juga mencadangkan supaya aktiviti
tambahan perlu ada surat kebenaran pemberitahuan kepada ibu bapa.. Pengetua
memaklumkam bahawa semua guru perlu peka pada aktiviti yang dijalankan di luar
waktu sekolah.

En. Zahari Bin Ismail meminta langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi
penerimaan pelajar. Menggalakkan pelajar ke sekolah terutama pelajar yang lemah
diasingkan. Pengetua memaklumkan bahawa banyak program yang telah dilaksanakan
untuk menggalakkan pelajar minat untuk ke sekolah. Contohnya mengadakan Program
Ziarah Cakna kepada pelajar yang kerap ponteng sekolah atau mempunyai masalah
yang lain. Selain itu, memberi penghargaan kepada pelajar yang mempunyai kehadiran

15

penuh,memberi kaunseling, penyertaan ibu bapa melihati PdP di kelas bersama anak-
anak dan pelajar yang lemah juga digalakkan untuk mengambil kemahiran mengikut
minat masing-masing.

5.4 Pn. Noor Emira Bt Ramli mencadangkan supaya pihak sekolah menyediakan
pengangkutan untuk ke masjid bagi solat jumaat kepada pelajar muslim. En. Nazli Bin
Awang Had,YDP PIBG menyatakan supaya ibu bapa berpakat untuk menghantar anak-
anak ke masjid untuk mengurangkan kos.

5.5 En. Ahmad Nizam Bin. Mohamed Ali mencadangkan supaya penggunaan face detector
(pengimbas muka) untuk mengesan e-Kehadiran keluar masuk pelajar dilaksanakan.
Namun begitu, keberkesanan penggunaannya perlu dilihat dari segi teknikal terutama
jarak dan memori sistem tersebut. Seterusnya pihak pembekal perlulah membuat
percubaan terlebih dahulu bagi melihat keberkesanannya. En. Nazli Bin Awang
Had,YDP PIBG memaklumkan bahawa akan memastikan pihak pembekal membuat
percubaan terlebih dahulu.

6.0 UCAPAN PENANGGUHANv

YDP PIBG mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama dan usul cadangan yang
baik demi peningkatan akademik pelajar. Mesyuarat Agung PIBG sesi 2020/2021 ditangguhkan
pada pukul 12.48 tengah hari.

Urusetia Mesyuarat PIBG Sesi 2020/2021
SMK Sri Andalas, Klang
Tarikh : 20 Mac 2020

………………………………….. …………………………………
(NOREHA BINTI HAILANI) (NAZLI BIN AWANG HAD)
PENASIHAT PIBG YDP PIBG
SMK SRI ANDALAS SMK SRI ANDALAS

16

Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2020/2021

BULAN TARIKH AKTIVITI ANJURAN CATATAN

JANUARI 02/1/2020 Program ‘Back to School’ SMK Sri Andalas
2020 11/01/2020 SMK Sri Andalas
31/1/2020 Gotong Royong Perdana SMK Sri Andalas
FEBRUARY 10/2/2020 SMK Sri Andalas
2020 Kejohanan Merentas Desa
24/2/2020 PIBG
MAC Program Pelancaran Ziarah SMK Sri Andalas
2020 Cakna dan Amalan Guru SMK Sri Andalas
JULAI 2020 Penyayang tahun 2020

OGOS 2020 Mesy Agung PIBG Ke -23

SEPTEMBER 05/03/2020 Majlis Penyampaian
2020 Keputusan SPM 2019

FEBRUARI 10/7/2020 Penyerahan Sumbangan PIBG
2021 Scanner Wajah, SMK Sri Andalas
1/8/2020 Thermometer dan ‘Hand
26/9/2020 Sanitiser’ oleh AJK PIBG PIBG
18/2/2021 SMK Sri Andalas
21/2/2021 Penyerahan Sumbangan
Scanner Wajah, PIBG
Thermometer dan ‘Hand SMK Sri Andalas
Sanitiser’ oleh AJK PIBG SMK Sri Andalas

Mesyuarat AJK PIBG Kali SMK Sri Andalas
Pertama 2020/2021

Program Bacaan Yassin dan
Ceramah Motivasi SPM
Kohort 2020

Program Restu Ilmu dan
Motivasi SPM Bagi Calon
Murid India Tingkatan 5
Kohort 2020

17

10/4/2021 Program Majlis Bacaan SMK Sri Andalas
Yassin Perdana

APRIL 2021 24/4/2021 Mesyuarat AJK PIBG Kali PIBG
30/4/2021 Kedua 2020/2021 SMK Sri Andalas
OGOS 2021 16/8/2021
SEPTEMBER 27/9/2021 Penyerahan Mesin Disinfeksi PIBG
dan Larutan Disinfeksi oleh
2021 AJK PIBG SMK Sri Andalas

Majlis Pelancaran Bulan SMK Sri Andalas
Kebangsaan Dan Kibaran
Jalur Gemilang

Mesyuarat AJK PIBG Kali PIBG
Ketiga 2020/2021 SMK Sri Andalas

18

Laporan Kewangan PIBG Sesi 2020/2021

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU SMK SRI ANDALAS
AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

DT

TARIKH PERKARA FOL TUNAI (RM) BANK (RM)

01/01/2020 BAKI JAN b/b RM 47.65 RM 15,216.73
31/01/2020
29/02/2020 SUMBANGAN PIBG JAN RM 3,834.00 RM 20,482.00
31/03/2020 SUMBANGAN PIBG FEB RM 15,284.00
30/04/2020 SUMBANGAN PIBG MAC RM 2,060.00 RM 5,350.00
31/05/2020 SUMBANGAN PIBG APRIL RM 4,210.00
31/07/2020 SUMBANGAN PIBG MEI RM 130.00 RM 2,160.00
31/08/2020 SUMBANGAN PIBG JULAI RM 380.00 RM 7,150.00
SUMBANGAN PIBG OGOS RM 2,640.00
30/09/2020 SUMBANGAN KSIB RM 700.00 RM 290.00
31/10/2020 SUMBANGAN PIBG SEPT RM 80.00 RM 10,820.00
30/11/2020 SUMBANGAN PIBG OKT RM 240.00 RM 1,700.00
31/12/2020 SUMBANGAN PIBG NOV RM 960.00
SUMBANGAN PIBG DIS RM 80.00

JUMLAH RM 7,471.65 RM 86,342.73
19

KT

TARIKH PERKARA FOL TUNAI (RM) BANK (RM)
31/01/2020 RM81.00 RM300.00
JAMUAN HARI ORIENTASI RM1,060.00
PELAJAR (TING. 1) RM7.50
JAMUAN MESYUARAT PIBG RM60.00 RM2,350.00
BUKU CEK RM1,097.50 RM2,190.00
KEJOHANAN MERENTAS DESA RM6,800.00
PEMBELIAN KERUSI PELAJAR RM1,200.00
JAMUAN GOTONG-ROYONG RM30.00 RM500.00
PERDANA RM1,400.00 RM1,875.00
PEMBELIAN MEJA KOMPUTER RM37.60 RM1,300.00
BILIK BESTARI RM88.10 RM3,000.00
KEJOHANAN MERENTAS DESA RM111.30
PERKHEMAHAN KADET POLIS RM15.00 RM2,880.00
MESYUARAT AGUNG PIBG RM247.00
PROGRAM GOTONG-ROYONG RM2,000.00
PERDANA RM1,709.10 RM2,400.00
KEM KEPIMPINAN BADAN RM335.05 RM1,750.00
KHIDMAT PELAJAR RM 7,471.65 RM3,000.00
PERKHEMAHAN PERDANA RM2,270.00
LATIHAN PUSAT BADMINTON
CCTV SYSTEM WORK RM1,590.00
HAND SANITIZER (50 botol) RM8.00
DOKUMENTASI ( MESY. AGUNG RM52,122.23
PIBG ) RM 86,342.73
BAYARAN FOTOSTAT PTRS
MESYUARAT AJK PIBG (ALAT
TULIS)
BUKU PIBG
JAMUAN MESYUARAT AJK PIBG
SMART BOARD BILIK BESTARI
BELIAN KERUSI PELAJAR (PLASTIK
BIRU)
BELIAN LCD PROJEKTOR
PENDINGIN HAWA BILIK
MATEMATIK
WIRING BLK MATEMATIK( HI LUCK
SUPPLIES & SERVICES)
WIFI SEKOLAH(PEJABAT)
BELIAN FOTOGATE (PdPc FIZIK)
CAJ BANK
BAKI DISEMBER 2020

JUMLAH PERBELANJAAN TUNAI RM7,136.60
JUMLAH PERBELANJAAN BANK RM34,220.5
*BAKI PTRS (PROGRAM TUISYEN RAKYAT SELANGOR) RM1,511.90

20

Senarai Mesyuarat Jawatankuasa PIBG
Sesi 2020/2021

BIL NAMA 1 23
26/9/2020 24/4/2021 27/9/2020
1 HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
2 EN. NAZLI BIN AWANG HAD TH √ √
3 TN. HJ ABDUL JALIL BIN ABDULLAH √ √ TH
4 PN. ZURAINIM BINTI AHMAD RASHID √ √ TH
5 PN. KU SALMI BINTI KU SHALI TH √ √
6 EN. MOHD SHAH NAS BIN MOHD FAWZI √ √√
7 EN. SHARUL PIAZAL BIN HOSNIE √ √√
8 EN. MOHD NAJIB BIN MANSOR √ √√
9 PN. NURZATULHAIN BINTI MOHD OTHMAN √ √ TH
10 PN. PUNITHA A/P SELVARAJHAN √ √√
11 PN. ENA EDA BINTI ZAINUL NOR TH TH TH
12 PN. SYUHAIDA BINTI SHUHAIMI
13 PN. LIM SIEW CHIN TH TH TH
14 PN. MALA A/P VARADAN TH TH √
15 PN. SANTHI A/P EAYANNANADARAJAN √ TH √
16 EN. MOHAMAD HAFIZ BIN IBRAHIM TH TH √
17 PN. PRASANNA A/P VASUDEVAN PILLAI √ √√
18 PN. CHE SHARIFAH BINTI CHE SULAIMAN
TH TH TH
TH TH √


21

Ahli Jawatankuasa PIBG Sesi 2021/2022

Penasihat :
ccv Yang Dipertua :
cc Naib Yang Dipertua :
cc Setiausaha :
cc Bendahari :
cc AJK Guru :1

AJK Ibu Bapa 2
3
Juruaudit 4
5

:1
2
3
4
5
6

:1
2

22

23

IAhli Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung
PIBG Sesi 2021/2022

Penasihat : Hjh. Noreha binti Hailani (Pengetua)

Pengerusi : En. Nazli bin Awang Had (YDP PIBG)

Timbalan Pengerusi: Pn. Hjh. Nor’aishah binti Abdul Manan (Pen. Kanan HEM)

Naib Pengerusi i: Tn. Hj. Abdul Jalil bin Abdullah (NYDP PIBG)

ii: Pn. Rodiah binti Hamzah (Pen. Kanan Pentadbiran)

iii: Pn. Zarina binti Mohamed (Pen. Kanan Kokurikulum)

iv: Pn. Helen a/p Lazir (Penolong Kanan Petang)

Setiausaha Kehormat : Pn. Zurainim binti Ahmad Rashid

Bendahari Kehormat : Pn. Ku Salmi binti Ku Shali

Pn. Zurainim binti Ahmad Rashid Pn. Siti Norbaizura binti
Pn. Ku Salmi binti Ku Shali Jamaluddin (K)
Pn. Lim Siew Chin En Nik Zahari bin Nik Man
Pn. Syuhaida binti Shuhaimi
PN. Santhi a/p Eayannanadarajan Pn.ِZuraihahِbintiِChe’ِRofِ(K)
Pn. Mala a/p Varadan Pn. Hazlina binti Abu Bakar
En. Mohamad Hafiz bin Ibrahim Pn. Narayini a/p M.K Menon
Pn. Hani Rashika binti Mohd Salleh Pn. Robiza binti Abdul Aziz
Cik Tina Wong Tok Yong
En. Nazli bin Awang Had Pn. Kum Chwe Bee
Tn. Hj. Abdul Jalil bin Abdullah Pn. Vaneta a/p Kumaran
En. Mohd Shah Nas bin Mohd Fawzi Pn. Zaitun binti Ibrahim
En. Sharul Piazal bin Hosnie
En. Mohd Najib bin Mansor
Pn. Prasanna a/p Vasudevan Pillai
Pn. Ena Eda binti Zainul Nor
Pn. Nurzatulhain binti Mohd Othman
Pn. Punitha a/p Selvarajhan

Ustaz Mohd Mahalli bin Md. Noh (K)
Ustaz Mohd Khir bin Sajidin

II

En. Ahmad Fadzli bin Ahmad Fozi (K – HOST) Pn. Nurul Hidayah binti Mohd Safie (K)
Pn. Anarisyah binti Abdullah Pn. Erma binti Bakar
En Muhamad Hafiz bin Ramali Pn. Norizan binti Zakaria
YM Raja Mohd Hussaini b. Raja Muhaiyatdin Pn. Rafitah Hanim binti Mat Rejab
En. Muthiah a/l Tarmarajoo Pn. Mazatu Akma binti Yahaya
Pn. Cheah Swee Sim Pn. Noor Emira binti Ramli
En. Ahmad Suizuddeen bin Mohamed Pn. Nurul Atiqah Fayyadhah binti Abd Ghaffar
En. Muhammad Sayuti bin Hussin Pn. Salina binti Mohd Shariff
En. Muhammad Amzar Aminuddin bin Zulfikli Pn. Sanisah binti Darimin
En. Mohd Syaiful Anuar bin Rumeli
En. Mohammad Aizat Luffi bin Jailani

Cik Zakiha binti Mat Husin (K) Cik Lee Siam Chen (K)
Pn. Annapoorani a/p Batu Malay Pn. Hafizah binti Abdul Manan
Pn. Wan Suhaila binti Wan Ahmad Pn. Norazlina binti Sulaiman (K)
Pn. Noor Hashimah binti Mohd Zamri Pn. Noor Zawani binti Mohamad Saat
Pn. Farah Nini binti Zainal Abidin Pn. Teh Howe Wei
Pn. Siti Faiza binti Mat Idris Pn. Rosmawati binti Othman
Pn. Meera Devi a/p Kumaran Pn. Suhaiza binti Zamri
Pn. Zaliha binti Salim Pn. Siti Hamilah binti Daud

Pn. Suriani binti Hassan (K) Penyedia teks ucapan Pengetua
Pn. Suraidah binti Musa (T5) YM. Raja Fatimah binti Raja Sulong (K)
Pn. Azlina binti Kamalludin (T4) Penyedia Teks ucapan YDP
Pn. Zuraini binti Tahir (T3) Pn. Hasmah binti Hassan
Pn. Khadijah binti Bakhtiar (T2) Penyedia Teks Ucapan Perasmi
Pn. Tina a/p Jacob (T1) Pn. Rohaineza binti Ahmad
Pn. Kalaivani a/p Ponnusamy (Per)
Pn. Siti Hajar binti Mohtar (PPKI)

Cik Nur Azizah binti Hassan (K)
En. Mohd Hasrul bin Mat Husin
Pn. Aruna a/p Pentayah
Pn. Nadiah binti Din

Pn. Nurahaniah binti Mohd (K) Pn. Diana binti Abdul Aziz (K)
Pn. Norhamimah binti Mohd Yatim Pn. Norashikin binti Mohd Ghaflan
Pn. Putri Balqais binti Razi Pn. Hasliza binti Che Lateh
Pn. Siti Syahirah binti Othman Pn. Suriyana binti Daud
En. Ahmad Hidayatullah Md. Adnani
Pn. Haslizawati binti Musa
Pn. Samsiah binti Salehudin

Pn. Nurakilah binti Ahmad (K) Pn. Rajeswarie a/p Perumal (K)
Pn. Nor’ain binti Saharum En. Ahmad Kamal bin Rafie
Pn. Nooradilah binti Md. Nazir Pn. Hafizah binti Arif
Pn. Fong Shien Chien Pn. Siti Zanaida binti Abdullah
Pn. Zanariah binti Mujinid @ Joned
En. Fauzee bin Saari Pn. Azmuriana binti Murad (K)
Cik Viyalampikai a/p Ranganathan Pn. Nurul Syazwani binti Che Aziz
Pn. Saraspathy a/p Marimuthu
Pn. Fadhilah binti Hanapiah (K) Pn. Tan Ooi Theng
Pn. Tan Kim Chai Cik Barathy a/p Sockanathan
Pn. Pani Malar a/p Karuppusamy Pn. Nor Faezah binti Rohman
Pn. Fauziah binti Arbai
Pn. Zaina Dasimah binti Abd Hamid Pn. Shanty a/p Pommudy (K)
Mohd Zaki bin Arrifin
Pn. Nurul Syazwani binti Ismail
Pn. Nurhafiza binti Adam
Pn. Tan Kwee Choon

PENGHARGAAN

Dengan Tulus Ikhlas Merakamkan Ucapan Setinggi-
Tinggi Penghargaan Dan Terima Kasih
Kepada :

PERASMI
TUAN HAJI HUSHIM BIN HAJI SALLEH
KAUNSELOR BERDAFTAR & PERUNDING MOTIVASI

ENCIK NAZLI BIN AWANG HAD
YDP PIBG SMK SRI ANDALAS

HAJAH NOREHA BINTI HAILANI
PENGETUA SMK SRI ANDALAS

Semua Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Agung Kali

Ke-24
Semua ibu bapa dan penjaga pelajar SMK Sri

Andalas
Warga SMK Sri Andalas
Dan semua pihak yang telah memberi sokongan
dan sumbangan untuk menjayakan Mesyuarat
Agung PIBG SMK Sri Andalas Kali Ke-24


Click to View FlipBook Version